شما نیرومندتر از آنید که می اندیشید! ۲

– پیشگفتار:

انسان در طول زندگی اش با موانع و مشکلاتی رو به رو می گردد که چنانچه به خودآگاهی نرسیده و از قدرت ذهنی خود اطلاعی نداشته باشد، بی تردید شکست خورده و دیگر توان ایستادن و ادامه راه پر فراز و نشیب زندگی را نخواهد داشت. حال چنانچه ما خواهان جان به در بردن از دشواری های روزمره زندگی هستیم، بایستی زاویه دید خود را نسبت به مشکلات تغییر داده و تلاش کنیم تا نیمه پر لیوان را نیز ببینیم و در نظر بگیریم.

زندگی شما بازتاب رفتارهای شماست، اگر از زندگی تان خوش تان نمی آید، ابتدا رفتارهای تان را تغییر دهید.

زندگی شما بازتاب رفتارهای شماست، اگر از زندگی تان خوش تان نمی آید، ابتدا رفتارهای تان را تغییر دهید.

نگرش ما در برابر سختی هایی که زندگی پیش پای مان قرار می دهد می تواند ما را از میان برده و نابود سازد و یا اینکه کمک مان کند تا بر مشکلات چیره شده و پر توان تر از پیش، به سوی اهداف مان، گام های استواری برداریم. در زیر به پنج نگرش مثبت در برابر مشکلات که نشان از توانمندی ذهنی افراد دارد، اشاره می شود و چنانچه شما خودتان را دارای این گونه نگرش ها می بینید، باید بدانید که در زمره افراد نیرومند قرار دارید و می توانید با مشکلات زندگی، دست و پنجه نرم کنید.

۱- شما بر آنچه که می توانید تغییر دهید، تمرکز می کنید:

انسان های ناراحت همواره بر روی آن چیزی انگشت می گذارند که نمی توانند تغییر دهند، اما انسان های خوشحال از فرصت تغییراتی که می توانند انجام دهند، استفاده می کنند. انسان های ناراحت مدام دلیل می آورند که چرا انجام چیزی غیرممکن است، اما انسان های خوشحال درک می کنند که می شود با پندارهای مثبت و استوار، از هر مرزی فراتر رفت.

اگر شما متوجه تغییرانی که امکان پذیرند شوید و به سوی انجام آن دگرگونی ها گام بردارید، یکی از بهترین روش ها برای خوشحالی واقعی درون خودتان را کشف کرده اید؛ این راه خوشحالی چیزی غیر از پذیرش مسئولیت برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی تان نیست.

۲- شما به اینکه دیگران چه می اندیشند، اهمیت نمی دهید:

اگر شما می توانید فراتر از مرزها و محدوده های معمولی زندگی زندگی کرده و به اینکه دیگران درباره شما چه برای گفتن دارند و یا چه می اندیشند، کوچکترین اعتنایی نمی کنید، شما متعلق به یک دسته نادر از انسان ها هستید. بسیاری از انسان ها هیچگاه به خودشان اجازه شکفتن نمی دهند چرا که بیش از اندازه به اینکه دیگران چگونه می بینندشان اهمیت داده و به اندازه کافی به اینکه چگونه در نزد خودشان جلوه می کنند، توجه نمی نمایند.

روزی که شما اهمیت دادن به دیدگاه دیگران (درباره خودتان) را متوقف کنید، روزی است که زیستن را آغاز می کنید! اگر شما نیاز به تایید دیگران را سرکوب نموده و زندگی را بر اساس معیار ها و ایده آل های خودتان سپری می کنید، قفل یکی از دروازه های خوشحالی را باز نموده اید.

۳- از شکست نمی ترسید:

این جستار با نکته پیشین همسو و همراه است چرا که زیستن بدون پشیمانی معمولن با نترسیدن از شکست همسان است. پشت سر گذاشتن محدوده راحتی و آرامش بدان معناست که شما بیش از آنکه به نتیجه کار فکر کنید، به تجربه ای که به دست خواهید آورد، می اندیشید.

اگر شما تلاش های ناموفق را به عنوان بخشی از تجربه کسب شده تان بر روی کره زمین حساب، بپذیرید، احتمالن شما زندگی شادی خواهید داشت چرا که شما درک کرده اید که رشد و نمو، بدون شکست امکان پذیر نیست.

آنچه هستیم نتیجه آنچه است که بدان اندیشیده ایم!  _ بودا

آنچه هستیم نتیجه آنچه است که بدان اندیشیده ایم!
_ بودا

4- شما یک ذهنیت “بله گو” دارید:

این ذهنیت را گزینش کنید و یک نگرش کاملن تازه به معنای واژه “نه” خواهید داشت. “نه” فقط به این معناست که کهکشان در حال تغییر دادن مسیر شما به سوی یک فرصت دیگر است، که یعنی “بله” ناگزیر است اگر بر خواسته تان پافشاری کنید! اگر همین حالا چنین ذهنیتی دارید، شما در واقع عاشق پاسخ “نه” هستید زیرا شما را به چالش می کشد تا راه خودتان را فراسوی موانعی که با آنان رو به رو می شوید، دنبال نمایید. داشتن این ذهنیت بدان معناست که شما به زندگی “بله” می گویید، حتی اگر زندگی همواره به شما “بله” نمی گوید!

۵- شما در چیزهای کوچک زندگی، ارزش می یابید:

بیشتر مردم با سرعت و عجله زندگی را سپری می کنند بدون اینکه هر از گاهی سرعتت شان را کم نموده و به زیبایی های اطراف شان توجهی نمایند. اگر می توانید به گلی که در تختی از علف ها می روید نگاه کرده و لبخند بزنید، نگرش بسیار خوبی نسبت به زندگی دارید.

به همین شکل اگر شما می توانید در مسیر محل کارتان، بر دریایی از ماشین ها بنشینید و از اینکه فرصتی به شما دست داده تا تمرین صبوری کرده و شکیبایی به دست بیاورید، قدردان و سپاسگزار باشید، نشان می دهد که شما می توانید در هر شرایطی روزنه امید را بیابید.

بُن مایه:

تارنمای power of positivity