بایگانی

با ادامه کارهای تروریستی رژیم، آتش جنگ زبانه می کشد و بمباران مصیبت بار نزدیک است۶

رژیم تروریستی اسلامی از آغاز چیرگی بر سرنوشت کشورمان تا کنون، بنا بر باورهای دینی خود هر زمان در بخشی از سراسر گیتی به بمب گذاری و آدم کشی پرداخته است. ادامه و تکرار اینگونه کارهای ضد بشری موجب گردیده که کشورهای غرب به ویژه آمریکا و اسرائیل در پی راههای تلافی هرچه زودتر و کامل تر برآیند.

طالبان، جندالله و ولایت وقیح مثلث جنایت و شرارت۱

این مقاله در تاریخ تیرماه ۱۳۸۹ نوشته شده و با وقایع امروز نیز همخوانی دارد. خواندن آن را به شما گرامیان سفارش می کند. کشتن، کارحیوانی است، وهرنوع آدم کشی محکوم بوده، و هر فرد دیگری را از پای درآورد، جنایتکار است. بنابراین، جنایت جندالله یا طالبان، با ولایت وقیح یکسان است.