بایگانی

حجاب اسلامی: مصداق بارز عقب ماندگی و جهالت!۶

زنان در طول تاریخ خود را قربانی جوامع انسانی کرده اند تا بلکه گشایشی در گره های در هم تنیده مشکلات سرزمین شان صورت گیرد؛ امروز نوبت مردان راستین است که کمر به نابودی حکومت اسلامی و قوانین زن ستیزانه جامعه، ببندند.

بیداد بیکاری و تحقیر روز افزون زنان۰

ژمانی که پای درد دل زنان بیکار می نشینی ، از بیکاری و تبعیض همیشگی در پرداخت حقوق ،خسته و خرد و غمگین با تو سخن می گویند. چپاول و یغمای ایران آخوند زده ، آرام آرام روی دیگر خود را نشان داد و جمعیت باور نکردنی بیش از هفت میلیون نفر بیکارند و بزودی دومیلیون به این گروه افزوده می شود .

تجاوز دو مرد به دختر ۱۳ ساله و زنده به گور کردن وی در پاکستان۰

خبر تجاوز دو حیوان، دو مرد بسیار سنگدل به دخترک ۱۳ ساله در پاکستان موجب دل شکستگی، اندوه و نگرانی هر انسان با شرف است. این جنایت هنگامی به اوج بالای سبعیت و وحشیگری می رسد که پس از تجاوز به دخترک بینوا، او را که از هوش رفته بود، به گمان آن که مرده است، نزدیک جاده زیر خاک چال و مدفون ساختند.

افزایش بودجه حوزه های علمیه و ساختمان دویست حوزه جدید۱

گو این که سفر رئیس جمهور کشورمان به آمریکا و خیمه شب بازی او قند در دل گروهی از هم میهنانمان آب کرده و آنان را شیفته زده به رقص و پایکوبی واداشته ، ولیکن آنچه در پس پرده می ماند بسی دردناکتر است.با پی بردن به ترفند ها و برنامه های رژیم آخوندی به آینده تیره و تار و فاشیستی مذهبی بیشتر پی خواهیم برد.

باز هَم حجاب ننگین اسلامی، بانوان ایران زمین را عزادار کرد!۲۷

جدن مایه اندوه و ماتم است که چگونه یک زنِ "زن ستیز" با یک تلفن از تهران، مدال طلا را از چنگ ورزشکارانِ ایرانی که مدت ها برای کسب این عنوان تلاش کرده بودند، می رباید و شادی و خوشحالی آنان را به عزاداری و مراسم گریه و زاری تبدیل می نماید!

الله ظالم است چه به زن و چه به مرد… اما ستم الله بر زنان بیشتر است۱۷

الله مدینه نسبت به مردان عرب لطف کرده و فرموده: زنان، كشتزار شما هستند پس از هر جا كه خواهيد به كشتزار خود آييد و آنها را براى خودتان مقدم داريد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ديدار خواهيد كرد و مؤمنان را مژده ده.

بادسته گلی که حسن روحانی به سر بانوان کشورمان زده بیشتر آشنا شویم۷

برکسی پوشیده نیست که اسلام یک آئین زن ستیز است و قوانین آن چه در قرآن که خواسته های محمد ابن عبدالله را حکایت می کند و همچنین عملکرد او و سوداگران دینش بر اساس زن ستیزی و ناچیز شمردن مقام زن در جامعه است. نوشته های کتاب های مذهبی به ویژه رساله های بیشمار آخوندها نیز بیان کننده این حقیقت تلخ است.

زندگی پراز چالش دختران ایرانی در تنگنای حکومت ضد بشری آخوندی۰

در کشور آخوند زده و ملا خور شده ایران، مردم به ویژه زنان از هرگونه آزادی و بهره بردن از طبیعت محرومند. هرگونه خودنمایی و آزاد زیستن در بیرون از خانه و کاشانه ناپسند، و ممنوع شده است. به راستی می توان گفت که زندگی مردم ایران تنها محدود می شود به درون خانه ها و آنهم در پشت درهای بسته.