ورود خزنده و خطرناک قاسم سلیمانی به عرصه سیاست ۶

تلاش رسانه های رژیم و غرب برای معرفی قاسم سلیمانی

در حالیکه بطور طبیعی مردم ایران از سپاه و نیروهای خائن آن نفرت دارند در دو سال گذشته تلاشی هماهنگ و معنی دار برای معرفی قاسم سلیمانی بعنوان یک شخصیت مقتدر و ایجاد محبوبیت برای وی بوده اند. بخصوص در دو ماه اخیر صدای امریکا و بی بی سی مرتباً اظهار نظرهای سیاسی قاسم سلیمانی را تیتر خبر خود قرار داده اند. شوربختانه کم اطلاعی و مطالعه نکردن تاریخ انقلاب ایران باعث شده است نسلهای نو که عمدتاً متولدان دهه ۶۰ و ۷۰ هستند از روی کم اطلاعی این تبلیغات را بپذیرند و سپاه و در رأس همه قاسم سلیمانی بعنوان یک شخصیت مثبت و کارساز در عرصه بین المللی وسیله بسیاری از جوانان پر شور و کم مطالعه ایران پذیرفته شوند. اما واقعیت این است؟ آیا براستی اگر سپاه نبود ، داعش توانایی حمله به ایران را داشت ؟

اگر سپاه نبود چه می شد؟!

گروهی از جوانان نادان متولد پس از انقلاب هماهنگ با میانسالان چُرتی انقلابگر که افتضاح ۱۳۵۷ دست پخت آنهاست مرتباً می گویند: « سپاه و قاسم سلیمانی جلوی داعش ایستاد و اگر سپاه نبود، ناموس ما بعنوان کنیز در بازارهای اعراب به فروش رفته بود! » این یک مغلطه است.

اگر سپاه نبود ، جنگ در همان سال ۶۱ پایان می یافت. این فرماندهان سپاه بودند که خمینی نادان را وادار نمودند ، جنگ را ۶ سال دیگر بی هیچ دستاوردی ادامه دهد. دو عملیات عمده سپاه در سالهای پایانی جنگ یعنی کربلای ۴ و ۵  به کشته شدن بیش از ۱۰۰۰۰۰ ایرانی و مفقود شدن همین تعداد منجر شد. پس از ۳۰ سال هنوز مفقودان جنگ را به آمار کشتگان نیافزوده اند و با واقعیت نیم میلیون کشته در جنگ ایران و عراق بازی آماری می شود.

به قبرستانهای شهدای جنگ مراجعه کنید. از هر 5 کشته دوتا مربوط به کربلای 5 و یا 4 هستند. دو عملیات سپاه که برای فتح بصره انجام شد و فتح نشدن بصره و دادن بیش از یکصد هزار نفر تلفات به معنی شکست سپاه پاسداران و سرداران احمق آن است. سردارانی که می خواستند با سینه سپر و موج انسانی به جنگ تانک و توپ بروند. ظاهراً مغز ایرانیان در جنگ چالدران منجمد شده است و هنوز گمان می کند رشادت و از خود گذشتگی می تواند جلوی توپ و تانک را بگیرد! اگر سپاه نبود ارتش ایران هنوز هم مقتدرترین ارتش خاورمیانه بود. فرماندهی ارتش بود که توانست در جنگ ایران و عراق ، موفقیتهایی نظیر "بیت المقدس" و "والفجر 8" را بیافریند.

به قبرستانهای شهدای جنگ مراجعه کنید. از هر ۵ کشته دوتا مربوط به کربلای ۵ و یا ۴ هستند. دو عملیات سپاه که برای فتح بصره انجام شد و فتح نشدن بصره و دادن بیش از یکصد هزار نفر تلفات به معنی شکست سپاه پاسداران و سرداران احمق آن است. سردارانی که می خواستند با سینه سپر و موج انسانی به جنگ تانک و توپ بروند. ظاهراً مغز ایرانیان در جنگ چالدران منجمد شده است و هنوز گمان می کند رشادت و از خود گذشتگی می تواند جلوی توپ و تانک را بگیرد!
اگر سپاه نبود ارتش ایران هنوز هم مقتدرترین ارتش خاورمیانه بود. فرماندهی ارتش بود که توانست در جنگ ایران و عراق ، موفقیتهایی نظیر “بیت المقدس” و “والفجر ۸” را بیافریند.

بله دوستان گرامی ! ما در جنگ ۵۰۰۰۰۰ کشته و مفقود داشته ایم که امروز باید همه را کشته دانسیت. اینها کار که بود؟ به قبرستانهای شهدای جنگ مراجعه کنید. از هر ۵ کشته دوتا مربوط به کربلای ۵ و یا ۴ هستند. دو عملیات سپاه  که برای فتح بصره انجام شد و فتح نشدن بصره و دادن بیش از یکصد هزار نفر تلفات به معنی شکست سپاه پاسداران و سرداران احمق آن است. سردارانی که می خواستند با سینه سپر و موج انسانی به جنگ تانک و توپ بروند. ظاهراً مغز ایرانیان در جنگ چالدران منجمد شده است و هنوز گمان می کند رشادت و از خود گذشتگی می تواند جلوی توپ و تانک را بگیرد!

اگر سپاه نبود ارتش ایران هنوز هم مقتدرترین ارتش خاورمیانه بود. فرماندهی ارتش بود که توانست در جنگ ایران و عراق ، موفقیتهایی نظیر “بیت المقدس” و “والفجر ۸” را بیافریند.

اگر امروز هم سپاه نبود که ایران وضع بهتری داشت. ارتش منظم شاهنشاهی که دارای بهترین نیروهای وطن پرست و مبارز بود را به بهانه سپاه در هم شکسته اند و امروز دلمان به سردار سلیمانی و منقل وافورش خوش است! جوانهایی که در نادانی غرقند و سپاه را مدافع ایران می دانند ، کوچکترین اطلاعی از خیانتهای سپاه برای حذف ارتش مقتدر شاهنشاهی ندارند. ارتشی که با وجود همه ی اعدامها و خرابکاریهای خمینی توانست صدام را در مرز متوقف نماید و او را به صلح و پرداخت ۴۰ میلیارد دلار خسارت وادار نماید. این خیانت خمینی و سرداران سپاه بود که جنگ را ۶ سال دیگر هم ادامه داد. پس از صلح فلاکت بار سال ۶۷ یک ریال غرامت هم نصیب ایران نشد.

شیعه بودن یا نبودن؛ مسأله این است! سپاه همان آشغالی است که داعش ! اسلام وجه مشترک خشونت و قصاوت قلب هر دو نیرو است. تا امروز چند ایرانی بدست سپاه کشته شده است؟ چند ایرانی بدست سپاه شکنجه شده است؟ آیا براستی می توان شمرد؟

شیعه بودن یا نبودن؛ مسأله این است! سپاه همان آشغالی است که داعش ! اسلام وجه مشترک خشونت و قصاوت قلب هر دو نیرو است. تا امروز چند ایرانی بدست سپاه کشته شده است؟ چند ایرانی بدست سپاه شکنجه شده است؟ آیا براستی می توان شمرد؟

سردار سلیمانی !

بزرگانی چون  سپهبد جهانبانی را بی هیچ اتهامی اعدام نمودند، اما شاگردان جهانبانی توانستند صدام را شکست دهند. جهانبانی پس از مرگش هم به ایران خدمت کرد! با حذف ارتشبدان و سپهبدان ارتش و اعدام بیشتر ایشان ، خلئی ایجاد شد که جا برای امثال محسن رضایی و خرازی باز کرد. افرادی که بدون دانش و آگاهی از مقدمات عملیات نظامی ، بازندگانی بازی با عراق بودند. مایه خجالت است که بازندگانی نظیر رضایی و خرازی را امروز سرداران پیروز می خوانند. البته خرازی در جهنمی که خود برای جوانان بسیجی آفریده بود هلاک شد و طعم حماقتش را شخصاً چشید.

قاسم سلیمانی یکی از فرماندهان سپاه است که پس از پایان جنگ در کرمان و  مناطق مرزی افغانستان مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را به عهده گرفت. پس از اوجگیری طالبان در افغانستان به فرماندهی سپاه قدس برای عملیات برون مرزی منصوب شد. پس از مأموریت افغانستان به لبنان رفت و با حزب الله لبنان همکاری داشت. قاسم سلیمانی در جنگهای پارتیزانی و نامنظم حزب الله و  اخیراً در عراق با نیروهای شیعه همکاری داشته است. همکاری قاسم سلیمانی با شبه نظامیان شیعه برای جنگ با داعش به معروف شدن و تبلیغات رسانه ای برایش انجامید. اما جالب است بدانید که نیروهای شیعه تحت نظر قاسم سلیمانی دست کمی از داعش نداشته اند و به اعدام خودسرانه اسرا بدون محاکمه پرداخته اند! یکی از نکات مهم درباره مقایسه سپاه با داعش که همواره فراموش می شود اینست که ما فراموش می کنیم اینها دو روی یک سکه هستند.

چندان عجیب هم نیست که این طبل توخالی که چرک چکمه امثال سپهبد جهانبانی و ربیعی هم نمی شود وسیله بی بی سی و صدای امریکا و رسانه های دیگر تبلیغ شود! ورود سلیمانی به عرصه سیاست و اظهار نظرهای اخیر وی در آستانه بازنشستگی چه معنایی دارد؟ دوباره چه آشی برای ملت فریب خورده ایران پخته اند؟ هدف سلیمانی از ورود به عرصه سیاست چیست و سقف قدرت طلبی او تا کجاست؟ این پرسش مهمی است که در دو سال آینده پاسخ خواهد داشت. ما امیدواریم عروسک سلیمانی تبدیل به احمدی نژادی تازه در عرصه سیاست ایران نشود.

چندان عجیب هم نیست که این طبل توخالی که چرک چکمه امثال سپهبد جهانبانی و ربیعی هم نمی شود وسیله بی بی سی و صدای امریکا و رسانه های دیگر تبلیغ شود! ورود سلیمانی به عرصه سیاست و اظهار نظرهای اخیر وی در آستانه بازنشستگی چه معنایی دارد؟ دوباره چه آشی برای ملت فریب خورده ایران پخته اند؟ هدف سلیمانی از ورود به عرصه سیاست چیست و سقف قدرت طلبی او تا کجاست؟ این پرسش مهمی است که در دو سال آینده پاسخ خواهد داشت. ما امیدواریم عروسک سلیمانی تبدیل به احمدی نژادی تازه در عرصه سیاست ایران نشود.

سپاه و داعش دو روی یک سکه

خوشحالید که داعش به ایران حمله نکرده؟ چرا از حمله ۳۷ ساله سپاه به ایران ناراحت نیستید؟ خوشحالید که ناموس ایرانی از داعش در امان است ، چرا نگران۳۷ سال تجاوز برادران سپاهی به ناموس ایران نیستید؟ آیا از تجاوز به دختران باکره اعدامی وسیله سپاهیان اطلاع دارید و یا اینکه بقول ابراهیم نبوی اینها مال گذشته است و فراموش شده ؟

سپاه و داعش دو روی یک سکه هستند : اسلام نظامی سیاسی. شیعه بودن یا نبودن؛ مسأله این است! سپاه همان آشغالی است که داعش ! اسلام وجه مشترک خشونت و قصاوت قلب هر دو نیرو است. تا امروز چند ایرانی بدست سپاه کشته شده است؟ چند ایرانی بدست سپاه شکنجه شده است؟ آیا براستی می توان شمرد؟

خوشحالید که داعش به ایران حمله نکرده؟ چرا از حمله 37 ساله سپاه به ایران ناراحت نیستید؟ خوشحالید که ناموس ایرانی از داعش در امان است ، چرا نگران37 سال تجاوز برادران سپاهی به ناموس ایران نیستید؟ آیا از تجاوز به دختران باکره اعدامی وسیله سپاهیان اطلاع دارید و یا اینکه بقول ابراهیم نبوی اینها مال گذشته است و فراموش شده ؟

خوشحالید که داعش به ایران حمله نکرده؟ چرا از حمله ۳۷ ساله سپاه به ایران ناراحت نیستید؟ خوشحالید که ناموس ایرانی از داعش در امان است ، چرا نگران۳۷ سال تجاوز برادران سپاهی به ناموس ایران نیستید؟ آیا از تجاوز به دختران باکره اعدامی وسیله سپاهیان اطلاع دارید و یا اینکه بقول ابراهیم نبوی اینها مال گذشته است و فراموش شده ؟

سردار سلیمانی را به زباله دان تاریخ بفرستیم

سلیمانی جز یک سپاهی که با ترور و روشهای تروریستی کارهایش را پیش برده چیزی نیست.پس چندان عجیب هم نباشد اگر این طبل توخالی که چرک چکمه امثال سپهبد جهانبانی و ربیعی هم نمی شود وسیله بی بی سی و صدای امریکا و رسانه های دیگر تبلیغ شود! ورود سلیمانی به عرصه سیاست و اظهار نظرهای اخیر وی در آستانه بازنشستگی چه معنایی دارد؟ دوباره چه آشی برای ملت فریب خورده ایران پخته اند؟ هدف سلیمانی از ورود به عرصه سیاست چیست و سقف قدرت طلبی او تا کجاست؟ این پرسش مهمی است که در دو سال آینده پاسخ خواهد داشت. ما امیدواریم  با هوشیاری مردم عروسک سلیمانی تبدیل به احمدی نژادی تازه در عرصه سیاست ایران نشود.

 • faghat kherad

  حقیقتا ساخت بت از یک جلاد بسیار مضحک است.
  در طی این چند سال که سپاه قدرت را در ایران تصاحب کرده فکر نکنم جنایتی مانده باشد که در حق ملت ایران انجام نداده باشد.یعنی داعش هم به همان اندازه قصاوت و توحش دارد که سپاه در عمل نشان داده.براستی که جمهوری اسلامی محور شرارت در منطقه و عامل هر نا امنی و ترور در سطح بین المللی است.

 • ایرانی

  مزدورای جمهوری اسهالی

 • Farnaz

  inam ahmaghinejade 2vomeh ke dar ayandeh to in mamlekat berineh

 • نا امید از اینده

  وقتی نظامی به بن بست انسانی برسه و همه از سیاسی و نظامی و اخوند دزد و تو زرد و تو خالی از آب در بیان معلومه این ادم کش و قهرمان نظامی معرفی کنن ، ظریف چاپلوس دودره باز دروغگوی بی وطن هم بشه امیر کبیر !!خاک بر سرت ایرانی به کجا رسیدی؟!

 • Hacker

  گه نخورید بابا کیر هرچی گوسفندو چوپان تو دهن شماها.
  جهانبانی کره خرم نبود چه رسد به نره شیر.

  • کورش

   هکر اوهه
   شما هکر هستید اما زیر پل خواجو