در یک نمایش احمقانه چهار مدیر بانکهای ایرانی برکنار شدند! ۲

به گزارش خبرگزاریهای مختلف از سوی وزیر اقتصاد چهار مدیر ارشد بانکهای صادرات ، رفاه ، ملت و مهر (بسیجیان) برکنار شده اند. این برکناری بدنبال آشکار شدن فیشهای حقوقی ایشان و پرداخت وامهای میلیاردی با بهره “یک درصدی ” به خود بوده است!

به گزارش ایرنا به نقل از “یک مقام آگاه” به دنبال دستور رئیس جمهوری ایران برای بررسی موضوع حقوق‌های مدیران، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، مدیران بانک‌های ملت، صادرات، رفاه و قرض‌الحسنه مهر ایران را تغییر داده است.

بر اساس این گزارش  علی رستگار سرخه‌ای و سیامک دولتی به ترتیب از مدیر عاملی بانک ملت و بانک قرض الحسنه مهر ایران کنار گذاشته شده‌اند. علی صدقی با آن مهر پیشانیش هم پیش از این از مدیرعاملی بانک رفاه برکنار شده بود.

علی خامنه ای در هفته گذشته با وانمود کردن به  اینکه از این فیشهای حقوق بی اطلاع است خواستار برکناری مدیران متخلف شده بود . این در حالیست که دقیق ترین گزارشهای اطلاعاتی مربوط به فیشهای حقوقی از دستگاههای خود خامنه ای به روزنامه هایی مانند کیهان و سایتهای جناح راست راه یافته است و مشخصا این حربه ای از طرف خامنه ای برای کاهش قدرت  روحانی است.

 این قابل درک است که رئیس یک بانک باندازه 300 کارگر از دولت حقوق ماهیانه بگیرد ، کاملا قابل درک است چون بدون این حقوق این مسئول ممکن بود زن و دختر خود را به فروش بگذارد تا بتواند نان شب خود را تهیه نماید! اگر هم مجرد بود مجبور می شد برای نان شب زمینهای جنگلی شمال را تفکیک کند و بفروشد و یا کارخانه ای را تعطیل نماید تا از فروش زمینش گرسنگی خود را رفع نماید! براستی یک انسان چقدر باید طمعکار باشد؟ آیا طمعکاری و کثافت این رژیم حدی هم دارد؟

این قابل درک است که رئیس یک بانک باندازه ۳۰۰ کارگر از دولت حقوق ماهیانه بگیرد ، کاملا قابل درک است چون بدون این حقوق این مسئول ممکن بود زن و دختر خود را به فروش بگذارد تا بتواند نان شب خود را تهیه نماید! اگر هم مجرد بود مجبور می شد برای نان شب زمینهای جنگلی شمال را تفکیک کند و بفروشد و یا کارخانه ای را تعطیل نماید تا از فروش زمینش گرسنگی خود را رفع نماید! براستی یک انسان چقدر باید طمعکار باشد؟ آیا طمعکاری و کثافت این رژیم حدی هم دارد؟

از کجا آب می خورد؟

وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مستقیما وسیله خامنه ای اداره می شوند و افشای فیشهای حقوقی مسئولان بلند پایه دولت روحانی چیزی نیست بجز یک واکنش در برابر جناح طرفدار روحانی که انتخابات اخیر را بردند. بنابر این نه دل کسی بحال منافع ملی ایران سوخته است و نه هدف از افشای این فیشهای حقوقی اصلاح امور کشور است!

۳۷ سال است که در ایران نه آزادی بیان وجود دارد و نه امکان اعتراض و افشای فساد به مردم داده شده است. افشاگریهای محدودی که در ایران انجام می شود عموماً پیامد رقابتهای جناحی میان گرگهاست. کسی که خارج دایره قدرت است به اپوزسیون تبدیل می شود ، حال مهم نیست خلخالی باشد و یا غفاری آدمکش!

امروز هم برادران گمنام در اطلاعات سپاه فیشهای حقوقی را با هدف تخریب روحانی و بردن انتخابات سال آینده افشا نموده اند.  در این افشاگری هرگز کسی دلش بحال ایران و مردم نسوخته است. اگر قرار باشد افشاگری واقعی انجام شود کل سران و مسئولان رژیم آخوندی باید برکنار شوند؛ از خامنه ای و پسرش تا روحانی و لاریجانیها و چمران و تک تک آقازادگان دزدشان!

امروز هم برادران گمنام در اطلاعات سپاه فیشهای حقوقی را با هدف تخریب روحانی و بردن انتخابات سال آینده افشا نموده اند. در این افشاگری هرگز کسی دلش بحال ایران و مردم نسوخته است. اگر قرار باشد افشاگری واقعی انجام شود کل سران و مسئولان رژیم آخوندی باید برکنار شوند؛ از خامنه ای و پسرش تا روحانی و لاریجانیها و چمران و تک تک آقازادگان دزدشان!

امروز هم برادران گمنام در اطلاعات سپاه فیشهای حقوقی را با هدف تخریب روحانی و بردن انتخابات سال آینده افشا نموده اند. در این افشاگری هرگز کسی دلش بحال ایران و مردم نسوخته است. اگر قرار باشد افشاگری واقعی انجام شود کل سران و مسئولان رژیم آخوندی باید برکنار شوند؛ از خامنه ای و پسرش تا روحانی و لاریجانیها و چمران و تک تک آقازادگان دزدشان!

یا حقوق چند صد میلیونی، یا اختلاس!

با توجه به اینکه میلیاردها دلار در دولتهای گذشته ناپدید شده است ، شاید سران نظام با این نتیجه رسیده اند که به خود و چاپلوسان سگ درگاه باید صدها میلیون تومان ماهیانه پرداخت نمایند تا شاید نیازی به دزدی و اختلاس نباشد و دیگر کسی مانند خاوری بوجود نیاید! این قابل درک است که رئیس یک بانک باندازه ۳۰۰ کارگر از دولت حقوق ماهیانه بگیرد ، کاملا قابل درک است چون بدون این حقوق این مسئول ممکن بود زن و دختر خود را به فروش بگذارد تا بتواند نان شب خود را تهیه نماید! اگر هم مجرد بود مجبور می شد برای نان شب زمینهای جنگلی شمال را تفکیک کند و بفروشد و یا کارخانه ای را تعطیل نماید تا از فروش زمینش گرسنگی خود را رفع نماید!

براستی یک انسان چقدر باید طمعکار باشد؟ آیا طمعکاری و کثافت این رژیم حدی هم دارد؟

نمایش برکناری!

آیا سران نظام از این همه چلشته خوری و فیشهای حقوقی سگان درگاه خامنه ای نا آگاه بوده اند؟ آیا فیش حقوقی  کسی از بیت رهبری هم در این بین مشخص شده است؟ لجنهایی مانند گلپایگانی  و مجتبی خامنه ای که فیش حقوقی ندارند شاید از گرسنگی شبها گدایی می کنند! آنچه که مشخص و آشکار بوده و هست فیشهای حقوقی است. این مدیرانی که برکنار شده اند حتی شنی از دریای فساد نظام فاسد اسلامی نیستند. از آغاز این نظام « چاپلوسی » جای « لیاقت » و « خیانت » جای «خدمت » را گرفت. هرچه خائن باشی و چاپلوس ، موفقتر خواهی بود و هرچه خدمت کنی و لیاقت داشته باشی نا موفقتر!  این است کارکرد نظام اسلامی ولایت فقیه!

آیا سران نظام از این همه چلشته خوری و فیشهای حقوقی سگان درگاه خامنه ای نا آگاه بوده اند؟ آیا فیش حقوقی کسی از بیت رهبری هم در این بین مشخص شده است؟ لجنهایی مانند گلپایگانی و مجتبی خامنه ای که فیش حقوقی ندارند شاید از گرسنگی شبها گدایی می کنند! آنچه که مشخص و آشکار بوده و هست فیشهای حقوقی است. این مدیرانی که برکنار شده اند حتی شنی از دریای فساد نظام فاسد اسلامی نیستند.

آیا سران نظام از این همه چلشته خوری و فیشهای حقوقی سگان درگاه خامنه ای نا آگاه بوده اند؟ آیا فیش حقوقی کسی از بیت رهبری هم در این بین مشخص شده است؟ لجنهایی مانند گلپایگانی و مجتبی خامنه ای که فیش حقوقی ندارند شاید از گرسنگی شبها گدایی می کنند! آنچه که مشخص و آشکار بوده و هست فیشهای حقوقی است. این مدیرانی که برکنار شده اند حتی شنی از دریای فساد نظام فاسد اسلامی نیستند.

هدف خامنه ای از این نمایش چیست؟

در ماههای گذشته جدالهای کلامی بسیاری میان خامنه ای و روحانی ایجاد شده بود بصورتی که سخنرانیهای ایندو مخاطبی بجز خودشان نداشت و ایندو در رقابت بر سر قدرت و محبوبیت سعی داشتند یکدیگر را تخریب نماید. در این جنگ قدرت و محبوبیت روحانی برنده شد. طبیعی هم هست که خامنه ای بعنوان منفورترین فرد در میان بیشتر مردم ایران هیچ حامی بجز سگان درگاهش نداشته باشد.

همین رقابت میان روحانی و خامنه ای ، باعث شده است که خامنه ای به تکاپو بیافتذ و سعی کند سهم کوچک روحانی در قدرت را نیز از وی بازپس بگیرد. تجربه ۲۵ سال گذشته نشان می دهد که مقام ریاست جمهوری در ایران چیزی جز کارگزاری ملوکانه رهبر نیست. هیچ گاه رئیس جمهور نمی تواند در سیاستها مستقل عمل کند و از آغاز هم کسی را تأیید می کنند که از سگان درگاه بوده باشد.

خامنه ای روباهی کم هوش و منفور است که حتی در اظهار نظرات احمقانه اش بازی را به امثال روحانی باخته است، از این روی با رو کردن فیشهایی که همیشه از آن مطلع بوده سعی دارد انتخابات آینده رئیس جمهوری را به نفع خویش بچرخاند.

وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مستقیما وسیله خامنه ای اداره می شوند و افشای فیشهای حقوقی مسئولان بلند پایه دولت روحانی چیزی نیست بجز یک واکنش در برابر جناح طرفدار روحانی که انتخابات اخیر را بردند. بنابر این نه دل کسی بحال منافع ملی ایران سوخته است و نه هدف از افشای این فیشهای حقوقی اصلاح امور کشور است!

وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مستقیما وسیله خامنه ای اداره می شوند و افشای فیشهای حقوقی مسئولان بلند پایه دولت روحانی چیزی نیست بجز یک واکنش در برابر جناح طرفدار روحانی که انتخابات اخیر را بردند. بنابر این نه دل کسی بحال منافع ملی ایران سوخته است و نه هدف از افشای این فیشهای حقوقی اصلاح امور کشور است!

نمایشی بیهوده!

فیشهای حقوق و اختلاسها همگی کنترل شده اعلام می شوند. زنجانی محاکمه شد چون از حامیان احمدی نژاد شده بود و امروز هم فیشهای منتشر شده گلچینی از هزاران کثافت موجود در نظام اسلامی است که بصورت هدفمند از سوی سپاه خامنه ای منتشر شده است. این نمایش اگرچه سرگرم کننده است ولی همچون برنامه « دور همی » کاملا عبث و بیهوده است. حتی سرگرم شدنش  هم به وقت گذاشتن نمی ارزد!

 

  • ترنم

    در برابراینهمه وحشی گری و بی صفتی فقط می شه سکوت کرد!

  • sohrab

    na trnam bayad ba moshte mohkam joloyeh akhond estad va be heykeleh in akhonda va jakeshhayeh hezbolahey va doz va mafiyahey hesabi Ridddddddddd