یزدی و قطب زاده در پاریس، پاسخ های خمینی را به مصلحت خود تغییر می دادند ۵۶

رژیم گذشته با به کار گماردن بهشتی، باهنر، علی گلزاده غفوری و برقعی که چندان دل خوشی به آیین و فرهنگ ایرانی نداشتند، و بیشتر در چمبره اسلام و الله مدینه گیر کرده بودند، به عنوان برنامه نویس تعلیمات دینی برای آموزش کودکان و جوانان در دبستان  و دبیرستان ها، خرافات مذهبی و مطالب دروغین و بی اساس مربوط به زندگی امامان و اصول دین و مذهب را  به مغز پاک و دست نخورده نوآموزان، و آنگاه کودکان دبیرستانی فرو می کردند.

تأکید و پافشاری این گونه آموزش در دانشسراهای مقدماتی که کانون تربیت آموزگاران بود، بیشتر اهمیت داشت. تا آن جا که کلیه دانش آموزان تربیت معلم ازهر درسی اعم از ادبیات، ریاضی، و یا علوم طبیعی نمرات پایینی می آوردند، در موفقیت و قبولی آنان تاثیر به سزایی نداشت، ولی در آموزش خرافات مذهبی به نام « تعلیمات دینی»، نمره کمتر از ۱۲ مردود بود.

در این ویدیو دختر نه ساله ای را نشان می دهد که قرآن را به آسانی و با قرائت می تواند از بر بخواند. این دخترک نوسال از سه سالگی به فراگرفتن قرآن نزد مادرش پرداخته است، حال، با توجه به این که خواندن قرآن چه از روی آن، و چه از حفظ، چیزی به انسان نمی افزاید، اگر این دخترک باهوش در یاد گرفتن ریاضی، ادبیات، زبان، و یا علوم دیگر تلاش می کرد، در بزرگی می توانست کارشناس بزرگی باشد که به اجتماع خود خدمت نماید.

اجتماع و محیط اداری نیز کاملاً و دربست در اختیار دکان داران دین بود، نیم روز و شامگاهان آهنگ و صدای مردم آزار و کر کننده  روضه و اذان، از بلند گوههای دهها هزار مسجد، حسینیه ها، رادیوهای بیشمار از هر مکان و گذری، گوشها را خراش می داد، و آرامش مردم را می گرفت. این تبلیغات پی در پی، و خرافات مذهبی خواه و ناخواه در مغز بی مطالعه مردم کوچه و بازار، اثر پذیر بود، و انباشته می گشت.

تعطیل اجتماع و رکود کار و ایستادن فعالیت های گوناگون در ماههای به اصطلاح محرم و صفر و رمضان، و یا چند روز پیش و پس از درگذشت عربی به نام «امام یا امامزاده»، مردم را از مسیر تلاش و کوشش و پیشرفت های جامعه دور و برکنار می ساخت.
دستگاههای دولتی، علاوه بر آموزش و پرورش و دولتمردان آن، به طور ناخواسته و غیر مستقیم در اختیار و در راه تبلیغ و اشاعه خرافات دینی بودند. از هرگونه کنکاش و نگرش علمی و یا بحث و گفتگو در مورد دین، و دکانداران آنان جلو گیری می شد. نتیجه این که چهره درونی و دروغین آخوند از دید مردم عادی پوشیده ماند، واین طبقه از مفتخوران و سرباران جامعه مانند گرگی در پوشش میش، از دیدگاه واقعی مردم ایران پوشیده ماندند.

آقای احمد رأفت گزارش گر صدای آمریکا  که کمی پیش از انقلاب در فرانسه و در جمع خبرنگاران بوده است، می گوید که پاسخ های خمینی به گزارش گران خارجی به وسیله آقایان بنی‌صدر، یزدی، و قطب زاده به دلخواه روز، همواره دستکاری و به اصطلاح ماست مالی می شد.
به عنوان نمونه هنگامی که گزارش گری در مورد پوشش بانوان از خمینی پرسش می کند، پاسخ او اینست که؛ « اسلام تکلیف بانوان را مشخص نموده»، ولی از سوی این سه نفر ترجمه می شود: « آن چه خواست مردم ایران باشد». ملاحظه می فرمایید تا چه اندازه شیادی و کلاهبرداری!.

آقای قطب زاده و آقای دکتر یزدی در خدمت بت اعظم خمینی امام سیزدهم نشسته و گفتار وی را آنچنان که خود صلاح بدانند، و در بازار ارزش بیشتری داشته باشد ترجمه می کنند. نتیجه این عملکر د خصمانه این دو مترجم نشناختن مردم از روحیه انتقام گیری، و مالیخولیایی این آخوند ایرانی نما بود. تا آن جا که مردم چشم بسته به گفتار و خواسته های این بیمار روانی گوش فرا دادند، و عمل کردند.

آقای قطب زاده و آقای دکتر یزدی در خدمت بت اعظم خمینی امام سیزدهم نشسته و گفتار وی را آنچنان که خود صلاح بدانند، و در بازار ارزش بیشتری داشته باشد ترجمه می کنند. نتیجه این عملکر د خصمانه این دو مترجم نشناختن مردم از روحیه انتقام گیری، و مالیخولیایی این آخوند ایرانی نما بود. تا آن جا که مردم چشم بسته به گفتار و خواسته های این بیمار روانی گوش فرا دادند، و عمل کردند.

بنابراین، نه تنها رژیم گذشته با پوشاندن چهره درونی دکان داران دین، و اصرار و تلاش در آموزش خرافات آن، هم میهنان ما را به گمراهی و نا آگاهی می کشاند، گروه به اصطلاح تحصیل کرده همراه خمینی ویا در ایران نیز با دگر گون نشان دادن گفتار آن پیر مرد خرافاتی مالیخولیائی، از یک عجوزه و یک دیو سرشت دشمن بشریت، فرشته ای ساختند، و به خورد مردم ایران دادند.

آقای بنی صدر هم یکی از کسانی بود که چهره دیگری از خمینی به مردم نشان می داد. ایشان که به خواست و اراده خمینی به قدرت رسید، تا آن زمان هرچه را خمینی می گفت، بدون کمترین انتقادی می پذیرفت و انجام می داد. تصور آقای بنی صدر آن بود که وقتی بر صندلی ریاست جمهوری می نشیند، دیگر خواسته های ضد انسانی خمینی بر او کارگر نیست. در هرحال، آقای بنی صدر نیز در خیانت و بویژه کشتار خمینی شریک بود. 

آقای بنی صدر هم یکی از کسانی بود که چهره دیگری از خمینی به مردم نشان می داد. ایشان که به خواست و اراده خمینی به قدرت رسید، تا آن زمان هرچه را خمینی می گفت، بدون کمترین انتقادی می پذیرفت و انجام می داد. تصور آقای بنی صدر آن بود که وقتی بر صندلی ریاست جمهوری می نشیند، دیگر خواسته های ضد انسانی خمینی بر او کارگر نیست. در هرحال، آقای بنی صدر نیز در خیانت و بویژه کشتار خمینی شریک بود.

آقای رأفت بر این باور است و ما هم بارها گفته ایم که در جنبش سبز نیز یک نوع پرده پوشی و تغییر گفته و عملکردها وجود دارد که همانند انقلاب سال ۵۷، مردم را به گمراهی می کشاند.
ما در مقاله های گوناگونی در گذشته یاد آور شدیم که گروهی وابسته به رژیم کنونی، و یا از دکان داران دین که در گذشته در خط رژیم اسلامی گام بر می داشتند، جنبش سبز را فرا گرفته اند.  آنان انتقاد ناپذیرند، و به هیچ پرسشی خود را پاسخگو نمی دانند.
به عنوان نمونه، ما در مقاله های پیشین۲، به بررسی منشور ۱۸ جنبش سبز پرداختیم، که در حقیقت رونوشت کم رنگ تری از قانون اساسی رژیم، اسلامی، و عملکرد ولایت وقیح است. به گفته دیگر، گمراه کردن مردم و سرپوش روی ناپسند و ناهنجار ها گذاشتن، در بیشتر برنامه ها و گفته های جنبش سبز دیده  می شود.

اینجاست که می بینیم مردم ایران نسبت به این جنبش، دلسرد و نا امیدند، و در شرایط کنونی، و با وجود گردهم آیی برنامه گزارانی چون  آقایان کدیور، عبدالکریم سروش، اکبر گنجی، عطا الله مهاجرانی،  و عبدالعلی بازرگان در لندن، از خرد باختگان مکتب دکتر شریعتی و شرکت ۷۲ تن شهیدان زنده ۳وابسته به غزه و لبنان، و رنگ سبز اسلامی آن، یک خیزش و همایش عمومی از همه مردم، از قومیت ها و دیدگاههای مذهبی گوناگون، آسان و شدنی نیست ، و اعتصاب همگانی در سراسر کشور انجام پذیر نخواهد بود. و آن چه از جوانان پاکباخته و دلاور از دوسال پیش تا کنون، از سوی رژیم کشتارگر اسلامی، به خاک و خون کشانده شده اند، خونشان به هدر رفته، و گروه فرصت طلب و کیسه دوز درون جنبش سبز، مسئول خون آنان می باشند.

 • جستاری که می خوانید نگاهی به کتاب قانون در طب تالیف شیخ الرئیس ابوعلی سینا می باشد؛ که در آن ابن سینا شراب را نه حرام بلکه جایز برای سلامتی دانسته است تا آنجا که در شعری می گوید :

  شراب را چه گنه گر که ابلهی نوشد

  گهی به تیغ برد دست و گهی به سوی نجق

  چو بو علی می ناب ار خوری حکیمانه

  به حق حق که وجودت به حق شود ملحق

  حلال گشت به فتوای عقل بر دانا

  حرام گشت به فتوای شرع بر نادان

  شراب سفید و رقیق برای کسانی که مزاج گرم دارند خوب است و سر درد نمی آورد و ممکن است بمناسبت رطوبت بخشی، سردرد ناشی از التهاب معده را از بین ببرد و یا سبک تر گرداند. شراب صاف شده همراه انگبین و نان نیز – بویژه اگر قبل از نوشیدن به مدت دو ساعت با هم آمیخته گردند همان کار را انجام دهند .

  برای کسی که فربهی و نیرومندی آرزو می کند، شراب شیرین و غلیظ توصیه می شود، لیکن باید از بند آمدن ها بر حذر با شد. برای کسی که سرد مزاج و بلغمی است شراب سرخ و کهنه بی فایده نیست و علت آنرا سابقا بیان کردیم. قبل از هضم شدن و سرازیر شدن لقمه نباید مایعی به میان آید. اگر غذا بد کیموس باشد نباید موقع خوردن آن و حتی بعد از هضم آن نوشابه ای خورد زیرا مواد آبکی، میموس بد را تا نقاط دور دست بدن می برد. نوشیدن شراب بر روی میوه و بویژه بر روی خربزه خوب نیست.

  نوشیدن شراب باید با پیمانه های کوچک شروع شود و این روش بهتر از نوشیدن با پیمانه های بزرگ تر است. کسی که به شراب عادت داشته باشد چنانچه در هنگام غذا خوردن سه پیمانه سر کشد زیانی نمی بیند. اگر به شراب خو نگرفته است و دارای تن سالم است، چنانچه بعد از رگ زدن مقداری از آن بنوشد بی فایده نیست. کسانی که بیماری زهره دارند و کسانی که تر مزاجند از شراب بهره می بینند، زیرا شراب زهره را می راند و رطوبت را پخته می گرداند.

  هر قدرعطر شراب بیشتر، بوی آن در افزایش و مزه آن لذیذتر باشد ، نوع آن بهتر است. شراب بهترین غذا رسان به تمام بخش های بدن است. شراب بلغم را می گدازد، صفرا را از ادرار و مشابه آن بیرون می راند، سودا را می لغزاند و آسان بیرون می کند و بازگشت آن مانع می شود؛ هر بند آمده ای را بدون اینکه گرمی بیگانه را زیاد بکار برد آب می سازد و می گدازد. انواع شراب را در جای خود توصیف خواهیم کرد . کسی که مغزش نیرومند است و با شرب شراب به آسانی مست نمی شود و مغز وی بخارهای بالا رو و نا پسندیده را پذیرا نیست و از شراب بجز گرمای مناسب مزاج را نمی پذیرد، از تاثیر شراب چنان صفای ذهنی بر او دست می دهد که ذهن های دیگر به آن نمی رسد. در اشخاصی که حالت مغز بر عکس آن است، کنش های شراب نیز برعکس می باشد .

  کسی که سینه اش بی توان است و در فصل زمستان نفس تنگی بر او عارض می شود نباید زیاد شراب بخورد و اگر بخورد معده اش نباید پر از طعام باشد و باید در غذایش ماده جریان اندازنده ای باشد تا اگر معده از شراب و طعام انباشته شد بیرون براند و بهتر آنست که جهت آسودگی آب انگبین بنوشد و آنرا باز بیرون دهد و بعد دهان را با سرکه و انگبین و رخساره را با آب سرد بشوید .

  بدان که: شراب کهنه را باید در رده داروها قرار داد نه رده غذاها. شراب نو رسیده برای کبد خوب نیست و کبد را بر اثر باد کردن و اسهال دادن به شورش می اندازد. بهترین شراب ها آن است که نه کهنه و نه بسیار تازه است بلکه در میانه قرار دارد، صاف است و سفیدی اش به سرخی می زند، خوش بوست و طعم آن بین ترش و شیرین یعنی میخوش است .

  بهترین شراب که شراب شسته نام دارد آن است که سه پیمانه پونه کوهی و یک پیمانه آب را هم بحدی بجوشانند که حجم آن به دو سوم اولیه رسد .

  کسی که از خوردن شراب احساس سوزش می کند باید بعد از نوشیدن آن انار و آب بمکد و فردای آنروز در ناشتا شربت افسنطین بنوشد و کمی غذا بخورد و استحمام کند

  بدان : شراب آمیخته با آب، معده راسست و تر می گرداند و زودتر مستی می آورد، زیرا آبی که در آن است آنرا زودتر بمقصد می رساند. شراب آمیخته با آب، پوست را صیقل می دهد و نیروهای روانی را تشدید می کند.

  کسی که خود را خردمند می داند نباید ناشتا، قبل از اینکه اندام های تر مزاجش آب کافی خود را دریافت کنند شراب بخورد و نباید کمی بعد از حرکات دشوار و خسته کننده شراب میل نماید، زیرا در این حالات مغز و پی آسیب می بینند و ترنجیدگی ، بهم خوردن عقل و یا بیماری ها روی می آورند و یا مواد دفعی گرم پدید می آیند .

  برخی معتقدند اگر انسان یک یا دو بار در ماه مست شود خوبست زیرا نیروهای روانی سبکبار میشود و می آسایند و ادرار و عرق بیرون می روند، مواد دفعی می گدازند و بویژه مواد بیرون ریختنی معده آب می شود و دفع می گردند .

  شراب خوردن خردسالان بدان می ماند که چوب نازک سوزان را در آتش بیاندازند. پیران تا می توانند بنوشند. جوانان باید اندازه نگهدارند که اندازه نکوست. شراب مناسب برای جوانان، شراب کهنه و آمیخته با آب انار یا آب سرد و این مانع می شود که آسیب ببینند و مزاجشان بسوزد…

  قانون در طب/تالیف شیخ الرئیس ابن سینا/کتاب اول
  ابن القفطی/تاریخ الحکما/چاپ لایپزیک

  • دوست گرامی، با درود به شما، مقاله ای که نوشتید زیبا و پرمحتواست، ولی جای آن این جا نیست. شما پابرهنه وارد معرکه شدید.

   • Sahameddin Ghiassi

    نظر من این بود که علم و دین مورد مقایسه قرار بگیرند و آنچه عمل نمی ّپذیرد بایست حذف شود و مقام علمی ّپورسینا بر کسی پوشیده نیست که خانه از بیخ لرزان است

    • Sahameddin Ghiassi

     به نظر من مابایست تنها به علوم توجه کنیم و تا مادامیکه دین بطور سمبولیک از اخلاق دفاع میکند خوبست ولی هنگامیکه دین وارد حیطه علمی شد باید مطابق عقل و علم عمل نماید گرنه خرافه گرایی و بیهودی و شیادی درآن نهفته شده است که از افراد ساده لوح استفاده های ابزاری میکند

 • جستاری که می خوانید نگاهی به کتاب قانون در طب تالیف شیخ الرئیس ابوعلی سینا می باشد؛ که در آن ابن سینا شراب را نه حرام بلکه جایز برای سلامتی دانسته است تا آنجا که در شعری می گوید :

  شراب را چه گنه گر که ابلهی نوشد

  گهی به تیغ برد دست و گهی به سوی نجق

  چو بو علی می ناب ار خوری حکیمانه

  به حق حق که وجودت به حق شود ملحق

  حلال گشت به فتوای عقل بر دانا

  حرام گشت به فتوای شرع بر نادان

  شراب سفید و رقیق برای کسانی که مزاج گرم دارند خوب است و سر درد نمی آورد و ممکن است بمناسبت رطوبت بخشی، سردرد ناشی از التهاب معده را از بین ببرد و یا سبک تر گرداند. شراب صاف شده همراه انگبین و نان نیز – بویژه اگر قبل از نوشیدن به مدت دو ساعت با هم آمیخته گردند همان کار را انجام دهند .

  برای کسی که فربهی و نیرومندی آرزو می کند، شراب شیرین و غلیظ توصیه می شود، لیکن باید از بند آمدن ها بر حذر با شد. برای کسی که سرد مزاج و بلغمی است شراب سرخ و کهنه بی فایده نیست و علت آنرا سابقا بیان کردیم. قبل از هضم شدن و سرازیر شدن لقمه نباید مایعی به میان آید. اگر غذا بد کیموس باشد نباید موقع خوردن آن و حتی بعد از هضم آن نوشابه ای خورد زیرا مواد آبکی، میموس بد را تا نقاط دور دست بدن می برد. نوشیدن شراب بر روی میوه و بویژه بر روی خربزه خوب نیست.

  نوشیدن شراب باید با پیمانه های کوچک شروع شود و این روش بهتر از نوشیدن با پیمانه های بزرگ تر است. کسی که به شراب عادت داشته باشد چنانچه در هنگام غذا خوردن سه پیمانه سر کشد زیانی نمی بیند. اگر به شراب خو نگرفته است و دارای تن سالم است، چنانچه بعد از رگ زدن مقداری از آن بنوشد بی فایده نیست. کسانی که بیماری زهره دارند و کسانی که تر مزاجند از شراب بهره می بینند، زیرا شراب زهره را می راند و رطوبت را پخته می گرداند.

  هر قدرعطر شراب بیشتر، بوی آن در افزایش و مزه آن لذیذتر باشد ، نوع آن بهتر است. شراب بهترین غذا رسان به تمام بخش های بدن است. شراب بلغم را می گدازد، صفرا را از ادرار و مشابه آن بیرون می راند، سودا را می لغزاند و آسان بیرون می کند و بازگشت آن مانع می شود؛ هر بند آمده ای را بدون اینکه گرمی بیگانه را زیاد بکار برد آب می سازد و می گدازد. انواع شراب را در جای خود توصیف خواهیم کرد . کسی که مغزش نیرومند است و با شرب شراب به آسانی مست نمی شود و مغز وی بخارهای بالا رو و نا پسندیده را پذیرا نیست و از شراب بجز گرمای مناسب مزاج را نمی پذیرد، از تاثیر شراب چنان صفای ذهنی بر او دست می دهد که ذهن های دیگر به آن نمی رسد. در اشخاصی که حالت مغز بر عکس آن است، کنش های شراب نیز برعکس می باشد .

  کسی که سینه اش بی توان است و در فصل زمستان نفس تنگی بر او عارض می شود نباید زیاد شراب بخورد و اگر بخورد معده اش نباید پر از طعام باشد و باید در غذایش ماده جریان اندازنده ای باشد تا اگر معده از شراب و طعام انباشته شد بیرون براند و بهتر آنست که جهت آسودگی آب انگبین بنوشد و آنرا باز بیرون دهد و بعد دهان را با سرکه و انگبین و رخساره را با آب سرد بشوید .

  بدان که: شراب کهنه را باید در رده داروها قرار داد نه رده غذاها. شراب نو رسیده برای کبد خوب نیست و کبد را بر اثر باد کردن و اسهال دادن به شورش می اندازد. بهترین شراب ها آن است که نه کهنه و نه بسیار تازه است بلکه در میانه قرار دارد، صاف است و سفیدی اش به سرخی می زند، خوش بوست و طعم آن بین ترش و شیرین یعنی میخوش است .

  بهترین شراب که شراب شسته نام دارد آن است که سه پیمانه پونه کوهی و یک پیمانه آب را هم بحدی بجوشانند که حجم آن به دو سوم اولیه رسد .

  کسی که از خوردن شراب احساس سوزش می کند باید بعد از نوشیدن آن انار و آب بمکد و فردای آنروز در ناشتا شربت افسنطین بنوشد و کمی غذا بخورد و استحمام کند

  بدان : شراب آمیخته با آب، معده راسست و تر می گرداند و زودتر مستی می آورد، زیرا آبی که در آن است آنرا زودتر بمقصد می رساند. شراب آمیخته با آب، پوست را صیقل می دهد و نیروهای روانی را تشدید می کند.

  کسی که خود را خردمند می داند نباید ناشتا، قبل از اینکه اندام های تر مزاجش آب کافی خود را دریافت کنند شراب بخورد و نباید کمی بعد از حرکات دشوار و خسته کننده شراب میل نماید، زیرا در این حالات مغز و پی آسیب می بینند و ترنجیدگی ، بهم خوردن عقل و یا بیماری ها روی می آورند و یا مواد دفعی گرم پدید می آیند .

  برخی معتقدند اگر انسان یک یا دو بار در ماه مست شود خوبست زیرا نیروهای روانی سبکبار میشود و می آسایند و ادرار و عرق بیرون می روند، مواد دفعی می گدازند و بویژه مواد بیرون ریختنی معده آب می شود و دفع می گردند .

  شراب خوردن خردسالان بدان می ماند که چوب نازک سوزان را در آتش بیاندازند. پیران تا می توانند بنوشند. جوانان باید اندازه نگهدارند که اندازه نکوست. شراب مناسب برای جوانان، شراب کهنه و آمیخته با آب انار یا آب سرد و این مانع می شود که آسیب ببینند و مزاجشان بسوزد…

  قانون در طب/تالیف شیخ الرئیس ابن سینا/کتاب اول
  ابن القفطی/تاریخ الحکما/چاپ لایپزیک

  • دوست گرامی، با درود به شما، مقاله ای که نوشتید زیبا و پرمحتواست، ولی جای آن این جا نیست. شما پابرهنه وارد معرکه شدید.

 • جستاری که می خوانید نگاهی به کتاب قانون در طب تالیف شیخ الرئیس ابوعلی سینا می باشد؛ که در آن ابن سینا شراب را نه حرام بلکه جایز برای سلامتی دانسته است تا آنجا که در شعری می گوید :

  شراب را چه گنه گر که ابلهی نوشد

  گهی به تیغ برد دست و گهی به سوی نجق

  چو بو علی می ناب ار خوری حکیمانه

  به حق حق که وجودت به حق شود ملحق

  حلال گشت به فتوای عقل بر دانا

  حرام گشت به فتوای شرع بر نادان

  شراب سفید و رقیق برای کسانی که مزاج گرم دارند خوب است و سر درد نمی آورد و ممکن است بمناسبت رطوبت بخشی، سردرد ناشی از التهاب معده را از بین ببرد و یا سبک تر گرداند. شراب صاف شده همراه انگبین و نان نیز – بویژه اگر قبل از نوشیدن به مدت دو ساعت با هم آمیخته گردند همان کار را انجام دهند .

  برای کسی که فربهی و نیرومندی آرزو می کند، شراب شیرین و غلیظ توصیه می شود، لیکن باید از بند آمدن ها بر حذر با شد. برای کسی که سرد مزاج و بلغمی است شراب سرخ و کهنه بی فایده نیست و علت آنرا سابقا بیان کردیم. قبل از هضم شدن و سرازیر شدن لقمه نباید مایعی به میان آید. اگر غذا بد کیموس باشد نباید موقع خوردن آن و حتی بعد از هضم آن نوشابه ای خورد زیرا مواد آبکی، میموس بد را تا نقاط دور دست بدن می برد. نوشیدن شراب بر روی میوه و بویژه بر روی خربزه خوب نیست.

  نوشیدن شراب باید با پیمانه های کوچک شروع شود و این روش بهتر از نوشیدن با پیمانه های بزرگ تر است. کسی که به شراب عادت داشته باشد چنانچه در هنگام غذا خوردن سه پیمانه سر کشد زیانی نمی بیند. اگر به شراب خو نگرفته است و دارای تن سالم است، چنانچه بعد از رگ زدن مقداری از آن بنوشد بی فایده نیست. کسانی که بیماری زهره دارند و کسانی که تر مزاجند از شراب بهره می بینند، زیرا شراب زهره را می راند و رطوبت را پخته می گرداند.

  هر قدرعطر شراب بیشتر، بوی آن در افزایش و مزه آن لذیذتر باشد ، نوع آن بهتر است. شراب بهترین غذا رسان به تمام بخش های بدن است. شراب بلغم را می گدازد، صفرا را از ادرار و مشابه آن بیرون می راند، سودا را می لغزاند و آسان بیرون می کند و بازگشت آن مانع می شود؛ هر بند آمده ای را بدون اینکه گرمی بیگانه را زیاد بکار برد آب می سازد و می گدازد. انواع شراب را در جای خود توصیف خواهیم کرد . کسی که مغزش نیرومند است و با شرب شراب به آسانی مست نمی شود و مغز وی بخارهای بالا رو و نا پسندیده را پذیرا نیست و از شراب بجز گرمای مناسب مزاج را نمی پذیرد، از تاثیر شراب چنان صفای ذهنی بر او دست می دهد که ذهن های دیگر به آن نمی رسد. در اشخاصی که حالت مغز بر عکس آن است، کنش های شراب نیز برعکس می باشد .

  کسی که سینه اش بی توان است و در فصل زمستان نفس تنگی بر او عارض می شود نباید زیاد شراب بخورد و اگر بخورد معده اش نباید پر از طعام باشد و باید در غذایش ماده جریان اندازنده ای باشد تا اگر معده از شراب و طعام انباشته شد بیرون براند و بهتر آنست که جهت آسودگی آب انگبین بنوشد و آنرا باز بیرون دهد و بعد دهان را با سرکه و انگبین و رخساره را با آب سرد بشوید .

  بدان که: شراب کهنه را باید در رده داروها قرار داد نه رده غذاها. شراب نو رسیده برای کبد خوب نیست و کبد را بر اثر باد کردن و اسهال دادن به شورش می اندازد. بهترین شراب ها آن است که نه کهنه و نه بسیار تازه است بلکه در میانه قرار دارد، صاف است و سفیدی اش به سرخی می زند، خوش بوست و طعم آن بین ترش و شیرین یعنی میخوش است .

  بهترین شراب که شراب شسته نام دارد آن است که سه پیمانه پونه کوهی و یک پیمانه آب را هم بحدی بجوشانند که حجم آن به دو سوم اولیه رسد .

  کسی که از خوردن شراب احساس سوزش می کند باید بعد از نوشیدن آن انار و آب بمکد و فردای آنروز در ناشتا شربت افسنطین بنوشد و کمی غذا بخورد و استحمام کند

  بدان : شراب آمیخته با آب، معده راسست و تر می گرداند و زودتر مستی می آورد، زیرا آبی که در آن است آنرا زودتر بمقصد می رساند. شراب آمیخته با آب، پوست را صیقل می دهد و نیروهای روانی را تشدید می کند.

  کسی که خود را خردمند می داند نباید ناشتا، قبل از اینکه اندام های تر مزاجش آب کافی خود را دریافت کنند شراب بخورد و نباید کمی بعد از حرکات دشوار و خسته کننده شراب میل نماید، زیرا در این حالات مغز و پی آسیب می بینند و ترنجیدگی ، بهم خوردن عقل و یا بیماری ها روی می آورند و یا مواد دفعی گرم پدید می آیند .

  برخی معتقدند اگر انسان یک یا دو بار در ماه مست شود خوبست زیرا نیروهای روانی سبکبار میشود و می آسایند و ادرار و عرق بیرون می روند، مواد دفعی می گدازند و بویژه مواد بیرون ریختنی معده آب می شود و دفع می گردند .

  شراب خوردن خردسالان بدان می ماند که چوب نازک سوزان را در آتش بیاندازند. پیران تا می توانند بنوشند. جوانان باید اندازه نگهدارند که اندازه نکوست. شراب مناسب برای جوانان، شراب کهنه و آمیخته با آب انار یا آب سرد و این مانع می شود که آسیب ببینند و مزاجشان بسوزد…

  قانون در طب/تالیف شیخ الرئیس ابن سینا/کتاب اول
  ابن القفطی/تاریخ الحکما/چاپ لایپزیک

  • دوست گرامی، با درود به شما، مقاله ای که نوشتید زیبا و پرمحتواست، ولی جای آن این جا نیست. شما پابرهنه وارد معرکه شدید.

 • جستاری که می خوانید نگاهی به کتاب قانون در طب تالیف شیخ الرئیس ابوعلی سینا می باشد؛ که در آن ابن سینا شراب را نه حرام بلکه جایز برای سلامتی دانسته است تا آنجا که در شعری می گوید :

  شراب را چه گنه گر که ابلهی نوشد

  گهی به تیغ برد دست و گهی به سوی نجق

  چو بو علی می ناب ار خوری حکیمانه

  به حق حق که وجودت به حق شود ملحق

  حلال گشت به فتوای عقل بر دانا

  حرام گشت به فتوای شرع بر نادان

  شراب سفید و رقیق برای کسانی که مزاج گرم دارند خوب است و سر درد نمی آورد و ممکن است بمناسبت رطوبت بخشی، سردرد ناشی از التهاب معده را از بین ببرد و یا سبک تر گرداند. شراب صاف شده همراه انگبین و نان نیز – بویژه اگر قبل از نوشیدن به مدت دو ساعت با هم آمیخته گردند همان کار را انجام دهند .

  برای کسی که فربهی و نیرومندی آرزو می کند، شراب شیرین و غلیظ توصیه می شود، لیکن باید از بند آمدن ها بر حذر با شد. برای کسی که سرد مزاج و بلغمی است شراب سرخ و کهنه بی فایده نیست و علت آنرا سابقا بیان کردیم. قبل از هضم شدن و سرازیر شدن لقمه نباید مایعی به میان آید. اگر غذا بد کیموس باشد نباید موقع خوردن آن و حتی بعد از هضم آن نوشابه ای خورد زیرا مواد آبکی، میموس بد را تا نقاط دور دست بدن می برد. نوشیدن شراب بر روی میوه و بویژه بر روی خربزه خوب نیست.

  نوشیدن شراب باید با پیمانه های کوچک شروع شود و این روش بهتر از نوشیدن با پیمانه های بزرگ تر است. کسی که به شراب عادت داشته باشد چنانچه در هنگام غذا خوردن سه پیمانه سر کشد زیانی نمی بیند. اگر به شراب خو نگرفته است و دارای تن سالم است، چنانچه بعد از رگ زدن مقداری از آن بنوشد بی فایده نیست. کسانی که بیماری زهره دارند و کسانی که تر مزاجند از شراب بهره می بینند، زیرا شراب زهره را می راند و رطوبت را پخته می گرداند.

  هر قدرعطر شراب بیشتر، بوی آن در افزایش و مزه آن لذیذتر باشد ، نوع آن بهتر است. شراب بهترین غذا رسان به تمام بخش های بدن است. شراب بلغم را می گدازد، صفرا را از ادرار و مشابه آن بیرون می راند، سودا را می لغزاند و آسان بیرون می کند و بازگشت آن مانع می شود؛ هر بند آمده ای را بدون اینکه گرمی بیگانه را زیاد بکار برد آب می سازد و می گدازد. انواع شراب را در جای خود توصیف خواهیم کرد . کسی که مغزش نیرومند است و با شرب شراب به آسانی مست نمی شود و مغز وی بخارهای بالا رو و نا پسندیده را پذیرا نیست و از شراب بجز گرمای مناسب مزاج را نمی پذیرد، از تاثیر شراب چنان صفای ذهنی بر او دست می دهد که ذهن های دیگر به آن نمی رسد. در اشخاصی که حالت مغز بر عکس آن است، کنش های شراب نیز برعکس می باشد .

  کسی که سینه اش بی توان است و در فصل زمستان نفس تنگی بر او عارض می شود نباید زیاد شراب بخورد و اگر بخورد معده اش نباید پر از طعام باشد و باید در غذایش ماده جریان اندازنده ای باشد تا اگر معده از شراب و طعام انباشته شد بیرون براند و بهتر آنست که جهت آسودگی آب انگبین بنوشد و آنرا باز بیرون دهد و بعد دهان را با سرکه و انگبین و رخساره را با آب سرد بشوید .

  بدان که: شراب کهنه را باید در رده داروها قرار داد نه رده غذاها. شراب نو رسیده برای کبد خوب نیست و کبد را بر اثر باد کردن و اسهال دادن به شورش می اندازد. بهترین شراب ها آن است که نه کهنه و نه بسیار تازه است بلکه در میانه قرار دارد، صاف است و سفیدی اش به سرخی می زند، خوش بوست و طعم آن بین ترش و شیرین یعنی میخوش است .

  بهترین شراب که شراب شسته نام دارد آن است که سه پیمانه پونه کوهی و یک پیمانه آب را هم بحدی بجوشانند که حجم آن به دو سوم اولیه رسد .

  کسی که از خوردن شراب احساس سوزش می کند باید بعد از نوشیدن آن انار و آب بمکد و فردای آنروز در ناشتا شربت افسنطین بنوشد و کمی غذا بخورد و استحمام کند

  بدان : شراب آمیخته با آب، معده راسست و تر می گرداند و زودتر مستی می آورد، زیرا آبی که در آن است آنرا زودتر بمقصد می رساند. شراب آمیخته با آب، پوست را صیقل می دهد و نیروهای روانی را تشدید می کند.

  کسی که خود را خردمند می داند نباید ناشتا، قبل از اینکه اندام های تر مزاجش آب کافی خود را دریافت کنند شراب بخورد و نباید کمی بعد از حرکات دشوار و خسته کننده شراب میل نماید، زیرا در این حالات مغز و پی آسیب می بینند و ترنجیدگی ، بهم خوردن عقل و یا بیماری ها روی می آورند و یا مواد دفعی گرم پدید می آیند .

  برخی معتقدند اگر انسان یک یا دو بار در ماه مست شود خوبست زیرا نیروهای روانی سبکبار میشود و می آسایند و ادرار و عرق بیرون می روند، مواد دفعی می گدازند و بویژه مواد بیرون ریختنی معده آب می شود و دفع می گردند .

  شراب خوردن خردسالان بدان می ماند که چوب نازک سوزان را در آتش بیاندازند. پیران تا می توانند بنوشند. جوانان باید اندازه نگهدارند که اندازه نکوست. شراب مناسب برای جوانان، شراب کهنه و آمیخته با آب انار یا آب سرد و این مانع می شود که آسیب ببینند و مزاجشان بسوزد…

  قانون در طب/تالیف شیخ الرئیس ابن سینا/کتاب اول
  ابن القفطی/تاریخ الحکما/چاپ لایپزیک

  • دوست گرامی، با درود به شما، مقاله ای که نوشتید زیبا و پرمحتواست، ولی جای آن این جا نیست. شما پابرهنه وارد معرکه شدید.

   • Sahameddin Ghiassi

    نظر من این بود که علم و دین مورد مقایسه قرار بگیرند و آنچه عمل نمی ّپذیرد بایست حذف شود و مقام علمی ّپورسینا بر کسی پوشیده نیست که خانه از بیخ لرزان است

 • جستاری که می خوانید نگاهی به کتاب قانون در طب تالیف شیخ الرئیس ابوعلی سینا می باشد؛ که در آن ابن سینا شراب را نه حرام بلکه جایز برای سلامتی دانسته است تا آنجا که در شعری می گوید :

  شراب را چه گنه گر که ابلهی نوشد

  گهی به تیغ برد دست و گهی به سوی نجق

  چو بو علی می ناب ار خوری حکیمانه

  به حق حق که وجودت به حق شود ملحق

  حلال گشت به فتوای عقل بر دانا

  حرام گشت به فتوای شرع بر نادان

  شراب سفید و رقیق برای کسانی که مزاج گرم دارند خوب است و سر درد نمی آورد و ممکن است بمناسبت رطوبت بخشی، سردرد ناشی از التهاب معده را از بین ببرد و یا سبک تر گرداند. شراب صاف شده همراه انگبین و نان نیز – بویژه اگر قبل از نوشیدن به مدت دو ساعت با هم آمیخته گردند همان کار را انجام دهند .

  برای کسی که فربهی و نیرومندی آرزو می کند، شراب شیرین و غلیظ توصیه می شود، لیکن باید از بند آمدن ها بر حذر با شد. برای کسی که سرد مزاج و بلغمی است شراب سرخ و کهنه بی فایده نیست و علت آنرا سابقا بیان کردیم. قبل از هضم شدن و سرازیر شدن لقمه نباید مایعی به میان آید. اگر غذا بد کیموس باشد نباید موقع خوردن آن و حتی بعد از هضم آن نوشابه ای خورد زیرا مواد آبکی، میموس بد را تا نقاط دور دست بدن می برد. نوشیدن شراب بر روی میوه و بویژه بر روی خربزه خوب نیست.

  نوشیدن شراب باید با پیمانه های کوچک شروع شود و این روش بهتر از نوشیدن با پیمانه های بزرگ تر است. کسی که به شراب عادت داشته باشد چنانچه در هنگام غذا خوردن سه پیمانه سر کشد زیانی نمی بیند. اگر به شراب خو نگرفته است و دارای تن سالم است، چنانچه بعد از رگ زدن مقداری از آن بنوشد بی فایده نیست. کسانی که بیماری زهره دارند و کسانی که تر مزاجند از شراب بهره می بینند، زیرا شراب زهره را می راند و رطوبت را پخته می گرداند.

  هر قدرعطر شراب بیشتر، بوی آن در افزایش و مزه آن لذیذتر باشد ، نوع آن بهتر است. شراب بهترین غذا رسان به تمام بخش های بدن است. شراب بلغم را می گدازد، صفرا را از ادرار و مشابه آن بیرون می راند، سودا را می لغزاند و آسان بیرون می کند و بازگشت آن مانع می شود؛ هر بند آمده ای را بدون اینکه گرمی بیگانه را زیاد بکار برد آب می سازد و می گدازد. انواع شراب را در جای خود توصیف خواهیم کرد . کسی که مغزش نیرومند است و با شرب شراب به آسانی مست نمی شود و مغز وی بخارهای بالا رو و نا پسندیده را پذیرا نیست و از شراب بجز گرمای مناسب مزاج را نمی پذیرد، از تاثیر شراب چنان صفای ذهنی بر او دست می دهد که ذهن های دیگر به آن نمی رسد. در اشخاصی که حالت مغز بر عکس آن است، کنش های شراب نیز برعکس می باشد .

  کسی که سینه اش بی توان است و در فصل زمستان نفس تنگی بر او عارض می شود نباید زیاد شراب بخورد و اگر بخورد معده اش نباید پر از طعام باشد و باید در غذایش ماده جریان اندازنده ای باشد تا اگر معده از شراب و طعام انباشته شد بیرون براند و بهتر آنست که جهت آسودگی آب انگبین بنوشد و آنرا باز بیرون دهد و بعد دهان را با سرکه و انگبین و رخساره را با آب سرد بشوید .

  بدان که: شراب کهنه را باید در رده داروها قرار داد نه رده غذاها. شراب نو رسیده برای کبد خوب نیست و کبد را بر اثر باد کردن و اسهال دادن به شورش می اندازد. بهترین شراب ها آن است که نه کهنه و نه بسیار تازه است بلکه در میانه قرار دارد، صاف است و سفیدی اش به سرخی می زند، خوش بوست و طعم آن بین ترش و شیرین یعنی میخوش است .

  بهترین شراب که شراب شسته نام دارد آن است که سه پیمانه پونه کوهی و یک پیمانه آب را هم بحدی بجوشانند که حجم آن به دو سوم اولیه رسد .

  کسی که از خوردن شراب احساس سوزش می کند باید بعد از نوشیدن آن انار و آب بمکد و فردای آنروز در ناشتا شربت افسنطین بنوشد و کمی غذا بخورد و استحمام کند

  بدان : شراب آمیخته با آب، معده راسست و تر می گرداند و زودتر مستی می آورد، زیرا آبی که در آن است آنرا زودتر بمقصد می رساند. شراب آمیخته با آب، پوست را صیقل می دهد و نیروهای روانی را تشدید می کند.

  کسی که خود را خردمند می داند نباید ناشتا، قبل از اینکه اندام های تر مزاجش آب کافی خود را دریافت کنند شراب بخورد و نباید کمی بعد از حرکات دشوار و خسته کننده شراب میل نماید، زیرا در این حالات مغز و پی آسیب می بینند و ترنجیدگی ، بهم خوردن عقل و یا بیماری ها روی می آورند و یا مواد دفعی گرم پدید می آیند .

  برخی معتقدند اگر انسان یک یا دو بار در ماه مست شود خوبست زیرا نیروهای روانی سبکبار میشود و می آسایند و ادرار و عرق بیرون می روند، مواد دفعی می گدازند و بویژه مواد بیرون ریختنی معده آب می شود و دفع می گردند .

  شراب خوردن خردسالان بدان می ماند که چوب نازک سوزان را در آتش بیاندازند. پیران تا می توانند بنوشند. جوانان باید اندازه نگهدارند که اندازه نکوست. شراب مناسب برای جوانان، شراب کهنه و آمیخته با آب انار یا آب سرد و این مانع می شود که آسیب ببینند و مزاجشان بسوزد…

  قانون در طب/تالیف شیخ الرئیس ابن سینا/کتاب اول
  ابن القفطی/تاریخ الحکما/چاپ لایپزیک

  • دوست گرامی، با درود به شما، مقاله ای که نوشتید زیبا و پرمحتواست، ولی جای آن این جا نیست. شما پابرهنه وارد معرکه شدید.

   • Sahameddin Ghiassi

    نظر من این بود که علم و دین مورد مقایسه قرار بگیرند و آنچه عمل نمی ّپذیرد بایست حذف شود و مقام علمی ّپورسینا بر کسی پوشیده نیست که خانه از بیخ لرزان است

 • Porya_delphi2008

  شما با گفته هایتان می گویید مردم در ۳۰ سال پیش دارای شعور نبودند که به کی رای دادند . همه میدانند بنی صدر در انتخابات آزاد ریاست جمهوری با ۷۶ درصد آرا رئیس جمهور شد و در ضمن به فرض که دارای حمایت خمینی نیز بود . کاری که بنی صدر کرد هیچ کس دیگر انجام نداد و مقابل امام ایستاد و این نشاندهنده بزرگی این مرد است . بنی صدر اگر فقط در یک مصاحبه تلویزیونی فقط مصاحبه میکرد و میگفت احزاب مخالف است . خوب نیاز به تحمل اینهمه درد سر نبود .
  به هر صورت در گوش برخی افراد هیچ گونه حرف نفوذ نمی کند و فقط حرف خودشان را میزنند به این افراد می گویم .

  • دوست گرامی، ما بنی صدر را بهتر از هرکس دیگر می شناسیم و می توانیم در مورد فرصت طلبی و غرور و تکبر و خودبزرگ بیی او دست کم دو کتاب بنویسیم.
   هنگامی که بنی صدر در مرز کویت به خمینی ملحق شد، ۲۰ نفر ایرانی او را نمی شناختند. خمینی از آن جا بنی صدر را مورد حمایت خود قرار داد که او را فرزند آیت الله و پدرش را از دوستان و هم پالکی های خود می دانست. بنی صدر با چاخان و چاپلوسی توانست محبت خمینی را جلب کند. خمینی به فیضیه قم و دیگر آخوندها سفارش کرد که به او رأی بدهند. در کنار او فرد دیگری که مورد توجه و شناخت مردم باشد نبود. در آن زمان، طرفداران خمینی روی دیوارها می نوشتند« بنی صدر صد در صد»
   بنی صدر هرگز به دلیل خدمت به مردم و انقلابی بودن جلو مردم نایستاد. ایستادن او در برابر خمینی به دلیل جاه طلبی و غرور بی اندازه او بود. ما در میان رجال ایران، کسی را مغرورتر و خود بزرگ بین تر از بنی صدر نمی شناسیم. افکار سیاسی او هم منحرف است . کتاب اقتصاد اسلامی او نشان می دهد که این شخص یک عمامه از آخوند کمتر دارد، و تا چه اندازه از مرحله پرت است.
   البته عبا را بر کول خود می انداخت و زیاد هم از یک آخوند دورتر نبود.
   از حیث فرصت طلبی و جاه طلبی اش همین که دختر جوان و باشعور و فهمیده خود را به مسعود رجوی داد، و به اصطلاح ازدواج سیاسی برقرار نمود. همان کاری که بیشتر آخوندهای ایران می کنند، و دخترهای نوجوان خود را به یک آخوند گردن کلفت و گاهی هم پیر و از کار افتاده می دهند. در زمان اسلام هم ابوبکر دختر ۷ ساله خود را فدای مطامع و هوس های سیاسی خود کرد.

 • Porya_delphi2008

  شما با گفته هایتان می گویید مردم در ۳۰ سال پیش دارای شعور نبودند که به کی رای دادند . همه میدانند بنی صدر در انتخابات آزاد ریاست جمهوری با ۷۶ درصد آرا رئیس جمهور شد و در ضمن به فرض که دارای حمایت خمینی نیز بود . کاری که بنی صدر کرد هیچ کس دیگر انجام نداد و مقابل امام ایستاد و این نشاندهنده بزرگی این مرد است . بنی صدر اگر فقط در یک مصاحبه تلویزیونی فقط مصاحبه میکرد و میگفت احزاب مخالف است . خوب نیاز به تحمل اینهمه درد سر نبود .
  به هر صورت در گوش برخی افراد هیچ گونه حرف نفوذ نمی کند و فقط حرف خودشان را میزنند به این افراد می گویم .

  • دوست گرامی، ما بنی صدر را بهتر از هرکس دیگر می شناسیم و می توانیم در مورد فرصت طلبی و غرور و تکبر و خودبزرگ بیی او دست کم دو کتاب بنویسیم.
   هنگامی که بنی صدر در مرز کویت به خمینی ملحق شد، ۲۰ نفر ایرانی او را نمی شناختند. خمینی از آن جا بنی صدر را مورد حمایت خود قرار داد که او را فرزند آیت الله و پدرش را از دوستان و هم پالکی های خود می دانست. بنی صدر با چاخان و چاپلوسی توانست محبت خمینی را جلب کند. خمینی به فیضیه قم و دیگر آخوندها سفارش کرد که به او رأی بدهند. در کنار او فرد دیگری که مورد توجه و شناخت مردم باشد نبود. در آن زمان، طرفداران خمینی روی دیوارها می نوشتند« بنی صدر صد در صد»
   بنی صدر هرگز به دلیل خدمت به مردم و انقلابی بودن جلو مردم نایستاد. ایستادن او در برابر خمینی به دلیل جاه طلبی و غرور بی اندازه او بود. ما در میان رجال ایران، کسی را مغرورتر و خود بزرگ بین تر از بنی صدر نمی شناسیم. افکار سیاسی او هم منحرف است . کتاب اقتصاد اسلامی او نشان می دهد که این شخص یک عمامه از آخوند کمتر دارد، و تا چه اندازه از مرحله پرت است.
   البته عبا را بر کول خود می انداخت و زیاد هم از یک آخوند دورتر نبود.
   از حیث فرصت طلبی و جاه طلبی اش همین که دختر جوان و باشعور و فهمیده خود را به مسعود رجوی داد، و به اصطلاح ازدواج سیاسی برقرار نمود. همان کاری که بیشتر آخوندهای ایران می کنند، و دخترهای نوجوان خود را به یک آخوند گردن کلفت و گاهی هم پیر و از کار افتاده می دهند. در زمان اسلام هم ابوبکر دختر ۷ ساله خود را فدای مطامع و هوس های سیاسی خود کرد.

 • Porya_delphi2008

  شما با گفته هایتان می گویید مردم در ۳۰ سال پیش دارای شعور نبودند که به کی رای دادند . همه میدانند بنی صدر در انتخابات آزاد ریاست جمهوری با ۷۶ درصد آرا رئیس جمهور شد و در ضمن به فرض که دارای حمایت خمینی نیز بود . کاری که بنی صدر کرد هیچ کس دیگر انجام نداد و مقابل امام ایستاد و این نشاندهنده بزرگی این مرد است . بنی صدر اگر فقط در یک مصاحبه تلویزیونی فقط مصاحبه میکرد و میگفت احزاب مخالف است . خوب نیاز به تحمل اینهمه درد سر نبود .
  به هر صورت در گوش برخی افراد هیچ گونه حرف نفوذ نمی کند و فقط حرف خودشان را میزنند به این افراد می گویم .

 • Aryoobarzan

  دوست عزیز؛احمدی نژاد هم مدعی هست که رییس جمهور ایران است. صدام هم مدعی ۹۹% آرای مردم عراق بود چه رسد به %۷۰ ادعایی شما و آقای بنی صدر. این که مردم ما ۳۰ سال پیش از روی نداشتن و نرسیدن دانش و اطلاعات کافی و تلاش افرادی نظیر بنی صدر در تلطیف و تحریف دیدگاههای خمینی به اشتباه افتاده اند و عکس کسی را که شما در کامنت قبلی “امام ” خود می خوانید را در ماه دیدند، دلیلی بر نداشتن “شعور” از سوی مردم نمیتواند باشد بلکه نشابگر خیانتهای امثال بنی صدر است که با تحریفها و دروغهای اینچنینی نظرات خمینی، مردم ما را به اشتباه و ایران را به روز سیاه افکندند و امروز حتی پس از ۳۲ سال نام نشریه و سایت و اهدافشان(بنی صدر) هنوز هم “انقلاب اسلامی” است. تحریفها و دروغهای که شوربختانه هنوز هم در این بازار شلوغ سیاست ایران به قصد سیاه روزی هرچه تمامتر فردا ادامه دارد اینبار از سوی تازه نفسهای ذوب در بنی صدر.

 • Aryoobarzan

  دوست عزیز؛احمدی نژاد هم مدعی هست که رییس جمهور ایران است. صدام هم مدعی ۹۹% آرای مردم عراق بود چه رسد به %۷۰ ادعایی شما و آقای بنی صدر. این که مردم ما ۳۰ سال پیش از روی نداشتن و نرسیدن دانش و اطلاعات کافی و تلاش افرادی نظیر بنی صدر در تلطیف و تحریف دیدگاههای خمینی به اشتباه افتاده اند و عکس کسی را که شما در کامنت قبلی “امام ” خود می خوانید را در ماه دیدند، دلیلی بر نداشتن “شعور” از سوی مردم نمیتواند باشد بلکه نشابگر خیانتهای امثال بنی صدر است که با تحریفها و دروغهای اینچنینی نظرات خمینی، مردم ما را به اشتباه و ایران را به روز سیاه افکندند و امروز حتی پس از ۳۲ سال نام نشریه و سایت و اهدافشان(بنی صدر) هنوز هم “انقلاب اسلامی” است. تحریفها و دروغهای که شوربختانه هنوز هم در این بازار شلوغ سیاست ایران به قصد سیاه روزی هرچه تمامتر فردا ادامه دارد اینبار از سوی تازه نفسهای ذوب در بنی صدر.

 • Aryoobarzan

  دوست عزیز؛احمدی نژاد هم مدعی هست که رییس جمهور ایران است. صدام هم مدعی ۹۹% آرای مردم عراق بود چه رسد به %۷۰ ادعایی شما و آقای بنی صدر. این که مردم ما ۳۰ سال پیش از روی نداشتن و نرسیدن دانش و اطلاعات کافی و تلاش افرادی نظیر بنی صدر در تلطیف و تحریف دیدگاههای خمینی به اشتباه افتاده اند و عکس کسی را که شما در کامنت قبلی “امام ” خود می خوانید را در ماه دیدند، دلیلی بر نداشتن “شعور” از سوی مردم نمیتواند باشد بلکه نشابگر خیانتهای امثال بنی صدر است که با تحریفها و دروغهای اینچنینی نظرات خمینی، مردم ما را به اشتباه و ایران را به روز سیاه افکندند و امروز حتی پس از ۳۲ سال نام نشریه و سایت و اهدافشان(بنی صدر) هنوز هم “انقلاب اسلامی” است. تحریفها و دروغهای که شوربختانه هنوز هم در این بازار شلوغ سیاست ایران به قصد سیاه روزی هرچه تمامتر فردا ادامه دارد اینبار از سوی تازه نفسهای ذوب در بنی صدر.

 • Aryoobarzan

  دوست عزیز؛احمدی نژاد هم مدعی هست که رییس جمهور ایران است. صدام هم مدعی ۹۹% آرای مردم عراق بود چه رسد به %۷۰ ادعایی شما و آقای بنی صدر. این که مردم ما ۳۰ سال پیش از روی نداشتن و نرسیدن دانش و اطلاعات کافی و تلاش افرادی نظیر بنی صدر در تلطیف و تحریف دیدگاههای خمینی به اشتباه افتاده اند و عکس کسی را که شما در کامنت قبلی “امام ” خود می خوانید را در ماه دیدند، دلیلی بر نداشتن “شعور” از سوی مردم نمیتواند باشد بلکه نشابگر خیانتهای امثال بنی صدر است که با تحریفها و دروغهای اینچنینی نظرات خمینی، مردم ما را به اشتباه و ایران را به روز سیاه افکندند و امروز حتی پس از ۳۲ سال نام نشریه و سایت و اهدافشان(بنی صدر) هنوز هم “انقلاب اسلامی” است. تحریفها و دروغهای که شوربختانه هنوز هم در این بازار شلوغ سیاست ایران به قصد سیاه روزی هرچه تمامتر فردا ادامه دارد اینبار از سوی تازه نفسهای ذوب در بنی صدر.

 • mashhadi gholi

  ba salam, omidvaram aghayan khodeshan ra siasat madar nadanand, chon be che biraheye azimi miravid!!! mardom 30 sale pish ancheh ra bayad entekhab mikardand, kardand va dorost ham boud. aghayan bani sadr, bazargan, yazdi va…… ham dar sharayet an zaman tasmim gereftand.

  aghaye khomeini ham dar sale 56 be kolli nashenakhteh boud magar dar mohite basteh hozeh haye elmiieh, in bbc boud ke khomeini ra be mardom jan be lab resideh moarrefi kard!!!

  dar hale hazer in shoma hastid ke ba matalebetan ya mamourid ya nadan!? mellat ma agar emkan dashteh bashad sahih entekhab khahad kard, na mehtare bi savadi shah khahad shod va na mollaye motavahhemi vali faghih!

  movafagh bashid

  • مقاله ما مستند به دلایل و اطلاعات کافی است. مردم انقلاب کردند، بسیار کار خوبی کردند، و می بایست انقلاب کنند. این را ما در دهها مقاله به تفصیل گفته ایم. شما اهل مطالعه و خواندن نیستید وگرنه ناخواسته و یا بازیرکی و برنامه ریزی گروه خود که یکی از وابستگانید، کنایه و تهمت نمی زدید.

   مردم حق داشتند انقلاب کنند ولی فرصت طلبان مانند یزدی قطب زاده، و بنی صدر خمینی ناشناخته را با محبت و ساده و مهربان نشان دادند. بازرگان، سنجابی، و گروه دیگری از رجال سیاسی با مطالعه نیز با پیوستن به خمینی، مردم را گمراه کردند. درحقیقت کار همه آنان خیانت به مردم بود.
   مردم اکثریت به خمینی رأی دادند، بدون کمترین شناخت آخوند. همین مردم اکثریت، در ۲۲ خرداد سال پیش مجالس رأی گیری ولی وقیح را رونق بخشیدند، و به ولایت وقیح مشروعیت دادند. ۲۲ میلیون مردم هم به خاتمی رای دادند.

   مردم آلمان نیز بیش از ۹۵٪ به هیتلر رأی دادند. همین آمار مردم هم به بنی صدر رأی دادند.
   شما اگر آدم با حقیقت و میهن دوستی باشی باید از نوشتن این گفتار بی مایه و بی اساس احساس شرم کنی.
   ما وظیفه امان روشنگری است، و بازهم تا زنده ایم ادامه می دهیم، و امثال شما افراد سودجوی، و یا خردباخته را رسوا خواهیم کرد.

 • mashhadi gholi

  ba salam, omidvaram aghayan khodeshan ra siasat madar nadanand, chon be che biraheye azimi miravid!!! mardom 30 sale pish ancheh ra bayad entekhab mikardand, kardand va dorost ham boud. aghayan bani sadr, bazargan, yazdi va…… ham dar sharayet an zaman tasmim gereftand.

  aghaye khomeini ham dar sale 56 be kolli nashenakhteh boud magar dar mohite basteh hozeh haye elmiieh, in bbc boud ke khomeini ra be mardom jan be lab resideh moarrefi kard!!!

  dar hale hazer in shoma hastid ke ba matalebetan ya mamourid ya nadan!? mellat ma agar emkan dashteh bashad sahih entekhab khahad kard, na mehtare bi savadi shah khahad shod va na mollaye motavahhemi vali faghih!

  movafagh bashid

  • مقاله ما مستند به دلایل و اطلاعات کافی است. مردم انقلاب کردند، بسیار کار خوبی کردند، و می بایست انقلاب کنند. این را ما در دهها مقاله به تفصیل گفته ایم. شما اهل مطالعه و خواندن نیستید وگرنه ناخواسته و یا بازیرکی و برنامه ریزی گروه خود که یکی از وابستگانید، کنایه و تهمت نمی زدید.

   مردم حق داشتند انقلاب کنند ولی فرصت طلبان مانند یزدی قطب زاده، و بنی صدر خمینی ناشناخته را با محبت و ساده و مهربان نشان دادند. بازرگان، سنجابی، و گروه دیگری از رجال سیاسی با مطالعه نیز با پیوستن به خمینی، مردم را گمراه کردند. درحقیقت کار همه آنان خیانت به مردم بود.
   مردم اکثریت به خمینی رأی دادند، بدون کمترین شناخت آخوند. همین مردم اکثریت، در ۲۲ خرداد سال پیش مجالس رأی گیری ولی وقیح را رونق بخشیدند، و به ولایت وقیح مشروعیت دادند. ۲۲ میلیون مردم هم به خاتمی رای دادند.

   مردم آلمان نیز بیش از ۹۵٪ به هیتلر رأی دادند. همین آمار مردم هم به بنی صدر رأی دادند.
   شما اگر آدم با حقیقت و میهن دوستی باشی باید از نوشتن این گفتار بی مایه و بی اساس احساس شرم کنی.
   ما وظیفه امان روشنگری است، و بازهم تا زنده ایم ادامه می دهیم، و امثال شما افراد سودجوی، و یا خردباخته را رسوا خواهیم کرد.

 • mashhadi gholi

  ba salam, omidvaram aghayan khodeshan ra siasat madar nadanand, chon be che biraheye azimi miravid!!! mardom 30 sale pish ancheh ra bayad entekhab mikardand, kardand va dorost ham boud. aghayan bani sadr, bazargan, yazdi va…… ham dar sharayet an zaman tasmim gereftand.

  aghaye khomeini ham dar sale 56 be kolli nashenakhteh boud magar dar mohite basteh hozeh haye elmiieh, in bbc boud ke khomeini ra be mardom jan be lab resideh moarrefi kard!!!

  dar hale hazer in shoma hastid ke ba matalebetan ya mamourid ya nadan!? mellat ma agar emkan dashteh bashad sahih entekhab khahad kard, na mehtare bi savadi shah khahad shod va na mollaye motavahhemi vali faghih!

  movafagh bashid

 • Asldkfg

  بجای اینکه دخترک حافظ قرآن را به حفظ ریاضیات تشویق کنید دخترکان رقاص را به این کار تشویق کنید. جوری صحبت می کنید که انگار فقط یک دختر چنین هوشی داشت و حیف که آن یکی هم رفت سراغ قرآن!!!! عجب عوامفریب هستید شما

 • Asldkfg

  بجای اینکه دخترک حافظ قرآن را به حفظ ریاضیات تشویق کنید دخترکان رقاص را به این کار تشویق کنید. جوری صحبت می کنید که انگار فقط یک دختر چنین هوشی داشت و حیف که آن یکی هم رفت سراغ قرآن!!!! عجب عوامفریب هستید شما

  • نخست باید ادب و تربیت خانوادگی داشت، که شما بی فرهنگید، و هنوز حرف زدن و با کمال بودن را درک نمی کنید، اگر درک می کردید، ما خوب نوشتیم، و همین مقاله انتقادی ما ۳۸۷ بار تا کنون باز پخش شده، و بیش از ۳۰ هزار هم میهنان ما آن را دیده اند.

 • Asldkfg

  بجای اینکه دخترک حافظ قرآن را به حفظ ریاضیات تشویق کنید دخترکان رقاص را به این کار تشویق کنید. جوری صحبت می کنید که انگار فقط یک دختر چنین هوشی داشت و حیف که آن یکی هم رفت سراغ قرآن!!!! عجب عوامفریب هستید شما

 • Shahin

  قرآن که مهین کلام خوانند آن را
  گه گاه نه بر دوام خوانند آن را

  بر گرد پیاله آیتی هست مقیم
  کاندر همه جا مدام خوانند آن را

 • Shahin

  قرآن که مهین کلام خوانند آن را
  گه گاه نه بر دوام خوانند آن را

  بر گرد پیاله آیتی هست مقیم
  کاندر همه جا مدام خوانند آن را

 • Shahin

  قرآن که مهین کلام خوانند آن را
  گه گاه نه بر دوام خوانند آن را

  بر گرد پیاله آیتی هست مقیم
  کاندر همه جا مدام خوانند آن را

 • Shahin

  قرآن که مهین کلام خوانند آن را
  گه گاه نه بر دوام خوانند آن را

  بر گرد پیاله آیتی هست مقیم
  کاندر همه جا مدام خوانند آن را

 • M_alaii

  شما شاه پرست ها همش دنبال این هستید که یه نفر یا چند نفر را پیدا کنید و تمام تقصیر ها را گردن آن ها اندازید. یک روز به بنی صدر و قطب زاده و یزدی و یک روز دیگر هم بازرگان و سنجابی ….. ولی این را بدانید که به قول بازرگان رهبر واقعی انقلاب محمد رضا شاه بود. کسی که با زیر پا گذاشتن قانون مشروطه یک حکومت دیکتاتوری راه انداخت و با اتکا به کودتای امریکایی و انگلیسی قدرت را تمام و کمال در اختیار گرفت. که با این کار دیگر نه مشروعیت ملی داشت و نه مشروعیت قانونی.

 • M_alaii

  شما شاه پرست ها همش دنبال این هستید که یه نفر یا چند نفر را پیدا کنید و تمام تقصیر ها را گردن آن ها اندازید. یک روز به بنی صدر و قطب زاده و یزدی و یک روز دیگر هم بازرگان و سنجابی ….. ولی این را بدانید که به قول بازرگان رهبر واقعی انقلاب محمد رضا شاه بود. کسی که با زیر پا گذاشتن قانون مشروطه یک حکومت دیکتاتوری راه انداخت و با اتکا به کودتای امریکایی و انگلیسی قدرت را تمام و کمال در اختیار گرفت. که با این کار دیگر نه مشروعیت ملی داشت و نه مشروعیت قانونی.

 • M_alaii

  شما شاه پرست ها همش دنبال این هستید که یه نفر یا چند نفر را پیدا کنید و تمام تقصیر ها را گردن آن ها اندازید. یک روز به بنی صدر و قطب زاده و یزدی و یک روز دیگر هم بازرگان و سنجابی ….. ولی این را بدانید که به قول بازرگان رهبر واقعی انقلاب محمد رضا شاه بود. کسی که با زیر پا گذاشتن قانون مشروطه یک حکومت دیکتاتوری راه انداخت و با اتکا به کودتای امریکایی و انگلیسی قدرت را تمام و کمال در اختیار گرفت. که با این کار دیگر نه مشروعیت ملی داشت و نه مشروعیت قانونی.

 • M_alaii

  شما شاه پرست ها همش دنبال این هستید که یه نفر یا چند نفر را پیدا کنید و تمام تقصیر ها را گردن آن ها اندازید. یک روز به بنی صدر و قطب زاده و یزدی و یک روز دیگر هم بازرگان و سنجابی ….. ولی این را بدانید که به قول بازرگان رهبر واقعی انقلاب محمد رضا شاه بود. کسی که با زیر پا گذاشتن قانون مشروطه یک حکومت دیکتاتوری راه انداخت و با اتکا به کودتای امریکایی و انگلیسی قدرت را تمام و کمال در اختیار گرفت. که با این کار دیگر نه مشروعیت ملی داشت و نه مشروعیت قانونی.

 • M_alaii

  شما شاه پرست ها همش دنبال این هستید که یه نفر یا چند نفر را پیدا کنید و تمام تقصیر ها را گردن آن ها اندازید. یک روز به بنی صدر و قطب زاده و یزدی و یک روز دیگر هم بازرگان و سنجابی ….. ولی این را بدانید که به قول بازرگان رهبر واقعی انقلاب محمد رضا شاه بود. کسی که با زیر پا گذاشتن قانون مشروطه یک حکومت دیکتاتوری راه انداخت و با اتکا به کودتای امریکایی و انگلیسی قدرت را تمام و کمال در اختیار گرفت. که با این کار دیگر نه مشروعیت ملی داشت و نه مشروعیت قانونی.

 • Arash

  من شخصا نه شاه رو قبول دارم نه جبهه ملی نه اصلاح طلبان نه نهضت آزادی ها فقط و فقط بختیار و غلامحسین صدیقی درود به شرفشون که بااینکه زمان شاه زندان های ساواک بودند می دانستند انقلاب چه بلایی هست…بروید بخوانید

 • Arash

  من شخصا نه شاه رو قبول دارم نه جبهه ملی نه اصلاح طلبان نه نهضت آزادی ها فقط و فقط بختیار و غلامحسین صدیقی درود به شرفشون که بااینکه زمان شاه زندان های ساواک بودند می دانستند انقلاب چه بلایی هست…بروید بخوانید

 • Arash

  من شخصا نه شاه رو قبول دارم نه جبهه ملی نه اصلاح طلبان نه نهضت آزادی ها فقط و فقط بختیار و غلامحسین صدیقی درود به شرفشون که بااینکه زمان شاه زندان های ساواک بودند می دانستند انقلاب چه بلایی هست…بروید بخوانید

 • Arash

  من شخصا نه شاه رو قبول دارم نه جبهه ملی نه اصلاح طلبان نه نهضت آزادی ها فقط و فقط بختیار و غلامحسین صدیقی درود به شرفشون که بااینکه زمان شاه زندان های ساواک بودند می دانستند انقلاب چه بلایی هست…بروید بخوانید

 • Hamid_rafi

  اولین شرط آزادیخواهی دروغ نگفتن و جعل نکردن و با مدرک و دلیل برای شکستن سانسور صحبت کردن است، همان که به زبان ساده میشود ، پندار، گفتار و کردار نیک‌. انقلاب بزرگ ایران  را در خمینی و چند نفر خلاصه کردن جعل است. اینکه در ما ایرانیان ضعف‌های زیادی است که با وجود قوتهای زیاد و بیش از صد سال مبارزه هنوز این ضعفها نگذاشته اند نظام مردم سالار بسازیم صحیح است. اما موانع زیادی برداشته شده‌اند.  امروز مبارزه، آزاد کردن دین و مرام از خرافات و استبداد است. ۳۰ سال است ملت ایران با آن مبارزه می‌کند، دشمن اول در ذهنیت فرد فرد ما است که باید شکسته شود، که تا اندازه زیاد شکسته شده باید این مبارزه را با احترام به حقوق انسان، دروغ و جعل نکردن، اهل تحقیق شدن ادامه دهیم. خمینی گفت به بنی‌صدر رای نداده، چندین بار این حرف از طرف نزدیکان خمینی تکرار شده. نماینده حزب جمهوری اسلامی در ابتدا جلالدین فارسی‌ و بعد حبیبی بود که فقط ۴% رای آورد. دروغگو اهل تحقیق نیست سعیش به خیال باطلش تحقیر و شکستن شخصیت‌ها است و نه شکستن سانسور . آنانکه در پیروزی انقلاب بزرگ ایران، برای همه جز ملت ایران نقش قائلند! برایشان سخت نیست بگویند ملت ایران بنی‌صدر را با ۷۵% آرا انتخاب نکرد خمینی یا ..تصمیم گرفت! آن روز که خمینی به ملت ایران گفت ۳۵ میلیون بگوید بله من میگویم نه، در رابطه با منتخب آن ملت بود اگر کمی‌ به دنبال حقیقت بودید این امر را میدید! توهین به ملت ایران بیان ذهنیت زورپرست است. بجای جعل و دروغ، در پی‌ ساختن فضای بحث آزاد، بدون توهین، برای همبستگی با احترام به حق اختلاف باشیم. شاد باشید. حمید 

 • Hamid_rafi

  اولین شرط آزادیخواهی دروغ نگفتن و جعل نکردن و با مدرک و دلیل برای شکستن سانسور صحبت کردن است، همان که به زبان ساده میشود ، پندار، گفتار و کردار نیک‌. انقلاب بزرگ ایران  را در خمینی و چند نفر خلاصه کردن جعل است. اینکه در ما ایرانیان ضعف‌های زیادی است که با وجود قوتهای زیاد و بیش از صد سال مبارزه هنوز این ضعفها نگذاشته اند نظام مردم سالار بسازیم صحیح است. اما موانع زیادی برداشته شده‌اند.  امروز مبارزه، آزاد کردن دین و مرام از خرافات و استبداد است. ۳۰ سال است ملت ایران با آن مبارزه می‌کند، دشمن اول در ذهنیت فرد فرد ما است که باید شکسته شود، که تا اندازه زیاد شکسته شده باید این مبارزه را با احترام به حقوق انسان، دروغ و جعل نکردن، اهل تحقیق شدن ادامه دهیم. خمینی گفت به بنی‌صدر رای نداده، چندین بار این حرف از طرف نزدیکان خمینی تکرار شده. نماینده حزب جمهوری اسلامی در ابتدا جلالدین فارسی‌ و بعد حبیبی بود که فقط ۴% رای آورد. دروغگو اهل تحقیق نیست سعیش به خیال باطلش تحقیر و شکستن شخصیت‌ها است و نه شکستن سانسور . آنانکه در پیروزی انقلاب بزرگ ایران، برای همه جز ملت ایران نقش قائلند! برایشان سخت نیست بگویند ملت ایران بنی‌صدر را با ۷۵% آرا انتخاب نکرد خمینی یا ..تصمیم گرفت! آن روز که خمینی به ملت ایران گفت ۳۵ میلیون بگوید بله من میگویم نه، در رابطه با منتخب آن ملت بود اگر کمی‌ به دنبال حقیقت بودید این امر را میدید! توهین به ملت ایران بیان ذهنیت زورپرست است. بجای جعل و دروغ، در پی‌ ساختن فضای بحث آزاد، بدون توهین، برای همبستگی با احترام به حق اختلاف باشیم. شاد باشید. حمید 

 • Hamid_rafi

  اولین شرط آزادیخواهی دروغ نگفتن و جعل نکردن و با مدرک و دلیل برای شکستن سانسور صحبت کردن است، همان که به زبان ساده میشود ، پندار، گفتار و کردار نیک‌. انقلاب بزرگ ایران  را در خمینی و چند نفر خلاصه کردن جعل است. اینکه در ما ایرانیان ضعف‌های زیادی است که با وجود قوتهای زیاد و بیش از صد سال مبارزه هنوز این ضعفها نگذاشته اند نظام مردم سالار بسازیم صحیح است. اما موانع زیادی برداشته شده‌اند.  امروز مبارزه، آزاد کردن دین و مرام از خرافات و استبداد است. ۳۰ سال است ملت ایران با آن مبارزه می‌کند، دشمن اول در ذهنیت فرد فرد ما است که باید شکسته شود، که تا اندازه زیاد شکسته شده باید این مبارزه را با احترام به حقوق انسان، دروغ و جعل نکردن، اهل تحقیق شدن ادامه دهیم. خمینی گفت به بنی‌صدر رای نداده، چندین بار این حرف از طرف نزدیکان خمینی تکرار شده. نماینده حزب جمهوری اسلامی در ابتدا جلالدین فارسی‌ و بعد حبیبی بود که فقط ۴% رای آورد. دروغگو اهل تحقیق نیست سعیش به خیال باطلش تحقیر و شکستن شخصیت‌ها است و نه شکستن سانسور . آنانکه در پیروزی انقلاب بزرگ ایران، برای همه جز ملت ایران نقش قائلند! برایشان سخت نیست بگویند ملت ایران بنی‌صدر را با ۷۵% آرا انتخاب نکرد خمینی یا ..تصمیم گرفت! آن روز که خمینی به ملت ایران گفت ۳۵ میلیون بگوید بله من میگویم نه، در رابطه با منتخب آن ملت بود اگر کمی‌ به دنبال حقیقت بودید این امر را میدید! توهین به ملت ایران بیان ذهنیت زورپرست است. بجای جعل و دروغ، در پی‌ ساختن فضای بحث آزاد، بدون توهین، برای همبستگی با احترام به حق اختلاف باشیم. شاد باشید. حمید 

 • Hamid_rafi

  اولین شرط آزادیخواهی دروغ نگفتن و جعل نکردن و با مدرک و دلیل برای شکستن سانسور صحبت کردن است، همان که به زبان ساده میشود ، پندار، گفتار و کردار نیک‌. انقلاب بزرگ ایران  را در خمینی و چند نفر خلاصه کردن جعل است. اینکه در ما ایرانیان ضعف‌های زیادی است که با وجود قوتهای زیاد و بیش از صد سال مبارزه هنوز این ضعفها نگذاشته اند نظام مردم سالار بسازیم صحیح است. اما موانع زیادی برداشته شده‌اند.  امروز مبارزه، آزاد کردن دین و مرام از خرافات و استبداد است. ۳۰ سال است ملت ایران با آن مبارزه می‌کند، دشمن اول در ذهنیت فرد فرد ما است که باید شکسته شود، که تا اندازه زیاد شکسته شده باید این مبارزه را با احترام به حقوق انسان، دروغ و جعل نکردن، اهل تحقیق شدن ادامه دهیم. خمینی گفت به بنی‌صدر رای نداده، چندین بار این حرف از طرف نزدیکان خمینی تکرار شده. نماینده حزب جمهوری اسلامی در ابتدا جلالدین فارسی‌ و بعد حبیبی بود که فقط ۴% رای آورد. دروغگو اهل تحقیق نیست سعیش به خیال باطلش تحقیر و شکستن شخصیت‌ها است و نه شکستن سانسور . آنانکه در پیروزی انقلاب بزرگ ایران، برای همه جز ملت ایران نقش قائلند! برایشان سخت نیست بگویند ملت ایران بنی‌صدر را با ۷۵% آرا انتخاب نکرد خمینی یا ..تصمیم گرفت! آن روز که خمینی به ملت ایران گفت ۳۵ میلیون بگوید بله من میگویم نه، در رابطه با منتخب آن ملت بود اگر کمی‌ به دنبال حقیقت بودید این امر را میدید! توهین به ملت ایران بیان ذهنیت زورپرست است. بجای جعل و دروغ، در پی‌ ساختن فضای بحث آزاد، بدون توهین، برای همبستگی با احترام به حق اختلاف باشیم. شاد باشید. حمید 

 • Hamid_rafi

  خواستم کمی‌ صحبتهای شما را نقد کنم. اولا هیتلر با ۹۵% انتخاب نشد، چون احزاب آزادیخواه منشعب شده بودند و هرکدام نماینده انتخاب کرده بودند و انتخابات آلمان یک دوره‌ای بود با ۴۳،۹% انتخاب شد. بعد از انتخاب چه کرد؟ شروع به حذف گروها کرد. خودی و غیر خودی تعریف کرد. بزرگترین جنایت علیه بشریت را راه انداخت! حق با شما است که انتخاب شدن لازم است اما کافی‌ نیست. بله ملت خمینی را انتخاب کرد.  گفتن اینکه ملت ایران با شناخت، یا بی‌ شناخت خمینی را انتخاب کرد، باز از ذهن استبداد طلب میاید که ملت را آگاه نمیداند! آقای اوباما را چه حد ملت آمریکا قبل از انتخابات میشناخت؟ در ابتدا خمینی با بیان عبارت‌هایی‌ چون همه با هم، همه مرامها و گروه‌ها آزاد هستند و .. بیان انقلاب ایران را تعریف کرد.  بعد از رسیدن به قدرت، با گفتن اینکه افسران ارشد شاه محاکمه نمیخواهند و دستور اعدامشان را داد و گروگانگیری سفارت آمریکا که آن را انقلاب دوم!!! بزرگتر از انقلاب ایران دانست ضدّ انقلاب شد. بله از این نظر تا حدودی با شما موافقم، راه هیتلر را انتخاب کرد. آنان که وفادار به انقلاب، گروگانگیری را محکوم کردند، اعدام افسران شاه را محکوم کردند و ایستادند، فرزندان آزادیخواه ایران هستند. شما که میخواهید اهل مطالعه باشید باید تحقیق دقیقتر در مورد چگونگی به قدرت رسیدن هیتلر و با چند در صد انتخاب شد انجام دهید. و همین امر را در رابطه با مسائل ایران انجام دهید. شاد باشید. حمید

 • Hamid_rafi

  خواستم کمی‌ صحبتهای شما را نقد کنم. اولا هیتلر با ۹۵% انتخاب نشد، چون احزاب آزادیخواه منشعب شده بودند و هرکدام نماینده انتخاب کرده بودند و انتخابات آلمان یک دوره‌ای بود با ۴۳،۹% انتخاب شد. بعد از انتخاب چه کرد؟ شروع به حذف گروها کرد. خودی و غیر خودی تعریف کرد. بزرگترین جنایت علیه بشریت را راه انداخت! حق با شما است که انتخاب شدن لازم است اما کافی‌ نیست. بله ملت خمینی را انتخاب کرد.  گفتن اینکه ملت ایران با شناخت، یا بی‌ شناخت خمینی را انتخاب کرد، باز از ذهن استبداد طلب میاید که ملت را آگاه نمیداند! آقای اوباما را چه حد ملت آمریکا قبل از انتخابات میشناخت؟ در ابتدا خمینی با بیان عبارت‌هایی‌ چون همه با هم، همه مرامها و گروه‌ها آزاد هستند و .. بیان انقلاب ایران را تعریف کرد.  بعد از رسیدن به قدرت، با گفتن اینکه افسران ارشد شاه محاکمه نمیخواهند و دستور اعدامشان را داد و گروگانگیری سفارت آمریکا که آن را انقلاب دوم!!! بزرگتر از انقلاب ایران دانست ضدّ انقلاب شد. بله از این نظر تا حدودی با شما موافقم، راه هیتلر را انتخاب کرد. آنان که وفادار به انقلاب، گروگانگیری را محکوم کردند، اعدام افسران شاه را محکوم کردند و ایستادند، فرزندان آزادیخواه ایران هستند. شما که میخواهید اهل مطالعه باشید باید تحقیق دقیقتر در مورد چگونگی به قدرت رسیدن هیتلر و با چند در صد انتخاب شد انجام دهید. و همین امر را در رابطه با مسائل ایران انجام دهید. شاد باشید. حمید

 • Hamid_rafi

  خواستم کمی‌ صحبتهای شما را نقد کنم. اولا هیتلر با ۹۵% انتخاب نشد، چون احزاب آزادیخواه منشعب شده بودند و هرکدام نماینده انتخاب کرده بودند و انتخابات آلمان یک دوره‌ای بود با ۴۳،۹% انتخاب شد. بعد از انتخاب چه کرد؟ شروع به حذف گروها کرد. خودی و غیر خودی تعریف کرد. بزرگترین جنایت علیه بشریت را راه انداخت! حق با شما است که انتخاب شدن لازم است اما کافی‌ نیست. بله ملت خمینی را انتخاب کرد.  گفتن اینکه ملت ایران با شناخت، یا بی‌ شناخت خمینی را انتخاب کرد، باز از ذهن استبداد طلب میاید که ملت را آگاه نمیداند! آقای اوباما را چه حد ملت آمریکا قبل از انتخابات میشناخت؟ در ابتدا خمینی با بیان عبارت‌هایی‌ چون همه با هم، همه مرامها و گروه‌ها آزاد هستند و .. بیان انقلاب ایران را تعریف کرد.  بعد از رسیدن به قدرت، با گفتن اینکه افسران ارشد شاه محاکمه نمیخواهند و دستور اعدامشان را داد و گروگانگیری سفارت آمریکا که آن را انقلاب دوم!!! بزرگتر از انقلاب ایران دانست ضدّ انقلاب شد. بله از این نظر تا حدودی با شما موافقم، راه هیتلر را انتخاب کرد. آنان که وفادار به انقلاب، گروگانگیری را محکوم کردند، اعدام افسران شاه را محکوم کردند و ایستادند، فرزندان آزادیخواه ایران هستند. شما که میخواهید اهل مطالعه باشید باید تحقیق دقیقتر در مورد چگونگی به قدرت رسیدن هیتلر و با چند در صد انتخاب شد انجام دهید. و همین امر را در رابطه با مسائل ایران انجام دهید. شاد باشید. حمید