بایگانی

حفاطت از تمامیت ارضی ایران، وظیفه ملی هر شهروند ایرانی است۴۴

حفاظت از تمامیت ارضی ایران کُرد، لُر، بلوچ، آذری و فارس و... نمی شناسد چرا که ما همه ایرانیم؛ تمام قوم های موجود در کنار یکدیگر سرزمینی پهناور با فرهنگی غنی به نام ایران را تشکیل می دهند و چنانچه خطری این خاک را تهدید می کند، وظیفه هر ایرانی است که با تمام توان خویش، از مام میهن دفاع نماید.

نامه ولی فقیه به مدیرتلویزیون صدای آمریکا۰

آقای نان خامه ای امام چهاردهم طی نامه ای خطاب به آقای کمبوزمرموزی نژاد سرپرست تلویزیون صدای آمریکا ازتلاش وی درهمراهی وکمک درتایید وبرقراری رژیم جمبول ممبول استالینی تشکرو سپاسگزاری کرد. آقای کمبوزمرموزی نژاد توانسته اند با برکناری شماری ازکارمندان میهن پرست، دعوت و بکارگرفتن تعدای دلقک، منیژک وبی تفاوت ویا دشمن مردم وآینده ایران، […]