بایگانی

کارآفرینی برای نصّاب ماهواره با نابودی صدهزار گیرنده وسیله سردار نقدی!۱

شاید باورش سخت باشد ولی این امت مسلمان حتی درباره سوار شدن به اتوبوس و نجس بودن و نبودن آن از ملایان اظهار نظر خواسته اند! ملّای بیسواد هم بدون اینکه چیزی از دنیا بداند با باد معده اش نظر داده است. مثلا آب لوله کشی را مدتها نجس می دانستند! یا واکسیناسیون و تزریق دارو . دادن حق رأی به زنان وسیله خمینی یک خطر برای اسلام معرفی شد و افتضاح 15 خرداد را ببار آورد که امروز بعنوان مبدأ انقلاب ننگین اسلامی شناخته می شود!

رفسنجانی، بیشرمانه انتخابات فرمایشی را دموکراتی ترین در جهان می داند۲

این گفتار چندش آور و ادعای پوچ از رفسنجانی پس از انتخابات است. گویا این بابا مردم ایران را احمق به شمار آورده است. در کشور آخوند زده که همه چیز و در همه جا باید با موافقت آخوند انجام گردد، بحث آزادی و دموکراسی عوام فریبانه است. آخوند که خود با افکار ضد انسانی بزرگ شده چگونه دم از دموکراسی می زند.؟

گفتگوی هومن شریفی گزارشگر، با کاسپین ماکان نامزد زنده یاد ندا آقا سلطان پیرامون انتخابات۰

کاسپین ماکان نامزد زنده یاد ندا آقا سلطان را بیشتر ماها می شناسیم. او یک نویسنده، فیلمساز، و کنشگر سیاسی است. به تازگی هومن شریفی، گزارشگر با ماکان مصاحبه و گفتگویی در باره انتخابات ایران می کند که بخشی از آن به طور کوتاه در این جا به آگاهی خوانندگان گرامی می رساند:

گرم کردن تَنور انتخابات سال ۹۲ به مَعنای پایمال نمودن خونِ جانباختگانِ راه آزادی است۵

هر فردی که در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت کند و رأی دهد و حتی کسانی که تنور انتخابات را با بیانیه های شان داغ می کنند؛ بدون شک دشمن ملت ایران و خائن به آرمان های آزادی خواهانه ایرانیان است.

دَر موسمِ بَهار، جان باختگانِ راهِ آزادی، زندانیانِ عَقیدتی – سیاسی و خانواده های شان را از یاد نَبریم۰

چه نیکوست اگر ما ایرانیان، به هنگام نوروز و در وَقتِ خوشی هایِ مان، به یاد سایر هَم میهنانِ گرفتار خود نیز باشیم و بکوشیم که به هنگام نوروز و به مناسبت فَرا رسیدن این جشن اصیل ایرانی و سنت نیکویِ به جای مانده از نیاکان مان، دَست مظلومی را گرفته و گره از زندگانی هَم میهنی بگشاییم.

به شاهینِ نَجفی عَزیز: طاقَت بیار رَفیق!۲۳

بَعضی مَرگ ها هَست که تار و پودمان را از هَم می پاشاند، سرشت مان را خُشکانده و استخوان های مان را از دَرد، جوری به هم می پیچاند که صدایِ تَلخِ زٌق زُقش تا سال هایِ سال به گوش می رسد و روح مان را آزار می دهد؛ مرگ مادر، آن هَم وقتی دور مانده ای و در کنج غُربت زمین گیری، از آن رَنج های دودمان سوز است.!

وَ “بی گُناهی” است که در بَرابرِ سَتار بهشتی، زانو می زَند!۷

به راستی ستار بهشتی، وبلاگ نویسِ جوانِ سی و پنج ساله ای که به جُرمِ حقیقت گویی و انتقاد، زیر شکنجه مزدورانِ سید علی خامنه ای، در زندان جانِ خود را از دست داد، سَمبلِ بی پناهی و بی دفاعی منتقدین و قلم به دستان در ایران زمین است.

اسلام راستین ملاله نوجوان، ندای پاکستان را به بستر مرگ کشانید۵

ملاله می گوید: " از این که پیکر انسان ها را در منطقه سوات آویزان شده می دیدم، به وحشت افتادم. همچنین، تصمیم طالبان که دختران نباید به مدرسه روند، برای من یک تکان روحی و روانی بود. از این روی، بر آن شدم تا در برابر این نیروی واپسگرا بایستم".