بایگانی

بانوی فوتبالیست از جام آسیا طبق اسلام و بفرمان شوهر محروم شد؟۵

شرم آور نیست؟ براستی حقوق انسانها و اختیار زندگی ایشان در اسلام چیست؟ چگونه یک زن نمی تواند بعنوان انسانی بالغ و عاقل برای اتفاقی مهم در زندگیش تصمیم بگیرد؟ یا اینکه تفاوتی فرهنگی چندان میان قبایل پشتون کوههای افغانستان با مردم تهران وجود ندارد .با احترام به همزبانان افغان باید اعتراف کنم که ایرانیها فقط پُز پیشرفتگی را می دهند و مغزشان در دوران عشایری و قبیله ای مرد سالار مانده است.

علی در نهج البلاغه می گوید: زنان دارای عقل و ایمان ناقصند – بخش دوم۴۷

علی ابن ابیطالب بر این باور است که به علتِ عادتِ ماهانگی که زنان نباید در آن روزها نماز بخوانند و روزه بگیرند از این روی از نگاهِ او ایمانِ زنان ناقص است. یک تعریف ايمان؛ عبارت است از تصديق قلبى به آورده هاي پيامبر اسلام. یعنی باید به رفتار کشتارگرانه و زنباری او باور داشت تا با ایمان به شمارآمد.

علی در نهج البلاغه می گوید: زنان دارای عقل و ایمان ناقصند – بخش نخست۱۵

امام علی پس از پايان نبرد جمل در نكوهش زنان: ايمان زنان ناتمام است، بهره آنان ناتمام ،خرد ايشان ناتمام؛ ايمان، معذور بودنشان از نماز و روزه است به هنگام عادتشان و نقصان بهره ايشان، نصف بودن سهم آنان از ميراث است و نشانه ناتمامى خرد آنان اين بود كه گواهى دو زن چون گواهى يك مرد به حساب رود.

بررسی رفتارهای جنسی محمد بن عبدالله – بخش نخست۱۱۰

علی در نهج البلاغه می گوید: «...آنگاه که کودک بودم، پیامبر مرا در کنار خود نهاد و بر سینۀ خویشم جا داد، و مرا در بستر خود می خوابانید چنانکه تنم را به تن خویش می سود [می مالید] و بوی خوش خود را به من می بویانید...» (نهج البلاغه ، ترجمه دکتر جعفر شهیدی ، خطبه ۱۹۲، ص ۲۲۲)

باز شدن مدرسه ها در مهر ماه برای تربیت و انسان سازی نوباوگان است، و یا گمراهی و خرد باختگی آنان؟۰

مدرسه ها بازشد، و باردگر شستشوی مغزی و خردزدایی رژیم آغاز گشت. در گذشته مسجدها مراکز تحمیر و خرسازی بودند، اکنون مدارس نیز بدانان پیوستند. دلیل آموزش مسائل دینی، و خواندن نماز، قرآن، و دعاها، نیاز و خواسته پروردگار نیست بلکه باید آخوند فراموش نشود تا بتواند همچنان سربار و مفتخور جامعه بماند.