فاطمه زهرا؛ زنی که قربانی قوانین زن ستیزانه اسلام شد ۵۹

به گمان نگارنده، فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام، پس از خدیجه دومین بانوی شناخته شده در صدر اسلام می باشد که قربانی قوانین زن ستیزانه اسلام گشته و زندگی اش با تکیه بر دستورات شریعه اسلامی، ویران شده است. برای درک بهتر موضوع عنوان شده، نگاهی کوتاه به چگونگی زندگی وی می اندازیم.

فاطمه نُه ساله بود که توسط پدرش به همسری علی ابن ابوطالب در آمد؛ طبق اسناد تاریخی و کتب معتبر اسلامی فاطمه تا پیش از روز ازدواج، از تصمیمات پدرش مبنی بر شوهر دادن خود، کمترین آگاهی نداشته و مورد ستم پدر و صد البته فوانین اسلامی که زن را کم فهم و بی خرد و نادان می شمارند، قرار گرفته است.

محمد ابن عبدالله که زنان را شایسته تصمیم گیری برای خود نمی دانست و در کتاب موهوم الهی اش، بانوان را کشتزاری نامیده که مرد از هر طرف که مایل باشد می تواند بر آنان وارد شده و از ایشان کام بگیرد؛ دختر خود را نیز لایق دانستن ندانسته و روز ازدواج فاطمه را در جریان وعده هایش با علی، قرار می دهد.

فرتور دختر بچه مسلمانی را پوشیده در حجاب اسلامی، نشان می دهد. زمانی که فاطمه زهرا هم سن دخترک در فرتور بود، یک نوزاد در بغل و جنینی در شکم داشت.! حتی تصور کودکی در چنان وضعیتی، هولناک است. فاطمه قربانی قوانین زن ستیزانه اسلام است.

فرتور دختر بچه مسلمانی را پوشیده در حجاب اسلامی، نشان می دهد. زمانی که فاطمه زهرا هم سن دخترک در فرتور بود، یک نوزاد در بغل و جنینی در شکم داشت.! حتی تصور کودکی در چنان وضعیتی، هولناک است. فاطمه قربانی قوانین زن ستیزانه اسلام است.

داستان ازدواج فاطمه با علی بدین شرح است؛ عمر و ابوبکر خواستار ازدواج با فاطمه بودند، اما محمد پیشنهاد ازدواج آن‌ها را نپذیرفت و گفت که «امر او با خدا است». علی به سبب فقرش جرأت پاپیش گذاشتن نداشت و این محمد بود که کار را بر علی آسان نمود.

محمد به او گفت که علی صاحب زرهی است که اگر آن را بفروشد می‌تواند پول کافی برای مهر فاطمه تهیه نماید. علی با فروش زره و وسایلی دیگر و شتر یا میش حدود ۴۸۰ درهم فراهم نمود که مبلغ خیلی معمولی بود. به توصیه محمد یک سوم تا دو سوم مبلغ خرج عطریات شد و بقیه صرف خرید ضروریات منزل گردید. آنگاه محمد فاطمه را از قولی که به علی داده بود آگاه نمود. بگفته ابن سعد، فاطمه چیزی نگفت و محمد این را نشانه رضا دانست.

همانگونه که متوجه شده اید، فاطمه تا پیش از مراسم ازدواج، چیزی در رابطه با قرارهای پدرش با علی، برای شوهر دادن وی نمی دانست، محمد روز ازدواج، وی را مطلع می کند و فاطمه متعجب شده و سکوت می کند.! آنگاه محمد سکوت زجر آور فاطمه را نشانه رضایت وی می داند.

شاید نخستین باری که قوانین زن ستیزانه اسلام بر زندگی فاطمه تأثیر گذاشتند، در نُه سالگی و در زمان ازدواج ناخواسته و اجباری وی با علی ابن ابوطالب بوده است؛ اما پس از ازدواج آن کودک بینوا با علی گردن کش، زندگی فاطمه نُه ساله توسط دستورات شریعه اسلامی که زن را برده و کلفت مرد می شمارند، رو به تاریکی و خفقان حرکت نمود.

علی انسان زنبازه و هوس رانی بود، فاطمه نُه ساله، هر شب مجبور بود تا لباس، شمشیر و دست و پای خونین علی، که حاصل از کشتار سگان و یا مردمان بی دفاع بوده است را بشوید و به خواسته های شهوانی وی نیز تن دهد. به راستی چنان زندگی دردناکی برای یک دختر بچه نُه ساله، هولناک نیست؟ آیا هیچ انسانی حاضر است دختر بچه نُه ساله خود را در چنین وضعیت اسفباری قرار دهد؟

زندگی مشترک ایشان به گواه تاریخ، همواره پر از مشکل و دعوا بوده است و فاطمه بارها نزد پدرش محمد، شکایت علی را برده و از تندخویی، خشونت و بد دهنی وی گله کرده است. عشقی در میان آن دو نفر وجود نداشته است، نه تنها میان آن دو نفر، بلکه در نزد تمامی پیشوایان دین اسلام عشق بی معنا و بی مفهوم بوده است.

در حقیقت فاطمه زهرا بردگی علی ابن ابوطالب را می کرده و به تمامی خواسته های وی از سر ناچاری، تن می داده است. آن کودک بینوا، قربانی قوانین زن ستیزانه اسلام گشته و از کمترین حقوق انسانی محروم بوده است. زندگی دردناک فاطمه، سمبل زندمانی های دردناک تمامی دختر بچه های مسلمانی است که به اجبار خانواده های شان، به کنیزی مردانی بزرگسال در می آیند.

فرتور یکی از مسلمانان خردباخته را در کنار دختر بچه ای که به عنوان برده جنسی خریده است نشان می دهد، باید گفت ننگ و نفرین بر چنین آیین و مسلک ضد انسانی و پلیدی که اجازه سوء استفاده جنسی از کودکان را به اسم ازدواج می دهد.

فرتور یکی از مسلمانان خردباخته را در کنار دختر بچه ای که به عنوان برده جنسی خریده است نشان می دهد، باید گفت ننگ و نفرین بر چنین آیین و مسلک ضد انسانی و پلیدی که اجازه سوء استفاده جنسی از کودکان را به اسم ازدواج می دهد.

فاطمه در طی نُه سال زندگی مشقت بار و دردناکش با علی، چهار فرزند به دنیا آورده و یکی نیز سقط کرده است. نخستین فرزند خود، حسن را در ده سالگی و دومین فرزندش حسین را در یازده سالگی به دنیا آورده است؛ آیا به راستی زنان بزرگسال و سالم، توانایی زایمان دو فرزند در دو سال پیاپی را دارند؟

فاصله‌گذاری مناسب بین فرزندان، نقش مهمی در سلامت جسمی و روانی زنان دارد. این مسئله آنقدر اهمیت دارد که یکی از برنامه‌های اصلی اغلب متخصصان فاصله‌گذاری بین بارداری‌ها است. دکتر زرین آجودانی، متخصص زنان و استاد دانشگاه، بهترین فاصله سنی بین کودکان را چهار تا پنج سال می‌داند و می‌گوید:

“زایمان‌های پشت سرهم می‌تواند عوارض نامطلوبی را برای مادر و جنین به دنبال داشته باشد، بطوری که دیده می‌شود زنانی که فقط چند سال از تولد فرزند کوچک‌شان گذشته و منتظر تولد فرزند دوم هستند اغلب دچار تغذیه نامناسب می‌شوند و استراحت کافی ندارند.”

فرتور زنی را که قربانی قوانین زن سیتزانه اسلام و رفتارهای اسلامی شوهرش شده است را نشان می دهد. چنانچه زنی در اسلام از قرمان شوهرش سرپیچی کند، مرد حق کتک زدن وی را دارد. کسی چه می داند که فاطمه زهرا چند ده بار مورد ضرب و شتم علی گردن کش قرار گرفته است؟

فرتور زنی که قربانی قوانین زن سیتزانه اسلام و رفتارهای اسلامی شوهرش شده است را نشان می دهد. چنانچه زنی در اسلام از قرمان شوهرش سرپیچی کند، مرد حق کتک زدن وی را دارد. کسی چه می داند که فاطمه زهرا چند ده بار مورد ضرب و شتم علی گردن کش قرار گرفته است؟

دکتر منیژه سیمین‌دخت هاشمی‌جم، متخصص زنان در مورد کاهش ذخایر بدن در این دسته از زنان می‌گوید: “بارداری‌های پشت سر هم باعث می‌شود ذخایر آهن و کلسیم زنان کاهش پیدا کند و در آینده دچار پوکی استخوان زودرس شوند.

به دلیل آن‌که جنین از ذخایر خون مادر استفاده می‌کند باعث کاهش ذخایر موجود در بدن زن باردار شده و موجب می‌شود تا هموگلوبین خون او کمتر از نرمال شده و دچار کم‌خونی شود. کم‌خونی نیز زنان را دچار عوارضی از جمله ناتوانی جسمی، کم‌اشتهایی، بی‌خوابی و ضعف می‌کند بطوری که او را از انجام کارهای معمولی ناتوان می‌کند.”

با تکیه بر این سخنان علمی، حتی بیماری و مرگ زود هنگام فاطمه نیز به دلیل بارداری های پشت سر هم و نداشتن زندگی نُرمال بوده است؛ اما از آنجا که در اسلام زن کمترین ارزشی نداشته و اجازه اظهار نظر و اعتراض ندارد، فاطمه بینوا تمامی رنج ها و سختی ها را تحمل کرده و سرانجام در هجده سالگی، زندگی دردناکش پایان یافت.

نگارنده به شخصه برای فاطمه زهرا و تمامی بانوانی که اسیر پنجه های خونبار اسلام و قوانین زن سیتزانه این دین ضد انسانی می باشند، عمیقن احساس تأسف کرده و امیدوار است که روزی در آینده ای نزدیک، قوانین اسلامی از دنیای متمدن امروزی برچیده شوند و کودکان و بانوان، در سراسر دنیا، از حقوق انسانی خود بهره مند گردند.

 • Razmjoo

  زبون بسته فاطمهِ زهرا!!! که پدرِ کودک گرایش او را  ( بلانسبتِ حیوانات )  به عقدِ حیوانی در اورد که طرف بعدها تنها در یک روز ۷۰۰ انسان را گردن زد.
  رزمجو

  • کورش

   حیوان ننه جنده و آبجی کس پارته. زن جنده کس کش هیچی ندار. زنتو گائیدم کس کش. زبون بسته ننه جندته که صدنفر گائیدش و صداشم درنیومد تا تو رو پس انداخت. ولدالزنای کس مادر.

 • SiaAbadani93

  ملا بیرون برو نیست . از ساله ۱۹۷۹ میگن ملا بیرون میره بیرون و ملا
  رفسنجانی بهترین جواب رو داد و گفت: “مگر اومدیم مهمونی که بریم؟؟؟به جمع ما خوش
  آمدید…..”

  • Mani

   کا! ما همه اینو میدونیم که ملاها بیرون برو نیسن، ولی مو بهت قول میدوم موقش که رسید بلائی سرشون میریم که به گربه بگن ابوالقاسم. خداشون میاریم جلو چشمشون.
   دمت گرم!

   • Musiclove538

     damet garm mandana !!!! ye chiz man behesh ezafe konam !!!zamanesh mirese ke tamame emamzade ha toon ro be toalite omoomi tabdil konim ba akhonda ro az sar dareshon ba aks avizan konim ba dorood be hame vatan parasta

    • Mani 13

      همشری عزیزوم!
     دمت گرم! خوشحالوم کردی که برام جواب نوشتی.
     اونروزی که گفتیم حتماً میرسه، اونوقت نشونشون میدیم که موضوع از چه قراره!!!
      مواظبِ خودت باش.
     قربانت، مانی

 • Noosheen

  از کجا معلوم که علی که انقدر خشونت  طلب و بد دهن بوده و آدمکشی را هم که از یازده دوازده سالگی اش تمرین کرده بوده  و مهندس شده بوده , فاطمه را زیر مشت و لگد نگرفته باشه و نکشته باشه ( همانطور که خودتان هم نوشتید , فاطمه از شوهرش علی بارها به پدرش شکایت هم کرده بوده ) ؛
  چون فاطمه را شبانه میبرد دفن میکند ,یعنی فاطمه را انقدر کتک زده که مرده و بعد هم در تارکی شب اورا دفن کرده

  • alvand

    اینجاست که این جمله به ذهن میاد.خفته را خفته کی کند بیدار.بیچاره ببین به چه کسی پناه میبرده.معلوم نبوده از زبان در دهانش کردنهای پدرش به قول حدیث نبوی که بوی بهشت را از دهانش استشمام میکرده به چه کسی پناه میبرده؟به آنی که پدرش محمد را به گفته پدرش به پیامبری و اسوگی برگزید!؟ طفلک بی پناه… تازه این پیغمبر دختران دیگرش رقیه و ام کلثوم رو هم یکی پس از دیگری داده بود عثمان ترتیبشان را میداد تا جاییکه زیر مشت و لگد آن جانی به نام عثمان جان داده اند و پدر بزرگوارشان! با لذت به تماشا نشسته است!! نکته اینجاست که این عمل فقط از یک ناپدری دور از شئون انسانی و عقده ای برمی آید،ناپدریی که به غیر از خدیجه بازرگان که در استخدامش بود از دیگر خیل عظیم زنانش صاحب هیچ فرزندی نشد،حال آنکه بسیاری از آن زنان قبل از محمد از شوهران خود فرزند داشتند…چه شدیدالاثر بوده از شدت فقر به بردگی یک زن متمول و قدرتمند عرب درآمدن، که جان حس تحقیری در وجود پر از خشمش برانگیخته که بعد از ادعای پیامبریش از هیچ کوششی در تحقیر زن و برده مردان قرار دادن وی فروگذار نمیکند و حتی دختران این همسر قدرتمندش را نیز به کنیزی دست پرورده های عقده ای و خون آشامش می سپرد تا انتقام خود را در قالب یک ناپدری بیش از پیش از دختران خدیجه گرفته باشد و با اشاعه افکار ضدبشری تا ابد زن را اسیر و برده مرد قرار دهد باشد که اندکی از خشم و عقده های فروخورده اش فرو نشیند.

   چشم خردت را باز کن ای انسان که نام برترین موجودات عالم را برازنده خود میدانی ولی…

  • سید مصطفی عبدالزهرا

   یعنی خاک برسرتون آدمای بی سواد هیچی نفهم مفت خور. این همه تو این مقاله زر زدی بدون سند، بدون مدرک معتبر، اصلا سند و مدرک نداشتی ارائه بدی که معتبر بودن یا نبودنش مشخص بشه. دوما دروغ گفتن خیلی راحته به راحتی آب خوردن. دهنتو باز کردی هر گوهی می خوای می خوری بی سواد.شما که دوست داری زنت لخت و فاحشه باشه به دیگران چکار داری؟ شما شدید مدافع حقوق زنان؟!! اینکه زنت آزادانه با مردای دیگه ارتباط داشته باشه و لخت بگرده و چندتا طوله از همسایه هات پس بندازه این دفاع از حقوق زنه؟!!!!! آره؟!!! یه حرفم با این زنیکه به نام نوشین که نظر اول رو داده: از کجا معلوم اون وقتی که نطفه نجس تو بسته می شد بابات رفقا و دوستان و اقوامشو برای گائیدن ننت دعوت نکرده باشه تا تو رو تو شکم ننت کار بذارن؟؟ ها؟ کی می دونه؟؟ من که شک ندارم.

 • aman

  وقتیکه مجاهدین در افغانستان پیروز شد.در ولایت سمنگان افغانستان مجاهد بنام مولوی قدوس والی مقرر شده او هفتاد سال داشت ریش نورانی داشت.فامیل یک جوان او را به احترام جهادش و والی بودنش به خواستگاری به خانه یک شخص فرستاد .مولوی صاحب پذیرفت و درحویلی دختر رفت چشمش به دختر خورد که در حویلی بازی میکند.او از نظرش گشت همان روز ان دختر نو جوان را برای خود  زن چهارم گرفت و طوی بزرگ بر مردم  داد و صدا گوسفند کشت.تا اینکه مولوی صاحب را یک مجاهد صاحب دیگر کشت. و دختر با استفاده از فرست به به کمک پدرش  شهر دیگر رفته شوهر جوان نمود

 • Shahryar

  درود.برای اولین بار بود(دست کم برای من) که اظهار نظراتی اینچنین در رابطه با اسلام و بزرگان این دین میبینم،واقعیات محض این دین خودبخود می تواند محرک افکار در جهت انزجار از آن شود.پیشنهاد میکنم”نکند از هول حلیم در دیگ افتید!”.

 • Reza Jak2011

  لعنت بر تو وهابیه کثافت . ای یزید پرست این اطلاعاتو از کجات در میاردی ؟ بجای توهین و بی احترامی به ادیان و مذاهب دیگران اونم در چنین روزهای مهم بشین یه کم بخون و دنبال اطلاعات مفید باش و جیزی که میگی با سند و مدرک بگو لاشی…
  در مورد زندگی حضرت فاطمه(س) بخصوص تولد و ازدواج هیچ اطلاعات دقیق وجود نداره.
  طبری از قول عباس نقل می‌کند که:«فاطمه در سالی متولد شد که قریش مشغول ساختن خانه کعبه بودند و در آن هنگام پیغمبر در سن ۳۵سالگی بود.»هر چند در صورت درست بودن این تاریخ، سن ازدواج فاطمه بالاتر از ۱۸ سال نشان داده می‌شود که این امر در سرزمین عربستان در آن دوران، غیر معمول به نظر می‌رسد. منابع اهل تشیع زمان تولد او را دیرتر از این تاریخ و بین ۲ یا ۵ سال پس از وحی اولین آیه‌ها (بعثت) عنوان می‌کنند.

  • MANDANA

   ممکنه بی زحمت کمی هم در مورد وهابیه توضیح بدهید.
   ضمناً یعنی در ضمن اگر اطلاع دارید لطفا سن همسر حضرت محمد ( ص ) ، که گویا عایشه نام داشت را برایمان مرقوم بفرمائی و اخرین درخواستم اینست که علت طرد عایشه از طرف ما شیعیان مرتضی علی ( ع ) چیست؟
   ماتمسِ دعا

   • شاهپور

    عایشه نگون بخت هم قربانی قوانین ضد انسانی اسلام شد و در ۷ سالگی به عنوان برده جنسی به محمد زنباز داده شد و از زندگی انسانی ساقط گردید.

   • alvand

     عایشه هم مثل زهرا قربانی عقده های زن ستیزانه بود و بس . منتها چون او جسور و دلاور بوده و مثل زهرای طفلک، بیمار و ناتوان نبوده است و اقدام به دفاع از حقوق خود با کلام و عمل نموده است مورد تایید شما شیعیان که کاسه داغتر از آش هر دم در دستتان است،قرار نگرفته است.عایشه ای که همسر محبوب پیغمبرتان بود و علیرغم هرگونه رخدادی هم با یاری آیات به حمایت از عایشه محبوب و در بند اسارتش پرداخته و نتوانست تا پایان رندگیش از وی دست بکشد.

    در ضمن شیعه یا سنی مساله تهی مغزی است و مساله به اسارت کشاندن انسانهایی چون شما با وادار کردنتان به دست و پا زدن در منجلاب بحث شیعه و سنی است،کلاه گشادی که خیلی وقت است بر سر کوچکتان نهاده شده تا چشمان کم بینایتان به کل نابینا شود و نه جرات و نه خرد و نه یارای دست بلند کردن و کنار زدن این کلاه گشاد را از جلوی چشم خویش داشته باشید.کلاهی که بر سر مغز معیوب و بیخرد کشیده شود توسط هیچ دستی قابل جابجایی نیست. و مساله اینست…

  • نسل سوخته

   سلام بر تو شیعه گوگولی مگولی و پیرو امام گرانقدرت علی و نواده بزرگوارش نقی.
   امیدوارم بخاطر اینهمه ولایت پذیری تو خود نقی در استخری در سامرا با انگشت مبارک شما را متبرک نماید.
   نقی پرست.

  • Musiclove538

    to ke etelat dari az sene ayeshe ham baraye ma bego

  • alvand

   هرجا به کار فریبکاران و فریب خوران نمیاد “اطلاع دقیقی از آن زمان موجود نیست” ولی وقتی پای بهره کشی و نفع شخصی این فریب خوردگان و فریب کاران به میان آید نام احادیث و روایات معتبر و متواتر میدرخشد.وای بر بیخردی و تهی مغزی که هیچ رخدادی خطرناکتر از آن بر جامعه بشریت رخ نداده است.

 • Somebody

  حالا نگارنده با گفتن این آسمان و ریسمان میخواد حق فاطمه را از محمد و علی بگیرد؟ احتیاجی نیست لجنزار هزار سال پیش را به هم بزنید که ماهیت ادیان و کذب بودنشان را برملا کنید. حال را دریابید, این که زیلیون سال پیش چه کردند و چه بلایی سر هم آوردند مشکلات امروز را حل نمیکند. به دنبال راهی باشید که بر سطح آگاهی, درایت و استدلال انسانهای امروز اضافه کنید. انسان که آگاه باشد به دامن گنداب مذاهب پوچ و دروغی نمی افتد. اولین سوالی که من پرسیدم وقتی داستان شما را خواندم این بود که نگارنده این داستان را از کجا پیدا کرده و اینقدر با اطمینان از فاطمه قصه می نویسه! درست مثل همان قصه های بی سروته که ملاها تو روضه هاشون میگن که اشک مردم ساده را در بیارند. 

  • Craftwerkagg_11

   درود بر شما دوست عزیز با این استدلال محکم و گزنده تان .بسیار عالی نتیجه گیری نمودید .درود بر شما

 • Xoramdin

  Dustan, lotfan be manaye esme fateme tawajoh bekonin: mohammad esme dokhtar e khodesh ro “beche az shir joda shode shotor gozashtae. Eyn ast erzeshe farzand dar barabreh padere arabe mosalman..

 • Beheshtevahdat

  سلام
  مطلب خیلی بی پایه واساسه
  لطفا منابع معتبری که این وقایع تاریخی رو ازش آوردین اعلام کنین
  در مورد ازدواج فاطمه در ۹سالگی هم باید گفت که در عربستان قدیم رشد دخترها زیاد بوده که در ۸سالگی به بلوغ جنسی می رسیدند و روایتی هست که فاطمه در زمان ۹سالگی از لحاظ فیزیکی عین زنان ۲۰ساله بود.نمونه این مسئله در فامیل ما هم هست که دختر ۱۵ساله عین زن ۲۵ساله به نظر می آید ودر همان سن ازدواج می کند.

  نکته بعد:
  وقتی ابوبکر،عمر وچند تنی دیگر به خواستگاری فاطمه آمدند،فاطمه زهرا خود به صراحتا پاسخ منفی داد ودر مورد خواستگاری علی سرخ شد وپاسخی نداد.این نشانه چیست؟

  • نسل سوخته

   شما فرمودید فاطمه سرخ شد!!!!!!!
   لطفا دقیقا بفرمایید کجای ایشان سرخ شد.
   اینکه میگید زنان اون زمان هیکلشون درشت بوده و هرکدوم واسه خودشون کینگ کنگی بودن پس حتما مردهای اون زمان گودزیلا بودن؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
   بعد بلوغ تنها جسمی نیست کسی که هیکل درشتی داره دلیل نمیشه از نظر روحی آماده باشه.
   بچه ۹ ساله بچه هست حالا میخواد در زمان قلقله میرزا ۹ سالش باشه میخواد سال ۲۰۱۲٫
   بچه ۹ ساله باید بچگی کنه نه شوهر داری.

   • Mani

    اخه جوون تو چکار داری که کجای حضرت فاطی خانوم ( ع ) سرخ شد. ادم مسلمون که به والده اقا ماشالله امام اول یعنی حضرت امیر المومنین، مشهور به علی ُپر زور؟! کاری نداره. 

    • نسل سوخته

     مانی گرامی من به اشتباه فکر کردم کاربر(بهشت وحدت)
     نوشته بی بی ۲ عالم سرخ شد.
     اما بعد که دقت کردم ایشان نوشته اند ساغی کوثر سرخ شد شاید هم منظورشان سیخ شد بوده.
     آقا یا خانوم بهشت وحدت لطفا موضوع را برای من بشکافید و دقیقا بگویید آن شب چه شد؟
     آیا سیخ شد یا سرخ شد؟
     و دقیقا مکان سرخ شدگی یا سیخ شدگی را بفرمایید؟
     آیا نوک کلاهک حضرت از اول سرخ بود یا بعدا سرخ شد.
     به هر حال اینها مطالبی است که خواننده را به اشتباه میندازد و اورا کلافه میکند.
     امیدوارم من را در این مهم راهنمایی کنید.

     • Mani

      هم نسل عزیزم،
      جواب بسیاری از سوالات شما در توضیح المسائل ۳۳ سال تالیفِ حجت الاسلام و المسلمین شادروان
      علی دشتیِ جنت المکان، قابلِ دسترسی می باشد.
      ملتمسِ دعا و ارادتمند،
      مانی

  • Musiclove538

    to khodet madraki dari ke fateme dar 9 salegi jose zanan 20 sale ro dashte !!!oonvaght fateme shoma hamoon fati fil kos ham laghab dashte va soale dige einai ke agar ham jose bozorgi dashte aya be boloughe aghli ham reside bood !!! sorkh shodan fateme mitone az tars bashe khodet kolahe khodet ro ghazi kon ali arab bod ghatel va khar ye bache 9 sale vaghti mibinatesh che hali bayad behesh dast bede

 • کورش کاویانی

  اینکه ما فکر کنیم اسلام به محض ظهور موفق شد که قوانین بربریت را بر جامعه “عربستان متمدن” حاکم کند ،سخت اشتباه رفته ایم.

  دقت کنید به حرف‌های سلمه دختر پادشاه عربستان ، میگوید اگر زنان اعراب آن زمان مجبور بودند با مردان بیرون روند ( دلیلش قوانین اسلام نبود !) چون راهزنان حمله میکردند و زنان را می‌‌روبودند ، نه اینکه شریعت اسلام آنان را مجبور کند یعنی‌ این خواست خود زنان بود که مردی همراه او باشد.

  توجه کنید که بیشتر فامیل و نزدیکان حتی حضرت محمد و بیشتر زنان او تا زمانی‌ که زنده بودند اسلام نیاوردند و این حرف محمد خطاب به عمر هست که ” زنان ما این دنیا را انتخاب کردند و ما آخرت را ” !

  در زمان ظهور اسلام و حتی تا سال‌های بعد از آن زنان پوشش کاملی نداشتند و بیشتر موقع عورت آنان بدون پوشش بود، قوانین زن ستیزانه سپس در طول صد‌ها سال به مرور حاکم گشت .

  در بین اعراب هم مرسوم بود و هست که دختران خود را با یکدیگر بر طبق قوانین قبیله‌ای مبادله میکردند.

 • Abazarghafary

  همه عالم ، پی معرفت و علم و صنعت بودند …ما ، نشستیم گریان و عبادت کردیم //همه از  بندگی و امتی برگشتند آقا شدند …. ما به دست خودمان به عقب عودت  کردیم //غربیان در پی تسخیر فضا و رونق علم … ما دست به خایه میان رکعت دو و سه شک کردیم  //اسپینوزا و کانت و دکارت را دیدیم ولی … کس خلانه رجعت به امام  امت کردیم //ان قاتل عظما ، که خمینی نامش بود ….بر تخت امامت  بنشاندیم  و به به کردیم //هر فرضیه ای که علم و بیگ بنگ گفتند …ما به عشق محمد و پنج تن ال عبا  رد کردیم // با   روشنی لامپ ،صلوات بر محمد گفتیم … بر ریش ادیسون خندیدیم و اصرار به حماقت کردیم // با  کوفتن زنجیر و قمه در روز عاشورا …جفتکی به تمدن زدیم و راهش را سد کردیم // در عصری که زنان مدیر و رهبر و شاه هستند …ما به دیدن عجوزه های چادری عادت کردیم //ما نه تنها به خود و  همه خلق جهان ..که به چند نسل، بعد از خود هم بد کردیم // 

  • شاهپور

    این همه که فرمودی همه از جهالتی است که اسلام به این ملت تحمیل کرده و آخوند مبلغ و نگهبان جهالت

 • Ali

  khafeshid ba in charandiattttttt

 • M Emanbaba

  توهین به اعتقادات مذهبی ادیان ومذاهب رانپسندیدیم خودم مسیحی هستم

  • نیکو

   من یک ایرانی هستم و متاسفم که برخی هموطنان من به اسم آزادی بیان به دین و اعتقادات تعداد زیادی از هموطنانشون توهین میکنند

 • نادر

  با سلام. کسانیکه پیگیر سند ومدرک هستند میتوانندیکشب از ایام دهه فاطمیه در مجالس هریک از علما وفضلا که مورد تائیدخودشان است حاضر شده تا اززبان ایشان شرح این قصه پرازغصه را بشنوند! خواندن صدها عنوان کتاب پیشکش شما!. فقط توجه فرمائیدوقتیکه حرامیان انشب کذائی به درخانه حضرت علی امدند تا اورا برای بیعت با عمراجبار نمایندفاطمه زهرا پشت در پاسخگو بود وانهاخشونت کرده وبالگد به درب کوبیدند ودر به شکم حامله حضرت خورد وهمانجا خونریزی کرده ووفات(شهید)شدند.مولا علی گشاینده قلعه خیبر در منزل نشسته وشمشیر ذولفقاررا برزانوداشتند! این شیر خدا که بخاطر بی ادبی جوانی یهودی به زنی مسلمان غیرتی شده ودر یکروز هفتصدنفر از یهود را گردن زد! چرا انشب به دفاع ازهمسرش ودخت عزیز پیامبراکرم تعصب نکرده وذولفقار از نیام برنکشید؟؟!. گرچه بعدا هم به بیعت با عمر گردن نهاد !!! .

  • Ramin

   ایا فکر نمیکنید که از این اتفاق ناگوار، بهتر است فیلمی درست شود که اتفاقات صدر اسلام را به محض دید همگان دراورد، مطمعننا بسیاری از اهالی ادیان دیگر به اسلام مبین خواهند گروئید. انشاالله!

  • Musiclove538

    touye ayame fatemie ye seri koso sher migan ke arzesh shenindan nadare be palouye shekaste fati fil kos ghasam

  • سهراب

    آنموقع دیگر یال و کوپالش ریخته بود و از ترس جان مخفی شده بود در ثانی در اسلام زن ارزشی نداشت که به خاطر او خودش را در خطر اندازد.بسیاری از شهامتها و دلاوریهای منتسب به علی نیز ساختگی و دروغین است صرفآ برای تحمیق امت حزب الله و عوام زودباور

 • Gh1369

  تو وهابی بی شرف چه میدانی از ناموس خدا حضرت زهرا که اینگونه صحبت میکنی تو حق نداری اسم حضرت زهرا را بر زبان نجست جاری کنید وای به حال انانیکه دلشونو به اینا خوش کردن که کشور نجات بدن اینا کسانی هستند که نعوذوبالله در مورد ناموس خدا این چنین صحبت میکنند اگر روزی دستشان به ناموس ما برسد چه کار می کنند ویل للمکذبین
  با ولایت زنده ایم تا زنده ایم رزمنده ایم
  اللهم عجل لویک الفرج

  • Mani

   برادر محترم لطفاً کمی بیشتر در رابطه با حضرت زهرا ( س ) که حضرتعالی از ان بانوی گرامی بعنوان ناموسِ خدا، نام برده اید، توضیح بفرمائید. 

   • Skk1345

    ااین نا موس خدا را از کجات در اوردی . تا انجا که من می دانم خدا تنهااست و خوار مادر و زن و بچه نداره . حالا واسه جواب یه چیز کشکی بگو . مثلا بگو  ام بنی اللله  است  عربی بگی مقبول می افتد .   کشک

    • Mani

     خانم و یا اقای محترم،
     متاسفم که شما دقتِ لازمه را بکار نبرده اید.
     کامنتِ من مشخصاً! یک اعتراض و انتقاد به اولین کامنت گذارِِ این مبحث، یعنیGh1369 می باشد.
     من در زندگیم بیاد ندارم که چنین مزخرفاتی
      را بکار برده باشم.
     امید انکه شما  از این به بعد توجّه بیشتری مبدول
      دارید و از توهینِ بی علت بپرهیزید.
     با احترام،
     مانی

  • نسل سوخته

   ناموس خدا.هههههههههههههههه
   تو دیگه تو چه دنیایی سیر میکنی !!!!!!!!!!!!!!

  • Musiclove538

    baba to mage namos dari aghaye gh1369 !!!!age hm dashte bashi dare too dubai kos mide

 • Mamnooni

  سردبیر محترم لطفا نسبت به مسائل اعتقادی احترام بیشتری قائل شوید ….

  برای شاد کردن چند نفر غافل درست نیست به صاحت مولا علی هتک حرمت کنید …
  شما باید این موارد را بدانید !!!

  • Arman

    ولی مسلمانها اجازه دارند به همه و همه توهین کنند و تهمت و افترا بزنند ،
   این حق شماست ها ! بنازم به این منطق, ولی بدانید زمان این چرندیات بسر
   آمده و این دین ( حزب سیاسی ) با سقوط این رژیم به زباله دان تاریخ واصل
   خواهد شد و شما مسلمانها هم دیگر نخواهید توانست  کاری از پیش ببرید ، مردم
   ایران دیگر آگاه شده اند و همگی بیصبرانه انتظار آنروزی را می کشند که شما
   را با آن دین کذایی تان برای همیشه از خاک پاک ایرانزمین بزدایند ، منتظر
   آنروز باشید که حتمن خواهد آمد .

  • MR

    کس خول اینجا داریم می رینیم تو اعتقادات!!!! خبر نداری!!!!

 • Nazi9921

  ناموس خدا ؟ چرا شما مسلمونا فکر میکنین خدا فقط مال شماهاست ؟ ببخشید مریم و آسیه هم ناموس خدا هستند یا نه ؟ خدا مگه ناصر ملک مطیعیه که ناموس و این چیزا داشته باشه ؟

 • ensan

  lotfan az  behesht  dar  eslam benevisid ta  mahiat e  in  eslam e kasi fe  mohamadi  bishtar roshan  besh e

  • Ali

    خواهر مادر همتون رو سگ بگایه که به محمدو ال محمد وعلی وال علی جسارت نکید کثافت ها سگ های سنی و وهابی………

   • Mani ۱۳

    سگ همان کاری را که گفتی، اول با خواهر و مادر خودِ کثافتت و بعد با خواهر و مادر محمّدِ منحرف و ال محمد و علی( خر زور و گردن زن ) و ال علی، بکند.
    بدبختِ نادان!!! سنی و وهابی هم که مثل شما شوتِ شوتند.
    مانی ۱۳

 • mohammad

  خطاب به دوستانی که میگن فاطمه خانم در نه سالگی خیلی درشت اندام بوده و کاملا به بلوغ رسیده باید بگم که تکامل انسان در طی چند میلیون سال تغییر چشمگیر داره و نمیشه گفت که اعراب هزار و اندی سال پیش دخترانی عظیم الجثه داشتند، این توجیهات و هزاران توجیهات بیفکرانه دیگر فقط برای اینه که اسلام رو خوب جلوه بدن اما با کمی فکر میشه واقعیت رو فهمید خواهشنا فقط کمی فکر کنید.

 • Musiclove538

  baba dige khaste shodim enghad az in eslame tokhmi baramoon roze goftan!!!!va az akhondaei ke moratab raje be in jende mendeha sohbat mikonan manzooram fateme ya zeynab ya khadije ya in koni mooniha mesle mohamad va ali baba jam konin kase koozaton ro ridam be ghabre har chi emame ba aba va ajdadeshoon !!!oun mohhamade lashi vaghti ba dokhtare 9 sale ezdevaj mikone hagheshe ke hamin bala dar 9 salegi sare dokhtaresh biad

 • Musiclove538

  bebinid in ham akhonde roze khoon ke sangesh ro be sine mizanidhttp://youtu.be/s3wRQaprTxo

 • Musiclove538

   http://youtu.be/s3wRQaprTxo

 • lale

  کسی که به خانواده خود رحم نمیکند می خواهید که به مردم رحم کند!؟ واقعا چطور خدای گانگستر ظالم و مخوف ساخته محمد را می توان پرستش کرد؟!!!

 • Meraj313

  ببین تو هر کی که هستی باش من نیومدم اینجا چیزی بنویسم مثل خودت که افراطی هستی همه چیز رو از ریشه بزنم بعد بهت فش بدم نه واسه این نمینویسم. صد در صد آدمهایی مثل شما یا سنی هستید از اون افراطی ها یا از اون دسته آدمهایی هستین که از این آخوندها زده شدین. نفهم تو آدمیکه ۱۰۰۰ سال پیش زندگی میکرده اومدی قدرت بدنیش همه چیزیکه به جسمش مربوط میشه رو با آدمیکه الان زندگی میکنه و هر چی میخوره آت آشغال و مصنوعی هستش با آدمیکه اون زمان خوردنیاش همش سالم بود از لحاظ بدنی قدرتمند تر از الان و فردیکه از نژاد عرب بوده و عرب از نظر نژاد وهیکل از ما بهتر هستند مقایسه میکنی. دوم هر حرفیکه میزنی واقعا سند داره یا از خودت بافتی و خورده آدمایی نفهم تر از خودت میدی بچه جون هر چیکه میگی باید طبق سند بگی اونم سند واست میارم از کتاب همین سنی هایی که ضد اسلامند که حق با علی بوده نا با عمر و ابوبکر و عثمان. همش تقصیر این آخوندها هستش که مردم رو با این اعمالشون از دین زده کردند اون طرفم یهود میاد آدمهایی مثل شما رو خر میکنه واستون تبلیغات میکنه از یه جایی بهتون ضربه میزنه نفهمین از کجا خوردین برو برو دیگه از این چرت و پرتا نباف.

 • Ahadi_yasamin

  ببندین دهنتونو آی بچه مسلمونایی که به ناموستون توهین کردن چرا خفه شدین چرااااااااااااااااااااااااااااااااا؟یا زهرا خودت به دادمون برس با این قومی که دارن به تو و پدرت و خاندانت توهین میکنن آره محمد ضد زنه که باعث شد دیگه ناموستونو زنده به گور نکنن آره شما خوبین که زناتون مال دیگرانن ضر مفت نزنین حضرت علی خودش حدیث داره واسه مردایی که زناشونو میزنن هزار بار لعن و نفرین فرستاده بس کنین دروغ گفتناتونو بس کنین

  • علی

   ماشاالله آبجی. خدا حفظت کنه که غیرتت شرف داره به خیلی از مردنماها.

 • baran

  این اراجیف چیه واسه خودتون ساختین . نژاد عرب نژادیه
  که دخترانش توی سن پایین به بلوغ می رسن و همین الان هم شما یه دختر ده ساله ی عرب
  رو با ایرانی نمیتونین از نظر هیکل و رشد مقایسه کنین. بعدش هم حضرت فاطمه
  خواستگارای زیادی داشته و اگه به گفته ی خود شما پیامبر برای ازدواجش تصمیم گیرنده
  بوده اونو به یکی پولدار تر میداده نه حضرت علی! پیامبر فقط موضوع ازدواج رو با
  حضرت فاطمه مطرح می کرده در مورد خواستگارای دیگه حضرت فاطمه روشون رو به نشانه ی
  مخالفت بر میگردوندن در مورد حضرت علی سکوت کردن. در مورد زایمان هم باید به
  اطلاعتون برسونم اون موقع مث الان این وسایل پیشگیری از بارداری مدرن که نبوده!
  اکثر زنا هرکجای دنیا همین طور با فاصله ی یک دوسال زایمان می کردن.