بایگانی

ایجاد رشته دانشگاهی مدّاحی و حذف نوازندگی ساز جهانی از رشته موسیقی۳

رشته مداحی از سال آینده به دانشگاههای ایران وارد خواهد شد! از سالهای آینده قرار است رشته های روضه خوانی ، گدایی ، پخت نذری و سینه زنی هم ایجاد شود! رشته هایی منطبق بر خواست و فرهنگ جمهوری اسلامی. چرا رشته های تعبیر خواب و شکنجه گری و حتی اختلاس را هم اضافه نمی نمایند؟ اینها رشته هایی است که در 37 سال گذشته بطور تجربی اجرا شده اند و باید آکادمیک و علمی شوند!

تجاوز به کودکان در میان مسلمانان؛ بخشی از دین و امری عادی و نهادینه شده است۱۹

کودک آزاری و زن ستیزی؛ دو سنت شرم آور و جدا نشدنی از قوانین شریعه اسلام است. همانگونه که زنان در اسلام پست و بی ارزش شم رده می شوند و دیه کامل یک زن مسلمان، برابر با بیضه چپ یک مرد مسلمان است؛ کودکان نیز در اسلام در وضعیت اسفباری قرار دارند و قانونی برای دفاع از حقوق انسانی آنان وجود ندارد.

آیا سردمداران حکومت امام زمانی، ملت ایران را ابله فرض کرده اند؟۱

تمامی مسئولین رژیم، از سید علی خامنه ای گرفته تا آخوندک های بی سواد و دزد و فرومایه محله ها، همگی سعی در ماله کشی بر روی حقیقت ورشکستگی حکومت امام زمان و دروغگویی در رابطه با بی اثری تحریم ها بر شرایط زندگی مردم ایران دارند ولی این مردم ایرانند که درشرابط دردناک زندگی به سر می برند و قربانی می شوند.

نیروی به اصطلاح انتظامی به بانوان دستگیر شده تجاوز می کنند، پس غیرت مردان ما کجا رفته تا این دزدان ناموس را سر به نیست کنند؟۱۷

جوانان پاک دامن ایران وظیفه دارند مانند بابک خرمدین ودیگر قهرمانان گذشته از زنان و دختران ایرانی که ناموس ما به شمار می آیند، در برابر تجاوز جنسی و هتک حرمت این نیروهای به اصطلاح نظامی بی شرف و دزد ناموس، و آخوندهای زنباره و هوسباز، و بسیجی های ضد مردم و بی وطن دفاع کنند و تا پای جان بایستند.

ترسیم خلیج عربی بر پیکر دختر ایرانی – دختر پاک ایرانی که ربوده و به فروش رساندند۲۸

دختر بیگناه، و فرشته ایران، بادلی پر از آرزو، و نیتی پاک به دنبال آینده ای روشن و شکوفاست. ولی در رژیم کشتارگر اسلامی، دیو منشان آن، به سراغ این دختر می روند، و با نوید بهشتی، او را در دست تازیان می گذارند تا واژه خلیج عربی!!!!! بر پیکر نازنینش نوشته شود.

آیا گزینش آیاتی خاص از قرآن می تواند نشانه حقانیت آن باشد؟۳۹

در قرآن، زنان بسیار پست و ناچیز معرفی شده اند و مورد شدیدترین توهین ها و اعمال ضد انسانی قرار گرفته اند. پیامبر اسلام خرج زندگی اش را از راه فروش برده و کنیز، و غارت قافله ها بدست می آورد. علی و یاران محمّد از طریق آدمکشی و زورگویی، و قتل عام اسیران، و پیران و جوانان، به نان و نوایی رسیده بودند.

افزایش خشونت در جامعه از هم گسیخته؛ قوزی بالا قوز دگر۹

با یک نگاه به حوادث روزنامه های کشور می بینیم که هر روز چند مورد قتل، نزاع خیابانی، تجاوز به نوامیس مردم، کودک آزاری و...به چشم می خورد. مردم این زد و خورد، و کشت و کشتار را می بینند و بی اعتناء از برابر آن گذر می کنند!. آیا حس مسئولیت اجتماعی و حس انسانیت در ما نمرده است؟. آیا جامعه ما به کدام سوی در حرکت و پیشروی است؟!.

شکنجه و تجاوز به زندانیان، ستم و بیدادگری به دگراندیشان، راز بقای رژیم ولایت وقیح است۸

بقای رژیم جهل و جنایت ولایت وقیح بر شکنجه، تجاوز به مخالفان سیاسی، تهدید تصرف اموال خانواده آنان، و هم چنین آزار، شکنجه، و سرکوبی دگر اندیشان بهائی، و کلیمی، و اهل تسنن است. اصولن در رژیم اسلامی هیچ فردی به غیر از کسانی که چاپلوسی رهبر را می کنند قدر و حقوق انسانی ندارند و جان شان همواره در خطر است.