احترام گذاشتن به عقاید ضد انسانی دیگران به دلیل کمیت شان، دموکراسی نیست بلکه دیکتاتوری اکثریت است ۱۰

فرتور کارتون مشهور آقای کورت وسترگارد کاریکاتوریست نامی دانمارک را نشان می دهد که از سال ۲۰۰۶ تا کنون طعم زندگی عادی را نچشیده و همواره ترس از قتل و کشته شدن را در دل دارد. مسلمانان برای سر آقای وسترگارد ۱ میلیون دلار جایزه تعیین کرده اند، این است منطق و روش و مسلک مسلمانان جهان در شیوه برخورد با منتقدین.

فرتور کارتون مشهور آقای کورت وسترگارد کاریکاتوریست نامی دانمارک را نشان می دهد که از سال ۲۰۰۶ تا کنون طعم زندگی عادی را نچشیده و همواره ترس از قتل و کشته شدن را در دل دارد. مسلمانان برای سر آقای وسترگارد ۱ میلیون دلار جایزه تعیین کرده اند، این است منطق و روش و مسلک مسلمانان جهان در شیوه برخورد با منتقدین.

امروزه چند جمله کلیشه ای مسلمانان، بسیار مشهور شده و نُقل هر محفل بحث و گفتگویی گشته است. جملاتی از قبیل “آیا دموکراسی شما این است؟.” ، “به عقاید ما احترام بگذارید” ، “به باورهای بیش از یک میلیارد انسان توهین نکنید” ، “اسلام راستین با اسلام علی خامنه ای فرق دارد” و چندین جمله سخیف دیگری که همه شان زمانی به کار می آیند که شخص مسلمان پاسخی منطقی و مستند، برای نقد ها و پرسش ها و استدلال های دیگران ندارد.

برای آگاهی آن دسته از دوستان مسلمان که دموکراسی ناشناخته ای را پتکی کرده و هر دم بر سر روشنفکران و خردگرایان می کوبند، نگارنده به چند بخش از حقوق شهروندی در یک جامعه دموکرات اشاره می کند؛ در یک جامعه دموکرات هر شهروند، دارای حقوقی است که توسط هیچ کس و یا هیچ گروهی، قابل صلب کردن، نادیده گرفتن و پایمال شدن نیست و برخی آن حقوق شهروندی به شرح زیر می باشند:

• هر شهروند می تواند باورها و اعتقادات خویش را داشته باشد و هر آنچه که می خواهد را بگوید و بنویسد.

• هیچ کس حق ندارند که به شهروندی بگوید که چگونه فکر کند، چه بگوید و چه بنویسد.

• هر شهروند در انتخاب خدا، دین و مذهب خویش آزاد است و می تواند هر دینی را که می خواهد دنبال کند و خدایی را که دوست دارد بپرستد و یا اصلن به هیچ دینی باور نداشته و خدا ناباوری پیشه کند.

• هر شهروند حق دارد که آن دسته از گروه های خبری را که می پسندد را در روزنامه ها، رادیو و یا تلویزیون دنبال کند. ( آزادی مطبوعات و رسانه )

• همه شهروندان در برابر قانون مساوی بوده و دین و نژاد و رنگ پوست و جنسیت شان اهمیتی ندارد.

• هیچ کس بالاتر از قانون نیست، حتی شاه و یا رئیس جمهور برگزیده ملت؛ در اینجا باید اضافه کرد که مقلدین مذهبی و آخوند ها که همه روزه در حال سوء استفاده از موقعیتی که بر اثر خردباختگی مردمان پیدا کرده اند، می باشند و در هیچ کجا نوبت دیگران را رعایت نمی کنند و با یک تکان دادن عبا و کج کردن عمامه، در همهمه صف های طولانی، راه برای شان باز می شود، به دولتی سر اسلام و ملت خرافات زده و فرهنگ باخته، همواره بالاتر از قانون بوده و هیچگاه به دلیل ارتکاب جرم های گوناگونی که هر روزه مرتکب می شوند، مورد بارخواست قرار نمی گیرند.
در یک جامعه دموکرات و سکولار، حقوق این دزدان از سرمایه ملی و درآمدهای ملی حذف شده و ایشان مجبور به یادگیری شغلی به غیر از گدایی و روضه خوانی می شوند تا بلکه بتوانند شکم شان را سیر کنند.

آخوند دزد و شکمباره، با سرمایه و پول ایرانیان دوستان جنایتکار و غارتگرش را اینگونه به میهمانی فرا می خواند، آخوندی که سی و چند سال پیش با ده-پانزده آخوند دیگر هنگام ناهار، جملگی دستشان را در یک کاسه یخ فرو می بردند و با نان می بلعیدند، امروزه به چنین میزهای رنگارنگی دسترسی پیدا کرده است. این ها همه از سر بی خردی و فرهنگ باختگی مردمان است.

آخوند دزد و شکمباره، با سرمایه و پول ایرانیان دوستان جنایتکار و غارتگرش را اینگونه به میهمانی فرا می خواند، آخوندی که سی و چند سال پیش با ده-پانزده آخوند دیگر هنگام ناهار، جملگی دستشان را در یک کاسه یخ فرو می بردند و با نان می بلعیدند، امروزه به چنین میزهای رنگارنگی دسترسی پیدا کرده است. این ها همه از سر بی خردی و فرهنگ باختگی مردمان است. این اسلام است که در لباس آخوند صدها جنایاتی نظیر این انجام می دهد.

• هر شهروند وظیفه دارد تا به حقوق شهروندی دیگر هم میهنانش احترام بگذارد.

• زمانی که یک شهروند باورها و اعتقاداتش را بیان می کند، باید به پاسخ های دیگران نیز گوش کند حتی کسانی که با او مخالف هستند چرا که هر شهروندی حق دارد که شنیده شود.

این چند بخش گوشه از حقوق شهروندی هر انسان در یک جامعه دموکرات است، در هیچ کجای قوانین دموکراسی نوشته نشده است که برای مثال: ” هیچ شهروند حق ندارد تا در مورد اعتقاد و باورهای دیگران، حتی اگر غلط و آزار دهنده و ضد انسانی باشند، سخن بگوید، انتقاد کند و بنویسد.”

همانطور که خواندید، این حق شهروندی هر انسان است تا هر آنچه را که می خواهد نقد کند و دین و باور و اعتقاد هر گروه و دسته ای را با پرسش و منطق و استدلال به چالش بکشد.
اگر قرار است تا انسان ها چشم ها و گوش ها و دهان های شان را در برابر قوانین و دستورات ضد انسانی و سراسر بربریت اعتقادات و باورهای گروهی ببندند و لام تا کام، از بدی ها و آزار های آن باور و اعتقاد سخن نگویند، چرا که تعداد کسانی که بدان اعتقادات باور دارند بسیار زیاد است، آن جامعه دموکراتیک نبوده و در واقع قانون حاکم بر آن جامعه، “دیکتاتوری اکثریت” می باشد.

 • zubair

  دموکراسی چیزی نیست جز همان دیکتاتوری اکثریت ، این شما هستید که خود و هم نظران تانرا فریب میدهید شما هم اکنون در کشوری که بسر میبرید مجبور ومکلف هستید از یک سلسله دستورات که به عنوان قانون از طرف دیکتاتوری بنام اکثریت طرح شده با وصف عدم رضایت تان اطاعت کنید ، بیان عقاید هم هر چه لجام گسیخته باشد بازهم چهار چوبهای برایش قایل شده اند ، حقوق شهروندی شما را مکلف میکند که ضمن آن که شما مسئولیت دارید تا حقایق را به عامه اجتماع بیان نمائید باید مسئولیت گفتارتان را نیز بدوش گیرید ، هیچ گذارشگر تلویزیونی از شما گذارشی را منعکس نمیکند تا شهرت حقیقی تان را درج نکند تا در صورت خطا در (توصیف) شما لو بدهد اما اگر اتفاقی نیافتاد اسمی از شما برده نمیشود ، آقا جوان ! هرچه دلت خواست بنویس و بگو اما شهرت حقیقی ات را هم به همگان علنی کن یعنی مانند مدیر سایت ویکی لکس ویا مدیر شبکه الجزیره ، یعنی هیچ رسانه بدون نام ونشانی وآدرس در قلب دموکراسی شنیده نمیشوند زیرا مسئولانه بیان نمیکنند اصلا مراحل قانونیرا طی نمیکنند ، حال منباب مثال فردا به دفاتر مربوطه رفته رسما سایت تانرا رجستر کنید شما به لست طولانی از محدودیتها بر میخورید که دیکتاتوری اکثریت همان کشور برای ایجاد یک سایت اینتر نتی وضع نموده اند ، هر جا اصطلاح جامعه بشری میخوانی اتومات قواعد که این اجتماع برایشان وضع نموده به ذهن خطور میکند در غیر این قواعد امن هر شخص و عنصر جامعه به مخاطره میافتد ، حالا اگر شما یک مرجع کاملا مسئول و معلوم میبودید اولا ناشیانه و خصمانه اینقدر حرفهای زشت و خیلی کودکانه را علیه یک دین نمینوشتی ، شاید یک زردشتی خوب هم نباشی زیرا ما گفتار نیکی از تو نداریم ، این که یک زردشتی علیه اسلام مینویسد آنهم با آدرس نامعلوم و شهرت نامعلوم کاری ندارد این دو دین ره شان جداست اما رسمیت تان و آدرس تان شما را مکلف میسازد تا فرستاده های رسمی ما را تحویل بگیرید و به نشر بسپارید ما هم علیه دین زردشت حرفهای داریم آنوقت شما نمیتوانید آنرا مسترد کنید زیرا اعتبار رسانه یی تان افت میکند ، شما مقالات و نظرات را از اشخاص حقیقی میگیرید و مکلف به نشر آن هستید زیرا آنها اشخاص حقیقی هستند و برایتان در صورت ضرورت دستیاب ، سلمان رشدی اگر نوشت بنیاد گرایان علیه اش هیچ غلطی نتوانست مدافعین اش مطمئن بودند که این شخصیت حقیقی دستیاب شان است ، اگر یک سایت حقیقی و مسئول علیه محمد مینویسد که چنان بودو چنین بود طبعا برای ما مینویسد زیرا ما به  حقانیت اش اعتقاد داریم و بما ربط داردآنقدر که بما ربط دارد به غیر مسلمان ندارد ، پس ما تمام مدارک تاریخی و دلایل مقنع را به آن آدرس در رد آن منویسیم و میفرستیم  اگر نشر کرد مردم در مورد قضاوت میکند واگر طفره رفت ما به مردم اعلان میکنیم که فرستادیم نشر نکرد باز هم مردم قضاوت میکند خود به خود نشریه از اعتبار میافتد اما به یک آدرس مجازی غیر قابل دسترس چه دلش خواست نشر میکند نخواست نمیکند ، حالا شما با نشر مقالات از چند تن غیر از خود تان دارید رسانه بازی در میارید زیرا نشر عقاید بیش از یکنفر در یک وسیله نشراتی رسانه تعریف شده پس رسانه غیر مسئول هر چی خواست مینویسد و اگر منظور تان از ابراز عقاید خود تان بود نتها از عقاید خود مینوشتید شما اندکی ازین فراتر سازوبرگ زدید ، مسئولیت رسانه در کشور های غربی هم بیان حقایق است نه ابراز عقاید بیمار گونه وانتقام جویانه ، قبل از انقلاب مردم ایران مسلمان بودند و خالا هم اما حالا بهایی و زردشتی اعدام میشود توضیح ضرورت ندارد زیرا کودک هم میتواند بفهمد اعدام بهایی و زردشتی کار اسلام نه بلکه حزب اللهی هاست ، اینهمه به محمد نچسبید این تحمیل نیست باور ماست محمد  بما آموحت (خدا یکیست و خالق و قادر مطلق است و زندگی پس از مرگ و مکافات و مجازات اعمال ما) درین چه وجود دارد که آنرا تروریزم تعریف کنیم ؟ آنکه به عمامه خود بم میبندد واضحا بیماریست از نوع دیگر یعنی شما بیماری هستید از یک نوعش و آن یکی بیماریست ازنوع دیگری ما که ادعا داریم این از اسلام نیست هدف ما این است که حلقاتی ضد اسلامی در پشت این دسیسه بزرگ قرار دارد یعنی شاید زردشتیان ، آنها ما را دشنام میدهند با بم منفجر مان نمیکنند؟ یا شاید جنگ صلیبی در جریان است زیرا قربانیان اش مسلمانان است نه زردشتیان یا بهاییان خوب این را به خاطر نوشتم که مسلمانان که ادعا دارند بنیاد گرایی از اسلام نیست حرفهای برای گفتن  دارند یک نمونه اش را نوشتم تخیل بافی خیلی آسان است انتهایی هم ندارد اما یک چیزی که خیلی ثابت است اینست که شما آقا پسر از دموکراسی برداشت خیلی ابتدایی دارید زیستن در کشور دارای دموکراسی دلیل بر فهم دقیق دموکراسی نیست ، اگر خود را فریب ندهیم و یکمرتبه خود را غیر از خود فرض کنیم و به او ضاع جوامع دموکراتیک نظر کنیم در هیچ کشوری ،آزار دهنده امنیت ندارد یا توسط کنگستر یا توسط یک معتاد وی…… کشته میشود ، آصلا ازار را بشر تحمل نمیتواند وشما مبادرت به آزار روخی میکنید ، شما اگر گاو را در هندوستان اذیت کنید در واقع مردم آن کشور را آزار نمودید ،حالا اگر ((عاقلانه )) فکر کنید از اذیت گاو هیچ نفعی عاید شما نمیشود حتی یک شوخی نیست ودر دموکراسی ببخشید دیکتاتوری اکثریت همین قضاوت میشود سنجیده میشود که شما اگر گاو را اذیت نمیکردید باز هم چیزی از شما کم نمیشد بناء شما یک عنصر نا سالم اجتماع هستیدپس پسندیده آنست تا گاو را در هندوستان آذیت نکید زیرا شما در صورت آزار گاو درهندوستان ((تنها )) میشوید تازه اگر شما را زنده بگذارند ، حالا ببین هند بزرگترین دموکراسی جهان تعریف شده و دموکراسی خیلی عمیق ،  کسی از شما نخواسته حرفی در مورد محمد ننویسید اما آیا باید اراجیف نوشت یا حقایق اصلا چطور به مغزت خطور نکرد که نوشتن علیه محمد توسط غیر مسلمان از لحاظ آداب معاشرت و تربیه شخصی هم کار چندان خوبی نیست معلومداراست که محمد دینی را آورد که دین زردشت و سائر ادیان را نسخ کرد پس دشنام غیر مسلمان علیه اش کدام شاهکار که نیست بنویس هرچه میخواهی بنویس تا زمانی که خسته و سر کوفته شوی وفکرنکن چندی بعد ایرانیان و یا مسلمانان نزدت میایند تا آنها را به دینت شامل سازی اگر خودمانی تبگویم ((خودت هم این را میدانی)) ، تو و دینت هیج جیزی برای گفتن نه داشته اید و نه دارید .
   

  • باید گفت یک اقلیت از بالاترین سودجویان و فرصت طلبان جامعه ولی انتخاب شده اکثریت نادان، نا آگاه، و فرصت طلب بر اکثریت جامعه حکومت می کنند. به عنوان نمونه در آمریکا و یا اروپا، اقلیتی از میان گردن کلفتان کنسرواتیو با انتخاب اکثریت جامعه برگزیده می شوند که تنها به فکر طبقه حاکمه خودند. ما در این مورد به زودی مقاله ای گویا و بیان کننده آنچه می گذرد پخش خواهیم نمود. با سپاس از توجه شما، سهراب ارژنگ

   • Razmjoo

    ولی همه میدانند که هیچ مذهب، حزب و یا اقلیتی آشغال تر از اسلامی های نظرتنگ و خودخواه، وجود ندارد.
    با مهر،
    رزمجو

  • افغانی

   جناب زبیر خان! احترامات را بپذیزید اما: فرموده اید که« اعدام بهائی وزردشتی کار اسلام نه ، بلکه کار حزب الهی هاست.» این آیات را بخوانید.
                                                                افغانی

   سوره توبه
   آیه ۲۳۱
   یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِینَ
   یَلُونَکُم مِّنَ الْکُفَّارِ وَلِیَجِدُواْ فِیکُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ
   اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ.

   ای
   کسانیکه ایمان آورده اید، کافرانی که نزد شمایند را بکشید! تا در شما درشتی و شدت
   را بیابند. و بدانید که خداوند با پرهیزکاران است! (باید توجه داشت، همه دیگر
   باوران که گفتار خصمانه و هدف های جنگی و آشوب طلبی محمد و آخوندها را نپذیرند، و
   با آن مخالفت کنند، در زمره کافران به شمار آمده، و باید کشته شوند.)

   سوره محمد
   آیه ۴
   فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ
   الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا
   بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِکَ وَلَوْ
   یَشَاء اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَکِن لِّیَبْلُوَ بَعْضَکُم بِبَعْضٍ
   وَالَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَن یُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ.

   چون با
   کافران روبرو شدید، گردنشان را بزنید. و چون آنها را سخت فرو فکندید، اسیرشان کنید
   و سخت ببندید. آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه. تا آنگاه که جنگ به پایان
   آید. و این است حکم خدا. و اگر خدا میخواست از آنان انتقام میگرفت، ولی خواست تا
   شمارا به یکدیگر بیازماید. و آنان که در راه خدا کشته شده اند اعمالشان را باطل
   نمیکند. (البته خدا واژه فارسی است که در این ترجمه ها هیچ مناسبتی ندارد.
   زیرا تنها الله است که انتقام گیر، آدم کش، و ضعیف آزار است. شما می بینید که
   دستور الله، کشتن مخالفین است.)

  • افغانی

   باز هم به آقای زبیر: 

   .

   سوره
   انفال آیه ۳۹ صفحه ۱۸۲
   وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ
   الدِّینُ کُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ
   بَصِیرٌ .

   با آنان
   نبرد کنید تا دیگر فتنه ای نباشد و دین همه دین خدا گردد پس اگر باز ایستادند ،
   خدا کردارشان را می بیند. (این الله مدینه تنها کارش نبرد با دگراندیشان، و
   مخالفین است. او مخالفین را فتنه گر می خواند. آخوند ۵ تومانی مشهدی هم مردم به پاخاسته میهنمان را فتنه
   گر، و انقلاب ۲ سال پیش
   تا کنون را فتنه می نامد.)

   سوره
   احزاب آیه ۶۱ صفحه ۴۲۷
   مَلْعُونِینَ أَیْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا
   تَقْتِیلًا.

   اینان
   لعنت شدگانند. هرجا یافته شوند باید دستگیر گردندو به سختی کشته
   شوند.     …(الله مدینه، و یا نایب برحق امام زمانش، جز
   دستگیر کردن، و کشتن کاری ندارد.)

   سوره مائده آیه ۳۳
   إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ
   وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ
   یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ
   یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی
   الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ.

   سزاى
   کسانى که با [دوستداران] خدا و پیامبر او مى‏جنگند و در زمین به فساد مى‏کوشند جز
   این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف
   جهت‏ یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند این رسوایى آنان در
   دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.

   سوره مائده آیه ۳۸
   وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا
   جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ.

   و مرد و
   زن دزد را به سزاى آنچه کرده‏ اند دستشان را به عنوان کیفرى از جانب خدا ببرید و
   خداوند توانا و حکیم است. ( کار الله مدینه و فرستاده اش آخوند ۵ تومانی مشهدی به کره زمین، بریدن دست آفتابه دزد
   است، در حالی که دزدی کلان و چپاولگری خود خامنه ای، فرزندش، رفسنجانی، و یک گله
   آخوند شکمباره دیگر، در اسلام،دزدی به شمار نمی آید، و صواب زیاد هم دارد.) درصدر
   اسلام نیز دزدی و چپاولگری امام حسن، پیامبر، و دیگر یال و کوپال پیامبر دزدی به
   شمار نمی آید.

   سوره
   التوبه آیه ۲۸ صفحه ۱۹۲
   یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا
   الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاَ یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ
   هَـذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنِیکُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن
   شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ.

   ای کسانی
   که ایمان آورده اید، مشرکان نجسند و از سال بعد نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند،
   و اگر از بینوایی میترسید، خدا اگر بخواهد به فضل خوش بی نیازتان خواهد کرد. زیرا
   خدا دانا و حکیم است.

   سوره
   التوبه آیه ۲۹ صفحه ۱۹۲
   قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ
   بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ
   یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُواْ
   الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

   کسانی را از اهل کتاب که به
   خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند و چیزهایی را که خدا و پیامبرش حرام کرده است بر
   خود حرام نمیکنند و دین حق را نمیپذیرند بکشید، تا آنگاه که به دست خود در عین
   مذلت جزیه بدهند

 • Kazemlour

  salam bar nevisandeh,,,ziad sheghefyi nadarh dar iran rasm ast zaman-e mohammad reza shah -e shooma niz hamin sofreh pahn kardanha besyar rayej boud ,an jenab niz mal og daraei -e mardom niginbakhat ra be gulduran-e gharbi mi bakhsid ,,

 • Mazdak63

  درود به همه خردگرایان
  به نام اهورای پاک امیدوارم که شر این اهریمنان شکمباره زنباره را از این سرزمین بخشکاند مشتی حیوان پلید دارند خون مردم این سرزمین پاک را می خورند و ریشه این ملت را می خشکانند و ما ملت خرد باخته پشت این جماعت خونخوار راه افتاده ایم و ندای حسین حسین سر می دهیم بدون انکه بدانیم این حسین چه جلادی است به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا ما اینچنین سرانجام بد داشتیم

 • Atheist

  Salafist, shiee, soni ya har dine digari faghat nazare shakhsie har ensaan ast. Modatist ke in salaafistaa dar almaan ham shoru be neshan dadane dine por az farhange eslamishun hastand ke baa chaghukeshi wa bezan. Bahadori tamum shod.
  Miaan shorte gharbi paashun mikonan, lebaso ghazaaye gharbi mikhoran bad migan inaa kaafaran. Tu mamlekate khodeshun ham ye aftaabe nemitunan besaazan. Lanat bar un kasaani ke be inaa havaa baraaye nafas keshidan midan. Man budam mirikhtameshun tu sahraa wa yek divaare be bolandie 10 metri ke beshinan balke un allaheshun biaad o nejateshun bede. Ya un mahdie emmaame zamaaneshun. Lanat bar harchi eslame wa payaambaraash. Somaa ham agar deletun mikhaad lanat befrestid be dino eteghaadate dige chon dige dar in zaman fekr nemikonam ke kasi be masih ya mohammad ya har naneghamare. Digari eteghaad daashte baashe.

 • Razmjoo

  با درود به جنابِ سیروسِ پارسایِ عزیز و کاربران خردگرای این سایتِ بی مانند،
  قلمِ توانای کورت وسترگارد کاریکاتوریست نامی دانمارک، حقیقتاً که جای بوسه دارد.
  به او  نیز درود میفرستم.
  رزمجو

 • Esi14

  قرار نیست حالا که ۱ملیارد مسلمان رو زمین زندگی میکنن پس باید به عقاید مسخرشون احترام گذاشت.هر شخصی باید آزادانه زندگی کنه و حرف بزنه.دین هیچ معنی نداره.انسانیت مهمه