بایگانی

با تلاش و همت والای ملت بزرگ ایران، چهار سرباز میهن از مرگ رهایی یافتند۲

پیامد سکوت ملت اگر دیدیم که این رژیم آدمخوار از روز نخست تا کنون دسته دسته زنان ومردان ایران را زیر شکنجه و تجاوز قرار داده و یا به راههای گوناگون سر به نیست نمود، تنها به دلیل سکوت و کوتاه آمدن ما بود. کشتار ۶۷، قتل های زنجیره ای، کشتن سلحشوران ارتش، فرهنگیان، تجاوز و شکنجه زنان از همین گونه است.

کودتای ۲۸ مرداد، گامی در سرکوبی آزادی خواهان، و روی کار آمدن رژیم اسلامی۶

از کودتای ۲۸ مرداد به مدت ۲۵ سال سکوت مرگباری بر همه جای میهنمان حکمفرما شد. کسی را یارای انتقاد ساده نبود. هم چیز زیر سبیل آریامهر می چرخید. خودخواهی شاه و سلطت طلبها، خود فروختگی کمونیستها و روحانیون مرتجع و عقب افتاده، باعث شد که این کودتا شکل بگیرد و ایران را به یک دوره از دیکتاتوری نظامی ببرد،

از هم گسیختگی و پارگی میان اتحاد نا مقدس فیضیه قم و کاخ کرملین۶

پیامد انقلاب مردمی ۱۳۵۷ تنها روی کار آمدن آخوند و برگزاری یک حکومت اسلامی نبود. بلکه همبستگی و پیوند تنگاتنگی بود که میان آخوندهای ساخت فیضیه قم، و کاخ کرملین روسیه پدید آمد. از آن تاریخ تاکنون سایه شوم حکومت فاشیستی روسی، و آخوندهای خودکامه بر مردم ایران سایه افکنده است.

خیانت بیشمار آخوندها، از فرو پاشی کشور با سقوط صفوی، دوران قاجارها، تا بیراهه کشاندن انقلاب ۵۷۱۶

آخوندها با وقاحت و بی شرمی، خود را همیشه طرفدار مردم ایران نشان می دادند. همین امر موجب گردید که مردم ایران از باطن پلید و زشت این جنایتکاران پی نبرند و آنان را مردمی به شمار آورند. آخوندها با نفوذ در دربار شاهان، موجبات فروپاشی دودمان صفوی، پاره پاره شدن ایران در دوران قاجاریه، و جنایات اخیر شدند.

چگونه حکومت اسلامی و ولایت فقیه به وسیله علی شریعتی پایه گذاری شد؟۴۵

برای نخستین بار شیخ فضل الله به دنبال حکومت اسلامی بر آمد. آن گاه فدائیان اسلام زیر چتر آیت الله کاشانی تشکیل شد و برای رسیدن به حکومت اسلامی دست به کشتار مقامات دولتی زدند. سپس. شریعتی با سخنرانی های خود جوانان را شستشوی مغزی داد و زمینه حکومت اسلامی را آماده نمود سر انجام خمینی آنرا پیاده کرد.

مژده به شیرازی ها؛ بزرگراه الحسینی الهاشمی گشایش یافت۴

نامیدن بزرگ راهی به یاد سید نورالدین که دست نشانده و نماینده دولت انگلیس در ایران بوده است، و نامیدن میدان حر، میدان رسالت، توحید، امام خمینی، نامیدن خیابانی به نام مطهری که دشمن فرهنگ و آداب و رسوم ایران بود، موجب شرم و خجالت برای هر ایرانی است.