چرا اعدام کاری نادرست و اعدام در ملأ عام یک ننگ کثیف است؟ ۲

آیا اعدام از جرم و جنایت کاسته؟

حقیقت تلخی که جامعه ایران بدان بی توجه است ، آنکه کشتن یک انسان بوسیله قانون هیچگاه دردی از اجتماع را حل نکرده است.  ریشه و بنیان جرم و جنایت فرد نیست. این جامعه است که فردی را در محیطی آلوده و خشن ، همراه با فقر و تبعیض به  جایی رسانیده که با وجود دانستن احتمال اعدام ، باز هم به بزهکاری و جنایت دست می زند.

با یک بررسی آماری می توان براحتی متوجه شد که اعدام نه تنها راه حلی برای کاهش بزهکاری و خشونت در جامعه نیست بلکه  آسیبهای اجتماعی فراوانی برای خانواده ها و بستگان افراد اعدامی با خود دارد. کودکان یتیمی که با اعدام سرپرست خود   چه پدر و یا مادر مواجه می گردند در ایران با بی توجهی و عدم سرپرستی مواجه می شوند. اعدام یک فرد چه مجرم و چه بی گناه نه تنها کمکی به سلامت روانی جامعه ایران نکرده است ، بلکه باعث ادامه فقر و تبعیض در خانواده این افراد شده است.

اعدام خود به تنهایی عملی شرم آور و تکرار خطاست. هیچ انسانی مالک جان دیگری نیست و اعدام دیگر انسانها آن هم با این همه تبعیض و فقر و فلاکت در جامعه ، سرپوشی بر مشکلات آن جامعه است. اما اعدام در ملأ عام با این بهانه که این اعدام باعث عبرت دیگران می شود ، یکی از رذیلانه ترین اعمال است. ترویج خشونت محکوم است و رژیم جمهوری اسلامی با اعدام در ملأ عام سعی دارد به مردم دندان تیز خود را نشان بدهد.

اعدام خود به تنهایی عملی شرم آور و تکرار خطاست. هیچ انسانی مالک جان دیگری نیست و اعدام دیگر انسانها آن هم با این همه تبعیض و فقر و فلاکت در جامعه ، سرپوشی بر مشکلات آن جامعه است. اما اعدام در ملأ عام با این بهانه که این اعدام باعث عبرت دیگران می شود ، یکی از رذیلانه ترین اعمال است. ترویج خشونت محکوم است و رژیم جمهوری اسلامی با اعدام در ملأ عام سعی دارد به مردم دندان تیز خود را نشان بدهد.

اعدامهایی شبیه به ترور

البته باید توجه کنیم که جمهوری اسلامی به اعدام بیگناهان هم شهره است و هزاران ایرانی به جرائم واهی سیاسی به جوخه های اعدام سپرده شده اند. یکی از روشهای ترور افراد در ایران اعدام ظاهراً قانونی ایشان است. مثلاً کسی مانند « سیّد مهدی هاشمی»  را به این دلیل اعدام نمودند که اسرار رابطه ایران با اسرائیل و امریک را در زمان خمینی فاش نمود. بسیاری از سیاستماران و نظامیان خادم به ایران در آغاز انقلاب اعدام شدند و رژیم ایران این اعدامها را اعدام انقلابی نامید.  همچنین بسیاری از فعالین سیاسی همراه و یا مقابل خمینی با اعدامهای مشابه کنار زده شدند. اعدام افرادی چون هویدا ، نصیری ، خلعتبری و جهانبانی چیزی بجز ترور نبود. اینگونه اعدامها تا به امروز ادامه دارد و رژیم از حربه پرونده سازی و اعدام باصطلاح انقلابی برای حذف افراد استفاده می نماید.

البته باید توجه کنیم که جمهوری اسلامی به اعدام بیگناهان هم شهره است و هزاران ایرانی به جرائم واهی سیاسی به جوخه های اعدام سپرده شده اند. یکی از روشهای ترور افراد در ایران اعدام ظاهراً قانونی ایشان است.

البته باید توجه کنیم که جمهوری اسلامی به اعدام بیگناهان هم شهره است و هزاران ایرانی به جرائم واهی سیاسی به جوخه های اعدام سپرده شده اند. یکی از روشهای ترور افراد در ایران اعدام ظاهراً قانونی ایشان است.

بیکاری مهمترین دغدغه جامعه ایران

در حالیکه ایران تا پیش از انقلاب دچار نبود نیروی کار بود و از دیگر کشورها مانند کره جنوبی ، پاکستان، هند و فلیپین نیروی کار می گرفت پس از انقلاب و با ایجاد هرج و مرج در اقتصادش دچار تورم نیروی کار گشت. میلیونها جوان ایرانی با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند. جوانان بیکار اگر بخواهند به در آمدی برسند و زندگی تشکیل دهند ، یا باید از ایران خارج شده و در دیگر کشورها بدنبال کار باشند و یا اینکه در جامعه ایران بدنبال کارهای خلاف و عمدتاً قاچاق مواد مخدر باشند تا بتوانند شرایط عادی اقتصادی پیدا کنند. یک جوان بزهکار اگر زورگیر شده است و یا قاچاقچی مواد مخدر، قطعاً با یرانجام نا فرجام اعدام آشناست و از آن آگاه است ، اما با این وجو جان خود را به خطر می اندازد تا شاید از معصل فقر و بیکاری نجات یابد.

رژیم جمهوری اسلامی بخاطر ماهیّت بی مسئولیت و ضدّ ایرانی خود هیچگاه به اقتصاد سالم و کار آفرینی توجه نداشته است و بزرگترین مقصر در ایجاد این همه بزهکاری و خلافکاری در میان جوانان خود حکومت است.

دار زدن با جرثقیل در ملأ عام. شکنجه و زجر کش کردن اعدامی با جرثقیل یکی از زشت ترین اعمال جمهوری اسلامی است. قربانی به آرامی زجر کش می شود چون نخاعش سالم است.

دار زدن با جرثقیل در ملأ عام. شکنجه و زجر کش کردن اعدامی با جرثقیل یکی از زشت ترین اعمال جمهوری اسلامی است. قربانی به آرامی زجر کش می شود چون نخاعش سالم است.

نا برابری قومیتی و سیاسی

گروه دیگری از اعدمیها را اقلیتهای مذهبی و قومی تشکیل می دهند که یا بخاطر عقیده و مذهبشان به اعدام  محکوم می شوند و یا اینکه از سر عصیان و ضدیت با این حکومت ، راهی بجز مبارزه مسلحانه و حتی خواست تجزیه ایران را پیش روی خود ندیده اند. بسیاری از اعدامیهای کرد و بلوچ در آغاز با هدف دادخواهی نسبت به تبعیض اقتصادی و اجتماعی قیام کرده اند و آرام آرام در تله ی تجزیه طلبی افتاده و رژیم ایران هم در اعدام این گروه از جامعه کوچکترین اغماضی ندارد و بصورت فلّه ای شاهد اعدام کردها و بلوچهای ایران هستیم. این اعدامها آنقدر ناجوانمردانه و سریع است که گاهی انسان با خود می اندیشد : « مقام و جان آدمی چقدر در جمهوری اسلامی بی ارزش است» .

رژیم جمهوری اسلامی بجای اینکه بدنبال راه حلی برای این مشکل باشد با اعدام بر آن سرپوش گذاشته است. سرپوشی که طبیعتاً دود آن به چشم آینده ایران و منافع ملی مملکت خواهد رفت.

با این کارنامه سیاه، تنها راه سران حکومت اسلامی برای حفظ اریکه قدرت ، ایجاد رعب و وحشت است. برای آنکه صدای مخالفی در برابر این همه دزدی و فساد شنیده نشود، قلم روزنامه ها را شکستند، وبلاگ نویسان را به اعدام و زندان طولانی محکوم کردند و هر چه توانستند در ملأ عام اعدام کردند و به مردم دندان تیز خود را نشان دادند. جوانانی که بخاطر فقر و بیکاری دست به بزه و خطا زده اند ، مقصر نیستند ؛ مقصر اصلی رژیم دزد و ضد ایرانی جمهوری اسلامی است.

با این کارنامه سیاه، تنها راه سران حکومت اسلامی برای حفظ اریکه قدرت ، ایجاد رعب و وحشت است. برای آنکه صدای مخالفی در برابر این همه دزدی و فساد شنیده نشود، قلم روزنامه ها را شکستند، وبلاگ نویسان را به اعدام و زندان طولانی محکوم کردند و هر چه توانستند در ملأ عام اعدام کردند و به مردم دندان تیز خود را نشان دادند. جوانانی که بخاطر فقر و بیکاری دست به بزه و خطا زده اند ، مقصر نیستند ؛ مقصر اصلی رژیم دزد و ضد ایرانی جمهوری اسلامی است.

ایجاد رعب و وحشت با اعدام در ملأ عام

اعدام خود به تنهایی عملی شرم آور و تکرار خطاست. هیچ انسانی مالک جان دیگری نیست و اعدام دیگر انسانها آن هم با این همه تبعیض و فقر و فلاکت در جامعه ، سرپوشی بر مشکلات آن جامعه است.

اما اعدام در ملأ عام با این بهانه که این اعدام باعث عبرت دیگران می شود ، یکی از رذیلانه ترین  اعمال است. ترویج خشونت محکوم است و رژیم جمهوری اسلامی با اعدام در ملأ عام سعی دارد به مردم دندان تیز خود را نشان بدهد. این رژیم نه در اقتصاد ، نه در فرهنگ و هنر و نه در امنیت و سیاست بین المللی کارنامه درخشانی دارد؛ بلکه یکی از سیاهترین دوران ایران همین دوران جمهوری اسلامی است. منابع زیرزمینی ایران را به تاراج بردند. بیش از کل دوران پیش از انقلاب نفت فروختند و این همه بشکه نفتی که فروخته شد ، هیچ حاصلی نداشت. ایران روز به روز در ژرفای فقر و تبعیض و حقارت بین المللی فرو رفته است و ۴۰ میلیارد بشکه نفت هم هیچ کمکی به مردم ایران ننمود.

بنابراین با این کارنامه سیاه، تنها راه سران حکومت اسلامی برای حفظ اریکه قدرت ، ایجاد رعب و وحشت است. برای آنکه صدای مخالفی در برابر این همه دزدی و فساد شنیده نشود، قلم روزنامه ها را شکستند، وبلاگ نویسان را به اعدام و زندان طولانی محکوم کردند و هر چه توانستند در ملأ عام اعدام کردند و به مردم دندان تیز خود را نشان دادند. جوانانی که بخاطر فقر و بیکاری دست به بزه و خطا زده اند ، مقصر نیستند ؛ مقصر اصلی رژیم دزد و ضد ایرانی جمهوری اسلامی است.

 

 • باربری در تهران
  http://goldenfreight.ir/
  http://www.zibabar.com/
  خدمات باربری در تهران شامل کلیه خدمات و سرویسهای حمل و نقل شهری بجز موارد خاص که نیاز به مراقبت و استانداردهای ویژه ای دارد نظیر جابجایی مواد غذایی و محصولات شیمیایی توسط شرکت بزرگ باربری زیبا بار ارائه میگردد. قیمت مناسب، سرعت و دقت در انجام کار و مسئولیت پذیری کم نظیر از ویژگیهای ممتاز اتوبار زیبا بار است.

 • faribkarane rousi

  http://news.gooya.com/2017/03/post-1547.php

  نخستین گام ایران در همراهی با ائتلاف ترامپ ـ پوتین

  http://www.iranpressnews.com/source/205228.htm#
  8 مارس؛ ۴ زن معترض در مسکو دستگیر شدند

  خبرنگار و سه نفر گروه خبری و عکاسی روزنامه نووایا گازتا نزدیک به مخالفان دولت روسیه هم که در محل اقدام اعتراضی زنان حضور داشتند، دستگیر شدند.
  ———————————————————————————————————–

  خبر اول به دستور پوتین توسط جاسوسان مارکسیست روسی در یک رسانه توده ای – امنیتی به نام نگام درج شده . بخشی از دروغ پردازی های مسخره و رسوای پوتین در اینترنت است .

  می گوید حلب را پس گرفتیم ! ( سپاه و خامنه ای و روسیه ) پیروزی بزرگی است برای اینها ! برابر است با گرفتن عراق از صدام و دادن ان به شیعیان از طرف بوش !

  من فقط به این احمق ها میگویم حلب که هیچ همه سوریه در بست در اختیار شما بود چه گهی خوردید که حالا حکومت از خایه آویزان اسد که هر تکه اش دست یکی است و سرنوشت اسد هم معلوم نیست برای شما معادل گرفتن عراق از صدام قدرتمند است ؟ حزب خائن توده با دروغ پردازی سعی میکند که ته دل خالی شده شریعتمداری ( روح طبری در جسم سر بازجوی شکنجه گر اسلامی ) و سران روحیه از دست داده سپاه ( قاسم و نقدی و جعفری و دلقک رضایی ) در اثر تغییر ناگهانی سیاست امریکا
  که همه جهانیان حتا بیش از ۵۰ درصد آمریکایی ها را شوکه کرده و هیچ جمهوری خواهی حاضر نیست روی آینده جهت گیری امریکا شرط ببندد تا چه رسد به پوتین و اسد و خامنه ای ، را پر کنند و به آنها دلداری بدهند که برگردید به قبل از مذاکره اتمی ! این در حالی است که امروز تقریبا همه مسلمانان دشمن ج ا هستند و متحد با اسرائیل برای له کردن این احمق ها . سوریه چهل تکه ، عراق در شرف پیوستن به عربستان ، کردها در آستانه استقلال ، ترکیه فقط یک گام با جنگ با ایران فاصله دارد به یمن همین تحلیل های تخمی که ۳۸ سال است هر روز ج ا را منزوی تر ، فاسد تر ، دیکتاتورتر ، ورشکسته تر و نزدیکتر به یک موجود کثیف غیر قبل تحمل در سراسر جهان تبدیل کرده که اگر آنرا با بمب اتمی هم بزنند کسی اعتراضی نخواهد کرد ، نه پوتین ، نه اسد ، نه عراقی ها و نه لبنانی ها ! همانگونه که اکنون

  ایرانیها در صدر لیست تروریست ها و عناصر مشکوک و ضد امنیت مردم غرب معرفی شده و قزاق ها و ازبک ها و قر قیز ها و چچنی ها هم در ان لیست وحشی ها نیستند . با اینکه ۵۰۰۰ جنگجوی داعش از میان آنها هستند و بقیه هم مال عربستان و پاکستان و …

  پوتین و حزب توده هنوز سپاه و خامنه ای را فریب میدهند که به بازی دو سر برد برای روسیه و دو سر باخت برای ایرانیها ادامه دهند . بخش برون مرزی حزب خائن توده به فریب اپوزیسیون مفلوک ملاها مشغول است و به امریکا و غرب و لیبرال دموکراسی از بلند گوهای همین دموکراسی در غرب فحاشی میکند و در مورد دیکتاتور ، متجاوز ، اشغال گر ضد حقوق بشر پوتین ساکت و در حال ماله کشی و گاهی بزرگنمایی هستند .
  خبر دوم نشان میدهد که این مردک پوتین تا چه اندازه دیکتاتور ، ضد رسانه ها ، ضد آزادی بیان ، ضد دموکراسی است .
  مارکسیست های روسی که همه روزه علیه
  اردوغان میلیونها ضد تبلیغ پخش میکنند و هر کار کوچک او را بزرگترین جنایت علیه بشریت و آزادی تبلیغ میکنند در مورد این دستگیری ۴ تا زن بیچاره بی پناه که چیزی جز حقوق مساوی با مردان در روز زن نمی خواهند و فقط شعار داده اند دستگیر میکند ( مثل ج ا. اسد ، صدام ، کاسترو ، قذافی ) و از ان بدتر خبر نگران را هم دستگیر کرده اند ( مثل همه ان دیکتاتور ها ) حالا سوال این است چرا دوچه ولله ، رادیو فردا، بی بی سی فارسی ، زمانه ، اخبار روز ، عصر نو ، گویا نیوز ، ایران امروز ، کیهان لندن ، پیک ایران ، پیک نت ، زیتون ، مردم رپورت ، و بقیه رسانه های تحت اشغال مارکسیست های روسی در این مورد سکوت کرده اند ولی ان همه خشتک خودشان را جر میدهند وقتی یکنفر در میدان تقسیم بشاشد و پلیس اردوغان او را دستگیر کند

  مردم ایران شما با کثیف ترین توطیه تاریخی علیه امنیت ، تمامیت

  ارضی ، حاکم کردن قانون و منافع ملی در کشورتان رو برو هستید . شرایط کشور از زمان حمله مغول ها ، اعراب ، و جنگ جهانی بدتر است . حکومتی بی نهایت سر سپرده و واداده بر کشور حاکم است .حکومت مداران از بدترین رژیم های سابق حاکم بر ایران بی اطلا ع تر از تغییرات بزرگ جهانی در سیاست و امور بین الملل و شرایط جدید توسعه اقتصادی و قانون مندی نظام های معمولی عرفی در جهان هستند . قاجار و صفویه از این رژیم بهتر هستند . اینها هیچ نمی دانند . بلاهت اینها در تاریخ ما که هیچ در تاریخ جهان بی سابقه و یا کم سابقه است . مشاورین اینها ( مارکسیست های روسی و مارکسیست های اسلامی ) خائن ترین و احمق ترین مشاورین رژیم های حاکم بر ایران در گذشته هستند . هم پیمانان این رژیم فاسد عقب مانده ورشکسته و وابسته از بدترین ها د رتاریخ هستند : روسیه ، سوریه ، حماس ، حزب الله !

  مردم ایران شما د رهیچ جای جهان هیچ حیثیتی ندارید . این رژیم و اپوزیسیون روسی ان برای شما هیچ آبرویی در جهان باقی نگذاشته اند . به همین دلیل هر از چند گاهی مثل رژیم های استالینیست و کمونیست با قهرمان سازی قلابی بی حاصل که خودشان ترتیب میدهند و آنرا بزرگ میکنند ، شما را فریب میدهند که بله ما اصغر فرهادی ! داریم ! خوب که چی ؟ قاسم سلیمانی چنین و چنان آدم میکشد ! خوب که چی ؟

  مردم ! در آمد متوسط سالانه ، تحقیقات علمی که منجر به تولید سرمایه برای کشور شود ، بالا بردن سطح سواد ، بهداشت ، حقوق شهروندی ، حاکمیت قانون ، آزادی بیان و حق آزادی انتخاب , معیار های پیشرفته بودن هستند . نه تعداد موشک ها ، نه پنهان کاری در نظامی گری هزینه ساز غیر تولیدی و دشمن ساز ، نه دخالت در سرزمین های دیگر !

  دوستان و متحدین یک حکومت نشان میدهند که ان کشور در زمره

  پیشرفته ها و یا در حال پیشرفت ها است و یا اینکه در حال اضمحلال و درون پاشی است . اصغر فرهادی و قاسم سلیمانی کشور را ویران تر میکنند چون مردم را به نفع رژیم فاسد وابسته فریب میدهند .