بایگانی ماهیانه: اکتبر 2010

تراژدی کشورمان، هردم خیالی ورنگ عوض کردن، ظلم پذیری، و ظالم پروری ما است۰

ما عادت کرده ایم که امروز کسی را ستایش کنیم وفردا دشنامش دهیم. امروز دربرابر قانونی بایستیم، ولی فردا تسلیم شویم. ما رنگ پذیر، مظلوم و ظالم پروریم. روزی دم از وطن پرستی و عرق ملّی می زنیم، فردایش دینار به حلقوم اعراب بی همه چیز در دبی و شارجه و مکّه و ده ها خراب شده ی دیگر می ریزیم.

علت های اصلی شکست دودمان بزرگ ساسانی از تازیان۴۶

با فروپاشی دودمان ساسانیان تازیان توانستند ایران را چپاول و ویران کنند. از عمر پرسش شد با اسیران ایرانی چه خواهید کرد؟ پاسخ داد مسلمانان ما، آن ها را تا زنده هستند می خورند، زمانی که ما مردیم، فرزندانمان کودکان آنان را تا زنده اند خواهند خورد و خوردن و له شدن ایرانیان توسط تازیان هنوز ادامه دارد.

باامامزاده عبدالله(ع)، وامامزاده سید معصوم(ع) عمو و پسر عموهای ولی وقیح آشنا شوید۳

به سلامتی و میمنت جد پدری و عموی رهبر انقلاب در سفر سال پیش خامنه ای به قم توسط دبیر کل اوقاف و امور خیریه استان شناخته شدند. او گفت: «،امام سجاد(ع)، و امامزاده عبدالله(ع) مدفون در بلوار کشاورز قم عموی نسبی ایشانند. همچنین امامزاده سید معصوم(ع) نیز به عنوان پسر عموی نسبی اشان به شمار می‌آیند».