چرا در فرهنگ امروز ایران یک فرد دروغگو، شیاد و حقه باز را “بچه زرنگ” می خوانند؟ ۱۰

به قسمت تاریک دیگری از این دخمه سیاه و ویران گشته فرهنگ امروز ایران زمین نگاهی می کنیم؛ بدین قسمت که چرا در ایرانِ امروز دروغگویان و کلاه برداران و شیادان، مورد تشویق جامعه قرار گرفته و به جای طرد شدن از سوی اجتماع، لقب “زرنگ” ، “باهوش” ، و… را دریافت کرده و با افتخار به فریب دادن سایر هم میهنان شان ادامه می دهند؟

همگی به یاد دارید که در دوران مدرسه دانش آموزان باهوش، با استعداد و پُر کار از سوی سایر دانش آموزان مورد تمسخر، توهین و آزار و اذیت قرار گرفته و شکنجه می شوند اما دانش آموزان دروغگو، قلدر، زبان باز و ریاکار، بدون درس خواندن و زحمت کشیدن و از سوی دیگران مورد آزار قرار گرفتن، به آسانی دوران مدرسه را پشت سر گذشته و امروز سر کلاس های دانشگاه نشسته اند.

در سمت دیگر، دانش آموزان با استعداد و باهوش یا از مملکت فراری گشته و راهی کشورهای غربی شده اند تا بلکه شخصیت و دانش شان مورد احترام اجتماع قرار گیرد و یا در ایرن در حال هدر رفتن و زجر کشیدن می باشند. جامع مریض ایران بَد ها را “تشویق” و خوب ها را “تنبیه” کرده و می کند و فرجام آن تنبیه ها و تشویق های نادرست و بیجا، فضای ترسناک ایران امروز است که هر روز آن را با گوشت و پوست و خون مان لمس می کنیم.

فرتور زنده یاد محمد مختاری، یکی از کشته شدگان روز بیست و پنجم بهمن ماه سال ۸۹ را نشان می دهد. محمد مختاری، جوان بینوا و ناکام به دست «بچه زرنگ» های جامعه امروز ایران که عمومن از لات های پایین شهر تهران و یا دهات های اطراف می باشند، به قتل رسید. برای زنده ماندن در آن جامعه لعنتی باید تن به قوانین زجر آور بچه زرنگ ها داد و آزادی خواهان همواره جان شان را در راه شکستن این تابو، از دست داده اند.

فرتور زنده یاد محمد مختاری، یکی از کشته شدگان روز بیست و پنجم بهمن ماه سال ۸۹ را نشان می دهد. محمد مختاری، جوان بینوا و ناکام به دست «بچه زرنگ» های جامعه امروز ایران که عمومن از لات های پایین شهر تهران و یا دهات های اطراف می باشند، به قتل رسید. برای زنده ماندن در آن جامعه لعنتی باید تن به قوانین زجر آور بچه زرنگ ها داد و آزادی خواهان همواره جان شان را در راه شکستن این تابو، از دست داده اند.

در ایران پدران و مادران فرزندان خویش را از دوران خردسالی به دروغگویی وادار می نمایند؛ برای مثال کودکی دلش نمی خواهد به مدرسه برود و پدرش به وی می گوید: “نقش آدم بیمار را بازی کن، برات از دکتر گواهی می گیرم” و یا تلفن که زنگ می خورد به فرزندشان می گویند: “گوشی را بردار اگه با من (یکی از والدین) کار داشتند بگو خونه نیست” و هزاران مثال بارز دیگر که همگی آن ها را می شناسیم.

یک ایرانی که در آن جامعه رشد کرده و به سنین جوانی رسیده است، به دلیل دروغ های بسیاری که از دوران کودکی، خانواده و جامعه به وی آموخته اند؛ استاد دروغگویی، نقش بازی کردن، فریبکاری و حقه بازی است. البته این خصلت ها در یکی زیاد و در دیگری بسیار کم اند، ولی نگارنده امکان وجود ایرانی که دروغ گفتن بلد نباشد را به شدت رد می نماید. (منظور فردی است که در ایران رشد کرده و در آن جامعه بزرگ شده است)

اگر در جامعه ایران امروز، یک شهروند نتواند خوب دروغ بگوید، خوب نقش بازی کند و در کل شیاد خوبی نباشد؛ نه تنها قادر نخواهد بود تا حقوق شهروندی اش را حفظ کند بلکه حقش توسط سایرین که شیادان بهتری هستند، خورده خواهد شد؛ بنابراین ایرانیان روزانه در سطح جامعه آبدیده تر شده و هر روز مهارت شان در نقش بازی کردن و دروغ گفتن و شیادی بیشتر و بهتر می شود.

حتی نگاشتن این جمله نیز مایه شرم و خجالت است اما قانون جامعه ایران امروزی، همچون قانون جنگل می باشد که در آن قوی تر ها، ضعیفان را جویده، خورده، لِه کرده و باقی مانده شان را بر روی آسفالت خیابان ها تُف می کنند. در طی سه دهه گذشته با سانسور رسانه ها و مطبوعات و نبود و ممنوعیت خواندن کتاب های سودمند، فرهنگ ایرانیان با سرعت تمام به سمت دوران “پارینه سنگی” پیشروی کرده و شوم بختانه تفاوت چندانی با آن زمان ندارد.

حس همدلی و همیاری و نوع دوستی و کمک به دیگری و انسانیت در جامعه مان مُرده و احساس تشنگی برای دریدن دیگری، چاپیدن دوستان، فریب دادن هم میهنان، کلاه گذاشتن سر دوست و آشنا برای منفعت خود و هزاران اخلاق زشت دیگر جایگزین آن کردارهای نیکو گشته اند. به راستی آیا خط پایانی برای این همه بی اخلاقی موجود در جامعه ایرانی وجود دارید؟

جامعه ای چنین زهوار در رفته و از نظر فرهنگی ویران شده شهروندانی که دروغگویان، کلاشان، کلاه برداران، حقه بازان و در واقع دزدان بهتری هستند را تشویق کرده و به ایشان لقب “بچه زرنگ” داده است؛ پنداری که دروغگویی و کلاهبرداری “زرنگی” و مایه افتخار است که حال ما آمده ایم و آن فرد را به جای مجازات، تشویق کرده و “بچه زرنگ” می خوانیم.

فرتور پدر زنده یاد محمد مختاری، جانباخته راه آزادی را در حال گریه کردن نشان می دهد. به راستی محمد و محمد ها قربانی چه شدند؟ قربانی بازگشت به دوران طلایی امام؟ و یا قربانی قوانین عقب مانده اجتماعی که در آن رهبران مملکت همواره مردم را گول زده و ایشان را فریب داده و مایه رنج و اندوه شان را فراهم آورده اند؟ به هر طرف که نگاه کنیم، بدین قانون زشت «بچه زرنگ» بودن بر می خوریم، ایراد کار کجاست؟

فرتور پدر زنده یاد محمد مختاری، جانباخته راه آزادی را در حال گریه کردن نشان می دهد. به راستی محمد و محمد ها قربانی چه شدند؟ قربانی بازگشت به دوران طلایی امام؟ و یا قربانی قوانین عقب مانده اجتماعی که در آن رهبران مملکت همواره مردم را گول زده و ایشان را فریب داده و مایه رنج و اندوه شان را فراهم آورده اند؟ به هر طرف که نگاه کنیم، بدین قانون زشت «بچه زرنگ» بودن بر می خوریم، ایراد کار کجاست؟

“زرنگ” های واقعی مان در اروپا و آمریکا در حال آموزش و یا آموختن می باشند و در شهرهای محل زندگی شان شغل های آبرومندی دست و پا کرده اند اما “زرنگ های” وطنی و مانده در آن اجتماع، هر روز حال و روزشان خراب تر می شود و انسانیت در زندگی روزمرگی شان، بیشتر از پیش رنگ می بازد.

“بچه زرنگ” های مانده در وطن، قربانیان فرهنگ غلط یک ملت هستند که تفاوت میان بد و خوب را ندانسته و فرزندان شان را به جای آشنایی با کتاب و دانش و سرگرمی های سالم، از کودکی با دروغ و فریب کاری آشنا نموده اند. “بچه زرنگ” های ایران توانایی دیدن و درک زندگی را خارج از پیله ای که از بی اعتمادی به همه، به دور خود تنیده اند ندارند و این مشکل فرهنگی و اخلاقی هیچگاه به عنوان یک مشکل حیاتی مطرح نشده است.

حال به نظر شما چندین سال زمان لازم است تا بشود فرهنگ غلط یک ملت را درست و یک نسل رشد کرده با دروغ و فریب را متوجه اخلاق های زشت شان کرد؟ چه کسی و یا کسانی مسئول این عقب افتادگی سهمگین می باشند؟ آیا روزی واژه زرنگ، معنای راستین خود را خواهد داشت؟

 • ensan

  irad e  kar  injast   ke  har  ja  in  eslam e  KASSIF E mohamadi  pa migirad  drogh,fahsh,ghatl, va va va   doo chandan  mishavad

 • ensan

  doroogh, fahsha,passti,tariki, haja ke  in  eslame KASSIFE mohamdi  hast nadorosti  va tariki har rooz  bishtar mishavad

 • Heidiafshari

  no one in iran respect the law. when i was living there i was not respecting that either.the reason i respect it now is every one has to respect the law no matter who they are, otherwise if a newspaper finds out about the that they will let everyone know about it & then it is the authority who is responsible to answer & if he can not it will go all the way to the top.  as iranian says ” hay keshesh medahand”

 • liberaman

  iran ro ba majiq siah konid ostad ke in mamlekat az dast rafte hichgah be zamaane ghabl az enghelab bar nakhaahad gasht. Taa zamaani ke Akhunde kasif dar siaasat naghsh daashte baashe wa mardome khodforukhteye ghorsone bazicheye daste palide sepah ya basij mishavand raahe nejaati baraaye irani wa fahrang vojud nakhaahad daasht. Roozegaare badi dar entezaare iran ast ke mardom an ra be faramushi misepaarand. in Marhum goft: istaade mordanash beh az neshaste zistan ast. Agar mardome iran ingune fekr mikardand hal roozegaari behtar az in daashtim. walli moteasefaane hamantor ast ke miguid. Tars az mordan tars az shekanje tars az khaanevaade wa koshtare khanevade mardom ra be in rooz keshande ke hame ingune ke dolat wa rahbaraane dorughine mamlekat ra be fanaa midahand, amal konand wa khod jozvi az in dastgaahe kasife mazhabi beshavand. zende baad khaake iran, na mardome iran.

 • Mihman

  از اسلام و فرهنگ اسلامی (فرهنگ تقیه=دروغ) همان برون تراود که در اوست.

 • Iraneh Farda

  ریدم ریدم

  سهراب ارژنگ

 • Camellot_11

  ….بعد هم همین آخوندای جاکش پست فطرت برای بنده و امثال بنده قوانین و دستور العملهای اخلاقی رفتار و راه وروش کردار را مینویسند پفیوزهای بزک شده کثافت دکونتونوجمع کنید بیناموسای آشغال که جاکشهای شهر نودر برابر شما جرجیس پیغمبر ه .

 • pop

  با سلام
  این موضوعی هست که چندین ساله راجع بهش فکر میکنم گاه با دیگران  مطرح میکنم و لی به نتیجه ای نمیرسم
  تشابه مقالتون با بحثهای من با دیگران برایم جالب بوده این سفوط در قهقراست تخریب اخلاقی و یا بعبارتی سقوط اخلاقی جامعه ای؛اصلاحش به سالها وفت نیاز دارد
  جامعه ای که دروغگو را تشویق کرده و زرنگش میخواند و راستگو را تخریب  و هالویش میپندارد
  می اندیشم که فرزند۲ساله ام را چطور باید آموزشش بدهم تشویق به راستی و درنهایت واپس زده گی و یا دروغگویی و عدم صداقت و بچه زرنگ بودن/؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

 • Reza Dadgar2000

  به نظرم متن نوشته خیلی خوب بود و من به عنوان کسی که تو اون جامعه بزرگ شدم خیلی باهاش موافقم ولی چه ربطی به کشته شدن محمد مختاری داره ؟؟؟ با نظریاتتون زیر فرتور موافق نیستم  بچه لات های پایین شهر تهران یادهاتی ها چه نقشی در کشته شدن محمد داشتند ؟؟؟ 

 • Sahameddinghiassi

  چگونه شیادان در پس مردم عادی
  پنهان شده مردم عادی را سپر بلای خود می سازند.

   

  یک کارگر فلسطینی با یک کارگر
  اسراییلی چه کینه ای میتواند داشته باشد هردوی آنان بایست کار کنند وبا زحمت لقمه
  نانی بدست آورند. آنان نه غارتگر بوده اند و نه کینه ورز ولی سیستم برای غارت به
  آنان نفرت تزریق میکنند تا آنان بجان هم بیفتند و خودشان غارت کنند. مگر شیادان
  عرب که سوار ماشین ساخته شده از تلا میشوند حق ملتهای خود را غارت نمیکنند. ما مردم
  عادی را آنان آدمک کرده اند تا خودشان خوشه چینان سرمایه های ملی ما باشند. مگر این
  شیخ سعودی و یا سایر شیخان مثلا مسلمان نیستند که میلیاردها دلار سرمایه های ملی
  مارا دزدیده اند و بنام های کثیف خود در بانکهای بقول خودشان کافرستانها خوابانیده
  اند  جوانان مارا گول میزنند به نام بهشت
  واهی که در آنجا حوریان همیشه باکره در انتظارشان نشسته اند به میدانهای نبرد
  میفرستند و خودشان در کنار دلبران فتان بین المللی به عیش نوش می پردازند و کودکان
  مسلمان در فلسطین حتی آب ندارند که خودشان را تمیز کنند. آنان همه تقصیرها را گردن
  یهودیان می اندازند و آتش کینه و نفرت را بلند میکنند. مگر یک دانشجوی اسراییلی یا
  یک دانش آموز اسراییلی با یک دانشجوی فلسطینی یا دانش آموز آن کشور چه برخورد
  منافعی دارند که بایست باهم دشمن باشند. همانطوریکه هیتلر باری کاریها شوم خود پشت
  آلمانی ها مخفی شد تا مردم را به کشتارگاه ها بفرستد و بنامهای واهی بیگناهان را قربانی
  کرد. بیش از ۵۰ میلیون نفر قربانی افکار ابلهانه و غارتگریهای اطرافیان او شدند.

   

  انسانهای بد همه جا هستند ولی
  نبایست ما گروهی رامحکوم کنیم برای اینکه تعدادی انسان های بد در پشت آن گروه
  پنهان شده اند. درست مثل نفرت بین سیاهان وسفیدان که تعدادی انسان سفید بدخو و بد
  سیرت پشت همه سفیدها پنهان شده اند تا برده داری کنند. مگر حتی خود همان رهبران یا
  پیشوایان سیاه آفریقایی مردم خود را به دلالان برده داران نفروختند؟

  مردم طبقه متوسط و فقیر نگذارید که
  شیادان پشت شما پنهان شوند و شما را سپر بلا قرار دهند. اگر مردمان عادی با هم
  متحد شوند شیادان دینی  ملی محلی
  کشوری  اجتماعی و سیاسی نمی توانند برای
  غارت مردم مارا بجان هم بیاندازند.

   

  رهبران دزد فاسد غارتگر برای غارت
  سرمایه های ملی در باندهای بین المللی عضو هستند و سرمایه های ملی مارا که بایست
  صرف تحصیلات  رفاه درمان ایجاد کار شود می
  ربایند وبنامهای خودشان در بانکهایی میگذارند که بدست سرمایه داران عظیم شان و
  دزدان کلان گردانیده میشود. و بما گلوله های خریداری شده را هدیه میدهند مگر همین
  اینان نبوده اند که بدست ما خراسانیان 
  افغانان آریانا ها تفنگ دادند تاهمدیگر را قتل عام کنیم وبرادر کشی راه
  بیندازیم.  آنان با داشتن سرمایه های انبوه
  تعدادی از خود مارا بصورت آدمک ها مغز شویی کرده به جان همه ما میاندازند و خودشان
  در حمامهای بلور و ساخته شده از عاج غسلهای جنابت میکنند چرا خودشان برای همخوابگی
  با حوریان بهشتی جلوی گلوله ها نمی روند؟ تا کشته وشهید شده به بهشت بروند آنان
  حوریان زمینی را درو میکنند و بما وعده حوریان بهشتی میدهند.

   

  مشگل است که باور کنیم که آنان
  اعتقادی به دینها داشته باشند آنان از دینها به عنوان حربه برای نابودی ما طبقه
  متوسط و فقیر سو استفاده میکنند. سخت است که باور کنیم که این شیخان سوار ماشینهان
  ساخته شده از تلا به حضرت محمد یا قرآن و یا حتی خدا اعتقادی داشته باشند.  آنان این اطاعتها و اعتقادها را برای ما
  میخواهند و خودشان از این ایمانها آزادند. زیرا در حقیقت عکس آن عمل میکنند. زیرا اصراف
  و دزدی و غارت رشوه خواری در اسلام حرام است یا نه؟

  ما عوض مبارزه باهم که آنان
  برایمان برنامه ریزی کرده اند بایست با خود شیطانها مبارزه کنیم نه بامردمی با
  فرهنگی دیگر و یا دینی دیگر که آنان هم مثل ما اسیر همان شیطانها هستند. آنان هم
  مثل ما آدمک شده به آنان هم نفرت و دروغ و کینه های شتری تزریق شده است.  بیایید با پایان نفرتهای ساختگی دست شیادان
  باهم متحد باشیم و ریشه ظلم وفساد را برکنیم. یک درصدیهایی که سرمایه های ملی را
  در اختیار گرفته خونهای مارا می مکند وبجایش به ما نفرت و بی تفاوتی ظلم و فساد
  خودشان را تزریق میکنند تا ما آدمکهای آنان شده برای منافع آنان همدیگر را از بین
  ببریم.  بیدار شوید.