بایگانی

گویاما دهه زجروخونین رژیم اسلامی را فراموش کرده ایم۰

دهه زجر، آغاز بردگی ملت اسیر امروز ۱۸ بهمن ۱۳۹۴است. در تاریخ ۱۲بهمن ۵۷ خمینی دجال با عوامفریبی و وعده و وعید های دروغین وارد ایران شد و شوربختانه مورد استقبال پرشکوه ملت نا آگاه ما قرار گرفت . خمینی از ده روز آغاز ورود خود به ایران تا ۲۲ بهمن را دهه فجر نامید.که در حقیقت دهه زجر وخونین ملت ما بود.

میهن فروشانی که کاندیدای نمایندگی مجلس شده اند، دشمن مردم ایرانند۸

در طی روزها و هفته های گذشته نویسندگان، فعالین سیاسی، وبلاگ نویسان و تمامی کسانی که از دور و نزدیک دستی بر آتش سیاست ایران زمین دارند و با شرایط موجود به نوعی مشکل داشته و مخالف این همه ستم و استبداد می باشند انتخابات مجلس نهم را تحریم کرده و از مردم خواسته اند تا کسی در انتخابات شرکت نکند.

دوازدهم اسفند ماه؛ روز حبس خانگی تمامی ایرانیان با شرف و میهن دوست۸

هر آنکس که دوازدهم اسفند ماه، پای صندوف های رأی حاضر شده و در خیابان ها حضور پیدا کند و موجب رونق بخشیدن به بازار کساد انتخابات خودفروختگان گردد؛ بی شک در نزد ایرانیان راستین، مقام و جایگاهی چون سلمان فارسی خیانت کار خواهد داشت و از پست ترین و بزدل ترین و بی شرافت ترین مردمان ایران زمین می باشد.

بشنویم سخنی چند از بانوی دل شکسته، مادر سهراب، سهراب اعرابی که به خاک و خون کشیده شد۵

ما در گذشته بارها یادآور شدیم که رژیم کنونی دشمن سرکش و خون آشامی است که با هیچ منطق و سخنی رام نمی شود. ولی مردم ما گمان بردند با سخنرانی، نشست، و گفتگو می توان رژیم را از خر خود پیاده نمود. غافل از این که آخوندها همیشه گفته اند: «وقتی بر خری سوار شدیم، محال است که دیگر پیاده شویم».