بایگانی

سنگسار نود جوان عراقی به دلیل مُدل موی شان نمونه دیگری از رأفت اسلامی است۴۳

در شهر بغداد جوانان عراقی که مدل موهای غربی داشته و لباس های تنگ می پوشند، به دست گروه های مسلح مسلمان ربوده شده و به وحشتاک ترین شکل ممکن به قتل می رسند. به راستی تا به کی باید شاهد جنایات اسلام و مسلمین در حق بشریت بود و سکوت کرد؟ چندین انسان بیگناه دیگر باید قربانی قوانین وحشیانه اسلام شوند؟

بررسی کتاب هیچ و پوچ (قرآن) ظلم و ستم به بانوان، وعده بهشتی سرشار از سکس و لواط به مردان – بخش دوم۲۹

بهشتی که الله به ما وعده داده، فقط با باغ و خوراک های الوان، و زن های زیبا خلاصه می شود. آیا ما در این جهان از این لذت ها محرومیم؟ا. چه فرقی میان دنیا و آخرت است؟.باغچه ها و تاکستان ها و دخترانی همسال با سینه های برجسته و پیاله های لبالب باز هم وعده سکس. وصف بهشت همین است؟.

قرآن کتابی هیچ و پوچ است، درک آن آسان، و تفسیر آن ماله کشی آخوند است۱۱۰

قرآن کتابی است که حجم آن به اندازه دیوان حافظ است. چگونه امکان دارد از چنین کتابی تفسیر بیست جلدی المیزان استخراج شود؟. آیا این امر با عقل و منطق سازگار است و یا متوجّه می شویم که نویسنده ی آن کتاب موهوم، هر چه مزخرف و خزعبلات بلد بوده است را در آن بیست جلد کتاب نوشته و به تحمیر جامعه پرداخته است؟.

آیا می شود از الله مدینه ایراد گرفت؟۲۶

الله همان بت بزرگ خانه کعبه، مورد احترام و عبادت اعراب عربستان بود. محمدابن عبدالله بایک کلاهبرداری نام خدای ساخته خودش را الله گذاشت تا دور از ذهن اعراب نباشد. همان حرکاتی که آنان با چرخش بدور بتکده انجام می دادند، به نام سعی صفا و مروه به مسلمانان به عنوان اعمال حج قالب کرد.

مغلطه های اسلامی؛ بخش نخست: “انسان نادان از درک معنای آیات قرآن عاجز است”!۱۵

انسان خردباخته و مسخ شده همواره می گوید: «بشرنادان از درک معنای آیات قرآن عاجز است». با این و بیان جملاتی این چنین سخیف و بی ارزش، می خواهند مهر خاموشی بر دهان منتقدان بزنند و با نادان و ابله خواندن منقد و یا برچسب کمونیست و لیبرال و غیره زدن به او، صدایش را خفه کرده و او را از بحث خارج کنند.

تحلیلی بر مضرات روزه گرفتن و بیماری های ناشی از روزه داری۳۴۱

پیامبر اسلام، با گرد آوری لات ها، چاقو کشها، و بیکاره های صحرای عربستان، هرماه به حمله به قافله های تجارتی، چپاول، و غارت اموال، و تصرف و تجاوز به زنان آن می پرداخت. برای صرفه جویی در مصرف آب و خوراک، ماه رمضان را ابداء کرد، و طبق معمول همیشگی آن را عبادت نامید، و به بهشت موعود کذایی متصل ساخت.

پذیرفتن اسلام یعنی؛ قبول بردگی، مسخ شدن، خردباختن، نامتعادل و بی منطق بودن۳۳

پذیرفتن دین اسلام در حقیقت قبول بردگی، تسلیم شدن، و از دست دادن اندیشه، خرد، و هرگونه کرامت انسانی است. در اسلام چرا وجود ندارد. آن چه از خرافات و افسانه های بی پایه و بی اساس به خورد انسان ها داده می شود، قابل اعتراض و چرا و چگونه گفتن نیست.

آیت الله مسواک یزدی می گوید که «بنده»، همیشه از خوف الله ترسان است۷

آیت الله مسواک یزدی، کارچاق کن ولی وقیح، اطاعت از او را اطاعت از الله می داند. او می گوید «بنده»، شبانه روز از ترس الله درخوف و هراسان است، و مؤمنین از ترس الله، عموماً شب ها را بیدار می مانند. شیطان نیز که ملک الله است، همواره مسلمانان را گمراه می کند.