بایگانی دسته: ورزش

آخوند می گوید؛ جای دختران در استادیوم صد هزار پسری نیست۱۴

تا آنجا که ما می دانیم، و از خواندن قرآن، روایت ها و رساله ها بر می آید، اسلام بر مبنای سکس، زنبارگی، برده داری، چپاول و غارتگری، رشوه گیری، و رعب و وحشت بنا شده است.حکومت سه دهه آخوندها، دکانداران دین، این نمونه ها را به روشنی به ما نشان داده که همگی دست اسلام است که از آستین آخوند بیرون می آید.

ما ملت فرهنگ باخته ایم، آموزش از کودکستان تا دانشگاه – بخش دوم۱۸

خانواده با هزار امید و آرزو کودک خود را به دبستان می فرستد. آیا دبستان که زیربنای آموزش و پرورش یک کودک است می تواند، رل مهم خود را انجام دهد؟. آیا دانش آموز پس از پایان دبستان با آمادگی فرهنگی می تواند تحصیلات خود را در دبیرستان آغاز کند؟. ویا دانش آموز آماده دریافت تحصیلات دانشگاهی است؟.

تبریک وتهنیت به آقای خراب آبادی۰

ازسوی جامعه رعبانیت، جوضچه های علم و طهارت، شیخ وشیوخ، و همه عرب وعرق زدگان کناره های خلیج پارس، تبریک و تلگرام هائی برای موفقیت بزرگ پیروزی تیم عربها برتیم مجوس (ایرانیان) از دیروز تا کنون به مقروکاخ آقای خراب آبادی رئیس  فدراسیون فوتبال، هم چنان روانه است. دراین مورد  شترسوارانی ازصحرا وبیابان های عربستان، […]

مسابقه فوتبال بین ایران وعربستان۰

دیروزدرحالی که بزرگان امت ذبح الله، ریش سپید وسیاهان، سردم دار ودم داران، ازخرد وکلان امن یجیب وآیت الکرسی خوانان، نیش به نیش وگوش به گوش در ورزشکاه صد هزار پسری آزادی تهران حضوریافته بودند، رزم آوری و نبرد ی جانانه میان پهلوانان ایران،وعرعرستان در گرفت. نخست   پیش بینی می شد که پنج بر هیچ، بازی […]