زن ستیزی اسلام از دین یهود هم بدتر است ۲۷

از این که دین اسلام زن ستیز است، و زن را مانند کالایی کم ارزش، و آلت دست مرد می داند، تردیدی نیست. آیه های مختلف از قرآن، رساله های پیشوایان مذهبی، و احادیث و گفته ها، عملکرد پیامبر و امامان، همگی دال بر این واقعیت است. وقتی مردی به نام محمدابن عبدالله در سن حدود ۵۴ سالگی به خود اجازه می دهد که با دختر بچه ۶ ساله ای برای مدت سه سال به سکس بازی پردازد، و در ۹ سالگی با او هم بستر شود، گویای این حقیقت تلخ است.

نکته دیگر این که، در اسلام ارثی که به دختر می رسد نیمی از ارث پسر است. و یا زن نمی تواند قضاوت کند و قاضی شود و دهها نمونه های مانند آن، از بی ارزش بودن زن در این دین است. رژیم اسلامی نیز از بدو روی کار آمدن، نخست بر پیکر زنان کشورمان، کیسه و روکش سیاه رنگی پوشاند، و آنان را به صورت انسان هایی غم گرفته و ماتم زده در آورد.

فرتور دسته ای از زنان مسلمان را نشان می دهد. ایشان در زمستان و تابستان، در گرما و سرما، همین چادر-چاقچور های زشت را بر تن دارند. به راستی آیا کمترین رابطه و شباهتی میان ایشان با انسان های قرن ۲۱ وجود دارد؟ آیا این زنان سمبل عقب افتادگی و بی خردی و همچنین مثال بارزی برای نشان دادن زن ستیزی اسلامی نیستد؟

فرتور دسته ای از زنان مسلمان را نشان می دهد. ایشان در زمستان و تابستان، در گرما و سرما، همین چادر-چاقچور های زشت را بر تن دارند. به راستی آیا کمترین رابطه و شباهتی میان ایشان با انسان های قرن ۲۱ وجود دارد؟ آیا این زنان سمبل عقب افتادگی و بی خردی و همچنین مثال بارزی برای نشان دادن زن ستیزی اسلامی نیستد؟

چنانکه گویی این بانوان، رهسپار مجلس ختم و سوگواری اند!. آنگاه رژیم، آنهایی که در ادارات و سازمان ها منشاء کار و خدمات پر ارزشی بودند، بیرون کرد و خانه نشین نمود. زنانی که دارای سررشته و تخصص همپای مردان، و گهگاهی بهتر از مردان بودند. زنانی که در غیاب مرد، نان آور خانواده بودند. این جور و ستم بی پایان، زندگی را بر زنان بیرون رانده شده، تیره و تار کرد، و خانواده ها را از هم پاشید. تا آن جا که شماری از آنان با داشتن حساسیت بیشتر، ناچار به مراجعه به روانشناس گشتند، و یا در بیمارستان های روانی بستری شدند.

گرفتن چهار زن عقدی، و آوردن هوو برسر همسر بخت برگشته خود، و یا با هوسبازی و زنبارگی، حرمت و احترام زنانی دیگر را تا حد صیغه ای (فاحشه رسمی) پایین آوردن، نه تنها بی ارزش بودن زن در برابر مرد، و به عنوان یک کالای جنسی شمردن آنان است، بلکه بزرگترین اهانت و توهین به مقام شامخ بانوان گرامی است. اگر به نمایندگان مجلس یعنی نیروی قانون گذاری، و هیأت دولت، یعنی نیروی اجرایی نگاه کنیم، سوای چند زن امل خردباخته که به بی ارزش بودن خود اعتراف دارند، همگی اعضاء این دو نیرو را از مردانی قلدر، یکه تاز، و زورگو و عموماً مغز پوک و بی سواد می یابیم. در نیروی دادگستری، ویا قوه قضایی که زن وجود خارجی ندارد و گویا زن برای چنین پستهایی ساخته نشده!.

فرتور مرضیه وحیدی دستجردی، وزیر بهداشت دولت احدی نژاد را نشان می دهد. بدون شک هزاران بانوی ایرانی وجود دارند که میلیون ها بار شایسته از خانم دستجردی برای وزارت هستند اما از آنجا که آن بانوان با شرف ایرانی، نمی توانند هویت و شرف خویش را زیر پا گذاشته و چون دستجردی، اسلامی رفتار کنند، برای وزارت انتخاب نشدند.

فرتور مرضیه وحیدی دستجردی، وزیر بهداشت دولت احدی نژاد را نشان می دهد. بدون شک هزاران بانوی ایرانی وجود دارند که میلیون ها بار شایسته از خانم دستجردی برای وزارت هستند اما از آنجا که آن بانوان با شرف ایرانی، نمی توانند هویت و شرف خویش را زیر پا گذاشته و چون دستجردی، اسلامی رفتار کنند، برای وزارت انتخاب نشدند.

با آن که رژیم زن ستیز اسلامی در این سه دهه با همه ترفند های ممکن، از ورود دختران به دانشگاهها جلوگیری نموده است، بازهم می بینیم که حدود ۶۳٪ پذیرفته شدگان دانشگاهها و مراکز علمی کشور از دختران است. از این ۶۳٪ پذیرفته شدگان دختران پس از پایان تحصیل، تنها حدود ۸٪ آنان، در ادارات و سازمان ها به کار گمارده شده، و ۹۲٪ دیگر را از ۳۷٪ پسران، آنهم بیشتر از طلبه، یا بسیجی، و یا کسانی که جذب در ولایت فقیه و رژیم اسلامی اند، و بر قوانین قرون وسطایی آن صحه می گذارند، تشکیل می دهد.

این شمار زیاد پذیرفته شدگان دختر در دانشگاهها، نشانه میزان درایت و هوش و پشتکار در خورستایش دختران، و بالیدن و سرافرازی مردان نیک اندیش و خردمند کشورمان است. دخترانی که باز هم با آن همه تنگ نظری، غرض ورزی و سنگ اندازی رژیم زن ستیز اسلامی، در مقام پرستار، خدمتگذار، مسئول پذیرش و روابط عمومی، کارمند و کارشناس لابراتورها، و عموم مراکز درمانی، قابله و دکتر به بیمارستان ها شکوه و جلال بخشیده اند، و با محبت، دوستی مادرانه، و روش های انسانی و فرشته مانند خود، هر لحظه جان انسانی را نجات می بخشند.

بی ارزش بودن زن همین بس کافی است که او ناچار است پیش از زناشویی، رضایت و اجازه پدر، (مادر که رلی ندارد!) و پس از زناشویی، از شوهر خود برای گرفتن گذرنامه و سفر به کشورهای دیگر، همراه داشته باشد. در همه این حالات، با زن مانند کودک خرد سال، و یا فرد دچار بیماری روانی رفتار می شود. آیا این توهین به یک بانوی فرهیخته ایرانی نیست که مانند کودکان صغیر ناچار به کسب اجازه دیگری باشد!؟.

اگر یک دختر ایرانی با هرگونه دانش و برداشت علمی و شغلی با مردی از کشور دیگر، ازدواج کند، مرد نمی تواند شناسنامه ایرانی داشته باشد و برای آمدن به ایران ناچار است به عنوان یک توریست، با ارائه مدارکی، از نمایندگی ایران در کشود خود، درخواست ویزا کند. حال، اگر مرد ایرانی با دختری از کشور دیگر که حتی ممکن است کمترین تحصیلات و دانشی نداشته باشد ازدواج کند، آن زن به آسانی گذرنامه ایرانی دریافت می کند، و می تواند مانند زنان ایرانی از آن گذرنامه در مسافرت، وام گرفتن، و هرنوع تقاضای اداری استفاده نماید. این ستم و بی مهری به بانوان محترم کشورمان را چگونه می توان تعبیر و تفسیر کرد؟. آیا توهین و بی حرمتی نیست؟!.

با آن که دین اسلام تا حد زیادی از دین یهود گرفته شده، ولی در مورد رابطه فرزندان با پدر و مادر، از یهود به مراتب بدتر، و غیرمنطقی تر است. دین یهود، فرزند را از مادر می داند، و می گوید که فرزند نشانه مادر بوده، و هویت مادر را با خود می برد، در هرحالی که پدر می تواند هرکس و هر رهگذری به شمار آید. در حقیقت مادر است که سهم اصلی نطفه نوزاد را در رحم خود به وجود می آورد و ۹ ماه با همه دشواری های فیزیکی و روانی، از کودک ناآرام وطغیان گر در بدن خود پذیرایی می کند. در صورتی که اسلام، مادر را رهگذری بیش نمی داند، و آنچه مربوط به پدر است، به صورت ارث به فرزند می رسد. با این ترتیب، آیا ظلم و ستم اسلام به زنان، از دین یهود، و یا هر مرام دیگر، بیشتر و بالاتر نیست؟.

در این ویدیو اعتراض و تظاهرات بانوان و مردان آزادی خواه ایران زمین بر علیه قانون سخیف حجاب اجباری که توسط خمینی گجستک به اجرا در آمد را مشاهده می کنید. بانوان مبارز و آزاده ایرانی مایه سربلندی و افتخار یکایک ایرانیان در سراسر دنیا هستند.
 • خلیج همیشه عربی

  خداروسپاس که این گونه ی خطرناک ماده به درون چادر که لباس وهویت اصلیشه برگشت وتا آخرالزمان نوع نرآن سرزمین دیگه به گناه آلوده نمیشن

  • Nazis

   mardak arab baz on dahan najestat ra baz kardi va dobareh yaveh goyi mekoni, khak barsart ka  liyaghat  to hmin jomhoir salami ghand hast, ba mardat va khahrat ham hamin kar ra mekoni va penhain dokhtar bazi mekoni,haim karaharo molahi kasif mekonad, liaghat shoma nadan ha haim molaha hastan ka shoam jer khor on ha hastid, shoma mosalmn nestid shioma malijak hi in molah hastid ta loghem noni as in bedeenha bgerid vabekhorid ta zendeh bashid bari khianat va vatanforoshi be molaha, in molhah dast parvardeh englis va rosah hstan yai nadan bidar sho,

   • Musiclove538

     dooste man nazis inhaei ro ke nevseshti oun nemifahme… arabe baba !! hamoon jor ke midoni ina daste khar ro az posht bastan hala shoma hey touye goshe in arab yasin bekhon alaki naboud padeshahane bozorge  pars esme inha ro gozashte boodand tazi yani sag !!!hamon joori ke midooni tazi esme ye sage!!!

  • Musiclove538

    made manzouret madarete ya khaharet ke made khar hastand ama na khar shooresh az arab bishtare

  • Sahar

   تو که نرینه هستی چه گهی خوردی آشغااال؟؟؟؟  با چادر هم که زن و دختر می بینید راست می کنی …..  اون قدر نفهمید که مغزتون تو کیرتون جاااا مونده ……

 • خلیج همیشه عربی

  من دلم می خواهد یک زن باشم…

  یک زن آزاد… یک زن آزاده
  من متولد می شوم، رشد می کنم تصمیم می گیرم و بالا می روم. من گیاه و حیوان نیستم. جنس دوم هم نیستم. من یک روح متعالی هستم؛ تبلوری از مقدس ترین ها !ـ من را با باورهایت تعریف نکن ! بهتر بگویم تحقیر نکن!ـ
  من آنطور که خود می پسندم لباس می پوشم قرمز، زرد، نارنجی ، برای خودم آرایش می کنم- گاهی غلیظ،

  می رقصم- گاه آرام ، گاه تند،

  می خندم بلند بلند بی اعتنا به اینکه بگویند جلف است یا هر چیز دیگر…

  برای خودم آواز می خوانم حتی اگر صدایم بد باشد و فالش بخوانم، آهنگ میزنم و شاد ترین آهنگ ها را گوش می دهم.ـ
  ،مسافرت میروم حتی تنهای تنها ….
  حرف می زنم، یاوه می گویم و گاهی شعر، اشک می ریزم! من عشق می ورزم……ـ
  من می اندیشم… من نظرم را ابراز می کنم حتی اگر بی ادبانه باشد و مخالف میل تو، فریاد می کشم و اگر عصبانی شوم دعوا می کنم…ـ
  حتی اگر تمام این ها با آنچه تو از مفهوم یک زن خوب در ذهن داری مغایر باشد.ـ
  زن من یک موجود مقدس است؛ نه از آن ها که تو در گنجه می گذاریشان یا در پستو قایم می کنی تا مبادا چشم کسی به آن بیفتد. نه بدنش و نه روحش را نمی فروشد، حتی اگر گران بخرند. اما هر دو را هر وقت دوست داشته باشد هدیه می دهد؛ به هر که بخواهد، هر جا .ـ
  زن من یک موجود آزاد است. اما به هرزه نمی رود. نه برای خاطر تو یا حرف دیگری؛ به احترام ارزش و شأن خودش. با دوستانش، زن و مرد، هر جایی بخواهد می رود، حتی به جهنم!ـ
  زن من یک موجود مستقل است. نه به دنبال تکیه گاه می گردد که آویزش شود، نه صندلی که رویش خستگی در کند و نه نردبان که از آن بالا برود. زن من به دنبال یک همسفر است، یک همراه، شانه به شانه. گاه من تکیه گاه باشم گاه او. گاه من نردبان باشم ، گاه او. مهر بورزد و مهر دریافت کند.ـ
  زن من کارگر بی مزد خانه نیست که تمام وجودش بوی قورمه سبزی بدهد و دست هایش همیشه بوی پیاز داغ؛ که بزرگترین هنرش گلدوزی کردن و دمکنی دوختن باشد. روزها بشوید و بساید و عصرها جوراب ها و زیر پوش های شوهرش را وصله کندـ

  زن من این ها نیست که حتی اگر تو به آن بگویی کد بانو!!!! ـ

  در خانه زن من کسی گرسنه نیست ، بچه ها بوی جیش نمی دهند، لباس ها کثیف نیستند و همیشه بوی عطر غذا جریان دارد؛ اگر عشق باشد، زندگی باشد!ـ
  زن من یک موجود سنگیِ بی احساس و بی مسئولیت هم نیست؛ ظرافتش، محبتش، هنرش، فداکاریش ، شهوتش و احساسش را آنگونه که بخواهد خرج می کند؛ برای آنهایی که لایق آن هستند.ـ
  زن من تا جایی که بخواهد تحصیل می کند، کارمی کند، در اجتماع فعال است و برای ارتقاء خویش تلاش می کند. نه مانع دیگران می شود و نه اجازه می دهد دیگران او را از حرکت بازدارند. گاهی برای همراهی سرعتش را کم می کند اما از حرکت باز نمی ایستد. دستانش پر حرارتند و روحش پر شور؛
  من یک زنم … نه جنس دوم… نه یک موجود تابع… نه یک ضعیفه … نه یک تابلوی نقاشی شده، نه یک عروسک متحرک برای چشم چرانی، نه یک کارگر بی مزد تمام وقت، نه یک دستگاه جوجه کشی.ـ
  من سعی می کنم آنگونه که می اندیشم باشم ، بی آنکه دیگری را بیازارم… ورای تمام تصورات کور، هنجارهای ناهنجار، تقدسات نامقدس!ـ

  باور داشته باش من هم اگر بخواهم می توانم خیانت کنم، بی تفاوت و بی احساس باشم، بی ادب و شنیع باشم، بی مبالات و کثیف باشم. اگر نبوده ام و نیستم ، نخواسته ام و نمی خواهم.ـ

  آری؛ زن من عشق می خواهد و عشق می ورزد، احترام می خواهد و احترام می کند. ـ

  .من به زن وجودم افتخار می کنم، هر روز و هر لحظه … من به تمام زنان آزاده و سربلند دنیا افتخار می کنم و به تمام مردانی که یک زن را اینگونه می بینند و تحسین می کنند

  • Andromeda

   کجایی هستی؟ چرا با این اسم اومدی؟ حرفهات که قشنگه، اما کلی فحش شنیدی فقط به خاطر اسمت. این اهانت ها هم عجیبه از ایرانیان نجیب و شریف.

 • خلیج همیشه عربی

  زن که باشی درباره‌ات قضاوت می‌کنند؛درباره‌ی لبخندی که بی‌ریا نثارهراحمقی کردی!درباره‌ی زیبایی‌ات … که دست خودت نبوده و نیست!درباره‌ی تارهای مویت که بی‌خیال از نگاه شک‌آلوده‌ی احمق‌ها از روسری بیرون ریخته‌اند!درباره‌ی روحت، جسمت، درباره‌ی تو و زن بودنت قضاوت می‌کنند!تو نترس و زن بماناحمق‌ها همیشه زیادن!!!!نترس از تهمت دیوانه‌های شهرکه اگر بترسی رفته رفته زنِ مردنما می‌شوی

  • Musiclove538

    vroude arabe malakh khor be site iraniha mamno !!! arab che gohie ke darya ya khalij be namesh bashe !!! vase khodetoon noushabe baz mikonin arabe bo gandou !!! arabe lasjhi zaboone farsi ro bea dahane kasifet nayar tou hamon ahlan sahlan sohbat kon

  • Musiclove538

    arabe gay nazaret rajebe mamanet ham hamine !!!zende bad iran va irani va payande bad daryaye hamishe fars !!!!be korie cheshme arabe hamishe malakh khor

 • محمد شفیع الرحمن

  لعنت بر دروغ گویان و افترا پردازان!

 • nima

  تعجب نکنید پیامبر اسلام با یک کودک ۹ ساله ازدواج کرده بود و با وی تماس جنسی بر قرار می کرد! این جا تعدادی از روایات در این مورد جمع آوری شده اند برای اطلاع بیشتر می توانید روی مقاله ها کلیک کنید و در مورد سن عایشه و زنان دیگر پیامبر اطلاعاتی به دست آورید
  ﺷﺒﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖﺭﺍﻧﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﮐﻦ،ﻭ ﻣﻦ ﻫﺮﺩﻭﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﮐﺪﻡ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﺎﻧﻪ ﻭﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺭﺍﻧﻬﺎﯼ ﻣﻦ ﮔﺬﺍﺷﺖ.ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﮐﺘﺎﺏ۱ﺷﻤﺎﺭﻩ۰۲۷۰
  ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦﺩﺧﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ۷ﮐﺘﺎﺏ۷۱ﺷﻤﺎﺭﻩ۶۶۰
  ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﻦ ﺁﺏ ﻣﻨﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﯼﺟﺎﻣﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ،ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺎﻧﺎﺧﻨﻬﺎﯾﻢ ﻣﯿﺘﺮﺍﺷﯿﺪﻡ)ﺗﺎ ﭘﺎﮎ ﺷﻮﺩ.(ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﮐﺘﺎﺏ۲ﺷﻤﺎﺭﻩ۵۷۲
  ﻫﺮﮔﺎﻩ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵﮐﻨﺪ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﻢ،ﺳﭙﺲ ﺍﻭ ﻣﺮﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻣﯿﮑﺮﺩﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﭘﻮﺷﯿﻨﻪ۱ﮐﺘﺎﺏ۶ﺷﻤﺎﺭﻩ۲۹۹
  عجب پیامبری واقعا عجب الگوی خوبی بوده!

  • Mori Goodboy

   مردک یاوه گو . سوادت چقدره؟اگه مرد بحثی بیا مناظره تا دهن کثیفتو ببندم . از پیامبر گرامی اسلام ص چی میدونی ؟از روی کدوم کتاب میگی حضرت محمد ص با عایشه همبستر شد؟نکنه از کتاب بابات ( باراک اوباما ) داری میگی؟شایدم بابات بنیامین نتانیاهو باشه.شایدم …وقتی اسم خاتم الانبیا رو به دهن زبون میاری قبلش دهن نجستو آب بکش. آورین

   • Ramin

    تو یکی دیگه درشو بزار!!!  آشغال نادان و بچه مسلمون مفعول!!!
    حضرت محمد ( ص ) کثافتی بود که تاریخ بشریت، نمونه اش را فقط در حکومت فاسدِ اسلامی، سراغ دارد و بس.
    پیامبرِ منحرفت از زنان فرمانده های لشکرش هم نگذشت و با اوردن ایه ای از اللهِ بی غیرت، انها را هم در جهت مقاسدِ حیوانی خود، به شوهرانش حرام اعلام می کرد.
    تو یا خرقتی و یا اینکه نه! خیلی خرفتی.

    • محمد

     خوب این که شماها اینو میگین از ترسی هست که دارین که اسلام تمام دنیا رو فرا میگیره.
     و به عینه هم دیدید و آینده هم نزدیکه.آخه شما انقدر سواد هم ندارین که بشه با شما بحث کرد.
     ودر آخر هم این رو بگم که پیامبر اسلام شمارو خواهد بخشید . بس که این آقا بزرگ هستند.
     از خدا هدایت بخواهیم به حتم خدا راه رو نشونمون میده

   • Ramin

    BADBOY

   • نسل سوخته

    په نه په
    محمد ابن عبدالله با عایشه ازدواج کرد گذاشتش تو طاقچه نگاش میکرد.

   • nima

     خفه شو مادر جنده مزدور آشغال . با یک مشت جرندیات و خرافات تورو پس انداختن و بعد با همون چرندیات تحویل جامعه نکبت بار کنونی ذادند . فکر مملو از نجاست خودتو باز کن ای حمار !!!!!!!!!!!!!!!!

   • ناصر

    اسم قشنگی داری ..ماری گوود بوی . آیا واقعا پسر خوبی هستی نا قلا ؟؟؟؟؟

    • Ramin

     چه کار داری باهاش؟؟؟

   • Desbiliun

     تو هم مثل بقیه هم مسلکانت  از نظر مغز بالا ی کله ات و سولاخ  عقب مرخصی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • Ramin

     دمتون گرم! شما درست زدید توی خال،
     با درود،
     رامین

    • mohammad

     ba in bi adabia rah b jaie nemibarid.
     adab che to eslam che to komonosit jaygah dare …

   • Razmjoo

    بسمه تعالی!
    موجب نهایت تاسف است که یک مسلمانِ با ایمان که نسبت به  خاندان نبوت، طاهرین و طیبین ارادت دارد، از اسامی اجنبی استفاده میکند.
    رزمجو

   • Musiclove538

     aghaye mori doodboy to che madraki dari ke mohamad ba ayeshe 9  sale ham bastar nashod hatman jebreil be to nazel shode ya az babat khamnei yad gerefti !!!akhonde lashi

   • Ahadi_yasamin

    merssssssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii manam bahatam in goh khora ro adab konim

 • اشرف

  سگ برینه تو اسلام دروغین ناب محمد جاکش با طرفدارای گوسالش که هی میگن اسلام پاکه اینا خرابش کردن .اسلام از بدو ورودش با اهانت و توهین تجاوز و غارت شروع شده .چرا نمیرید اطالاعاتتون و افزایش بدین چرا مطالعه نمیکنید .هر چیز زیبا بود از ایران گرفتن به اون وحشیای عقب افتاده نسبت دادن .چهار تا ادم نجس هم مثل مجلسی و این کونی مونیا به این خرافات دامن زدن.