آنکه باید نکوهش شود قوم عرب نیست! این اهالی قم و سپاهند که ناموس ایران را حراج کرده اند ۱۴

رواج توهین به اقوام عرب حاشیه خلیج فارس

شوربختانه مردم احساسی ایران، طلب ۱۴۰۰ ساله خود را از همسایگان عرب خلیج فارس می خواهند . گویی در تهران روزانه به نوامیس همین مردم خواب تجاوز نمی شود. مگر در کهریزک و زندانهای اول انقلاب نقل پخش می شد؟.  مردم ما عصبانیند، این درست ولی چرا توهین به قوم عرب؟.  این در حالی است که بیشتر اعراب حاشیه خلیج فارس از نظر فرهنگی و قومیتی نزدیکی و همخونی با ایرانیان دارند. هزاران سال تجارت و مسافرت ایرانیان به این کشورها باعث نزدیکی فرهنگی ایشان با ما شده است و بسیاری از ساکنان عمان و امارات و کویت و بحرین ریشه ایرانی دارند و به زبان فارسی هم می توانند سخن بگویند.

در ایران جز در چند نقطه نمی توان عرب زبان یافت ولی تعداد کسانی که در کشورهای فوق می توانند فارسی سخن بگویند بسیار است. گروه زیادی از ایرانیان ساکن لارستان و بلوچستان در سده گذشته به عمان و امارات مهاجرت کرده اند و همچنان به آداب ایرانی پایبندند. همچنین بیش از نیمی از ساکنان کشور بحرین ایرانی تبارند و زبان فارسی در بحرین هنوز زنده است.  پس با این همسایگی و هم خانوادگی اعراب حاشیه خلیج فارس با مردم ایران، خواهی و نخواهی ایشان را باید گرامی بداریم.

توهین به اعراب ، جز نژاد پرستی نیست. اعراب بیابان گرد ۱۴۰۰ سال پیش را نباید با اعراب امروزین مقایسه کرد. ظلم و ستم خلفا و کشتار ایشان را نیز نمی توان به نوادگان ایشان ربط داد! مگر می شود قومی را بخاطر جرم پدران ۱۴۰۰ سال پیشش نکوهش کرد؟. البته که باید ظلم و کشتار اعراب آن زمان را نکوهش نمود و از آن عبرت گرفت ولی دوستان تاریخ را مطالعه نمایید! اعراب منطقه خود قربانی خشونت در اسلامند.

به خنجر و لباس پادشاه عمان دقت کنید. آشنا نیست؟ (هرگز قصد مقایسه او را با داریوش بزرگ نداریم)  آیا تقلید و  شباهتش با کتیبه های ایرانی اتفاقی است؟ البته که اتفاقی نیست. حتی شباهت چهره ی سلطان قابوس با ایرانیان هم اتفاقی نیست! واقعیت این است که عرب نشین عمان در طول 2500 سال شاهنشاهی ایران بارها متحد ایران بوده است و کاملاً ایرانی محسوب می شده است. آخرین بار در زمان نادرشاه هم  عمان به ایران پیوست. این شباهت و پیوستگی ایران با بسیاری از اعراب خلیج فارس وجود دارد و نمی توان آنرا انکار نمود. 

به خنجر و لباس پادشاه عمان دقت کنید. آشنا نیست؟. (هرگز قصد مقایسه او را با داریوش بزرگ نداریم)  آیا تقلید و  شباهتش با کتیبه های ایرانی اتفاقی است؟. البته که اتفاقی نیست. حتی شباهت چهره ی سلطان قابوس با ایرانیان هم اتفاقی نیست! واقعیت این است که عرب نشین عمان در طول ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی ایران بارها متحد ایران بوده است و کاملاً ایرانی محسوب می شده است. آخرین بار در زمان نادرشاه هم  عمان به ایران پیوست. این شباهت و پیوستگی ایران با بسیاری از اعراب خلیج فارس وجود دارد و نمی توان آنرا انکار نمود.( ظاهراً خنجر در یمن و عمان از روزگار هخامنشیان به نماد ملی بدل گشته است)

خائنین ایرانی بسیار از اعراب بدتر بودند!

بزرگترین دلیل شکست ایران از اعراب در آن زمان خیانت گروهی از ایرانیان و پیوستن ایشان به صف اعراب بوده است. آن قدر خیانت و سستی در سپاه ساسانیان انجام شد که رستم فرخزاد را توان مبارزه با اعراب نماند. پیش از حمله اعراب در ساسانیان جنگ داخلی بسیار روی داده بود و درست به هنگام نیاز به سپاهیان بغیر از رستم فرخزاد ، اکثر سرداران سپاه به طمع پادشاهی و مقام ، به ایران خیانت کردند.

سرداری که به بابک خرمدین نیز خیانت کرد و این بزرگمرد ایرانزمین را با توطعه شکست داد سرداری ایرانی بنام افشین بود. بزرگانی چون یعقوب لیث صفاری و المقنع و بابک و بسیاری دیگر از خودیها بطور خلاصه از خائنین ایرانی ضربه خوردند. چرا قیامهای ملی این بزرگان به نتیجه نرسید؟. چرا ابومسلم خراسانی حتی جرأت نکرد خود را پادشاه ایران بنامد و خلافت را به بنی هاشم بازگردانید؟. اینها ضعفی جامعه شناختی را در ایرانیان نشان می دهد.

ما همواره ملتی دو زاری و طمع کار بوده ایم. هرگز به بلندای تاریخ ننگریسته ایم و به لقمه نانی و تکه مقامی که عربی و یا مغولی به ما بدهد راضی شده ایم. ما ایرانیان بیش از هر کس به فرهنگ و دانش خود ضربه زده ایم.  مگر امثال خلخالی ایرانی نبودند؟. مگر نه اینکه  کتیبه ی خط میخی خارک که نام دریای پارس  بر آن حک شده بود در بی توجهی ما عمداً تخریب شد تا این سند تاریخی دیگر نباشد؟. آیا بی  غیرتی و بی توجهی ما هم تقصیر حمله اعراب است؟. اعراب مگر ۱۴۰۰ سال پیش حمله نکردند؟. پس چرا هنوز سنگشان زا به سینه می زنیم؟. ارتجاع واقعی و متجاوز واقعی در قم است! ارتجاع واقعی و دشمن واقعی سپاه است.

این کتیبه بطور اتفاقی در جزیره خارک به هنگام جاده سازی کشف شد. اما دیری نپایید که این سند مهم و تاریخی که نشان از حضور دیرپای ایرانیان در شاخاب پارس را داشت، بدست خودیهای خائن و میهن فروش تخریب شد! چه ارزان خود را فروختیم و چه گرانبها چیزهایی را بباد دادیم!

این کتیبه بطور اتفاقی در جزیره خارک به هنگام جاده سازی کشف شد. اما دیری نپایید که این سند مهم و تاریخی که نشان از حضور دیرپای ایرانیان در شاخاب پارس را داشت، بدست خودیهای خائن و میهن فروش تخریب شد! چه ارزان خود را فروختیم و چه گرانبها چیزهایی را بباد دادیم!

حوزه و سپاه پاسداران ایران مملو از خائن و خود فروخته

پیش از هر سخن باید گفت که سخن پایینی ما درباره ی گروه خائن درون حوزه و سپاه است و هستند انسانهای شریف و آزاده ای که در این دو ارگان هستند و با تمام امکاناتی که برای سوء استفاده شان محیا هست، سر سپرده ی آخوندان دزد  و خائن به میهن  نشده اند و حتی با نا امیدی سعی در اصلاح آنها دارند که البته خیالی باطل است.

از گذشته بیاد دارم که عوام می گفتند :”هرکس از ننه اش قهر کرد ، رفت حوزه !” .بعدها به همین منوال گفتند :” هرکس هیج جا راهش ندادند ، رفت سپاه !” . این دو سخن عامیانه به چه منظور و معناست؟ اولاً نشان از منفی بودن عضویت در حوزه و سپاه در میان عامه دارد و عوام نمی پسندند کسی را که آخوند شود و یا سپاهی! دوم اینکه عوام  معتقدند که نالایق ترین و کم بهاترین افراد جامعه وارد سپاه و حوزه ها می شوند. اما امروز سرنوشت همان عوامی که چنین می گفتند بدست ملایان و سپاهیان است.

(این ویدئو که از طریق کمپین حقوق بشر ایران پخش گردیده است ، حقیقتی تلخ از تجاوز بسیج و سپاه به زنان و دختران را در بازداشتهای سال ۸۸ بیان می کند. چیزی که بعدها بسیاری از دختران بازداشت شده بدان اذعان نمودند… اما چه شد؟. متجاوز به۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد)

این دو گروه که عقده ها و کمبودهایشان بسیار است ، یک عقده تازه هم خواهند داشت و آن جدا شدن از بدنه ی اجتماع و ورود به جامعه ی کوچک خائنین است. هم کاسگانی که مردم عادی  را بچشم شهروند درجه دوم می نگرند و جامعه کوچک سگان ولایت و امامت را  شهروندان برتر می دانند. این جامعه کوچک است که حیوانات درنده ای مانند سعید مرتضوی ، سعید امامی  و صادق خلخالی را می سازد. مردم خواب ایران در سال ۸۸ دیدند که چگونه سگان و درندگان بسیج برای حفظ تاج و تخت آقا  به جان و مال و ناموس مردم ایران تجاوز می کنند.

ازآنچه گذشت؛

فراموشکاران به دنبال سپاهند

حقیقت تلخی است که گروهی از مردم ایران به گرگها پناهنده شده اند و گمان می برند که با پناه بردن به جانیان سپاهی که کارنامه ای معلوم  در دوران انقلاب دارند  این سگان ولایت از جان و ناموس ایشان دفاع خواهند کرد!. بسیج و سپاه نه می خواهد و نه می تواند از مردم ایران دفاع کند. سپاه پاسداران در نامش هم آمده است که پاسدار انقلاب است و نه مردم! زهی خیال باطل اگر کسانی گمان برند که بسیج و سپاه ذره ای به میهن و هم میهن بیاندیشند.

آنچه برای سپاهیان خود فروخته مهم است دفاع از ولایت و نظام استبدادی است . تا با دوام این نظام ، به چپاول و دزدی شان ادامه دهند. مردم ایران بجای توهین و فحاشی به اقوام کشورهای همسایه باید بدانند که این رژیم ولایت فقیه است که باعث بی حرمتی به پاسپورت ایرانی شده است. چرا گروه بزرگی از ایرانیان در مالزی به جرم قاچاق مواد مخدر در انتظار اعدامند؟. آیا این هم کار اعراب است؟. چرا پیش از انقلاب ایرانیان به قاچاق مواد مخدر در جهان شهره نبودند؟. این رژیم چه بر سر فرهنگ و اخلاق ایرانیان آورده است که در فرودگاههای مختلف جهان به ایرانی چون یک  تروریست و قاچاقچی برخورد می شود؟.  آمار بالای معتاد و زورگیر و فاحشه هم کار عربستان است؟. یا این که دشمن اصلی مردم ایران در قم و تهران نشسته است؟.

 • داریوش

  در زمانى که در رم و یونان مجلس و سنا بود در ایران تصمیم گیرنده فقط شاه بوده اگر او عادل بود کشور توسعه مى کرد اگر نه کشور تضعیف و تجزیه شده در زمان إسکندر مقدونى شاه حرفهاى مشاوران نظامى که یونانى هم بودنند را گوش نمى کرد و اگر پیشنهاد انها را انجام مى داد تاریخ شکل دیگرى بود او که تجربه جنگى نداشت و حرمسرا داشت شده بود فرمانده کل قوا مثله حالا سید على که سربازى نرفته و از ارتش دارى تهى است. إسکندر. مى گفت جنانچه ارتش ایران بدست اریوبرزن بود ما شکست مى خوردیم. چرا اریوبرزن نمى بایستى فرمانده کل قواه باشد. غرور کاذب. همینطور در جنگ با مغولان. باز غرور بیخودى و دیگران کوچک شمردن. مغولان با ایران ارتباط اقتصادى مى خواستند داشته باشند که ایران دو بار فرستدگان انها را کشت و باعث. جنگ خانمانسوز شد. فلاکت ما در نبود حاکمیت قانون و دادن قدرت و ثروت در دست یکنفر خلاصه مى شود.

 • faghat kherad

  از تاریخ درس گرفتن لازم است.ولی هر روز مسایل تاریخی را زنده کردن تنها باعث هدر رفتن زمان حال میگردد و تکرار مکررات هیچ فایده ای به حال کسی ندارد. با نگارنده در مورد ننوشتن گناه پدران در ۱۴۰۰ سال پیش به پای فرزندانشان در اکنون موافقم. کینه و بغض ایرانیان کنونی از اعراب و خلفای انها در ۱۴۰۰ سال پیش هیچ ربطی به عرق ملی ندارد.بلکه یک در گیری و اختلاف مذهبی شیعه و سنی است. گاهی میشنویم که علت عقب افتادگی ما ایرانیان حمله اعراب به سرزمینمان و نابودی پیشینه تاریخی و فرهنگیمان است!!! به عقیده من اگر عمر با بمب اتم هم به ایران حمله کرده بود اثراتش تا کنون از بین رفته بود…..
  انچه در طی این هزار و اندی سال باعث گشته ایران هرگز نتواند به شکوه جلال قدیمش بر گردد حاکمیت افرادی نالایق در برهه های مختلف زمانی بر این دیار بوده.شاید هر از گاهی شاهانی مقتدر و بزرگ مانند نادر شاه.کریم خان.رضا شاه و…. بر ایران حکومت کرده باشند ولی دوباره در زمانی کوتاه جانشینانی ضعیف همه رشته های ایشان را پنبه و ایران را به فلاکتی بدتر مبتلا کرده اند.
  این فرافکنی تاریخی و شانه خالی کردن از زیر مسئولیت است که ما اعراب را در مورد اهمال و بیخیالی خودمان در قبال سرزمینمان نکوهش و مورد توهین قرار دهیم.
  جمهوری اسلامی نه درمیان کشورهای اسلامی ابرویی ندارد نه در میان کشورهای غیر اسلامی احترامی.گاه گاهی عوام را با حربه کشور امام زمان و تنفر از اعراب با خود همسو میکند ولی این نیز واکنشهایی مقطعی و زود گذر است.
  سخن بسیار و خارج از حوصله این مقاله است .
  به امید ازادی و سربلندی ایران و ایرانی در جهان……………..

  • Karen Vakili

   بحث حمله ی عرب و خرابی های فیزیکی نیست که مارا عقب انداخته که حرف از اتم میزنی ایدیولوژی عربی مارا نابود کرده مثل زالو به جان این فرهنگ افتاده و مردم منتظر کسی هستند که بیاید نجاتشان دهد و مثل احمق ها به این امامو ان امام وصلندو گریه میکنند ننگ بر کسی که به گور قاتلان پدرانش میرود و مویه میکند

 • Cyrus Teezbin

  شما یک فاکتور مهم را در پیوند با یورش عربها در۱۴۰۰ سال پیش فراموش کردید و یا نخواستید که بآن بپردازید وآن مهم اینست که اینگونه نبود که عربها همانند دشمنان دیگر چون اسکندر و مغولها آمدند٬ ویران و کشتار و چپاول کردند و رفتند. نه گرفتاری اینجاست که دشمنان دیگر رفتند ولی عربها هنوز هستند و با زور چپان کردن پدیده شومی چون اسلام بما و بر جا گذاشتن ستون پنجم خود یعنی آخوندهای مفت خور و کشتارگر٬ همچنان ماندگار هستند. بنابراین و بباور من مردم ایران بدرستی حق دارند که باین دشمنان ماندگار همچنان کینه ورزی کنند و امیدوارم که آتش این کینه تا پایان پاک روبی میهن مان از این میهمانان نا خوانده همچنان پابرجا و جاودان بماند

  • Baran Bahari

   خوب این فاکتور بیشتر همان خودیها و ایرانیهای خائن هستند.. اهالی قم.!

   • Cyrus Teezbin

    بانوی گرامی٬ من تنها خواستم انگیزه بیزاری و کینه مردم مان را از عربها که بخشی از نوشتار شما بود یاد آور شوم و اینکه فرمایش کرده بودید که چرا ما همواره کاسه کوزه های بدبختیها٬ شکستها و پس ماندن از کاروان پیشرفت خود را بگردن عربها میندازیم و چرا ما این عربهای نازنین! امروز را با عربهای ۱۴۰۰ پیش یکی میکنیم؟ من بدرستی گناه همه ناکامیهای مان را بگردن عربها و بویژه دستآورد یورش آنها بسرزمین مان یعنی اسلام میدانم. این پدیده شوم٬ و یرانگر٬ خون ریز و واپسگرای اسلام است که که کشور و مردم مان را از کاروان پیشرفت بدور نگاه داشته و این تنها گفته من نیست. میگویید نه اینگونه نیست؟ پس برای نمونه یک کشور اسلام زده را نام ببرید که سرش به تنش بیارزد. “فاکتور خودیها و ایرانیهای خائن در قم” هم بخشی جدا ناپذیر از آموزش و بی فرهنگی این پدیده عربی و اسلامی است.

    • faghat kherad

     اندونزی مالزی قطر کویت امارات مصر و حتی خود عربستان و ترکیه.تاجیکستان اذربایجان.عدم دخالت جمهوری اسلامی در سیاستهای خرد کلانشان باعث شده که این کشورها با وجود پذیرش همین اسلام کذایی باز مملکتهایی اباد و رو به رشد داشته باشند.
     من از هیچ توهم ادیانی حمایت نمیکنم .فقط میگم رفتار افراد یک اجتماع با با سیاست های دولت حاکم نسبت مستقیم داره.

    • Baran Bahari

     اولن اسلام و عرب دو مقوله است و این دو را از هم جدا بفرمایید. مگر پاکستان عرب است؟ مگر لبنانی مسیحی نیست؟ پس عرب می تواند مسلمان نباشد و بالعکس. ثانیاً اعراب در گذشته ۱۴۰۰ سال پیش حمله کردند درست.. ایران هم به هند و گرجستان حمله کرد. اما اینها مال گذشته است. این ما بودیم که ۱۴۰۰ سال عربزدگی را حفظ کرده ایم و از خود اعراب در اسلام پیشی گرفتیم!آن عرب مورد نقد شما ،در قم و نجف و اسلام آباد بیش از ریاض و دبی وجود دارد. قوم عرب رو به سکولاریسم است و ما هنوز پای امامزاده!

     • Cyrus Teezbin

      با پوزش٬ شما همه رویدادهای گوناگون تاریخی را که هر کدامشان داستان خود را دارند٬ بهم میآمیزید. اینکه پاکستان عرب نیست و ایران هم درگذسته کشور گشایی کرده٬ چه پیوندی با یورش عربها بایران و بر جا گذاشتن ایدلوژی ای واپسگرای اسلام و آخوند وبنابراین ماندن و نرفتن از سر زمینمان دارد؟ همچنانکه در پیش هم گفتم اسکندر و مغول و دیگران هم یورش آوردند٬ کشتند و بردند ولی اکنون تنها جای در تاریخ دارند نه جای در کشور ما ولی عربها هنوز هستند و بر همه چیز ما چیره. فراموش نشود که پرسش در نوشتار شما این بود که چرا ما در میان اینهمه دشمنان که بایران تاختند تنها به عربها گیر داده ایم؟ و من خواستم انگیزه این بیزاری از عرب ها کمی باز شکافی شود.

     • Karen Vakili

      هیچ عربی رو به سکولاریسم نیست من نمیدانم شما این حرف ها رو بر اساس کدام مدرک میزنید لبنانی ها فنیقی هستند نه عرب به علاوه
      عربستان،بحرین، اینها همه دینی هستند و اینها عرب هستند

 • sohrab

  ahhh, shomah ha dostan ham inja bahse bikhodi meykonid, baba jan chera nemmeykhayd ghabol konid ke in Islam dar in mamlekt ridehhhhhhhhhhhhhhh hale hey bahskonid ke na intorie va ontorieh, key shoma melat meykhad 2zariyton biyofteh

 • Farshid

  درد دلی با هم میهنان میهن پرست ایرانی : تاریخ خون و خاکستر ایران گواه بر
  آن است که، دشمنی، جنگ، درگیری، ناسازگاری و ناپیمانی ایرانیان با یکدیگر،
  یکی از نخستین انگیزه های چیره گی بیگانگان و انیران اهریمن بر ایران زمین
  بوده و تاکنون چنین است. سرانجام ناپیمانی خودکامگان شیخ و شاه
  ساسانی، فرود آمدن شمشیرآیات شیطانی قرآن از آسمان خونین عربستان سعودی بر
  سر ایرانیان بی گناه بود و فرجام تاریکش، بیگانه پرستی و خود فروشی و خیانت
  و خونریزی و کشتار ایرانی بدست ایرانی و دیگر، خود کامگی و خونریزی و
  فریبکاری و فرومایگی شیخ و شاه عمامه به سر و چکمه به پای ایرانی، از
  برآورد بدتر و بدترش از پی بیگانگی به سرشت خویشتن و نادوستی و نا مهربانی
  میهنی و ملی ایرانی به ایرانی، با آموختن و پرورش یافتن فرهنگ بیزاری و بد
  گویی و جدایی از همدیگر، دور از هم و نا آگاه و ناشناخت به هم، در بیابان
  نادانی و نا پیمانی با تو سری زدن، با میدان دادن به دشمنان و دزدان همیشه
  چشم داشته بر دارایی های ایران، با دست پنهانی مزدوران درونی و نیروی
  پنهانی دشمنان بیرونی، از سوی جهان مافیایی سرمایه داری و کارتل های نفتی
  و دارنده گان جنگ افزارها و بانک های جهانی، یکی پس از دیگری ناجوانمردانه
  بر سر سفره رنگین ایران نشستند و خوردند و بردند و هنوز هم همچنان ننگین
  وار، نشسته اند و میخورند و میبرند و بنام مهمانان ناخواسته بر میزبان
  بخواب رفته ایرانی می خندند و داستان لالایی دشمن همیشگی بودن خودمان را
  برای بیشتر جداسازی و دوری و بیزاری من و تو و شما و ما ازهمدیگر با دست
  خودمان، ولی با نوشته های خودشان برایمان همیشه خواندند و هنوز هم می
  خوانند. ” نا پیمانی و نا مهربانی من و تو و شما و ما به همدیگر، پیروزی
  انیران تازی اسلامی و جهانخواران مافیایی است و بس ” از روی
  راستی و نیک اندیشی یار و یاور مردمان باشید” پیام آموزگار زرتشت- گاتها
  سروده ۲- به امید همیاری و همبستگی میهنی – جاوید ایران زمین – “

 • Karen Vakili

  اتفاقا این جنایات از عرب شروع شد این جانیای الان هم ایرانی نیستن هر کس که شناسنامه ی ایرانی داشته باشه ایرانی نیست اینا مریدای همون
  جانیای عرب هزار سال پیشن حالا من نمیدونم کسی که این تیترو نوشته عرب هستش که این قدر بهش فشار اومده ما ۱۴۰۰ سال است که چوب نادانی عرب را میخوریم و زیر شمشیرو تجاوز انها هستیم وگرنه کسی که ایرانی باشد از اسلام و حرم و امامانش نفرت دارند حتی اگر ۷۰ میلیون عاشق امامانند ایرانی نیستند خرو احمقو نادانند

 • ایرانی

  هوی تویی که مطلب نوشتی اهای کم سواد اخه نباید تر و خشک رو با هم بسوزونی من قمیم اما ریدم به اخوند همه رو با یه چشم نبینید مثلا چون احمقی نژاد دزد بود نمیشه گفت همه کت شلواریا دزدن تا زمانی که بحث در مورد مذهب و فرو کردن عقیده باشه ایران نه سکولار میشه نه ازاد موسی به دین خویش عیسی به دین خویش بی دین هم به راه خویش برای من مهم نیست و به عقیده اش تا زمانی که به کسی اسیب نرسونده محترمه حتی میخواد تو قرانش دستور قتل باشه اونا فقط یه تیکه کاغذ هستن تو تورات و انجیل هم هست اما چون غیر انسانیه اجرا نمیشه
  اینو گفتم تا شاید نظرت عوض شه انگار تو ایران زندگی نمیکنی