جمهوری خواهی ایرانی و سوداگری با تاریخ ۳۳

– جمهوری خواهی ایرانی و “پهلوی ستیزی”:

شوربختانه جمهوری خواهی ایرانی با “پهلوی ستیزی” کورکورانه گره خورده و نمی توان این دو را از هم تمیز داد! گویی که اساس و بنیان جمهوری خواه بودن، انکار خدمات دودمان پهلوی به ایران و ایرانی است! بر طبق این منطق، هرچه شخصی جمهوری خواه تر باشد، بایستی بیشتر و افراطی تر به خاندان پهلوی توهین کرده، اتهام زده و زحمات و خدمات بی شمار ایشان را هیچ شمارد!

نمونه بارز این شکل از جمهوری خواهی، جناب بهرام مشیری هستند که هرچند در باب تاریخ اسلام و روشنگری دینی بسیار آگاه و فرزانه اند، اما بغض و کینه ایشان نسبت به دودمان پهلوی از هیچکس پوشیده نیست! از استادی همچون بهرام مشیری انتظار می رفت که بتواند احساسات شخصی را از آموزه هایش جدا نماید اما شوربختانه وی کمترین انصافی را در باب محمدرضا شاه و رضا شاه ، رعایت نمی کند.

در دوران حکومت رضا شاه بزرگ، بیش از ۵۰ کارخانه بزرگ بافندگی و ریسندگی نخ و پشم، ۸ کارخانه بزرگ قند، ۷ کارخانه چرم سازی، و ۶ کارخانه کبریت سازی، ۲۸ کارخانه صابون سازی، ۴۵ کارخانه پنبه پاک کنی در سراسر کشور بکار افتادند. هم چنین کارخانه‌های حریر بافی چالوس، دخانیات، ریسمان ریسی، چای سازی، کاغذ سازی، ابزار سازی، هواپیما سازی، پالایش و ذوب مس، بلورسازی و دیگر کارخانه‌ها یکی پس از دیگری به کار افتادند.

در دوران حکومت رضا شاه ، بیش از ۵۰ کارخانه بزرگ بافندگی و ریسندگی نخ و پشم، ۸ کارخانه بزرگ قند، ۷ کارخانه چرم سازی، و ۶ کارخانه کبریت سازی، ۲۸ کارخانه صابون سازی، ۴۵ کارخانه پنبه پاک کنی در سراسر کشور بکار افتادند. هم چنین کارخانه‌های حریر بافی چالوس، دخانیات، ریسمان ریسی، چای سازی، کاغذ سازی، ابزار سازی، هواپیما سازی، پالایش و ذوب مس، بلورسازی و دیگر کارخانه‌ها یکی پس از دیگری به کار افتادند.

کمتر سیاستمدار و یا کنشگر سیاسی جمهوری خواهی را می توان یافت که در باب تاریخ حکومت پهلوی، منصفانه و عادلانه قلم بزند؛ عمومن جمهوری خواهانی که خود را دنباله روان دکتر مصدق می دانند حیات سیاسی خود را در ترور شخصیتی و تخریب چهره های میهن دوستی چون رضا شاه  و محمدرضا شاه فقید، می بینند.

ایشان مدعی اند که دودمان پهلوی نه تنها خدمتی نکرده، بلکه در تمام دوران حکومتش مشغول خیانت، ظلم، دزدی و وطن فروشی بوده است! تراژدی تلخ اینجاست که این جمهوری خواهان که خود را اپوزیسیون حکومت اسلامی می دانند، ناخواسته به زبان ولایت فقیه بدل شده اند که بیش از سه دهه است که با صرف هزینه های هنگفت، مشغول جعل تاریخ و تخریب شخصیت های پادشاهان پهلوی می باشد.

یک کنشگر منصف که حب و بغض در پندارش موج نمی زند، درباره دودمان پهلوی چنین می گوید: “این میهن دوستان ایران ساز، ضمن خدمت ارزنده به ایران و ایرانی و تبدیل ویرانه های قاجار به یک سرزمین درخشان در سطح جهانی، اشتباهات سیاسی و تاکتیکی نیز داشتند که این کاستی ها و اشتباهات، سرانجام به از هم پاشیدن شیرازه کشور و شورش ۵۷، منجر شد…”

امید است که جمهوری خواهان ایرانی بغض و کینه نسبت به دودمان پهلوی را کنار گذاشته و در تحلیل ها و نگاشته های خویش، جانب انصاف و عدالت را رعایت کنند. نسل جوان ایران در باب تاریخ معاصر کشور آگاه است و خائن را از خادم تشخیص می دهد؛ بنابراین دروغ نویسی و دروغگویی از سر کینه ره به جایی، جز رسوا نمودن نویسنده و گوینده، نخواهد برد.

– رضا شاه ؛ بهترین زمامدار معاصر ایران:

باید از منتقدان دو آتشه رضا شاه پرسید که چرا اینقدر دیدگاه تان نسبت به تاریخ “سیاه و سفید ” است؟ در زمان قاجار و به خصوص در دوره خفت بار و ننگین احمد شاه، ما مشروطه داشتیم و هیچ نداشتیم! مردم نان نداشتند بخورند! همه زردک و گر گرفته و ملول و درمانده! بی سوادی و عقب ماندگی روزافزون هم که به سرعت سرسام آوری، گسترش می یافتند!

چه فایده دارد که مشروطه داشته باشیم ولی تمامی ملک ایران زمین در کثافت و فقر و دریوزگی سر کنند؟ چه فایده دارد که مشروطه داشته باشیم ولی پشت سر هم قراردادهای ننگین با کشورهای اروپایی و خرس همسایه مان بسته شود تا وامی به منظور فراهم آوردن زمینه خوش گذرانی شاه و دربارش در اروپا و … به ایران تعلق گیرد؟

رضا شاه که از نخستین اقداماتش اخراج سربازان و مستشاران انگلیسی از ایران بود و هیچگاه کمترین سازشی با هیچ کشور بیگانه ای نکرد، از دید برخی مزدور انگلیس است! حتمن میرزا کوچک خان و شیخ خزعل هم قهرمان ملی اند؟!

رضا شاه که از نخستین اقداماتش اخراج سربازان و مستشاران انگلیسی از ایران بود و هیچگاه کمترین سازشی با هیچ کشور بیگانه ای نکرد، از دید برخی مزدور انگلیس است! حتمن میرزا کوچک خان و شیخ خزعل هم قهرمان ملی اند؟!

شما یک نمونه از مزایایِ داشتن نظامی مشروطه، در سرزمینی وامانده و واپسگرا و فقیر، با مردمی بی سواد و بیمار را نام ببرید! اینقدر با بد بینی به همه چیز ننگرید! رضا شاه مستبد بود، مال اندوز بود و تابِ مخالفت را نیز نداشت! یک دیکتاتور به معنای واقعی کلمه بود ولی دیکتاتوری ایران دوست و دلسوز مملکت!

هیچ کدام از این اعمال زشت رضا شاه قابل دفاع نیستند کما اینکه اینگونه کردارها، درخور زمان بودند، هتا یک نمونه حکومت دموکراتیک در سر تا سر خاورمیانه برای مثال وجود نداشت! با چه سنگ محکی در حال سنجش کارهای رضاخان هستیم؟ با دانش امروزی ما، رضاخان مجرم است! اما آیا رضا شاه برای جامعه عقب مانده آن روز ایران زمین که از بیماری و گری می مردند، بد بود؟

اینکه رضاخان حکومت را از چنگ قجر های بی کفایت و بی لیاقت و خیانت پیشه درآورد، یک رخداد خوشایند برای تمامی ایرانیان بود! شخص دکتر مصدق هم تا زمانی که که رضاخان فرماندگی کل قوا را نیز تصاحب کرد، موافق او و اعمالش بود و بارها و بارها از او و خدمات و زحماتش قدردانی کرده بود.

در زمان فاجار مشروطه داشتیم ولی یک وزارت خانه نداشتیم! مشروطه داشتیم ولی مدرسه و دانشگاه و بیمارستان و راه آهن و مدرنیته و …. نداشتیم! مشروطه داشتیم و هیچ نداشتیم! ایران امروزی که می بینید، مدیون “استبداد رضا شاه” است!

زور لازم بود تا آن مردم عقب مانده و بی سواد را از حالت غارنشینی خارج کرده و به انسان هایی متمدن و امروزی تبدیل کند! زور و استبداد لازم بود تا تجزیه طلبانی که همچون قارچ در سر تا سر ایران سر از تخم بیرون در آورده و اعلام استقلال کرده بودند را سر جای شان بنشانند، چکمه نظامی رضاخان لازم بود تا ارتش ایران یکپارچه و قدرتمند گشته و تمامی فتنه های داخلی را سرکوب نماید!

چه خیری در یک طرفه دیدن تاریخ وجود دارد! چه برکتی در سنجیدن کردار سیاستمداران بنا بر دانش و آگاهی امروزمان وجود دارد! بازشناسی تاریخ یعنی بررسی آنچه رخ داده با توجه به امکانات آن زمان و شرایط و آگاهی آن دوران! نه اینکه در قرن بیست و یکم و در عصر آگاهی و اطلاعات بنشینیم و شاهی میهن دوست که با زور و قلدری خاص خود، مملکت را از قهقرا نجات داد و وارد راهِ مدرنیته و پیشرفت کرد را بازخواست کرده و حکم خیانتش را صادر کنیم!

در این ویدیو گوشه ای از خدمات رضا شاه  را شاهد هستید.

– گوشه ای از خدمات رضا شاه به ایران و ایرانی:

۱- سرکوب غائله جنگل و خراسان و تحکیم قدرت حکومت مرکزی در آذر بایجان و مازندران

۲- سرکوب یاغیان در سراسر اسران از جمله کاشان و لرستان

۳- تشکیل ارتش نوین ایران ، متحدالشکل شدن جامه لشگرین و تصویب قانون نظام وظیفه در سال ١٣٠٣

۴- برچیدن حکومت دست نشانده شیخ خزعل در خوزستان و بازگرداندن این خطه به دامن میهن

۵- احداث راه آهن سراسری با کمترین امکانات مالی و فنی

۶- بنیانگزاری دادگستری به جای محاکم شرع ، الغای کاپیتولاسیون و سپردن محاکم به قضات حقوقدان ایرانی

۷- تأسیس بانک ملی ایران و کوتاه کردن دست بانکهای انگلیس از دارائیهای دولت

۸- بنیانگزاری نیروی دریایی

۹- بنیانگزاری نیروی هوایی با خرید چند هواپیمای یونکرس از آلمان

۱۰- الغای امتیاز نشر اسکناس توسط بانکهای خارجی و اختصاص آن به بانک ملی

۱۱- تاسیس موزه جواهرات ملی ایران

۱۲- تدوین تعرفه گمرکی و واریز در آمدهای آن به حساب دولت

۱۳- الغای امتیاز نفتی دارسی و عقد قرارداد جدید بر اساس منافع ایران با با شرکت نفت ایران و انگلیس

۱۴- کار گذاردن نخستین سنگ بنای دانشگاه تهران در سال ١٣١٢ و راه اندازی آن یکسال پس از این تاریخ

۱۵- تأسیس بانک کشاورزی

۱۶- تدوین و اجرای قانون معروف به کشف حجاب و تغییر البسه مردان

۱۷- تاسیس و راه اندازی کارخانجات دخانیات ایران

۱۸- تأسیس بانک رهنی برای گسترش خانه سازی در کشور

۱۹- اعزام اولین دسته از دانشجویان ایرانی برای آموختن فنون جدید به اروپا

۲۰- ساختن راه ارتباطی با شمال ایران و بنای تاسیساتی چون پل ورسک و تونل کندوان در دل کوه ها

حال چگونه برخی می توانند پدر ایران نوین را هم ردیف جنایتکاران ایران ستیزی چون خامنه ای و خمینی قرار داده و برای وی حکم خیانت صادر کنند؟!

– محمدرضا شاه، خادم یا خائن:

درباره محمدرضا شاه بسیاری نوشته و گفته اند، عده ای از سر بغض و کینه و دسته ای از سر عشق و محبت زیاد و به نگاشته های هیچ یک از دو گروه یاد شده نمی توان استناد کرد؛ اصولن هر وقت احساسات شخصی وارد تحلیل های سیاسی می شوند، نتیجه جستاری بی ارزش و به دور از حقیقت است.

بهترین و منصفانه ترین کابی که درباره شاه نگاشته شده است، بی تردید، کتاب نگاهی به شاه به قلم دکتر عباس میلانی است که در آن از زوایای گوناگون به شخصیت و کارنامه شاه فقید پرداخته شده است. بی تردید شاه اشتباهات فراوانی داشت ولی آیا این به معنای خائن بودن وی است؟ هرگز!

شاه فقید یک ایران دوست دلسوز بود که هدفش جز خدمت به ایران و ایرانی چیز دیگری نبود و در این راه گام های بزرگ و درخشان بزرگی نیز برداشت که برای مثال می توان به “انقلاب سفید” و یا “انقلاب شاه و ملت” اشاره کرد که همچنان مایه افتخار ایران و ایرانی است.

اما ضعف های شخصیتی شاه همچون خود بزرگ بینی، نداشتن مشاوران راستگو و درستکار، داشتن افکار مذهبی و خرافی و همچنین ترسو بودن، سبب به بیراهه رفتن حکومت وی شدند. حکومتی که صد البته قابل اصلاح بود و کمترین نیازی به شورش اسلامی – مارکسیستی ۵۷ نبود! به هر روی تاریخ درباره محمدرضا شاه قضاوت خواهد کرد!

ایرانیان هیچگاه در طول قرن های گذشته، به اندازه دوران حکومت محمدرضا شاه پهلوی، در رفاه و آسایش و امنیت نبودند! آنان با شادمانی از اعتبار و احترام و آبروی بین المللی که دسترنج زحمات و خدمات پهلوی بود، لذت برده و می زیستند! بی تردید نام محمدرضا شاه به عنوان یک خادم ایران دوست، در یاد و خاطره ایرانیان، باقی خواهد ماند.

در این ویدیو گوشه ای از خدمات محمدرضا شاه را شاهد هستید.

– انقلاب سفید چه بود؟ *

عدالت اجتماعی و برابری شهروندان، بنیان شکل گیری جامعه مدنی و مدرن است، و یکی از مهمترین سدهای پیش روی جامعه ایران، برای نیل به این هدف، وجود نظام ارباب-رعیتی در کشور بوده است.

تا قبل از سال ۱۳۴۱، بیش از پنجاه درصد از زمین های قابل کشت کشور، در دست مالکان بزرگ (یا همان خان ها) بوده است، و بیست درصد دیگر از زمین ها نیز با عنوان وقف، در اختیار روحانیون قرار داشت، روستاییان، به عنوان کشاورزان و زحمتکشانی که وظیفه تولید در کشور را بر عهده داشتند، تنها مالکیت کمتر از بیست درصد از زمین های کشاورزی را در اختیار داشتند.

این تقسیم بندی غیر عادلانه، علاوه بر اینکه بی عدالتی را در جامعه نهادینه می کرد، باعث می شد که به اربابان، قدرت مافوق تصور داده شود، و آنها این فرصت را بیابند که فراتر از قانون، حرکت کنند، و در نتیجه «حکومت قانون» در جامعه، در فراموشی قرار می گرفت.

نمی توان منکر این واقعیت شد که بسیاری از این مالکان در گذشته، با توسل به زور این املاک را به چنگ آورده بودند، و به صورت مشروع در تملک آنها قرار داده نشده بود.

دولت وقت در اقدامی شجاعانه، در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱، اصلاحات ارضی و تقسیم عادلانه را به همه پرسی گذاشت، و با استفاده از قدرت بالاترین مرجع قانونی، یعنی اکثریت مردم ایران، اصلاحات ارضی به شکل قانون درآمد، و برای اولین بار در چند صد سال اخیر، جامعه ایران شاهد شکل گیری بنیان های عدالت گشت.

نمادی از رضا شاه بزرگ در جاده سوادکوه بعد از تونل ورسک-روستای ورسک؛ لازم به ذکر است که این خدمات ارزنده بدون وجود پول حاصل از فروش نفت، برای ایران به ارمغان آورده شدند! یاد رضا شاه بزرگ، سیاستمدار آینده نگر و ایران دوست، گرامی باد.

نمادی از رضا شاه  در جاده سوادکوه بعد از تونل ورسک-روستای ورسک؛ لازم به ذکر است که این خدمات ارزنده بدون وجود پول حاصل از فروش نفت، برای ایران به ارمغان آورده شدند! یاد رضا شاه ، سیاستمدار آینده نگر و ایران دوست، گرامی باد.

اقدام شجاعانه بعدی، اعطای حقوق برابر به زنان ایران بوده است. در جامعه ای که از دیرباز به شهروندان ایرانی به چشم شهروند درجه دو نگریسته می شد، به تمامی بانون حقوقی برابر داده شد.

نمی توان ادعای حقوق بشر و کرامت انسانی داشت، اما اقدام شجاعانه اصلاحات ارضی، اعطای حق رای به زنان، و اعزام سپاه دانش و بهداشت و ترویج آبادانی به روستاها را ستایش نکرد، کافیست به یادآوریم که اربابان در روستاها، به مانند حاکم مطلق، با هزاران انسانی که در روستاهای تحت مالکیت خود زندگی می کردند، به مانند برده رفتار می کردند.

براستی، آیا بدون انقلاب سفید و اصلاحات ارضی، ما شاهد شکل گیری ایران مدرن، تشکیل قشر فرهیخته و تحصیل کرده، و شکل گیری بنیان های دمکراسی در ایرن می بودیم؟

در این میان، نمی توان از خیانت افرادی که با برابری زن و مرد، و یا برابری رعیت و ارباب، منافع خود را در خطر می دیدند ، چشم پوشید، افرادی چون خمینی و یا برخی از روحانیون که پیوندی دیرینه با اربابان داشتند، و از طرفی، مخالف برابری زن و مرد بودند، به مخالفت با این اقدامات پرداختند.

هر چند از زمانی که خمینی، بر کرسی ولایت فقیه، به عنوان دیکتاتوری بی رحم تکیه کرد، به همراه دیگر ایادی خود، تمامی تلاش خود را به کار بستند تا جامعه ایران را به قهقرا ببرند، اما واقعیت این است اثرات انقلاب سفید آنچنان شگرف و عمیق بوده، که آنها چنین توانی را نداشتند

این انقلاب سفید بود که باعث شد جامعه ایران، از شکل سنتی خارج گشته و به شکل جامعه ای مدرن در آید، و پرچم کشور ایران، یک سر و گردن بالاتر از کشورهای منطقه، افراشته گردد.

این انقلاب ارزشمند جامعه ایران در همه ابعاد، مدرن می ساخت و عدالت را به بطن جامعه می آورد.

برای اولین بار، کارگران جامعه به عنوان زحمتکشان اصلی جامعه، در سود کارخانه ها شریک شدند، و کشاورزان مالک زمین هایی شدند که بر روی آن عرق می ریختند، زنان ایرانی از حق رای و حقوق برابر در جامعه برخوردار گشته، و با ایجاد سپاه دانش و بهداشت، تلاش شد تا حداقل های زندگی به روستاها برده شود. در آن روزگار که حقوق کودکان مورد توجه نبود، انقلاب سفید توجه ویژه ای به حقوق کارگران نمود و ضمن اجباری کردن تحصیل برای آنها، حتی به تغذیه آنها در مدارس نیز توجه نمود.

برای یادآوری، اصول نوزده گانه انقلاب سفید در اینجا ذکر می شود:

اصل اول – اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی
اصل دوم – ملی کردن جنگل‌ ها و مراتع
اصل سوم – فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی
اصل چهارم – سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ ها
اصل پنجم – اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان
اصل ششم -ایجاد سپاه دانش
اصل هفتم – ایجاد سپاه بهداشت
اصل هشتم – ایجاد سپاه ترویج و آبادانی
اصل نهم – ایجاد خانه‌ های انصاف و شوراهای داوری
اصل دهم – ملی کردن آب‌های کشور
اصل یازدهم – نوسازی شهر ها و روستا ها با کمک سپاه ترویج و آبادانی
اصل دوازدهم – انقلاب اداری و انقلاب آموزشی
اصل سیزدهم – فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
اصل چهاردهم – مبارزه با تورم و گران فروشی و دفاع از منافع مصرف کنندگان
اصل پانزدهم – تحصیلات رایگان و اجباری
اصل شانزدهم – تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران
اصل هفدهم – پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان
اصل هیجدهم – مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها و اموال غیرمنقول
اصل نوزدهم – مبارزه با فساد، رشوه‌گرفتن و رشوه‌ دادن

* وام گرفته از تاربرگ فیسبوک شورای ملی ایرانیان

 • کامران آریایی

  سایت زرد به این میگن ! یعنی اینقدر زردین که نظیر نداره

  • سیروس پارسا

   کلی گویی اضافه گویی است! اگر نکته و یا سخن به جا و منطقی ندارید، خاموش باشید، بهتر است.

  • سرافراز پارسی‌

   منظور شما از “زرد” چیست؟ اگر نظر یا انتقادی دارید آن را بیان کنید.

   راستی‌ شما همان آرش آریانی یا آریایی نیستید؟

 • سرافراز پارسی‌

  آن احمق هایی چون، بازرگان، سنجابی، شایگان و چند تای دیگر که زیر عبای خمینی رفتند و این بلا را بر سر ایران آوردند همان هایی بودند که رضا شاه آن‌ها را به خرج دولت به فرانسه فرستاد تا درس بخوانند و آدم شوند. ولی‌ به جای قدر شناسی‌ و خدمت به کشور از وقتی‌ پای کثیفشان را به ایران گذشتند ساز مخالفت کوک کردند. از نظر من آن‌ها دست کمی‌ از خمینی نداشتند.

  • مسعود

   رضا خان دیکتاتور پلید و قلدر و نژادپرست و فاشیست پانفارس بود.
   او نژادپرستی پانفارس-ایرانیسم را بنا نهاد و ملتهای غیر فارس را سرکوب کرده و زبان و فرهنگشان را میخواست به تدریج از بین ببرد اما به خواست خدا پسر احمق ترش سرنگون شد و البته خمینیها هم سرنگون خواهند شد.
   تف به شرف نداشته ات سگ پانفارس رضا قلدر !

   • علی

    هموطن عزیز مسعود جان ۴ سال پیش چنین مطلبی سطحی را نوشتید اما بایستی برای مدیران مسئولان رهبران نگاهی هم منتقدانه و هم غیر متعصبانه را داشته باشیم اگرچه ایشان کارهای نه چندان قابل قبول جامعه بخصوص آنزمان را به انجام رسانده که شکی برآن ها نیست اما فقط دو کارش می تواند جلوه گری بارز از وطن پرستی ایشان باشد ۱- جلوگیری از تجزیه استان های مرزی کشورمان از جمله خوزستان که حتما می دانید حتی نام اهواز در آنزمان عربستان بود و بخشی نیز بنام عراقچه که خوشبختانه ایشان نگذاشت این اتفاق رخ دهد ۲- دومین آن که به نظرم برای آنزمان و با آن تجهیزات نظامی بسیار مهم بود از بین بردن قبیله ها و خان ها که هر آنچه می خواستند در مناطق تحت قدرتشان از شمال و غرب و جنوب و شرق که دیگر کتاب تاریخ همه را در خود نگاشته است و هیچ بحث و شکی برایش نیست را در نظر داشت خان های که در آنزمان با چند مبلغ مذهبی در کنار خودشان بالاترین میزان فحشا فساد سرکوب به شکل های مختلف را به نام مذهب و اسلام به انجام می رساندند و مبلغین مذهبی آنزمان که جیره خوار آنها بودند همه را بتوسط مغلطه های مذهبی مورد تائید قرار می دادند امید است تذکرم باعث ناراحتی شما نشده باشد

 • انقلاب یا منجلاب

  انقلاب سفید تیشه ای بود که محمد رضا شاه بر پیکر دودمان پهلوی وارد کرد.با تضعیف خان ها در اصل شاه اداره جامعه را از دست داد.روستاییان دیگر حاضر به ماندن در روستاها نبودند و برای بدست اوردن امکانات بیشتر به سمت شهرها هجوم اوردند .که این خود باعث تغییر در بافت متعارف شهرها گردید………..

 • فرزند کوروش

  درود بر خاندان ایرانساز پهلوی

  لعنت بر جوانان بی غیرت و بی ناموس و بی هویت ۵۷

 • iran book

  کتاب ممنوعه جدید

  حقایقی که مذهبیون هزاران سال است از شما مخفی می کنند.
  دانلود کتاب ممنوعه علمی جدید «چرا شیاطین و اجنه نامرئی هستند؟»
  با متن کامل کتاب «لعنت حجاب» با عکس های رنگی فقط ۲ مگابایت.
  لینک در مرورگر باز می شود: http://jmp.sh/7l4gbKf

 • لطیف

  سلام.
  آقای سیروس پارسا.
  میخوام چند کلمه با شما حرف و حدیث کنم…
  اگر آمادگی شنیدن و پاسخ گفتن دارید،اعلام بفرمائید!

  • با درود، چنانچه درباره مقاله است اینجا در خدمت تان هستم و اگر نه، لطفن با ایمیل من تماس بگیرید!

   cyrus@fozoolemahaleh.com

  • سیروس پارسا

   با درود، چنانچه درباره مقاله است اینجا در خدمت تان هستم و اگر نه، لطفن با ایمیل من تماس بگیرید!

   cyrus@fozoolemahaleh.com

 • مازیار

  در مورد رضا خان که گفتید . و برای منطقی نشون دادن حرفاتون مثلا بدیاشم گفتید .شما می گید رضا خان باید زورش و دیکتاتوریش بالاسر مردم می بود . پس چه توقعی دارید حکومت اسلامی در مورد خودش این فکرو نداشته باشه . اینام فک میکنن با زورشون برا ملت رفاه میارن . شهید کردن و تبعید مدرس یکی از نمایندگان مجلس و یا شهادت مظلومانه میرزا کوچک خان چه جای توجیهی داره ؟شما با احساساتتون هر چیزی رو که به نفعتون بود گذاشتید مزایای رضا خان و هر چیزی رو کع به ضررتون بود شد معایب شاه . در مورد محمد رضا گفتید معایبش مذهبی بودنشه و این هم یعنی یک طرفه قلم زدن . احمد شاه قاجارم کم به ملت خدمت نکرد . همون تلاشهای ایشون برا برقراری دموکراسی و مشروطه جای تحسین داره . و زمانیکه دید رضاخان قدرتو به زور از چنگش دز اورد برا رفاه و ارامش مردم بی سروصدا قدرتو بخشید . محمد رضا هم با کودتا دولت قانونی و مردمی دکتر مصدق رو برکنار کرد . چرا از این موضوع نمی گید و اینکه مصدق کی بوده . ایرانی بودن مصدق دلسوزی بیشتری برا ملت داشته در طول تاریخ

 • مازیار

  راستی زیر عکس رضا خان نوشتید روانش شاد . تا اونجا که من مطلع شدم اکثر گردانندگان و کاربران سایت خدا ناباور هستن . خدا رو قبول نذاشتن یعنی اینکه زندگی بعد مرگ به کل از بین می ره . خذا ناباور بودن به طبع معاد ناباور بودن رو به دنبال داره . پس جمله روانش شاد دقیقا چه مفهومی رو می رسونه . اگه مرده باشه روحشم از بین رفته دیگه پس چه جوری می تونه شاد یا غمگین باشه . نکنه شما خدا رو باور ندارید ولی زندگی بعد از مرگ رو باور دازید ؟و اگه زندگی بعد از مرگ رو باور دارید که حتما باید یه وجودی غیر انسان بر روح مسلط باشه . و اون وجود حتما چیزی فراتر از متافیزیکه و اون خداس اللهه .لطفا ج بدید . دوست دارم دلیلشو بدونم . شاید قانع شدم

  • این جمله در هیچ کجای مقاله نگاشته نشده است، از آنجایی که نگارنده خداناباور است، به این مهملات کمترین اعتقادی ندارد.

   با سپاس

  • سیروس پارسا

   چنین چیزی در هیچ کجای مقاله نگاشته نشده است، از آنجایی که نگارنده خداناباور است، کمترین باوری بدین مهملات ندارد.

   • مازیار

    خدایی خیلی بی وجودی . بدبخت تو فیلم خدمات رضا خان تا دیروز اولش نوشته بودید روانشان شاد . بعد کامنت من برداشتید . خخخخخ . کاربرا رو گول می زنی خودتو چی ؟خودت که می دونی گند زدی پسر . خدایا شکرت که اینا حتی یارای مقابله با تو رو هم ندارن . چون هنوز خودشون نمی دونن تکلیفشون چیه

    • سیروس پارسا

     اگر دقت کنید می بینید که ویدیو اصلن مربوط به فضول محله نیست! ویدیو از یک شبکه بر روی یوتیوب وام گرفته شده و هیچ یک از متون درج شده در آن، به قلم نگارنده نبوده و نیست! اگر شک دارید می توانید به تاریخ آپلود ویدیو و تاریخ انتشار مقاله هم نگاهی بیاندازید!

     برای تان اندکی خرد آرزومندم.

     • مازیار

      اصلا گیریم کلیپتون برا فضول محله نیست . حتما شما باید بررسی کنید که چیزی خلاف اعتقادات خودتون تو سایت نذارید . مخاطب به کلمه به کلمه و تصویر به تصویر مطالب ارایه شده حساسه و نکته سنج . مرسی از اینکه برام اندکی خرد ارزو کردید . منم از خدا میخوام خردم رو بیشتر کنه

    • داریوش

     آقای مازیار می‌دانی:

     آب کم عمق، پول خورد، آدم بیسواد و سگ کوچک سر و صدایشان زیاد است؟

  • علی

   به هیچ عنوان قصد انتقاد یا مخالفت با شما عزیز را ندارم اما لازم می دانم عرضی داشته باشم ، استفاده از الفاظی همچون “به امید خدا”، ” انشاء الله”، ” خدابیامرزدش” و دیگر واژه ها، همه لغات و عباراتی تکراری بدون حتی اعتقاد یا باور داشتن به آنها در زبان های ما ایرانیان بتوسط بخصوص اعراب عربستانی عراقی یمنی وارد شده اند، همچون کلماتی انگلیسی که افرادی بدون حتی داشتن سواد فارسی به کرات آنها را بکار می برند از مصطلح ترین آنها همین کلمه ” Ok” “Bye”می باشند و بقول جنابعالی از بخصوص چند تن در این گروه که خداناباور هستند چندان غیر متعارف نمی تواند باشد

 • فارسان

  شور بختانه عده ای زیاد از مصدق الهی ها و وابستگان آنان در جبهه نا ملی در یاوه گویی و هوچی گری و ناسپاسی و پررو گری و خیانت در ماجرای حماقت ۵۷ سنگ پای قزوین در برابر آنان روسپید است.

 • اشکان

  پس با این استدلالی که کردید و نتیجه ای که گرفتید مصدق هم خائن بوده یا اینکه شقه دیگر آن هم این بوده که مصدق از زمان خودش خیلی جلوتر بوده که اون زمان به دنبال آزادی و دمکراسی بوده و این خاندان زورگوی پهلوی به ایشون خیانت کردن…

  • سیروس پارسا

   کدام استدلال و نتیجه؟ و این جستار چه ارتباطی با دکتر مصدق داشت؟

 • الهام

  واقعا چ خدمتی ب زنان کرد؟اونوقت اون کی بود ک زنها رو تو صحن گوهرشاد ب گلوله بست؟؟

  • سیروس پارسا

   شما زیادی کتاب های تاریخی چاپ حکومت اسلامی می خوانی! یک مقدار دایره مطالعه تان را بیشتر کنید!

   • نوید

    نخیر اقای پارسا این شمایین که دوست دارین هرچی از شاه که خوب بوده رو منتشر کنین و ضعف های حکومتی و شخصیشونو تو سایه ببرین اینو همه میدونن که رضاشاه رو محمد علی فروغی تحت امر انگلیس نصب و عزلش کرد.زنبازی محمدرضا رو هم کیه که ندونه از باردار کردن خدمتکار تو فرانسه تا خوش گذرونیشون تو نوشهر.

 • سرافراز پارسی‌

  جناب آقای مثلا “مازیار”

  اگر چه هر دفعه به اسم های مختلف چون، نوید، نیلوفر، اشکان، …. کامنت می‌‌گذاری ولی‌ گویا آنچنان در دنیای یک بعدی خودت اسیر شده ی که توجه به سبک نگارش خودت نداری. خیلی‌ راحت می‌توان فهمید که چه کسی‌ هستی‌. لااقل برو یاد بگیر که چگونه “ای‌ پی‌” کامپیوترت را عوض کنی‌ تا شناخته نشوی. برو جانم. برو بچه مکتبی‌ پی‌ کارت

  • نوید

   هاهاها جک گفتی جانم نوید نویدِ ومازیار هم مازیار اصلا تو کی هستی که بخوای ای پی منو دربیاری. اول برو کار با موس و کیبوردو یاد بگیر بعد بیا حرف از از ای پی بزن از متنت فهمیدم که هیچی بارت نیست.در ضمن بجای چرندیات گفتن پاسخ درست و حسابی بده.اسمت رو هم بزار بیسواد پارسی.

  • مازیار

   کیر تو اون مخت . ریدی اونوقت از ای پی و کامپیوتر و این حرفا زر زر می کنی . کس ننت شاید خودت با ده تا اسم بیای ولی ما این طوری نیستیم

 • Mohammad Reza Reghabi

  تردیدی نیست که شاهان پهلوی در مقابل جمهوری جنگ و جنون سر افراز شدند. صادقانه مینویسم که من هر گز گمان نداشتم که انقلاب ۵۷ این چنین وسیله خمینی دجال آلوده و ننگ آور میشود و من انقلاب کرده بودم تا رژیمی بمراتب آزاده تر مستقل تر و عدالت ورز تر از زمان پهلویهای “خدا بیامرز” شود. انقلاب ملت ایران با خیانت توده ایها و بی لیاقتی جبهه ملی چیها و ملی مذهبی های نهضت آزادی بیعرضه و عاشق پست و مقام کنام آخوندهای جنایتکار و دغل شد. من با افتخار آگاهی میدهم که از همان اواخر بهمن متوجه شدم که مراتبی با اهداف کثیف در حال شکل گری است تأسف اینکه با همه سعی و کوششم تنها راهی کمیته ها شدم و اوین… با آرزوی وطنی عاری از هر ایسم و فقط وطن پرستی و تعالی ملت و ایران زمین

 • روزبه

  هنوز که هنوزه عده ای بیشرف پست حرومزاده دارن به این پدر و پسر فحش میدن وجالب اینه که اغلب در همان دوران هم زندگی کرده و این خدمات بزرگ را دیده اند؟!!! این ملت بیشرف حقش بیش از گرسنگی و دربدری و سگدوزنی و حقارت و اسیری نیست

 • کریم

  راجب رضاخان همین بسته که بگم در دروان اون با سیاست خارجه اشتباه ش باعث شد ایران طی دو هفته توسط متفقین در جنگ جهانی دوم سقوط کنه
  باعث شد جمعیت ایران از ۱۸ملیون نفر به نصف کاهش پیدا کنه به خاطر قطحی و گرسنگی هولوکاست واقعی اینه
  بعد این اقا رو که به ارتش می نازید انگلیسیا با خفت خاری تبعیدش می کنن به جزیر موریس
  رضاخان ی ابلحه بی سواد بود باید همون دربون سفارت هلند می موند نه شاه