بایگانی

جامعه ایران استاد نابود کردن ورزشکار و هنرمند است.۱

انتشار عکسهای خصوصی سوشا مکانی دروازه بان سرشناس ایران و بازداشت او نشان داد که نابود کردن زندگی یک انسان چقدر برای جامعه ایران عادی است. هنوز او را بازداشت نکرده بودند ، تیمش بدنبال جانشین او می گشت و پس از آزادیش با گرو (وثیقه) ، مدیر باشگاه پرسپولیس از او خواست که فعلا در تمرینات تیم شرکت نکند! دیروز مجاهد خذیراوی و زهرا امیر ابراهیمی و امروز سوشا...