بایگانی

قانون جدیدویزای آمریکا دشمنی علنی و همیشگی آن کشور با ایرانیان است۶

روابط دموکراسی میان ملت ها روابط واقعی کشورها بر اساس روابط ملت های آنست و نه دولت ها. دولت ها زود گذرند و اگر هم دوام هم داشته باشند سرانجام روزی برکنار می شوند و رژیم دیگری جایگزین آنها خواهد شد. ملتها رفتار و کردار و پیشینه دولت های دیگر درگذشته را چه خوب و یا بد فراموش نمی کنند.

شاهزاده گرامی اسبی که بر آن می تازید راهی ترکستان است و نه ایران ‪-‬ بخش دوم۱۶

شاهزاده در گفتگوی خود با مجله فوکوس مطالبی را بیان داشته که نادرست و دور از حقیقت بود. کسی که نتواند اشتباهات و عملکرد نادرست پدرش که زیرپاگذاشتن قوانین مشروطیت و ایجاد فضای خفقان آوردیکتاتوری بود ببیند و بخواهد روی این کجروی ها ماله کشی کند، بی تردید نمی تواند فردی آزادی خواه و میهن دوست باشد.

ایرانیان توانایی رسیدن به یک جامعه دموکرات حتی در فضای مجازی را هم ندارند!۷

چرا ایرانیان دست کم در فضای مجازی از برقراری یک جامعه دموکرات عاجزند و سخن مخالفان خود را نمی شوند و با توهین و برچسب زدن به مخالفان، تلاش می کنند تا صدای مخالف را خفه کرده و ایشان را با ترور شخصیتی نابود کنند؟ آیا عدم توانایی ایرانیان برای برقراری یک جامعه دموکرات مجازی نتیجه اعمال رژیم اسلامی است؟

آقای رضا پهلوی، شما پیش از هراقدام سیاسی نیاز به یک خانه تکانی دارید۴۰

بی تردید تلاش شاهزاده رضا پهلوی در چالش و مبارزه با رژیم ضد مردمی اسلامی در خور ستایش است. ولی نگارنده و همکاران گروه ما بر این باوریم که شاهزاده با امکانات گسترده و فراوانی که در اختیار خود داشت، می توانست سالیانی پیش، پیشگام پیروزمندانه آزادی بخش میهنمان باشد.

بی تردید ما ملت خیانت پیشه و دیکتاتور پروریم و لیاقت داشتن رژیمی بهتر از این آدمخوران نداریم۱۰

برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، اسرايیل، آمریکا و ژاپن که مردم در میهن دوستی، همکاری و پشتیبانی از یکدیگر در سطح بالای اخلاق و انسانیت جای دارند، ولی مردم ما همیشه با کینه ورزی و کلک زدن به هم مقام برجسته ای را دارند. این که می گویند؛ « چاقو دسته خود را نمی برد»، در مورد ما ایرانیان درست نیست.

۲۹ اسفند یادواره ملی شدن صنعت نفت بر هر ایرانی میهن پرست گرامی باد۳

تاریخ غم انگیز کشورمان نشان می دهد که چگونه دولت انگلیس سالیان متمادی بر صنعت نفت ایران سایه افکنده بود و بیشتر درآمد های ایران را به یغما می برد. در این میان، خائنان و مزدوران داخلی چون شیخ خزئل و فدائیان اسلام نیز به همکاری با دولت بیگانگان پرداخته و از هیچ خیانتی فروگزار نمی کردند.

حمله نظامی نه تنها فاجعه ای برای ایران، بلکه تهدیدی برای منطقه و عالم بشریت است۰

این روزها مجددا شیپور جنگ به صدا درامده و به نظر میرسد جمهوری اسلامی و اسرائیل از این قضیه هر دو طرف سودها میبرند. با چنین کنش و واکنشی مسئله جنگ بر بزرگترین اختلاس تاریخ که میتوان ان را غارتگری سرمایه های یک ملت انگاشت سایه افکند و جمهوری اسلامی فرصتی دیگر یافت تا از یک بحران به سلامت عبور کند.

کودتای ننگین ۲۸ مرداد ساخته و پرداخته کمپانی های نفتی، درس بزرگی برای امروز و فردای ما۶

ملی کردن صنعت نفت کمپانی های نفت انگلیس را بر آن داشت تا کودتایی علیه دولت دکتر مصدق طرح ریزی کنند. آنها نخست کمپانی های نفتی آمریکایی را همراه خود کردند، سپس آیزنهاور را تحریک کردند که ایران به سمت کمونیستی پیش می رود. بعد شاه و بستگان او را ترغیب و تشویق به همکاری کردند و دست به کودتا زدند.