بایگانی

آیا آشتی میان دزدان حکومتی ممکن است؟۸

برای حمایت از توافق هسته ای دولت روحانی و باراک اوباما تلاش همه جانبه ای را آغاز کرده اند. حمایت رسانه صدای امریکا از توافق و حتی شبکه ای رادیو فردا (که البته جانشین رادیو صدای امریکا شده است)، رسانه های اینترنتی امریکا کمابیش سعی کرده اند که جو ضد رژیم اسلامی از بین برود و مس روحانی را طلا معرفی می کنند. وقتی رادیو فردا به تریبون روحانی بدل شود و از مردم ایران بخواهد که همه جوره برای انتخابات از خود مایه بگذارند ، جای گمانه برای تئوری تاریخی کارتر و خمینی باقی نمی ماند.

حسین شریعتمداری؛ بازجویی که ادای روزنامه نگاران را در می آورد۳

حسین شریعتمداری با استفاده از رسانه ای که دربست در اختیارش قرار دارد، تمامی کسانی که در هر گونه راهپیمایی و نظاهرات علیه نظام در خیابان ها حضور داشتند را مجرم و مزدور غرب خواند و شروع به نشر دروغ هایی چون، کشته شدن یک مادر و دختر به دست معترضین کرد و حزب اللهی ها و بسیجیان را علیه مردم شوراند.