بایگانی

پخش شایعه و تهدید همراه با عکس بانویی شکنجه شده توسط عوامل حکومت اسلامی۴

پس از چراغ سبز حکومت اسلامی بوسیله هادی شریفی بیمار روانی رژیم، پیام های تهدید آمیزی در فضای مجازی علیه بانوان انتشار یافته و با پخش دروغین زن مجروح شده ای، در شیراز و چند شهر دیگر وانمود کردند که آن زن به دلیل بی حجابی مورد حمله و تجاوز متعصبین اسلامی قرار گرفته است.

در پاسخ به ایرانیانی که زندگانی افغان های بی دفاع را به آتش کشیدند: انسانم آرزوست…۱۲۹

دو افغانی به یک دختر بیگناه تجاوز کرده و وی را به قتل رسانده اند؛ آیا تاوان جنایت، حماقت و قصاوت قلبی آن دو نفر را باید تمامی جامعه افغانی ساکن ایران بدهند؟ مگر نه اینکه هر کس مسئول گفتار، کردار و پندار خویش است؟ چگونه می توان یک ملت را به دلیل خطای یک گروه از آنان به باد کتک و فحش و تحقیر گرفت؟

سیاه رنگ پلیدی و حجاب اجباری، مایه فلاکت مردم و درماندگی زنان ایرانست۱۰

آیا چادر سیاه زنان فرهنگ و حقوق متعالی برای زنان در آن جامعه به همراه می آورد؟ اگر چنین است جامعه ای مذهبی را نام ببرید که به وجود آورندگان تحولات بزرگ علمی و فرهنگی و هنری اش زنانی چادری بوده باشند و آیا چادری سیاه زیبایی و آراستگی را به همراه خواهد داشت؟ پس چرا زیباترین زنان جهان بی حجاب هستند؟!

برما است که از زندانیان سیاسی زیر شکنجه، مانند ارژنگ داودی حمایت کنیم۱۵

ارژنگ داودی یکی از زندانیان زیر شکنجه شدید است که سلامت خود را به کلی از دست داده، و بیم آن می رود که مانند بسیاری در گذشته، زیر دست وپات مزدوران رژیم جان دهد. برای نجات این میهن پرست و دیگران دربند نباید از هیچ تلاشی کوتاهی کنیم.

چرا ما ایرانیان نتوانستیم از یورش بارسوم تازیان آگاهی یابیم و از آن جلوگیری نمائیم؟۴

هم میهنان گرامی، چنانچه در شعارهایتان جمهوری ایرانی را جایگزین رژیم اسلامی نکنید، شما خانواده عباسی را به جای اموی به خلافت می رسانید، و آش همان آش، و کاسه همان کاسه خواهد بود.