بایگانی ماهیانه: ژانویه 2012

آیا پیامد عملکرد فیسبوک بیست و پنجم بهمن، چیزی جز پابرجایی و جاودانی رژیم ضد انسانی اسلامی است؟!۱۲

اگر شما جوانان و مردمان ایران زمین، به دنبال آزادی بی قید و شرط و برقراری نظامی بر پایه حقوق بشر و احترام و ارزش انسانی در ایران زمین هستید و از وجود سایه ترسناک ولی فقیه بالای سرتان به ستوه آمده اید، نباید دنباله رو اصلاح طلبان شده و به فراخوان ها و تزهای سخیف ایشان اهمیتی دهید.

رهبر وافوری ما و دوگله آخوند دیگر؛ فضله پراکنی فرمودند که تحریم بر ما اثری ندارد۲۴

حال، در جایی که ملت سرگشته و گوسفند نشان ما از این تحریم ها در سوز و گداز است، و برای یک بار در تاریخ احساس نا امنی و گرسنگی می کند، رهبر بلند بافور و مسئولین دستاربند ما خود را نگران نمی بینند. رهبر در حالی که به بافور خود تکیه دارد، می گوید: «ما از تحریم نگرانی نداریم.! »

معجزات امامان و پیامبران سراسر دروغ و توسط روحانیون برای تحمیر مردم ساخته شده اند۶۶

وظیفه جوانان خردمند ایرانی است که نیرنگ ها و دروغ های آخوند را بَرمَلا ساخته و چهره زشت واقعی آخوند و بسیجی را که یکی با کلام و دیگری به زور چماق در تلاش است تا جهل و خرافات را در این مملکت زنده نگهدارد تا اربابان عمامه به سرشان هر چه بیشتر بدزدند و غارت کنند، به مردمان در بند ایران زمین نشان دهند.

آقای خامنه ای؛ بیا پایین با هم راه بریم، کمی بالاتر بری،کله پا میشی!۳

در شرایط کنونی، چنان کبر و نخوت و غروری خامنه ای روضه خوان را فرا گرفته که خدای را بنده نیست؛ این مردک که ملتی را به گدایی و کشوری را به ویرانی کشانده تحمل کمترین انتقاد و یا توصیه ای را ندارد. چنان خرافات امام زمان و جانشینی وی مغز کوچک او را اشغال کرده که هرگونه صدایی را مخالف مرام خود می داند.

بنگاه دروغ پراکنی پرس تیوی بسته شد، ولی خیانت غرب و مزدوران به مردم و کشور، تعطیل بردار نیست۴

ما پرس تیوی را تلویزیون تنها رژیم ایران نمی دانیم، بلکه پرس پرس تیوی و بی بی سی هردو پا به پای هم در سمپاشی و گمراه کردن افکار مردم ناآگاه ایران و سراسر اروپا همکاری داشته اند، و به اصطلاح نان قرض هم می دادند. ظاهراً پرس تی وی پس از سال ها خیانت به مردم ایران، و آب در آسیاب غرب ریختن، تعطیل شده است.

شیخ احمد جنتی؛ آیا منظورت از آزادی، تجاوز به زندانیان و اعدام آزادی خواهان است؟!۹

در مملکتی چون ایران که قحط الرجال است؛ رجاله هایی چون احمد جنتی سخنگو شده و با وقاحت و بی شرمی هر دروغی را که دلشان می خواهد به خورد مردم می دهند؛ بی شرافت تر و بی شرم تر از این آخوندک مزدوران و خردباختگانی هستند که به نماز جمعه رفته و پای صحبت های این دلقک می نشینند.!

پرده دری و قداست ستیز ی گلشیفته فراهانی راهی است برای رسیدن به آزادی۲۵

با یک رژیم خرافاتی و تنگ نظر چگونه رفتاری باید داشت؟. آیا باید آنچه آنها می گویند پذیرفت، و یا راه چالش و مبارزه در پیش گرفت؟. رژیم تمامیت خواه ایران، آنچنان مملکت و مردم را مهار کرده، که انسان ها توانایی و اراده ای از خود نداشته، بلکه عروسک هایی کوکی و از خود بی اختیار در دست رژیم قرار دارند.

آیا در حوزه های علمیه به غیر از دزدی، تجاوز، فریبکاری و دروغگویی چیز دیگری هم یاد می دهند؟۹

آخوند خوب و آخوند بد نداریم، همه آخوند ها بدترین و پست ترین و بی ارزش ترین مردمان هستند و، آخوند خوب آخوند مرده است که دهانش بسته شده و پندار ها و کردارهای ضد انسانی و ضد ایرانی اش دیگر به کسی آزار نمی رساند. آخوند همواره به ایران و ایرانی خیانت کرده و دستش تا آرنج به خون ایرانیان آغشته است.