بایگانی

تا بانوان کشورمان فعالانه در تظاهرات شرکت نکنند رژیم ضدایرانی همچنان در قدرت باقی خواهدماند۸

از آنچه گفته شد: تجاوز چند هزار آخوندبیشرف فرومایه به اصالت و فرهنگ ایرانی: به راستی جای شرم و خجالت است که برای مدت ۴ دهه کشورمان، دارائی امان، شرفمان، ناموسمان، هستی امان، نفس کشیدنمان، امروز، فردا، و آینده امان در دست کمتر از ده هزار آخوند ضد ایرانی، فرومایه و نا انسان زیرو رو و تصمیم گیری شود. زیرا ما ملتی هستیم که با همدیگر توافق، همکاری، دلسوزی نداریم. اگر خانه همسایه امان به آتش کشیده شود خوشحالیم که به خانه ما آسیبی نرسیده است.

گردانندگان فیسبوک بیست و پنجم بهمن؛ تا به کی می خواهید به شعور مردم ایران توهین کنید؟۸

بیست و پنجم بهمن ماه نیز، با آن همه سر و صدا و جار و جنجال، پر صدا آمد و توخالی و بی صدا، به پایان رسید، اما در این میان برخی گروه هایی که این راهپیمایی مضحک را برنامه ریزی کرده بودند، از چهره راستین ضد مردمی خویش پرده برداشته و ماهیت واقعی خود را، به ملت بزرگوار ایران نشان دادند.

دوستان سبز؛ به جای کشاندن جنازه جنبش به خیابان ها و فرستادن جوان ها به زندان، مردم را دعوت به اعتصاب سراسری کنید۳

یکی از بهترین، کم هزینه ترین و سریع ترین راه های به زانو در آوردن دولت های خودکامه، اعتصاب سراسری و مبارزات مدنی و سرپیچی از قوانین موجود است. بر ما روشن است که تنها چیزی که حکومت های دیکتاتوری را سرپا نگاه داشته و به آنان قدرت مانور و حرکت را می دهد، پول و شرایط مساعد اقتصادی است.

حمله به سفارت انگلیس، لکه ننگ دیگری بر دامن هر ایرانی، و ثبت در تاریخ کشورهای دیگر جهان۱۱

مزدوران و چاقو کشان رژیم افسار گسیخته مانند دزدان و قاتلان روز روشن از دیوار سفارت انگلیس بالارفته به غارتگری پرداختند. رژیمی که باید حافظ جان مردم باشد، بلای جان و دزد ناموس مردم شده. رژیمی که باید نگهبان و محافظ سفارت خانه کشورها بوده، خود دزد و غارتگر سفارتخانه ها شده.

پلیس انگلیس بیگناهی را کشت، مردم به پا خاستند و شهرها را به آتش کشیدند۱۱

در انگلیس که ۸۰٪ دارایی مملکت به ۲۰٪، و ۲۰٪ دارایی به ۸۰٪ تعلق دارد، پلیس به مردی تیر اندازی می کند. در نتیجه در لندن و چند شهر بزرگ، جوانان هر گوشه شهر را به آتش کشیدند، فروشگاههای بزرگ، و جواهر فروشی ها که درآمدهای کلانی دارند، و موجب فقر و بدبختی طبقه رنج کش کشورند غارت کردند، و به آتش کشیدند.

بیانیه گروه فضول محلّه; آقایان اصلاح طلب، پرهیز از خشونت و مسالمت تا به کی؟ بی غیرتی هم حدی دارد۱۰

از اصلاح طلبان حکومتی درخواست می شود که دست از بازی کردن با جان مردم بردارند و به دنبال اندیشه اتحاد و همبستگی کلیه ی ارگان و گروه ها ی سیاسی باشند. زیرا اگر میان خود و دیگر گروه های مبارز، اتحاد به عمل نیاورند و تنها به قاضی بروند، پیامد تصمیم های اشتباهشان، جز کشتار، و سرکوبی مردم نخواهد بود.

آقای موسوی گرامی، صبر ما به پایان رسید، آیا سال «صبر و استقامت» شما تمامی ندارد؟۳

آقای موسوی، با راهنمایی رهبران مخالفین رژیم مصر، مردم ۱۴ شبانه روز با همه سختی ها در انقلاب خود ماندند. حکومت نظامی را شکستند، و با خشونت رژیم تلافی مثل نمودند.

ویژگی های نظام های تمامیت خواه۲

نظام های توتالیتر، حکومت یک حزب واحد و یک اندیشه همگون است. پیشوا در رأس هرم قرار دارد و قدرت خود را از یک آرمان موهوم (مثلاً الله) می گیرد و الله تدوین کننده کلیه قوانین اجتماعی است و پیشوا میدانگاهی می سازد برای ذوب شدگان.توتالیتاریست ها کلیه امکانات موجود حتی جایگزین های مجازی را نابود می سازند.