نگاهی به روضه خوانی و گسترش خرافات مذهبی در رسانه های کشور ۱۷

امروزه کمتر رادیو و یا رسانه عمومی دیگر در سراسر کشور می توان یافت که خالی از روضه خوانی، خرافات افزایی و خرد زدایی باشد. رژیم عرب زاده حاکم بر ایران، با تمام قدرت و با صرف بالاترین هزینه ها، می کوشد تا افکار مالیخولیایی و سرشار از خرافات مذهب شیعه را در فکر و اندیشه مردم ایران، به ویژه نوجوانان گزینه ساخته، و همگان را به این اعتقادات پوچ و بی معنا معتاد، و معتقد نماید.

هر رادیویی را باز کنید و اندکی بدان گوش فرا دهید، به آسانی در می یابید که آن رسانه تنها نماینده افکار پلید آخوند و حاکمیت مطلق آنان بر این سر زمین است. هر برنامه که خود فاقد ارزش علمی و حقیقت جامعه است با بسم الله رحمن رحیم و صلوات بر محمد و آل محمد آغاز می گردد و در لابلای آن برنامه، شنونده نا آگاه و یا بی تفاوت را به سمت خرافات و افکار آخوندی سوق می دهد.

فرتور نتیجه ۳۳ سال تحمیر، خرد زدایی، خرافات گستری و آموزش دینی آخوند را به روشنی نشان می دهد. فرزندان ایران زمین که باید در راه پیشرفت علم و هنر و ورزش و همچنین حفظ ارزش های فرهنگی - تاریخی سرزمین شان بکوشند، هر کدام دستمال یا زهرا و یا حسینی بر سر بسته و گرفتار واقعه کربلا می باشند. آینده این نوجوانان چه خواهد بود؟

فرتور نتیجه ۳۳ سال تحمیر، خرد زدایی، خرافات گستری و آموزش دینی آخوند را به روشنی نشان می دهد. فرزندان ایران زمین که باید در راه پیشرفت علم و هنر و ورزش و همچنین حفظ ارزش های فرهنگی – تاریخی سرزمین شان بکوشند، هر کدام دستمال یا زهرا و یا حسینی بر سر بسته و گرفتار واقعه کربلا می باشند. آینده این نوجوانان چه خواهد بود؟

مردی که در رادیو خود را به نام یک مهندس آگاه و با تجربه معرفی می کرد و درحقیقت یک آخوند بود، پس از خواندن اوراد مذهبی، به گفتار خود در مورد چگونگی پدیدار شدن ابرها و ایجاد باران و تگرگ به طرز مسخره ای که تنها برای کودکان و یا کوردلان بی سواد مناسب بود، پرداخت.

این آقا که مزد حماقت در اندیشیدن و یا مزدوری خود را می خورد، پدیدار ابرها در بالای سرمان را خواسته و اراده خداوند آسمان می دانست. او می گفت با کرم و لطف الهی، ابرها در آسمان پدید می آیند، آنگاه وقتی انباشته شدند، بر اثر فشار و سنگینی، به باران و یا تگرگ تبدیل می شوند.

گفتار این شیاد کلاهبردار، مانند دیگر آخوندها بر اساس مشیت و خواسته پروردگار آسمان ها بود. همان انتظار و برداشتی که مسلمانان به پیروی از قرآن و احکام دینی خود، نماز نزول باران می خوانند و یا برای مدت زیادی در آن محل دست به دعا و مناجات بلند می کنند بدون آن که باران باریده شود. یا دعا و نماز رفع و دفع زلزله، و یا خسوف و کسوف می خوانند که هیچگاه این دعاها نمی تواند پدیده های عالم طبیعت و جغرافیایی را تغییر دهد. ولی این کلاه برداران، با گول زدن خردباختگان مذهبی، بر عمر جنایت بار رژیم اسلامی و حکومت آخوندی می افزایند.

تبلیغ و سخن پراکنی همه رسانه ها در کشور، تنها بر این مبنا استوار است که همه چیز و همه کار و همه راهها به خدای بزرگ آسمان ها ختم می شود و دانشمند و عالم نیز کسی است که با حفظ قرآن در کودکی، به فراگیری فقه و اصول اسلامی و همچنین انتشارات مذهبی در ستایش حق، به زبان عربی پرداخته است.

امروزه در ایران زمین به هر طرف که نگاه کنیم، چند رأس از این جانوران را خواهیم دید که بیکار و خرسند در حال چرخ زدن در سطح شهر می باشند و از بیت المال که حق مردم است، می خورند. به راستی جامعه را بدون وجود آخوند تصور کنید، آیا کم و کاستی در کشور پیش خواهد آمد؟ آیا این مفت خوران را نباید به اردوگاه های کار اجباری فرستاد؟

امروزه در ایران زمین به هر طرف که نگاه کنیم، چند رأس از این جانوران را خواهیم دید که بیکار و خرسند در حال چرخ زدن در سطح شهر می باشند و از بیت المال که حق مردم است، می خورند. به راستی جامعه را بدون وجود آخوند تصور کنید، آیا کم و کاستی در کشور پیش خواهد آمد؟ آیا این مفت خوران را نباید به اردوگاه های کار اجباری فرستاد؟

سخن همواره بر اساس شهر مقدس مشهد، شهر مقدس قم، و سومین شهر زیارتی یعنی شیراز، و بارگاه مقدس حضرت امام رضا، و حضرت معصومه است. از دانشمندان واقعی گذشته ایران مانند ابن سینا، فخرالدین رازی، و خیام و پژوهش علمی و یا دانشمندان و مکتشفین کشورهای باختری خبری نیست. اگر سخنی از آنان گفته شود، صرفاً جنبه های مذهبی و اعتقادات و خرافات مذهبی است که به آنان نسبت داده می شود.

آثار و بناهای تاریخی منحصر می شود به امام زاده های کنونی و امام زاده هایی که در کتاب های مذهبی نامشان برده شده و وجود خارجی ندارند و هم اکنون در هرکنار شهر و ده بدون آن که قبر و گورستانی وجود داشته باشد، مشغول ساختن بنایی برای آنانند. دیگر بناهای تاریخی، مسجدها، حسینیه ها، و اماکن عزاداری و مذهبی می باشند. وگرنه از پل ها، کاروانسراها، برج های قدیمی، بندهای بر رودخانه ها، و مانند آن که به ویرانی رفته اند ویا در حال ویران شدنند و گهگاه شبانه آنان را خراب می کنند، خبری نیست.

رژیم جنایتکار، برای از میان بردن ارزش علم و دانش امروزی، و بالا بردن و تجلی دادن افکار آخوندی و معلومات فقهی، در هر گوشه و کنار کشور و هر بخش و ده کوچکی، یک چهار دیواری را به نام دانشگاه نامگذاری کرده، و پس از چند سال دریافت شهریه و هزینه های سنگین از جوانان نا امید و سرگردان، مدرکی بی محتوا و فاقد هرگونه پاسخگویی علمی و دانش جهانی در اختیار آنان گذاشته است. به طوری که درهرخانه و کاشانه، یک و یا چند دختر و پسر مهندس و دکتر بیکار، دیده می شود.

همین مدرک های دکتر و مهندس بی محتوا وسطحی و بی ارزش را به گروهی از طلبه ها، بسیجی چاقو کش و مزدور و آخوندهای شکمباره دهان گشاد و ستایش گر رژیم داده شده، و از این روی توانسته اند ارزش واقعی علم را از میان ببرند. به کار گماردن و استخدام در ادارات و سازمان ها نیز عموماً از همین طلبه ها و بسیجی ها و عده ای به اصطلاح فرزندان شهیدان و جنگنده های جنگ گذشته انجام می شود.

از آنچه گفته شد، رژیم همواره در تلاش بوده است تا از ورود جوانان خردمند ایرانی که با هوش و فراست خود توانسته اند در ورای آموزش پوشالی و گمراه کننده دانشگاههای رژیم به خود آموزی پردازند، در سازمان ها و ادارات جلوگیری نماید و این جوانان فرهیخته و هوشمند، چاره ای جز خانه نشینی و یا گرویدن به کار آزاد و نادیده گرفتن اندوخته علمی خود چاره و امیدی در پیش ندارند. نکته اندوه آور و تأسف انگیز دیگر این که، با وجود موفقیت درخشان ۶۴٪ دختران در کنکور دانشگاههای کشور، رژیم گستاخ زن ستیز، با بی شرمی و کینه دیرین خود نسبت به زنان، تنها ۸٪ دختران را به کار گمارده و استخدام کرده است. باید گفت زهی بی انصافی و زهی بی شرمی!.

فرار مغزها، و جوانان با فراست و هوشمند به کشورهای دیگر، از همان روزهای نخست اشغال کشورمان از سوی تازی زادگان سیه دل، آغاز شد و همچنان ادامه دارد. کمتر دانشگاه و یا کشوری را در جهان می توان یافت که یک و یا چند نفر ایرانی اندیشمند و جدا شده از وطن در آن به پژوهش و یا آموزش نپردازند و موفقیت و شهرتی افتخار آمیز به دست نیاورده باشند. برای نمونه می توان گفت که چندین تن از دانشنمندان و پژوهش گران ناسا در آمریکا، ایرانی هستند.

آقای دکتر فیروز نادری که یکی از مدیران ارشد سازمان فضایی ناسا می باشند، نمونه بارزی از ایرانیان موفق در خارج از کشور بوده و چندین هزار ایرانی موفق دیگر چون ایشان در جوامع پیشرفته غربی نقش های مفیدی را ایفا می نمایند. حکومت اسلامی سبب گشت که این دانشمندان باهوش از ایران فرار کرده و سرنوشت خویش را در جاهای دیگری از کره زمین رقم بزنند.

آقای دکتر فیروز نادری که یکی از مدیران ارشد سازمان فضایی ناسا می باشند، نمونه بارزی از ایرانیان موفق در خارج از کشور بوده و چندین هزار ایرانی موفق دیگر چون ایشان در جوامع پیشرفته غربی نقش های مفیدی را ایفا می نمایند. حکومت اسلامی سبب گشت که این دانشمندان باهوش از ایران فرار کرده و سرنوشت خویش را در جاهای دیگری از کره زمین رقم بزنند.

در بالا، از بی تفاوتی و آسان نگری مردم کشورمان سخن گفتیم. این بی تفاوتی ها، و آسان گذر کردن در برابر هدف های شوم رژیم در تخریب افکار عمومی موجب گردیده که رژیم اسلامی بتواند به آسانی و بدون هر مانع ویا سرسختی در برابر خود، مردم را به سوی اهداف جنایت بار آخوند در ساختن جامعه ای بی منطق، بی مطالعه، و در رؤیا و آرزوهای طلایی معجزه و پیش آمدهای غیبی به پیش برد.

رژیم در هر سخن، در آغاز هر گفتگو، در هر برخورد و به طور کلی در هر نفس کشیدن، جملات و عبارات عربی و خرافه افزا، چون بسم الله، شکر خدا، الحمدالله، امید به خدا، رضایم به رضا و مشیت او، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و دهها نمونه دیگر از بام تا شام در همه موارد و همه جا به کار می برد، به طوری که مردم تصور می کنند، هر نفسی که می کشند کلی به الله مدینه بدهکارند و برای جلب رضایت او، باید نمایندگان الله مدینه در کره زمین، یعنی آخوندها را پیوسته از خود خشنود نگاه دارند.

همین امر دلیل سکوت مردم در برابر جنایات و یا اقدامات ضد ایرانی رژیم است. این کوتاه آمدن و تسلیم بودن در برابر اقدامات و تخریب میهنمان به وسیله آخوند تا بدان جا رسید که شاعر گرانمایه ای می فرماید: «خداوند خر را آفرید که ما سوار شویم، و آنگاه آخوند را آفرید تا بر ما سوار گردد!».

 • خلیج همیشه عربی

  سلام
  اینقدر ایرونی ایرونی نکن مثلا ایرانی چه ارمغانی برای دنیا آورده جزء تباهی فساد وتوزیع مواد مخدر
  قربون غریبیت برم آقا که همیشه انسانهای وارسته پشت سرشون حرف زیاد میزنن
  درجواب اون احمقهایی که میگن عربها چیکار برای بشریت کردن؟ برید بخونید پرفسور محمدعبدالسلام
  برنده ی جایزه ی نوبل فیزیک بوده چیزی که شما سگ صفتان مفتخور پررو چه درداخل وچه درخارج عمرا به اون برسید.جایزه ی صلح نوبل یک جایزه ای با متامع سیاسی هست که بی ارزشه
  اون الدنگی که نشون دادید کسیه که ادعا میکنه ایرونی نیست واصلا به زبون نحس فارسی تا اونجاکه میتونه صحبت نمیکنه(نادری)

  • نسل سوخته

   محمد عبد السلام پاکستانیه و بصورت مشترک با ۲ نفر دیگه نوبل فیزیک رو برده.
   مسلمان بوده اما عرب نبوده.
   هههههههههه تو چقدر بدبختی به هر وسیله ای متوصل میشی تا خودتو بکشی بالا اما بازم همون حیوون پست میمونی.
   اینقدر به خودت فشار نیار اینم سرنوشت تو بوده که عرب بدنیا بیای تقصیر خودت نیست.

  • Mani

   شوربختانه بعضی از هم میهن نان گرامی مان ایراد میگیرند که من چرا با چنین نادان های خرفت، برخوردی مناسب، البته به نظر انها تند، میکنم.
   اخر یک همچو بی غیرتی مگر زبانِ ادم سرش می شود که به او معمولی جواب داد؟؟؟
   کثافتِ اشغالی که گویا در زندگیِ غربتی وار خود، فقط مغزِ خر ( زبون بسته خر!!! ) خورده است، چون  هر بار که دهان بد بویش را باز میکند، فضای این سایت مردمی را اغشته می نماید.
   ان حرامزاده ای که توی لاشی از غیبش در رنج هستی، اگر به * فرض محال * ظهور کند، اخوندها  در اسیدش خواند انداخت، چون قدرت را از این طبقهِ فاسد و ادمخوار خواهد گرفت.

   متاسفم، ولی باز ضروری بنظر میرسد که دوباره نصیحت پیشین را بهت بکنم و ان اینکه:
    درش را اگه بزاری، بهتر است!!! بچه ُپرروی خیابان جمشیدی!!!

   • خلیج همیشه عربی

    سلام میتونی بمن بگی (اگ دلت میخواد) ساکن ایرانی یانه؟

    • Mani

     متاسفم که شما قادر نیستید حس کنید که این همه درد و رنجی که در دل من نهفته است، فقط میتواند حاصلِ اسارت در سرزمین اسلامزده با رهبری مافیای اخوندی،
     باشد و بس.
     شاید هم تمایل دارید با پیدا کردن من، تنها چند سوال؟! ازم بکنید؟ 
     در انصورت اطمینان داشته باشید که مناظرهِ انترنتی را بهتر و بی خطر تر می دانستید.

  • Amirariyan

   عرب لجن ایرانی ها در تمام شیون های علمی از شما ملخ خورا بالا ترن

   • irani

    ARAB TAZI KASIF..MARG BAR TO VA AJDAD KASIF TO BI SHARAF….ARAB YANI KOK ,PORK.MAIALE.GORAZ,,,,

 • HajiDolla

  خلیج همیشه عربی،  ای فرزند یتیم حاصل از صیغه شرعی . شما خون خود را با این حرفهای ایرانی ها کثیف نکن. افتخار شما و بقیه امت جاهل باید بر مبنای این باشد که  عرب جماعت با  اسلام ناب محمدی ، خواهر و مادر همه شماها را ….بعله.  به جمع برادران خود برو و  دو رکعت نماز میت بخوان تا شاید امام دوازدهمت از چاه فاضلاب بیرون بیایید و ترتیب بقیه این ایرانیان رابدهد. شاد زی

  • irani

   RYDAN BE AN NAMAZ TO,VA SHASHIDAM BE ASLE NABE MAZHAB TO,BRO ARAB MALAKH BEKOR…

 • SAHAND

  براستی که من هیچ قوم و نژادی پست تر و کثیفتر از عرب ندیدام !!!!!!!!
  کافیست به مسابقات  فوتبالی که تیمهای ایرانی با تیمهای عربی دارند توجه کنید !!! ببینید چگونه این اعراب با ناجوانمردانه و سخیفترین اعمال یک مسابقه ی فوتبال را تحت تاثیر خوی حیوانی خود قرار میدهند !!!!!!!!!!!!………………………..
  و شوربختانه تر اینکه ورزشکاران ما بعد از پیروزی بر این جماعت وحشی و ورزشکار نما پیراهن زیرین خود را که مزین به یا زهرا یا یا حسین است به نمایش میگذارند !!!!!!!!!

  و در نهایت بسیار بسیار تاسف بارتر اینکه ملت پوچ مغز  ما رهرویه راه این قوم تکامل نیافته اند …………

 • Far_nahid

  awalan ey arabe malakh khar tu boro bemir chon mordan baraye to behtar az zende mundane awazi. badbakht khalije fars az awal peydayesh zamin bude hast va khahad bud. ridan be in esmlame sonit ke khaharo madar nadari. man khodam didam ke shoma arabhaye khak bwsar awazi ba khaharo madaretun ham mesle sag karhaye nashayesht anjam midahid. ridan be in eslami ke to dari awazi.

 • irani

  ba dorod  ,in ha  eine khar nar nar mikonan .tof be in mazhab ahriman va ajdad in kasafat ha…in eslam dajal ba an kalifeh nangh ensanyat hast…tof be gor komeini va ajdad an,,,

 • ali

  تو کون وکفل لیدی گاگا را صفا کن ,ایرانی خیلی بافهم نژاد پرست.

  • نسل سوخته

   انگار تو از کون و کفل لیدی گاگا بیشتر از بقیه خبر داری مسلمونه جقی

  • Mani

   چرا به این ساده گی به ایرانیان شریف تهمت و افتراه میزنید؟؟؟
   ایا غرور ملی  وجداناً؟!  نژادپرستی است؟؟؟
   مگر غیر از این بود که قبل از ایجادِ حکومتِ جهل و جنایتِ اسلامیِ تازی صفت، هر سال میلیون ها توریست به این سرزمین کهن می امدند و همیشه با خاطره های خوش، برنامه سفر بعدی شان را تنظیم میکردند.
   امروز هم بطوری که همگان به ان اشاره می کنند، ایرانیان مهاجر، در هر گوشه ای از این گیتیِ پهناور، از بهترین اقوام هستند، که ننگ است انها با ملیت های دیگر مقایسه کرد، از جمله با تازی های خرفت که قوانین ضد بشری و اسلامیِ اجدادیِ را با خود حمل میکنند و هر چند گاهی  جنایتی تازه مرتکب می شوند، مانند جریان اخیر در فرانسه که به کشتار عده ای بیگناه منجر شد.
   ایکاش کمی انصاف و َشرم  در وجود هر ادمی وجود می داشت.

 • Razmjoo

  تفنگ های پر برای شلیک به مغز های پر ساخته شده اند. و مغز های خالی برای پر کردن این تفنگ ها.
  از کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نباید هراسید. باید از کسی ترسید که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می داند  و هرگز آن را نخوانده است.   ( ؟ )
  بامهر
  رزمجو

 • arash tobe karde

  mardo0m iran az dirbaz namad tamado0n budand az mansho0r korush ta alan ham le mamulan dar emdad o nejat dar keshvar haye dgar saramad hast. alan ham dari b gho0ran k ketab asemani kho0da hast o kheyli az ajayebash daran bakahabr mishan taze vaghti k inn kalam ro gush mikonim aramesh kahsti migirim vaghti 14 gharne pish mardom goruh goruh eslam ro paziroftand akhundi anhara ejbar nakard lan ham 50 darsad iran namaz khanand va bedanid ba in karhayetan nemitavanid eslam ro tazif konid va sho0ma mozd begr o ajir odayusan keshvar haye gharbi hastid k mikhan farhang o az keshvar haye eslami begiran dar asl tanha rahie k vasashun munde kho0b chon na ha,mle nezami mikonan na chiz dgarii ama eragh daran mikosham hamnintor afghanestan o keshvar hayeslami k ghashang tar in din o daran va a in chiz haham khodeshunu gul nemizanan(bar mohamad salavt (ma az dirbaz ta konon che zartoshti che mosalmun ke budim ba iman bude im….. mar g bar sho0o0ma………………..d