بایگانی

شراب سرخ را دریابید تا دچار کم بینایی و سکته قلبی نشوید۰

میلیند پانده متخصص چشم می گوید به دلیل موادی که در پوست انگور وجود دارد با خوردن شراب قرمز از پیری ماهیچه های چشم جلوگیری می کند. همچنین رشد بی رویه رگهای خونی چشم را که موجب کاستن میزان دید می شود باز می دارد. بنابراین، نیازی به خوردن آب هویج برای حفظ دید چشم نیست. زیرا شراب سرخ پاسخ گوی آن است.