ملت نجیب ایران همیشه ترجیح داده که در پناه گرگهای درنده زندگی کند ۹

پیش گفتار:

ملت های کشورهای جهان هرکدام مسئول سرنوشت و زندگی خود می باشند. زیرا رفتار و کردار آنان عملکردی است که می تواند دولت و رژیمی را بنا بر آن رفتار و اندیشه خودشان را روی کار بیاورد. در کشور خودمان این موضوع همیشه به اثبات رسیده است. زیرا ملت آرام و نجیب ایران که با اعتراض، اعتصاب و انتقاد بیگانه بوده، راه را برای روی کار آمدن رژیم های خودکامه و دیکتاتور هموار ساخته است. نمونه این را در جایگزینی آدم کشان تازی، یورش چنگیز و تیمور، و حتی حمله محمود افغان به مردم اصفهان دیدیم. هنگامی که تیمور لنگ با لشکر محدود و اندک خود به شهر بزرگ اصفهان یورش می آورد و به کشتار می پردازد، جمعیت زیاد اصفهان در برابر سپاه اندک تیمور ساکت و بی حرکت می مانند و تیمور آزادانه به جنایات خود ادامه می دهد.

واکنش مردم در برابر رژیم اسلامی

همان رفتار تسلیم بودن و تسلیم ماندن در برابر ظلم و ستم رژیم ولایت فقیه نیز در این سه دهه وجود داشته است. زیرا رژیم اسلامی از روز نخست دیکتاتور نبود بلکه روز به روز به دلیل بی تفاوت ماندن و ساکت بودن مردم ایران، به همان میزان بر دیکتاتوری و خودکامگی رژیم اسلامی افزوده است. روزها و هفته ها، افراد بیگناهی به اتهام های دروغین و نادرست حتی در میدان های شهر اعدام می شوند. مردم، گوسفند وار، به تماشا می پردازند و بودن و سکوت خود آن اعدام و عملکرد جنایت بار رژیم را تأیید می کنند.

این ویدیو نشان می دهد که چگونه در ملاء عام و در میان صدها مرد، زن، و کودک رژیم خونخوار اسلامی سه نفر را اعدام می کند و مردم گوسفند صفت به تما شا مشغولند و حتی جنایت رژیم را با چنین بیشرمی و دریدگی تأیید می کنند و کف می زنند. آیا مردم ایران با این رفتار ضد انسانی و یا سکوت خود تا کنون دست ر‍ژیم را برای جنایت ها ی بیشتر و بالاتر باز نگذاشته است؟!.

ملتی گناهکار و شرمنده در قبال کوتاهی ها

باید از ملت نجیب و تسلیم شده ایران پرسید که چرا و چگونه در برابر جنایت های بیشمار و قتل های گسترده رژیم اسلامی با سکوت خود افسار توحش و کشتار این رژیم را رها کردند که باز هم دست به جنایات دیگری بزند. ما به خوبی می دانیم که چنانچه امروز جلو یک قتل، یک تجاوز، و یا یک غارتگری گرفته نشود، فردا و پس فردا، قتل، تجاوز و غارتگری های دیگری با شمار و وسعت بیشتری به دست همان متجاوزان و خودکامگان رخ خواهد داد. آیا ملت ایران که با سکوت و اعتراض نکردن خود موجب گسترش و فراگیری همه جانبه این جنایات در سطح کشور بوده خود را مسئول نمی داند، و احساس شرم نمی کند؟!.

جنایاتی که از سکوت ملت به بار آمده

از ۳۶ سال پیش تا کنون هر روز و هرهفته جنایاتی در گوشه ای از کشورمان رخ می دهد که تنها دلیل آنها، سکوت و بی خالی ملت ایران بوده است. در کشوری که اعتراض، اعتصاب،  انتقاد، و ابراز نارضایتی و سرانجام بایکوت کردن و خود را دور نگاه داشتن از صحنه های تبلیغاتی و یا ظلم و ستم خودکامگان نباشد جنایت ها یکی پس از دیگری تکرار می شود و باید انتظار روزهای شوم و غم انگیزی داشت که مردم کشورمان هم اکنون گرفتار آنند. آیا ملت ایران با دیدن و شنیدن نمونه جنایات زیر می تواند آرام سر به بالین گذارند، و با وجدان کامل  زندگی کنند؟!.
در این جا تنها به چند نمونه از این جنایات اشاره می شود:

۱-روز جمهوری اسلامی

هرسال، رژیم جنایت پیشه که مردم را بی تفاوت و ساکت می بیند با بوغ و کرنا مراسمی برای روز پیروزی انقلاب و یا جمهوری اسلامی بر پا می کند و سطح شهر و میدان های بزرگ را به اشغال خود در می آورد. علاوه بر تعداد محدود بسیجی های آدم کش، پاسداران مزدور، و آدم کشان و نوکرهای ولی فقیه که در این  حماسه های ضد مردمی شرکت دارند، اندوی بیشمار و دهها برابر ملت خردباخته و نا آگاه و یا فرصت طلب در این گردهمایی شرکت می کنند و بر بردگی و نوکری ملت ما صحه می گذارند.

این فرتور محل اخذ رأی را در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ نشان می دهد. گویی در آن روزها ایرانیان عقل خود را به طور کامل از دست داده و توانایی اندیشیدن نداشتند و همه شان با شور و شوق به حکومت اسلامی و قوانین ضد انسانی آن و خمینی جنایتکار رأی دادند. با اینکار، و با این رأی دادن، ما سند بردگی و نوکری را امضاء کرده، کشور، مال، جان، و ناموس خود را در اختیار آخوند فرومایه که از زالوها و مفتخورهای اجتماع هستند، سپردیم. به راستی ننگ براین حماقت و بی فکری ما!.

این فرتور محل اخذ رأی را در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ نشان می دهد. گویی در آن روزها ایرانیان عقل خود را به طور کامل از دست داده و توانایی اندیشیدن نداشتند و همه شان با شور و شوق به حکومت اسلامی و قوانین ضد انسانی آن و خمینی جنایتکار رأی دادند. با اینکار، و با این رأی دادن، ما سند بردگی و نوکری را امضاء کرده، کشور، مال، جان، و ناموس خود را در اختیار آخوند فرومایه که از زالوها و مفتخورهای اجتماع هستند، سپردیم. به راستی ننگ براین حماقت و بی فکری ما!.

۲- کشتار افسران شجاع و برومند ایران در سالهای نخست پایه گذاری رژیم منحوس اسلامی.
۳-جنایات بزرگی چون کشتار زنده یاد دکتر فرخ رو پارسای بانوی دانشمند و فرهنگ دوست ایران، و مهندس عبدالله ریاضی رئیس مهندسان برجسته ایران

بانوی فرهیخته و فرهنگ پرور ایران، دکتر فرخ رو پارسا، و مهندس عبدالله ریاضی پدر مهندسان و صنعت ایران، که فدای جهل و نفهمی و تازی گری رژیم شدند، و از سوی آدم خوران رژیم تازی منش از پای در آمدند. یادشان گرامی، و روانشان شاد باد.

بانوی فرهیخته و فرهنگ پرور ایران، دکتر فرخ رو پارسا، و مهندس عبدالله ریاضی پدر مهندسان و صنعت ایران، که فدای جهل و نفهمی و تازی گری رژیم شدند، و از سوی آدم خوران رژیم تازی منش از پای در آمدند. یادشان گرامی، و روانشان شاد باد.

۴- جنایات بزرگی چون کشتن فریدون فرخ زاد هنرمند اندیشمند ایران دوست، و زنده یاد دکتر بختیار بزرگ مرد ایران دوست.

۵– تراژدی سال ۶۷ جنایتی به ابعاد بیکران

۶- قتل های زنجیره ای که نمونه این جنایات، محمدجعفر پوینده (پژوهشگر و نویسنده)، محمد مختاری (نویسنده)، پروانه اسکندری و داریوش فروهر (رهبر حزب ملت ایران) از جمله قربانیان آن بودند.

داریوش فروهر با همسر خود پروانه اسکندری، از مبارزان راه آزادی و دموکراسی مردم ایران، که به دست جلادان رژیم کشته شدند. هرقطره خون آنها و دیگر کشته شدگان راه آزادی کشورمان، هم اکنون در قلب و رگهای جوانان برومند در جریان است.

داریوش فروهر با همسر خود پروانه اسکندری، از مبارزان راه آزادی و دموکراسی مردم ایران، که به دست جلادان رژیم کشته شدند. هرقطره خون آنها و دیگر کشته شدگان راه آزادی کشورمان، هم اکنون در قلب و رگهای جوانان برومند در جریان است.

۷- کشتار سال ۸۸

در سال پس از اعتراض عمومی و خیزش مردم ایران در سال ۱۳۸۸، رژیم جلادهای خود را به کار انداخت و دست کم ۱۱۲ نفر از مردم صلح طلب که با آرامی به تظاهرات پرداخته بودند و همگی بی دفاع بودند، به خاک وخون کشانید. ندا آقا سلطان، اشکان سهرابی، سهراب اعرابی، محسن روح الامینی، حسین طهماسبی، مصطفی کیارستمی، حسین اخترزند، مبینا احترامی، علیرضا صبوری میاندهی چند نمونه از قربانیان جنایات علی خامنه ای و فرزند ابر جنایتکارش مجتبی خامنه ای بوده اند. آیا ملت زبان بسته و تسلیم ایران با سکوت خود  بر این جنایات صحه گذاشت، احساس نگرانی و شرمندگی نمی کند و دچار عذاب وجدان نیست؟!.
۸- کشتار رژیم در ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸  به قصابی محمد باقر قالیباف در کوی دانشگاه تهران

۸- اسید پاشی بر رو ی زنان

رژیم زن ستیز اسلامی که زن ستیزی را بنا با سیتره اجداد تازی خود مانند محمد و علی و فرزندانش در نهاد خود دارد، برای آن که زنان کشور را هرچه بیشتر درون کیسه سیاه رنگ چادر نگاه داشته و از هرگونه فعالیت اجتماعی او جلوگیری کند، به دستور مجتبی خامنه ای آخوندک ابر جنایتکار، بسیجی های مزدور او بر روی شماری از زنان اصفهان و شهرهای دیگر اسید پاشیده و طراوت زندگی  و هرگونه شادمانی  را از آنان بریده و آنان را در آستانه مرگ تدریجی قرار دادند.

اسیدپاشی حکومتی؛ جانیانی از جنس داعش! اسیدپاشی های مشکوک در اصفهان/ احتمال اسیدپاشی به زنان بدحجاب وجود دارد. مزدوران حکومت اسلامی در اقدامی جنایتکارانه برای ایجاد رعب و وحشت در میان زنانی که آنها را “بدحجاب” خطاب می کنند، به روی تعدادی از آنان در شهر اصفهان اسید پاشیده اند.

اسیدپاشی حکومتی؛ جانیانی از جنس داعش!
اسیدپاشی های مشکوک در اصفهان/ احتمال اسیدپاشی به زنان بدحجاب وجود دارد. مزدوران حکومت اسلامی در اقدامی جنایتکارانه برای ایجاد رعب و وحشت در میان زنانی که آنها را “بدحجاب” خطاب می کنند، به روی تعدادی از آنان در شهر اصفهان اسید پاشیده اند.

۹- اعدام های دسته جمعی

یکی از شگرف های رژیم اسلامی به دار آویختن دسته جمعی افراد بی گناه و معترضین به خودشان است. این جنایات گروهی و دسته جمعی  انسان را به یاد یورش های بیگانگان به یک سرزمین و اعدام گروهی مردم از هر تیره و گروه می باشد. رژیم اسلامی اعدام های گروهی را در این ۳۶ سال همواره به اجراء در آورده. در حقیقت این رژیم خون آشام برای نسل کشی خلق شده  و روی هیتلر و استالین را سپید کرده است.

این یکی از تصویر های شوم و دهشتناک صدها جنایات دسته جمعی و گروهی رژیم خونخوار اسلامی را نشان می دهد. آیا ملت کشتی به گل نشسته ایران، با سکوت و بی تفاوتی خود اینگونه جنایت ها را تأیید نمی کند و دست و بال جانیان رژیم را برای تکرار هرچه بیشتر آنها باز نمی گذارد؟!!.

این یکی از تصویر های شوم و دهشتناک صدها جنایات دسته جمعی و گروهی رژیم خونخوار اسلامی را نشان می دهد. آیا ملت کشتی به گل نشسته ایران، با سکوت و بی تفاوتی خود اینگونه جنایت ها را تأیید نمی کند و دست و بال جانیان رژیم را برای تکرار هرچه بیشتر آنها باز نمی گذارد؟!!.

از آنچه گذشت:

رژیم آدمخوار اسلامی ۳۶ سال است که روز و شب، هفته به هفته، و ماه به ماه در گوشه و کنار ایران به جنایت های گوناگونی پی پردازد. زجر و تجاوز به زندانیان، و کشتار بی پروای آنان در دهها و صدها زندان های گوناگون، اعدام های سرتاسری در میدان ها و چهار راه ها، قتل و کشتار مخالفین از جمله سیاستمداران، روشنفکران، نویسندگان، چکامه سرایان، وبلاگ نویسان، و اعتراض کنندگان، کارهای تروریستی در کشورهای گوناگون جهان و دهها نمونه دیگر. آیا در این ابعاد وسیع و گسترده از جمله کشتار سال ۶۷ و یا حذف سیاستمداران و قتل های زنجیره ای، و کشتار افسران رشید ارتش ایران ، کشتار دلیران کرد هم میهن، و نمونه های بسیار بسیار دیگر، ملت ایران هرگز و هیچگاه به پا ایستاد و  بر یکی از این جنایت ها اعتراضی کرد؟!.
آیا ملت ایران نمی داند که سکوت و بی تفاوتی او تا کنون جلادان رژیم اسلامی را به جنایات بیشتری واداشته و دست آنان را در به خاک و خون ریختن جوانان این کشور آزاد گذاشته است؟!. آیا ملت ایران از این بی تفاوتی و سکوت بی جا در برابر قتل های بیشمار و یا غارت گری های بزرگ، نزد وجدان خود احساس شرم نمی کند؟. در چنین شرایطی ملت ایران آرامش خود را در زندگی نکبت بار در پناه گرگ های درنده می داند. روش تسلیم پذیری و ظالم پروری که در سراسر تاریخ ایران پس از یورش تازیان، حمله چنگیز و تیمور، حمله اشرف افغان به اصفهان و صدها نمونه دیگر ملت ما را به بردگی و نوکری کشانده و همه گونه اراده و قدرت انسانی و آزاد زیستن را از آنان سلب نموده است!!.

این فرتور مزدوران و خردباختگان و خودفروختگانی را نشان می دهد که در تظاهرات دولتی نهم دی ماه شرکت کرده و ایرانیان شریفی که در روز عاشورا دست به شورش زدند را محکوم نمودند؛ به راستی که ننگ و شرم ابدی بر این بندگان زر و سیم

این فرتور مزدوران و خردباختگان و خودفروختگانی را نشان می دهد که در تظاهرات دولتی نهم دی ماه شرکت کرده و ایرانیان شریفی که در روز عاشورا دست به شورش زدند را محکوم نمودند؛ به راستی که ننگ و شرم ابدی بر این بندگان زر و سیم

 • شیعه علی

  اولا در مورد تاریخ ایران عزیز حرف زدید و اینکه مردمان ما بی تفاوت بودن نسبت به تجاوز بیگانگان . اما یا یادتون رفته و نیاز به یاد اوری دارید یا خودتون رو به اون راه می زنید که دوران طلایی تاریخ ایران رشاذت های رزمندگان تو دوران ۸سال دفاع مقدس . غیور مردانی مثل حاج اقا طهرانی مقدم ، شهید عزیز جهان ارا، حسین فهمیده ، دکتر چمران ، احمد کاظمی ،شهید وارکالیان و هزاران هزار شهید که رهرو راه امام خمینی و مولا علی ع بودن . حتی مقاومت عباس میرزا و با غیرتای ترک اذری تو تبریز . پس یه ذره حداقل تاریخ معاصر رو بد نیست بخونید . دیگه دوران گذشته مبارزات ال بویه با عباسیان رشادت های صفویان ، و قیام سربداران . ملت و تاریخ ایران رو صرف مخالفت با نظام جمهوری اسلامی نکوبید از طرفی وقایع و شورش های ۷۸ و ۸۸ رو گفتید که این قانون مملکت داریه . هر حکومتی از اروپا و امریکا تا ایران سعی می کنه اغتشاشات و هرج و مرج مخالفا رو سرکوب کنه . حتی شما اگه حکومت مدنظرتون روکار باشه هم همین رفتارو نشون میده . در مورد اسیدپاشی هم به زور به مخاطب حرفتون رو القا نکنید . کمااینکه تو واقعه مهاباد کاملا معلوم بود پای نظام ایران درمیون نیست . موفق باشید .به قول بهنوش بختیاری یا علی

  • مرگ بر جمهوری اسهالی

   چقدر خایمالی رژیم اسهالیتو میکنی .سال ۸۸ رژیم اسهالیت رای ها رو دزدید و تا تونست کشت .۲ ماه اس ام اس هارو رژیم اسهالیت قطع کرد .توقع داری بیایم برات کف بزنیم رای هامونو دزدیدن.اسید پاشی هم معلوم بود کار بسیجی های مزدوره . لازم نکرده ماله کشی رژیم اسهالیتو بکنی . قضیه مهاباد هم از خود مهاباد فیلم برداری کردن و عکس گرفتن .رژیم اسهالیت با گاز اشک آور و اسلحه ساچمه ای حمله میکرد انگار اومده جنگ .
   مامور آشغال اطلاعات سکس میکنه اونوقت رژیم جمهوری اسهالی هم دوباره میاد به طرفداری مزدوراش .لازم هم نکرده بیای اینجا ماله کشی رژیم اسهالیتو بکنی . ما از همه چی باحبریم . بالاخره ما ایرانیها بساط رژیم اسهالیتو از ایران جمع میکنیم.

 • faghat kherad

  مردم تسلیم نمیشوند بلکه بی تفاوت هستند نسبت به سرنوشت همنوعانشان.این از اموزشهای جمهوری فاشیست مذهبیست.وقتی به یک کودک در دبستان اموزش داده میشود که مذهبت بر حق است و غیر از تو کسی لایق بهشت نیست کم کم این باور درذهنش شکل می بندد که هر انچه خارج از اعتقادات خرافی اوست غلط و هر انکس مخالف انست گمراه می باشد.این تفکر فاشیست مذهبی و خود برتر بینی در جوانی باعث میگردد به راحتی سایر اقشار با اعتقادات مختلف را ترور شخصیت نموده و از تقسیم بندی های اعتقادی که از همین حکومت سر مشق گرفته برای مخاطب قرار دادن سایر هموطنانش بهره بگیرد ،وهابی بهایی صهیونیست مجوسی و….
  این یک مدل تفرقه بنداز و حکومت کن میباشد. اخلاق اجتماعی در ایران از بین رفته و جای ان را مطالبات نا بجای مردم از همدیگر پر کرده است.مردم برای خود حقوقی قایلند که با هنجار های جامعه در تضاد است.مانند عدم رعایت حق تقدم در انواع صفوف…..
  این توهم خود برتر بینی مذهبی و خواستهای نابجا باعث میگردد مردم همواره یکدیگر را در اجتماع بر سر تصاحب منابع بعنوان رقیب ببینند و به هر شکل از حذف یکدیگر شاد باشند. هیچگونه حس انسان دوستی و قبول مسئولیت در قبال یکدیگر نداشته و بلکه همدیگر را مانند مزاحمینی در سر راه رفاه زندگی خود میبینند.
  تنها راه مقابله با این رفتارهای ضد مدنی مردم اموزش صحیح است که باید از دوران نونهالی به فرزندان این مملکت داده شود،و تا زمانی که بخش اعظم وسایل اطلاع رسانی و اموزشی در اختیار دولت و در خدمت ترویج خرافات تشییع است آش همین اش و کاسه همین کاسه خواهد بود…

 • فرزند کوروش

  مشکل ایران ما کمبود میهن پرستان واقعی و راستین است

  این ملت نون به نرخ روز خور شدن و براشون فقط و فقط امروز را سپری کردن مهم است و به هیچ عنوان ایران برای

  آنها اهمیتی ندارد / آری این است بدبختی امروز ملت ایران / بی غیرتی و بی خیالی

  تو این دوره فقط و فقط باید نخست به شیرزنان پاک و اصیل ایرانی صد آفرین گفت که به تنهایی و بدون پشتوانه غیرت مردان

  و برادرانشان در برابر ابن فاشیست های اسلامی سینه سپر کرده اند و در خیابانهای ایران به جنگ فرهنگی با رژیم آخوندی

  رفته اند و البته صد لعنت و نفرین به ضعیفگان و عفریته ها ی خود فروخته و فاحشه و اسلام پرست ( ضعیفه های چادری و گونی پوش) که فقط و فقط بیضه اسلام برایشان

  مهم است و در برابر این شیرزنان به قول خودشان برای دفاع از اسلام کثیفشان قد علم می کنند و با مبارزه جانانه شیرزنان

  این خاک پاک روبرو می شوند

  آری /

  مرگ بر هر نوع حزب اللهی و فاشیستی که که خودشو برتر و پاک تر از بقیه می دونه

 • آرش آریانی

  صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به علی مطهری بودجه فرهنگی کشور را با بودجه سازمان محیط‌زیست مقایسه کرد.

  به گزارش خبرآنلاین، متن این نامه به شرح زیر است:

  «بسمه‌تعالی

  جناب آقای دکتر علی مطهری

  اخیرا بودجه سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی کشور در سال جاری را مطالعه می‌کردم و از آنجا که حضرتعالی عضو کمسیون فرهنگی مجلس هستید، یکی دو پرسش در خصوص این حجم هزینه فرهنگی برایم پیش آمده که ان‌شاءالله ارشاد می‌فرمایید. بنده ارقام را از بالاترین شروع کرده و به تدریج پایین آمده‌ام:

  ۱- سازمان صدا و سیما ۱۱۴۰ میلیارد تومان

  ۲- سازمان بسیج مستضعفین ۱۰۳۵

  ۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۷۷۰

  ۴- مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قم ۵۲۸

  ۵- شورایعالی حوزه‌های علمیه ۳۲۹

  ۶- کمک به بازسازی عتبات عالیات ۳۱۳

  ۷- کمک به اشخاص حقوقی غیر دولتی (جدول ۱۷) ۲۸۹

  ۸- جامعه المصطفی العالمیه ۲۱۸

  ۹- اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآن ۲۰۰

  ۱۰- شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران ۱۹۳

  ۱۱- سازمان تبلیغات اسلامی ۱۱۵

  ۱۲- نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ۱۰۲

  ۱۳- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۹۲

  ۱۴- کمک به آستان‌های مقدس تحت نظر مقام معظم رهبری ۸۰

  ۱۵- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۷۸

  ۱۶- شورای برنامه‌ریزی و مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان ۵۷

  ۱۷- موسسه نشر آثار امام (ره) ۵۷

  ۱۸- دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران ۵۶

  ۱۹- شورای عالی انقلاب فرهنگی ۵۰

  ۲۰- احداث و تکمیل مساجد کشور ۵۰

  ۲۱- بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس ۳۹

  ۲۲- شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ۳۷

  ۲۳- مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) ۳۶

  ۲۴- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۳۵

  ۲۵- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها ۲۲

  ۲۶- موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۲۰

  ۲۷- ستاد اقامه نماز ۱۹

  ۲۸- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۱۲

  ۲۹- بیمه هنرمندان (فعالان قرآنی، مداحان و سایر هنرمندان) ۱۰

  ۳۰- موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی ۸

  ۳۱- کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی ۶

  ۳۲- بنیاد سعدی ۶

  ۳۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسعه بازی‌های رایانه ۴

  ۳۵- شورایعالی انقلاب فرهنگی بابت تحول علوم انسانی در دانشگاه‌ها ۳

  ۳۶- دانشگاه اهل‌بیت ۳

  جمع: ۶۰۱۲ میلیارد تومان

  جدول شماره ۱۷ شامل سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی متعددی می‌شود؛ از جمله: موسسه فرهنگی بصیرت، موسسه فرهنگی تبیان، موسسه فرهنگی دارالحدیث، موسسه فرهنگی نسیم نور، کمک به موسسات فرهنگی و دینی همه استان‌ها، کمک به فعالیت‌های فرهنگی مسجد جمکران، پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی، سازمان مدارس معارف اسلامی، پژوهشکده باقرالعلوم، دانشگاه باقرالعلوم، دانشگاه امام صادق، بسیج دانش‌آموزان، جشنواره عمار، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و … .

  همانطور که ملاحظه می‌شود سهم وزارت ارشاد از این ۶۰۰۰ میلیارد تومان کمتر از ۱۳ درصد می‌باشد و ۸۷ درصد مابقی در اختیار نهادها، سازمان‌ها، بنیادها و ارگان‌هایی است که نه‌تنها کاملا مستقل از مجوعه دولت قرار دارند بلکه اساسا هیچ پاسخگویی نیز نه در قبال مجلس دارند و نه در قبال قوه مجریه. مع‌ذلک و علیرغم این واقعیات، منتقدین و مخالفان دولت آقای روحانی علی‌الدوام دولت و بالاخص وزارت ارشاد را مورد مواخذه قرار می‌دهند که چرا وضعیت فرهنگی کشور اینگونه است؟ جالب است که حتی یک بار هم نشده که مخالفان دولت کوچک‌ترین انتقاد و گلایه‌ای نسبت به این سی چهل تشکیلات دیگری که نزدیک به ۹۰ درصد بودجه فرهنگی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، بنمایند.

  اما غرضم از نگارش این عریضه طرح زاویه دیگری از اختصاص بودجه ۶۰۰۰ میلیاردی برای امور فرهنگی می‌باشد. جنابعالی را نمی‌دانم اما من خودم وقتی ارقام خیلی زیاد می‌شوند ابعاد آن را دیگر درست ملتفت نمی‌شوم. به همین منظور و برای درک اینکه ۶۰۰۰ میلیارد تومان یعنی چقدر پول، آن را با کل بودجه محیط‌زیست کشور برای سال جاری مقایسه نمودم. کل بودجه محیط زیست در سال ۹۴ رقم ۱۷۴ میلیارد تومان می‌باشد. یعنی بودجه فرهنگی‌مان نزدیک به چهل برابر بودجه محیط‌زیستمان است. نمی‌دانم در کشورهای دیگر این نسبت چگونه است اما در ایران با این ۱۷۴ میلیارد تومان خانم ابتکار هم می‌بایستی حقوق بیش از ۶۰۰۰ تن کارکنان محیط‌زیست را بپردازند، هم جلوی ریزگردها که از عراق و عربستان وارد خوزستان و مابقی کشور می‌شوند را بگیرند، هم جلوی خشک‌شدن دریاچه ارومیه را بگیرند، هم تالاب انزلی که لجن‌زار شده را احیاء نمایند، هم یک دو جین تالاب و دریاچه‌های بزرگ و کوچک را که یا از بین رفته‌اند یا در شرف از بین رفتن هستند را نجات بدهند، هم حیات رو به انقراض وحش را جلوگیری کنند، هم جلوی روند انقراض هولناک جنگل‌های کشور را بگیرند، هم فکری برای رودخانه‌های کشور نمایند که خیلی دیگر تفاوتی با فاضلاب ندارند، هم پس‌فردا که باد خنک زد و پاییز شد، مردم تهران و سایر شهرهای بزرگ را از مرگ و میر در نتیجه آلودگی هوا برهانند، هم به منظورآنکه من با این حسرت و عقده از دنیا نروم که محیط زیست گیلان (و سایر استان‌های دیگر کشور که دارای جنگل هستند) یک دستگاه هلی‌کوپتر آبپاش ندارند و هنوز در قرن بیست و یکم آتش‌سوزی جنگل را با بیل و سطل شن مجبورند خاموش کنند، یک دستگاه هلی‌کوپتر آبپاش بخرند، هم …

  البته همکاران جنابعالی در مجلس اگر چه الویتشان در تصویب بودجه سالیانه کشور بیشتر فرهنگ بوده تا محیط‌زیست، در عین حال از حق نمی‌بایستی گذشت و نمایندگان محترم مجلس نهم گام‌های ارزنده‌ای برای بهبود بخشیدن به وضعیت اسفناک محیط‌زیست کشور برداشته‌اند؛ از جمله اینکه وقتی اهواز و سایر شهرهای خوزستان دچار آن وضعیت اسفناک ریزگردها شده بود آنها هم در تهران با زدن ماسک در مجلس حاضر شدند. به علاوه خانم ابتکار را هم با شجاعت و شهامت کم‌نظیری و بدون آنکه ترسی به خودشان راه دهند مورد حمله و انتقادات شدید قرار دادند که چرا به فکر مردم خوزستان نیستند و چرا به اهواز مسافرت نمی‌کنند. مجلس نهم درست می‌بیند: برای بهبود وضعیت ناگوار زیست‌محیطی در ایران می‌بایستی بیشتر به فکر فرهنگ بود تا محیط‌زیست.

 • Doktor

  Aresche Ariyaie, cher inja koso scher meygi, kodm Doktor(Ali motahari) in jakesh madrke doktrischeo az koja gerefte az to kose nanaesh, in pofiyozand ke ridand to in mamlekat, yek mosht Adam forsat talabe tazy,,Charta mesle to in onvanharo be in hamalh meydand onam dahane in melato servic meykonad,, baba jan kareto az bikh kharabeh,man ridam to madrake in ozgalah,

  • آرش آریانی

   لازم به اینهمه توهین نبود من نیز مانند شما اعنقادی به دکتر بودن امثال این آقا ندارم فقط خبری رو از سایت تحلیلی انتخاب عینا کپی پیس کردم خبری که امروز صبح بخاطر فضاحتش از سایت انتخاب حذف شد. خبری که دل هر ایرانی را به درد می آورد فی المثل بودجه شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران ۱۹۳ میلیارد اما بودجه محیط زیست ایران پهناور ۱۷۴ میلیارد.
   تف به شرف گردانندگان این سیستم

 • محمد

  عقل و شعور میلیون ها نفر رو زیر سئوال می برید؟!!

 • Babak

  درد دلی با هم میهنان میهن پرست ایرانی : تاریخ خون و خاکستر ایران گواه بر
  آن است که، دشمنی، جنگ، درگیری، ناسازگاری و ناپیمانی ایرانیان با یکدیگر،
  یکی از نخستین انگیزه های چیره گی بیگانگان و انیران اهریمن بر ایران زمین
  بوده و تاکنون چنین است. سرانجام ناپیمانی خودکامگان شیخ و شاه
  ساسانی، فرود آمدن شمشیرآیات شیطانی قرآن از آسمان خونین عربستان سعودی بر
  سر ایرانیان بی گناه بود و فرجام تاریکش، بیگانه پرستی و خود فروشی و خیانت
  و خونریزی و کشتار ایرانی بدست ایرانی و دیگر، خود کامگی و خونریزی و
  فریبکاری و فرومایگی شیخ و شاه عمامه به سر و چکمه به پای ایرانی، از
  برآورد بدتر و بدترش از پی بیگانگی به سرشت خویشتن و نادوستی و نا مهربانی
  میهنی و ملی ایرانی به ایرانی، با آموختن و پرورش یافتن فرهنگ بیزاری و بد
  گویی و جدایی از همدیگر، دور از هم و نا آگاه و ناشناخت به هم، در بیابان
  نادانی و نا پیمانی با تو سری زدن، با میدان دادن به دشمنان و دزدان همیشه
  چشم داشته بر دارایی های ایران، با دست پنهانی مزدوران درونی و نیروی
  پنهانی دشمنان بیرونی، از سوی جهان مافیایی سرمایه داری و کارتل های نفتی
  و دارنده گان جنگ افزارها و بانک های جهانی، یکی پس از دیگری ناجوانمردانه
  بر سر سفره رنگین ایران نشستند و خوردند و بردند و هنوز هم همچنان ننگین
  وار، نشسته اند و میخورند و میبرند و بنام مهمانان ناخواسته بر میزبان
  بخواب رفته ایرانی می خندند و داستان لالایی دشمن همیشگی بودن خودمان را
  برای بیشتر جداسازی و دوری و بیزاری من و تو و شما و ما ازهمدیگر با دست
  خودمان، ولی با نوشته های خودشان برایمان همیشه خواندند و هنوز هم می
  خوانند. ” نا پیمانی و نا مهربانی من و تو و شما و ما به همدیگر، پیروزی
  انیران تازی اسلامی و جهانخواران مافیایی است و بس ” از روی
  راستی و نیک اندیشی یار و یاور مردمان باشید” پیام آموزگار زرتشت- گاتها
  سروده ۲- به امید همیاری و همبستگی میهنی – جاوید ایران زمین – “