داعش چیز جدیدی نیست، محمد و علی دوربین نداشتند که فیلم سر بریدن بگذارند! ۴۶

وضعیت قاضیها و دادستانها در ایران؛خیمه شب بازی

قاضیها و دادستانها در ایران از ثروت و خدمات نامحدودی بهره می برند. اما گروه امنیتی و اطلاعاتی این افراد  در شهرکهای مقامات رژیم و بدور از روابط معمول انسانی زندگی می کنند و فرزندانشان بشدت تحت مراقبت به مدرسه و کلاس درس می روند. این جدا کردن حریم بدلیل ترس از حمله مردم دادخواه به قاضی های بیدادگر است. این افراد در استانها مرتب جابجا می شوند و منتقل شدن ایشان از این استان به استان دیگر طبیعی است ،چرا که در شهرهای کوچک  همانند تهران نمی توان ایشان را پنهان نمود و مجبورند هر از گاهی از هیاهوی ایجاد شده فرار کنند.

نکته جالب اینگونه افراد پیشینه سیاه ایشان است که دادستان و قاضی و بازجو بودن را تجربه کرده اند و عملآً اعتقادی به عدالت ندارند. این قاضی ها عروسکهایی هستند برای خیمه شب بازی قوه قضائیه ! آنچه برای قاضی در دادگاههای رژیم اسلامی مهم است حفظ رژیم جمهوری اسلامی است ، حتی به بهای از بین رفتن جانهای بی گناه . آغاز این رژیم با اعدام بوده است و هنوز هم  بر اساس ایجاد ترس و خفقان به حیات خود ادامه می دهد. ادعای این افراد اسلام  و مسلمانیشان است که کاملاً هم منطبق بر اسلام عمل می کنند.

انطباق جنایات رژیم با اسلام

افراد کم اطلاع از احکام و روایات اسلامی گمان می کنند که اعمال و جنایات رژیم با اسلام همخوانی ندارد. این افراد اسلام را دین صلح و دوستی می دانند، چون آموزه های دینی آنها محدود به دوران کودکی بوده است. اما اگر فراتر از مقدمات به اسلام بپردازیم به احکام و آیاتی می رسیم که دعوت به خشونت و کشتار می نمایند و این احکام و آیات درباره دگر اندیشان صادر شده است.

پیامبر اسلام چندین شاعر و عالم همزمان خود را ترور کرد فقط بخاطر اینکه ایشان با اشعارشان او را آزار می دادند.محمد این افراد را خطرناک و مفسد فی الارض معرفی کرد. الله  در قرآن دستور به کشتار دگر اندیشان داده است و با سنگدلی حکم به قطع یک دست و یک پایشان را  داده است. تنها تصور کنید که قطع کردن یک دست و یک پا دستور قرآن است ولی کسی آن را در مدرسه نگفت و یا توضیح نداد. کسی در تاریخ اسلام نگفت که پیامبر چه کارهای نادرستی در حق دیگراندیشان  کرد.

پیامبر و یارانش به افراد ثروتمند هم رحم نکردند و ایشان را شکنجه می دادند تا ثروت خود را به  ایشان بدهند. به زنان شوهر دار هم رحم نکردند و آیه نازل شد  که زنان شوهر دار که اسیر  می کنید بر مسلمین حلالند. مطالعه بیشتر اسلام و تاریخ صدر اسلام  بدون سانسور و حذف را به همه دوستان پیشنهاد می کنیم. آخوندها و ملایان همواره سعی دارند که تاریخ اسلام را با عقل امروزین بشر مطابق کنند که ممکن نیست. غیر ممکن است که اعمال و جنایات محمد با عقل بشر امروز بعنوان الکوی مناسبی شناخته شود. شکی نیست که در گذشته این اعمال محمد اخلاقی و صحیح شناخته می شده است؛چرا که مورخین مسلمان این وقایع وحشتناک او را سانسور نکردند.

kurdish-women-are-raped-by-the-islamic-state

چیزی بنام اسلام واقعی چه معنایی دارد؟. آیا کشتار اسیران جنگی توسط محمد اسلام واقعی نیست؟. آیا فروش زنان در بازار بردگان توسط محمد اسلام واقعی نیست؟ آیا کشورگشایی و ایجاد حکومت توسط محمد و جانشینانش اسلام واقعی نیست؟. قرآن که در آیات مکرر به کشتار دستور می دهد ،آیا اسلام واقعی نیست؟. براستی اسلام واقعی چیست بغیر از قرآن و رفتار پیامبرش؟. در قرآن و در رفتار پیامبر هم به فراوانی کشتار و قطع کردن دست و پا وجود دارد. پس اسلام واقعی چیز خطرناکی است و مسلمانان صلح طلب و آرام ، اسلام واقعی ندارند! اگر مسلمانی آرام بود یا مسلمان واقعی نیست و یا امروز قدرت و توان کشتار ندارد و منتظر به قدرت رسیدن در فرداست!

پس اسلام همین است :قاضی مرتضوی و داعش

مطالعه اسلام نشان می دهد که امثال قاضی مرتضوی جانی در میان یاران پیامبر فراوان است. مشابه بریدن سر انسانها بارها و بارها از سوی پیامبر و علی و دیگر یارانشان بارها تکرار شده است. ارعاب و ایجاد خفقان راه و روش اسلام است. آن اسلام “دین صلح و دوستی ” در کودکستان است! آن خمینی مهربون هم مال کودکستان است! واقعیت چیز دیگری است. خمینی قاتل است و محمد هم بدتر از او . منصفانه بخواهیم نگاه کنیم افرادی که اسلام را بوجود آوردند جنایات متعدد را مرتکب شدند.

قاضی مرتضوی جنایت می کند ،چون محمد و علی می کشتند و جنایت می کردند. داعش سر می برد چون پیامبر و یارانش سر می بریدند.هزاران نفر بدستور محمد در ۱۱ سال حکومتش بر مدینه کشتار شدند . چون محمد قصد داشت حکومتش را محکم کند و آنرا به همه ی عربستان برساند و این چنین شد! حکومتی که محمد تشکیل داد بر اساس احکام قرآن می کشت و می ترسانید و پیشرفت می کرد. گروههای مانند طالبان ، داعش و  رژیم اسلامی هر یک  تکرار کننده ی قسمتی از تاریخ دوران پیامبر هستند و  جالب است که اکثریت مسلمانان از داعش و طالبان می ترسند ، چرا که ایشان بشدت بر اجرای دستورات اسلام تاکید ورزیده اند! باید از این دوستان مسلمان پرسید :  آیا چراغی که به خانه رواست ، به مسجد حرام است ؟. اسلام آورده اید پس اطاعت کنید؟!

خامنه ای تقدس دارد و توهین به او باعث احکام ریز و درشت می شود. 8 سال زندان برای تهیه کننده سابق تلویزیون که مقیم کانادا بود. این همه به انسان و مقام انسان در اسلام توهین شد، کسی الله را به یک روز زندان محکوم نکرد!

خامنه ای تقدس دارد و توهین به او باعث احکام ریز و درشت می شود. ۸ سال زندان برای  مصطفی عزیزی تهیه کننده سابق تلویزیون که مقیم کانادا بود. در اسلام و قرآن  این همه به انسان و مقام انسان  توهین شد، کسی الله را به یک روز زندان هم  محکوم نکرد!

همچنین به گروههای ملی مذهبی که در تیر۷۸ و خرداد ۸۸ وسیله بسیج و انصار حزب الله روانه زندان و محاکمه شدند باید گفت: شما مسلمانید و خود را مذهبی نامیده اید، پس اعتراض به احکام قاضیها نکنید! تنها تفاوت شما با قاضی این است که شما امروز قدرت ندارید ولی اگر قدرت داشتید مذهب از شما همان هیولای مرتضوی را ساخته بود! در واقع مسلمانان همانند پیامبرشان هستند! تا وقتی که قدرت ندارند از صلح و برابری و برادری سخن می گویند؛ به قدرت که رسیدند همانند پیامبرشان از کشتار و جنگ و محاکمه و مصادره سخن می گویند!خمینی هم همین بود! اینگونه است که نگارنده مصمم است به این عقیده که « هر مسلمانی بالقوه یک داعش است. داعش پنهانی که ممکن است روزی بیدار شود و شروع به کشتار نماید .»

وضعیت رقت بار حکومتهای اسلامی

کشورهای سودان ، ایران ، افغانستان ، پاکستان ، عربستان و سومالی دارای حکومت اسلامی هستند.  یعنی  انتقاد از اسلام و اعمال جنایتبار پیامبرش حکم اعدام دارد. در ایران و عربستان مسأله به همین پایان نمی یابد و هرگونه انتقاد از رهبران قابل قبول نیست و شلاق و  زندان دارد. در ایران کسی نمی تواند از خامنه ای و رهبر مرده انقلاب یعنی خمینی انتقاد نماید. توهین و انتقاد تند از این دو آخوند مجازاتهای سنگینی دارد. این در حالیست که در کوچه و بازار مردم ایران به رهبران نظام فحاشی می کنند و برایشان جوک می سازند! البته هستند کسانی که بخاطر همین جوکهای ساده به زندانهای بلند مدت محکوم شده اند.

(این کاریکاتور طنزی تلخ دارد.. آن که تازه بالغان بنی نضیر هم اگر موی بر زهار داشتند، اعدام گردیدند.)

به فرمان محمد گودالی کندند و ۸۰۰ اسیر را به صف کردند تا علی و زبیر سرهمگی را بریدند و در گودال انداختند. اگر این صحنه را فیلمبرداری کرده بودند ، امروز  هرگز کسی مسلمان باقی نمی ماند. این کاریکاتور طنزی تلخ دارد.. آن که تازه بالغان اسیر هم اگر موی بر زهار داشتند، اعدام شدند یعنی کشتار همگی بالغان قوم.

مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده سابق سازمان رادیو و تلویزیون ایران، در دادگاهی به ریاست قاضی ابولقاسم صلواتی به ۸ سال زندان محکوم شد. کسانی که مسابقه تلاش و سریال راه بی پایان را بیاد دارند شاید تعجب کنند که چگونه سازنده چنین برنامه های سیمای جمهوری اسلامی به ۸ سال زندان محکوم شده است؟!. او که در سالهای اخیر در کانادا مقیم بود ، برای دیدار به ایران می آید که وی را بازداشت می کنند و به علت توهین به خامنه ای در فیس بوک به ۸ سال زندان محکوم شد!

همسایگان این زن مسیحی از ظرف آبی که برایشان آورده بود نخوردند و او را نجس دانستند. آیا این توهین نیست؟؟؟ او هم با ایشان مشاجره کرد و به پیامبر مسلمانان دشنام داد. پیامبری که بیشتر مشکلات امروز ما دست پخت  هذیانهای اوست! امروز این زن نگون بخت منتظر اجرای حکم اعدامش در پاکستان است! به همین سادگی یک ظرف آب  منجر به اعدام شد!

همانطور که پیشتر هم گفتیم در پاکستان نیز براحتی برای منتقدان پیامبر و دین اسلام احکام اعدام صادر می شود و انسانها را براحتی بدلیل متفاوت بودن نظر و عقیده شان اعدام می کنند.

از آتچه گذشت ؛ اسلام واقعی!

به راستی، اسلام  واقعی چه معنایی دارد؟. آیا کشتار اسیران جنگی توسط محمد اسلام واقعی نیست؟ آیا فروش زنان در بازار بردگان توسط محمد اسلام واقعی نیست؟ . آیا کشورگشایی و ایجاد حکومت توسط محمد و جانشینانش اسلام واقعی نیست؟ قرآن که در آیات مکرر به کشتار دستور می دهد ،آیا اسلام واقعی نیست؟. براستی اسلام واقعی چیست بغیر از قرآن و رفتار پیامبرش؟. در قرآن و در رفتار پیامبر هم به فراوانی کشتار و قطع کردن دست و پا وجود دارد.

پس اسلام واقعی چیز خطرناکی است و مسلمانان صلح طلب و آرام  ، اسلام واقعی ندارند! اگر مسلمانی آرام بود یا مسلمان واقعی نیست و یا امروز قدرت و توان کشتار ندارد و منتظر به قدرت رسیدن در فرداست!

 • فرزند کوروش

  با درود بر بانو باران بهاری

  مقاله بسیار مترقی و رو شنگرانه ای ارائه کردین

  به نظرم هرچقدر از این مقالات نوشته بشه باز هم برای این ملت متحجر و عقب افتاده که اهل مطالعه و تحقیق نیستن کمه

  به امید ایرانی آزاد و به دور از هر هرگونه تحجر و ایدئولوژی

  • Baran Bahari

   سپاس فراوان از شما و بامید آزادی

 • آرش آریانی

  سرکار خانم باران بهاری من بعنوان یک مسلمان قهرا نمیتوانم ادعای شما را مبنی بر خشونت و جنایت بار بودن دین اسلام بپذیرم اما بعنوان یک محقق حقیقت جو نیز نمی توانم درستی مستندات تان را در مورد تاریخ اسلام و آیات قرآن و سنت اسلامی رد نمایم.
  بنابراین چاره ای جز سکوت ندارم زیرا بقول بهرام مشیری اهل ماله کشی هم نیستم

  • dad

   ببخشید وسط کلامتون به عنوان ۱ مسلمان چشم و دل بسته از مذهب نمیتوانی خشونت بار بودن اسلام را بپذیری که تعجبی هم ندارد اما به عنوان یک حقیقت جو هم نمیتوانی دروغ بودن آن اثبات کنی عجب است که هنوز مسلمانی؟

   • آرش آریانی

    من صادقانه حرف میزنم و آنچه را که می اندیشم بر زبان می آورم این تناقضی است که نه من بلکه میلیونها نفر در سراسر جهان بدان مبتلایند و خروج از این پارادوکس به این راحتی ها که شما میگویید امکان پذیر نیست بلکه نیازمند زمینه های علمی و روانشناختی ویژه ای است تا فرد بتواند بر قوالب ساختاری که از کودکی با روشهای تلقینی و احساسی در روح و شخصیت اش شکل گرفته غلبه نموده و راه درست و شایسته را بیابد

    • dad

     بگذار چیزی بهت بگم من تا ۱۷ ساگلی نماز نمیخوندم و اصلا این کار را بی جهت میدونستم همچنین قرآن و اطلاعات قرآنیم خوب بود توی خانواده ما همه مذهبی بودن برای همین اطلاعات دینی داشتیم کم کم من در مورد آیات قرآن به شک افتادم مثلا جایی که میگه در پذیرش دین اجباری نیست بعد میگه کافران را گردن بزنید اما هنوز به خدا باور داشتم از اطرافیانم در مورد خدا سوال میکردم اما همه میگفن خدا خدا ه دیگه نمیشه دیدش باید باورش داشت میتونی اکسیژن را ببینی خب ن اونم اونجوریه و درباره ی براهین چندگانه سخن میگفتن تا اینکه توسط یکی از بچه ها با یه سایت سکسی به اسم لوتی آشنا شدم خب اوایل فقط عکس و فیلم از اون سایت دان میکردم اما بعدا توی تایپیک های دیگه هم رفتم این سایت تایپیک هایی مثل اینترنت ورزش فیلم و سریال سیاست و مذهب داره یه روز توی تاپیک مذهب رفتم دیدم که کاربراش به راحتی خدا را به چالش کشیدن و مبادله نظر میکنن نظرات را خوندم کاربران از آیات قران برای اثبات مدعا شون استفاده میکردن ایات را نوشتم و با قرآن خونمون مقایسه کردم دیدم عین همن باورم نمیشد اینها گفته الله باشه کم کم شکم بیشتر میشد و سوالاتم زیاد تر به طوری هیچکی برای سوال هام جواب قانع کننده ای نداشت چن ماه بعد با برنامه های رضا فاضلی آشنا شدم و بعد با سایت https://azadieiran2.wordpress.com/ آشنا شدم و کتاب های مذهبی و ضد دین را دانلود کردم و خوندم همچنین نسخه فارسی بایبل(عهد عتیق و جدید) هم خوندم که ناگاه فهمیدم چه خبره اینکار گوه آوار روی سرم خراب شده بود ۱ هفته فقط گریه کردم که همه منا فریب دادن و خیلی هم درک اینکه کسی که همیشه توی زندگیم ازش کمک خواستم اصلا وجود نداره سخت بود خب درسته نماز نمیخوندم چون به نظرم یه کاره بیهموده بود و همین منا به شک انداخت اما به خدا و پیغمبر اعتقتد داشتم ۲ سال بعد هم بعد از اینکه تمام کتاب های مذهبی ممنوعه را خوندم کاملا بی خدا و آتئیست شدم الان هم به خودم میبالم که بی خدام چه راکه همون پرسش اولیه درباره نماز منا بی خدا کرد و شما دوست عزیز اگر بسیجی باشی که فکر میکنم هستی راهی نداری و نمیتونی باهاش کنار بیای اما اگر تا حدودی مثل من باشی روزنه امیدی هست تعجبم از اینکه
     شما این دلایلی که در مقاله اومده را قبول داری اما هنوز قبول به رد باور های پوچ نداری

     • جواد

      (dad)

      گرامی من با سابقه بیش از یک سال در دفاع از کشور و ۰۰۰۰تحصیل در رشته دین و سپس حقوق پس از ۵۵ سال سن به راهی رفتم که شما گرامی رفتی و من هم نه تنها بی خدا،بلکه ضّد خُدا شدم۰
      در اینجا یک سؤال از خوانندگان گرامی دارم۰بنظر شما خدا باهوش تر است یا شیطان که توانست سیستم امنیتی خدا را بهم بریزد و وارد بهشت شود و آن بیلاخ بزرگ را برای خدا بگذارد و بهشت را بگند بزند؟ خدای متکبّری که به خودش مغرور شده بود و گفت «احسن الخالقین»؟ باسپاس

     • dad

      درود بر شما من هم ضد هر گونه خدای دینی هستم .

  • فرزند کوروش

   آقای آریانی امثال شما در این کشور فراوانند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   اما یه توصیه بهتون می کنم که امیدوارم از این خلاء که امثال شما و خیلی دیگر از

   مردمان این سرزمین به آن دچار شده اید رهایی یابید و از جهالت و نادانی به نور حقیقت

   و میهن پرستی برسید !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   شما باید خودتان به شخصه به مطالعه منابع تاریخی درباره اسلام بپردازید نه اینکه فقط

   به صرف خواندن مقالاتی روشنگرانه از این سایت و یا گفته های دیگر عالمان توجه کنید

   آنوقت راحت تر خواهی توانست با واقعیت کنار بیای و مسلماً آن زمان دیگر از مسلمان

   نامیدن خود شرم خواهی کرد و با شجاعت و جسارت هرچه تمام نیز به آگاهی اطرافیان

   خردباخته خود نیز می پردازید !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   گرچه دشوار است که امثال شما افکار پوسیده خود را بعد از سالیان سال مغزشویی ( ۳۰- ۴۰- ۵۰ یا بیشتر ) کنار بگذارند ولی امتحانش مجانیه !!!!!!!!!!!!!!!!

   براستی که هیچ مسلمانی نمی تواند ادعا کند که میهن پرست (ایران پرست) است و بالعکس !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   پاینده ایران و ایرانی و لعن و نفرین بر ایرانی نماها و تازی پرستان بی هویت

  • Baran Bahari

   جناب آرش. همه ما به دین دیگران می خندیم ولی دین خود را برحق می دانیم. می دانید چرا؟ چون به دین دیگران با عقل خود می نگریم ولی برای دین خود عاشق و شیدایی فریب خورده هستیم.

   • کافرکش

    باران احتمالا یکی کردتت الان ناراحتی

  • مرگ بر جمهوری اسهالی

   رژیم های اسهالی همشون دزد و غارتگر و جنایتکار و آدم کش و دروغگو هستن .
   مرگ بر جمهوری کثیف و جنایتکار اسهالی
   مرگ بر خامنه ای مزدور

 • dad

  از دین شما بر تنتان تار تنیدست
  جز مرگ و تباهی همه عالم چه شنیدست ؟

  افسوس که گر فکر کنی باور پوچت
  یا منتظرِ آتش و یا آبِ اسیدست !

  گردن زدن و هرزگی و جهل و خرافات
  اینها همه از تابش قرآن مجیدست

  ای عاشق مولای عرب هیچ ندانی
  ایران تو از دین عربها چه کشیدست

  هرگز تو نفهمی سخن از راز حقیقت
  کاین شاه شهیدان سر ایرانی بریدست

  • آریابد

   آفرین بر شما با این ابیات بجا و روشن.

   • dad

    درود بر شما

   • کافرکش

    لعنت بر پدر و مادر نجس و حروم زاده تو

 • شیعه علی ع

  خود گویی و خود خندی . ههه . شما به عنوان نگارنده می گی و نتیجه می گیری ، متنی که سرشار از نفرت و کینه هست و این یعنی دروغ بستن . ضمنا شماها چرا فکر می کنید تفکرتون بهترینه و روشنفکر هستید و بقیه بیسواد هستن . این نشون میده اگه حکومت دست شما بود و با تفکر شما اداره میشد خیلی شرایط وخیم میشد . شماها تفکر دیکتاتوری دارید . امثال شماها تو هیچ جمعی مقبول نیستید . جماعت روشنفکر نما و نه روشنفکر واقعی ،یه مشت احمق هستن که هشتشون گرو نهشونه . منم نتیجه می گیرم صد در صد همین طوری هست . افرادی که تو دنیا به هیچی نمی ررسن به اخرتم که ایمان ندارن . یه چند سالی هستن و بای . این زندگی خیلی نکبت باره . حداقل اقتصادو قوی کنید تا لذت دنیا رو ببرید . ضمنا وقتی شهدای غواص رو اوردن چه حالی داشتید . اها یادم اومد . امثال شما و هم فکراتون تو اون سال ها خزیده بودید تو سوراخ موش . ادعای ایرانی دارید . پاش بیفته همه ترسویید . بچه شیعه و یهودی و مسیحی بوذن که جنگیدن . یعنی بچه متدین ها . شیعه بود که ما رو از اسارت رهایی بخشید . الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت اقا جانم علی بن ابی طالب . ضمنا روح عموی شهیدم و امام شهدا با سید الشهدا محشور باد . یا علی

  • Baran Bahari

   اولاً من اگر عزیزی از شهدای بسیجی دارم به او نمی نازم چرا که افتخار اوست و نه من. و در نهایت جان وی بخاطر حماقت خمینی هدر رفت.
   ثانیاً ظاهراً شما هیچ درکی از بلایی که آخوند به سر ملت ایران آورده ندارید. کجای اسلام آخوند و امام داشته؟ اینها من در آوردی است.
   به این بریده ی روزنامه متعلق به ” ۵ ماه پیش از جنگ ” توجه کنید که قاتل عمویتان را بیابید.

   • شیعه علی ع

    شما در حدی نیستی که بخوای به خانواده شهدا بگی چه کنن یا چه نکنن ؟ کسی که یه عزیزی از دست بده هیچوقت حاضر نمیشه بخاطر منافع دنیایی جون جگرگوشش رو معامله کنه . مادر بزرگ من ،مادر شهید بود . احترام زیادی برای امام ره میذاشت . چهارتا پسر راهی جبهه کرده بود . به خاطر فرهنگ عاشورایی که داشت . تو چه می فهمی شیمیایی یعنی چی ؟بابات تا حالا کپسول اکسیژن با خودش حمل کرده ؟تا حالا شده با صدای سرفه سنگین پدرت از خواب بپری ؟ جون همه ما فدای سید الشهدا . شماها فقط تو حرف ایران ایران می کنید . در عمل ترسویی بیش نیستید . در مورد امام و عراق و صدام بحثی نیست .صدام از دوره پهلوی هم دنبال جنگ با ما بود ولی نتونست .بعد انقلاب دید اوضاع ایران اشفته س هوای تسلط به ایران به سرش زد . یا علی

    • Baran Bahari

     شما فکر کردی فقط خونواده تو جنگیدند؟ پز از بین رفتن زندگی عموتو می دی؟ اونم بخاطر جنگی که اصلا حاصلی برای ایران نداشت بجز همون جانباز و روانیهای توی آسایشگاه…. تو می دونی جانباز فلج مغزی چیه؟ برو بپرس..
     فکر کردی فقط عموی تو شهید شده؟ اصلاً تو کجا بودی که بسیجی توی خونه ما از نبودن حتی فشنگ می گفت! بله حتی فشنگ!
     تعداد زیادی از شهدای جنگ فقط بخاطر بی آبی مردند.
     اگرچه عزیزی دارم که شهید بزرگیست ولی نمی توانم چیزی درباره اش بگویم و هرگز هم بدنبال بنیاد شهید نرفتیم و کارتش را هم نگرفتیم و هرچه هم از طرف بنیاد به منزل ما آمدند تحویلشان نگرفتیم.. چرا؟ چون خیلی بیشتر از شما در جریان اتفاقات و خیانتهای سرداران سپاه به بسیجی های بی پناه و تنها بودیم… ارتباطی که خانواده ما با جنگ داشت آنقدر بود که شب عملیلات کربلای ۵ تا چند روز بخاطر نگرانی از وضعیت عزیز دیگری نخوابیدیم… که خوشبختانه ایشان در قید حیاتند ولی کو یک جو غیرت که بفهمید : این شهدا برای خاک وطن جنگیدند و خمینی و امثال آن ایشان را طعمه زیاده طلبی خود و کشور گشایی کردند.

     • شیعه علی ع

      ههههه . جوک بامزه ای بود . من پز غموی شهیدمو ندادم و اصلا هم با بنیاد شهید کاری نذاشتیم . خدا رو شکر انقد داریم که گدای لابی بازی بنیاد نباشیم . بسیجی های شهید هر کدوم تابع فرمانده بودن . شهید صیاد شهید کاظمی حسن اقا طهرانی مقدم حاج ابراهیم همت مهدی باکری جهان ارا گروسی و … . اینا مگه فرمانده نبودن ؟و در نهایت فرمانده کل قوا امام ره . ضمنا اگه شما شهید !!!!دادید و البته ایشون بسیجی بوده پس خودش بهتر می دونسته که کجا داره میره و برا کی می جنگه ؟مطمینا اگه بحث اشتباه امام ره بود کسی حداقل داوطلبانه برا جنگ نمی رفت . و در نهایت جان همه شهدا و جانبازان از جمله عمو و پدر من و خودم و همه ملت فدای خاک پای سید الشهدا . یا علی

     • Baran Bahari

      امام کسی بود که جنگ را راه انداخت…. ایرانیها ۲۵۰۰ سال است که برای وطنشان خون داده اند و امام شما عددی نیست . البته عدد منفی حساب می شود!
      خمینی ۵ ماه پیش از حمله صدام مردم و ارتش عراق زا به قیم دعوت کرده بود و تلاش داشت انقلاب را به عراق ببرد.. تمام طول جنگ هدفش همین بود

     • شیعه علی ع

      تا صبح قیامتم بگی بازم همینه.البته ببخشید شما به قیامت اعتقاد نداری .حواسم نبود . امام محبوب همس . تاریخ رو که نمی تونی پاک کنی . با شکوه ترین تشییع جنازه تاریخ . و ضمنا این که کل دنیا اذعان داشتن صدام اغازگر جنگ بود .مخصوصا بعد جنگ با کویت خوی حیوانی خودشو نشون داد. حالا چون تو با نظام مشکل داری میخوای تاریخ رو هم تحریف کنی . سعی کن یه طرفه تیتر زدنات و کامنتات رو به مینیمم برسونی . کلا معلومه از احساسات داری حرف می زنی . و ایرانی ها خون دادن ولی می دونی که هشت سال دفاع مقدس بی نظیرترین دوره بوده که یه وجب از خاکمون نرفت . از عدد نگو که ایشون در این قالب ها نمی گنجه . افق دید امام انقد از ملت بالاتر بود که ما سعی می کنیم با سال نوری بسنجیم . و البته این حرفتون درسته ها از منظر دیگه . امام در مقایسه با سید الشهدا و علی بن ابی طالب عدد منفی بود .یا علی

     • طنار

      دکتر رفتی شیعه جان؟
      باور کن نگرانت بودم ..گفتم این باران خانوم ما
      اگه یه موقع میبنی شیطونی میکنه باور کن نمیخواد اذیتت کنه فقط به خاطر معلوماتو مطالعاتشه ..مقصر البته خودتم هستی شیعه جان ..چون وقتی میبینی یکی اینطوری با منطق جایی واسه کل کل برات نمیذاره بیخیال شو ..آخه تو ناسلامتی وضعیتت بحرانیه..یه کم به خودت فکر کن ..
      من موندم اصلا که تو چه جوری میای اینجا کامنت میذاری چون حتی سایت نیروی برق استان تهرانم فبلتره.. همون سایتهای حفظ قران رو برو اگه فیلتر نیست واسه اعصابتم خوبه ..اصلا یه کار بهتر …برو مقعد آخ ببخشید مرقد مطهر از امام بخواه شفا بده..گریه کن ..سینه بزن حتی اگه شده خودتو تیکه تیکه کن باور جوابتو میده..
      اشک تو چشام جمع شده ..نمیتونم تکست کنم ..بخشید

     • آرش آریانی

      جواب این آدم احمق همین ادبیاتی است که بکار بردید شاید دیگ شعورش بجوش بیاد و دیگه تو سایتی که خدا رو قبول ندارن ادای شیعه های خالص رو در نیاره

     • شیعه علی ع

      تو که ملقب ب کس مغز سایتی . معلوم نیست چی میخوای . با کی هستی . اصلا نمیدونم هدف خدا از خلقت تو چی بوده . دو تا کلمه قلمبه استفاده می کنی توهم زدی خیلی منطقی و روشنفکری . تو همین سایت خیلی ها مسخرت می کنن بدبخت . اگه بنا به استفاده از متون اصیل ایرانیه من بهتر از تو می تونم اینجا بکار ببرم . خخخخخخ . چند سالته ؟ واقعا تو این همه سال نتونستی به ثبات شخصیتی
      برسی ؟ بچه سوسولید دیگه . دو روز بیا گلوبندک رات میندازم تا از این احساسی بازی دست برداری . خودتو کس خول کردی با این ذهن درگیرت .اه اه اه . از اولم حالم از پسرای سوسول کس لیس بهم می خورد . نمیدونم کدوم بدبختی میخواد با تو ازدواج کنه یا ازدواج کرده . پسری ک نتونه پول در بیاره بدرد لا جرز دیوار می خوره . فکر نان باش ک خربزه اب است . تکلیفت معلوم نیست داداش . البته ببخشید شما بیشتر ابجی هستی تا داداش . النگوهات نشکنه عمو جون . بنا نداشتم از ادبیات سخیف بهره برم ولی دوستان ناچارا با توجه به متونی ک بکار بردند ک از منظر هر بیننده ای موجب شرمساری است و امری است بس نکوهیده من نیز به اقتضای طبیعت هر کسی محکوم به مقابله به مثل بودم . امیدوارم این جسارت بنده را سنگ محک اخلاقم منظور نفرمایید ک سخت موجبات ازردگی خاطر حقیر خواهد شد و از انجاییکه شما انسان والا مقام و حقیقت جویی هستید ابروی من نزد شما از بین میرود . خخخخخخخ . تمام . یا علی

     • آرش آریانی تنها

      من انتهای تمام مکالماتم با دیگران در جامعه لفظ یا علی را بکار میبرم اما اگه روزی بهم ثابت بشه ریشه آدمهای همه کاره ای چون تو و اربابهای همه کارت به علی برمیگرده ( چیزی که این سایت داره تلاش میکنه ثابتش کنه بخاطر وجود آدمهای کثیفی چون تو ) تردید نکن که آنوقت از علی نیز بیزاری خواهم جست

      اما با همه اختلافات بنیادینی که با این سایت دارم لکن معتقدم که سگ این بیخداها به امثال با خداهایی مثل تو شرف داره چون آنها هر چه هستند شمشیر را از رو بسته و با قاطعیت و بی کلک و تزویر بر موضع خود پافشاری میکنند

      من نیز صادقانه ایمانم را و تردیدهایم را جهت رسیدن به حقیقت عنوان میکنم اگر در موردی پاسخی منطقی نداشته باشم آسمان و ریسمان بهم نمی بافم و بجای توجیه سکوت مینمایم

      اما امثال تو چون زنان خودفروشی هستید که بنام عفاف و اجرای حکم دین هر روز به زیر یکی از ارباب دین رفته و روح کثیفتان را توجیه میکنید

      مطمئن باش بالیدن به اموال حرامی که تو و اربابهای حرومزاده ات از مردم بردید و خوردید کار کثیفی است و بزودی زمان این بخود بالیدنها برای تو و اربابهای همه کاره ات به پایان خواهد رسید
      من نیز ترجیح میدهم در نهایت بی خدایی باشم صریح و قاطع تا با خدایی همه کاره چون امثال تو
      و تردید نکن با اینکه هم مسلمانم و هم شیعه اما هنگام درگیری ترجیح میدهم در جبهه همین بیخداها با امثال مثلا با خداهایی مانند تو که نام دین را به ننگ و لجن کشیده اید بجنگم
      شعر زیر از من نیست بلکه وصف حال من است تقدیم به اعضای سایت
      خستهء خاکم وگر بر آسمان آرمانم
      تخته بند غفلتم ور خود به معنی رازدانم

      همین قفس برگیرتا این نفس باقی است ما را
      این یقین سینه سوزم بس که در حبس گمانم

      خاک ما را خرم از لبخند باران خیز خود کن
      بین که خاری خسته جان از خنجر خشم خزانم

      بر منار آشنائی ها نمی سوزد چراغی
      آتش اندر تیرگی افتد که آتش زد به جانم

      ای بهار عاشقی گرمای تابستانیت کو؟
      که خزان گرد زمستان خیمه زد بر آشیانم

      به کجای این شب آویزم قبای ژنده ام را؟
      آفتابی، اختری، ماهی نمی پرسد نشانم؟

      سینه مالامال در دست ای دریغا غمگساری
      دل ز تنهائی به جان آمد خدا را دلستانم

      از نگاه شور دیوان تلخم ای شیرین وزین پس
      شعر خود را در شراب چشم هایت می نشانم

      در نگارستان معنا صد عبارت می نگارم
      کز شبستان نگاهت یک اشارت واستانم

      خرمن شب با دلیری های شبگیران چه سنجد
      باش گو تا برق غیرت برجهد از دیدگانم

      شمع خاموشم صبور از شمع خاموشان نشینم
      ای سکوت خلوت کروبیان چونت بخوانم؟

     • شیعه علی ع

      داداش بازم برگشتی سر خونه اولت . تو همین طوری لفظ یا علی رو بکار می بری وگرنه بویی از علی ع نبردی و چقد احمق هستی که رفتار من و امثال من و شاید هر کس دیگه رو به علی ع تعمیم میدی . اگه من مسلمون مشکل دارم ایراد از اسلام نیست . بهتره بگم من محب علی هستم نه شیعه علی . شیعه بودن لیاقت می خواد . و اگه تو جنگ عقاید ترجیح میدی تو اون جبهه باشی ،خب دیگه چرا خودتو اذیت میکنی . برو اونور دیگه .کمااینکه از ظواهر پیداس اونورم جایی نداری . من نوعی رو سیاهم فردای قیامت از سید الشهدا ک نتونستم اونطور باشم ک حداقل یه شیعه باید باشه . و حسن ختام ملت رو قضاوت نکن حقیقت جو . ارباب من حسین بن علی هست . منو چ به سیاست ک سرتاسر کثیفه . مال و جانم هدیه ایه از طرف خدا با دعای حسین ع. هر چی خواستم هرچی خواستم چه مادی و معنوی خدا بهم داده . شاکرم . اگه همرو از دست بدم بازم شاکرم . خدا خودش میدونه اپسیلونی از اموال من و پدرم با لابی و راه ناصواب بدست نیومده . ولی خب بین عوام الناس که مشکل دارن هرکی پولداره حتما دزدی کرده . به پدرم میبالم که با کار افرینی موجبات کار سیصد نفر رو فراهم کرده . اشالا بیشترم بشه . شاید از نظر تو کار افرینی پول کثیفه . بیخیال . یا علی

     • ارش

      کسکش عرب .. تو رو چه به پول که بخوای باهاش پز بدی کونی.. تو برو با جا مهر پیشونیت پیش برادرای کونی تر از خودت کلاس بزار..
      پول خایه مالی و سر کیسه کردن ملت که انقد پز دادن نداره

     • ارش

      اسم خودتو گذاشتی شیعه علی و بهش افتخار میکنی؟؟ بدبخت علی که تو ایرانی رو داخل ادم حساب نمیکرد ..اخرشم اومد زد ننه بزرگتو گایید تو شدی سید..
      تا که میخوای این حرومزادگی رو به دوش بکشی..
      با تاریخ قهر نکن.. برو ببین چه به سرت اورده قومش بعد اسمشو یدک بکش

     • کافرکش

      ارش اگه علی نبود ماها الان مثل تو یه اتش پرست بودیم و بریدنه سرمون هم واجب

     • شیعه علی ع

      ههههه.چرا حالا انقد عصبی هستی ؟ زندگیت مشکل داره ؟ نیازمند هستی ؟ جیگر مشکل نداره شماره بده برات پول بفرستم . عزیز دیگه گذشت اون دورانی که شیعه ریش میذاشت و این حرفا . نسل جدید شیعه عوض شده . از رضا گلزار و سحر قریشی بگیر تا احسان حدادی و حمید سوریان . شیعه شده این . ضمنا از مال کس دیگه بالا نرو . ک لیسی بارانو نکن . از خودت بگو چی تو چنته داری . اسم صدام حسین ،حسین بوده ؟ خب چه ربطی داشت . اسم اوباما هم حسینه . ریدی با این استدلالت . واقعا از پهنا تو چیزت . دوستت منشی بوده یا میداده . دکتر خوب محمود عالم هستش بهترینه تو مغز و اعصاب .مطبشم گاندیه . ولی فک نمی کنم بضاعت مالیت برسه پول ویزیتشو بدی . دکترم از اونا نیست که ی جور دیگه باهات حساب کنه . اما من بهش ز می زنم میگم یکی هست افسردگی گرفته از بس دولت درش مالونده . از اینجا مونده از اونجا رونده شده . زندگیشو بر باد رفته دیده . به خاطر همین دری وری زیاد میگه . اصلا امیدی به خوب شدنش هست ؟

     • کافرکش

      طناز جان کردنه شما از نون شب واجبه بله عزیزم

     • Baran Bahari

      خمینی! آغاز گر جنگ بود….!

    • طنار

     شیعه جان..بمب شیمیایی که ازش حرفم میزنی کی ازش استفاده کرد؟اخه من اطلاعاتم ضعیفه ..صدام *حسین*؟ ببینم مگه یارو مسلمون بود که هم اسم سالار شهیدان هستش ؟ قضیه داره جالب میشه ..اونوقت این صدام حسین عوضی رییس جمهور عراق نبوده احیانا؟ اسمشم اشناس اخه باور کن ..تیکه نمیندازم شیعه جان ولی عراق همین کشوری نیست که الان به پاس خدمات و جان فشانی ارتشش که از اون بمبا واسه کشتن بچه های ما استفاده کردن
     الان امام خامنه ای و سردار قاسمی و بقیه
     ارتش ایران رو کردن گوشت قربونی همین قوم الضالمین که این بلارو سر عموتون اوردن؟
     پس واقعا اگه یه دکتر خوب میخوای من سراغ دارم ..باور کن راست میگم عزیز ..کارشم عالیه متخصص مغزو اعصابه یه مدت یکی از دوستام منشیش بود .
     دکتر مسعود افضلی ..مطبشم توی میدون مادر هستش ..بری اونجا از هر کی بپرسی بهت میگه کجاس..البته گاهی وقتا ایران نیست شمارشو ندارم عزیز ولی میتونی زنگ بزنی ۱۱۸ اسم دکتر رو بگی شمارشو میده ..واگه بدونه وضیتت خیلی بحرانیه شاید بدون نوبت قبلی قبولت کنه عزیز..خودتو ناراحت هم نکن کارش حرف نداره مطمئن باش تو بد حالترین مریضش نیستی..

  • طنار

   الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت اقا جانم علی بن ابی طالب .
   ضمنا روح عموی شهیدم و امام شهدا با سید الشهدا محشور باد . یا علی
   جمله دومتم ایه بود شیعه جان؟
   یه جا هم گفتی اقتصادو قوی کنید ..اصلا این حرفتو دوست نداشتم ، مگه اقتصاد ما چشه به این خوبی ..اقتصادو که همون روز اول که حضرت امام رررررررررره تشریف اوردن و تو بهشت زهدا ابو مجانی کردو برق و اتوبوسو اقتصاد ملتو قوی کرد یا قویا کرد تو ملت اقتصادشو..
   به دل نگیر جیگر ..یه حدیث داریم که میگه :
   هل تفکرون خلقنا امام الخمینی البیضا ” بیضا؟
   لا ایهاالناس..خلقت ال امام للاقتصاد القوی الی فیها الخالدون ..
   .اصلا خیلی نا شکری جدا..بابا وقتی حتی راننده حجت الاسلام و المسلمین شاهرودی ۱۲ باب منزل تو شهرک غرب کادو بگیره دیگه اقتصاد ازین بهتر اخه؟

  • کافرکش

   فقط شیعه ادمه بقیه از سگ نجس ترن نجس تر

 • dad

  عید فرت آمد و زرتی به جهان گشت به پا، هلهله و شور و نوا، مرد و زن و
  پیر و جوان، خرد و کلان، جمله بخوردند به فرمان الهی، که هر چیز که خواهی بخور از
  اطعمه و اشربه و اغذیه و ادویه و سیب و انار و رطب و توت و بکش دود و بکن فوت و
  بزن سوت و چنان شخم بزن مزرعه زینب و زهرا ز پس و پیش و بزن خیش و بده آب فراوان
  که شود باغ و گلستان و میانش بشود رود، چنان جنت موعود که فرمود محمد، همان مردک
  زن باز دغل باز ملخ خور که علم کرد خدا را

  تو ببین ملت مدهوش نگون بخت که سی روز کند سخت به خود زندگی از خواب و
  خور و تشنگی و سیصد و سی روز دگر گرم دغل کاری و مکاری و دزدی و دروغ و پی
  ناموس کسان بودن و هر شب به بر یک نفر آسودن و لیکن چو شود ماه رم از آن، همه
  دزدان و همه روسپیان سخت بگردند مسلمان و بخوانند فراوان ز کتابی که بود آفت
  فرزانگی و منبع دیوانگی این مردم مفلوک گذارند به سر از سر شب تا به سحر تا که شود
  پوک همه کله ایشان و بجنبد همه دندان و زبان بر لغت تازی و یک حرف نفهمند از این
  کار و بخوانند دعا را

  • کافرکش

   تاحالا سر یه شاعر رو نبریدم اگه سر تورو ببرم و قبلش به مادرت جلوی چشمت تجاوز کنم من خوشبخنرین ادم رو زمین میشم

   • محسن

    حداقل ادب داشته باش تو که این همه ادعا داری

 • amir falahi

  محمد وعلی وحسین وحسن دوربین نداشتن وگرنه فیلم جنایاتشون بود.مثلا کشتار ۷۵۰ نفر از بنی قریضه .بریدن دست وپای مردم به بهانه های مختلف. سنگسار .تجاوز محمد به عایشه ۹ ساله. کشتار مردم طبرستان به دست حسین وحسن و..و….و…و. داعش چیز جدیدی نیست تاریخ تکرار میشه داعش ۱۰هزار نفر روتاحالا کشته اخوند ها ۱۲۰ هزار نفرو خودتون قضاوت کنین

  • کافرکش

   تورو خدا ادرس بذه تا من موقع بریدن سرت فیلم بگیرم تورو خدا

   • محسن

    ماهیت واقعی خودت و دینت

 • کافرکش

  این حرفا چرت و پرته. اصل عمله
  فعلا تا ایران و حکومت شیعه هست شماها بشینید پشت کامپیوتراتونو این پرتا رو بنویسید ما عمل میکنم.
  زنده باد اسلام و شیعه
  بریدن سر شماها واجبه
  یه ادرسی تلفنی چیزی بذارید تا با سرتون عکس بگریم

 • eshtbah.estratezhik gharb

  هشدار انگلیس درباره اقدامات مخرب روسیهhttp://www.iranpressnews.com/source/210231.htm#

  آیا روزی می اید که کشورهای غربی و امریکا بفهمند که خطر اصلی نه صدام ، نه قذافی ، نه ملاها ، نه اسد ، نه کم جنگ ، … است بلکه این پوتین و روسیه است که مارکسیسم و ک گ ب را با تزاریسم مافیایی و مسیحیت ارتدکس راسپوتینی مخلوط کرده و از روسیه یک ابر جنایت کار اشغال گر ، متجاوز ، مافیایی ، فرصت طلب ، خرابکار ساخته که هیچ کاری جز تحریک ، پشتیبانی جنایت کاران ، فاشیست ها ، آنارشیست ها ، جاسوسان ، فراریان مالیاتی ، هکرها ، ساختن و گسیل تروریست به غرب و سرزمین های حوزه امنیتی غرب و فروش سلاح های نظامی بر هم زننده امنیت و ثبات کشورهای منطقه خاورمیانه ، آفریقا و آمریکای جنوبی و آسیای دور ، فروش مواد شیمایی ، اتمی ، موشکی به یاغیان تحت حمایت روسیه و یا ساخت شوروی ندارد .
  روسیه و پوتین نقشه بازگشت امپراتوری تاریکی سوسیالیستی شوروی با طعم ابر سرمایه داری دولتی مافیایی را تعقیب میکند , با استفاده از ارتش سایبری ، فرهنگی ، امنیتی , گروه های مارکسیستی که اینک در غرب به فراوان رسوخ کرده اند چون حواس غرب پرت این حیوانات خون آشام مسلمان است و ان چنان جوامع دموکراسی لیبرال غربی از این ویروس اسلامی که تمدن بشریت را تهدید میکند ، ترسیده ، که اصلا پوتین و روسیه و کمونیست ها را فراموش کرده از ان بدتر نمی بیند و نمی شنود که لشگر امنیتی پوتین همه دستگاهها ی خبر پراکنی در غرب را در تسخیر خود دارد . امپراتوری روزنامه نگاری زرد نویس پوتین نه تنها همه رسانه های فارسی زبان و عرب زبان را در زیر سلطه خود دارد ، حتا برخی رسانه های غربی به دلیل چپ بودن محل مساعد رشد این قارچ جاسوسی فراماسونری مارکسیست های روسی شده . هافینگتون پست یک نمونه است که امثال گنجی جاسوس ملاهای روسی در ان به نفع نفوذ مارکسیستی روسی مینویسد . علیه اسرائیل و امریکا !!!
  دیپلماسی ایرانی لیست بالایی از این رسانه ها و مقاله های آنها به نفع روسیه و علیه امریکا و اسرائیل دارد .

  بنده بی اطلاع هستم ، شاید پشت پرده امریکا و غرب برای پوتین دارند یک چاهی شبیه آنچه برای شوروی کندند و در اندک مدتی بدون حمله و کودتا و حرکت نظامی ، مثل پشگل گوسفند ریخت ، میکنند . اما ترس بنده این است که پوتین دارد مثل موریانه ریشه دموکراسی و فرهنگ پیشرفته غربی را میخورد و آنها این فیل روسی در اتاق را که میلیونها بار قوی تر ، پول دارتر ، مسلح تر از داعش و القاعده و طالبان و همه کشورهای عربی روی هم بعلاوه رژیم روسی ملاها و باضافه کره شمالی است ، نمی بینند .
  امروز کابل هایتان را قطع میکند فردا ریشه تان را .

  این اسب تراوی روسی که در غرب خوابیده چیزی نیست جز مارکسیست های روسی که خودشان را شکل غربی ها در آورده اند با سر دادن شعارهای ضد دینی که در ایدیولوژی آنها به وفور هست و برای آنها سالها هم نان بوده و هم آب . اما در همان حال با همین اسلامیست های ضد آمریکایی و دگردیسی شده از ضد روسیه به ضد غرب و امریکا و اسرائیل همه جا متحد هستند .
  چرا غرب ا زخودش نمی پرسد ، دشمنان قسم خورده روسیه در آسیای مرکزی و افغانستان چه گونه تبدیل شدند به دشمنان امریکا و غرب که به آنها کمک هم میکردند علیه شوروی ؟
  چرا داعش کور و سرشار از نفرت ، هیچ حمله ای از ۲۰۰۵ به روسیه نکرده ؟ در حالیکه همه جاسوسان روسیه تبلیغ میکنند که داعش را روسیه نابود کرد ؟ و امریکا را متهم میکنند که آنها داعش را به وجود آوردند ؟
  چرا چندتا از اینها را رد یابی نمیکنید ؟ ارتباط اینها را با پوتین و روسیه پیدا نمیکنید ؟

 • pak nakon rousi

  رسال نظر به عنوان مهمان

  eshtbah.estratezhik gharb • ۲۴ دقیقه پیش

  هشدار انگلیس درباره اقدامات مخرب روسیهhttp://www.iranpressnews.co…

  آیا
  روزی می اید که کشورهای غربی و امریکا بفهمند که خطر اصلی نه صدام ، نه
  قذافی ، نه ملاها ، نه اسد ، نه کم جنگ ، … است بلکه این پوتین و روسیه
  است که مارکسیسم و ک گ ب را با تزاریسم مافیایی و مسیحیت ارتدکس راسپوتینی
  مخلوط کرده و از روسیه یک ابر جنایت کار اشغال گر ، متجاوز ، مافیایی ،
  فرصت طلب ، خرابکار ساخته که هیچ کاری جز تحریک ، پشتیبانی جنایت کاران ،
  فاشیست ها ، آنارشیست ها ، جاسوسان ، فراریان مالیاتی ، هکرها ، ساختن و
  گسیل تروریست به غرب و سرزمین های حوزه امنیتی غرب و فروش سلاح های نظامی
  بر هم زننده امنیت و ثبات کشورهای منطقه خاورمیانه ، آفریقا و آمریکای
  جنوبی و آسیای دور ، فروش مواد شیمایی ، اتمی ، موشکی به یاغیان تحت حمایت
  روسیه و یا ساخت شوروی ندارد .
  روسیه و پوتین نقشه بازگشت امپراتوری
  تاریکی سوسیالیستی شوروی با طعم ابر سرمایه داری دولتی مافیایی را تعقیب
  میکند , با استفاده از ارتش سایبری ، فرهنگی ، امنیتی , گروه های
  مارکسیستی که اینک در غرب به فراوان رسوخ کرده اند چون حواس غرب پرت این
  حیوانات خون آشام مسلمان است و ان چنان جوامع دموکراسی لیبرال غربی از این
  ویروس اسلامی که تمدن بشریت را تهدید میکند ، ترسیده ، که اصلا پوتین و
  روسیه و کمونیست ها را فراموش کرده از ان بدتر نمی بیند و نمی شنود که لشگر
  امنیتی پوتین همه دستگاهها ی خبر پراکنی در غرب را در تسخیر خود دارد .
  امپراتوری روزنامه نگاری زرد نویس پوتین نه تنها همه رسانه های فارسی زبان و
  عرب زبان را در زیر سلطه خود دارد ، حتا برخی رسانه های غربی به دلیل چپ
  بودن محل مساعد رشد این قارچ جاسوسی فراماسونری مارکسیست های روسی شده .
  هافینگتون پست یک نمونه است که امثال گنجی جاسوس ملاهای روسی در ان به نفع
  نفوذ مارکسیستی روسی مینویسد . علیه اسرائیل و امریکا !!!
  دیپلماسی ایرانی لیست بالایی از این رسانه ها و مقاله های آنها به نفع روسیه و علیه امریکا و اسرائیل دارد .

  بنده
  بی اطلاع هستم ، شاید پشت پرده امریکا و غرب برای پوتین دارند یک چاهی
  شبیه آنچه برای شوروی کندند و در اندک مدتی بدون حمله و کودتا و حرکت نظامی
  ، مثل پشگل گوسفند ریخت ، میکنند . اما ترس بنده این است که پوتین دارد
  مثل موریانه ریشه دموکراسی و فرهنگ پیشرفته غربی را میخورد و آنها این فیل
  روسی در اتاق را که میلیونها بار قوی تر ، پول دارتر ، مسلح تر از داعش و
  القاعده و طالبان و همه کشورهای عربی روی هم بعلاوه رژیم روسی ملاها و
  باضافه کره شمالی است ، نمی بینند .
  امروز کابل هایتان را قطع میکند فردا ریشه تان را .

  این
  اسب تراوی روسی که در غرب خوابیده چیزی نیست جز مارکسیست های روسی که
  خودشان را شکل غربی ها در آورده اند با سر دادن شعارهای ضد دینی که در
  ایدیولوژی آنها به وفور هست و برای آنها سالها هم نان بوده و هم آب . اما
  در همان حال با همین اسلامیست های ضد آمریکایی و دگردیسی شده از ضد روسیه
  به ضد غرب و امریکا و اسرائیل همه جا متحد هستند .
  چرا غرب ا زخودش نمی
  پرسد ، دشمنان قسم خورده روسیه در آسیای مرکزی و افغانستان چه گونه تبدیل
  شدند به دشمنان امریکا و غرب که به آنها کمک هم میکردند علیه شوروی ؟
  چرا
  داعش کور و سرشار از نفرت ، هیچ حمله ای از ۲۰۰۵ به روسیه نکرده ؟ در
  حالیکه همه جاسوسان روسیه تبلیغ میکنند که داعش را روسیه نابود کرد ؟ و
  امریکا را متهم میکنند که آنها داعش را به وجود آوردند ؟
  چرا چندتا از اینها را رد یابی نمیکنید ؟ ارتباط اینها را با پوتین و روسیه پیدا نمیکنید ؟