ما ز یاران چشم یاری داشتیم – خود غلط بود آنچه می پنداشتیم ۱۹

مردم با آن که رنگ سبز را مسلمانان به لجن کشیدند، و در انحصار خود قرار دادند، با این وجود، تنها به خاطر حمایت از موسوی که تصور می کردند، مردمی است، و از رژیم جدا شده، با شمار میلیونی به خیابان ها آمدند، و خود را سپر بلا قرار دادند. ولی موسوی با بی تجربگی مردم را به خانه هایشان فرستاد.

مردم با آن که رنگ سبز را مسلمانان به لجن کشیدند، و در انحصار خود قرار دادند، با این وجود، تنها به خاطر حمایت از موسوی که تصور می کردند، مردمی است، و از رژیم جدا شده، با شمار میلیونی به خیابان ها آمدند، و خود را سپر بلا قرار دادند. ولی موسوی با بی تجربگی مردم را به خانه هایشان فرستاد.

باز هم اعدام، باز هم تن های بی گناهی که به خاطر دفاع از حق خود، برای پس گرفتن رای شان، برای حمایت از جنبش سبز و سر آخر به خاطر به قدرت رسیدن میرحسین موسوی به بالای دار کشیده شدند.

در این برهه ی زمانی که طبق آمار سازمان های جهانی، جمهوری اسلامی در هر هشت ساعت یک نفر را اعدام می کند، رهبران جنبش سبز در رابطه با اعدام جوانان و مردمان ایران زمین، لب های خویش را دوخته اند، و در رابطه با مصر و تونس و الجزایر بیانیه می دهند.
جناب آقای میرحسین موسوی، آیا جان مردمی که به خاطر تو سبز پوشیدند و قدم به خیابان ها نهادند و امروز بر چوبه ی دار بوسه می زنند، کم ارزش تر و بی اهمیت تر از مردم مصر و انقلابشان است که هیچ حرفی در رابطه با این جنایات نمی زنی؟.

آقای میرحسین موسوی، می دانی چقدر این سکوتت مارا به یاد سال های دور می اندازد؟ شما به طور کلی، سیاست سکوت در قبال اعدام و کشتار ایرانیان بی گناه را، از سال ۶۷ به اینور پیشه کرده اید.
احسنت به شما و هزاران ماشاالله به این شجاعت و روح لطیفتان که اینقدر با این کشت و کشتار ها آزار میبیند که شما سکوت می کنید و حرف نمی زنید. چه رشادتی از خودت نشان می دهی آقای نخست وزیر امام راحل!

باور بفرمایید اگر شما در رابطه با مصر بیانیه صادر نمی کردید، آن بینوایان از همه جا بی خبر، دسته جمعی از چاله به چاه می افتادند، ولی خدا را شکر که شما، رهبر جنبش اعتراضی مردم ایران، اینقدر به فکر اعراب و مشکلاتشان هستید که خود و اطرافیانتان را به زحمت انداختید و با اینکه از مبارزه ی نفس گیرتان در ایران و برای آزادی خسته بودید و به هن هن افتاده بودید، قلم را برداشتید و یک بیانیه ی همچین بزک دوزک شده برای ملّت درمانده ی مصر، صادر فرمودید.

آقای موسوی با شال سبزرنگشان که خواسته اند ملتی را به این اسلام واپسگرا و دور از منطق همچنان وابسته نگاهدارند، شور وهیجان چند میلیون مردم را به سردی و نا امیدی گرایش داده، و به عنوان سال « صبر و استقامت»، مردم را به دنبال نخود سیاه فرستادند.

آقای موسوی با شال سبزرنگشان که خواسته اند ملتی را به این اسلام واپسگرا و دور از منطق همچنان وابسته نگاهدارند، شور وهیجان چند میلیون مردم را به سردی و نا امیدی گرایش داده، و به عنوان سال « صبر و استقامت»، مردم را به دنبال نخود سیاه فرستادند.

خسته نباشید سرلشگر سبز، واقعاً که مبارزه ی طاقت فرسایی بود و این بیانیه ی شما، حتماً نقش به سزایی در آزادی مردم ایران، ایفا خواهد کرد!
میرحسین موسوی، خبر داری که زهرا بهرامی نیز به جمع کشته شدگان عاشورایی پیوست؟ خبر داری که او یک مادر بود؟ احتمالاً قصد نداری که یک بیانیه صادر کنی برای کودک بیچاره اش که از مادر یتیم شده است به خاطر تو و بازی که به راه انداختی، و او را به صبر و استقامت دعوت کنی و در آن بیانیه برایش دم بزنی از دوران طلایی امامت؟.

زهرا بهرامی هم میهنی که برای آزادی کشور در تظاهرات عاشورا خواسته های موسوی را دنبال کرد، غافل از این که این ره که برگزید، به ترکستان بود، و سرانجام جان باخت در حالی که موسوی و افراد گراداگرد او با بی خیالی و بی توجهی، به زندگی عادی خود ادامه می دهند.

زهرا بهرامی هم میهنی که برای آزادی کشور در تظاهرات عاشورا خواسته های موسوی را دنبال کرد، غافل از این که این ره که برگزید، به ترکستان بود، و سرانجام جان باخت در حالی که موسوی و افراد گراداگرد او با بی خیالی و بی توجهی، به زندگی عادی خود ادامه می دهند.

راستی گفتم دوران طلایی امام، یادم افتاد که باید چیزی به تو بگویم، میرحسین جان، ایران رنگ و بوی خاوران به خود گرفته است، مگر نه؟ تو نیز این را حس کرده ای که اینگونه داری خود را به آب و آتش میزنی تا فرزندان شجاع این مرز و بوم  از زیر تیغ نجات دهی؟.

آقای موسوی، شما حتماً جایی در روایات اهل بیت خوانده ای که سکوت در برابر ظلم و کشت و کشتار و اعدام، منجر به پیروزی می شود، که اینگونه مهر سکوت بر لبان خود زده اید، و گرنه که جنبش از شما انتظار بیشتری از این همه سکوت سرسام آور داشت.
میرحسین، با سکوت تو، دردی دوا نمی شود، با حرف نزدن و لال مانی گرفتن، نمی توان گامی در راه آزادی و شکست این همه خفقان و دیکتاتوری برداشت.

میرحسین، این همه جوان کشته شده و می شوند، این همه مادر و پدر به بالای دار کشیده می شوند و چه بسیار کودکانی که باید از بی پدری و یا بی مادری رنج ببرند. فشار اقتصادی کمر مردم را شکسته و هر روز دردی تازه بر مشکلات و دردهای پیشین ملّت اضافه می شود، ایران دارد با سرعت خارق العاده ای به درّه ی ژرفی سقوط می کند و تو به عنوان کسی که رهبری این مردم معترض را بر عهده گرفته ای، جز سکوت های طولانی، کار دیگری نکرده ای.

دیگر وقتش رسیده است، که با تو نیز خداحافظی کنیم و تو را بسپاریم به امامت و دوران طلاییش، آن زمان هم آن همه کشتار کردید و تو سکوت کردی و ادعا کردی که از چیزی خبر نداری.
جای بس تاسف و شرمساری است که نخست وزیر یک مملکت، از کشتار مردمش بی خبر باشد. ولی میرحسین، آن موقع بی خبر بودی، امروز که ما همه چیز را شسته و رفته به گوشت می رسانیم، فردا باز نگویی من بی خبر بودم که خیلی دروغ بزرگی خواهد بود ها، حتی بزرگ تر از دروغی که در رابطه با خاوران گفته ای.

آری میرحسین، با دوران طلایی امامت و اوج افتخارتان که سال شصت و هفت بود، خوش باش و بیخیال ما و ایران و جنبش ما شو. خداحافظ میرحسین موسوی دروغگوی خط امامی که همواره در برابر کشت و کشتار سکوت می کنی.

 • Freeiran

  تا زمانی که بر جنبشی نام مذهب آن هم دین سراسر توهم و تحجر اسلام باشد هیچ امیدی نیست

 • Freeiran

  تا زمانی که بر جنبشی نام مذهب آن هم دین سراسر توهم و تحجر اسلام باشد هیچ امیدی نیست

 • کورش

  یاری اندر کس نمیبینیم….یاران را چه شد؟؟؟
  شهریاران بود و جای مهربانان این دیار
  مهربانی کی سرآمد، شهریاران را چه شد؟؟؟
  ایــــــــــــــران سرافرازم آرزوست

  امیدورام روزی خامنه ای دجال و خائن باشه
  که به همراه همه ی دارو دسته ی زالو صفتش
  دست از وطن ما بردارند و بروند به دنبال همان زنان و دختران عرب لبنانی
  که با پول این ملت بیچاره، هرسال فربه تر از سال قبل شدند

  درود به شما عزیزان که پیام حق رو به گوش هموطنان میرسانید
  پیروز و سربلند باشید

 • کورش

  یاری اندر کس نمیبینیم….یاران را چه شد؟؟؟
  شهریاران بود و جای مهربانان این دیار
  مهربانی کی سرآمد، شهریاران را چه شد؟؟؟
  ایــــــــــــــران سرافرازم آرزوست

  امیدورام روزی خامنه ای دجال و خائن باشه
  که به همراه همه ی دارو دسته ی زالو صفتش
  دست از وطن ما بردارند و بروند به دنبال همان زنان و دختران عرب لبنانی
  که با پول این ملت بیچاره، هرسال فربه تر از سال قبل شدند

  درود به شما عزیزان که پیام حق رو به گوش هموطنان میرسانید
  پیروز و سربلند باشید

 • یکی از پدران خمینی دجال

  ای مردشور این اسلام رو ببرن که پیامبرش یه معجزه هم نداره
  مردشور این دین رو ببره که همش به زور شمشیر بود و خون
  خاک تو سر اونی که پیرو دینی باشه که پیامبرش، سردار جنگه و شمشیر زن
  کثافت به قبر خمینی دجال که همه چی رو از این مملکت و ملت ربود
  نه مردانگی مونده نه محبت نه شرف
  گو پول نفت که گفتی….کو آب وبرق مفتی
  هیچ ملتی نخورده … چیزی به این کلفتی

 • یکی از پدران خمینی دجال

  ای مردشور این اسلام رو ببرن که پیامبرش یه معجزه هم نداره
  مردشور این دین رو ببره که همش به زور شمشیر بود و خون
  خاک تو سر اونی که پیرو دینی باشه که پیامبرش، سردار جنگه و شمشیر زن
  کثافت به قبر خمینی دجال که همه چی رو از این مملکت و ملت ربود
  نه مردانگی مونده نه محبت نه شرف
  گو پول نفت که گفتی….کو آب وبرق مفتی
  هیچ ملتی نخورده … چیزی به این کلفتی

 • azad andish

  آقایون مذهبی به قول خودتون ۱۲۴۰۰۰ پیغمبر داشتیم یکیش آزارش به حیوونم نرسیده ولی محمد و علی به تنهایی بیش از یک ملیون آدم رو به اسم جنگ با کفار کشتن. اگه خدا میخواست دینش رو با زور به مردم تحمیل کنه که هممون رو مسلمان می آفرید یا خودش زورش نمیرسید که نیاز به کشتار محمد وعلی داشت خودش زورش میرسید پس معلوم این دین (اسلام) من در آوردی هست . البته من با توهین مخالفم و اتفاقا میگم اسلام خوب بود ولی واسه عربا اونا از قبیله بودن و مارمولک خوری به اینجا رسوند و کار خودشم کرد دیگه الانم خود عربا هم میدونن به درد نمیخوره کار خودشو کرده. حالا یه سری ایرانی ۱۵۰۰ سال بعد میزنن تو سر خودشون و اینا رو میپرستن به همون خدایی که از همه چیز باارزشتر دین الهی وجود نداره و تموم ادیان تاریخ مصرف دارن که الان تاریخ همشون تموم شده

 • azad andish

  آقایون مذهبی به قول خودتون ۱۲۴۰۰۰ پیغمبر داشتیم یکیش آزارش به حیوونم نرسیده ولی محمد و علی به تنهایی بیش از یک ملیون آدم رو به اسم جنگ با کفار کشتن. اگه خدا میخواست دینش رو با زور به مردم تحمیل کنه که هممون رو مسلمان می آفرید یا خودش زورش نمیرسید که نیاز به کشتار محمد وعلی داشت خودش زورش میرسید پس معلوم این دین (اسلام) من در آوردی هست . البته من با توهین مخالفم و اتفاقا میگم اسلام خوب بود ولی واسه عربا اونا از قبیله بودن و مارمولک خوری به اینجا رسوند و کار خودشم کرد دیگه الانم خود عربا هم میدونن به درد نمیخوره کار خودشو کرده. حالا یه سری ایرانی ۱۵۰۰ سال بعد میزنن تو سر خودشون و اینا رو میپرستن به همون خدایی که از همه چیز باارزشتر دین الهی وجود نداره و تموم ادیان تاریخ مصرف دارن که الان تاریخ همشون تموم شده

 • از همه دوستان و هم میهنان که دیدگاههای خود را بیان داشتند، سپاسگزارم

  • یک دوست

   نویسنده ایکه نمیدونه “برهه” درسته و نه “برحه” بهتره به جای درافشانی سوادشو بالا ببره! یاد گرفته ایم که بگوییم چه نکن هیچ کدام نمی دانیم چه بکنیم.

   • با درود به شما گرامی، از توجه ویاد آوری اتان سپاسگزارم. گهگاهی در هنگام تایپ و چاپ کردن، اشتباهی در نوشتن واژه پیدا می شود. تا آن جا که در همه کشورهای جهان یک کتاب بارها تجدید چاپ می شود، و بازهم ممکن است اشتباهات چاپی داشته باشد. .یک مثال فارسی می گوید: کسی که کار می کند ، اشتباه هم می کند. اگر بخواهیم اشتباه نکنیم باید هرگز دست به کاری نزنیم. از سوی دیگر، همه چیز را همگان دانند.

 • از همه دوستان و هم میهنان که دیدگاههای خود را بیان داشتند، سپاسگزارم

  • یک دوست

   نویسنده ایکه نمیدونه “برهه” درسته و نه “برحه” بهتره به جای درافشانی سوادشو بالا ببره! یاد گرفته ایم که بگوییم چه نکن هیچ کدام نمی دانیم چه بکنیم.

   • با درود به شما گرامی، از توجه ویاد آوری اتان سپاسگزارم. گهگاهی در هنگام تایپ و چاپ کردن، اشتباهی در نوشتن واژه پیدا می شود. تا آن جا که در همه کشورهای جهان یک کتاب بارها تجدید چاپ می شود، و بازهم ممکن است اشتباهات چاپی داشته باشد. .یک مثال فارسی می گوید: کسی که کار می کند ، اشتباه هم می کند. اگر بخواهیم اشتباه نکنیم باید هرگز دست به کاری نزنیم. از سوی دیگر، همه چیز را همگان دانند.

 • از همه دوستان و هم میهنان که دیدگاههای خود را بیان داشتند، سپاسگزارم

  • یک دوست

   نویسنده ایکه نمیدونه “برهه” درسته و نه “برحه” بهتره به جای درافشانی سوادشو بالا ببره! یاد گرفته ایم که بگوییم چه نکن هیچ کدام نمی دانیم چه بکنیم.

   • با درود به شما گرامی، از توجه ویاد آوری اتان سپاسگزارم. گهگاهی در هنگام تایپ و چاپ کردن، اشتباهی در نوشتن واژه پیدا می شود. تا آن جا که در همه کشورهای جهان یک کتاب بارها تجدید چاپ می شود، و بازهم ممکن است اشتباهات چاپی داشته باشد. .یک مثال فارسی می گوید: کسی که کار می کند ، اشتباه هم می کند. اگر بخواهیم اشتباه نکنیم باید هرگز دست به کاری نزنیم. از سوی دیگر، همه چیز را همگان دانند.

 • Sahameddin Ghiassi

  نبرد بین غارتګران و دزدان قلدر با سایر طبقه ها ی جامعه ها ؟ مشګل ما در کجاست؟ در تمامیت خواهی حسادت اجتماعی نبودن و…؟ اګر روزنانه های جهان را بخوانید بخوبی متوجه میشوید که یک نبرد تاریخی بین طبقه غارتګر و سایر طبقات در جریان است التبه در راس این طبقه ثروتمند و میلیارد نخبه ګان نشسته اند که با ثروت و قدرت و سیاست و شیادی دنیا را به نفع منافع خود اداره میکنند وبا دامن زدن به تفرقه دزدی فساد شیادی و تظاهر به دینداری و غارت وستم و آدمکشی و ظلم مردم را از هم دور میکنند ڼوک پیکان آنان به روی طبقه متوسط نشانه رفته است و این طبقه دوراه دارد یا از راه دزدی فساد رشوه خواری و ظلم خود را بالا بکشد و جز طبقه ثروتمند بشود و یا ازبین رفته به محرومان جامعه و بنده ګان تبدیل شود تا بصورت مهره هایی در بازی ثروتمندان نجومی مورد سو استفاده قرار بګیرد قوانین ظالمانه دنیا که به غارت و از بین بردن طبقه متوسط به آخر می انجامد بدین ترتیب است که با تورم و ضد تورم سرمایه کم و کوچک را غارت میکنند و بر خپلګی ثروتمندان افزوده میګردد.

  چه سیستم کمونیست و چه کاپیتالیست و چه مذاهب متخلف همه از یک روش استفاده میکنند که کسانیکه به آنان ایمان دارند غارت شوند دولتها همراه این دزدان برنامه ریزی شده اند که بر شکاف بین فقیر و غنی بیفزایند التبه اصل دین و اصل انسانیت خوب است ولی متاسفانه از دنیها و مکتبهای حتی انسانی هم بصورت وسیله و حربه ای استفاده میشود تا ثروت و سرمایه کوچک را به نفع غارتګران از چنګ مردم عادی و طبقه متوسط بیرون بکشند . تنها آنانی که وابسته هستند از خطر محفوظ هستند. حتی در انقلابات این باز طبقه شیاد است که براحتی وسایل را می دزد و اصل کار از بین میرود شاید هم وجود خود خواهی و تمامیت طلبی و خود بزرګ بینی انسانی است که از انقلابها هم نتیجه معکوس ګرفته میشود ګروهی از بین میروند و کشته ناقص میشوند و آنان که باقی مانده اند سر میراث غارتګری شده با هم بجنګ بر میخزند و اربابان اصلی هم از این بل بشو ها استفاده ها میکنند ومهره های خود را جابجا میفرمایند در غرب بخصوص در آمزیکا شرکتهای بیمه و مواد مخدر و مواد منفجره دست های بالا را دارند بنام بیمه مردم را غارت میکنند و اګر بدبختانه کسی احیتاجش به کمک شرکتهای بیمه افتاد آنان هیچ نم پس نمی دهند کار شرکتهای بیمه دادن صد ها صفحه اوراق است و بعد هم ګرفتن ماهیانه های فراوان و وقتی که به شرکت بیمه احیتاج دارید خبرګان شرکتهای بیمه تمامی تلاش خود را میکنند تا از دادن خسارت ها طفره روند یعنی هم شما بایست مبالغی زیاد به بیمه بدهید و هم مخارج را از کیسه خودتان بپردازند و این کشور امکانات دارای دزدان سرګردنه ای بنام شرکتهای بیمه است .

  اګر هم بخواهید که کار را دنبال کنید دادګاه های آمریکا بسیار ګران هستند و کلا برای دنبال کردن کارتان مقادیر زیادی از پیش میخواهند . خلاصه دزدی قانونی در آمریکا بمراتب بدتر از خاورمیانه است زیرا در خاور میانه شما میتوانید به دادګاه مستقل مراجعه کنید ولی سیستم کاغذبازی و پیچیده آمریک این اجازه را به آدمهای معمولی نمی دهد که بتواند حقشان را بګیرند تنها شرکتها هستند که با داشتن وکلای مثلا خوب شرکتها را از دزدی دیګران محفوظ میکنند ولی قانون آمریکا این اجازه را به دزدان میدهد که سرمردم را کلاه بګذارند و دزدی کنند و در پناه قانون هم حمایت شوند بدین ترتیب سرمایه داران در امان هستند و انسانهای طبقه متوسط در خطر غارت؟ شرکتهای بیمه و کارتهای اعتباری با زرنګی ها و بی انصافی ها مخصوص بخود به غارت مردم عادی آمریکایی مشغولند حتی دولت های محلی هم دست کمی از غارتګران ندارند و با بی انصافی سرمایه های کوچک مردم را از بین میبرند و میګویند که اشتباه کرده ایم بروید به دادګاه ها شکایت کنید؟

  اکنون مردم دنیا در برابر غارتګران ثروتمند و دزدان عالی مقام و ممتاز و عظیم شان قرار ګرفته اند حساب کنید کسی مثل قذافی و فرزندانش و دوستان و یا فک فامیلش کل کشور را غارت میفرمایند و غرب هم به به چه چه میکند مردم عادی که کارد به استخوانهایشان رسیده بدون سلاح به جنګ توپ تانک مسلسل و هواپیما های جنګی میروند و سازمان ملل و غرب هم در حال ګفت ګو میباشند و اجازه میدهند که مردم عادی که کارد به استخوان هایشان رسیده از بین برود متاسفانه ما مردم عادی نه ثروت داریم نه هم بستګی های لازم و نه قدرت سیاسی و بین المللی و باید برای هر کار عادی و برای ګرفتن یک حق جزیی هزینه های سنګین بپردازیم آنان هم که در اثر انقلاب از زندانها آزاد شده و از فقر به رتبه های بزرګ دولتی رسیده اند مارا فراموش و خودشان جز غارتګران قدیمی شده اند. شکاف عمیق بین ثروتمند های نجومی و افراد عادی آنقدر زیاد است که خان هم فهمیده است . مثلا یک تحصیکرده نان شب ندارد و بایست با داشتن مثلا فوق لیسانس سبزی فروشی کند و کسی با همان مقدار تحصیل و باهمان مقدار هوش بخاطر وابسته بودن برای عروسی فرزندش ده میلیون دلار هزینه میکند؟ مردم طبقه متوسط دوراه در پیش دارند یا سعی کنند که خودرا به هر نحوی شده به میان طبقه غارتګر برسانند و از وجود آنان استفاده کنند و دیګر همرزمان خود را از بین ببرند و یا خود جز طبقه فقیر بیآیند زیرا تمامی مالیات ها و مخارج عملا بایست بوسیله آنان پرداخت شود و باز این همین خود طبقه متوسط است که دست هایشان را به دم ګاوی بند میکنند و بجان دیګران میاندازند. دیوانه ګانی مثل قذافی و یا صدام و مبارک میلیاردها دلار ثروت دارند.

  در صورتیکه کسانی همتای آنان با همان معلومات و با همان تخصص و تجربه به نان شب هم نیازمندند؟ آیا این عدالت است . آیا نسیم عدالت و داد که دارد از خاورمیانه وزش میکند دنیا را میتواند درهم نوردد؟ در آمریکا هم فشار روی یک طبقه است که خوب کار میکند ولی وابسته نیست و بایست مخارج زندګی شاهانه و اشرافی دیګران را که شاید به اندازه او هم کار نمی کنند بپردازند غرب و شرق و طبقات بالای مذهبیون باهم به نوعی به توافق رسیده اند که مردم را کلا غارت و بین آنان بیسوادی خرافات و تفرقه و بد بینی و ظلم و دزدی و فساد را رواج دهند تا هم سرمردم به هم مشغول باشند و همه در تلاش کلاهبرداری و نان در آورده باشند و وقتی برای درک و فهمیدن و سیاست نداشته باشند و اګر هم تصادفا عده ای به این غارتګریها پی بردند بایست بسختی سرکوب شوند به دست آدمکهایی که برای اینکار تربیت شده اند. البته این نکته سر دراز دارد و هرکس که بخواهد برای کل جامعه کار کند سرش را به نحوی بدست همان مردمی که او میخواهد برایشان تلاش کند زیر آب میکنند. بعبارت دیګر آنان به توسط خود مردم بر خودشان حکومت میکنند و آنان را غارت میکنند زیرا به آنانی که مثلا در وابستګی هستند سهمی میدهند که تا آڼان از غارت های سنګین آنان حمایت کنند. من مثالهایی زیاد دارم که عمده آڼ انداختن تفرقه نفرت خود خواهی تمامیت خواهی و فساد و ظلم بین مردم است که این تخمهای مردم را از هم دور متفرق و راه را برای غارتګران و دزدان اصلی باز میکند. چند نوشته مشګل ما در کجاست؟ در تمامیت خواهی حسادت اجتماعی نبودن و…؟ چرا خاورمیانه پیشرفت نمیکند؟ چرا ما نمی توانیم با هم متحد باشیم؟

 • Sahameddin Ghiassi

  نبرد بین غارتګران و دزدان قلدر با سایر طبقه ها ی جامعه ها ؟ مشګل ما در کجاست؟ در تمامیت خواهی حسادت اجتماعی نبودن و…؟ اګر روزنانه های جهان را بخوانید بخوبی متوجه میشوید که یک نبرد تاریخی بین طبقه غارتګر و سایر طبقات در جریان است التبه در راس این طبقه ثروتمند و میلیارد نخبه ګان نشسته اند که با ثروت و قدرت و سیاست و شیادی دنیا را به نفع منافع خود اداره میکنند وبا دامن زدن به تفرقه دزدی فساد شیادی و تظاهر به دینداری و غارت وستم و آدمکشی و ظلم مردم را از هم دور میکنند ڼوک پیکان آنان به روی طبقه متوسط نشانه رفته است و این طبقه دوراه دارد یا از راه دزدی فساد رشوه خواری و ظلم خود را بالا بکشد و جز طبقه ثروتمند بشود و یا ازبین رفته به محرومان جامعه و بنده ګان تبدیل شود تا بصورت مهره هایی در بازی ثروتمندان نجومی مورد سو استفاده قرار بګیرد قوانین ظالمانه دنیا که به غارت و از بین بردن طبقه متوسط به آخر می انجامد بدین ترتیب است که با تورم و ضد تورم سرمایه کم و کوچک را غارت میکنند و بر خپلګی ثروتمندان افزوده میګردد.

  چه سیستم کمونیست و چه کاپیتالیست و چه مذاهب متخلف همه از یک روش استفاده میکنند که کسانیکه به آنان ایمان دارند غارت شوند دولتها همراه این دزدان برنامه ریزی شده اند که بر شکاف بین فقیر و غنی بیفزایند التبه اصل دین و اصل انسانیت خوب است ولی متاسفانه از دنیها و مکتبهای حتی انسانی هم بصورت وسیله و حربه ای استفاده میشود تا ثروت و سرمایه کوچک را به نفع غارتګران از چنګ مردم عادی و طبقه متوسط بیرون بکشند . تنها آنانی که وابسته هستند از خطر محفوظ هستند. حتی در انقلابات این باز طبقه شیاد است که براحتی وسایل را می دزد و اصل کار از بین میرود شاید هم وجود خود خواهی و تمامیت طلبی و خود بزرګ بینی انسانی است که از انقلابها هم نتیجه معکوس ګرفته میشود ګروهی از بین میروند و کشته ناقص میشوند و آنان که باقی مانده اند سر میراث غارتګری شده با هم بجنګ بر میخزند و اربابان اصلی هم از این بل بشو ها استفاده ها میکنند ومهره های خود را جابجا میفرمایند در غرب بخصوص در آمزیکا شرکتهای بیمه و مواد مخدر و مواد منفجره دست های بالا را دارند بنام بیمه مردم را غارت میکنند و اګر بدبختانه کسی احیتاجش به کمک شرکتهای بیمه افتاد آنان هیچ نم پس نمی دهند کار شرکتهای بیمه دادن صد ها صفحه اوراق است و بعد هم ګرفتن ماهیانه های فراوان و وقتی که به شرکت بیمه احیتاج دارید خبرګان شرکتهای بیمه تمامی تلاش خود را میکنند تا از دادن خسارت ها طفره روند یعنی هم شما بایست مبالغی زیاد به بیمه بدهید و هم مخارج را از کیسه خودتان بپردازند و این کشور امکانات دارای دزدان سرګردنه ای بنام شرکتهای بیمه است .

  اګر هم بخواهید که کار را دنبال کنید دادګاه های آمریکا بسیار ګران هستند و کلا برای دنبال کردن کارتان مقادیر زیادی از پیش میخواهند . خلاصه دزدی قانونی در آمریکا بمراتب بدتر از خاورمیانه است زیرا در خاور میانه شما میتوانید به دادګاه مستقل مراجعه کنید ولی سیستم کاغذبازی و پیچیده آمریک این اجازه را به آدمهای معمولی نمی دهد که بتواند حقشان را بګیرند تنها شرکتها هستند که با داشتن وکلای مثلا خوب شرکتها را از دزدی دیګران محفوظ میکنند ولی قانون آمریکا این اجازه را به دزدان میدهد که سرمردم را کلاه بګذارند و دزدی کنند و در پناه قانون هم حمایت شوند بدین ترتیب سرمایه داران در امان هستند و انسانهای طبقه متوسط در خطر غارت؟ شرکتهای بیمه و کارتهای اعتباری با زرنګی ها و بی انصافی ها مخصوص بخود به غارت مردم عادی آمریکایی مشغولند حتی دولت های محلی هم دست کمی از غارتګران ندارند و با بی انصافی سرمایه های کوچک مردم را از بین میبرند و میګویند که اشتباه کرده ایم بروید به دادګاه ها شکایت کنید؟

  اکنون مردم دنیا در برابر غارتګران ثروتمند و دزدان عالی مقام و ممتاز و عظیم شان قرار ګرفته اند حساب کنید کسی مثل قذافی و فرزندانش و دوستان و یا فک فامیلش کل کشور را غارت میفرمایند و غرب هم به به چه چه میکند مردم عادی که کارد به استخوانهایشان رسیده بدون سلاح به جنګ توپ تانک مسلسل و هواپیما های جنګی میروند و سازمان ملل و غرب هم در حال ګفت ګو میباشند و اجازه میدهند که مردم عادی که کارد به استخوان هایشان رسیده از بین برود متاسفانه ما مردم عادی نه ثروت داریم نه هم بستګی های لازم و نه قدرت سیاسی و بین المللی و باید برای هر کار عادی و برای ګرفتن یک حق جزیی هزینه های سنګین بپردازیم آنان هم که در اثر انقلاب از زندانها آزاد شده و از فقر به رتبه های بزرګ دولتی رسیده اند مارا فراموش و خودشان جز غارتګران قدیمی شده اند. شکاف عمیق بین ثروتمند های نجومی و افراد عادی آنقدر زیاد است که خان هم فهمیده است . مثلا یک تحصیکرده نان شب ندارد و بایست با داشتن مثلا فوق لیسانس سبزی فروشی کند و کسی با همان مقدار تحصیل و باهمان مقدار هوش بخاطر وابسته بودن برای عروسی فرزندش ده میلیون دلار هزینه میکند؟ مردم طبقه متوسط دوراه در پیش دارند یا سعی کنند که خودرا به هر نحوی شده به میان طبقه غارتګر برسانند و از وجود آنان استفاده کنند و دیګر همرزمان خود را از بین ببرند و یا خود جز طبقه فقیر بیآیند زیرا تمامی مالیات ها و مخارج عملا بایست بوسیله آنان پرداخت شود و باز این همین خود طبقه متوسط است که دست هایشان را به دم ګاوی بند میکنند و بجان دیګران میاندازند. دیوانه ګانی مثل قذافی و یا صدام و مبارک میلیاردها دلار ثروت دارند.

  در صورتیکه کسانی همتای آنان با همان معلومات و با همان تخصص و تجربه به نان شب هم نیازمندند؟ آیا این عدالت است . آیا نسیم عدالت و داد که دارد از خاورمیانه وزش میکند دنیا را میتواند درهم نوردد؟ در آمریکا هم فشار روی یک طبقه است که خوب کار میکند ولی وابسته نیست و بایست مخارج زندګی شاهانه و اشرافی دیګران را که شاید به اندازه او هم کار نمی کنند بپردازند غرب و شرق و طبقات بالای مذهبیون باهم به نوعی به توافق رسیده اند که مردم را کلا غارت و بین آنان بیسوادی خرافات و تفرقه و بد بینی و ظلم و دزدی و فساد را رواج دهند تا هم سرمردم به هم مشغول باشند و همه در تلاش کلاهبرداری و نان در آورده باشند و وقتی برای درک و فهمیدن و سیاست نداشته باشند و اګر هم تصادفا عده ای به این غارتګریها پی بردند بایست بسختی سرکوب شوند به دست آدمکهایی که برای اینکار تربیت شده اند. البته این نکته سر دراز دارد و هرکس که بخواهد برای کل جامعه کار کند سرش را به نحوی بدست همان مردمی که او میخواهد برایشان تلاش کند زیر آب میکنند. بعبارت دیګر آنان به توسط خود مردم بر خودشان حکومت میکنند و آنان را غارت میکنند زیرا به آنانی که مثلا در وابستګی هستند سهمی میدهند که تا آڼان از غارت های سنګین آنان حمایت کنند. من مثالهایی زیاد دارم که عمده آڼ انداختن تفرقه نفرت خود خواهی تمامیت خواهی و فساد و ظلم بین مردم است که این تخمهای مردم را از هم دور متفرق و راه را برای غارتګران و دزدان اصلی باز میکند. چند نوشته مشګل ما در کجاست؟ در تمامیت خواهی حسادت اجتماعی نبودن و…؟ چرا خاورمیانه پیشرفت نمیکند؟ چرا ما نمی توانیم با هم متحد باشیم؟