بایگانی

به تجزیه طلبانِ بی هویت: رویایِ تکه و پاره کردن ایران زمین را به گور خواهید بُرد۹۸

عده ای مردمان کَم خرد و بی هویت و خود فروخته گِرد هم آمده اند و با جعل و تحریف تاریخ، تلاش می کنند تا برای خود هویتی تازه ساخته و خود را ملتی! تحتِ استعمارِ ایران نشان دهند؛ این در حالی است که ایشان هرگز ملت نبوده، نیستند و نخواهند بود و تنها بخشی از ملت بزرگ ایران می باشند.

روس ها از یک حمله نظامی به ایران، در آینده نزدیک خبر می دهند۱

خبر نزدیک بودن یک حمله نظامی به ایران، از سوی یک مقام بلند پایه روسیه مانند سرژی لاوارف وزیر برون مرزی آن کشور، قابل تأمل و اندیشیدن است. ی تردید، روسها چنین خبری را تا به صحت آن اطمینان نداشته باشند از سوی یک مقام برجسته سیاسی پخش نمی کنند و بنا به مثالی: «تا نباشد چیزیکی، مردم نگویند چیزها».

اگر امروز بر نخیزیم و نظام استبدادی را سرنگون نکنیم، شاید هرگز فردایی وجود نداشته باشد۵

چنانچه ملت ایران بخواهد به اینگونه زندگی خفت بار زیر سایه ولایت فقیه ادامه دهد و با این همه فشار و مصیبتی که بر او وارد شده تکانی به خود ندهد و اعتراضی نکند؛ باید منتظر حضور نظامیان خارجی برای دست کم چندین سال در مملکت خود باشند و به بی ارزش خوانده شدن و کاپیتولاسیون نیز عادت نمایند.

حمله نظامی نه تنها فاجعه ای برای ایران، بلکه تهدیدی برای منطقه و عالم بشریت است۰

این روزها مجددا شیپور جنگ به صدا درامده و به نظر میرسد جمهوری اسلامی و اسرائیل از این قضیه هر دو طرف سودها میبرند. با چنین کنش و واکنشی مسئله جنگ بر بزرگترین اختلاس تاریخ که میتوان ان را غارتگری سرمایه های یک ملت انگاشت سایه افکند و جمهوری اسلامی فرصتی دیگر یافت تا از یک بحران به سلامت عبور کند.

حمله نظامی به ایران؛ رویایی شیرین و یا کابوسی تلخ؟۳

نماینده فرانسه در سازمان ملل هشدار داد که; «اگر ایران دست از فعالیت های هسته ای خود بر ندارد، مورد حمله نظامی قرار خواهد گرفت». یک ضرب المثل قدیمی می گوید: "اگر در مملکت نادر پیدا نشود، مردم آرزوی آمدن اسکندر را می کنند". این طرز فکر نیز زاینده ی خرافات و اندیشه های امام زمانی است.

هم میهنان گرامی خارج از کشور، چه حمایت هایی می توانند به جنبش مردمی نمایند؟۱۰

اول اسفند، همراه با رستاخیز ملت سلحشور ایران ، هم میهنان خارج نیز بی کار ننشسته، و در همه ابعاد بلند گو و نماینده ملت ایران در رساندن ظلم و ستم رژیم اسلامی بر مردم دربند درون کشور خواهند بود.

حمایت از جنایتکاران، و پشت کردن به ملت های دربند، سیاست کنونی دولت آمریکاست۱

دولت آمریکا تا کنون سیاستی ضد مردمی و ضد انسانی را در مقابل ملت ایران، در پیش گرفته است و همیشه به فکر منافع خود بوده و کمترین نگرانی و ناراحتی از وضعیت زندگانی مردمان کشورهای تحت سلطه اش نداشته و ندارد. تاریخ کشور آمریکا لبریز از جنایات این کشور علیه مردمان کشورهای دست پایین و عقب افتاده می باشد.