آقای روحانی ! هواپیمای ایرباس واجب تر بود، یا زیر ساختها و کارخانه های ورشکسته و کهنه؟ ۶

روحانی در کارخانه شکولات سازی!

هرچند شاید از تیم دیپلماسی امروز ایران باید تشکر نمود که پس از سالها توانستند تنش میان ایران و غرب را کاهش دهند و هر چند با فشار های خشک مغزان درون رژیم ، نزدیکی میان ایران و امریکا اندکی از خواستهای رأی دهندگان را برآورده نمود، اما حضور روحانی در اروپا با آن تبلیغات و قرارداد ۱۱۸ عدد ایرباس ، دردی را از ملت ایران درمان نخواهد کرد. ای کاش بجای سفری تبلیغاتی که در سایه خرید ایرباسها قرار گرفت ، برنامه ریزی و توجهی به زیر ساختهای نابود شده ایران می نمودند. بودجه سالانه کشور میلیاردها دلار کسری دارد! یعنی ایجاد شغل برای اروپاییها. این کار شاید  پس از قرارداد برای بهسازی صدها کارخانه کهنه و ورشکسته باید انجام می شد. صنعت ایران امروز کجاست؟ وضعیت نساجی  و پوشاک ، کفش سازی ، کارخانه های بسته بندی و صادرات مواد غذایی  در ایران نگران کننده و نابود شده است به باز سازی این کارخانه ها و همچنین باز سازی سیستم آموزشی کشور که دچار رخوت و سردرگمی شده است بی تردید بسیار از خرید ایرباس مهم تر بود.

کاری که روحانی و تیم همراهش انجام دادند بیشتر شبیه کودکی بود که از گرسنگی در حال تلف شدن است و به کارخانه شکولات سازی می رود و شکولات می خرد!

بیکاری، فقر، درماندگی و خاحضور روحانی در اروپا با آن تبلیغات و قرارداد 118 عدد ایرباس ، دردی را از ملت ایران درمان نخواهد کرد. ای کاش بجای سفری تبلیغاتی که در سایه خرید ایرباسها قرار گرفت ، توجه به زیر ساختهای نابود شده ایران می نمودند. خرید ایرباس یعنی سرمایه گذاری ایران در اروپا! یعنی ایجاد شغل برای اروپاییها. این کار شاید باید پس از قرارداد برای بهسازی صدها کارخانه کهنه و ورشکسته انجام می شد. صنعت ایران امروز کجاست؟ وضعیت نساجی و پوشاک ، کفش سازی ، کارخانه های بسته بندی و صادرات مواد غذایی در ایران نگران کننده و نابود شده استنه نشینی بیش از ۲ میلیون کارگر در سراسر کشور و خجالت و شرمندگی در برابر زن و فرزندان پیامد و نتیجه ۳۵ سال دزدی و غارتگری رژیم آخوندی و "اقتصاد مال خر است" آقای خمینی می باشد.

حضور روحانی در اروپا با آن تبلیغات و قرارداد ۱۱۸ عدد ایرباس ، دردی را از ملت ایران درمان نخواهد کرد. ای کاش بجای سفری تبلیغاتی که در سایه خرید ایرباسها قرار گرفت ، توجه به زیر ساختهای نابود شده ایران می نمودند. خرید ایرباس یعنی سرمایه گذاری ایران در اروپا! یعنی ایجاد شغل برای اروپاییها. این کار شاید باید پس از قرارداد برای بهسازی صدها کارخانه کهنه و ورشکسته انجام می شد. صنعت ایران امروز کجاست؟ وضعیت نساجی و پوشاک ، کفش سازی ، کارخانه های بسته بندی و صادرات مواد غذایی در ایران نگران کننده و نابود شده است.

اوضاع نابسامان مناطق مختلف کشور

اوضاع اقتصادی مناطق مختلف ایران بشدت بحران زده است…. از استانهای محرومی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان که بگذریم ، حتی کرمان و فارس هم دچار فقر و بیکاری فزاینده هستند. برداشت بی اندیشه از منابع آبی و عدم توجه دولتمردان به توسعه صنعتی پایدار، تقریبا همه جای ایران را به ویرانه بدل ساخته است. آمار بیکاران هرچند بدرستی اعلام نمی شود ولی شکی نیست که از ۲۰ تا ۵۰ درصد در استانهای مختلف در نوسان است. آنچه بعنوان کارخانه و کارگاه از دوران شکوفایی اقتصادی پهلوی باقی مانده است کارگران بیکار و کارخانه های تعطیل است. با این همه مشکلات فزاینده و با فشار شدید بر طبقه متوسط کارگر و کارمند ، ایجاد یک انقلاب صنعتی و زیرساختی در ایران الزامی است.

استان سیستان و بلوچستان بسیار بیشتر از استانهایی چون فارس و اصفهان افزایش جمعیت دارد، این رشد جمعیت که اکثرشان اهل سنت هستند، از طرف سران حکومت بعنوان توطئه استکبار برای افزایش سنی ها در ایران ذکر شده است! براستی همه ی ما انسانیم! این فقر و تبعیض در بلوچستان لایق نام ایران و ایرانی نیست.

ای کاش پیش از تبلیغات و هیاهو در خرید ایرباسها ، به عمران و آبادی استانهای محروم ایران می اندیشید جناب شیخ دیپلمات! جناب روحانی وضعیت استانهای کشور بحرانی است. حتی استان فارس در مقام سوم بیکاران قرار دارد. کاش بجای نمایش تبلیغاتی در اروپا به زیر ساختهای ویران شده کشور می اندیشیدید.

نگرانی نوکران خامنه ای

از سوی دیگر سردار نقدی ، همان سردار بسیج که در قیام ۸۸ مردم ایران را به خاک و خون کشیده است ، از سفر روحانی ابراز نگرانی نموده! نه از این بابت که روحانی بجای پرداختن به زیرساختهای کشور بسراغ ایرباس رفته است، نه! از این بابت که اقتصاد مقاومتی آسیب دیده است! یعنی اقتصاد رانتی و انحصاری سپاهیان و بسیجیان به خطر افتاده است. آنچه در ایران امروز نگران کننده است همین اراذل و اوباش سپاه هستند که مانند هشت پا بر خاک ایران چنبره زده اند و در حال هضم آن هستند!

امثال نقدی نگرانند که پای غرب به اقتصاد ایران باز شود ، غربیها بر خلاف روسیه و چین با اقتصادهای فاسد و رانتی مشکل دارند و میزان فساد در یک اقتصاد را ریسک در آن می شناسند، ولی روسیه و چین اهل دلند! یعنی مشکلی با دزدی و رشوه در معاملات ندارند و براحتی خود را با اقتصاد فاسد ایران وفق داده اند؛ چرا که نه؟! هر آشغال بدرد نخوری از هواپیمای توپولوف تا گوشیهای تقلبی و انواع کالای بدرد نخورشان را توسط همین برادران سپاهی در ایران به فروش رسانیده اند!

از سوی دیگر سردار نقدی ، همان سردار بسیج که در قیام 88 مردم ایران را به خاک و خون کشیده است ، از سفر روحانی ابراز نگرانی نموده! نه از این بابت که روحانی بجای پرداختن به زیرساختهای کشور بسراغ ایرباس رفته است، نه! از این بابت که اقتصاد مقاومتی آسیب دیده است! یعنی اقتصاد رانتی و انحصاری سپاهیان و بسیجیان به خطر افتاده است. آنچه در ایران امروز نگران کننده است همین اراذل و اوباش سپاه هستند که مانند هشت پا بر خاک ایران چنبره زده اند و در حال هضم آن هستند

از سوی دیگر سردار نقدی ، همان سردار بسیج که در قیام ۸۸ مردم ایران را به خاک و خون کشیده است ، از سفر روحانی ابراز نگرانی نموده! نه از این بابت که روحانی بجای پرداختن به زیرساختهای کشور بسراغ ایرباس رفته است، نه! از این بابت که اقتصاد مقاومتی آسیب دیده است! یعنی اقتصاد رانتی و انحصاری سپاهیان و بسیجیان به خطر افتاده است. آنچه در ایران امروز نگران کننده است همین اراذل و اوباش سپاه هستند که مانند هشت پا بر خاک ایران چنبره زده اند و در حال هضم آن هستند

دیپلماسی نمایشی روحانی

امروزه روحانی سعی دارد ایران را بعنوان یکبازار بزرگ و یک خریدار عمده معرفی نماید. شکی نیست که غربیها از اوضاع نابسامان ایران اطلاع دارند و می دانند که دولت روحانی دستش خالیست! اما به دو دلیل در برابر نمایش مضحک روحانی در خرید ایرباس و قراردادهای میلیاردی با ایتالیا و فرانسه روی خوش نشان دادند، اول اینکه به هر حال ایران خریدار است و سود هنگفتی سرازیر اروپا خواهد شد دوم اینکه غرب و بخصوص اروپا امید دارد که بتواند به ایران نزدیک شود و ایران را بعنوان شریک اقتصادی خود تشویق نماید که دست از تندروی و فحاشی و غرب ستیزی بردارد.

دیدیم که در یکی از موزه های معروف ایتالیا چگونه با قرار دادن مانع ، سعی کردند احترام خود به روحانی و تیم همراهش را ابراز نمایند!  اگر روحانی با جیب خالی هم آمده بود این همه جانفشانی از طرف ایتالیا انجام می گرفت؟ توهینی که به هنر و آزادی بیان در آن موزه انجام گرفت هرگز فراموش شدنی نیست! سانسور هنر آن هم در مهد هنر !

اما در داخل اوضاع نگران کننده است

برخلاف ژستهای زیبای روحانی و گروه همراهش ، اوضاع اقتصاد ایران بسیار نگران کننده است. رکود شدید حاکم بر بازار نشان می دهد که مردم کشش تورم ۶ سال گذشته را نداشته اند. بیشتر مردم توانایی خرید نیازهای عمومی خود را هم از دست داده اند و قید خرید کالاهای نیمه لوکس و گران قیمت را زده اند. رکود موجود در بازار خودرو و همچنین لوازم خانگی و کامپیوتر نشان می دهد که سبد کالای خانوارهای ایرانی بیش از پیش کوچک شده است.

از طرف دیگر دولت روحانی مجبور است با توجه به کسری همیشگی در بودجه و تورم مجموعا  ۲۰۰ درصدی در پنج سال گذشته نرخ دلار را آرام آرام به کانال ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان بکشاند. کاری که خود مجددا  به رکود و کاهش توان خرید مردم خواهد انجامید. دور نمای اقتصاد ایران بسیار تیره و تار است! تورم و افزایش قیمت دلار و رکود هراس انگیز. روزگار خوش بازرگانی و تجارت به این زودیها به ایران باز نخواهد گذشت. علی الخصوص که اوضاع صنعت و کشاورزی هم چندان خوش نیست و هر دو بصورت دو مرده در زیر دستگاه آی سی یو می مانند!

کاری که روحانی و تیم همراهش انجام دادند بیشتر شبیه کودکی بود که از گرسنگی در حال تلف شدن است و به کارخانه شکولات سازی می رود و شکولات می خرد!

کاری که روحانی و تیم همراهش انجام دادند بیشتر شبیه کودکی بود که از گرسنگی در حال تلف شدن است و به کارخانه شکولات سازی می رود و شکولات می خرد!

مردم چه باید بکنند؟

یکی از دلایل تورم شدید و رکود در اقتصاد ایران بودجه بندی نادرست است. بودجه کشور بیشتر صرف دین اسلام و آخوند و بسیج می شود تا بیمارستان و آموزش و عمران! انگلهایی مانند حوزه علمیه قم و صدا و سیما و انواع سازمانهای اسلامی و بنیادهای من در آوردی ، بیشتر بودجه را حیف و میل می نمایند. شاید وقت آن رسیده که مردم به این نوع بودجه بندی و حیف و میل آن اعتراض نمایند . چرا که این حق مردم است که در بودجه اندک انگاشته شده است.  بودجه ای که جمهوری اسلامی می بندد دلیل اصلی تورم و رکود و سقوط در اقتصاد ۳۰ سال گذشته است.

 

 • Amir Asr

  ۱- با این همه مشکلات فزاینده و با فشار شدید بر طبقه متوسط کارگر و کارمند ، ایجاد یک انقلاب صنعتی و زیرساختی در ایران الزامی است.

  ۲- این حق مردم است که در بودجه اندک انگاشته شده است. بودجه ای که جمهوری اسلامی می بندد دلیل اصلی تورم و رکود و سقوط در اقتصاد ۳۰ سال گذشته است.

  ۳- موارد۱ و ۲ در بالا ، از متن خودتان برداشته شده، میشه لطفا دست از شعار پردازی و تکرار مکررات بردارید، با حرفای کنار گودنشینی و بی خاصیت که در این ۳۷ سال از آدمایی که در آزادی و امنیت یک کشور خارجی انهم از پشت کامپیوتر اظهار میشه درد هیچ ایرانی درمان نمیشه! نگید ما داریم آگاهی میدیم ! الان همه تو ایران از شما آگاهترن و گوششان در این ۳۷ سال از این حرفا پره.شب خوش

  • مجید

   کاملا منطقی و درست گفتید, هیچ سررشنه ای ندارند حال تحقیق هم ندارند دانش کافی هم ندارند ولی نظر خوب میدن و شعار هم که فقط شده کار هر ثانیه عوام بی درایت

   • روزهای خاکستری

    اولا که سررشنه نه و سررشته!
    تو سررشته داری بسه.برو اولا نوشتنتو یاد بگیر که دو خط نوشتی اونم با غلط.
    خب تو راه حل و نظرت چیه؟حرفتو زدی و فقط ایراد گرفتی اما راه حلی ارائه نکردی و به نویسنده این مطلب هزارو یک جور وصله چسبوندی
    تو و امثال تو اگه مغز فندقیشونو به تقلا و تکاپو نندازن خیلی بهتره.چون شما جماعت فقط بار سنگین و وصله ناجور این دنیا هستین و بودنتون زندگی رو به کام خیلیا تلخ کرده
    ی کم کلاهتو بالاتر بگیر ببین چی به سر مردمی که تو کوچه و خیابون و تاکسی و خلاصه گوشه کنار شهر تو زندگی روزمره که داری باهاشون مواجه می شی میاد.
    دوتا دلیل داره که تو داری این سیستم و حضرات و این شرایط رو تایید میکنی.یکی اینکه خودتم جزوشونی و از سر شکم سیری داری نطق می کنی. دو اینکه واقعا از مغز و فکر نصیبی نبردی و هنوزم به مغزت اجازه نمی دی که شرایط و وضع الان رو تجزیه تحلیل کنه…
    باید بریم ب اون سمت که مردم این کشور از افیون دین و مذهب و شیخ و عمامه و ترس از بهشت و جهنم خیالی نجات پیدا کنن و زندگی آزاد و بدون ترس از خدا و جهنم و …رو تجربه کنن خدایی که ساخته توهمات مذهب زده هاس و هرجور که میخان اونو به تصویر می کشن برای ترسوندن اونایی که مثل خودشون فکر نمی کنن.

 • ارلب

  این هواپیماها برای آن است تا آیت الله ها و شغالهای جیره خورشان با شروع نا رضایتی های عمومی و شنیدن صدای انقلاب به ویلاهایشان در اروپا و آمریکا یا کانادا تشریف ببرند.

 • مجید

  لطفا بدون تحقیق و دانش راجع به هر موضوعی نظر ندید, خرید هواپیما نیازی به پرداخت پول از بودجه نداره تمام مبلغ بصورت لیزینگ توسط یک بانک یا شرکت بیمه پرداخت میشه و اقساط از سود حاصله طی بیست سال بازپرداخت خواهد شد.

 • اریابد

  یک مقاله بجا و در خور تفکر،با سپاس از شما نویسنده محترم.