بررسی رفتارهای جنسی محمد بن عبدالله – بخش نخست ۱۱۰

تاریخ نشان می دهد که محمد بن عبدالله، بطور چشمگیری در روابط جنسی اش تنوع طلب بوده است. به گفته “علی بن برهان الدین حلبی” در کتاب سیره حلبیه، جلد ۳ صفحه ۴۵۳:
محمد از ۳۰ زن در زندگی اش خواستگاری کرد!. البته خواستگاری لفظی است که نویسنده بکار برده است ولی حقیقت آن است که او این زن ها را به زور تصرف کرده و از آن ها کام دل می گرفته است!.

در نقاشی، محمد را در حالی که دو تا از زنانی را که به زور تصاحب کرده است را در کنار خود دارد مشاهده می کنید. محمد سراسر زندگی اش را در پی هوس بازی ها و شهوت رانی های بی انتهایش گذراند و امروزه به عنوان مقدس ترین فرد دنیا در نزد مسلمین خردباخته پرستیده می شود، چگونه چنین انسان زنباره ای که توانایی استقامت در برابر امیال جنسی اش را ندارد می تواند پیام آوری از جانب خدا باشد؟

در نقاشی، محمد را در حالی که دو تا از زنانی را که به زور تصاحب کرده است را در کنار خود دارد مشاهده می کنید. محمد سراسر زندگی اش را در پی هوس بازی ها و شهوت رانی های بی انتهایش گذراند و امروزه به عنوان مقدس ترین فرد دنیا در نزد مسلمین خردباخته پرستیده می شود، چگونه چنین انسان زنباره ای که توانایی استقامت در برابر امیال جنسی اش را ندارد می تواند پیام آوری از جانب خدا باشد؟

او علاوه بر این تنوع طلبی، از رفتارهای چندش آور جنسی نیز برخوردار بوده و هر از گاهی نیز اللهِ ساخته و پرداخته ذهن خویش را در قرآن، درگیر مسائل و مشکلات جنسی اش می کرد. نگارنده در این سری از نوشتارها بر آن است تا در بخش های مختلف، به طور مستند، به واکاوی و بررسی رفتارها و ماجراهای جنسی محمد بپردازد تا خوانندگان دریابند که این فرد مدعی پیامبری، درگیر چه ماجراهای جنسی مختلفی بوده و طبعن چه رفتارهای جنسی قابل بحثی داشته است!.

یکی از این ماجراها، که البته با یک پسر بچه بوده و ربطی به خانم های ذکر شده در بالا ندارد، ماجرای رابطۀ محمد بن عبدالله با علی ابن ابو طالب بوده است. هم چنان که در تاریخ اینگونه آمده است، محمد، علی را که پسر عموی او بوده، در سن خردسالی نزد خویش می آورد و به تعبیر “شیخ مفید” در کتاب ارشاد، صفحه ۹ ؛ علی “تربیت شده” دست محمد بوده است.

این هم سندی دیگر برای نشان دادن چهره اسلام واقعی، اسلام همین است که در این فرتور می بینید، اسلام واقعی و غیر واقعی و آخوندی و غیر آخوندی ندارد، اسلام در برگیرنده و اشاعه دهنده تمام جنایاتی است که می تواند به دست انسان ها صورت گیرد.

این هم سندی دیگر برای نشان دادن چهره اسلام واقعی، اسلام همین است که در این فرتور می بینید، اسلام واقعی و غیر واقعی و آخوندی و غیر آخوندی ندارد، اسلام یعنی کشتن و غارت و تجاوز و قطع کردن دست و پا، اسلام در برگیرنده و اشاعه دهنده تمام جنایاتی است که می تواند به دست انسان ها صورت گیرد.

به این ترتیب، علی در محیط زندگی محمد، شروع به رشد و نمو و بالیدن می کند. در نهج البلاغه، علی یکجا سخنی می گوید که به نحوی شگفت انگیز پرده از ماجرای هولناکی بر می دارد.! در زیر گفته خود علی را در این باره می خوانید:
“…آنگاه که کودک بودم مرا در کنار خود نهاد و بر سینۀ خویشم جا داد، و مرا در بستر خود می خوابانید چنانکه تنم را به تن خویش می سود [می مالید] و بوی خوش خود را به من می بویانید…”
(نهج البلاغه، ترجمه دکتر جعفر شهیدی ، خطبه ۱۹۲، ص ۲۲۲)

دقت فرمایید که چطور محمد بن عبدالله بدن خود را به بدن علی خردسال، می مالیده است و علی را وادار می کرده که بوی بدنش را استشمام کند.! به راستی کرداری چندش آور است، آن هم برای کسی که ادعای پیامبری خدا را می کند و مدعی است که باید رفتارش برای همه مسلمانان و تمامی مردم جهان، سرمشقی نیکو باشد(قرآن، سوره احزاب، آیۀ ۲۱).

فرض کنیم که همین حالا مردی یکی از پسر بچه های خردسال فامیلش را در بستر در کنار خویش بخواباند و بعد هِی بدن خودش را به بدن آن پسر بچه بمالد و هی سر آن پسر بچه را بگیرد و مثلا زیر بغل خود کند که بوی او را استشمام نماید، به راستی شما چنین انسانی را چه خواهید نامید؟ در خصوص او چگونه قضاوت خواهید کرد و با او چگونه رفتار خواهید نمود؟.

آیا غیر از این است که چنین انسانی را ازخویش طرد کرده و تلاش می کنید تا کوچکترین رابطه ای با آن شخص نداشته باشید؟. آیا غیر از این است که ممکن است پیشنهاد دهید که او چون دچار بیماری روانی است و مبتلا به پدوفیلیا می باشد وجودش برای جامعه خطرناک است و  حتمن باید نزد روانپزشک برده شود؟. آیا برای کسانی که پدوفایل (بچه باز) هستند و مرتکب آن عمل زشت می شوند، جرائم سنگین حقوقی وضع نکرده اند؟.

چگونه است که علی در بزرگسالی با افتخار این حرف ها را ضمن یک خطبه بیان می کند؟. علت اینکه علی، بغل خوابی با محمد را با افتخار ذکر می کند آن است که او در آن خطبه سعی کرده تا با نشان دادن صمیمیت محمد نسبت به خویش، خود را نسبت به سایرین برای خلافت، مستحق و شایسته تر نشان دهد. اما غافل از اینکه در طی آن نمایش و از خود باختگی، از چگونگی روابط زشتی که محمد با وی داشته است، پرده بر می دارد و خود و محمد ابن عبدالله را در نزد کسانی که اهل تفکر و تعقل بدون تعصب هستند، رسوا می نماید.

این صحیح ترین فرتوری است که از علی ابن ابوطالب موجود می باشد، علی فردی کوتاه قامت و چاق و بسیار عبوس و بد اخلاق بوده است و فقط در یک روز هفتصد نفر از یهودیان بنی قریظه را به دستور محمد و به کمک زبیر از دم تیغ گذراند. حال از چنین قاتل گردن کلفتی در ایران یک انسان مهربان و خوش چهره ساخته اند که کمترین شباهتی با علی واقعی ندارد.

این صحیح ترین فرتوری است که از علی ابن ابوطالب موجود می باشد، علی فردی کوتاه قامت و چاق و بسیار عبوس و بد اخلاق بوده است و فقط در یک روز هفتصد نفر از یهودیان بنی قریظهرا به دستور محمد و به کمک زبیر از دم تیغ گذراند. حال از چنین قاتل گردن کلفتی در ایران یک انسان مهربان و خوش چهره ساخته اند که کمترین شباهتی با علی واقعی ندارد.

افزون بر این، مسلمانان نا آگاه و متعصب، محمد را با تمام زنبارگی ها و خشونت هایش، پیامبر راستین خدا می دانند، برای همین علی متعصب و نا آگاه، بدون داشتن ترس و واهمه از آن چه که آیندگان درخصوص وی و پیامبرش خواهند گفت، مشتاقانه از روابطش با محمد داد ِ سخن می گوید. همچنین باید توجه کرد که علی، تحت همین روابط سنگدلانه و سوء استفاده های جنسی محمد است که در بزرگی به یک هیولای خونریز تبدیل می شود و زمانی که این سخنان را با افتخار می گفت و می نوشت، به دلیل آن همه سوء استفاده و  رفتارهای جنسی که در کودکی محمد با وی روا داشته، دیگر قدرت تشخیص و تمییز را از دست داده بود.

این علی نیز، دنباله رو علی ابن ابوطالب و پیامبر اسلام است و تا کنون جان صد ها هزار نفر از مردمان بینوای ایران را گرفته است و اکنون نیز هوای جنگ در سر دارد تا تعداد بیشتری از ایرانیان را قربانی اسلام عزیزش کند. علی خامنه ای نیز احتمالن در زمان بچگی، همچون علی ابن ابوطالب، مورد سوء استفاده های جنسی قرار گرفته که اینچنین خونخوار و روان پریش است.

این علی نیز، دنباله رو علی ابن ابوطالب و پیامبر اسلام است و تا کنون جان صد ها هزار نفر از مردمان بینوای ایران را گرفته است و اکنون نیز هوای جنگ در سر دارد تا تعداد بیشتری از ایرانیان را قربانی اسلام عزیزش کند. علی خامنه ای نیز احتمالن در زمان بچگی، همچون علی ابن ابوطالب، مورد سوء استفاده های جنسی قرار گرفته که اینچنین خونخوار و روان پریش است.

پُرواضح است که علی در آن خطبه، فقط تجربه یکبار را بیان نکرده است و روشن است که محمد، وی را بارها چنین حریصانه در بغل می فشرده و از او کام دل می گرفته است تا از او سربازی مطیع و فرمانبردار برای میدان های جنگ و بغل خوابی هایش، مهیا سازد!.

آیا اکنون زمان آن فرا نرسیده تا مردم ایران با حقیقت مواجه شوند و از پیروی دروغ و ریا و جنایت دست بردارند؟ به قول شاعر: ” آنان به عدل شیفته بودند و / اکنون / با آفتاب گونه یی / آنان را / اینگونه / دل / فریفته بودند”.

ایرانیان همیشه حقیقت جو  و شیفته عدل بوده اند، اما باید بدانند که این شبه آفتابی که به نام محمد بن عبدالله و دین اسلام ساخته و پرداخته شده است، فریبی بیش نیست. مگر می شود که آفتاب، به جای نور، تاریکی را گسترش دهد؟. مگر می شود مردی که چنین هوسبازانه  کودکی را در آغوش می فشرد و از او قاتلی روان پریش و سنگدل می پروراند، بتواند رهبری معنوی و نیکو برای انسان ها باشد؟.
نگارنده در بخش های دیگر این نوشتار، به بررسی نمونه های دیگری از رفتارهای جنسی این پیامبر خود خوانده خواهد پرداخت.

 • خدا بردی یف

  lمن با نظر شما کاملا” موافقم که علی خامنه ئی د ر بچگی خو مورد استفادۀ جنسی صدها نفر قرار گرفته است . من از قول پدر بزرگ خود میگویم . وی از اولین کس ها است که علی خا منه ئی را جنسا” مورد لستفلاده قرار داده است . اسمش را نمی گویم اما فامیلی اش خدا بردی بود.

 • baran

  ممنون ,  عالیه عالی

  • Gh_sadaghiani

   ممکن است شما یا هر کس دیگری با اسلام  و بنیانگزار ان و اصحابش بهر دلیلی مخالف باشد .ایا بعقیده شما راه مخالفت لجن پراکنی است؟ یا اوردن دلیل و برهان ؟ کو دلیل و برهانتان ؟

   • نسل سوخته

    تا حالا کلی کتاب نوشته شده کلی راجع به اسلام بحث شده وقتی شما هیچ کتابی رو نمیخونی تقصیر ما چیه نکنه انتظار داری خامنه ای بیاد بگه اسلام بده؟!!!!!!!!!!!!!!

 • Ladan

  shomaha kesafiddddddddddddd, faghat hamin.. layeghe in fosham nistid… az khoda mikham ke zendegitoon har lahzash mesle akhratetoon jahanam bashe,, kheili bad bakhtid,, kheiliiiiiiiiiiii

  • هیچکدام از دانشمندان و متفکران ایرانی و خارجی حتی آخوند های کلاهبردار دزد غارتگر که مملکت ما را به باد دادند، معتقد به آخرت نیستند. دانش فیزیک هم نبودن آن را ثابت می کند. حالا، من از شما که شیفته کلام و گفتار آخوندید ، یک پرسش دارم. اگر آخرت و روز جزایی بود آیا آخوندها  که از بامداد تا شامگاه  مردم را از دروغ گویی، قتل، دزدی و صدها جنایت که خود همه را می ترسانند اگر دنیای دیگری بود این کارها را خودشان مرتکب می شدند؟. 
   آیا پول های مملکت را این چنین می دزدیدند تا در بانک های خارجی پس انداز کنند؟. شما اگر به حرف ما رسیدید، بدانید پیامبر و امامان هم همگی آخوند و مفتخور و زنباره بوده اند. آنها بودند که این آخوندهای امروزی به وجود آمدند.

   ما دهها مقاله در مورد جنایت های اسلام و جنایت های رژیم داریم که همگی با اسناد و نوشته های تاریخی است. اگر به حرف ما قانع نشدید، دوست دارم نظر شما را بهتر بشنوم.

   تنها با همه قدرت به شما بگویم که بی خود به فکر آخرت نباشید. چون آخرتی وجود ندارد. شب اول قبر، نکیر ومنکر، روز قیامت و همه این افسانه ها را آخوند برای من و شما ساخته، و خود هرگز بدان باور نداشته، ندارد، و نخواهد داشت. با احترام به شما خواننده خوش باور، سهراب ارژنگ

   • A R Abbhasi

    خفه کونی

    • alvand

     و این نوشته شما در پیامتان یک علامت دیگر از مورد سو استفاده جنسی قرار گرفتن علی پرست ها و آخوندها و آخوند پرستهاست که با توجه به جنبه روانشناختی آنچه بر آنها گذشته گویای عقده های فروخورده ناشی از تحت بهره برداری جنسی قرار گرفتن است و همیشه در کلامشان از این سو استفاده جنسی که برایشان گذشته سخن می رانند.

   • X-Y

    jenabe foozoole mahale fekr mikonam shoma behtare rajebe physcal science sohbat nakoni.!!
    doroste cherto pert goftan contor nemindaze vali shoma khoobe ke khishtandari konio bish az in khodeto tablo nakoni!!!

   • محمد

    FUCK YOU ASSHOLE

  • Somayei

   khanom ladan liaghat to hamon eslam fased mohamadi, ta amsal to dar iran zead hast hamin akhondhi zanbaz liaghatetoneh, chara nemiri ba hamin molah vasalt koni ta be behesht molha bei,agar behsh residi mobaraket bashe.

  • Afhl

   لادن جان عزیزم اینا از یه جایی دیگه، اونجاشون میسوزه، چرا که اسلامتون دست و پای آدم زنباره و هوس باز رو بسته حالا اینا میسوزن…..خودش میگه:( به گفته “علی بن برهان الدین حلبی” در کتاب سیره حلبیه، جلد ۳ صفحه ۴۵۳:

   محمد از ۳۰ زن در زندگی اش خواستگاری کرد) بعد تفصیر میکنه:البته خواستگاری لفظی است که نویسنده بکار برده است ولی حقیقت آن است که او این زن ها را به زور تصرف کرده و از آن ها کام دل می گرفته است!.خو آخه احمق تو که حرف تاریخ رو داری تحریف میکنی ..چه انتظاری ازت میره……بی سوادای بی ناموس

   • alvand

     حرفتان فاقد هرگونه بار معنایی است درست مثل کسانی که سنگشان را به سینه زده و کورکورانه مقلدشان هستید.کجای حرف شما نشان دهنده تحریف تاریخ توسط نویسنده مقاله است؟ بله منظور از خواستگاری فقط لفظی بوده وگرنه محمد از اینهمه زن به معنای واقعی کلمه ،خواستگاری که با میل و رضایت شخص و صحبت و درخواست از والدینش باشد،نداشته است.لابد شما ضمن غلام شدن خودتان (معنای غلام و نحوه استفاده از وی توسط ارباب را مطالعه کنندگان می دانند)خواهر و دختر خود را نیز در نتیجه تجاوز به خانه تان و به کنیزی گرفته شدنشان به خانه شوهر میفرستید که چنین برداشتی از واژه خواستگاری در ذهنتان حک شده است!

   • محمد

    تو فعلا برو کونتو بده خاله لادن

  • خدا بردی یف

   خانم لادن ! تو شایستگی بیشتر از احکام اسلام  را نداری .تو وهمان کسافت کاری های اسلام جو رمبآئید . تو همان کشت زار هستی که از هرطرف راه داری. برو خودرا گم کن با این دفاع کردنت از آئین شتر چران ها .

  • alvand

    گذاشتن اسم لادن لزوما دلیل بر مونث بودن نویسنده نمیتواند باشد!!

 • ایرانی

  اسلام کثیف‌ترین کلمه‌ی دنیاست… 

  • Manamm11

   و مادرت کثیف ترین فاحشه دنیا

   • نسل سوخته

    الان با مادر ایشون چکار داشتی؟
    این هم سنت های رسول شما هست که به مادر مردم تهمت زده و ناسزا گویید؟؟؟؟؟؟

    • A R Abbasi

     گوه نخور ننه جنده خواهر کسو.بی ناموسا

  • alvand

   و صحیح تر از آن دین و مذهب کثیف ترین کلمه دنیاست که در جای جای تاریخ کثیف ترین و شرم آورترین اعمال به نام دین و مذهب انجام شده است حال هر دینی که می خواهد باشد.

  • رامین

   این شعر از فردوسی، و تفکر با خودتان!
   به دل گفت اگر با نبی و وصی شوم غرقه دارم دو یار وفی
   همانا که باشد مرا دستگیر خداوند تاج و لوا و سریر
   خداوند جوی می‌وانگبین همان چشمه​ی شیر و ماء معین
   اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و علی گیر جای
   گرت زین بد آید گناه منست چنین است و این دین و راه منست
   برین زادم و هم برین بگذرم چنان دان که خاک پی حیدرم
   دلت گر به راه خطا مایلست ترا دشمن اندر جهان خود دلست
   نباشد جز از بی​پدر دشمنش که یزدان به آتش بسوزد تنش
   هرآنکس که درجانش بغض علیست ازو زارتر در جهان زار کیست
   نگر تا نداری به بازی جهان نه برگردی از نیک پی همرهان
   همه نیکی ات باید آغاز کرد چو با نیکنامان بوی همنورد
   امیدوارم، “دشمن علی” (به فرموده فردوسی) به شما تعلق نگیرد!!!

 • Sina Izadi

  جناب نگارنده محترم،رابطه علی و محمد این طور که شما تصور میکنید سطحی نبوده،،،،،شما بعد از خوندن چندتا منبع به این نتایج رسیدین؟؟اصلا به فرض که شما درست بگین،،،،افراد زیادی به این دو نفر ایمان دارن،اگه یه نفر بیاد و محبوب تو رو بچه باز و یا منحرف جنسی خطاب کنه چه احساسی پیدا میکنی؟ رابطه این دو  مثل رابطه پدرو فرزند بوده،نه ۲ آدم غریبه،چطور با این استدلال ناقص میای و به تصوراتت شاخ و برگ میدی،؟ آیا تا بحال پیش پدرو مادرت نخوابیدی؟ یا اینکه فکر میکنی که اونها هم میخوان از تو سوء استفاده کنن؟
  من چند همسری رو به هیچ عنوان کار درستی نمیدونم و کاملا مخالفم،ولی یکم بیطرفانه قضاوت کن در اون زمان(۱۴۰۰ سال پیش)،اگر تو ازدواج موقت یه بچه بدنیا میومد، مادر حداقل میدونست بچه کیه و میتونست از حمایت قانونی برخوردار بشه،ولی سکس بی قید،هیچ مسئولیتی رو برای مرد در برنداره و مرده که بدون هیچ مسئولیتی هر کاری که میخواست رو میتونست با زن انجام بده.

  از نظر من شما هم یه افراط گرایی مثل همینایی که ازشون انتقاد میکنی،به چیزایی که مینویسی نگاه کن ،،تو داری اعتقاذات دیگران رو پوچ و ابلهانه خطاب میکنی…. اینجوری میخای راه دموکراسی و آزادی رو نشون بدی؟! من معتقدم موفق نمیشی،چون در اولین قدم داری به سایرین و افکارشون توهین میکنی.

 • Farnood

  It’s great and I’m waiting for the next part

 • Persian Omid2011

  درود بر شما. بدون تعرف عالی بود. دست و پنجه تون درد نکنه. خانم لادن خودتو جر دادیا. خوب اگه بدت میاد از اینجا برو یه  جای دیگه. برو تو سایت بسیجی ها!!

 • Somayei

  dast shoma dostan dard nakoneh ka in mataleb mofid ro be mardom medahi ta as in deen nab mohamadi agahi zeadi dashteh bashan ta dast as in den mozakharaf har che zodetar khalas shan,

 • Sadasd

  واقعا این مطلب به لعنت سگ هم نمی ارزید!واقعا از بی محتوائی این چرندیات موندم که چی بکم!

  • بستگی به زمینه علمی، دانش و برداشت شما دارد. اگر شما یک فرد مذهبی خرافاتی باشید، مطالعه شما از کتاب هایی باشد که زیر دست آخوند تهیه شده اند، و یا طرفدار رژیم باشید، در آن صورت مقاله نه تنها برایتان ارزش ندارد بلکه جزء چرندیات است، و حق دارید به ما دشنام هم بدهید.

   • احمق

    کس نوشتی. عمت خوبه ؟

   • سایه

    فضول محله تو یه حقیقتی آره،حقیقت گمشده ی هرچی دروغه.تو سخنانت شیرینه و همه ی این ها رو مدیون چیزی هستی به عنوان مغز خام یه سری از طرفدارات. ببین آدمی که خواب هست رو میتونی از خواب بیدارش کنی اما آدمی که خودش رو زده بخواب….تو با چرب زبونیت و اطلاعات غلطت یه سری آدمای مثل خودت رو گلچین میکنی و الا به دهن تو که بهار پاییز نمیشه.تو یه مگسی که از یه گلستان فضولات سگ رو واسه نشستن انتخاب میکنه.تو اول این کامنت شاد بودی اما حالا؟؟!!تو از گذشته میگی؛دیدی من گذشته ی این کامنت رو چه جور تحریف کردم؟؟؟!!این همون بلایی که تو سر حقایق در آوردی.یه چیزه دیگه منتظر دروغ بعدیتم معمولا سعی داری دروغ هات رو توجیح کنی پس بفرست کامنتت رو….

 • crysis

  با سلام خدمت سهراب نازنین
  سهراب جان همیشه درهر جامعه ای که مردم آن به دیکتاتوری خو کرده اند عده ای مجبور میشوند با توجه به گستردگی عصر ارتباطات در واکنش به اینگونه افشاگریها از عبارات خاص خود استفاده کنند واین امر طبیعی است چون احساس امنیت نمیکنن این مقوله نه فقط شامل امنیت اجتماعی بلکه امنیت روانی نیز به همراه دارد
  فرض کن کسی که در کشوری دایم حرف تهدید وجنگ و شعارهای صدر اسلام میشنود یکسری ازاین تمایلات در وی سرکوب شده و میخواهد یکبار خودشو جای آن گوینده بگذارد چون در بیرون جایی برای اظهاروجود پیدا نمیکند
  بهترین جا برای ابراز وجود خود را در فضای مجازی میبیند چون(۱) دیده نمیشود (۲) از جواب دادن به دیگران میتواند سرباز زند
  آخرت وجود ندارد واین برای من بدیهی است ولی ازتو دوست نازنینم میخواهم اون عده ای روکه اعتقاد دارن به اعتقادشان احترام بذاریم و به عنوان یک انسان تبلور جهان هستی مانند تمام انسانهای دیگر نگاه کنیم واز طرف دیگه اگر حرف ناشایستی نوشته شد با استدلال وبدور از هر گونه حب وبغض والفاظ رکیک استفاده شود
  البته اول از همه به خودم میگم امیدوارم دوستان در این سایت مرا بخشیده باشن
  پاینده باد ایران ونام دلربایش                   
   

 • دقیقا حساب نکردم اما ۷۰۰ یهودی اونم تو یه روز توسط یه نفر آدم !!!؟؟؟

  • A R Abbasi

   دمش گرم خیلی مرد بوده منم اگه میتونستم میکشتم

 • Raz

  چقدر شما بدبختین ……

  • crysis

   و همچنین

 • سید

  تمامی ادیان بر اساس وعده و وعید و دروغ پایه گذاری شده است .همگی از یهودیت بگیرید تا مسیحیت و اسلام و شعبات انها . خرافات و ترس از اخرت هم چاشنی انهاست . انسان ازاد انسان فارق از جهل و همسو با منطق است . لنین می گوید = دین تریاک توده هاست . مثل افیون است

  • محمد

   و من هم بکن ننت هستم

 • سید

  لادن امیدوارم بری بهشت  ور دست محمد و علی  اما بعدش از ما کمک نخواهی ها  که اینها را وقتی می خوندی باید تعصب را کنا ر می گذاشتی  و در بهشت گیر ان ادمها نمی افتادی . خود کرده را تدبیر نیست .

  • با دین وچه بی دین  انسان شرافت مند شریف میماند ویک موجود رذل وشرور هم همانطور  شرور میماند ،امادین فقط میتواند انسانهای شریف را به سمت شرارت سوق دهد  .اما تآسف من از انجایسست که چرا با توجه به دانش واګاهی های بدست امده این دوران چرا بعضآ انسان ها نمیخواهند به این امر اګاه شوند که عظمت وبزرګی پروزدګار به مراتب عظیم تر از ان است که در این باور های پوچ وبی محتوا بګنجد .عظمتی که در کاینات ودر کهکشان ها میبینیم که ما در این کرهء خاکی  با تمام تاریخ وګذشته وامروز وفردا وهمهءانچه که از این خانه داریم به اندازهءپر یک مګس هم نیستودر واقع مانند یک قطرهء اب در اقیانوس  میباشیم ،پس چرا ؟پروردګار ،خالق ،خدا و،،یزدان را به این اندازه حقیر وکوچک میشماریم که،فقط به یک اندیشه وباور ویک شخص  ارج مینهد وهمه را به او میسپارد ،ان هم با این همه اندیشه های کوچک ونفس پرستی یه زمینی،در دوران رنسانس صد ها دانشمند در اتش خشم کشیش ها سوختند ،دهانشان را دوختند وزنده در اتش افکندن ،چون علم خلاف انچه را که نیت وخواست کلیسا  میبود را عنوان کردند ،    ودست انها در دروغ پراکنی وشایعه سازی رو میشد ،ودکانشان تخته ودیګر نمیتوانستند از سادګی وحماقت انسان ها سود ببرند ،بیایید باور کنیم که خداوند بسیار عظیم تر وبزرګوارتر از این اندیشه هاست ،او عشق است ،او محبت وانسانیت است واو حضور دارد در جای که تو دست نیاز مندی را  رها   نمیکنی وتو ذره ای از وجود او هستی واو تو را عاشقانه میستاید واو در جنګ وسنګسار وقتل وکشتار و ،،،،هر انچه نا پ اکیی که امروزه شاهد انیم  حضور ندارد ورو برمیګرداند ،خداوند در اراجیف توضیح المسایل اخوند ها نیست در انجیل وتورات هم نیست وایمان داشته باش که در قران هم نیست  خداوند غرق در شرافت وانسانیت توست ،،،،،،،،

 • Arman

  با درود
  من یک سوال از دوستان مذهبی خودم دارم و اون اینه که آیا ما نمی تونیم بعد از این همه مدت در طول تاریخ ۴ تا قانون اجتماعی و شخصی برای خودمون بنویسیم که مورد تائید جامعه خودمون و با توجه به فرهنگ خودمون باشه !!! حتما باید جبرئیل بیاد بگه که خدا این گفته !! حتما یک باید بیاد با دروز و کلک سوارمون بشه واز ما تحت نام خدا بهره کشی کنن یعنی حتما باید خدا بگه دروغ بده دزدی بده خیانت و تجاوز به حقوق دیگران بده وآیا ما حق داریم تحت نام خدا تمام کارهایی بالا را انجام بدیم و بگوییم در راستایی گسترش اسلام ایرادی ندارد. در ضمن ممکنه یک قانونی رو به اشتباه نویسیم یا بخواهیم قانونی رو با توجه به گذشت زمان عوض کنیم  اونوقت باید بگیم این قسمت قانون اشتباه وباید این طوری درست بشه اونوقت با نظر کلیه مردم جامعه تصحیح انجام میشه ولی در مورد کتب آسمانی هیچ کاری نمیشه کرد. ودر نهایت این میشه که بگن این قوانین مال ۱۴۰۰ سال قبله و غیر قابل استفاده!! یک بار دیگه فکر کن ببین ایراد این تفکر چیه  اگر خوبه لطف کن وایسا و اون آخوند لعنتی رو از رو دوشت بزار زمین ولی آروم چون اگه بیفته بترکه گندش عالم رو ور میداره

  • Fatemeh

   اسلام و … هر چه هست (خوب یا بد) نمیدانم. ولی نتیجه ۳۰ ساله آن گلی به سر ما نزده…روز به روز داریم ذلیل و بدبخت تر میشیم

  • احسان

   نتیجه اش میشه ازدواج همجنس که تو اروپا قانونیه ولی هنوز مردم کراهت دارن از این آدما؟

 • سلام !
  از افغانستان مینویسم :
  غیر منطقی ترین نوشته که به عنوان مقاله تا حالا خوانده ام و حتم دارم بدست جوانی حول سنین ۱۸ الی ۲۰ نوشته شده زیرا از لحاظ منطقی کاملا مفاهیم سطور آن همدیگر را نفی میکند بعد تائید کننده های آنهم حوصله و یارای خواندن حرف مخالف مقاله را ندارند ، اگر به گفته یکی از تائید کننده های مقاله که نقل قولی از لنین نموده توجه شود او بنیاد هر دینی را رد میکند ،خوب حالا اگر دینی و آخرتی در میان نباشد باید به جرئت گفت خامنه یی و هم تباران شان منطقی ترین عملکرد را انجام میدهند آنها به قدرت دنیایی پسبیده اند و دارند بر ملتی حکومت میکنند و وقتی مردند همه چیز پایان یافته است پس عقلا باید از آنها انتقاد نشود آخرتی و جود ندارد وعمر شان را هم در ناز ونعمت میگذرانند امید که اینطور نباشد  و اما متن مقاله ، نویسنده یک روایت را از نهج البلاغه نقل کرده که علی که در حد بلوغ کافی رسیده و مسئولیتی در سرزمین اسلامی به او سپرده شده از کودکی اش با محمد بیان نموده و صریحا میرود و آنرا به بچه باز بودن محمد و سواستفاده از علی تفسیر میکند که علی از یکطرف قربانی سوء استفاده تعریف شده و از جانبی این قربانی آدم زمخت ، ودارای شخصیت غیر مطمئن آیا نظر مکتب شما هم همین است که قربانی های سوء استفاده جنسی آدمهای نابکار اند؟ آیا باید به قومی که قربانی سوء استفاده جنسی را تکریم میکنند باید طعنه زد؟ باید در ارائیه یک نوشته که تعداد انسانها را مخاطب قرار میدهد حد اقل اخلاق انسانی را در نظر گرفت مهم نیست که آدرس و محل اقامت نویسنده دریافت نمیشود و یا شهرت اصلی اش را نمیدانند اما بالاخره همه ما انسان هستیم و نباید از حدود انسانیت عدول کنیم شما حد اقل ۲۰ انسان را در یک نوشته مخاطب ساختید (انسان به مفهوم بیولوژیک ) حالا حتم داشته باشید که دو نظر مخالف دریافت کنید اگر با دریافت دو نظر مخالف تعصب نشان میدهید به یقین باید گفت مریض هستید ، خوب خوابیدن کودک در کنار اقارب اصولی اش همیشه و همه وقت به معنی لواطت نیست بدون شک عیسی ، موسی ، زردشت یا محمد از نظر بیولوژیک انسان بودند و انسان به جز از غرایز جنسی برخی مشخصه های دیگری چون شفقت ، علاقه به کودکان ، شنیدن گفتار و افکار شیرین شان نیز دارند طبعا حد اقل کمی از آن در محمد هم بود در قصی القلب ترین انسانها این پدیده دیده شده حالاوقتی علی بزرگ شد و عاقل چه ضرورت داشت تا خود را مسخره عام کند مسخره اعرابی که پی یک مو در خمیر میگشتن ،کدام علی ؟ همان علی که دشمنان بیشماری در بین اعراب متعصب داشت هیچ یک چنین نگفتتند مگر نویسنده این مقاله ، در مورد زندگی محمد تحقیقات بسیار گسترده یی توسط مستشرقین و محققین بزرگ غیر مسلمان صورت گرفته از نظر تاریخی سندی محکم مبنی بر تمایل جنسی لجام گسیخته اش وجود ندارد نشانی از قصی القلب بودن اش ندیده اند و محمد هم از نظر بیولوژیک یک پدیده عجیب نبود ، رفتار اخلاقی رسانه یی ایجاب میکند تا در مورد انسانهایی که دشمنان زیادی چون کلیسا و دین نداشتگان دارند باید آن مواردی را به وضوح بیان داشت که مقید به اسناد تاریخی غیر قابل تغیر است مثلا در مورد عادات آدولف هیتلر نباید بر پایه شایعات و مقالات بدون اساس قضاوت کرد یا سلمان رشدی را از نظر اسلام گرایان بنیادی شناخت ، در طول تاریخ بشریت هیچ شخصیت مطلقا در بشریت محبوب و یا مردود نبوده ،حالا محمد نزد حدود یک ملیارد انسان روی زمین محبوب است تصور کنیم که ازین تعداد همه به ریا ابراز اخلاص میکند اما صرفا یک ملیون انسان چه رفتگان و چه موجود در روی زمین به او اخلاص دارند ، صرفا یک ملیون انسان آیا شرط انسانیت این نیست که به عقاید شان احترام گذاشت ؟ واما در مورد دوستان ایرانی : عزیزان ما قبل از استقرار رژیم جدید و آمدن قوای ناتو در کشور دچار مصایب بیشماری از آدرس بنیاد گرایی اسلامی شدیم که دوستان حول سنین ۴۵ الی پنجاه همه را بیاد دارند هم اکنون ۳ ملیون هموطن ما از یاس ایران را وطن شان ساختند آنان که در ایران بسر میبرند هر روزه با آنها مقابل میشوند مردم به آوای بلند به قوای غربی خوش آمد گفتند و امروز پارلمان و نهاد های به اصطلاح دموکراتیک داریم آنچه غرب دیکته میکرد در ابتدا باور عمومی این بود که دیگر اسلام گرایان از صحنه حذف شدند اما واقعیت جامعه دموکراسی درس بسیار مهم و در عین حال ارزشمند را به مردم افغانستان داد تا جایی که همه با گوشت ، پوست و استخوان شان به آن باور کردند و پذیریفتند و آن این بود که همانهای که مردم خواهان محاکمه شان بودند کاملا از راه دموکراتیک در جامعه افغانی تثبیت موقف نمودند به طوریکه رهبر تنظیم اسلامی دیروز که تصور میشد ترد خواهد شد با اشتراک در انتخابات و گرد آوری رای طرفداران اش توانست کرسی پارلمان ، شهر داری و……… را به دست بیاورد و هم اکنون منتقدین دولت اند زیرا معیار ترد عناصر جانی ارائیه مدارک اثباتیه مبنی بر ارتکاب جنایت شان بود که هیچ یکی را مدعیان شان نتوانستند خلع صلاحیت شان کنند ، حالا دوستان عزیز ایرانی گاهی در فیس بوک وگاهی در سایتهای شخصی به نوشته های تان بر میخورم که تصورتان را از نظام دموکراسی که امید وارم عنقریب در کشور آزاده تان شاهدش باشم را زیر سوال میبرد زیرا اکثر شان فکر میکنند که با استقرار دموکراسی اسلامگرایان به کلی حذف میشوند نه برادران و خواهران از همین حالا خود را آماده کنید که روحا به آن فضا کنار بیائید ، شاید عده بزرگان شان را به دلایل جنایی از صحنه با اقدامات قانونی حذف کنید اما همه رژیم رانه زیرا در مورد هر فرد مشخص باید مدارک محکمه پسند ارائیه شود در غیر آن آنها در جامعه از تمام حقوق مدنی شان مستفید میگردند و آنها احزاب اسلام گرایانه شان را رسما به ثبت میرسانند و حق مظاهره ، کاندید شدن و رایدهی را دارند ، درین مدت سه دهه آنها در ایران طرفداران عقیدتی قابل ملاحظه دارند و آنها در رایدهی زمینه مشارکت شانرا در قدرت کاملا از راه دموکراتیک فراهم میسازند و شما بازهم شاهد حضور نظامیان ، آخند ها ، بسیجی ها و………. از رژیم کنونی خواهید بود حتی نامدار ترین چهره ها را که اکنون تصور اش برایتان دشوار است و به موجب قانون احترامش در بیانات تان الزامی میشود او حق خواهد داشت تا شما را در اظهارات غیر مسئولانه به محکمه بکشاند ، خوب وقتی آنها کاملا از جامعه ایران حذف نمیشوند و بر عکس متکی بر آرا تثبیت موقف میکنند پس اقدامات صنفی شان در تصویب قوانین و اجراء آن هم به همان منوال تاثیر دارد یعنی سر انجام در افغانستان به تصویب رساندند که (هیچ قانونی در مغایرت با احکام اسلام نافذ شده نمیتواند ) رجوع شود به قانون اساسی افغانستان کاملا از راه دمو کراتیک ، حالا اگر به ساختار جامعه ایران نگاه دقیق بیاندازیم هیچ ازدواجی بدون مراهل شرعی و هیچ طلاقی بدون تشریفات شرعی صورت نمیگیرد نه در قبل از انقلاب و نه حالا و تعجب نکنید که در اینده هم حتی ایرانیان مقیم کشور های غربی به اراده آزاد ترجیح میدهند تا این سنن را مراعات کنند حالا تصور رژیم کاملا ضد دینی در دموکراسی ایران بر مبنی چه است ؟ بطور خلاصه شما در آینده دولتی خواهید داشت که حد میانگینی از عقاید موجود در بین ایرانیان را تمثیل کند یعنی همه عقاید ، سنن و باور های همه ایرانیان که عده را طرفدار شان ساخته همه در یک مجادله دموکراتیک به حد میانگین رسیده و قانونی از آن حاصل میشود حالا خود تصور کنید چگونه فضایی را تعین میکند یعنی فکر اینکه کسی در مجلس عام در ایران دموکراتیک هم از مشاهده فیلم های پورنو گرافی با مسئولیت حرف بزند کاملا ممکن نیست و یا اعتراف به هم جنس بازی و………غیره ، وبرای ابراز اینگونه عقاید باید بازهم با آی پی غیر واقعی و مشخصات پنهان وارد شوید ،این را برایتان نوشتم امید دلخورز نشوید غرض من این بود که دوستان اگر قصد دارند تا برای یک جامعه دموکراتیک مبارزه کنند باید مردم را باخو داشته باشند مردم به پخته ترین بیانات و اظهارات مجذوب میشند با بیانات و نوشته جات خام وواهی اعتبار مردم را از دست میدهید یکی از مشخصه های دموکراسی پیشرفته احترام به عقاید کتله های بشرییست اگر کتله عقیده داشت تا زمین روی شاخ گاو است نباید آنان را مسخره کرد بلکه راه را در درک واقعیت برایشان گشود تا خود به حقیقت برسند طبعی است که با دلایل خام آنها به عقاید شان راسخ تر میشوند ، توجه داشته باشید که سیاست به معنی دست زدن سرنوشت مردم است هرگز و ابدا با سرنوشت مردم بازی نکن تا پخته نباشی زیرا جایتی حولناکی را مرتکب خواهی شد ، در جایگاه اپوزیسیون همه بدی ها را نباید به مخالف ات نسبت دهی منتقد یک دنده را غلط درک میکنند هر عمل خوب طرف را باید با خط درشت نوشت و هر عمل زشت اش را نیز یعنی معتبر ترین مجمع های اپوزیسیون سیاسی با اتکا به عینیت گرایی باور مردم را حاصل میدارند چیزی که شما از جانب مقابل انتظار دارید ، و اما اسلام و عملکرد بنیاد گرایانه اسلامی ، این پدیده یکی از شاخصه های مهم جنبشهای فکری شرق خصوصا ایران و افغانستان است که هر دوکشور مستقیما با آن در گیر اند هرگز و هیچگاهی نباید با ترادفهای خام و غیر کار شناسانه هر دو را علت و معلول قرار داد آنانیکه عادت بر این دارند تا بنیاد گرایی اسلامی را بر خواسته از اسلام میدانند هم اکنون هم در کشور های غربی پناهنده اند جامعه افغانی تحمل شنیدن عقاید شانرا نداشتند و شما هم فکر نکنید که در ایران دموکراتیک میتوانید در داخل ایران اسلام را دین تروریزم و محمد را تروریست بخوانید باز هم به حرمان از حقوق مدنی تان محکوم خواهید شد ( پرویز کامبخش در مقاله به نقل از یک ایرانی به تائید مقاله علیه محمد سطوری اضافه کرد به اعدام محکوم شد ، بعد از عذر خواهی رها شد اکنون در آلمان است نکته دگر بیان نکرد حتی اکنون هم  دلیل آن تظاهرات گسترده دانشجویان هفت دانشگاه علیه اش بود آنهای که همترازش بودند  او خصوصیات جامعه اش درک نتوانست خود را در مقابل ملتی یافت که تشنه خونش بودند ) بناء اگر واقعا قصد روشنگری و آزادی ایران را از چنگ بنیاد گرایان دارید باید به مخاطبین با روش های پسندیده سیاسی باید وارد گفتگو شد با یک مسئولیت اخلاقی نباید در سیاست قلوب مخاطبین را جرح کرد نباید مطلقیت را در ابراز عقاید پیشه کرد ، امید وارم دوستان مرا غلط نفهمند من که اخدی را دشنام ندادم هر چه دشنام میدانید بمن وارد کنید اما با آنهم در مورد قصد من دقیقا فکر کنید به امید ایران فارغ از مصایب سر بلند باشد

 • Kaveh Mozafari

  Baz i az ma enghadr dargire posteye ghaziyeyim ke haghighat daron ro az yad mibarim. Na man dar on doran bodam ke Ali o Mohammad o be binam na shoma. Migam che tore in dava haro bendazim dor. age harfe badi zad e eslam ya har din ya kase dige yi khob gosh nadim va agar sokhane dorostin goftan che ghadr bad ke gosh nadim. Migam chetore yekta parast bashim o kasi o narahat nakonim, kasiram nakoshim (in ye dine jadide ke aslan am eslam nist na dorogh goftam eslamam hamin aro mige hamon jori ke dinaye dige migoftan, vali jaee az eslam omade ke mohamad o beparastim! man ke nadidam, migam hala khodaee, be jaeeyam miresim age beshinim donaye mokhtalefo az roye post e ye bironishon naghd konim, mikhain begin ke mogh haye zartoshti hich vaght doreye ashkani lotf e akhondi be mamlekateshon nakardan! ya mikhain begin zartosht hich bache eyo navazesh nakarde(midonin navazeshe bache ye gharibe tebghe ghavanin e emrozi dar Canada jorme e sangini dare!) migam chetore az in jarianate tafraghe angize bi sar o tah biaim biron, din hamono baraye khodemon negah darim, va be ham asib naresonim (che az nazare ravani che az nazare fiziki) donya enghad ghashang o ajob hast ke vaght baraye davahayei in chenini joz zarar nadare. Ba kamale ehteram

 • Bezhanfaqiri

  asllan mantiqi nabod we t.a.e.qol lazem hast in ja bod ki qand zadi 

  • Alborz

   حمایت از اسلام و اعراب دقیقا مثل این میمناند که بر فرض مثال ایران به دست صدام در جنگ ۸ساله اشغال میشد. و بعد از آن عده ای می آمدند و از صدام که به ناموس ما در خوزستان اساعه حرمت کرد شهرهای ما را ویران کرد به ما مجوس  کافر و قبطی خطاب میکرد چهره ای مقدس میساختند.  به من بگویید چه فرقی هست بین سعد ابن ابی وقاض  که در قادسیه  ساسانیان  را شکست داد  با صدام حسین؟ ایا به طرفداران صدام فقط باید گفت خائن به ایران؟ لطفا یک نفر به من منطقی جواب بدهد

 • مزدک بامدادان

  با درود فراوان
  نوشتار با لا را خواندم از لحاظ گرد آوری اسناد برای من خیلی قابل استفاده بود ولی با تحقیقاتی که من انجام داده ام محمد بیشتر از یک فرد زنباره یک ناتوان جنسی است که برای لاپوشانی این ناتوانی مبادرت به تجاوز به زنان اسیر و کودکانی که پدر آنان برای رسیدن به قدرت وپول فرزندشان را در اختیار این دیوانه جنسی قرار داده اند.
   در آینده نزدیک مقاله ای از این حقیر منتشر خواهد شد که با اسناد ودلایل تاریخی در آن اثبات شده است که جناب محمد اولا به بیماری هیپوسپادی که ناهنجاری آلت تناسلی در مر دان است
  مبتلا بوده و شقاوت رفتاری او به   دوران کودکی باز میگردد
     با اسناد معتبر که تا کنون جمع آوری کرده ام ویکی از آنهارا که در مقاله شما یافتم { متن  نهج البلاغه}  آن را برای آیندگان در تاریخ ثبت خواهم کرد
  در تاریخ بشر امثال او فراوانند مثل آغا محمد خان قاجار . نرون . سزار. حالیگولا و……….
  پیروز و پایدار باشید

 • حرمسرای الهی ، قرآنی، محمدی، بهشتی اسلامی. 

  fraani (دربهشت)توان بدنی انسان درکامیابی از زنان به اندازه صد نفر می گردد. کتاب کنزالعمال، جلد۱۴، ص ۴۶۸
  بهترین چیزهایی که مردم در دنیا و آخرت از آنها لذّت می‌برند، لذت آمیزش و بهره برداری از زنان می‌باشد. (کتا…ب وسائل، جلد۱۴، ص ۴۶۸)

  پیامبراکرم…(ص): همانا بهشتیان به چیزی بیشتراز نکاح اشتها ندارند و لذت نمی‌برند. (کتاب لثالی، ص ۵۰۳)حوری از خیمه خود بیرون آید و روی به تخت مؤمن بخرامد و چون به نزد مؤمن می آید با پانصد سال ازسالهای دنیا همدیگر را بوسه زنند که برای هیچ کدامشان ، خستگی و ملال حاصل نمی گردد. هرمؤمنی را هفتاد زوجه از حوران می دهند و چهار زن از آدمیان، که ساعتی با حوریّه صحبت می‌دارد و ساعتی با زن دنیا و ساعتی باخود خلوت می کند و بر کُرسیها تکیه زده‌اند و بایکدیگر صحبت می‌دارند. (بحارالانوار،ج ۸، ص ۱۵۷، ح ۹۸)بیشتر نهر های بهشتی از نهر کوثر است که در کناره آن دختران نار پستان (مانند گیاه) می‌رویند. در بهشت نهری وجود دارد که در دو طرفش دختران باکره سفید روی و سفید پوش نشسته‌اند و مشغول تغنی (آواز خواندن) هستند. (بحارالانوار،ج۸،ص۱۹۶)دوشیزگان با چنان صدایی می خوانند که خلایق تا کنون چنین صدایی را نشنیده‌اند و این نعمت، بالاترین نعمات بهشتی است این دوشیزگان به تسبیح (ذکر صفات الهی) تغنی میکنند. (بحارالانوارص۱۲۷)هریک ازآن حوریان، هفتاد حلّه پوشیده اند و سفیدی ساق ایشان از زیر هفتاد حلّه معلوم است. از جماع با هر یک ازآن حوریان لذّت صد مرد را می یابد که هریک چهل سال خواهش مجامعت و آمیزش داشته باشند و برایشان میسّر نشده باشد. (بحارالانوار،ج ۸، ح ۲۰۵)پس آن مؤمن با قوّت صد جوان با آن حوری جماع و آمیزش کند و یک آغوش با او هفتاد سال طول می کشد. مؤمن متحیّر می باشد که نظر به کدام اندام حوری بکند، بر روی او یا بر پشت او یا بر ساق او، بر هر اندام او که نگاه می کند از شدّت نور و صفا، روی خود را درآن مشاهده می نماید. پس دراین حال زن دیگری بر او مشرف میگردد که خوشروتر و خوشبویتر از اوّلی است. (بحارالانوار،ج ۸، ح ۲۰۵)هیچ مؤمنی داخل بهشت نمی شود مگر آنکه خداوند غنیّ ، پانصد حوری به او عطا می‌فرماید که با هر حوری هفتاد غلام وهفتاد کنیز نیز می‌باشد که هریک مانند لؤلؤ منثور و لؤلؤ مکنون می‌باشند. (بحارالانوار،ج ۸، ح ۲۰۵)See More

 • ریدم به روحت محمد

 • رامیان

  پس از واقعه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، هنگامی که نظر داوکینز را در مورد تغییراتی که
  جهان از این پس به خود خواهد دید جویا شدند، داوکینز پاسخ داد: “بسیاری از ما دین و
  مذهب را تنها به شکل چرندیاتی بی ضرر نگاه می‌کردیم. ما فکر می‌کردیم که گرچه ایمان
  ممکن است هیچ شاهدی برای اثبات خود نداشته باشد، ولی می‌تواند همانند چوب زیر بغل،
  تکیه گاه و تسلی خاطری برای افراد باشد و از این رو آن را بی ضرر می‌دانستیم. ۱۱
  سپتامبر همه این دیدگاه‌ها را زیر و رو کرد. این واقعه به ما نشان داد که مذهب
  چرندیاتی بی ضرر نیست بلکه می‌تواند به چرندیاتی بسیار خطرناک و مرگبار تبدیل شود.
  مذهب خطرناک است زیرا به افراد اطمینان کامل و غیر قابل تغییری نسبت به بر حق
  بودنشان می‌دهد. مذهب خطرناک است زیرا به افراد شجاعت کاذبی برای کشتن خود می‌دهد.
  چنین شجاعتی به نوبه خود تمامی مرزهایی که جلوی کشتن دیگران را می‌گیرد از میان
  برمی دارد. مذهب خطرناک است زیرا دشمنی و کینه را نسبت به دیگران، تنها به دلیل این
  که رسوم به ارث رسیده متفاوتی دارند، بر می‌انگیزد. مذهب خطرناک است زیرا ما جملگی
  پذیرای احترام غریبی نسبت به آن هستیم که موجب شده‌است تا مذهب از هر گونه نقد و
  انتقادی مصون باشد. بیایید تا همگی چنین احترام احمقانه‌ای را کنار بگذاریم.”ادامه مطلب: ایرانِ ویرانِ امروز نه به حافظان قرآن، بلکه به آزادی و عدالت نیاز دارد | فضول محله http://www.fozoolemahaleh.com/2012/04/23/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af#ixzz1t0UPol1k

 • بابک

   اسم این سایت رو *کونی محله*تغییر بدید

 • Adfad

  شما ها بدون مدرک و از سر بعض و کینه دارید اسلام رو خراب میکنید .

  همین در وصف علی (ع) کافی که با قاتل خود چگونه رفتار کرد .و در وصف تفکر ایشان نیز نهج البلاغه گویا تر از خیلی چیزهاست .

  به امید هدایت شما دوست عزیز

 • Noria Afghan

  خردباخته٬ خودفروش٬ مزدور و شرف باخته کثیف خودت هستی که با این طیف وسیع تبلیغ پر از کثافت که داری چند نفر طرفدارت هست.
  لعنت به تو.

 • A R Abbasi

  برو ننه لاشی
  هرکی اینو نوشته سفت بچگیاش کون داده
  اگه آزادی بیانه کیر توناموس هرکی کامنت منو پاک کنه
  کسکشا علی هرکی بود واسه خودش بود
  برید خودتونو درست کنید که آبجیاتون دارن میدن خودتون هم دارید لیس میزنید
  همتون زنا زاده اید

 • علیرضا

  آخ جون مادرت اینقدر کسشر ننویس . حداقل چندبار بخون قبل از انتشار

 • Aseman227

  خفه شو…

 • Saeedias

  شما اگه مخالف دینی هم بودید با تبلیغ خودتون بایستی به نتیجه میرسیدید اما برا همه واضحه که این محتوای شرو و ور از کسایی که با برنامه و حمایت کار میکنن بر میاد 
  اسلام دین رحمته و خدا رو شکر که وجود شما ها ما رو تو دینمون استوار تر میکنه…

 • Ali

  زیاد از صحت مقاله اطمینان ندارم ولی همیشه این سوال رو از خودم میپرسم:
  چطور یک فرد که ادعای پیامبری میکند ۷۰ تا زن در طول عمر ۶۳ ساله اش داشته؟!!!
  اصلا یکی در حال حاظر ۲ تا زن بگیره دیگران درموردش چه قضاوتی میکنن؟ ۱۰۰۰ تا برچسپ فاسد و خیانت کار به اون زده میشه حالا اون که ۲ تا زن داشت محمد ابن عبدالله که ۷۰ تا داشت !
  مردم باید چگونه درمورد اون قضاوت کنند؟آیا باید نیک یاد کنند؟
  یک ماله کشی دیگه ای که توسط آخوند های پست فطرت درمورد ۷۰ زنه بودن پیامبر انجام میشه اینه که میگن این ۷۰ تا زن پیامبر همه یا پیر زن بودن یا همسر شهیدان اسلام !
  ولی همیشه درمورد عیشه زنی که در ۶ سالگی با پیامبر ازدواج کرد و در ۹ سالگی با او همبستر شد هیچ حرفی نمیزنن!

  دوستان خودتون توی ذهن خودتون سوالات رو بپرسید و برای یافتن جواب آن ها تلاش کنید ان طوری که نمیشه که هرچی گفتن کور کورانه قبول کنیم و درمورد فکر کردن به اونم بترسیم !

  • Dokhtareabi21

   درود
    ببینید ما انسان هستیم با دین و مذهب متفاوت اما یه چیز مشترک داریم و اون انسان بودنمونه پس نیازی نیست به اعتقاداتم همدیگه توهین کنیم چرا از مهربونیهای محمد و علی نمیگین فقط چسبیدین به کشتن یهودیها توسط علی ؟ من حرفهاتون رو قبول ندارم حتی یه ذره شو .البته از این حکومت به ظاهر اسلامی هم متنفرم فقط خواستم بگم که باید به اعتقادات همدیگه در مورد دینمون احترام بگذاریم اگر انتقادی هست قشنگ بگین نه اینکه کلاً طرفشو زیر سوال ببرین و فحش و ناسزا این رو برای همه نوشتم نه فقط علی آقا . سپاس

 • Sahameddinghiassi

  مردهایی هستند که
  دختر بچه و پسر بچه را با عشق افلاطونی دوست دارند و هیچ نظر جنسی به آنان ندارند
  مثلا در یک رختخواب خوابیدن یک دختر بچه با یک مرد نمی تواند همیشه جنسی باشد.
  بخصوص در شرق که عشق همراه با سکس یا عشق جنسی ناشناخته است و عشق بیشتر حالت
  رویایی و غیر جنسی دارد. انسان فریفیه زیبایی است و همیشه زیبایی دوستی با عشق
  جنسی همراه نیست همانطوریکه شما یک گل زیبا یا یک پرنده زیبا را دوست دارید. کسانی
  هم هستند که زنان زیبا را تنها بخاطر زیبایی شان و یا همدم بودن واستفاده از دانش
  و و ظرافت شان دوست دارند. البته من محقق حضرت محمد و حضرت علی نیستم اینکار را
  باید کسانی که سوابق علمی و تاریخی دارند انجام دهند. ولی به عنوان یک مرد میگویم
  که عشق تنها عشق جنسی نیست.  شاید هزاران
  نوع عشق وجود داشته باشد ومثلا عشق به همنوع ویا به کشور یا مردمان کشور. مولانا وحافظ
  و سعدی هم از عشق میگفتند  ولی آیاعشق در
  نظر آنان هم رابطه جنسی بوده است یا رابطه معنوی والهی. متاسفانه با مردن عشق است
  که این همه مشگل ها بوجود میآید. اگر عشقی عرفان 
  آسمانی و معنوی وجود داشته باشد بسیاری از مشگل ها حل خواهند شد. دختران زیبا
  و زنان دلفریب هم میتوانند از نظر بعضی از فلاسفه شاهکار سازنده ای باشند یا خالقی
  که ما از درک او عاجزیم. اگر مثلا بجای خدا 
  کلمه عشق ومحبت را قرار دهیم  و همه
  را دوست بداریم همانطوریکه مثلا حضرت مسیح فرمودند  همدیگر را دوست بدارید همانطوریکه من شما را
  دوست داشتم. حضرت مسیح هم کودکان را دوست داشتند و آنان را بغل میکردند و می
  بوسیدند آیا آنهم عشق شهوانی بوده است؟ بطور کلی تا مادامی که عمل جماع صورت
  نگرفته است ویا به آلت های جنسی دست درازی نشده است عشق میتواند عارفانه و عمیق و
  دوستی باشد یا؟ کما اینکه در غرب زنان و مردان همدیگر را بغل کرده می بوسند و در
  آغوش میگیرند  آیا این عمل جنسی است.  البته برای یک جوان شرقی که مملو از محرومیت
  جنسی است ویا مجبور به جلق زدن است چون نمی تواند مشعوقی داشته باشد و پراز عقده
  جنسی است او حتی ممکن است نگاه تحسین برانگیز یک مرد و به یک زن را هم تحمل نکند و
  با آن مخالف باشد یا مثلا شنای مختلط مردان و زنان با مایوهای دو تکه برایش غیر
  قابل هضم است ولی در صورتیکه در غرب اینها کاملا عادی است.

   

  بوسیدن یک زن توسط
  مرد البته بوسه های بسیار کوتاه نه مکیدنی ها لبان  و یا در آغوش گرفتن یک زن توسط یک مرد و یا دست
  دادن همه بطور کلی عادی است. مثلا در کلیسا های زنان کنار مردان می نشینند و
  دستهای هم را در دستهای یکدیگر میگذارند 
  آیا این عمل جنسی است؟ مسلم که نه ولی ممکن است از نظر یک جوان مسلمان
  متعصب این کار ها گناه باشند.

 • Mohammad

  کُس ننت

 • Paknejad_mahdi

  خداوند در قرآن می فرماید و مکرو  مکر الله .تمام مقالات  بدون سند و مدرک هست و تمام آیات را اشتباه معنی کردی. لااقل برو کمی علمت را زاد کن بعد اراجیف را بنویس.حوری در عربی یعنی زیبا و عین یعنی چشم پس هیچ ربطی به جنس موئنث نداره .این یه نمونش بود.مطمعن باش به هیچ جای نمرسی دلت خوش نکن که ۴ نادان دورتن.شماها ترستون از فراگیری اسلام که به لطف خدا ا این کارای شما هر روز بیشتر میشه. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

 • Ruhollah Roshan

   بد پدر شما حرامی ها را هزاران بار لعنت با این کاریتان و نوشته های مزخرف تان
   

 • Betoche

  نویسنده این باصطلاح مقاله در کمال بیشرمی به عقاید یک میلیارد انسان میتازد در حالیکه دلایل(حدسیات) بسیار پیش پا افتاده ای بیان میکند . تو انسان متعصب  و نوکر مآبی هستی که دیدگاههای فراماسونری را ترویج می دهی و همگام با آنها مسلمان ستیزی میکنی . عقل هر انسان اندیشمندی تو و امثال تو کینه توزی را رد میکند…..

  • احسان

   هر چیز که با عقل نباشد، چه اسلام چه کابالا به درد جرز هم نمی خوره. فکر کنید بر اساس عقل راه درست رو انتخاب کنید و قدم بردارید. مطمئن باشید درسته.

 • Finishblack

  این و واست میزارم مطالعه کن روشن فکر خاک تو سرت واقعا بی مغزید این و ما نمیگیم که دین مون اسلام 

  هست و بهش افتخار میکنیم 

  از زبون دانشمندان جهان بشنو هواس بازهای کثیف آزد تریت دین جهان اسلام هست 

  یادت نره 

  نظر سایر دانشمندان درباره حضرت محمد (ص)ظهور اسلام در پرتو مجاهدت‌های نبی اعظم(ص) و اهل بیت، نقطه عطف تاریخ بشری است که دستاوردهای بی‌شمار، پیشرفت همه جانبه تمدن کنونی را فرا روی بشریت قرار داده است.
  کمترین دستاورد این شجره پاک آسمانی گسترش خواندن، نوشتن و عالم‌گیر شدن علوم در جهان اسلام و انتقال این علوم ابتدا به اسپانیا، ایتالیا، آلمان، انگلستان و… سایر ملل و دول اروپا و سپس همه جهانیان شد، به طوری که بدون این نقطه عطف آسمانی هرگز تمدن‌هایی چون روم، مصر و ایران باستان راهی به تمدن کنونی نداشتند. دلایل تاریخی این حقیقت غیر قابل انکار بی‌شمار است: یکی از این دلایل اقرار مکرر دانشمندان اسلامی و خصوصاً غیر اسلامی و اروپایی به این حقیقت عظیم است که نمونه کوچکی از آن را می‌گوییم.

  دانشمندان به نام این جوامع بر خلاف تلاش‌های مذبوحانه و توهین آمیز نه تنها پیامبر اسلام را از بزرگان طراز اول تمدن دینی می‌دانند، بلکه با صراحت تمام بر جهانی شدن دین اسلام ـ به علت مزایای بی شمار آن ـ اقرار نموده‌اند. و شاید توجه به این واقعیت‌ها توهین کنندگان را به درد آورده و آن‌ها را به ورطه بی فرهنگی و توهین کشانده است.

  تولستوی: نویسنده و فیلسوف اخلاق گرای معروف روسیه که آموزه‌هایش سرمشق رهبران بزرگ سیاسی در جهان همچون گاندی قرار داشت، می‌گوید: شخص شخیص پیامبر اسلام سزاوار همه گونه احترام و اکرام می‌باشد. شریعت پیغمبر اسلام به علت توافق آن با عقل و حکمت در آینده عالم‌گیر خواهد شد.([۱])

  کارل مارکس: فیلسوف، سیاستمدار و انقلابی آلمانی الاصل در قرن ۱۹ با درک عمیق از شخصیت پیامبر عظیم الشأن اسلام چنین اظهار می‌دارد: محمد مردی بود که… از میان مردمی بت پرست با اراده آهنین برخاست و آنان را به یگانه پرستی دعوت کرد و در دل‌های ایشان جاودانی روح و روان را بکاشت، بنابراین او را نه تنها باید در ردیف مردان بزرگ و برجسته تاریخ شمرد، بلکه سزاوار است که به پیامبری او اعتراف کنیم و از دل و جان بگوییم که او پیامبر خدا بوده است.([۲])

  مهاتما گاندی: حیات شخص پیامبر اسلام به نوبه خود نشانه و سرمشق بارزی برای رد فلسفه عنف و اجبار در امر مذهب می‌باشد.([۳])

  جواهر لعل نهرو: مذهبی که پیامبر اسلام تبلیغ می‌کرد به واسطه سادگی و راستی و درستی آن و دارا بودن طعم دموکراسی و برابری، مورد استقبال توده‌های کشورهای مجاور شد.([۴])

  ولتر فرانسوی: حضرت محمد(ص) بی‌گمان مردی بسیار بزرگ بود. وی جهانگشایی توانا، قانون‌گذاری خردمند، سلطانی دادگر و پیامبری پرهیزگار بود. او بزرگترین نقشی را که ممکن بود در مقابل چشمان مردم عادی ایفا کند در روی زمین ایفا کرد.([۵])

  پیرسیمون لاپلاس: منجم و ریاضی‌دان بسیار معروف فرانسوی در قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی بود که نظریات او تحولات بزرگی در نجوم ایجاد کرد. او یکی از محققین غربی است که در مورد دین مبین اسلام چنین اظهار نظر نموده است:

  گرچه ما به ادیان آسمانی عقیده نداریم، ولی آیین حضرت محمد(ص) و تعالیم او دو نمونه اجتماعی برای زندگی بشریت است. بنابراین اعتراف می‌کنیم که ظهور دین او و احکام خردمندانه‌اش بزرگ و با ارزش می‌باشد و به همین جهت از پذیرش تعالیم حضرت محمد بی‌نیاز نیستیم.([۶])

  پرفسور ارنست هگل: یکی از بزرگترین و پرنفوذترین فلاسفه آلمانی الاصل قرن ۱۹ می‌گوید: اسلامیت طرح خیلی جدید و در عین حال، طرح غیر مخدوش و بسیار عالی توحید می‌باشد.([۷])

  هربرت جرج ولز: نویسنده و محقق انگلیسی در کتاب سرمایه سخن می‌گوید: اسلام تنها دینی است که هر بشر شرافتمند می‌تواند به داشتن آن افتخار ورزد… تنها دینی است که من دریافته‌ام و بارها گفته‌ام که آنچه از سرّ خلقت آگاه است و با راز آفرینش آشنا و همه جا با تمدن همراه است، دین اسلام می‌باشد.

  گوته: دانشمند، شاعر و نویسنده معروف آلمانی که تأثیر عمیقی بر ادبیات آلمان و جهان بر جای گذاشت، در کتاب دیوان شرقی و غربی می‌گوید: مندرجات کتاب قرآن … ما را مجذوب می‌کند و به شگفت می‌آورد و سرانجام به تعظیم و احترام بر می‌انگیزد.

  جورج برنارد شاو: ۱۹۵۰ ـ ۱۸۵۶ بزرگترین نویسنده انگلستان بعد از شکسپیر که افکار او در زمینه مذهب، علم، اقتصاد، خانواده و هنر اثر عمیقی بر روی مخاطبین خود داشت و امواج خروشان افکارش در جوامع غربی منجر به روشن‌گری افکار عمومی مردم گردید، در رابطه با شخصیت والای پیامبر بزرگ اسلام چنین می‌گوید: من همیشه نسبت به دین محمد۹ به واسطه خاصیت زنده بودن شگفت آورش نهایت احترام را داشته‌ام، به نظر من اسلام تنها دینی است که دارای آن‌چنان خاصیتی است که می‌تواند تغییرات گوناگون را به خود جذب کند و خود را با اشکال و صور هر عصر منطبق سازد. من درباره دین حضرت محمد(ص) چنین پیش بینی کرده‌ام که کیش او برای فردای اروپا قابل قبول خواهد بود. همان طوری که در اروپای امروز هم پذیرش آن آغاز شده است. من معتقدم که اگر مردی مانند پیامبر اسلام فرمان‌روایی مطلق جهان عصر جدید را احراز کند، طوری در حل مسایل و مشکلات جهان توفیق خواهد یافت که صلح و سعادتی را که بشر به شدت احتیاج دارد برای او تأمین خواهد کرد.

  ادوارد گیبن: بزرگ‌ترین مورخ انگلستان در قرن ۱۸ میلادی و نویسنده مشهور تاریخ سقوط امپراطوری روم درباره قرآن چنین می‌نویسد: از اقیانوس اطلس تا کنار رود گنگ در هندوستان قرآن نه فقط قانون فقهی شناخته شده است، بلکه قانون اساسی شامل رویه قضایی و نظامات مدنی و جزایی و حاوی قوانینی است که تمام عملیات و امور مالی بشر را اداره می‌کند و همه این امور که به موجب احکام ثابت ولایتغیری انجام می‌شود، ناشی از اراده خداست. به عبارت دیگر قرآن دستور عمومی و قانون اساسی مسلمین و دستوری است شامل: مجموعه قوانین دینی، اجتماعی، مدنی، نظامی، قضایی، جنایی، جزایی، و همچنین مجموعه قوانین از تکالیف زندگی روزانه تا تشریفات دینی؛ اعم از تزکیه نفس تا حفظ بدن و بهداشت و از حقوق عمومی تا حقوق فردی تا منافع عمومی و از اخلاقیات تا جنایات و از عذاب و مکافات این جهان تا عذاب و مکافات جهان آینده، همه را در بردارد.([۸])

  پرفسور ویل دورانت: مورخ و نویسنده آمریکایی ۱۹۸۱ ـ ۱۸۸۵ که میلیون‌ها نفر در جهان آثار او را مطالعه می‌کنند در رابطه با شخصیت بزرگ پیامبر بزرگوار اسلام چنین اظهار نظر می‌کند:

  اگر به میزان اثر این مرد بزرگ در مردم بسنجیم باید بگوییم که حضرت محمد(ص) از بزرگ‌ترین بزرگان تاریخ انسانی است. وی درصدد بود سطح معلومات و اخلاق قومی را که از فرط گرمای هوا و خشکی صحرا به تاریکی توحش افتاده بودند، اوج دهد، در این زمینه توفیقی یافت که از توفیقات تمام مصلحان جهان بیشتر بود. کمتر کسی را جز او می‌توان یافت که همه آرزوهای خود را در راه دین انجام داده باشد، زیرا به دین اعتقاد داشت. محمد(ص) از قبایل بت پرست و پراکنده در صحرا امتی واحد به وجود آورد. برتر و بالاتر از دین یهود و دین مسیح و دین قدیم عربستان آیینی ساده و دینی روشن و نیرومند با معنویاتی که اساس آن شجاعت قومی بود پدید آورد، که در طی یک نسل در یک صد معرکه نظامی پیروز شد و در مدت یک قرن یک امپراتوری عظیم و پهناور به وجود آورد و در روزگار ما نیروی مهمی است که بر یک نیمه جهان نفوذ دارد.([۹])(e)

  [1]. دکتر گوستاو لوبون، اسلام و عرب، ص ۱۵۴ و ۱۵۹٫
  [۲]. محمد عند علماء الغرب، ص ۱۰۱٫
  [۳]. اسلام شناسی غرب، ص ۳۶٫
  [۴]. نگاهی به تاریخ جهان.
  [۵] . اسلام از نظر ولتر، ص ۲۸ و ۵۳ .
  [۶] . مجله مکتب اسلام، اردیبهشت ۱۳۵۲، ص ۶۹ .
  [۷]. توماس کارلایل، زندگانی محمد۹، ص ۴۸٫
  [۸] . عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن، ص ۷۲٫[۹]. پنج گام دین، ص ۱۸۵٫

 • Finishblack

  ســـــــــــــــکــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــــــــــ 

  هوس بازها 

 • آرمین

  لعنت خدا بر گمراهان و شیطان صفتان. حتی یک انسان مومن رو شما نمی تونید گمراه کنید و فقط خودتون در گمراهی بیشتر فرو می برید.

 • Tomjacson56

  فقط یک کلام خدا لعنتتون کنه که به پیامبر یکی از ادیان الهی توهین میکنید در حالی که مسلمانها به تمام پیامبر الهی ایمان دارن خدا لعنتتون کنه و آن به آن به عذابتون اضافه کنه

 • A Sh 3359

  به نظر من کسی که این سایت را نوشته مطمئن هستم که در کودکی یا بهزور مورد تجاوز قرار گرفته ویا همین الان هم یک مفعول بیشتر نیست که بدون تحقیق و فقط بر اساس ترشحات افکار احمقانه خود دست به نگارش مثلا مقاله می کند

 • Kirikhan2000

  کیر تو کس مادرت برو اول کلمه احتمالاً را درست بنویس بعد بیا کس بنویس

 • مسعود

  پیامبر اسلام در سن ۲۵ سالگی با خدیجه ازدواج میکنه.و تا سن چهل و پنج سالگی که خدیجه از دنیا میره هیچ همسردیگری نداشته بعد اون سن بخاطر اینکه اسلام گسترش بدهد از هر قبیله یک زن انتخاب میکنه خود رسول الله هم از قبیله قریش و صاحب نام عرب بوده و گرنه کسی تو این سن بخاطر هوسش نمیره ازدواج کنه.

 • مجید

  من نه بسیجیم نه تند رو خودمم هم فوق لیسانس هستم این به اصطلاح مقاله شما رو دز مورد رابطه حضرت محمد وعلی پیگیری کردم چون تمام وجودم خراب شد.کتاب نهج البلاغه دکتر شهیدی رو هم نیگاه کردم .همه حرفاتون دروغ بود و مثل خودتون کثیف میدونید چرا چون وقتی در سال ۵۷ مادرتون رو از شهر نو گمرک گرفتن تو طوله سگ رفتی زیر تخت و الان به حضرت علی و محمد دروغ اونم این دروغ به این کثیفی بستی

 • م ر

  اینکه حساب آخوندهای دیوث عوضی و رفتاراونها روبحساب دین بگذارید و باسوءاستفاده از گه کاریهای اونها دین، پیامبرگرامی اسلام ص رامورد هجمه قراربدید فقط نشون نوکری شما برای صهیونیسمه چون تنها گروهی که منافعش با فراگیر شدن اسلام واقعی (نه مزخرفات آخوندهای شیعه و مفتی های اهل سنت) بخطر میافته صهیونستهاند

 • فرزین

  زن در عهد هخامنشیان ٬ اشکانیان و ساسانیان …
  ۱-دختر
  مستقلاً حق اختیار شوهر نداشت. این حق به پدر اختصاص داشت. اگر پدر در قید
  حیات نبود، شخص دیگر اجازة شوهر دادن دختر را داشت. این حق نخست به مادر
  تعلق می گرفت و اگر مادر مرده بود متوجه یکی از عموها یا داییهای او می شد.
  (ایران در زمان ساسانیان/ کریستین سن ۳۴۶ و ۳۴۷٫)

  کورش بطور همزمان دستکم دو یا سه زن رسمی داشته است: «آمیتیس» خواهر
  ماندانا و خاله خودش که او را پس از اشغال کشور ماد و پس از کشتن شوهرش
  تصرف کرده بود؛ «کاساندان» دختر فرناسپ که ظاهراً زن اصلی حرمسرا و مادر
  ولیعهد بود؛ و «نییِتیس» دختر آماسیس دوم فرعون مصر که کاساندان نگران توجه
  زیاد کورش به او بود.ایسرائل، ژرار، کوروش بزرگ- بنیادگذار امپراتوری هخامنشی، ترجمه مرتضی
  ثاقب‌فر، تهران، ۱۳۸۰، صفحه ۲۴۹ و ۲۵۰؛ بریان، پی‌یر، تاریخ امپراتوری
  هخامنشیان- از کورش تا اسکندر)، ترجمه مهدی سمسار، جلد اول، تهران، ۱۳۷۷،
  صفحه ۸۹ و ۹۰؛ کتزیاس، خلاصه تاریخ کتزیاس، ترجمه و تحشیه کامیاب خلیلی،
  تهران، ۱۳۸۰، صفحه ۱۹ تا ۳۸٫

  آتوسا دختر کورش است که سه بار توسط پادشاهان دست به دست می‌شود. در
  ابتداء برادرش کمبوجیه او را از آن خود می‌کند. پس از مرگ مشکوک کمبوجیه،
  به تصرف گئومات در می‌آید و پس از قتل گئومات به دست داریوش، به تصرف
  داریوش در می‌آید. با این حال داریوش به آتوسا قناعت نمی‌کند و دختر دیگر
  کورش و خواهر آتوسا، یعنی آریستونه را نیز به جمع زنان خود اضافه می‌کند.
  این نیز داریوش را کفایت نمی‌کند و به سراغ پرموش دختر بردیا و نوه کورش و
  نیز به سراغ فیدوما دختر هوتانه نیز می‌رود. این گروه چهار نفره، زنان رسمی
  و عقدی داریوش‌شاه را تشکیل می‌دادند. زنانی که سه تن از آنان دختر یا نوه
  کورش بودند. دو تن با یکدیگر خواهر بودند و دختر دیگری که هووی دو دختر
  عمه خود بود. شواهد دیگری نیز حاکی از آنست که داریوش زنان بابلی را مجبور
  می‌کرد تا علناً به فحشا بپردازند.
  برای آگاهی بیشتر بنگرید به: هینتس، والتر، داریوش و
  ایرانیان، ترجمه پرویز رجبی، تهران، نشر ماهی، ۱۳۸۷، صفحه ۱۳۹ و ۱۴۰؛ ادی،
  سموئیل کندی، آئین شهریاری در شرق، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران، ص ۱۳۶٫

 • فرزین

  به موجب لوحه شماره ۲۵۲ از سال هشتم پادشاهی کورش در بابل، دختری به نام
  تابموتو به دلیل اینکه پدرش به مؤسسه مالی یا رباخانه اگیبی بدهی داشت، به
  گرو گرفته شد تا زمانی که پدرش بدهی خود را تسویه کند. دخترانی که به گرو
  گرفته می‌شدند، برای بهره‌کشی جنسی اجاره داده می‌شدند تا خسارت تأخیر را
  جبران کنند. برای آگاهی بیشتر بنگرید به:

  Beitrage zur Assyriologie und Semitischen Sprachwissenschaft, Dritter band, heft 3, Leipzig, 1897.

  ترجمه پنجاه لوح حقوقی و اداری از زمان پادشاهی کورش، دانشنامه آشورولوژی و زبان شناسی، جلد سوم، دفتر سوم، لایپزیک، ۱۸۹۷

  به موجب این متن، کورش پس از آنکه دختر زیبایی را که مادها همراه با
  خیمه و خوابگاه به او تقدیم کرده بودند، به حضور پذیرفت، به سراغ تقسیم
  زنان اسیر و غنائم جنگی ناشی از غارت ماد و سرزمین‌های غربی ایران رفت. او
  یکی از زنان «تحت تملک» خود را که نوازنده‌ای خوش ‌الحان بود، به یکی از
  همدستان خود بخشید تا «اقامتگاه جنگی‌اش دلکش‌تر و روح‌پرورتر از خانه‌اش
  شود».

  یکی دیگر از زنان تحت تملک کورش، همسر مردی به نام آبراداتاس بود.
  آبراداتاس به عنوان سفیر به باختر/ باکتریا گسیل شد و زنش برای کورش تصرف
  گردید. محافظی که کورش مأمور مراقبت از این زن و دیگر زنان اسیر کرده بود،
  به او می‌گوید: «هیچ غصه مخور که ما تو را به خدمت کسی می‌بریم که حکمفرمای
  همه ماست و نامش کورش است». زن با شنیدن این جمله شروع به شیون و ناله و
  زاری می‌کند و بر سر خویش می‌کوبد. زنان اسیر دیگر نیز با او در مویه و
  شیون همراهی می‌کنند و ناله و تضرع سر می‌دهند.

  تأثیر این ناله و استغاثه‌ها فقط همین بود که محافظ زنان برای کورش خبر
  ببرد که: «در حین تضرع و بر سر کوفتن زن آبراداتاس، گردن و بازوی بلورینش
  بیرون افتاد و چون قطعه‌ای جواهر بدرخشید. به تو اطمینان می‌دهم که در
  سراسر آسیا اندامی به این رعنایی و ملاحت نخواهی یافت».

  برای آگاهی بیشتر بنگرید به: گزنفون، کوروش‌نامه، ترجمه رضا مشایخی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، ۱۳۸۶، صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۸٫
  حداقل محمد با خاله خودش ازدواج نکرد

 • فرزین

  اگه تو پادشاه یک کشور پهناور بودی به یک زن قانع میشدی؟

  • مازیار

   عزیز پهناورترین امپراتوری دنیا مال هخوامنشیان بود که هر کدام بیش از یک زن نداشتند

 • مازیار

  با سلام به دوستان عزیز برای برسی اسلام نیاز به چند منبع نیست آقا قرآنتون رو بخونین سوره شوری آیه ۷ سوره الشعرا آیات ۱۹۵ تا ۱۹۸ سوره احزاب آیه ۵۰(نشون میده پیامبرتون بی ناموس بوده)اسلام دین بزرگیه اما واسه عربا چون این خوزه ابلاتی که تو یه کتاب به اسم قرآن جمع شده قفط بدرد عربها میخوره طبق چیزی که خود قرآن میگه نه من معجزه علمی که نداره هیچ با علم هم مخالفه بخونید سوره یس آیه ۳۸ من خواهش میکنم به وبلاگ http://alcorana.blogspot.com سر بزنید کامل بخونید برسی کنید بعد حرف بزنید من قبول دارم اسلام منطقیه اما فقط با منطق عربا جور درمیاد کسانی که دختر زنده بگور میکنن نه فرزندان کوروش و داریوش

 • Hamind

  سلام. کامنت های که سب نبی باشد و ائمه ی اطهار، نعوذ بالله، ازینجا حذف شود.

  **
  به تمام کسانی که اینجا به نبی اکرم و ائمه اطهار توهین می کنند، هشدار می
  دهم که من بعد، کامنت ها را ثبت و با اطلاعات آی پی و صفحات دیگری که با
  آن آی پی باز شده ست گزارش می کنم به اداره ی تخلفات اینترنتی تا به حساب
  شان رسیده شود ***

  http://www.habaza.blog.ir
  habaza.blog.ir

 • حسن قلی منصور

  هان ای برادر ارزشی ! ای کفن پوش آماده شهادت! تا حال با خود اندیشیده ای که چگونه محمد ۱۵ وبه قولی ۱۷ زن عقدی داشته ( صیغه ایها بماند ) ولی فقط دو فرزند آورده است؟! آیا اکثر زنها عقیم بوده اند؟ آیا معقولتر نیست که بپنداریم خود محمد عقیم بوده است و آن دو فرزند هم نتیجه دست گل عیال ها بوده است ؟ معنی و مفهوم این حرف آن است که دخترش و تمام امامان عظیم الشان شما حرامزاده می باشند !!!! حالا هی برو قفل ببند تا مشکلاتت را این حرامزاده ها حل کنند برو عزیزم د برو دیگه

 • so

  ۱٫sabet kon in dorugh ha ro , 2. soleiman ke hezar ta zan dashte, payambare yahud, banabar t
  orat

 • سینا

  بی سواد بدبخت.
  موندم با تربیت کدوم ننه بابایی بزرگ شدی. ایرانی فارسی زبان با این سو نیت و طرز قلم زدن مایه ی ننگه.
  تف به هیکل شما و غیرتتون.
  عاقبت بخیر بشی جوون

 • امام زمان

  ما رو باش فکر میکردیم محمد مفعول بوده حالا میبینیم بچه باز هم بوده پدر سگ از همه مهمتر امام اولمون کونی تشریف دارن

 • لبیک یا رسول الله

  با کمی تحقیق و جست وجو متوجه خواهید شد که همه اینها کذب محض است و دروغی بیش نیست. مگه انسان چجور موجودیست که هر چی رو که خواستید به اون بخورانید و اون هم بلافاصله قبول کند؟؟!!! اونایی که دارین به اسلام بد و بیراه میگین کافیه کمی تحقیق کنین تا دین کامل رو پیدا کنیین… مگر غیر از اینه که الان اروپا و امریکا در لجنزار شهوت و زنا فرو رفته اند و یه سری حرامزاده بی هویت همچون بعضی از شما باقی مانده است؟ ولی اسلام به این مسایل پایبند است. مگه غیر از این است که یهود داره به دستورات اسلام در پس پرده عمل میکنه و میاد در ظاهر دم از بدی اون میزنه؟؟ اینقدر ساده نباشید که هر چی رو که بلافاصله بهتون گفتند سریع باور کننین…

 • فرهاد

  شما اگه دین نداری لا اقال ازاده باش وبه اعتقادات یک میلیارد مسلمان توهین نکن.بهشت وجهنم را خودمون توی زمین می سازیم پس بهتره که با هم مهربان باشیم و اگر انتقادی داریم ان را به شکل محترمانه و با بررسی علمی و بدون کینه و عداوت بیان کنیم.در هر جامعه کاملاً سکولاری هم اینگونه نوشتن علیه هر کسی مجازات سنگینی دارد.دوست عزیز امیدوارم کمی در لحن نوشته های خود تجدید نظر کنید چون این لحن نوشتن فقط باعث ایجاد نفرت وخشونت نسبت به ازاد اندیشان و دموکراسی خواهان می شود.

 • انسان

  تاریخ اسلام جز قرآن چیزی نیست
  کتبی مثل نهج البلاغه و تاریخ طبری و کلینی و شیخ مفید و . . . . . . کلهم جعلی و ساخته دست یهود هستن
  یهودی که از اول با اسلام مشکل داشت
  بدون تعصب تحقیق کنید (البته خطابم به مردم و هموطنای عزیزمه که یک عده گیر افکار شیوخ هستند و یک عده گیر باستان پرستی و افتخار به گذشته ایران ) وگرنه نگارندگان این سایت و متونش مشخصه از کجا آب میخورن
  دوستون دارم

 • محمد

  نویسنده محترم با سلام
  لطفا مطالب خاله زنکی ننویسید و ظلم جمهوری اسلامی رو پای اسلام نزنید

 • محمد

  کص مادر مدیر این سایت کثیف

 • محمد

  فقط اگر دستم بهتون برسه تیکه تیکتون میکنم

 • محمد

  من موافقم اخوند ها دارن مملکت رو میگان ولی به اسم دین این کار ها رو میکنن به ۶۰ ملیون مسلمونی که مثل آدم زندگی می کنن کاری به کار سیاست ندارند و با خدایشان راز و نیاز میکنند این مطلب هایی که گذاشتید از دم دروغ است دوستارید کسی به زرتشت تهمت بزند موافقم که ۳۲ سال طعم تلخ زندگی در حکومت آخوندی را بچشیم ولی درست نیست به اعتقادات کسی توهین بشه میخواهید با اخوند ها مبارزه کنید چه کار به کار دین ما دارید شما مثلا میخواهید مملکت داری کنید یا به هر کس و ناکس افترا ببندید انجیل بخونید تورات بخونید همه از امدن پیامبری مهربان و زیبا به نام احمد مژده داده اند من جرات نمیکنم به زرتشت نبی فحش بدهم و به تهمت بزنم چون در اعتقادات من او یکی از پیامبران الهی است برید قران بخونید تا ببینید جز صلح و دوستی و ترس از خدای لا شریک چیزی نیامده برید سوره حج ایه ۱۷ را بخوانید تا بفهمید محمد (ص) و زرتشت هردو پیرو یک خدا هستند ای خدا بدرد مردم به داد ایران برس که ب خاطر اخوند ها دارن از دین خود خارج میشوند کص مادر ان هایی که به حبیب من محمد فحش میدهند ای مردم به خود بیایید دنیا دو روزه

 • یک دیوانه

  من برای خودم و برای تمام مردمی در کل تاریخ ۱۴۰۰ ساله یک آدم هوس باز را پیامبر خدا می دانند متاسفم متاسفم که این همه ناآگاه هستیم؛ من بعد از ۳۵ سال به خودم جرات دادم کمی فکر کنم و به این مطلب بیاندیشم ازدواج محمد عایشه نگون بخت در خرد سالی چه دلیلی داشت؛ سن عایشه تاریخ معتبر مثل طبری در زمانی که محمد ازش خواستگاری کرد شش و زمانی که باو خوابید ۹ بوده برام قابل هضم نیست؛ اسلام دین خون و شمشیر است؛ محمد جز سکس کاری نکرده و در تمام عمرش مشغول شهوت رانی بوده
  برای خودم متاسفم که این همه سال در جهل زندگی کردم ولی الان آزادم منطقم اخلاق و وجدان برای زندگی است؛ خیلی راحتتر از قبل زندگی می کنم

 • علی

  آخه حرامی چرا فکر میکنید همه مثل مادراتون فاحشه و مثل پدراتون هرزه هستن ؟؟؟ واقعا جاااای سواله

 • عزیز

  برای شناخت دین به عقب برگردید و از نقطه صفر شروع کنید از منطقه جغرافیا تاریخ و خط و زبان رایج ان منطقه شروع کنید در کشورهای اروپای و امریکا برای اشخاصی که می خواهند دینشناس باشند تحقیق وتفحص می کنند بطور عملی و مشاهدات و نوشتجات کهن را و تاریخ ان
  و وقایعی که در ان زمان رخ داده بود اینها مهم است برای جهانیان
  حالا شخصی و یا اخوند ی سر جای خود نشسته و انچه در ذهن خود دارد می نویسد چیزی که در تاریخ باقی می ماند کتابهای دانشمندان
  و محققان و پژوهشگران علم أدیان است

 • m

  سلام بچه ها
  من یه سری چیزایی که شنیدم رو میگم و شمام با یکمی سرچ میتونین بفهمین که اینا طبق تاریخ هست یا نه
  اول اینکه همه جای تاریخ نوشتن پیامبر خیلی زن داشته ولی ازدواجش با اون ها بعد از فوت حضرت خدیجه بوده
  دوم اینکه پیامبر تا سن ۵۲ سالگی با حضرت خدیجه زندگی میکرد بعد که همسرش فوت میکنه با کسان دیگه ازدواج میکنه
  سوم اینکه همه ازدواج های پیامبر از سن ۵۲ تا ۶۱ سالگی بود . چون تو اون زمان تو طایفه ها دوماد ها خیلی عزیز بودن و پیامبر از هر قبیله یه دختر میگیره که بتونه اسلام رو پیش ببره و وقتی پیامبر مکه رو فتح میکنه اگه تاریخ رو بخونین دیگه ازدواج نکرده چون دیگه مکه رو فتح کرده بود و نیازی به قدرت نداشت
  چهارم اینکه اگه پیامبر هوس باز بود تو سن جوانی با دختران جوان ازدواج میکرد اما تو سن جوانی با حضرت خدیجه که ۴۰ سالش بود ازدواج کرده . بعد تازه بعد از فوت همسرش وقتی زنای دیگه گرفتی که یکش ایشه بود . پیامبر از هیچکدوم بچه دار نشده . برید بخونید . این یعنی بخاطر اینکه تو هر قبیله دامادشون بشه تا بتونه حرفش اونجا مورد تایید باشه و از جنگ دعوا بینشون جلوگیری کنه و قدرت پیدا کنه تا بتونه دین خدارو تبلیغ کنه . تازه این ازدواج ها به زور نبوده و خود قبایل راضی بودن . مگرنه اون زمان ادمایی که با پیامبر جنگ میکردن چطور میشد قبیله هاشون راضی بشن دخترشون رو به پیامبر ۵۰ ساله بدن . این نشون میده همه به میل خودشون این کارو میکردن و یبارم گفتم که پیامبر فقط از حضرت خدیجه بچه داشت و با زنای بعد اون حتی ایشه هیچ فرزندی نداشت