بایگانی

باامامزاده عبدالله(ع)، وامامزاده سید معصوم(ع) عمو و پسر عموهای ولی وقیح آشنا شوید۳

به سلامتی و میمنت جد پدری و عموی رهبر انقلاب در سفر سال پیش خامنه ای به قم توسط دبیر کل اوقاف و امور خیریه استان شناخته شدند. او گفت: «،امام سجاد(ع)، و امامزاده عبدالله(ع) مدفون در بلوار کشاورز قم عموی نسبی ایشانند. همچنین امامزاده سید معصوم(ع) نیز به عنوان پسر عموی نسبی اشان به شمار می‌آیند».