بایگانی نویسنده: باران بهاری

استفاده ابزاری از دلاوران ایرانی چه در جنگ و چه پس از ۳۰ سال۱۴

شب عملیات کربلای 4 به فرماندهان جنگ نظیر رفسنجانی و خرازی اطلاع می دهند که عملیلت لو رفته است و عراق آمادگی کامل برای قیچی کردن ایران را دارد. ولی این فرماندهان به همراه امام شان، جنایتی بزرگ می نمایند و اعلام آغاز عملیات را می دهند و به همین سادگی در چند ساعت 12000 ایرانی کشته و 4000 اسیر می شوند!

نگرانی سران مذهبی ایران از افزایش جمعیت سنی ها در ایران۲۲

نگرانی رژیم از افزایش جمعیت اهل تسنن سران رژیم خبر از افزایش جمعیت اهل تسنن و توطئه استکبار داده اند! بله استکبار جهانی به اتاق خواب هموطنان اهل سنت هم راه دارد و زن و مرد سنی را به زاد و ولد وا داشته است! این سخنان امامان جمعه مشهد و تهران است که از افزایش جمعیت اهل تسنن ابراز ناراحتی کرده اند!

خامنه ای با دخالت بیجا در منطقه ،امنیت مردم و ایران را به خطر انداخته است۱۵

رژیم اسلامی باکی از جنگ ندارد و می داند که جنگ با گروههای سنی می تواند به سرکوب اقلیت تسنن در داخل کمک نماید. اتباع ایران و منافع ملی کمترین ارزشی برای رژیم اسلامی ندارد و ممکن است همانند سناریوی جنگ ۸ ساله ، هزاران ایرانی فدای زیاده خواهی آخوند شوند زیرا جان مردم ایران برای سران رژیم بی ارزش است.

قرار است باشگاه پرسپولیس به دو لُمپن دزد واگذار شود۹

لمپن واقعی کیست؟ لمپن مانند مردم عادی که ثمره کار و رنجشان به جیب طبقات بالا و مستبد میرود تن به کار و تولید نمیدهند و چون سر نترس دارد، اغلب در چپاول مردم توسط اشراف و مستبدان شرکت کرده و سهم خود را هر چند ناچیز میگیرد. مشاغلی که لمپن به آن روی می آورد ابداًجنبه تولیدی نداشته و گردنه گیری است.

فضول محله منتقد است و برای خوشایند هیچ گروه و حزبی مطلب نمی نویسد۱۷

ایران سالهاست که تک حزبی اداره می شود.چه پیش از انقلاب و چه پس از آن و مخصوصاً از دهه ۶۰ تا به امروز احزاب مختلف ممنوع شدند و خمینی و اطرافیانش با حذف و ترور دگر اندیشان ، توانستند صدای اعتراض و مخالفت را در گلو خفه نمایند.

تلاش نمایندگان اصطبل بهارستان برای مهندسی انتخابات از روش قانونی !۵

مجلس؟ دولت؟ رئیس جمهور؟ وزیر؟ دادگستری؟ هر چند که استانی شدن انتخابات در صورت اجرایش بشدت به تمرکز و تبعیض در انتخابات خواهد انجامید ولی چه فرقی دارد؟ بهر روی انتخابات در ایران آب در هاون کوبیدن است.این مجلس و دفتر و دستک را آورده اند که بخورند و ببرند.پس استانی کردن و تمرکز انتخابات چندان مهم نیست!

امام جمعه مشهد : جان کری آرزو می کند امریکا رهبر ولایت وقیح داشته باشد!۱۷

سخنان حکیمانه آیت الله علم الهدی علم الهدی مزدور و نوکر حلقه به گوش ولی وقیح،دستورات و بیانات گوناگونی بیان داشته که چند نمونه آن بدین شرح است: ۱- امیرکبیر با تأسیس دارلفنون به مردم خیانت کرد. ۲- موسیقی حرام است و از برگزاری هرگونه کنسرت باید جلوگیری شود. ۳- آمریکایی ها آرزوی داشتن ولی وقیح دارند.

ما ملتی سانسور طلب و مستبد خواه هستیم!۴

ما دیواری از مقدسات برای خود ساخته ایم و گاهی شغل و حرفه ای را مقدس نامیده ایم! و لی نمی توان این جایگاه صنفی را مقدس نامید. حتی اگر جایگاه جناب والای رهبر و شاه باشد!. نه گاو مقدس، نه سرزمین مقدس و نه شغل مقدس. هر چیزی را می توان نقد کرد و قضاوت درباره نقد را باید به عهده افکار عمومی گذاشت.