بایگانی

فرهنگ آش و لاش کشورمان بازیچه دست چاله میدانی ها و روضه خوانهای بی فرهنگ۲

در هفته ای که امروز پایان آنست در ایران بنام هفته معلم و برای سپاس از مقام شامخ معلم نامگذاری شده بود. ولی تنها چیزی که در سرزمین ولایتمدار که آخوندهای لاشخور آنرا قبضه کرده اند به چشم نخورد ستایش و برگزاری مقام معلم بود.

ضحاکان ماردوش ودل آرا دارابی۰

رژیم ضحاکی خون آشام، مرگ پیشه ومرگ بار چیره ومستولی برمردم رنجدیده ومصیبت کشیده کشورمان، هرشب وهرروز، برای مارهای شکم گنده خود قربانی جدیدی می طلبد. این اشتهای کاذب را سیرائی، واین حرص وطمع راپایانی نیست. چه بسیارنوجوانان، جوانان، ومادرانی ساده دلو و بیگناه که ناآگاهانه ویا بی اختیار، دردام کید وحیله ومکراین گرگان و […]