دوازدهم اسفند ماه؛ روز حبس خانگی تمامی ایرانیان با شرف و میهن دوست ۸

چند روزی بیشتر به نمایش چندش آور انتخابات نمایندگان مجلس حکومت آخوندی نمانده است. مزدوران و جیره خوران رژیم از کوچک تا بزرگ، جملگی دست در دست هم داده و چند وقتی است که بودجه کلانی را نیز برای تبلیغ انتصابات شان اختصاص داده اند و خیابان های شهرهای بزرگ و کوچک ایران زمین پوشیده شده اند از برگه های تبلیغاتی خودفروختگانی که در ظاهر می خواهند نماینده مردم شده و از حقوق ایشان دفاع کنند ولی در واقعیت، به دنبال چاپیدن و غارت سرمایه مردم و دارایی ایران زمین هستند.

چون نیک بنگریم؛ فضای شهرهای ایران چهره ای امنیتی ندارند، خبری از گشت ارشاد و امنیت اخلاقی نیست. ایست های بازرسی بسیجیان و حزب اللهی ها برچیده شده و دیگر خواهران تُرش رو و بد چهره بسیج، مزاحم بانوان ایران زمین، بابت نوع پوشش شان نمی شوند و پنداری همه چیز امن و امان است و کشور لحظه های آرام و دوست داشتنی را سپری می کند!. اما حقیقت این است که این آرامش، آرامش قبل از طوفان است و تمام این آزادی نکبت بار موقتی که بسیجیان، نیروهای انتظامی و حزب اللهی به مردم ارائه کرده اند و برای چند روزی دست از سر ملت ایران و زندگی شخصی مردمان ایران زمین برداشته اند؛ فریب و نیرنگی است برای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی.

فرتور یکی از پوسترهای تبلیغاتی که با سرمایه ملی و در راستای تشویق مردم به رأی دادن درست شده اند را نشان می دهد. در زیر فرتور امت خردباخته حزب الله سخنی از ولی وقیح نوشته اند. حال چنانچه کسی می خواهد خامنه ای جنایتکار را خوشحال کند، باید خون جوانان بیگناه ایرانی را لگد مال کرده و پای صندوق رأی برود.

فرتور یکی از پوسترهای تبلیغاتی که با سرمایه ملی و در راستای تشویق مردم به رأی دادن درست شده اند را نشان می دهد. در زیر فرتور امت خردباخته حزب الله سخنی از ولی وقیح نوشته اند. حال چنانچه کسی می خواهد خامنه ای جنایتکار را خوشحال کند، باید خون جوانان بیگناه ایرانی را لگد مال کرده و پای صندوق رأی برود.

سید علی خامنه ای، رهبر خودکامه حکومت خونخوار اسلامی، در یکی از سخنرانی های خود، در رابطه با انتخابات چنین گفته است: “به نظر من مسئله ی اول در انتخابات، مسئله انتخاب این شخص یا آن شخص نیست؛ مسئله ی اول، مسئله ی حضور شما مردم است».

آخوند ۵ تومانی، بازهم اضافه کرد ؛ «حضور شماست که نظام را تحکیم میکند، پایه های نظام را مستحکم میکند، آبروی ملت ایران را زیاد میکند، استقامت کشور را در مقابل دشمنی ها زیاد میکند و دشمن را از طمع ورزیدن به کشور و از فکر ضربه زدن و توسعه و فساد و فتنه منصرف میکند. این یک مسئله ی بسیار مهم است.”

بنا بر گفته سید علی خامنه ای، هر آنکس که خواستار استحکام پایه های این نظام ضد انسانی و پا بر جایی این رژیم ضد مردمی و خونخوار می باشد، در هر انتخابات حکومت اسلامی شرکت خواهد کرد و رأی خواهد داد و با حضورش به دیکتاتوری ولایت فقیه، مشروعیت خواهد بخشید.

بنابراین هر فردی که در انتخابات روز دوازدهم اسفند ماه شرکت کند و رأی دهد؛ بدون شک دشمن ملت ایران و خائن به آرمان های آزادی خواهانه ایرانیان و یکایک کسانی است که در طی این سه دهه ننگین، جان خود را در راه آزادی ایران زمین از دست داده اند و یا هم اکنون در گوشه زندان ها و تحت بد ترین شکنجه ها به سر می برند.

باید از این آخوند تازی نژاد و دشمن مردم  و کشورمان پرسید، کدام دشمن؟!، آیا در کشور ما و حتی در جهان، ما  سوای آخوندهای جنایتکار، بسیجی های مزدور، و پاسداران غارتگر  دشمنی داریم؟، اگر هست و اگر شما شرافت دارید و دروغ نمی گویید، یکی از آنها را نام ببرید.

زمانی که رأی دادن در انتخابات نمایشی کشوری به معنای احترام گذاشتن و اعتبار قائل شدن برای حاکمیت ضد انسانی آن سرزمین باشد و هر رأیی که به صندوق ریخته می شود و هر فردی که در صف رأی گیری می ایستد، به معنای مشروعیت بیشتر داشتن و مورد قبول بودن آن نظام دیکتاتوری در میان شهروندان آن جامعه باشد، وظیفه ملی هر شهروند آن است که در روز انتصابات دولتی، خود را در خانه خود حبس کرده و قدم در خیابان ها نگذارد تا مشتی محکم بر دهان دیکتاتور و دوستدارانش کوبیده باشد و با خالی کردن خیابان ها، نظام جنابتکار را زیر سوال برده و در نزد جهانیان بی آبرو سازد.

دوازدهم اسنفند ماه، می تواند روزی تاریخی و سرنوشت ساز برای ملتی باشد که در حسرت قدری آزادی، خرده ای احترام، جرعه ای حقوق انسانی و اندکی آسایش و رفاه در حال جان دادن است.

دوازدهم اسفند ماه روزی است که دوست از دشمن شناخته خواهد شد؛ تفاوت میان وطن دوستان و وطن فروشان چون پنجه آفتاب، روشن خواهد گشت و آزادی خواهان و ایرانیان با شرف در صفی طولانی، همدل و همنوا، در مقابل مشتی انسان فرومایه که خود را به چند هزار تومان فروخته اند؛ خواهند ایستاد و آهنگ عدالت خواهی ایرانیان فرهیخته گوش جهانیان را نوازش خواهد کرد.

زندانیان سیاسی از درون سلول های تاریک و سرد خویش، انتخابات را تحریم و حضور در انتخابات را مخالف آرمان های آزادی خواهانه ملت ایران دانسته اند. بدون شک کسانی که در دوازدهم اسفند ماه پای صندوق های رأی حاضر می شوند، از شرف و آبرو و انسان دوستی بویی نبرده اند.

زندانیان سیاسی از درون سلول های تاریک و سرد خویش، انتخابات را تحریم و حضور در انتخابات را مخالف آرمان های آزادی خواهانه ملت ایران دانسته اند. بدون شک کسانی که در دوازدهم اسفند ماه پای صندوق های رأی حاضر می شوند، از شرف و آبرو و انسان دوستی بویی نبرده اند.

نگارنده اعلام می دارد که هر ایرانی که هنوز انسانیت، شرف، میهن دوستی، آزادی و استبداد ستیزی برایش کمترین ارزش و جایگاهی دارد؛ به هر قیمتی خود را روز دوازدهم اسفند ماه، در خانه اش حبس خواهد کرد و به مدت بیست و چهار ساعت، از خانه اش تکان نخواهد خورد. حبس خانگی، کمترین دِینی است که ایرانیان نسبت به وطن دارند و هر ایرانی که خود را در خانه اش حبس کند خدمتی شایان به مام میهن کرده است و می تواند سر خود را بالا گرفته و با افتخار خود را یک ایرانی میهن پرست خطاب نماید.

هر آنکس که دوازدهم اسفند ماه، پای صندوف های رأی حاضر شده و در خیابان ها حضور پیدا کند و موجب رونق بخشیدن به بازار کساد انتخابات خودفروختگان گردد؛ بی شک در نزد ایرانیان راستین، مقام و جایگاهی چون سلمان فارسی خیانت کار خواهد داشت و از پست ترین و بزدل ترین و بی شرافت ترین مردمان ایران زمین می باشد. یک ایرانی وطن پرست؛ خود را به هیچ قیمتی به حکومت خونخوار اسلامی نخواهد فروخت و به هوای چند عدد ساندیس و کارت شارژ ایرانسل و… پای صندوق های رأی حاضر نخواهد شد.

 • Mazdak63

  درود به همه خرد گرایان
  دوست و همسنگر عزیز متاسفانه در کشور ما سوای ان دسته از افراد خود فروخته که در رکاب این جلادان هستند همچنان افراد احمقی وجود دارند که حتما به پای این صندوقها خواهند رفت و مهر تاییدی بر کارنامه این نظام صفاک می زنند
  به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این چنین ما سرانجام بد داشتیم

  • Xoramdin

    Aghaye Parsa, Daawat be tahriyme be entekhabt e nemayeshi besyar gabele fahme, wali daawat be khane neshini ro dighe nefamidim. karzar mardome Iran dar khyabanha khahad bood na dar khane neshini

   • Mazdak63

    درود به همه خردگرایان
    با سپاس بنده با شما کاملا موافق هستم ولی بنده هیچ امیدی به رهبران جنبش سبز ندارم چون انها نیز از بدنه همین نظام هستند و چه جنایاتی که برای حفظ این نظام نکرده اند و اینک در غالب یک اصلاح طلب ظاهر شده تا سرنگونی نظام را به تاخیر بیندازند که شوربختانه به هدف خود رسیده اند و مردم خرد باخته نیز این جنایتکاران را باور کرده اند زمان رهایی و ازادی ایران اهورایی در گرو فهم و شعور مردم ایران گره خورده است و این گره تنها با دست مردم باز خواهد شد نه با دست دیگری

 • Yas_277

  ba dar in entekhabat sherkat mikonim va hozor por rang khahim dasht.  zende pas iran islami

  • Mazdak63

   درود به همه خردگرایان
   شما بهتر است به جای دیگران تصمیم گیری نکنید شما که جیره خوار این صفاکان هستید در انتصابات شرکت می کنید من و همسنگران در این انتصابات شرکت نمی کنیم ما از روز اول با تکیه به پشتکار خود و نیروی بازوانمان کار کرده ایم و نانی که به خانه برده ایم از این راه بوده است نه مانند شما جلادان که نان در خون مردم می زنید و می خورید دزدی می کنید جوانان پاکمان را اعدام می کنید تجاوز می کنید و …. به اهورای پاک سوگند می خوریم که انتقام تمام این کارهایتان را می گیریم و حتی به کودکانتان هم رحم نمی کنیم همچنان که شما جلادان به فرزندان پاک ایران اهورایی رحمی نکردید

 • Amir

  باز این ۷ هزار تومنی ها اومدن!!!!

 • Abazarghafary

  هر کسی رایی به این دزدان دهد، مادرش آن کاره هست ،،آخوند جماعت از زور کون گشادی  هست که بی کاره هست //میفروشد حرف مفت بر کس مشنگان پای منبر نشین  ،، ازنفهمی  این امت اسلام نشان هست که مفت خواره هست  //جاکشیست آخوند ، توی حجره ها کون داده است  ،،  از همین رو این چنین پر  رو شده چون که وی کون پاره هست //   یاد ایرج میرزا این شاعر ملی به خیر که داد زد ،،  مادر آخوند  با  حفظ حجاب و لنگان باز هست که ان کاره هست //

 • هاهاها

  عشق من ایران
  ما میریم رای میدیم
  کون شما ها بسوزه
  تو خونتون بمونید تا بشه قبرتون
  نظام اینقد طرفدار داره که شما کور دل ها بحساب نمیاید