آیا انسان برای با اخلاق بودن، به دین نیاز دارد؟ ۴۷

انسان موجودی باهوش و دارای قدرت اختیار است؛ این جمله بدین معناست که انسان توانایی تشخیص بَد را از خوب داشته و کنترل کامل اعمال خویش را به دست دارد؛ بنابراین چنانچه فردی اقدام به انجام کاری نیک و یا کاری بد می کند، آن کردار حاصل تفکر خود فرد می باشد ولی در بین افراد مذهبی، اعمال نتیجه سال ها آموزه های دینی می باشند و ماور الطبیعه در چگونگی کردار آن دسته از مردم، تأثیرگذار است.

از آنجایی که آموزه های دوران کودکی، در رشد نمودن و شکل گرفتن و ساخته شدن شخصیت و ماهیت یک انسان تأثیر به سزایی دارند؛ افرادی که مذهبی ترند و باورهای مذهبی سخت تر، خشک تر و قوی تری دارند، به استناد تاریخ، مرتکب اشتباهات و جنایات بیشتری شده و نه تنها به اصول اخلاقی پایبنده نبوده و نیستند، بلکه با تبصره های دینی، موازین اخلاقی را زیر پا گذاشته و دست به اعمالی نا بخشودنی می زنند.

دلیل رخ دادن این تراژدی دینی این است که “دین” قدرت اندیشیدن، سبک – سنگین و آنالیز نمودن مسائل و منطقی تصمیم گرفتن و برخورد کردن را از پیروانش گرفته و به آنان از کودکی می آموزد تا هر زمان که در شرایط پیچیده ای قرار دارند، به جای فکر کردن و همچون انسانی زمینی رفتار نمودن، دست به دامان آسمان ها و ماور الطبیعه شده و به دستورات کتاب های چند هزار ساله دینی رجوع کرده و دعا کنند.!

فرتور نشان دهنده نمونه بارزی از کودک آزاری توسط دین داران است؛ کودک آزاری جسمی، روانی و جنسی یکی از اخلاق های زننده و پایه ای دینداران می باشد. ایشان با وادار نمودن کودکان به یادگیری آموزه های مذهبی، از کودکان خود، انسان هایی مذهبی و خردباخته می سازند. اینگونه اعمال در نزد خدا ناباوران ناپسند و غیر منطقی است.

فرتور نشان دهنده نمونه بارزی از کودک آزاری توسط دین داران است؛ کودک آزاری جسمی، روانی و جنسی یکی از اخلاق های زننده و پایه ای دینداران می باشد. ایشان با وادار نمودن کودکان به یادگیری آموزه های مذهبی، از کودکان خود، انسان هایی مذهبی و خردباخته می سازند. اینگونه اعمال در نزد خدا ناباوران ناپسند و غیر منطقی است.

این در حالی است که انسان های خدا ناباور، شکاکین و افرادی که از عقل و منطق شان بیشتر از ایمان شان بهره می برند؛ طبق آمار و با استناد به مطالعات و پژوهش های صورت گرفته، نه تنها شهروندان قانون مدار و با اخلاق بهتری می باشند، بلکه کمترین میزان جرایم و اعمالی از قبیل قتل، ترور و جنایت های خونبار و یا رخدادی چون بارداری در زمان نوجوانی، در جامعه خدا ناباور ها و شکاکین، وجود دارد.

مطالعات علمی و آمارهای موجود ثابت می کنند که در جوامع مذهبی و در میان انسان های دیندار، همواره انواع و اقسام جرایم رخ می دهند و قتل، فحشا، قاچاق و استفاده از مواد مخدر، ترور و کشتن انسان های بیگناه، و بارداری های ناخواسته نوجوانان رو به رشد می باشند و این آمار و اطلاعات، خود ثابت می نمایند که انسان برای با اخلاق بودن به دین نیازی ندارد.

برای شهروند با اخلاق و انسانی خوب بودن، آدمی به عقلی سالم، شعور و فهمی که توسط دین به بازی گرفته نشده باشد و منطق نیازمند است تا هر مسئله ای را در ذهنش مورد بررسی و کنکاش قرار داده و در مورد نیک بودن و یا بَد بودن آن، تصمیمی درست بگیرد، باورهای مذهبی همواره منطق انسان را به اشتباه انداخته و اجازه تصمیم گیری درست را به آدمی نمی دهند.

کشیش ها دیندار ترین مسیحیان می باشند و هر ساله چند ده نفر از آنان به جُرم آزار جنسی کودکان بازداشت و محکامه می شوند؛ این در حالی است که یک انسان با شعور و فهمیده، کودک آزاری به هر شکلی را از پست ترین و زشت ترین اعمال می داند و هیچگاه به آزار جسمی، روحی و یا جنسی کودکان نمی پردازد.

آخوند ها و شیخ های مسلمان، دیندارترین بندگان الله مدینه می باشند و زندگی شان را در راه یادگیری بهتر اسلام و دستورانش و آموختن دانسته های شان به طلبه های دیگر، گذرانده و می گذرانند؛ اما آیا به راستی موجودی پست تر، بی اخلاق تر، فریبکار تر، هیز تر و پلید تر از آخوند در یک جامعه اسلامی می توان یافت؟

فرتور چهره پلید یک آخوند بچه باز را نشان می دهد، لطفن به دست آخوند که بر روی پای کودک بینوا قرار دارد دقت کنید. آخوند از کمترین سجایای اخلاقی بی بهره است و همواره هیز و شهوت ران است و چیزی به نام شرم و حیا در وجود هیچ یک از آخوند های مفت خور وجود ندارد. این فرتور تنها گوشه ای از اخلاق های زننده یک دیندار واقعی به نام آخوند را نشان می دهد.

فرتور چهره پلید یک آخوند بچه باز را نشان می دهد، لطفن به دست آخوند که بر روی پای کودک بینوا قرار دارد دقت کنید. آخوند از کمترین سجایای اخلاقی بی بهره است و همواره هیز و شهوت ران است و چیزی به نام شرم و حیا در وجود هیچ یک از آخوند های مفت خور وجود ندارد. این فرتور تنها گوشه ای از اخلاق های زننده یک دیندار واقعی به نام آخوند را نشان می دهد.

باید از خودمان بپرسیم که چگونه است بهترین و عابد ترین و دیندارترین افراد در هر آیینی، به موجوداتی نفرت انگیز تبدیل شده و مورد نفرت جامعه قرار می گیرند؟ اگر افراد دیندار با اخلاق بوده و با مردمان به درستی و انسانیت رفتار می کنند، چرا از کمترین پایگاه مردمی برخوردار نبوده و یا اینکه همواره در جامعه خیل عظیمی از مردم، دشمن آنان بوده و آرزوی مرگ شان را دارند؟ برای انسان بودن و انسانی رفتار کردن، به دین و آیین خاصی داشتن، نیازی نیست.

 • Aaa

  مرسی!واقعا درسته اما تا این  جا بیفتد نیاز به  فرهنگ سازی بیشتر دارد.
  به امید آنوقت.

 • Mbakhtiary

  شما تا به حال قرآن رو ورق زدید….
  شما چرا معنی حق وباطل را در آدمهای دیگه جستجو میکنید سری به خودتون زدید….
  بنظر شما اخلاق از دین جداست یا شما از اخلاق جدایید؟

  • Razmjoo

   چرا باید یک انسان خردگرا همچو جناب پارسای عزیز وقت گرانبهایش که می تواند با ان متنی روشنگرانه مانند نگارش بالا را خلق کند، صرف ورق زدن قرآن نماید؟؟؟
   مگر نه اینکه هم امام راحل و هم جانشین او، ایت الله خامنه ای و بقیه سردمدارانِ فاسد و متظاهر حکومتِ نامنزهِ اسلامی، قرآن را بارهای بار دوره کرده اند؟ ایا میتوان شک داشت که این افرادِ منحرف و ضدبشر خلاف این کتاب لعنتی عمل کرده اند و می کنند؟؟؟
   در ثانی مگر نه اینکه همین قرآن بوسیله حضرت محمد ( ص ) عنوان شد و این شخص هرزه و کودک گرا در تمام مدتِ عمرِ نامبارکش، چه کثافتکاری ها که نکرد و چه خون ها را که نریخت، مگر نه اینکه علی دامادِ ُپر زورش؟!  هفتصد انسان را فقط در یک روز گردن زد؟
   چرا باید *  قرآن * را ورق زد؟؟؟
    

 • رامیان

  بیماری جنسی فاطمه زهرا

  فاطمه زهرا (س) حیض نمیشده است! عن ابی الحسن قال ان بنات الانبیاء لا یطمثن

  صول کافی – کتاب الحجه – باب مولد الزهراء – جلد یک صفحه ۳۸۲

 • رامیان

  علی و عایشه زیر یک لحاف، نعوذ بالله

  در روایت است که علی (ع) با رسول خدا به مسافرت
  رفت و عایشه همراهش بود و تنها یک لحاف همراهش بود ! و رسول خدا بین من و
  عایشه ( یعنی علی و عایشه) خوابید ! و هنگامیکه شب برای نماز شب بر خاست من
  و عایشه در یک لحاف بودیم !!!!

  قال علی سافرت مع رسول الله و کان له لحاف لیس له لحاف غیره و معه عائشه و
  کان رسول الله ینام بینی و بین عائشه فاذا قام الی اللصلوه اللیل

  بحار الانوار جلد ۲ – ص ۴۰ دار احیاء التراث العربی – بیروت

  بحار الانوار ص ۲۹۷ ۳۱۴ جلد یک ص۴۰

  کتاب سلیم ابن قیس ص ۲۲۱

  • Ramin

   هیچ بعید هم نیست که حضرت علی ( ع ) حضرت محمد ( ص )، رسول خدا را مخصوصاً دنبالِ نخود سیاه فرستاده بود که با استفاده از موقعیتِ حاصله، همراه با عایشه یک سفر کوتاهی هم به
    سان فرانسیسکو بزند. 

 • رامیان

  مالیدن امام علی

  ترجمه آیتی:

  من در خردى پشت عرب را به خاک رسانیدم و شاخهاى ربیعه و مضر را شکستم و شما
  از منزلت من در نزد رسول الله آگاه هستید ، هم از جهت خویشاوندى و هم از
  جهت حرمت خاصى که براى من مى‏شناخت . من خردسال بودم که مرا در کنار خود
  مى‏نشاند و بر سینه خود مى‏چسباند و در بستر خود مى‏خوابانید و تن من به تن
  او مى‏سایید و بوى خوش خود را به مشام من مى‏رسانید . گاه چیزى را مى‏جوید
  و در دهان من مى‏نهاد . او هرگز نه دروغى را از من شنید و نه در رفتارم
  خطایى دید . از آن زمان که رسول الله ( صلى الله علیه و آله ) از شیر باز
  گرفته شد ،

  ترجمه شهیدی:

  من در خردى بزرگان عرب ۵۶ را به خاک انداختم و سرکردگان ربیعه و مضر را
  هلاک ساختم . شما مى‏دانید مرا نزد رسول خدا چه رتبت است ، و خویشاوندیم با
  او در چه نسبت است . آنگاه که کودک بودم مرا در کنار خود نهاد و بر سینه
  خویشم جا داد ، و مرا در بستر خود مى‏خوابانید چنانکه تنم را به تن خویش
  مى‏سود و بوى خوش خود را به من مى‏بویانید . و گاه بود که چیزى را مى‏جوید ،
  سپس آن را به من مى‏خورانید . از من دروغى در گفتار نشنید ،

  ترجمه معادیخواه:

  ( ۴۲۰ ) این من بودم که در کودکى قهرمانان مشهور عرب را بر زمین کوفتم و
  شاخ اشراف ربیعه و مضر را در هم شکستم . و شما خود در پیوند من با رسول خدا
  که درود خدا بر او و بر خاندانش باد هم به دلیل خویشاوندى نزدیک و هم به
  سبب منزلتى ویژه جایگاه مرا مى‏شناسید . او مرا از روزهایى که نوزادى بودم ،
  به دامن مى‏نشاند و به سینه مى‏چسباند ، در بستر خویش پناهم مى‏داد ، بدنش
  را به بدنم مى‏سایید ، و از عطر دل آویزش بهره‏مندم مى‏ساخت . لقمه را
  مى‏جوید و در دهانم مى‏گذاشت و هرگز در گفتارم دروغى نشنید و در کردارم
  خطایى ندید .

  خطبه ۱۹۲ نهج البلاغه

 • رامیان

  ادرار شتر

  انس روایت کرده است:

  آب و هوای مدینه مناسب حال برخی از مردم نبود، پس پیامبر آنها را فرمان داد
  که چوپانش (و شترهای وی) را دنبال کنند و از شیر و ادرار آن داروها
  (بعنوان دارو) بنوشند. پس آنها را دنبال کردند و از شیر و ادرارشان نوشیدند
  تا سالم شدند. آنگاه چوپان را کشتند و شتر ها را راندند. وقتی خبر به
  پیامبر رسید، افرادی را بدنبال آنها فرستاد، آنها دستگیر شده، دست و پایشان
  بریده و چشمهایشان با آهنی داغ سوزانده شد.

  صحیح بخاری ۷٫۷۱٫۵۹۰

  شیر و ادرار شتر بنوشید که داروهای خوبی هستند…

  سنن ابن ماجه، ۵٫۳۵۰۳

 • رامیان

  ادرار اسب

  ابو حریره روایت کرده است:

  پیامبر گفت “اگر کسی در راه خدا و با ایمان به الله و پیمانهای او اسبی را
  نگه دارد، خداوند در روز قیامت برای آنچه که آن اسب خورده است یا نویشده
  است و برای ادرار و مدفوع آن اسب، به آن شخص پاداش میدهد”

  صحیح بخاری ۴٫۵۲٫۱۰۵

 • رامیان

  دریدن بکارت باکره ها، تفریحی در بهشت

  إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْیَوْمَ فِی شُغُلٍ فَاکِهُونَ ( ۵۵ یس )

  غزالی بنقل از الجلالین در تفسیر آیه فوق چنین می گوید:

  “ساکنان بهشت مشغول لذات خویش اند، یعنی مشغول دریدن بکارت باکره ها اند.” (۱)

  ابن عباس در مورد این آیه می گوید: “فکهون، بمعنی لذت بردن از دریدن (پرده) بکارت باکره ها است.”( ۲)

  ___

  ۱- احیای علوم دین، غزالی دار الکتب علمیه، بیروت ، جلد ۶، کتاب ادب النکاح ، ص ۵۷۵.

  ۲- ابن عباس، تنویر المیقباس، تفسیر سوره ۳۶ ، آیه ۵۵.

 • رامیان

  پاک بودن ادرار ائمه

  در ادرار ائمه آلودگی نیست –لیس فی بول الائمه استخباث

  انوار ولایه، آیت الله آخوند ملا زین العابدین گلپایگانی.ص ۴۴۰

 • رامیان

  شاش شتر!

  در مکارم: از امیر المؤمنین علیه السّلام که
  فرمود: شیرهاى گاو دواء باشند. (۳) ۷- و پرسیدندش علیه السّلام از شاش گاو
  که کسى بنوشد؟ فرمود اگر براى دواء نیاز دارد باکى ندارد. (۴) ۸- و از
  جعفریست که شنیدم ابو الحسن علیه السّلام میفرمود: شاش شتر به از شیر آنست و
  خدا شفاء را در شیر آن نهاده .

  آسمان و جهان- ترجمه کتاب السماء و العالم بحار، مجلسی، مترجم: محمد باقر
  کمره‏اى‏،ناشر: اسلامیه‏، تهران‏، چ اول‏:۱۳۵۱ ش‏. جلد۶، برگ۷۵

 • رامیان

  قرآن و دعا خواندن در توالت

  و عمربن زید از امام صادق علیه السلام پرسید:
  درباره تسبیح خداوند و خواندن قرآن در بیت الخلا که حکم آن چیست؟ آن حضرت
  فرمود در آبریزگاه بیش از آیه الکرسی و چیزی که حمد خداوند را در بر داشته
  باشد یا آیه «الحمد لله رب العالمین» به خواندن چیزی رخصت داده نشده است.

  من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، پوشینه ۱ احکام تخلی، شماره ۵۷ برگ ۵۳

 • رامیان

  درمان کمردرد با حلیم

  امام صادق(ع) فرمود: رسول خدا(ص) از درد کمر به
  خداوند شکایت کرد، خدای متعال آن حضرت را دستور داد به خوردن گندم با گوشت
  یعنی حلیم. (الکافی ۶/۳۲۰) سنن النبی صفحه ۲۰۷

 • رامیان

  نیایش در بیت الخلاء

  ۴۰- و نیز امیر المؤمنین علیه السّلام هر گاه به
  بیت الخلاء وارد مى‏شود میفرمود: «الحمد للَّه الحافظ المؤدّی» یعنى حمد و
  ستایش مخصوص خداوند است که حافظ است (آنچه را حفظ میباید کرد) و دفع‏کننده
  است (آنچه را دفع میباید کرد)، و چون از آنجا بیرون مى‏آمد دست بر شکم خود
  میکشید و میفرمود: «الحمد للَّه الّذی أخرج عنّی أذاه و أبقى فیّ قوّته فیا
  لها من نعمة لا یقدر القادرون قدرها» یعنى: «جمیع محامد مخصوص خداوند است
  که (از آنچه خوردم) فضولات آن را از من دفع‏ نمود و نیروى آن را در من بجا
  گذاشت، پس این چه نعمت بزرگى است که توانایان نیز نمیتوانند قدر آن را
  بشناسند».

  من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق،مترجم: على اکبر غفارى‏،‏ نشر صدوق، چ: اول‏،۱۳۶۷ ش‏. ج‏۱،برگ ۴۷ . 

 • رامیان

  خواندن نماز و حفظ عورت

  بر زنان اذان و اقامه نماز و جمعه و جماعت نیست، و هنگامى که زن بنماز
  مى‏ایستد دو پایش را نزدیک بیکدیگر گذارد، و میان آنها را از هم باز نگذارد
  و فاصله نیندازد، و دستهایش را بر سینه خود روى پستانهایش قرار دهد، و چون
  به رکوع رود دستهایش را بالاى زانوان بر روى رانهاى خود گذارد تا زیاد خم
  نشود که سرین (باسن) یا نشیمنگاه او بالا بیاید، و چون خواست بسجده رود
  ابتدا بنشیند و بعد بسجده رود بنحوى که خود را به زمین بچسباند و فراهم
  نشیند (بر خلاف مردان که سنّت است گشاده باشند) و دستهایش را تا مرفق بر
  زمین گذارد، و چون خواهد (که آماده شود) برخیزد و بایستد سر خویش را از
  سجده بردارد و بر نشیمنگاه نشیند ولى نه چنان که مردها مى‏نشینند (یعنى نه
  متورّک و بر پاشنه پا) آنگاه روى پا، راست و به تدریج و تأنّى بلند شود تا
  بایستد بدون آنکه خم شود و سرین خود را بلند کند و نشیمنگاه او ظاهر شود و
  جلب نظر نماید، و چون براى تشهّد نشیند پاهاى خود را بلند کند (که نشیمنگاه
  او بر زمین باشد)، و رانهایش را به یک دیگر بچسباند، و زن آزاد (و بالغ)
  نماز نمیگزارد مگر با مقنعه و روسرى (که موى سر و گردن خود را بدان
  بپوشاند) ولى کنیز (و همچنین آزاد نابالغ) بدون روسرى نماز میخواند.

  من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق،مترجم: على اکبر غفارى‏،‏ نشر صدوق، چ: اول‏،۱۳۶۷ ش‏. ج‏۲،برگ۲۳٫

 • رامیان

  امامان ختنه شده بدنیا می آیند!

  محمدبن زیاد ازدی گوید: هنگامیکه حضرت رضا به دنیا آمد، از موسی بن جعفر شنیدم که میفرمود:

  این فرزندم ختنه شده و پاک و پاکیزه به دنیا آمده است و هیچ یک از امامان
  متولد نشوند، مگر آنکه ختنه شده و پاک و پاکیزه باشند، ولی ما برای عمل
  کردن به سنت نبوی و پیروی کردن از آیین پاک و معتدل ابراهیمی، در جای ختنه ی
  کودک تیغ میکشیم.(کمال الدبن و تمام التعمه ۴۳۳/۲ ، مکارم الاخلاق ۲۳۰)

  سنن النبی صفحه ۱۵۲

  امام ده علامت دارد از جمله آنها ختنه شده بدنیا می آید! با پا و براحتی
  متولد میشود!جنب نمیشود!اگر بخوابد قلبش بیدار است ..چشمش میخوابد ولی قلبش
  بیدار است ! همانطور که از جلو میبیند از عقب هم میبیند! یولد مطهرا
  مختونا و لا یجنب و تنام عینه و لا ینام قلبه و یری من خلفه کما یری من
  امامه –اصول کافی جلد یک ص ۳۱۹ کتاب حجه باب موالید الائمه

 • رامیان

  بوی گردن زن

  از رسول خدا روایت است که چون میخواست با بانویی
  ازدواج کند زنی را نزد او میفرستاد و به او میفرمود: صفحه ی گردن او را بو
  کن، زیرا اگر بوی گردنش خوب بود بوی بدنش نیز خوب خواهد بود…(المقنع
  ۱۰۰،و الفقیه۳۸۸/۳، و تهذیب الاحکام ۴۰۲/۷ ، و المستبدرک ۱۸۰/۱۴)

  سنن النبی صفحه ۱۵۴

 • رامیان

  آداب و سنن رفتن به بیت الخلا

  مردی از امام صادق پرسید: آداب و سنن رفتن به بیت الخلا چیست؟

  فرمود: خدا را یاد میکنی، و از شیطان رانده شده به خداوند پناه میبری
  (اعوذبالله من الشیطان رجیم میگویی) و چون فارغ شدی میگویی : الحمدلله علی
  ما اخرج منی من الاذی فی یسر و عافیه . یعنی ” سپاس و ستایش خدا را که در
  آسانی و سلامتی ، فضولات آزار دهنده را از من خارج ساخت.”(الکافی ۶۹/۳، علل
  الشرائع ۲۷۶، ولم لعثر علیه فی المحاسن)

  سنن النبی صفحه ۱۸۹

 • رامیان

  پیامبران به پشت زنان نگاه نمیکنند!

  امام صادق در بیان داستان موسی پیامبر (که به
  دنبال دختر شعیب روان شد تا خدمت شعیب برسد) فرمود که موسی به وی گفت: پشت
  سر من حرکت کن و راه را به من نشان ده، زیرا ما (پیامبران) مردمی هستیم که
  به پشت سر زنان نگاه نمیکنیم.(دعائم اسلام ۲۰۱/۲)

  سنن النبی صفحه ۱۴۶

 • رامیان

  لذت پیامبر

  رسول خدا فرمود روشنی چشم من در نماز، و لذتم در زنان قرار داده شده است.(الکافی ۳۲۱/۵)

  سنن النبی صفحه ۱۴۴

  • Ramin

   رسولِ خدا ( ص ) عمداً از بیانِ لذت بردن از کودکان، خوداری فرموده بودند.
   رزمجو 

   • رامیان

    درود بر شما رامین عزیز . کامنتهای زیبایتان را پیگیرم .درود

    • Ramin

     سرکارِ بانو و یا جنابِ رامیانِ عزیز،
     صادقانه می گویم، من نیز تمام کامنت های روشنگرانهِ شما را با علاقهِ خاص دنبال می کنم.پیروز و سربلند باشید!با مهر،رامین

     • رامیان

      ضمن عرض سلام و تشکر از حسن نظر آن دوست عزیز از نقطه نظرات و کامنتهای بکر و دست نخورده شما لذت میبرم .موفق باشید دوست عزیز

 • رامیان

  سخنان علی در باب کودکی پیامبر

  فی نهج البلاغه:

  علی فرمود: از هنگامیکه رسول خدا از شیر گرفته شد، خداوند بزرگترین فرشته
  از فرشتگان را همراه آنحضرت قرار داد که شب و روز راه مکارم و بهترین اخلاق
  را به آنحضرت نشان میداد. من همیشه مانند کودکی که بدنبال مادر راه افتد
  از آنحضرت پیروی کرده و سایه به سایه ی او میرفتم . هر روز از اخلاق خود
  چیزی برایم آشکار میساخت و مرا امر میکرد تا از او پیروی کنم. در هر سال
  اوقاتی را در کوه “حرا” مجاور میشد و غیر از من کسی اورا نمیدید. هنگامیکه
  وحی بر آن حضرت نازل شد ناله ی شیطان را شنیدم. عرض کردم: یا رسول الله،
  این ناله چیست؟ فرمود: این شیطان است که از پرستش شدن نا امید گردید.(ای
  علی) آنچه من میشنوم تو میشنوی، و آنچه من میبینم تو میبینی جز آنکه پیامبر
  نیستی…(نهج البلاغه ۳۰۰ و ۳۰۱)

  سنن النبی صفحه ۳۶۱

  • Razmjoo

   دوست عزیز،
   این قسمتِ جالب از نوشته تان، مرا بیاد حضرتِ امام راحل ( ل ) انداخت که طرفداران نادانش و اعضای ان حزبِ بدنامِ طراز اولِ نوین مرتب تکرار می کردند که رهبرِ انقلاب هفت زبان خارجی را می داند.
   رزمجو

 • رامیان

  احکام سکس با حیوانات در رساله حضرت امام

  مسئله ۶۸ رساله آیت الله خمینی

  بول و غائط (ادرار و مدفوع) حیوانى که انسان آن را وطى کرده، یعنى با آن
  نزدیکى نموده (یعنی انسان آنرا زمین زده است)، و گوسفندى (یا بسیجی ای) که
  استخوان آن از خوردن شیر خوک، محکم شده است نجس است.

  مسئله ۳۵۱رساله آیت الله خمینی

  اگر نعوذ بالله حیوانى را وطى کند یعنى با او نزدیکى نماید و منى از او
  بیرون آید (منی یعنی شیر موز) غسل (غسل یک نوع شستشوست) تنها، کافى است. و
  اگر منى بیرون نیاید، چنانچه پیش از وطى وضو داشته باز هم غسل تنها کافى
  است، و اگر وضو نداشته، احتیاط واجب آن است که غسل کند، وضو هم بگیرد.

  مسئله ۲۶۳۱رساله آیت الله خمینی

  خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است، و اگر کسى با آنها وطى کند، یعنى
  نزدیکى نماید، حرام مى‏شود، و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جاى
  دیگر بفروشند.

  مسئله ۲۶۳۲ رساله آیت الله خمینی

  اگر با گاو و گوسفند و شتر نزدیکى کنند بول و سرگین آنها نجس مى‏شود و
  آشامیدن شیر آنها هم حرام است و باید بدون آن که تاخیر بیفتد آن حیوان را
  بکشند و بسوزانند و کسى که با آن وطى کرده، پول آن را به صاحبش بدهد، بلکه
  اگر به بهیمه دیگرى هم نزدیکى کند، شیر آن حرام مى‏شود.

 • رامیان

  شیوه تطهیر آنجا و ماتحت بگونه خداپسند

  اهم مسائل ۶۵ تا ۸۰ رساله آیت الله خمینی:

  در سه صورت مخرج غائط فقط با آب پاک مى‏شود: اول: آنکه با غائط، نجاست
  دیگرى مثل خون بیرون آمده باشد. دوم: آنکه نجاستى از خارج به مخرج غائط
  رسیده باشد. سوم: آنکه اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد. و
  در غیر این سه صورت مى‏شود مخرج را با آب شست و یا به دستورى که بعدا گفته
  مى‏شود با پارچه‏و سنگ و مانند اینها پاک کرد، اگر چه شستن با آب بهتر است.

  اگر مخرج غائط را با آب بشویند، باید چیزى از غائط در آن نماند، ولى باقى
  ماندن رنگ و بوى آن مانعى ندارد. و اگر در دفعه اول طورى شسته شود که
  ذره‏اى از غائط در آن نماند، دوباره شستن لازم نیست.

  هرگاه با سنگ و کلوخ و مانند اینها غائط را از مخرج برطرف کنند، اگر چه پاک
  شدنش محل تامل است، ولى نماز خواندن مانعى ندارد، و چنانچه چیزى هم به آن
  برسد نجس نمى‏شود، و ذره‏هاى کوچک و لزوجت محل اشکال ندارد.

  اگر شک کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه، اگر چه همیشه بعد از بول یا غائط فورا تطهیر مى‏کرده، باید خود را تطهیر نماید.

  اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز مخرج را تطهیر کرده یا نه، نمازى که خوانده صحیح است، ولى براى نمازهاى بعد باید تطهیر کند.

  استبراء عمل مستحبى است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام مى‏دهند، و
  آن داراى اقسامى است. و بهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول اگر
  مخرج غائط نجس شده اول آن را تطهیر کنند، بعد سه دفعه با انگشت میانه دست
  چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بکشند، و بعد شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست
  را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه‏گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر
  آلت را فشار دهند.

  مستحب است در موقع تخلى جایى بنشیند که کسى او را نبیند، و موقع وارد شدن
  به مکان تخلى اول پاى چپ و موقع بیرون آمدن اول پاى راست را بگذارد. و
  همچنین مستحب است در حال تخلى سر را بپوشاند، و سنگینى بدن را بر پاى چپ
  بیندازد.

  ایستاده بول کردن و بول کردن در زمین سخت و سوراخ جانوران و در آب خصوصا آب ایستاده، مکروه است.

  مستحب است انسان پیش از نماز و پیش از خواب و پیش از جماع و بعد از بیرون آمدن منى بول کند.

 • رامیان

  شیوه مناسب ریدن شرعی

  مسئله ۵۹ رساله آیت الله خمینی

  موقع تخلى باید طرف جلوى بدن یعنى شکم و سینه رو به قبله و پشت به قبله نباشد!

  مسئله ۶۴ رساله آیت الله خمینی

  در چهار جا تخلى حرام است: اول: در کوچه‏هاى بن بست در صورتى که صاحبانش
  اجازه نداده باشند. دوم: در ملک کسى که اجازه تخلى نداده است. سوم: در جایى
  که براى عده مخصوصى وقف شده است، مثل بعضى از مدرسه‏ها. چهارم: روى قبر
  مؤمنین در صورتى که بى‏احترامى به آنان باشد.

  مسئله ۶۰ رساله آیت الله خمینی

  اگر موقع تخلى طرف جلوى بدن کسى رو به قبله یا پشت به قبله باشد و عورت را
  از قبله بگرداند، کفایت نمى‏کند. و اگر جلوى بدن او رو به قبله یا پشت به
  قبله نباشد، احتیاط واجب آن است که عورت را رو به قبله یا پشت به قبله
  ننماید

 • رامیان

  سفارش به انگولک پیش از جماع

  در چندین حدیث معتبر از حضرت رسول (صلى الله علیه
  وآله) منقول است که چون کسى خواهد با زن خود جماع کند بروش مرغان بنزد او
  نرود بلکه اول با او دست بازى و خوش طبعى بکند و بعد از آن جماع بکند.

  حلیه المقتین، علامه مجلسی، باب آداب زفاف و مجامعت.

 • رامیان

  تجمع ملائکه هنگام سکس

  در حدیث معتبر از حضرت رسول منقول است که چون مرد و
  زن جماع کنند عریان نشوند مانند دو خر زیرا که اگر چنین کنند ملائکه از
  ایشان دور مى شوند.

  حلیه المقتین، علامه مجلسی، باب آداب زفاف و مجامعت.

  • Razmjoo

   با درود،
   ولی نقل است از حضرت امام جعفر صادق ( ع ) که در جواب پرسش یکی از مریدان خود که گفته بود ایا شخص مسلمان اجازه دارد به همسرش در زمانی که لخت است، نظر بیاندازد، فرموده است: چه لذتی از این بهتر؟؟؟
   همانطور که همگان می دانند هیچ دینی به اندازه اسلام ناعزیز به موضوعات پورنو و سکس توجه نکرده است.
   به باور من دلیلش بیشتر برمیگردد به زندگی حضرت رسول ( ص ) که سراسر از کثافتکاری و حتا کودک گرائی بوده است و جانشینانِ حضرتِ خاتم النبیاه، سنت جدّ نامطهر شان را  ادامه می دهند.
   رزمجو

   • رامیان

    درود و سلام بر شما دوست عزیز . کامنتهای شما و جناب اباذر غفاری از نابترین و اصیل ترین نظرات و کامنتهای مقالات بسیار عالی این سایت بی نظیر . موفق باشید

    • Razmjoo

     دوست عزیز و خردگرایم،
     خواهش می کنم درود و سپاس مرا بخاطر توّجه و محبّت تان بپذیرد. برای اینجانب نهایت شادمانی است که در این سایت مردمی و بینظیر افتخارِِ خواندنِ نوشته های روشنگرانه و با ارزشِ شما و دیگر هم میهننانِ اگاه مان را، بدست اورده ام.
     برقرار و سربلند باشید.
     با مهر،
     امین رزمجو

     • رامیان

      ضمن عرض سلام مجدد حضور دوست گرانمایه از لطف و محبت بیدریغ شما سپاسگزاری مینمایم و منتظر کامنتهایتان هستم .با تشکر فراوان

 • رامیان

  ثواب لقمه نان خوردن در توالت

  به سند معتبر دیگر منقول است که روزی امام حسین
  داخل بیت الخلاء شدند لقمه نانی دیدند که افتاده است، برداشتند و به غلامی
  از غلامان خود دادند و فرمودند که هرگاه بیرون آیم این را به من ده. پس چون
  بیرون آمدند پرسیدند که چه شد لقمه نان؟ گفت: خورد: فرمود که تو را آزاد
  نمودم از برای خدا. شخصی پرسید که سبب آزاد نمودن غلام چه بود؟ حضرت فرمود
  که از جدم رسول خدا شنیدم که هر که لقمه ای بیابد و آن را پاک کند یا بشوید
  پس بخورد آن را، در شکمش قرار نگیرد مگر آن که خدا او را از آتش جهنم آزاد
  گرداند، و من نمیخواهم در بندگی بدارم کسی را که خدا از آتش جهنم آزاد
  گردانیده.

  حلیه المقتین، علامه مجلسی، باب آداب زفاف و مجامعت.

 • Abazarghafary

  ملتی به دنبال گوشت و مرغ و تخم گرانبار مرغ  بودند ،،،دولت جاکششان به فکر دهه فاطمیه و مرگ زهرا بود //ملت از گرانی و کمبود دارو و  نداشتن اجاره میمردند ،،، رهبر جاکشان عالم  علی  گدا به فکر منقل و تریاک اعلا بود//کودکان کارتون خواب برای لقمه ای نان در تجاوز دیوان ،،، آخوند کس کش در حال گریه   روی کون زهرا  بود//رمق شادی از این ملت بدبخت  گرفتند ز بس نوحه خواندند،،، مرگ زهرا تمام نشده ملای جاکش فکر محرم و عاشورا بود //جاکشان به سرنزنید و  کون  خود ندرانید و شیون نکنید ،،، که محمد و ال محمد یعنی سید و ملا رهبر کل مفت خورها بود //    این برای                  Desbiliun       عزیز است که در سنگر ضد ملایان مفتخوار مبارزه میکند و بدانید که با آخوند جاکش نمیتوان با فلسفه و دیالکتیک وارد سخن شد ، آن هم زمانیکه به ناموس ایرانی در خیابان تجاوز میکنند و شرف زن ایرانی را با تحقیر در خیابان به بیشرفی میکشانند.

  • Desbiliun

   متشکرم دوست عزیز و گرانمایه از این همه لطف و محبت بی دریغ شما . بدون کامنتهای گزنده شما مقالات عالی و تحلیلی و پژوهش شده این سایت محترم  تکمیل نمی شو د. یک بار دیگر ضمن تشکر بی پایان از لطف سرشار از محبت شما  همچنان در انتظار کامنتهای نابتان مینشینیم .درود

 • Taban

  شما و فرتور کثیف ترین و رذل ترین آدم هایی هستید که در تصور انسان می گنجد. شما با اون نگاه کثیف پاکی ها و مهربانی ها را به گند می کشید. در بین ما مسلمان ها بچه ها مثل گل پاک و معصوم هستند. شاید اون بچه ای که این روحانی دست روی پایش گذاشته است فرزند و ی باشد و حتی اگر نباشد شما نمی توانید این حرکت را با اوهام پلید خودتان بیامیزید و نتیجه دلخواه خودتان را بگیرید.
  چطور است که در مرام شما و غرب پرستان بی دین آمیزش های جنسی، رفتار بی شرمانه و دور از هر گونه حیا و شرم با زنان و دختران، روابط سکسی آزاد مشکلی ندارد ولی به نماز ایستادن بچه ها و محبت پدرانه ی به آن ها کودک آزاری است؟!!
  الحمد لله خداوند دشمنان دین و روحانیت را از احمق ها آفریده است.
  البته من نمی گویم در بی روحانیون و بعضی آدم های دینی متظاهر یا ریاکار وجود ندارد ولی اعتقاد دارم که پاک ترین و عزیزترین انسان های روی زمین روحانیون و مومنان مخلص و عالمان دینی هستند.

  • نسل سوخته

   یعنی میخوای بگی خدا از عمد یک عده را دشمن آخوندها و دین میافریند و آنهارا هم نادان میافریند.
   مگر خدا بیمار است چنین کند؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
   لابد بعدا هم مخالفان آخوندها هم به جهنم میروند؟؟؟!!!!!!!!!
   جالبه خود خدا دشمنای آخوندا رو خلق میکنه خودش اونهارو احمق میکنه خودش میبرتشون جهنم.
   عجب خدای جبار سادیستی هست این خدا.
   در مطلب آخر میگی در بین آخوندا هم ریاکار  وجود داره ولی بعدش میگی اونها پاکترین و عزیزترین انسانهای روی زمین هستند.
   در گفته های خودت تناقض نمیبینی؟؟؟؟؟؟؟؟
   بعدش برای کی عزیزن؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!برای امثال شما که تا بحال حیوانیت خود را به ایرانیان ثابت کردید؟
   شمایی که سنگسار میکنید بچه زیر ۱۸ سال اعدام میکنید.
   با دختر ۹ ساله ازدواج میکنید.
   خمینی رابطه با طفل شیرخواره را مجاز میداند.
   شما موجودات پدوفیلی سادیستی به ما میگویید کثیف و پست شمایی که بوی گند کثافت وجودتان دنیایی را خفه کرده!!!!!!!!
   شما مسلمانان بچه ها را گلهای پاک و معصوم میدانید؟؟؟؟؟؟؟
   امام صادق شما میگوید اگر بچه ها نماز نخواندند مجازید آنهارا بزنید.
   دختران ۹ سال را به عقد خود در می آورید.
   واقعا خودتو احمق نمیدونی با این متنی که نوشتی؟

  • Mani

   الحمد لله ( الحمدالّله ) خداوند دشمنان دین و روحانیت را از احمق ها آفریده است.؟!اگر کسی جائی از بدن ناشریفش خل نباشد، چنین درهم سخن نمی گوید!!!
   شما را چه کسی افریده است؟؟؟

  • Razmjoo

   >>>  سرتیپ احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، گفته است که یک نیروی حافظ صلح با تجهیزات و آموزش و تخصص های لازم تشکیل شده و آماده است تا در عملیات صلحبانی سازمان ملل متحد شرکت کند و در حال حاضر، شماری از افسران این نیرو به عنوان کارآموز با نیروهای حافظ صلح در برخی کشورها همکاری می کنند.سرتیپ پوردستان افزوده است که تا کنون جمهوری اسلامی نیرویی برای حفاظت از صلح در اختیار سازمان ملل فرار نداده اما در صورت درخواست سازمان ملل، در چنین ماموریت هایی شرکت خواهد کرد.براساس منشور سازمان ملل، کشورهای عضو موظف هستند در صورت لزوم، برای اجرای عملیات حفاظت از صلح امکانات لازم را در اختیار این سازمان قرار دهند اما در سال های اخیر، معمولا بخش عمده بودجه اینگونه ماموریت ها توسط کشورهای پیشرفته و نفرات مورد نیاز عمدتا توسط شماری از کشورهای در حال توسعه تامین شده است. <<<خبر بالا درست لحضه ای پیش در سایت بی بی سی امده است، همان خبرگزاری کهکه نسبت به حکومت نامنزه اسلامی، همیشه نظرِ لطف داشته و دارد.نظر مبارکتان چیست؟؟؟ که اگر سیستمِ منحرف و پلیدِ مذهبی، اسمِ ادمکشانِ بی مرّوت خود در سوریه را به این نام  تعغیر دهد؟؟؟ 

 • hasan

  شما یک مشت آدم های عقده ای کم خرد و خود فروخته ای هستید که حتی با سنگ و کلوخ هم پاک نمی شوید.  بی شعورهای احمقی که کارهای بچگی خود را مایه ی حقارت خود می بینید و همه ی آلودگی های ظاهر و باطن خود را از دهانتان جاری می کنید.

  • Mani

   بیچاره مش حسن از بس که اینقدر نادان تشریف داره، گاو زبون بسته اش نزدِ 
   او، پروفسور است.  

  • حقگو

   درشو بزار!!! بچه مسلمونِ نادان.
    پیغمبر فاسد و کودک گرا، امامان مفتخور و کودن که اگثرا با مرگموش به درک واصل شدند، اون خمینیِ خونریزِِ و بدنام  و این یکی، رهبر معظم و فرزانهِ دزد و منحرفِ انقلابِ عهدبوقی، این ها نمی شود با سنگ و کلوخ که هیچ، حتی با وایتکس هم تمیز کرد، به این دلیل که حرومزاده هائی چون حضرتعالی را پس انداخته اند.
   برای دست اندرکارانِ ارجمند و کابران خردگرای این سایت بی نظیر مشکل نیست که متوجه شوند کجای تنِ ناشریف جنابعالی می سوزد.

 • piruz

  راه حل اینه : فقط مطالعه و مطالعه و مطالعه ////////  اونم کتابهای علمی .