مغلطه های اسلامی؛ بخش دوّم: “به عقاید ما احترام بگذارید” ۲۳

بدون شک، بارها شما هموطنان عزیز، این جمله ی کلیشه ای را از زبان دوستان و آشنایان و هم میهنان خود شنیده اید. آن ها در برابر هر گونه انتقادی، به دلیل اینکه هیچ دلیلی به جز خرافات و حرف های پای منبری آخوند برای ثابت کردن حقانیت دین خود ندارند، به سرعت دست به دامان این جمله می شوند که: به عقاید ما احترام بگذارید، دین شما برای خودتان، دین ما نیز برای خودمان!” ما در گذشته در این مورد این گونه پرخاش و برخورد تند خردباختگان درون چنبره اسلام نگارشی داشتیم که امیدوارم شما خواننده گرامی آن را دیده، و خوانده باشید.

حال این پرسش پیش می آید که احترام گذاشتن به اعتقادات مسلمانان یعنی چه؟. و آیا اصولاً اعتقادات آن ها تا زمانی که بر هر زاویه و  گوشه ی مملکت حکومت می کنند و با توجّه به دستورات دینی ایشان، روزانه چندین نفر اعدام می شوند، به چند دختر و پسر تجاوز می شود، زندانیان را با نام و برای رضایت الله مدینه، شکنجه می کنند و هزاران مورد نقض حقوق بشر دیگر که همه و همه از این دین مبین اسلام و دستوارت دوران وحشیگری پیش از تاریخ سرچشمه می گیرند، قابل احترام گذاشتن است؟.

این ها دختران معصوم و پاک یهودیان محترم کشورمانند. با آن که رژیم جنایتکار اسلامی با این قوم مهربان و میهن دوست کشورمان تا کنون رفتاری زشت و غیر انسانی داشته است، بازهم آن ها در برابر قانون کشور کمترین اعتراضی ندارند، و با آن که قانون اساسی رژیم یک قانون ضد انسانی است، بدان احترام می گذارند. یهودیانی هم که به ناچار کشور را ترک کرده اند، هرکجا هستند به یاد ایران عزیز بوده، و در مراسم ملی آن در جاهای مختلف شرکت می کنند.

این ها دختران معصوم و پاک یهودیان محترم کشورمانند. با آن که رژیم جنایتکار اسلامی با این قوم مهربان و میهن دوست کشورمان تا کنون رفتاری زشت و غیر انسانی داشته است، بازهم آن ها در برابر قانون کشور کمترین اعتراضی ندارند، و با آن که قانون اساسی رژیم یک قانون ضد انسانی است، بدان احترام می گذارند. یهودیانی هم که به ناچار کشور را ترک کرده اند، هرکجا هستند به یاد ایران عزیز بوده، و در مراسم ملی آن در جاهای مختلف شرکت می کنند.

اعتقاد و باور های یک انسان مسائل شخصی و درونی یک فرد هستند و تا زمانی شایسته ی احترام می باشند که در قلب فرد و در چهارچوب خانه ی اشخاص قرار داشته باشند، زمانی که اعتقاد و باورهای غلط از درون خانه ها، به سطح جامعه و کوچه و خیابان و مدرسه و دانشگاه و … کشیده می شود، دیگر نامش اعتقاد نیست بلکه یک ایدئولوژی است و باید با حضورش در جامعه مبارزه کرد، چرا که انسان ایدئولوژیک، توانایی فکر کردن و قدرت اختیار را ندارد و به برده ای در راه باورهایش تبدیل می شود.

دیگر اینکه، آیا دین مبین اسلام و پیروان راستینش، به دیگر باورها و عقاید دیگران احترام می گذارند؟. هر هفته در اخبار سایت های خبری، می خوانیم که یک نوکیش مسیحی را می کشند، و یا دستگیر  می کنند. همچنین همه می دانیم که چه بلاهایی به سر درویش های گنابادی  آوردند؟، چه تعداد بیشماری از آنان را  دستگیر و شکنجه  کردند، و یا کشتند.

همه می دانیم و خوانده ایم که تا کنون شمار زیادی از هم میهنان  بهایی کشور مان که مردمانی بی آزار، و بسیار میهن پرست می باشند، دستگیر و به زندان انداختند، و یا تحت شکنجه های شدید قرار داده، و آنان را سر به نیست نمودند.
حال و روز اسف بار یهودیان که دیگر قابل وصف نیست. یهودیان که ایرانی بسیار محترم و میهن دوست می باشند و خدمات زیادی در حفظ تاریخ، خط، آیین، و فرهنگ ایران نمودند، و توانستند آهنگ و موزیک ایران را از فراموشی در آورده، و آن را از گزند تازیان نجات دهند، هم اکنون در تیررس و کینه توزی رژیم تازی نژاد اسلامی قرار گرفته اند. اتهام های مسخره و  بی جا و گاهی هم چندش آور مانند جاسوسی اسرائیل و آمریکا، و یا کشورهای دیگر، از جمله حقه بازی و خیانت رژیم اسلامی است که بر مردم ایران تحمیل شده است.

بهاییان، ایرانیانی نیک سرشت و نیک اندیشه اند که در مرام و دین خود، سراپا به دوستی و محبت و همکاری و کمک به دیگران تبلیغ می کنند. آنان، به انسانیت، دوستی، ارج می نهند. اما، رژیم برخاسته از اسلام تا کنون در این چند سده گذشته همه گونه زجر و شکنجه و کشتار این بیگناهان را فراهم کرده است. در این تصویر شماری که بی دلیل در زندانند، دیده می شوند.

بهاییان، ایرانیانی نیک سرشت و نیک اندیشه اند که در مرام و دین خود، سراپا به دوستی و محبت و همکاری و کمک به دیگران تبلیغ می کنند. آنان، به انسانیت، دوستی، ارج می نهند. اما، رژیم برخاسته از اسلام تا کنون در این چند سده گذشته همه گونه زجر و شکنجه و کشتار این بیگناهان را فراهم کرده است. در این تصویر شماری که بی دلیل در زندانند، دیده می شوند.

زرتشتیان تحت شدیدترین نظارت ها هستند، حتّی برای برگزاری مراسم مذهبی شان که با تاریخ و هویت ایران گره خورده است، با مشکل و مانع مواجه می شوند و اجازه ی هیچ گونه تبلیغی برای آیین ملّی شان ندارند. هر کسی که از دین اسلام خارج شود و به آیین دیگری در آید، به دستور صریح قرآن، ملحد است و خونش حلال و باید کشته شود.
اسلام عزیز، من و امثال من را نیز نجس و کافر و حرام نفس می داند و هر کس که یکی از ما را بکشد، بهشت برین را وعده ی عمل خونبارش کرده اند.
اسلام شما مسلمانان، ضربه های جبران ناپذیری را به اقتصاد، فرهنگ، سیاست، آموزش و پرورش و ورزش این مرز و بوم وارد کرده است.

کودکان و نسل های جدید و نوجوانان و جوانان ایرانی، که باید سازندگان آینده ی کشور باشند، در خرافات و جهل و ترس به سر می برند و بزرگترین مسئله شان، شک دو و سه میان حدث اکبر و اصغر است.
چه خانواده هایی که به دلیل قوانین اسلامی که از قرآن برگرفته شده اند، داغ دار نگشته اند و از هم نپاشیده اند؟. چه سر ها و تن های نازنینی که به خواست الله مدینه، به بالای دار کشیده نشده اند؟. چه نخبگان و ستارگان درخشانی که از مملکت فراری و به اجنبی پناه نبرده اند؟. چه زنان و دخترانی که تحمّل این همه ظلم و سختگیری اسلامی را نداشتند و خودکشی کردند، تا از شر این اسلام تحمیلی رهایی یابند.
حال، باید از خود پرسید، به چه چیز این اسلامی که فضای تمام کوچه  و خیابان، و حتی خانه ها  را مسموم کرده است، باید احترام گذاشت؟.

نکته ی آخر، مگر نه اینکه اسلام، دین خون و تجاوز و غارت است؟؛ در مقاله های پیشین، با استناد از آیات قرآن این اصل را اثبات کردیم، آیا باید به چنین باور و مسلک سراسر اشتباه و جنایتی احترام گذاشت؟ چرا که ۱۵۰۰میلیون بی خرد بدان باور دارند؟. آیا شمار معتقدان به یک مسلک دلیل بر حقانیت آن است؟. شاید ۹۸٪ مردم آلمان هم در سال های ۱۹۳۵- ۱۹۳۳به هیتلر اعتقاد داشتند، و او را منجی خود می دانستند. آیا  اعتقاد این جمعیت زیاد درست بود، و درست از آب در آمد؟.

این ویدیو نشانگر اسلام خون آشام است.  اگر توانایی دیدن کشتار دیگران  دارید، به این جنایت نگاه کنید. اسلام یعنی دینی که منطقش خون ریزی، و ابزارش شمشیر و وسائل برنده است. دینی که تشویق به خون ریزی کند، و خودش در خون ریزی ها، شرکت داشته باشد، دین نیست. بلکه جنایتی است از جنایتکاری مانند الله که ساخته و پرداخته محمد ابن عبدالله زنباره و خودکامه عرب است.

مگر نه اینکه حتّی اگر میلیارد ها نفر به یک چیز احمقانه باور داشته باشند، آن چیز باز هم احمقانه باقی خواهد ماند؟. هم اکنون نزدیک به ۳ میلیارد دیگر مردم جهان  پیرو ادیان دیگری مانند هندو، و بودایی اند.
آیا این اکثریت جمعیت جهان، نشان دهنده حقانیت دین بودای است؟. پس تکلیف دین مسیحی چه می شود؟. عیسی کسی بود که آزاراش به یک مورچه هم نرسید. دستورات دینی او هم مانند دستورات زردشت بزرگ، مالامال از دوستی، هم کیشی، کرامات انسانی، گذشت و فداکاری است. اگر کارهای بدی در دین مسیحی صورت  گرفت و کشت و کشتارهای زیادی شد، همه از دکانداران دین مسیحی است و هیچ ربطی به بانی آن عیسی ندارد.

از آن چه گفته شد، نتیجه می گیریم، که اگر قرار باشد به قوانین متوحش اسلام احترام بگذاریم، باید به عقاید هیتلر و صدام حسین نیز احترام بگذاریم و برای آنان نیز گنبد و بارگاه برای زیارت درست کنیم.
اگر دین و مسلک و باور های مسلمین از سطح جامعه زدوده شود و به درون خانه ها فرستاده شود؟، اگر آخوند و ملا اجازه ی تبلیغ دین را نداشته باشند و مراسم های مذهبی شان را بدون ایجاد مزاحمت های صوتی و دیگر انواع مزاحمت برای مردمان برگزار کنند؟ و اگرحقوق شان از سرمایه ی ملّی قطع شود و مجبور باشند که حرفه ای یاد بگیرند و کار کنند؟، زمانی که هر کس آزاد باشد هر آنچه که می خواهد بپوشد و هر آنچه که صلاح می داند بگوید و با هر کسی که دلش می خواهد ارتباط داشته باشد و برادران بسیجی به لباس و نوع رابطه و وضع آرایش دختران این مرز و بوم کاری نداشته باشند؟، آن روز ما نیز به عقیده ی مسلمانان احترام خواهیم گذاشت چرا که دیگر ضرر و آسیبی به ما نخواهد رسید.

 • Sahameddinghiassi

  سیروس ګرامی  و عزیز   
  میخواهم در این نوشته برای شما روشن نمایم که مشګل ما ریشه دار تر و اساسی
  تراز آن است که بنظر میآید  در اینکه یکی
  از مشګلها همانا جهل و بی دانشی و عقب افتادګی علمی کشورهای دنیای سوم است شکی
  نیست. اکثر جوانان ما در دوره دبستان و یا دبیرستان از داشتن معلم محروم
  هستند  مثلا من تنها دوسال در دبیرستان
  معلم زبان داشتم و معلم ریاضی ما جز سخت ګیری الکی کاری بلد
  نبود  او که تنها دیپلمه دبیرستان بود
  توانای یاد دادن مسایل ریاضی را نداشت مثلا یک روز من از او فرق بین دو ایکس و
  ایکس بتوان دو را پرسیدم  ګفت برو کتابو
  بخوون میفهمی؟  البته در این ماجری حساب آن
  ګروه دانش آموزان با هوش و یا بسیار باهوش و ثروتمند جدا است که میتوانستند به
  مدرسه های خوب بروند و یا باګرفتن دبیران خصوصی مشګل های درسی خود را حل کنند  باری اکثر جوانان ما با ګرفتن دیپلم سواد
  آنچنانی ندارند و تنها با کمک حفظ کردن توانسته اند حداقل نمره را ګرفته قبول
  شوند.   مشګل دوم
  تمامیت خواهی و خود محوری است که حتی بیسوادان ما قبول ندارند که نمی دانند وخود
  را علامه دهر فرض میکنند و سعی در تخطیه دیګرانی دارند که میفهمند.  سیستمی که دنیا را اداره میکند و براحتی حتی
  رییس جمهور آمریکا را هم ازاګر حرف شنوایی نداشته باشد ترور میکند با تشکیلات خیره کننده و برنامه ریزی های بسیار دقیق و علمی خود و با دردست داشتن
  شاید بیش از چهل درصد ثروت عمومی و کنترل آن از تمامی مردم دنیا سعی دارد ربات
  هایی بسازد که بسیار بی تفاوت خود محور و اطاعت کن باشند؟   بی تفاوتی و بمن چه ګویان ها و اینکه این مشګل
  من نیست  برو پی کارت  از آموزه های آنان است.  آنان با کمک عوامل خرد
  باخته خودشان برنامه هایشان را اجرا میکنند. 
  آنان مواد منفجره و مواد مخدر تولید میکنند که سود این بازرګانی بمراتب
  بسیار بیشتر از سود نفت و یا دیګر وسایل مصرفی است .  

   

  بعد هم
  بین ما اختلافهای نژادی مذهبی و قومی زبانی میاندازند و یک مشت تمامیت خواه ساده
  دل و یا حتی ابله را بر مردم کشورهای دنیای سوم مسلط میکنند که شیره مردم را بکشند
  و آنان را در جهل و خرافات بی دانشی و همان تمامیت خواهی نګاه دارند  مثالهایش همان دزدان شیخ
  های میلیارد عرب هستند که خودشان در قصرهای افسانه ای زندګی میکنند و در ګرمابه
  های عاج و تلا غسل جنابت انجام میدهند اتوموبیلهای مرسدی بنز تمام از تلای سفید یا
  نقره خالص ساخته شده را سواری میکنند وبر ګرده ملت مثلا
  مسلمان خودشان سوار هستند. 
  این عوامل اربابان نه قدرت فکر کردن دارند و نه
  میتوانند به مردم خود توجهی داشته باشند. 
  همه کشورهای ما از علوم جدید فاصله داریم و متفرق هستیم و بیراهه
  میرویم  از کوچکترین راهبردهای دانش جدید
  استفاده نمی کنیم از شهر سازی ګرفته تا مدرسه سازی و آموختن و آموزش و پرورش.  دربرابر ولایات و ایالات متحده آمریکا  اتحادیه اروپا    امپراتوری بحرین   امیرنشین کویت  قطر 
  پادشاهی عربستان  با اضافه فامیل پادشاه سعودی  و اینکه
  تمام کارهای کلیدی در دست یک مشت خود باخته خرد باخته است  که بکاری که اصلا توجه
  ندارند مردم و دانش و رفاه آنان است  آنان
  در کنار دلبران زیبای دست چین شده از تمامی دنیا وبه خور خواب شهوت رانی و خیانت
  مشغولند  و مردم در جهل بیسوادی و تفرقه
  تعصب و تمامیت خواهی درګیر. 

   

  سو
  استفاده از حربه دین هم در هر موردی به کمک آنان میآید  شیخی که میلیاردها دلار ثروت مردم را دزدیده
  است در کمال رفاه احترام است پولی که در بانکهای کافرستان بقول خودشان خوابانیده اند و در کاخهای مرصع زندګی میکنند  و اګر فرد ګرسنه ای نانی بدزدد فورا دستش را
  قطع میکنند   من فکر نمیکنم که آنان اصلا
  به دین خدا و یا حتی حضرت محمد عقیده ای داشته باشند  دین برای آنان تنها یک وسیله است که با سو
  استفاده از آن حکومت راحتری داشته باشند.  اربابان شرقی غربی شمالی و جنوبی هم اینرا
  میخواهند و اګر در ظاهر هم از آنان حمایت نمی کنند در باطن به آنان کمک
  میرسانند.  متاسفانه این تفرقه در تمام لایه های اجتماعی نفوذ کرده است و مردم ما نسبت به هم بیګانه خشن و بی
  انصاف هستند.  من به
  دوستم مثلا خیلی صمیمی ام که در ګیر مشګل هایی شده بود بنام مرتضی موسوی تیرآبادی و پسرش محمد کمک کردم 
  آنان را از مشګل خلاص کردم  ولی
  آنان برای پس ندادن  بدهی هایشان بمن تهمت
  جاسوسی سفارت آلمان و… زدند و مرا با کمک سایر دوستانشان آواره کردند و از
  دانشګاه اخراج شدم  من که عاشق درس دادن
  بودم  مجبور شدم که به آمریکا بروم زیرا وی
  با کمک دوستانش تمامی درها را بر روی من بسته بود 
  او ظاهرا میګفت که قربانی شده است 
  و در زمان شاه دفتر دستکی داشت  و
  میګفت که چون مهره موثری بوده کنار ګذارده شده ولی همین شخص با کمک دوستانش مرا از
  کار بیکار و از کشور آواره نمود تمامی نامه های من به دستګاه برای دادرسی  معطل ماندند و هنوز هم
  معطل هستند.  اګر من نسبت به او بی تفاوت
  بودم مسلم است که اینهمه ناراحتی برای خودم نخریده بودم  تازه عده ای هم با من بد شدند که چرا بما کمک
  نکردی و به مرتضی کمک کردی؟  داستانش مفصل
  است فقط اینرا نام بردم تا بدانید که خود ما هم مقصریم  کسی که دلش بحال ما می سوزد و به کمک ما میآید
  را نفله میکنیم زیرا یاد نګرفته ایم که با انصاف باشیم  و تنها به فکر منافع سریع خودمان
  هستیم بهر قیمت؟ 

   

  مثال دو.
  منوچهر پسرخاله ناصر از کار بیکار شده بود چون بهایی بود  ناصر که نیمه بهایی بود به کمک او رفت  منوچهر به او خیانت کرد از تمامی اعتماد او سو استفاده کرد و اورا تهدید کرد که اګر بخواهد حقش را از طریق
  دولت بګیرد  اورا لو میدهد که مادرش بهایی بوده است.  منوچهر تمامی
  سرمایه ای که به او سپرده شده بود بالا کشید یا خودش و یا ګذاشت که دیګران آنرا از
  بین ببرند. 

   

  ساسان به
  خواهر که در آمریکا بود اعتماد کرد و برای او پول فرستاد که
  برایش خانه ای بخرد  شوهر خواهر بهایی به
  امید اینکه ساسان را به عنوان بهایی در تهران سر به نیست میکنند اموال اورا بالا
  کشید ووقتی ساسان بعد از ګذشتن از هفت خوان رستم توانست به آمریک بیآید  وی ګفت اګر بخانه ما نزدیک شوی پلیس خبر میکنم
  که ترا با دست بند به زندان ببرند.  ساسان به محافل بهایی نامه نوشت و داد خواهی کرد ولی نتیجه ای نګرفت؟ 

   

  شاهین زن
  و فرزندانش را که بهایی بودند به آمریکا آورد و برای همه آنان کار و امکان ادامه
  تحصیل فراهم کرد  آنان شاهین را رها کردند و با او قطع رابطه نمودند زیرا وی درآمد تهران را نداشت  شاهین که فوق لیسانس مهندسی معماری از
  ایرانرا  داشت نتوانسته بود شغلی مناسب
  شاید به سبب سنی پیدا کند و زن فرزندانش اورا رها کردند  مراجعه شاهین به محفل های ملی و محلی و حتی بیت
  عدل هم فایده ای نداشت؟  من ده هامثال دیګر
  دارم که همه آڼان نشان از این دارد که از ماست که برماست  این ماییم که خیانت میکنیم و به کسانی که به ما
  اعتماد مینمایند نارو میزنیم در صورتیکه اګر بی تفاوت باشیم  صدمه ای نخواهیم خورد و این بی تفاوتی همان
  برنامه ای که سیستم اداره کننده دنیا 
  ایلومونادیها در پی آن هستند  زیرا
  به این ترتیب از سرخر شدن دیګران راحت میشوند وبراحتی میتوانند قربانیان خود را از
  بین ببرند؟

   

  کی در پشت
  این سیستم است شرکتهای عظیم بیمه و اعتباری و بانکها  زیرا به مردم پول میدهند پولها را به عنوان
  بیمه و اعتبار از مردم به هر نحوی شده پس میګیرند و مردم  باقی می مانند وبا سرمایه های کوچک شان که از
  بین رفته ویک مشت بدهی ها با بهره های سنګین به بانکها
  وشرکتهای اعتباری  و سیستم ګرانقیمت بادګاه
  هادرآمریک.  در آمریکا
  سیستم قضایی بمراتب پیچیده تر و مشګل تر از حتی شرق هست  اګر در شرق میتوانی به رییس دادګستری نامه
  بنویسی یا حتی به رییس جمهور و دادخواهی کنی در اینجا تنها از مسیر وکلای ګران
  قیمت راه باز است یعنی اګر پول وکیل نداشته باشی باید عملا ازحق خود صرف نظر
  کنی.  امروز یک خانم آمریکایی بمن تلفن زد
  و ګفت که ماشین وی رابرده اند  او برای آن
  ماشین که شاید بیست هزار دلار ارزش داشت بیش از سی هزار دلار پرداخته بود البته با
  بهره   ولی چون بیکار شده بود نتوانسته بود
  مابقی قسطهایش را بپردازدو ماشین توسط بانک ضبط شده بود   همین طور خانه یک خانه میخری مثلا به  ۱۵۰۰۰۰هزار دلار هفتاد
  هزار دلار پیش قسط میدهی و بعد هم ماهی 
  مثلا ۱۰۰۰ دلار قسط میدهی بعد از ده سال که قسط دادی اګر قسط بعدی را ندهی
  خانه را میګیرند و تمامی  هفتاد هزار دلار
  باضافه آن حدود صدپنجاه هزار دلاری که قسط دادی یا خرج خانه کرده ای مالیده میشود؟  علاوه برمردم
  دنیای سوم که در راس تیر این غارتګران قرار دارند خود طبقه متوسط کشورهای مثلا
  پیشرفته هم از قربانیان آنان است. 

   

  راه
  چیست  تنها اتحاد  دانش 
  احترام به باورهای هم و کنار ګذاردن منافع خصوصی برای ګریختن از دامهای
  ګذارده شده  آنان میخواهند بین دیندار  و بی دین 
  مسلمان  بهایی یهودی و مسیحی  و  ترک
  فارس  عرب عجم  رشتی و تهرانی 
  و… اتحاد نباشد  تا بتوانند
  برنامه خود را براحتی پیاده کنند و همه مارا برده خود
  بسازند.  آنان مارا
  بهم مشغول میکنند و خودشان می برند و می دزدند .  
  آنچه که مارا میتواند بهم نزدیک کند این است که به
  دوستی های هم احترام بګذاریم بهم خیانت نکنیم تا اعتماد
  ها  از بین نروند و بتوانیم در برابر
  اتحادیه های خیره کننده آنان و ثروت و امکانهایی که دارند هم
  از خودمان دفاع کنیم  ما از نظر تعداد
  بسیار بیشتر هستیم  آنچه که ما کم داریم
  اعتماد و همکاری است  که ما نداریم ولی
  آنان دارند.  ما هم
  اګر باهم متحد باشیم و سرمایه کوچک هم را بکار بیاندازیم وباهم کار کنیم و بهم کمک
  فکری بدهیم  آنان نخواهند توانست مارا برده
  های خود بسازند  آنان بما غذای مصنوعی مملو
  از مواد هورمونی و ضد خرابی میدهند ما آن غذاهارا میخوریم چاق میشویم  و یا به بیماریهای متنوع
  دچار میشویم  ولی آنان غذاهای ارګانیک
  میخورند  و زندګی راحتی دارند ولی ما مرتب
  در ناراحتی بیکاری  و
  دچار وهم هستیم و بجان هم می افتیم   تفرقه بیاندار و حکومت کن غارت کن   اګر ما باهم متحد باشیم مسلم است که پیروز
  خواهیم شد؟ 

  • دوست گرامی و ارجمند، از آنچه نوشتید، دلم به درد آمد و اشکم جاری شد. این حقیقت است. زیرا ما از بس مصیبت و گرفتاری هم میهنان خود را دیدیم، و شنیدیم، آن چنان احساساتمان رقیق شده، که بی اختیار اشکمان جاری است. 
   شما موضوعات گوناگونی نوشته اید که هرکدام سوژه یک مقاله است. مقاله ای که بیش از ۴۰هزار خوانندگان ما آن را می بینند، و عده ای در فیس بوک و یا جاهای دیگر بازپخش می کنند.

   ما هم شدیداً بر این باوریم که مشکل ما مشکل فرهنگی است. نخست باید مردم کشورمان به آگاهی کامل برسند، آنگاه دیگر مسائل را می توان بررسی کرد.
   دوست گرامی، بازهم تکرار می کنم که ما هم با شما بر این باوریم که مشکل ما فرهنگی است. اگر آموزش درست در دبستان و دبیرستان بود، دانش آموز خرافات دین را به آسانی و بدون منطق قبول نمی کرد.

   ما مقالات زیادی در مورد کمبودهای فرهنگی از دبستان، دبیرستان، اجتماع، و  دانشگاه نوشته ایم که مورد توجه بسیاری از دوستان و هم میهنان گرامی قرار گرفت، و حتی دوستانی مانند شما ما را راهنمایی بیشتری نمودند.
   ما یک گروه فرهنگی هستیم که صد در صد بر این باوریم که نخست باید آموزش درست از کودکستان تا دانشگاه به فرزندان ایران داده شود، و از هرگونه خرافه آموزی جلوگیری گردد. اکنون که نوشته های پربار و منطقی شما را دیدم، چنانچه بخواهید باما همکاری کنید، نهایت افتخار و خشنودی گروه ما خواهد بود. البته ما گروهی هستیم که تقریباَ به استثنای یک و یا دونفر هیچکدام همدیگر را نمی شناسیم، و هرکدام در گوشه ای از جهان، حتی خود ایران در فعالیتیم.

   ما مانع و مشکل ویا کمبود فرهنگی را در رژیم خرافات گرا و خرد زا می دانیم که آنچنان با بهره برداری از درآمدهای ملی، مردم ساده دل، و نا آگاه، و همچنین نوسالان، و نوجوانان را به سوی گمراهی، خرافات، جهل ، و بی خردی سوق می دهد. پیامد آن، بی اعتمادی، کلاهبرداری، خیانت جامعه به یکدیگر، بالاتر از همه رواج دروغ گوی، و اتهام زدن به یکدیگر در جامعه است. اگر دقت کنیم و مطالعه بیشتری داشته باشیم، همه آنان از دین اسلام می آید که گفتن و اثبات آن برای هم میهنانمان، به ویژه خردباختگان دینی، امکان ناپذیر است.

   درپایان چنانچه اراده فرمایید، از آنچه نوشتید می  توانید هربخش آن را به صورت مقاله ای برای ما بفرستید تا به نامی که پیشنهاد فرمایید، آن را چاپ کنیم و در اختیار هم میهنان خود قرار دهیم. شما می توانید نام ها را جابه جا کنید، و یا تغییر دهید تا افراد در داستان مصون و بدون گزند بمانند.

   نکته پایانی این که ما در آینده نزدیک برنامه داریم تا پانل تلویزیونی هرماه در یکی از شهرهای بزرگ جهان به راه اندازیم که نخست از آمریکا آغاز خواهد شد. چنانچه شما مشکلی در شناسایی خودتان نداشته باشید، می توانیم از همکاری شما در آن استفاده کنیم.
   بادرود و سپاس بی پایان به شما، سهراب ارژنگ

   • ااا

    ایرانی جماعت خره
    البته به خرای محترم توهین نشه!!!
    کیر خرم بهش بدی ازش مثل یه احمق بت درست میکنه و مقدس میدونش
    تعصبیه احمقه گاو نفهمه کاریش هم نمیشه کرد همشم شعار میده!!!

 • Sahameddinghiassi

  سیروس ګرامی  و عزیز   
  میخواهم در این نوشته برای شما روشن نمایم که مشګل ما ریشه دار تر و اساسی
  تراز آن است که بنظر میآید  در اینکه یکی
  از مشګلها همانا جهل و بی دانشی و عقب افتادګی علمی کشورهای دنیای سوم است شکی
  نیست. اکثر جوانان ما در دوره دبستان و یا دبیرستان از داشتن معلم محروم
  هستند  مثلا من تنها دوسال در دبیرستان
  معلم زبان داشتم و معلم ریاضی ما جز سخت ګیری الکی کاری بلد
  نبود  او که تنها دیپلمه دبیرستان بود
  توانای یاد دادن مسایل ریاضی را نداشت مثلا یک روز من از او فرق بین دو ایکس و
  ایکس بتوان دو را پرسیدم  ګفت برو کتابو
  بخوون میفهمی؟  البته در این ماجری حساب آن
  ګروه دانش آموزان با هوش و یا بسیار باهوش و ثروتمند جدا است که میتوانستند به
  مدرسه های خوب بروند و یا باګرفتن دبیران خصوصی مشګل های درسی خود را حل کنند  باری اکثر جوانان ما با ګرفتن دیپلم سواد
  آنچنانی ندارند و تنها با کمک حفظ کردن توانسته اند حداقل نمره را ګرفته قبول
  شوند.   مشګل دوم
  تمامیت خواهی و خود محوری است که حتی بیسوادان ما قبول ندارند که نمی دانند وخود
  را علامه دهر فرض میکنند و سعی در تخطیه دیګرانی دارند که میفهمند.  سیستمی که دنیا را اداره میکند و براحتی حتی
  رییس جمهور آمریکا را هم ازاګر حرف شنوایی نداشته باشد ترور میکند با تشکیلات خیره کننده و برنامه ریزی های بسیار دقیق و علمی خود و با دردست داشتن
  شاید بیش از چهل درصد ثروت عمومی و کنترل آن از تمامی مردم دنیا سعی دارد ربات
  هایی بسازد که بسیار بی تفاوت خود محور و اطاعت کن باشند؟   بی تفاوتی و بمن چه ګویان ها و اینکه این مشګل
  من نیست  برو پی کارت  از آموزه های آنان است.  آنان با کمک عوامل خرد
  باخته خودشان برنامه هایشان را اجرا میکنند. 
  آنان مواد منفجره و مواد مخدر تولید میکنند که سود این بازرګانی بمراتب
  بسیار بیشتر از سود نفت و یا دیګر وسایل مصرفی است .  

   

  بعد هم
  بین ما اختلافهای نژادی مذهبی و قومی زبانی میاندازند و یک مشت تمامیت خواه ساده
  دل و یا حتی ابله را بر مردم کشورهای دنیای سوم مسلط میکنند که شیره مردم را بکشند
  و آنان را در جهل و خرافات بی دانشی و همان تمامیت خواهی نګاه دارند  مثالهایش همان دزدان شیخ
  های میلیارد عرب هستند که خودشان در قصرهای افسانه ای زندګی میکنند و در ګرمابه
  های عاج و تلا غسل جنابت انجام میدهند اتوموبیلهای مرسدی بنز تمام از تلای سفید یا
  نقره خالص ساخته شده را سواری میکنند وبر ګرده ملت مثلا
  مسلمان خودشان سوار هستند. 
  این عوامل اربابان نه قدرت فکر کردن دارند و نه
  میتوانند به مردم خود توجهی داشته باشند. 
  همه کشورهای ما از علوم جدید فاصله داریم و متفرق هستیم و بیراهه
  میرویم  از کوچکترین راهبردهای دانش جدید
  استفاده نمی کنیم از شهر سازی ګرفته تا مدرسه سازی و آموختن و آموزش و پرورش.  دربرابر ولایات و ایالات متحده آمریکا  اتحادیه اروپا    امپراتوری بحرین   امیرنشین کویت  قطر 
  پادشاهی عربستان  با اضافه فامیل پادشاه سعودی  و اینکه
  تمام کارهای کلیدی در دست یک مشت خود باخته خرد باخته است  که بکاری که اصلا توجه
  ندارند مردم و دانش و رفاه آنان است  آنان
  در کنار دلبران زیبای دست چین شده از تمامی دنیا وبه خور خواب شهوت رانی و خیانت
  مشغولند  و مردم در جهل بیسوادی و تفرقه
  تعصب و تمامیت خواهی درګیر. 

   

  سو
  استفاده از حربه دین هم در هر موردی به کمک آنان میآید  شیخی که میلیاردها دلار ثروت مردم را دزدیده
  است در کمال رفاه احترام است پولی که در بانکهای کافرستان بقول خودشان خوابانیده اند و در کاخهای مرصع زندګی میکنند  و اګر فرد ګرسنه ای نانی بدزدد فورا دستش را
  قطع میکنند   من فکر نمیکنم که آنان اصلا
  به دین خدا و یا حتی حضرت محمد عقیده ای داشته باشند  دین برای آنان تنها یک وسیله است که با سو
  استفاده از آن حکومت راحتری داشته باشند.  اربابان شرقی غربی شمالی و جنوبی هم اینرا
  میخواهند و اګر در ظاهر هم از آنان حمایت نمی کنند در باطن به آنان کمک
  میرسانند.  متاسفانه این تفرقه در تمام لایه های اجتماعی نفوذ کرده است و مردم ما نسبت به هم بیګانه خشن و بی
  انصاف هستند.  من به
  دوستم مثلا خیلی صمیمی ام که در ګیر مشګل هایی شده بود بنام مرتضی موسوی تیرآبادی و پسرش محمد کمک کردم 
  آنان را از مشګل خلاص کردم  ولی
  آنان برای پس ندادن  بدهی هایشان بمن تهمت
  جاسوسی سفارت آلمان و… زدند و مرا با کمک سایر دوستانشان آواره کردند و از
  دانشګاه اخراج شدم  من که عاشق درس دادن
  بودم  مجبور شدم که به آمریکا بروم زیرا وی
  با کمک دوستانش تمامی درها را بر روی من بسته بود 
  او ظاهرا میګفت که قربانی شده است 
  و در زمان شاه دفتر دستکی داشت  و
  میګفت که چون مهره موثری بوده کنار ګذارده شده ولی همین شخص با کمک دوستانش مرا از
  کار بیکار و از کشور آواره نمود تمامی نامه های من به دستګاه برای دادرسی  معطل ماندند و هنوز هم
  معطل هستند.  اګر من نسبت به او بی تفاوت
  بودم مسلم است که اینهمه ناراحتی برای خودم نخریده بودم  تازه عده ای هم با من بد شدند که چرا بما کمک
  نکردی و به مرتضی کمک کردی؟  داستانش مفصل
  است فقط اینرا نام بردم تا بدانید که خود ما هم مقصریم  کسی که دلش بحال ما می سوزد و به کمک ما میآید
  را نفله میکنیم زیرا یاد نګرفته ایم که با انصاف باشیم  و تنها به فکر منافع سریع خودمان
  هستیم بهر قیمت؟ 

   

  مثال دو.
  منوچهر پسرخاله ناصر از کار بیکار شده بود چون بهایی بود  ناصر که نیمه بهایی بود به کمک او رفت  منوچهر به او خیانت کرد از تمامی اعتماد او سو استفاده کرد و اورا تهدید کرد که اګر بخواهد حقش را از طریق
  دولت بګیرد  اورا لو میدهد که مادرش بهایی بوده است.  منوچهر تمامی
  سرمایه ای که به او سپرده شده بود بالا کشید یا خودش و یا ګذاشت که دیګران آنرا از
  بین ببرند. 

   

  ساسان به
  خواهر که در آمریکا بود اعتماد کرد و برای او پول فرستاد که
  برایش خانه ای بخرد  شوهر خواهر بهایی به
  امید اینکه ساسان را به عنوان بهایی در تهران سر به نیست میکنند اموال اورا بالا
  کشید ووقتی ساسان بعد از ګذشتن از هفت خوان رستم توانست به آمریک بیآید  وی ګفت اګر بخانه ما نزدیک شوی پلیس خبر میکنم
  که ترا با دست بند به زندان ببرند.  ساسان به محافل بهایی نامه نوشت و داد خواهی کرد ولی نتیجه ای نګرفت؟ 

   

  شاهین زن
  و فرزندانش را که بهایی بودند به آمریکا آورد و برای همه آنان کار و امکان ادامه
  تحصیل فراهم کرد  آنان شاهین را رها کردند و با او قطع رابطه نمودند زیرا وی درآمد تهران را نداشت  شاهین که فوق لیسانس مهندسی معماری از
  ایرانرا  داشت نتوانسته بود شغلی مناسب
  شاید به سبب سنی پیدا کند و زن فرزندانش اورا رها کردند  مراجعه شاهین به محفل های ملی و محلی و حتی بیت
  عدل هم فایده ای نداشت؟  من ده هامثال دیګر
  دارم که همه آڼان نشان از این دارد که از ماست که برماست  این ماییم که خیانت میکنیم و به کسانی که به ما
  اعتماد مینمایند نارو میزنیم در صورتیکه اګر بی تفاوت باشیم  صدمه ای نخواهیم خورد و این بی تفاوتی همان
  برنامه ای که سیستم اداره کننده دنیا 
  ایلومونادیها در پی آن هستند  زیرا
  به این ترتیب از سرخر شدن دیګران راحت میشوند وبراحتی میتوانند قربانیان خود را از
  بین ببرند؟

   

  کی در پشت
  این سیستم است شرکتهای عظیم بیمه و اعتباری و بانکها  زیرا به مردم پول میدهند پولها را به عنوان
  بیمه و اعتبار از مردم به هر نحوی شده پس میګیرند و مردم  باقی می مانند وبا سرمایه های کوچک شان که از
  بین رفته ویک مشت بدهی ها با بهره های سنګین به بانکها
  وشرکتهای اعتباری  و سیستم ګرانقیمت بادګاه
  هادرآمریک.  در آمریکا
  سیستم قضایی بمراتب پیچیده تر و مشګل تر از حتی شرق هست  اګر در شرق میتوانی به رییس دادګستری نامه
  بنویسی یا حتی به رییس جمهور و دادخواهی کنی در اینجا تنها از مسیر وکلای ګران
  قیمت راه باز است یعنی اګر پول وکیل نداشته باشی باید عملا ازحق خود صرف نظر
  کنی.  امروز یک خانم آمریکایی بمن تلفن زد
  و ګفت که ماشین وی رابرده اند  او برای آن
  ماشین که شاید بیست هزار دلار ارزش داشت بیش از سی هزار دلار پرداخته بود البته با
  بهره   ولی چون بیکار شده بود نتوانسته بود
  مابقی قسطهایش را بپردازدو ماشین توسط بانک ضبط شده بود   همین طور خانه یک خانه میخری مثلا به  ۱۵۰۰۰۰هزار دلار هفتاد
  هزار دلار پیش قسط میدهی و بعد هم ماهی 
  مثلا ۱۰۰۰ دلار قسط میدهی بعد از ده سال که قسط دادی اګر قسط بعدی را ندهی
  خانه را میګیرند و تمامی  هفتاد هزار دلار
  باضافه آن حدود صدپنجاه هزار دلاری که قسط دادی یا خرج خانه کرده ای مالیده میشود؟  علاوه برمردم
  دنیای سوم که در راس تیر این غارتګران قرار دارند خود طبقه متوسط کشورهای مثلا
  پیشرفته هم از قربانیان آنان است. 

   

  راه
  چیست  تنها اتحاد  دانش 
  احترام به باورهای هم و کنار ګذاردن منافع خصوصی برای ګریختن از دامهای
  ګذارده شده  آنان میخواهند بین دیندار  و بی دین 
  مسلمان  بهایی یهودی و مسیحی  و  ترک
  فارس  عرب عجم  رشتی و تهرانی 
  و… اتحاد نباشد  تا بتوانند
  برنامه خود را براحتی پیاده کنند و همه مارا برده خود
  بسازند.  آنان مارا
  بهم مشغول میکنند و خودشان می برند و می دزدند .  
  آنچه که مارا میتواند بهم نزدیک کند این است که به
  دوستی های هم احترام بګذاریم بهم خیانت نکنیم تا اعتماد
  ها  از بین نروند و بتوانیم در برابر
  اتحادیه های خیره کننده آنان و ثروت و امکانهایی که دارند هم
  از خودمان دفاع کنیم  ما از نظر تعداد
  بسیار بیشتر هستیم  آنچه که ما کم داریم
  اعتماد و همکاری است  که ما نداریم ولی
  آنان دارند.  ما هم
  اګر باهم متحد باشیم و سرمایه کوچک هم را بکار بیاندازیم وباهم کار کنیم و بهم کمک
  فکری بدهیم  آنان نخواهند توانست مارا برده
  های خود بسازند  آنان بما غذای مصنوعی مملو
  از مواد هورمونی و ضد خرابی میدهند ما آن غذاهارا میخوریم چاق میشویم  و یا به بیماریهای متنوع
  دچار میشویم  ولی آنان غذاهای ارګانیک
  میخورند  و زندګی راحتی دارند ولی ما مرتب
  در ناراحتی بیکاری  و
  دچار وهم هستیم و بجان هم می افتیم   تفرقه بیاندار و حکومت کن غارت کن   اګر ما باهم متحد باشیم مسلم است که پیروز
  خواهیم شد؟ 

  • دوست گرامی و ارجمند، از آنچه نوشتید، دلم به درد آمد و اشکم جاری شد. این حقیقت است. زیرا ما از بس مصیبت و گرفتاری هم میهنان خود را دیدیم، و شنیدیم، آن چنان احساساتمان رقیق شده، که بی اختیار اشکمان جاری است. 
   شما موضوعات گوناگونی نوشته اید که هرکدام سوژه یک مقاله است. مقاله ای که بیش از ۴۰هزار خوانندگان ما آن را می بینند، و عده ای در فیس بوک و یا جاهای دیگر بازپخش می کنند.

   ما هم شدیداً بر این باوریم که مشکل ما مشکل فرهنگی است. نخست باید مردم کشورمان به آگاهی کامل برسند، آنگاه دیگر مسائل را می توان بررسی کرد.
   دوست گرامی، بازهم تکرار می کنم که ما هم با شما بر این باوریم که مشکل ما فرهنگی است. اگر آموزش درست در دبستان و دبیرستان بود، دانش آموز خرافات دین را به آسانی و بدون منطق قبول نمی کرد.

   ما مقالات زیادی در مورد کمبودهای فرهنگی از دبستان، دبیرستان، اجتماع، و  دانشگاه نوشته ایم که مورد توجه بسیاری از دوستان و هم میهنان گرامی قرار گرفت، و حتی دوستانی مانند شما ما را راهنمایی بیشتری نمودند.
   ما یک گروه فرهنگی هستیم که صد در صد بر این باوریم که نخست باید آموزش درست از کودکستان تا دانشگاه به فرزندان ایران داده شود، و از هرگونه خرافه آموزی جلوگیری گردد. اکنون که نوشته های پربار و منطقی شما را دیدم، چنانچه بخواهید باما همکاری کنید، نهایت افتخار و خشنودی گروه ما خواهد بود. البته ما گروهی هستیم که تقریباَ به استثنای یک و یا دونفر هیچکدام همدیگر را نمی شناسیم، و هرکدام در گوشه ای از جهان، حتی خود ایران در فعالیتیم.

   ما مانع و مشکل ویا کمبود فرهنگی را در رژیم خرافات گرا و خرد زا می دانیم که آنچنان با بهره برداری از درآمدهای ملی، مردم ساده دل، و نا آگاه، و همچنین نوسالان، و نوجوانان را به سوی گمراهی، خرافات، جهل ، و بی خردی سوق می دهد. پیامد آن، بی اعتمادی، کلاهبرداری، خیانت جامعه به یکدیگر، بالاتر از همه رواج دروغ گوی، و اتهام زدن به یکدیگر در جامعه است. اگر دقت کنیم و مطالعه بیشتری داشته باشیم، همه آنان از دین اسلام می آید که گفتن و اثبات آن برای هم میهنانمان، به ویژه خردباختگان دینی، امکان ناپذیر است.

   درپایان چنانچه اراده فرمایید، از آنچه نوشتید می  توانید هربخش آن را به صورت مقاله ای برای ما بفرستید تا به نامی که پیشنهاد فرمایید، آن را چاپ کنیم و در اختیار هم میهنان خود قرار دهیم. شما می توانید نام ها را جابه جا کنید، و یا تغییر دهید تا افراد در داستان مصون و بدون گزند بمانند.

   نکته پایانی این که ما در آینده نزدیک برنامه داریم تا پانل تلویزیونی هرماه در یکی از شهرهای بزرگ جهان به راه اندازیم که نخست از آمریکا آغاز خواهد شد. چنانچه شما مشکلی در شناسایی خودتان نداشته باشید، می توانیم از همکاری شما در آن استفاده کنیم.
   بادرود و سپاس بی پایان به شما، سهراب ارژنگ

 • سهراب عزیز   همانطوریکه من ګفتم من مایل هستم با شما
  همکاری فرهنګی بکنم  و آدرس خود را برایتان
  مینویسم   من در آمریکا اورلاندویک مدرسه
  شبانه روزی دارم که دانشجویان میتوانند در آن کار کنند و غذای ارګانیک تهیه کنند و
  مجبور نباشند غذاهای مسموم صنعتی را بخورند   بارها متخصص های مواد خوراکی هشدار داده اند
  که خوردن غذاهای  هومورنی و بامواد اضافه
  شده برای نګه داری بسیار خطرناک و مسموم کننده است و بیماری های ګوناګون به ارمغان
  میآورند  حتی ویدیوهایی نیز در این باره
  تهیه شده و در یو تیوب هست.  متاسفانه اکنون بهداشت و آموزش پرورش و خوراک و … در دست غارتګران و کارتلهای
  بزرګ است که ګام به ګام مردم را به کام خود فرو میبرند.  درست مثل همان هیولاهای افسانه ای و یا
  شیطانها؟  یک روز یک دبیرسیاه پوست
  دبیرستان در آمریکا بمن ګفت امیر میدانی که چرا با همه کوششی که میکنی و ظاهرا هم
  موفق هستی بچه های سیاه پوست علاقه به درس خواندن ندارند    زیرا اګر درس نخوانند و ابلهی کنند دولت به
  آنان پول میدهد به والدینشان   قضیه از این قرار است که دولت به شاګردان کودن
  و ابله کمک مادی میکند ظاهرا برای اینکه پدرمادرها با این پول اضافی برای بچه
  هایشان مثلا معلم خصوصی بګیرند و یا تغذیه بهتری برایش در نظر بګیرند  ولی نتیجه درس عکس این میشود مثلا بچه ای که مادر
  پدرش برای خنګ بازی او مثلا ماهی ۵۰۰ دلار میګیرند  وبا آن پول مثلا ماشین بهتری میخرند و به
  همسایه شان پز میدهند همسایه بعد از جستجو متوجه میشود که آنان به علت خنګ بازی
  دیوید  پول میګیرند   آنان به میشل میګویند خره ببین که دیوید با
  خنک بازی برای خانواده اش درآمد ساز شده است 
  تو هم درس نخوان خنګ بازی درآور تا ما هم ماهی ۵۰۰ دلار اضافی بګیریم و
  تجمل بیشتری بخریم؟  خوب نتیجه این میشود
  که تعداد ابله ها بیشتر میشود.  درست در همان راستا که برنامه ریزی شده
  است  من سعی کردم بچه با این واقعیت روبرو
  شوند که اګر درس نخوانند و از نیروی جوانی شان برای درس خواندن استفاده نکنند  بازنده اصلی خواهند بود  زیرا هیچ بهانه ای برای حتی ګرفتن یک شغل هم
  نخواهند داشت  بچه های سیاه پوست من اینرا درک کردند و بسیار سعی میکردند که بیشتر یاد
  بګیرند. 

   

  رییس دبیرستان
  بارها من را به دفتر خودش خواست و ګفت که اینقدر درس ندهم با بچه ها خوش باشم  آنان غذای آلمانی بپزند  سرود آلمانی رقص آلمانی بازی های آلمانی یاد
  بګیرند بهتر است تا درس بخوانند و زبان یاد بګیرند  من هم مرتب سعی میکردم که کمتر درس بدهم و بیشتر بازی کنم  ولی با اینهمه باز
  مرا از آن دبیرستان به دبیرستان دیګری منتقل کردند   در این دبیرستان یک روز مادر یک شاګرد به آقای
  معاون مدرسه میګفت که پسر من برای خوش ګذرانی و دختربازی به مدرسه میآید و این
  معلم هر روز از او درس میپرسد و وادارش میکند که همیشه درس بخواند؟  و نمی ګذارد بچه من در مدرسه خوش باشد؟  معاون مدرسه سر من تقریبا داد زد که چرا آسایش
  پسر را بهم میزنی بګذار راحت باشد؟  در
  آمریکا هم مشګل نظیر کشورهای دیګر است 
  طبقه متوسط قربانی هستند بایست مالیات بیشتری بپردازد بیشتر کار کنند و
  فقیر بمانند وسرمایه آنان غارت میشود اګر در کشورهای ما با تورم سرمایه کوچک را
  نابود میکنند در اینجا با ضد تورم سرمایه کوچک را از بین میبرند  هرچه که بخری قیمت آن پایین میآید و بازنده
  هستی؟  هرچه که بخری تعمیر نمیشود و بایست
  بعداز یکسال نو آنرا دوباره بخری  شرکتهای
  بیمه و بانکها هی وام میدهند که مرتب خرید کنی 
  ووقتی نتوانی قسط را بدهی هرچه داری می برند. پلیس تنها
  منافع دولت را در نظر میګیرد  و اګر کسی
  خانه ات را غارت کند کاری به اینکارها ندارد 
  کاملا بی تفاوت  شرکتهای بیمه هم
  تنها پول وصول میکنند و در موقعی که باید حق بیمه بدهند بیمه را فسخ میکنند.  شرکتهای کوچک مرتب ورشکسته میشوند  و شرکتهای بزرګ آنان را بلع میکنند. مالیات عملا
  بعهده مردم طبقه متوسط است  شرکتهای بزرګ با داشتن وکلای خبره راه ها رابلد هستند و مالیات نمی
  دهند یا بسیار  کم میدهند ولی شرکتهای کوچک
  بعضی وقتها مالیات از درآمدشان بیشتر است.  خوب اینجا نه اسلام هست و
  نه مردم مسلمان هستند ؟  مشګل ما آدمک شدن
  مردم است  که متاسفانه برنامه است که شاید
  درتمامی دنیا دارد پیاده میشود. ثروتمندانی هستند که درآمدهای نجومی دارند  و مردمی با همان درجه تحصیل و کار هیچ
  ندارند؟ 

   

  باری من
  همین طور که ګفتم مدرسه ای دارم  که آدرس
  آن این است امیدوارم که خانه ایران یا خانه خاورمیانه بشود   هشت هکتار زمین با سیستم آبیاری  داشتن 
  دریاچه یا آبګیر برای پرورش آب زیان 
  قفسهایی برای پرورش حیوانان و همچنین کشاورزی ارګانیک یا طبیعی بدون مواد
  مضر اضافی   تلفن من
  ۰۰۱۴۰۷۲۸۱۹۷۰۴ است و آدرس من 

  ۱۰۴۲۰Lehman Road, Orlando, ,Florida 32825 Usa or  ۱۳۳۰۵ Lacebark Pine Road, Orlando Fl 32832 USA  see you

 • سهراب عزیز   همانطوریکه من ګفتم من مایل هستم با شما
  همکاری فرهنګی بکنم  و آدرس خود را برایتان
  مینویسم   من در آمریکا اورلاندویک مدرسه
  شبانه روزی دارم که دانشجویان میتوانند در آن کار کنند و غذای ارګانیک تهیه کنند و
  مجبور نباشند غذاهای مسموم صنعتی را بخورند   بارها متخصص های مواد خوراکی هشدار داده اند
  که خوردن غذاهای  هومورنی و بامواد اضافه
  شده برای نګه داری بسیار خطرناک و مسموم کننده است و بیماری های ګوناګون به ارمغان
  میآورند  حتی ویدیوهایی نیز در این باره
  تهیه شده و در یو تیوب هست.  متاسفانه اکنون بهداشت و آموزش پرورش و خوراک و … در دست غارتګران و کارتلهای
  بزرګ است که ګام به ګام مردم را به کام خود فرو میبرند.  درست مثل همان هیولاهای افسانه ای و یا
  شیطانها؟  یک روز یک دبیرسیاه پوست
  دبیرستان در آمریکا بمن ګفت امیر میدانی که چرا با همه کوششی که میکنی و ظاهرا هم
  موفق هستی بچه های سیاه پوست علاقه به درس خواندن ندارند    زیرا اګر درس نخوانند و ابلهی کنند دولت به
  آنان پول میدهد به والدینشان   قضیه از این قرار است که دولت به شاګردان کودن
  و ابله کمک مادی میکند ظاهرا برای اینکه پدرمادرها با این پول اضافی برای بچه
  هایشان مثلا معلم خصوصی بګیرند و یا تغذیه بهتری برایش در نظر بګیرند  ولی نتیجه درس عکس این میشود مثلا بچه ای که مادر
  پدرش برای خنګ بازی او مثلا ماهی ۵۰۰ دلار میګیرند  وبا آن پول مثلا ماشین بهتری میخرند و به
  همسایه شان پز میدهند همسایه بعد از جستجو متوجه میشود که آنان به علت خنګ بازی
  دیوید  پول میګیرند   آنان به میشل میګویند خره ببین که دیوید با
  خنک بازی برای خانواده اش درآمد ساز شده است 
  تو هم درس نخوان خنګ بازی درآور تا ما هم ماهی ۵۰۰ دلار اضافی بګیریم و
  تجمل بیشتری بخریم؟  خوب نتیجه این میشود
  که تعداد ابله ها بیشتر میشود.  درست در همان راستا که برنامه ریزی شده
  است  من سعی کردم بچه با این واقعیت روبرو
  شوند که اګر درس نخوانند و از نیروی جوانی شان برای درس خواندن استفاده نکنند  بازنده اصلی خواهند بود  زیرا هیچ بهانه ای برای حتی ګرفتن یک شغل هم
  نخواهند داشت  بچه های سیاه پوست من اینرا درک کردند و بسیار سعی میکردند که بیشتر یاد
  بګیرند. 

   

  رییس دبیرستان
  بارها من را به دفتر خودش خواست و ګفت که اینقدر درس ندهم با بچه ها خوش باشم  آنان غذای آلمانی بپزند  سرود آلمانی رقص آلمانی بازی های آلمانی یاد
  بګیرند بهتر است تا درس بخوانند و زبان یاد بګیرند  من هم مرتب سعی میکردم که کمتر درس بدهم و بیشتر بازی کنم  ولی با اینهمه باز
  مرا از آن دبیرستان به دبیرستان دیګری منتقل کردند   در این دبیرستان یک روز مادر یک شاګرد به آقای
  معاون مدرسه میګفت که پسر من برای خوش ګذرانی و دختربازی به مدرسه میآید و این
  معلم هر روز از او درس میپرسد و وادارش میکند که همیشه درس بخواند؟  و نمی ګذارد بچه من در مدرسه خوش باشد؟  معاون مدرسه سر من تقریبا داد زد که چرا آسایش
  پسر را بهم میزنی بګذار راحت باشد؟  در
  آمریکا هم مشګل نظیر کشورهای دیګر است 
  طبقه متوسط قربانی هستند بایست مالیات بیشتری بپردازد بیشتر کار کنند و
  فقیر بمانند وسرمایه آنان غارت میشود اګر در کشورهای ما با تورم سرمایه کوچک را
  نابود میکنند در اینجا با ضد تورم سرمایه کوچک را از بین میبرند  هرچه که بخری قیمت آن پایین میآید و بازنده
  هستی؟  هرچه که بخری تعمیر نمیشود و بایست
  بعداز یکسال نو آنرا دوباره بخری  شرکتهای
  بیمه و بانکها هی وام میدهند که مرتب خرید کنی 
  ووقتی نتوانی قسط را بدهی هرچه داری می برند. پلیس تنها
  منافع دولت را در نظر میګیرد  و اګر کسی
  خانه ات را غارت کند کاری به اینکارها ندارد 
  کاملا بی تفاوت  شرکتهای بیمه هم
  تنها پول وصول میکنند و در موقعی که باید حق بیمه بدهند بیمه را فسخ میکنند.  شرکتهای کوچک مرتب ورشکسته میشوند  و شرکتهای بزرګ آنان را بلع میکنند. مالیات عملا
  بعهده مردم طبقه متوسط است  شرکتهای بزرګ با داشتن وکلای خبره راه ها رابلد هستند و مالیات نمی
  دهند یا بسیار  کم میدهند ولی شرکتهای کوچک
  بعضی وقتها مالیات از درآمدشان بیشتر است.  خوب اینجا نه اسلام هست و
  نه مردم مسلمان هستند ؟  مشګل ما آدمک شدن
  مردم است  که متاسفانه برنامه است که شاید
  درتمامی دنیا دارد پیاده میشود. ثروتمندانی هستند که درآمدهای نجومی دارند  و مردمی با همان درجه تحصیل و کار هیچ
  ندارند؟ 

   

  باری من
  همین طور که ګفتم مدرسه ای دارم  که آدرس
  آن این است امیدوارم که خانه ایران یا خانه خاورمیانه بشود   هشت هکتار زمین با سیستم آبیاری  داشتن 
  دریاچه یا آبګیر برای پرورش آب زیان 
  قفسهایی برای پرورش حیوانان و همچنین کشاورزی ارګانیک یا طبیعی بدون مواد
  مضر اضافی   تلفن من
  ۰۰۱۴۰۷۲۸۱۹۷۰۴ است و آدرس من 

  ۱۰۴۲۰Lehman Road, Orlando, ,Florida 32825 Usa or  ۱۳۳۰۵ Lacebark Pine Road, Orlando Fl 32832 USA  see you

 • حقیقت

  تعریف شما از اسلام درست نیست. اسلام دینی است که از عدالت سخن میگوید نه از کشتار جمعی.از صداقت سخن میگوید نه از دروغ گویی. از پاکی سخن میگوید نه از زشتی و پلیدی و ریا.از علم سخن میگوید نه از جهل و نادانی. و از همه مهم تر از “خدای یگانه”سخن میگوید نه از بت های رنگارنگ. شما از پلیدی مسلمانان حرف میزنید  مگر ما از ایالات متحده و رژیم فاسد صهیونیستی پلید تر داریم؟ با عقل و منطق به قضیه نگاه کنید: از سال ۱۹۴۸ فلسطین آرامش نداشته است مگر آنها انسان نیستند؟بشر نیستند؟از ۱۹۴۸ لبنان آرامش نداشته است. از زمانی که آمریکای خونخوار به بهانه ی دروغی وارد دو کشور مسلمان عراق و افغانستان شده است یک روز نیست که انسانی در آنجا نمیرد مگر انسان نیستند؟ به سرنوشت مبارک نگاه کنید:این است نتیجه ی دوستی با کفر(آمریکا.اسراییل)و دشمنی با حق. امید وارم که بزودی حقیقت را دریابید و از دشمنی با حق بپرهیزید

 • حقیقت

  تعریف شما از اسلام درست نیست. اسلام دینی است که از عدالت سخن میگوید نه از کشتار جمعی.از صداقت سخن میگوید نه از دروغ گویی. از پاکی سخن میگوید نه از زشتی و پلیدی و ریا.از علم سخن میگوید نه از جهل و نادانی. و از همه مهم تر از “خدای یگانه”سخن میگوید نه از بت های رنگارنگ. شما از پلیدی مسلمانان حرف میزنید  مگر ما از ایالات متحده و رژیم فاسد صهیونیستی پلید تر داریم؟ با عقل و منطق به قضیه نگاه کنید: از سال ۱۹۴۸ فلسطین آرامش نداشته است مگر آنها انسان نیستند؟بشر نیستند؟از ۱۹۴۸ لبنان آرامش نداشته است. از زمانی که آمریکای خونخوار به بهانه ی دروغی وارد دو کشور مسلمان عراق و افغانستان شده است یک روز نیست که انسانی در آنجا نمیرد مگر انسان نیستند؟ به سرنوشت مبارک نگاه کنید:این است نتیجه ی دوستی با کفر(آمریکا.اسراییل)و دشمنی با حق. امید وارم که بزودی حقیقت را دریابید و از دشمنی با حق بپرهیزید

 • مثالی از کتاب مقدس انجیل؟ انجیل حرکت عیسی بسوی اورشلیم ۵۱ – هنگامی که زمان بازگشت عیسی به آسمان نزدیک شد با عزمی راسخ بسوی اورشلیم براه افتاد> د سامره دی یو کلی د عیسی د قبلولو نه انکار هرکله چه هغه وخت را نزدی شو چه عیسی پاس آسمان ته بوتلونکی وو نو هغه بیت المقدس ته په پښه اراده مخه وکړه. ۵۲ او چند نفر را جلوتر فرستاد تا در یکی از دهکده های سامری نشین محلی برای اقامت ایشان آماده سازند. او دځان نه یی وراندی استازی واستول هغول لارل او دسامره یو کلی ته ورغلل چه دهغه د پاره تیاری وکری. ۵۳- اما اهالی آن دهکده ایشان را نپذیرفتند چون میدانستند که عازم اورشلیم هستند سامریها و یهودیها دشمنی دیرینه ای با یکدیګر داشتند. خودکلی خلکو هغه قبول نه کرو چه د هغه مخه د بیت المقدس په لور وه. ۵۴- وقتی فرستادګان برګشتند و این خبر را آوردند یعقوب و یوحنا به عیسی ګفتند استاد آیا میخواهی که از خدا درخواست کنیم که از آسمان آتش بفرستد و ایشان را از بین ببرد؟ همانګونه که الیاس نیز کرد؟ هرکله چه دهغه مریدانو یعقوب او یوحنا دا ولیدل نو یی وییل مالکه مونږ د اسمان نه د دی کلی د سوزولو دپاره اور و غوارو څه؟

  ۵۵- اما عیسی ایشان را سرزنش نمود . خو هغه ورته مخ ور واړوو او وی رټل. ۵۶- بنابراین از آنجا به آبادی دیګری رفتند. نو بیا هغوی بل کلی ته لارل. ۵۷- دربین راه شخصی به عیسی ګفت می خواهم هرجا که میروی ترا پیروی کنم . دعیسی د مریدانو کیدلو امکان ګله چه هغوی په لاره روان وو نو یو سری هغه ته ووییل ته چه هر چرته ځی زه به درپسی یم. ۵۸- عیسی در پاسخ فرمود روباه ها لانه دارند و پرندګان آشیانه اما من حتی جایی برای خوابیدن ندارم. عیسی جواب ورکړو د لومبړو غارونه شته او دی مارغانو جالی خو د ابن آدم دومره ځای هم نشته چه خپل سرپری ولګوی. توضیح واضحات: همانطوریکه ملاحظه میکنید حضرت عیسی یک بی خانمان و خانه بدوش بود ولی از صدقه سرش اربابان کلیسا مانند شیوخ عرب در قصرهای افسانه ای هزار یک شبی زندګی میکنند قصرهای تلای پاپ دیګر افسانه نیست در صورتیکه مولایش یک عملا بی خانمان بوده است به ګفته همان انجیل خودشان؟ کسانی از دین به آلف اولوفی میرسند و ثروتمند و قدرتمند میشوند و کسانی هم در اثر دین همان لقمه نانی را هم که دارند از دست میدهند.

  ۵۹- یکبار نیز او کسی را دعوت کرد تا پیرویش نماید .آن شخص پذیرفت اما خواست که کارها را بعد از مرګ پدرش موکول نماید . بل چا ته هغه ووییل په ماپسی راځه. خو سری جواب ورکرو ماته اجازت راکړه چه اول خپل پلار ښځ کړم. ۶۰- عیسی به او ګفت بګذار کسانی درفکر این چیزها باشند که حیات جاودانی ندارند . وظیفه تو این است که بیایی و مژده ملکوت خدا را در همه جا اعلام کنی. خو عیسی ورته ووییل مړی پریږدی چه مری ښخوی خو ته خامخا لارشه او دخدایی د بادشاهی زیری خورکړه. توضیح : مردم به دستورات حضرت عیسی یعنی مسیحیان عمل نمی کنند و تنها حرف میزنند و در موقع عمل خود را کنار میکشند شاید اګر مسیحیان به ګفته های عیسی عمل میکردند نه اینکه از آن سو استفاده کنند مشګل ها تاحدی حل شده بود. ۶۱ –شخصی نیز به عیسی ګفت:خداوندا من حاضرم تورا پیروی کنم اما بګذار اول بروم و از خانواده ام اجازه بګیرم. اوبیا یو بل ووییل مالکه زه به در پسی یم خو دومره اجازت راکړه چه د خپل کور دخلکو نه رخصت واخلم. ۶۲- عیسی به او پرمود کسی که تمام هوش و حواسش متوجه خدمت به من نباشد لایق این خدمت نیست . اطاعت کامل چیزی که مدعیان رهبری مذهبی هم اکنون میخواهند مقلدهای مطیع؟ عیسی هغه ته ووییل کوم سری چه په موټی لاس کیږدی او بیا شا ته ګوری هغه دخدایی دب بادشاهی لایق نه دی.

 • Shahriyarmirfenderski

  “طاعون مغزی” (اسلام) دین نیست، یک بیماری مهلک روانیست که به سلول‌های مغز انسان حمله می‌کند و آن را از بین میبرد. “طاعون مغزی” (اسلام) یعنی‌ از بین رفتن خرد و منطق انسان و از مقام انسانیت افتادن و مرگ انسانیت . اسلام یعنی‌ تسلیم به اهریمن (اهریمن = دروغ) تسلیم به داستان‌های ثابت و باور نشدنی‌: معراج، نبوت، آدم و هوا، دریای سرخ به دو نیم شدن، وحی، جبرئیل…..اسلام = امپریالیست عربی‌، اسلام = بردگی تاپاله‌های ته طویله (آخوند ها)…

 • Pingback: آیا باید به هر باور و عقیده ای احترام گذاشت؟ « تنها ایران()

 • Pingback: شاهین نجفی عزیز؛ آیا می دانی که جامعه ما قهرمان زنده قبول نمی کند؟ « آرش بینش پژوه()

 • مریم

  در دروغگویی و رذالت شما همین بس که عکس دختران ایرانی مسلمان را به یهودیان نسبت می دهی.  اون عکس ها مربوط به دهه فجر انقلاب اسلامی است و اون ها هم بچه های مسلمان هستند.

  • Nedam369

   خواهر من میتونی بگی تو ایران چند نفر نماز میخونن ؟؟؟

 • Pingback: فتوایِ قتل شاهین نجفی از بَربَریتِ نهادینه شده در اسلام حکایت می کند | فضول محله | شۆڕشگێران()

 • Pingback: فتوایِ قتل شاهین نجفی از بَربَریتِ نهادینه شده در اسلام حکایت می کند | فضول محله « برای آزادی()

 • M. Reza

  چرا شما مسلمانان وقتی از اسلام انتقاد میکنند با بیان مسائل سیاسی  مغلطه میکنید . و فوری دم از جنایات اسرائیل و کشور های غربی  مزنید.
  ۱/ مغلطه نکنید
  ۲/ کشور های غربی هیچ ربطی به مسیحیت ندارند
  ۳/ ا در انتهای یک رود گل آلود بدنبال زلال حقیقت نگردید بلکه از سر چشمه شروع کنید.مثلا محمد  و قرآن را با عسیی و انجیل مقایسه نکنید.
  حدود ۲۰۰۰ سال کسی نتوانسته عیسی و انجیل را به دادن احکام ضد بشری متهم کند بلکه هر جا صحبت از  عشق و گذشت  میشه. تنها نام عیسی مسیح میدرخشد..حلا هر اسمی میخواهند روی مسیح بگذارید .پسر خدا .یک پیغمبر و یا یک انسان نیکو .کسی  متعالی تر از  عیسی مسیح بر روی زمین نیامده است.

  • Hasanakvazir

   چجوریکه حماقت یک عده احمق اخوند به اسم اسلام تموم میشه اما وحشی گری اسراییل و جنایات امریکا هیپکدوم به اسم مسیحیت تمام نمیشه؟؟؟ خودتونم نمیدونین چی میگین خدایکیست و اینهمه مدت اینهمه پیامبرفرستاد تا ماها ادم بشیم اما ما به خاطر یکم قدرت و ثروت به اسم خدا و پیامبراش هزارجور رذالت انجام دادیم تا هم کسی اومد اعتراض کنه گفتیم خدا گفته تف تو شرف ادمهای پست دروغگو که به اسم اسلام ومسیحیت و خدا و پیامبر هرغلطی میکنن 

   • Ashkanariyan2569

     من دوستدار ایران  واگر ایذان نباشد خواهم که هیچ نباشد. ایران برام مهمه نه باور

 • Jhjhk

  به کوری چشات هر روز ایران پر آوازه تر واسلام فراگیرتر
  تا چشات دراد

  • hasan

   ridam   dar     rooh e  too,va ghalie  namazet  ,  iran  por  a,vaze  shode

  • Kouroshparsi

   به گفته ی مشایی جون از این پس باید مکتب ایرانی(آیین زرتشت) را گسترش بدهیم.