سیاه رنگ پلیدی و حجاب اجباری، مایه فلاکت مردم و درماندگی زنان ایرانست ۱۰

در زبان استعاره سیاه رنگ پلیدی و سمبل شیطان می باشد و حجاب اجباری برای مردم ایران جز فقر اجتماعی، فرهنگی و سنگسار و شلاق و برده داری جنسی به نام چند همسری و فحشای شرعی به نام صیغه، دستاورد دیگری به همراه نداشته است و همانطور که در یکی از مقاله های پیشین سیروس پارسا بدان اشاره شده؛ حجاب اسلامی دُمل چرکین عقب ماندگی و سبب آزار بانوان ایران زمین است.

در تمامی سمبل ها و کتاب های اساطیری و مذهبی حتی در قرآن مسلمانان (ویُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ-۱۶ سورة المائدة) و … رنگ سیاه رنگ تاریکی، ظلمت و به معنای پلیدی و زشتی افکار شیطانی و اعمال غیرانسانی است؛ پس این شما مسلمانان هستید که باید چادرهای سیاه از سر برگیرید و افکار شیطانیتان را پاک کنید.

فرتور یک عده زن مسلمان را با پوشش اسلامی نشان میدهد، گویی یک دسته کلاغ سیاه روی کابل برق یا شاخه درخت نشسته اند! این برابری و عدالت موجود در اسلام و همچنین نشان دهنده یکسان بودن زنان و مردان در احکام ننگین اسلامی است.!

فرتور یک عده زن مسلمان را با پوشش اسلامی نشان میدهد، گویی یک دسته کلاغ سیاه روی کابل برق یا شاخه درخت نشسته اند! این برابری و عدالت موجود در اسلام و همچنین نشان دهنده یکسان بودن زنان و مردان در احکام ننگین اسلامی است.!

و آیا چادری سیاه زنان را از تجاوز محفوظ خواهد داشت؟ و اگر چنین است چرا در زندان های ایران به دختران باکره پیش از اعدام تجاوز می شود؟ مگر نه اینکه پوشیدن چادر برای زندانیان زن سال هاست که اجباری می باشد؟ پس چرا چادر از تجاوز سربازان گمنام امام زمان و شکنجه گر متجاوز به زنان و دختران چادری در زندان ها جلوگیری نکرده است؟ و آیا چادری سیاه یا حجاب اجباری هرگز زنی محجبه را حتی در خانه خویش از تمکین یا تجاوز شرعی شوهرش یا کتک خوردن در امان نگاه داشته است؟!.

آیا چادری سیاه نجابت و پاکدامنی را به همراه خواهد داشت؟ اگر بله، پس چرا چادر برای زن معاون امام جمعه تویسرکان گلستان وسیله ای برای پنهان شدن و رو گرفتن از مردم بود تا به طور مخفیانه به خانه امام جمعه برای زنا رفت و آمد کند؟ آیا چادری سیاه نشانه خوبی و مهربانی و برتری است؟ پس چطور درندگان وحشی گشت ارشاد آن را بر سر می کنند و به زنان و دختران میهن من چون دژخیمانی سنگدل یورش می برند؟

در این ویدیو بهرام مشیری در رابطه با تابو شکنی گلشیفته فراهانی و همچنین تاریخ آزادی خواهی زنان ایران سخن می گوید.

آیا چادر سیاه زنی مسلمان به زندگی خانوادگی او استحکام بخشیده و به او ارزش و احترام بیشتری می دهد؟ پس چطور قاون نکبت بار چند همسری (برده داری جنسی مذهبی) و صیغه (روسپیگری شرعی) و کتک زدن زنان و همخوابگی اجباری یا تجاوز به نام تمکین در خانواده های مذهبی رواج بیشتری دارد؟!

آیا چادر سیاه زنان فرهنگ و تکنولوژی و حقوق متعالی برای زنان در آن جامعه به همراه می آورد؟ اگر چنین است جامعه ای مذهبی را نام ببرید که به وجود آورندگان تحولات بزرگ علمی و تکنولوژی و اقتصادی و فرهنگی و هنری اش زنانی چادر پوش بوده باشند و آیا چادری سیاه زیبایی و آراستگی را به همراه خواهد داشت؟ پس چرا زیباترین زنان جهان بی حجاب هستند؟!

آیا چادری سیاه یا حجاب اجباری به اقتصاد یک جامعه کمک خواهد کرد؟ که اگر چنین است چرا میدان نقش جهان اصفهان و تخت جمشید شیراز و… از صدای هیاهوی خنده و شادی مغازه داران از معامله با توریست هایی که از تمام جهان به ایران هجوم آورده اند خالیست؟ مگر نه اینکه بعد از انقلاب به دلیل اجبار حجاب و حکومت فاشیسم مذهبی مغازه داران و هتل داران و فروشندگان و صنایع دستی ایران و…ضرر اقتصادی بسیاری متحمل شدند که در حقیقت کمر اقتصاد ایران را شکست؟

چادر سیاه برای من تداعیگر زنان بد سرشت بدطینت صیغه ای است که با مردانی هرزه و شکنجه گر در ماشین های گشت ارشاد تمام روز به پرسه و ولگردی در خیابان ها مشغولند، بدون اینکه تحصیلات یا کاری مفید در جامعه داشته باشند.

زنانی که سرشار از عقده ها و کمبودها و تحقیرهای مذهبی و فقر فرهنگی هستند و بیشتر از خانواده هایی نابسامان که پدری چند زنه یا مادرانی صیغه ای داشته اند متولد شده اند و چون کرمی حقیر در تاریکی حجاب پناه جسته و درمان عقده ها و کمبودهای روانی و فقر فرهنگی خود را در حمله به هموطنان خسته ای می دانند که در کورسوی فاشیسم مذهبی، زندگی شادی را در رنگ و شکل لباس های شان جستجو می کنند.

این هم از پلیس و نیروی انتظامی مملکت که به جای دستگیری دزدان و قاتلان و قاچاقچیان و تأمین امنیت شهروندان، مشغول بررسی حجاب بانوان ایرانی آن هم داخل ماشین شخصی شان است. دیروز فقط در خیابان ها با بی حجابی برخورد می کردند، امروز به داخل ماشین ها ی مان سرک می کشند، اگر اعتراضی نکنیم، باید منتظر باشیم که فردا، در هر خانه ای یک مأمور حجاب زنان و دختران مان را بررسی کند.

این هم از پلیس و نیروی انتظامی مملکت که به جای دستگیری دزدان و قاتلان و قاچاقچیان و تأمین امنیت شهروندان، مشغول بررسی حجاب بانوان ایرانی آن هم داخل ماشین شخصی شان است. دیروز فقط در خیابان ها با بی حجابی برخورد می کردند، امروز به داخل ماشین ها ی مان سرک می کشند، اگر اعتراضی نکنیم، باید منتظر باشیم که فردا، در هر خانه ای یک مأمور حجاب زنان و دختران مان را بررسی کند.

آیا رنگ سیاه حجاب، رنگ فاشیسم مذهبی و ترس و خفقان و حقوق از هم دریده شده زنان و برده داری جنسی مذهبی به اسم چند همسری و صیغه یا فحشای شرعی و رنگ آن مسلمانان خردباخته ای نیست که کُرور کُرور هموطنان مرا به دلیل داشتن اعتقادی یا فکری متفاوت، به زندان و شکنجه گاه و تجاوز و جوخه های اعدام کشانده اند؟

آیا سیاه رنگ شیطان نیست؟ چون رنگ سیاه چادر برای من یادآور سنگسار و شلاق و بوی عرق زنان گشت ارشاد و چهره های منفور و آکنده از نفرتشان است که چون حیوانی درنده حمله می کنند و یا نگاه مردانشان که در حالیکه با خشم به ما می نگرند، گویا در ذهن پلیدشان لحظات تجاوز به بدن نیمه عریانان مان را تچسم می کنند!

فرتور زن ستیزی اسلامی را به روشنی بیان می کند، تنها مسلمانان هستند که زنان و همسران خویش را به چشم قوری، صندلی و دیگر وسایلی که خریده اند و در خانه شان موجود است نگاه می کنند. فرتور آثار خانم شادی غدیریان می باشد.

فرتور زن ستیزی اسلامی را به روشنی بیان می کند، تنها مسلمانان هستند که زنان و همسران خویش را به چشم قوری، صندلی و دیگر وسایلی که خریده اند و در خانه شان موجود است نگاه می کنند. فرتور آثار خانم شادی غدیریان می باشد.

آیا رنگ چادری سیاه یادآور شکنجه گران متجاوز قاتلی نیست که مونا محمودنژاد و دکتر زهرا بنی یعقوب و ترانه موسوی و الناز بابا زاده و… را دستگیر کردند و کشتند؟ هرگز رنگ سیاه مانتو یا روسری یا چادر حکومت اسلامی مرا از متلک و دست درازی و تجاوز نامردانی بی فرهنگ که در دامان حکومت مذهبی تربیت شده اند مصون نداشته است!

نگاهی گذرا به رشد درصد بالای تجاوز به زنان و حتی مردان و کودکان نشان از اثرات منفی سختگیری ها و محدودیت های مذهبی چون حجاب اجباری زنان و تفکیک زنان و مردان دارد که این محدودیت ها باعث رواج عقده های جنسی و روانی بسیاری در جامعه شده که به صورت تجاوز به زنان و مردان و کودکان و گاه اسید پاشی چون زخم های عفونی اجتماعی از درون جامعه بیمارِ مذهبی قرون وسطایی، سر باز می زنند.

شاید ما زنان آزاده ایران هر از گاهی در مجلس ترحیمی یا میهمانی شبانه ای، لباس سیاه بسیار زیبایی بپوشیم، اما لباس سیاه ما هرگز پرچم و مظهر فاشیسم مذهبی و افکار متحجر قرون وسطایی و یادآور شکنجه و شلاق و اعدام و سنگسار حکومت اسلامی نخواهد بود!

لباس سیاه ما مظهر شبی است که هم میهنان مان در آن محصورند و پوست برهنه دست ها و شانه ها و سرشانه ها و ساقهای مان که از روزنه های لباس سیاه بیرون دویده اند و آبشار گیسوانمان که عریان و رها بر شانه هایمان روان است؛ یاد آور امید رهایی از تاریکی ها و پلیدی ها در آینده ای نه چندان دور می باشد. ما شاید هرازگاهی لباس زیبای سیاهی بپوشیم ولی هرگز فاشیست نیستیم و نخواهیم بود.

 • ensan

  eslam e  KASSIF E mohamadi 

 • Ftm

  برو گمشو با این چرت و پرت هایی که از خودت نوشتی – تو اگه از شعور میداشتی حساب برخی مسلمان نماها را به حساب و به اسم دین نمیگذاشتی 

  • Mani 13

   اگر گم شدن خوبست، پس چرا خودت اینکار را نمی کنی؟؟؟
   نادان!!! نویسندهِ اگاه، واقعیت را می گوید.  این دیگر از نوع مغلطه های احمقانه و چشمگیر است که شخصی نفهم، مثل حضرتعالی عملکردِ حکومتِ پلید و ضد بشریِ اسلامی ها را، اسلامی نداند. 
    مانی ۱۳

  • شکوه بختیاری

   خیلی از شما سپاسگزارم که نشان دادید یک مسلمان واقعی مثل شما…
   لحن حرف زدنش چگونه است و چطور نظرش را بیان می کند!.

   شکوه بختیاری
    

   • Hajarmikaili

    ببخشیدا اما شما خم لحنت در مقاله خیلی با ادب نبود هرچی فخش بود دادی!پس زنده باد مخالف من کجا رفت؟

 • Gloria

  zendeh baad nevisandeh! Syah mazhar palidist! mazhar Islam!

 • شکوه بختیاری

  از لطف همه خوانندگان گرامی که مقاله مورد توجهشان قرار گرفته ممنونم!.

 • Milad
 • soohrabe aldangg

  Yسهراب الدنگ به خودت شاشیدی که نوشته های منو پاک کردی؟ ٨٠ ساله عادت کردید به ترکها توهین کنید و خر خطاب کنید؟ از متانت و صعه صدر ترکهای شریف نهایت سو استفاده را کردید ولی کور خوندید هیچ زمان نزاکت و احترام ترکها را به حساب نادانی ما نذار هیچ وقت جسارت و بزرگواری ترکها را به بوته آزمایش نذار که بیش از هزار سال بر این سرزمین حکومت کردند ولی هیچ قومی را تحقیر یا آسمیله نکردند ولی در این ٨٠. سال اخیر چنان توهین و تحقیر از طرف فارسها شدند که دیگر جای بردباری و پرهیز از خشونت را روا نمیدانیم و تا فارسهای نمک نشناس را تا کوهای هند و کش پس نرانیم از پا نخواهیم نشست و با این بلاک کردنها ی بچه گانه با یه ترک نمیتوانی مقابله کنی

 • Cadqoda

  به نام آنکه خودش انسان را آفرید و برای سعادت این مخلوقش قوانینی برای زندگی او وضع کرد.

  اگر لختی و هرزگی نامش آزادی است پس حیوانات و از جمله خر باید از همه آزادتر باشد.

  نظر اسلام در مورد زنان این است که زنان همانند مردان این حق را دارند که در مسائل اجتماعی شرکت داشته باشند اما برای اینکه این حضور پر فایده باشد باید در چهار چوب حجاب و پوشش مناسب باشد، برای اینکه که یک زن با حضور خود حواس مردان هرزه و شهوتران را به خود جلب نکند و شرایط سوء استفاده ی این مردان را فراهم نکند، باید در اجتماع پوشش مناسب داشته باشند. انصافا در یک شرکت یا محیط کاری اگر یک زن پوشش مناسب داشته باشد مردان میتوانند کارهای خود را با دقت انجام دهند و یا اگر یک زن بی حجاب باشد و حواس مردان را به خود پرت کند و هر کس به فکر جلب توجه و شهوترانی باشد.

  برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه حجاب و حقوق اجتماعی زنان در اسلام، توصیه میشود به کتب شهید مطهری با نام های: «نظام حقوق زن در اسلام»، «مسئله حجاب» و «زن و مسائل سیاسی و قضایی» رجوع کنید تا نظرات اسلام را از زبان یک متخصص اسلام بشنوید نه از زبان یک معاند اسلام.