باسپاس از شرکت نکردن شما در انتصابات آخوندی، ۱۳ اسفند زادروز فضول محله را فراموش نفرمایید ۱

ضمن شادباش به هم میهنان گرامی امان که امروز با «نه» گفتن به خیمه شب بازی ولی وقیح یا انتصابات آخوندی درخانه نشسته اند، به شما یاد آور می شویم و مژده می دهیم که فردا سومین سالروز فضول محله است. سایتی که با کوشش شبانه روزی ما فرهنگیان، و کمک و پشتیبانی معنوی شما عزیزان، برای چالش و مبارزه با جهل و خرافات، و بازیافت فرهنگ راستین و کهن ایران عزیزمان، به وجود آمده است.

به راستی آیا با سه دهه جنایت و غارتگری رژیم اسلامی یعنی دزدان بی پروا، خدانشناس و ضد ایران و ایرانی، خیانتی بالاتر از آن است که بازهم به خواست این رژیم پاسخ مثبت داد، و در انتخابات آنان شرکت نمود؟. آیا کسانی که در این خیمه شب بازی و کلک آخوندی شرکت می کنند، کمترین نشانی از ایرانی بودن و انسانیت در آنان هست، و یانه؟!. آیا آنان شرافت انسانی داشته اند که پشت به ملت کرده، و رژیم جهل و جنایت را همچنان حمایت و پشتیبانی می کنند؟!.

نیک آهنگ کوثر در این کارتون به روشنی، گدایی رژیم برای جمع آوری رأی را نشان می دهد. سید علی خامنه ای و جیره خوارانش به هر دری زده اند تا بتوانند نمایش انتخاباتی شان را پر شور جلوه دهند ولی طبق آخرین اخباری که به دست ما رسیده، شهرهای ایرا زمین سوت و کورند و به قول معروف، پرنده هم در خیابان ها پر نمی زند.

نیک آهنگ کوثر در این کارتون به روشنی، گدایی رژیم برای جمع آوری رأی را نشان می دهد. سید علی خامنه ای و جیره خوارانش به هر دری زده اند تا بتوانند نمایش انتخاباتی شان را پر شور جلوه دهند ولی طبق آخرین اخباری که به دست ما رسیده، شهرهای ایرا زمین سوت و کورند و به قول معروف، پرنده هم در خیابان ها پر نمی زند.

ما به هم میهنان بزرگوارمان اطمینان می دهیم و یاد آور می شویم که همواره تا پای جان در پیشبرد هدف های انسانی و میهنی خود بدون کمترین چمشداشت، و امید جبران از جایی، به پا خاسته ایم و برای رسیدن به آزادی و دموکراسی و داشتن یک حکومت سکولاریسم مردمی، از هیچ کوششی فرو گذار نیستیم.
ما به منشور حقوق بشر کوروش بزرگ که سر منشاء آزادی، سربلندی، و افتخار و کرامت انسانی است احترام می گذاریم و در تلاشیم که حقوق انسانی مردم زجر دیده و ستم کشیده کشورمان، به ویژه بانوان، کودکان، و دیگر باوران تأمین، و بادیگر مردم همسان گردد.

تا زمانی که رژیم آخوندی با به کار گرفتن قوانین اسلامی برگرفته از قرآن، شریعت، و احادیث دینی، به قطع دست و پا، زندانی کردن، شکنجه، تجاوز، سنگسار و اعدام کردن پرداخته و روش زن ستیزی و کودک آزاری را سرلوحه کارهای خود قرار می دهد. ما با این اسلام سیاسی و رژیم کشتارگر و ضد انسانی که بر سرکار است، در ستیز و مبارزه ایم. ولی با سرنگونی رژیم، و بازگشت کشور به دموکراسی، مردم سالاری، و به کنار رفتن قوانین اسلامی از جامعه، به اسلام نیز مانند ادیان دیگر در ایران، احترام خواهیم گذاشت.

هدف اینست که مردم ایران از هرطایفه و هرگروه، از هرزبان، و هرباور دینی، در برابر قانون، مساوی به شمار آیند. قانونی که برای هرزن ویا مرد ارمنی، بهایی، زردشتی، یهودی، آسوری، و یا مسلمان اعم از سنی، شیعه و یا مذاهب دیگر، و حتی ناباوران به دین، یکسان اجراء شود. رهبر کشور می تواند یک زردشتی، آسوری، و یا مسلمان، زن، و یا مرد باشد. گفتن اقلیت قومی و مذهبی، گفتاری کریه، زشت، ناپسند، و دور از هر فرهنگ انسانی، به ویژه فرهنگ اصیل ایرانی، و قوانین برگرفته از نوشتار منشور کوروش بزرگ، و قوانین سازمان ملل است.

مرامنامه و اساسنامه ای که ما به دنبال آنیم، نکاتی چنداست که در نوشته و مقاله هایمان به کار می رود:

۱- نوشته ها بر اساس هم آوری، هم بستگی، و اتحاد میان همه گروههای سیاسی و غیر سیاسی میهن است.

۲- پشتیبانی و حمایت از بانوان، کودکان، دگراندیشان، و گروههای قومی با آداب و رسوم گوناگون در درجه نخست و دارای اهمیتی شایان است.

۳- مقاله و نوشته ها باید بیشتر بر اساس اطلاعات عمومی، و نه تنها دیدگاههای فردی و خصوصی باشد. چنانچه ازجاهایی گرفته شده، با نشانی مأخذ آن همراه باشد.

۴- نوشتن ها باید بی طرفانه و دور ازهرگونه اتهام فردی، بدگویی، و دشنام دادن و یا به کاربردن واژه های زشت وناپسند باشد.

۵- مقاله ها اعم از طنز نویسی و یا اطلاع رسانی، باید در راستای آگاهی دادن، و کمک به فهم و دانستنی های دیگران باشد.

فرتور رشد صعودی مشترکین فضول محله را طی سه سال گذشته نشان می دهد. فضول محله با همراهی مردمان ایران زمین به یکی از بزرگ ترین و تاثیر گذارترین وبسایت های مخالف رژِیم تبدیل شده است.

فرتور رشد صعودی مشترکین فضول محله را طی سه سال گذشته نشان می دهد. فضول محله با همراهی مردمان ایران زمین به یکی از بزرگ ترین و تاثیر گذارترین وبسایت های مخالف رژیم تبدیل شده است.

۶- نوشته ها نباید تکراری بوده، و یا در پیش در جایی پخش شده، و به چاپ رسیده باشد.

۷- نوشته و مقاله ها باید از مشکلات و مسائل روزمره بوده، تا بتواند راهگشا و روشن گری بیشتر مردم کشورمان باشد.

۸- تا آن جا که می توان، باید درنوشتن مقاله ها از واژه های فارسی که مردم بتوانند آن را پذیرا باشند، بهره گرفت.

با شادباشی دیگر به هم میهنان خردمند که از رأی دادن به رژیم جهل و جنایت خود داری نموده، و خانه نشینی را بر وطن فروشی و خیانت به نسل امروز و آینده، ترجیح داده اند. از شما نیکویان و پاکدلان در خواست می شود که با ما در این چالش ملی و انسانی، همراه شده و ما را یاری دهید. به امید فردایی روشن و بهتر و دور از این تاریکی و پلیدی کشورمان، و سرفرازی و کامیابی همه هم میهنان گرامی و فرهیخته امان- یاران و همکاران در سایت فضول محله

فرتور آمار بازدیدگنندگان فضول محله در دو سال گذشته را نشان می دهد. بدون شک این فرتور سند معتبری است برای اثبات پیروزی فضول محله و همچنین فرتور نشان دهنده میزان حمایت مردمی از گروه فرهنگی-سیاسی فضول محله می باشد.

فرتور آمار بازدیدگنندگان فضول محله در دو سال گذشته را نشان می دهد. بدون شک این فرتور سند معتبری است برای اثبات پیروزی فضول محله و همچنین فرتور نشان دهنده میزان حمایت مردمی از گروه فرهنگی-سیاسی فضول محله می باشد.

  • Abtin Yekta63

    Be omide ayandeii roshan baraye Iran va Irani,be omide yekparchegi baraye randane hookoomate ghayre iraniye islami.be omide bazgasht be farhange ghavi va pore Irani.