ماه رمضان، ماه کلاهبرداری و دکانداری آخوند، و خردباختگی بیشتر امت اسلامی ۲۸

تن آدمی بر پایه نیاز پی در پی به نوشیدن آب و خوردن اندک خوراک در هنگام گوناگون شبانه روز پرورش یافته است. هرگونه جا به جایی و تغییری در این روش، موجب بیماری های گوناگون و آسیب دراز مدت در تن خواهد بود. این رابیشتر پزشکان سوای جیره خواران، و وابستگان به دکان داران دینی بدان سفارش و توصیه می کنند. در این باره همکار گرانمایه ما سیروس پارسا، مقاله ای ارزشمند بر اساس زیان های روزه داری نوشته است که خواندن آن می تواند راهنمای گرانبهایی برای هم میهنان گرامی باشد.

نوشتار امروز ما در مورد زیان های روزه گرفتن نیست، بلکه در باره کلاهبرداری و شارلاتان بازی آخوندها بنام دکان داران دین، در این یکماه رمضان است. هرچند که بتوان بیشتر خرد و آگاهی را از ملتی گرفت، آن ملت به سوی خرافات و گمراهی نزدیک تر می شود و آسان تر می توان او را گمراه نمود و از او سواری گرفت. این راهی است که دکان داران هر دین در سراسر تاریخ پیموده، و ملت ها را به بیگاری و سرسپردگی کشانده اند.

آخوندها در این یک ماه، به آسانی بر جان و مال، و ناموس مردم تسلط می یابند و با وعده بهشت دادن، جیب آنان را خالی، و مغزشان را انباشته از خرافات و مسائل پوچ و مسخره می سازند. تشویق به رفتن زیارت، خواندن دعاهای گوناگون، و دادن صدقه و روزه گرفتن، برگزاری مجالس روضه خوانی، و تشویق به دادن زکات در پایان این ماه که نوید بخشوده شدن گناهان، و رفتن به بهشت را به دنبال دارد، از کلاهبرداری های آخوند است. به گفته ای، ماه رمضان و محرم و صفر، ماههای عسل، و عروسی این مفتخوران و سرباران جامعه است. هر آخوندی به راحتی در آمد یکسال خود را در این ۲-۳ ماه به دست می آورد.

در این فرتورمراسم بخور بخوری بر پاست که به نام افطار کردن در ایران مرسوم شده است. در این گونه سورچرانی ها که بسیار بی خردانه و سبک مغزی است نام آن را عبادت در درگاه خدا بنامیم، حتماً و یقیناً چند آخوند شکمباره و مفتخور و بی غیرت دیده می شود.

در این فرتورمراسم بخور بخوری بر پاست که به نام افطار کردن در ایران مرسوم شده است. در این گونه سورچرانی ها که بسیار بی خردانه و سبک مغزی است نام آن را عبادت در درگاه خدا بنامیم، حتماً و یقیناً چند آخوند شکمباره و مفتخور و بی غیرت دیده می شود.

نکته دیگر، سورچرانی آخوند در این ماهها است. آخوند با تلقین به این که دادن خوراک های نذری در پیشگاه الله مدینه تا چه اندازه ارزشمند است، دکان سورچرانی برای خود، و به گرد هم آمدن و جمع شدن مردم به دور دیگ های آش و برنج را موجب می شود. اینجاست که هرگونه تبلیغ و یا تأیید روضه گرفتن، و دیگر مراسم دینی، مردم عادی و بی مطالعه را به سمت دکانداران دینی گرایش می دهد، و بر عمر نکبت بار حکومت اسلامی می افزاید.

هم اکنون پیش از آغاز ماه رمضان، رژیم خرافه گر و سودجوی اسلامی، ۶۰۰۰ آخوند تربیت شده و دوره دیده را به شهرستان ها و بخش های ایران گسیل داشته تا در این ماه بتوانند هرچه بیشتر به شستشوی مغزی مردم ناآگاه بپردازند.

هرآخوندی می تواند در جایی و منطقه ای از میهنمان میخ استواری و قدرت زورگویانه رژیم را بر زمین بکوبد، و ملت ما را در سال های بیشتری به بردگی و بندگی آخوند در آورد. زیرا می دانیم که بنا به یادواره پارسی،« یک بز گر، گله را گر می کند». در این جا نه الله مدینه، ونه خدای متعال رلی دارند، بلکه آخوند است که در جلد و پوشش الله، و به نام الله مردم را به دنبال خود به لب آب می برد، و تشنه باز می گرداند.

روزه گرفتن در اسلام از چه زمانی آغاز شد؟-
روزه گرفتن نیز مانند دیگر دستورات اسلامی، بیشتر از دین یهود گرفته شده است. اگر بخواهیم دستورات قرآن را دلیل و شاهد بگیریم، هیچگونه سندیت ندارد. زیرا این دستورات ضد و نقیض، آنهم کشت و کشتار، و یا داستان های مسخره و بچه گانه، که با هیچ خرد و اندیشه ای سازگار نیست، تنها می تواند تراوش مغزی یک دیوانه آدم کش و ضد بشر، و یا یک سودجوی فرصت طلبی باشد که از حماقت و ساده اندیشی جامعه بهره برداری می کند. در این باره، حتی سروش مسلمان دگم و خرافاتی نیز قرآن را پدیده تراوشات فکری محمد می داند.

 

این ویدیو نشان دهنده بدبختی ها، فقر، بیچارگی، و نبودن بهداشت و درمان برای گروه بسیار زیادی از مردم ایران است که دستشان به هیچ چیز و هیچ کس بند نیست. حق این مردم بدبخت و ناتوان را آخوندهای جنایت کار هرزه، تاجر های دزد، مالکان و پولداران بی رحم می خورند. کارشان در ماه رمضان آنست که نیمه شب تا نزدیک بامداد، شکم خود را مانند خیک و همبانه بزرگ پر از خوراک کنند، نیم و یا همه روز را به خواب جهنمی فرو روند، و غروب نیز بساط سوچرانی و شکمبارگی را باردیگر تجدید نمایند. اینست دستور الله مدینه و محمد پیامبر هفت خط روزگار او.

بنابراین، روزه گرفتن می تواند یکی از ابداعات و اخراعات محمد برای تحمیر و خرافه گرایی بیشتر جامعه باشد. آنچنان که گفته شده، در جریان سال زمان طولانی که جنگی در پیش نبود، و قافله و قوم و گروهی مورد تاخت و تاز و یورش لشکر اسلام قرار نمی گرفتند، مزدوران و متجاوزین گرداگرد محمد بیکار می ماندند، و روزانه به آذوقه و خوراک زیادی نیاز داشتند که با نبودن دستبردها، فراهم کردن آن کار آسانی نبود. از این روی، محمد به این ابتکار و شیرین کاری دست زد و روزه گرفتن را به نام الله مدینه متداول و مرسوم ساخت تا سپاهیان بی کار و تن پرور، نیاز کمتری به خورد و خوراک در طی روز داشته باشند.

این فرتور نشان می دهد که آخوند ۵ تومانی مشهدی چگونه شاهانه در مجلس به اصطلاح افطاری شرکت نموده است. مجلسی که نام گذاری عبادت بر آن، توهین به شعور آدمیت است. به راستی شکمبارگی، پرخوری، شهوت بلعیدن در آخوند جماعت و دیگر کلاهبرداران هم پالکی آنان را کسی در جایی دیده و یا شنیده است؟!.

این فرتور نشان می دهد که آخوند ۵ تومانی مشهدی چگونه شاهانه در مجلس به اصطلاح افطاری شرکت نموده است. مجلسی که نام گذاری عبادت بر آن، توهین به شعور آدمیت است. به راستی شکمبارگی، پرخوری، شهوت بلعیدن در آخوند جماعت و دیگر کلاهبرداران هم پالکی آنان را کسی در جایی دیده و یا شنیده است؟!.

این فرتور نشان می دهد که آخوند ۵ تومانی مشهدی چگونه شاهانه در مجلس به اصطلاح افطاری شرکت نموده است. مجلسی که نام گذاری عبادت بر آن، توهین به شعور  آدمیت است. به راستی شکمبارگی، پرخوری، شهوت بلعیدن در آخوند جماعت و دیگر کلاهبرداران هم پالکی آنان را کسی در جایی دیده و یا شنیده است؟!.

به هر روی، هدف ما چالش و مبارزه با دین نیست. همانگونه که بارها گفته ایم، هدف روشنگری است. در جایی که رژیم اسلامی از بام تا شام، با صرف میلیون ها دلار درآمد ملی و بیت المال، به تبلیغات و خرافات گرایی می پردازد، و ملت هوشمند را به امتی عبد و بیچاره و ذلیل و دنباله رو خود در می آورد،

در این جا، نگارنده و همکارانم وظیفه ملی و مردمی خود می دانیم تا در برابر این تبلیغات زهر آگین و خانمان برافکن، به اندازه قدرت و توانایی خود، به افشاگری و رویارویی با رژیم ضد مردمی اسلامی بپردازیم. زیرا نگارنده بر این باور است که دین و انجام دستورات آن تنها مسائل شخصی و خصوصی مردم است.

همانگونه که در کشور ما در باره دستورات باورهای ترسایی، یهودی، زردشتی، تسنن، هفت امامی، و بهایی تبلیغ نمی شود و آنها بلند گو بر نمی دارند و یا پشت تریبون رادیو  و یا فرستنده تلویزیون دین فروشی نمی کنند، باید از هرگونه تبلیغ و تظاهری در باره مذهب شیعه نیز در بیرون از خانه ها، و به ویژه در رسانه های کشوری خود داری شود.

 • Lagrace

  kiram  too   onn   eslame  KASSIFE e toon

 • ensaan

  va  oon   rishaha  va  yakhehaye  bastatoon ,va oon  zahre motevazetoon ,  kiram too on  eftaretoon ,  adam kosha

 • سامان علیزاده

  شما همه رو بردید زیر سوال تو مقاله هاتون همه ادیان و همه اشخاص از محمد رضا شاه تا خامنه ای من تو کف یه سوال موندم شما کی رو قبول دارید چه جامعه ای را ؟

 • سامان علیزاده

  شما همه رو بردید زیر سوال تو مقاله هاتون همه ادیان و همه اشخاص از محمد رضا شاه تا خامنه ای من تو کف یه سوال موندم شما کی رو قبول دارید چه جامعه ای را ؟

 • Ansannovin

  نوع کلام شما در نگارش مشخص است که فردی فرومایه هستید . چرا که فرو مایگان با توهین به عقاید میلیاردها مسلمان سعی در جلب نظر میکنند

  • Musiclove538

    froo maye mosalman asto bas ke say dar khar kardane ensan va azabe ensan dare

 • Shbdfeu

  نوشته ای دیگر از بهرام مشیری بیسواد و ترسو با نام مستعار سهراب ارژنگ، قبلن سعی به پاسخگویی علمی به این ارجیف داشتم اما اکنون دریافته ام که تو خودت هم می دانی آنچه می نویسی مشتی چرند بیش نیست و برای فرو نشاندن حس حقارتت می باشد.
  مردک بیسواد آن مقاله دیگر در باب زیان های روزه داری را هم خواندم، من مخالف آن حکومت و از قربانیان هستم،دانشجوی ممتاز دانشگاه و پزشکی با دو تخصص و ۳۰ سال سابقه طبابت و آواره غربت، دارای مطالعه بسیار وسیع در ادیان و عرفان، جواب صریح من به مقالات مزخرفتان در باب روزه : تو که اندازه یک خر هم سواد نداری دهان کثافتت را ببند، تو را چه به اظهار نظر کردن در مسایل پزشکی، نکند فکر کردی این هم تاریخ است که هر چرندی را سر هم کنی و به خورد مردم بدهی؟

  • Pejman_b

   jenab Shbdfeu
     sohrab dastyar bahram moshiri ast in yek
   2: beh nazar nemyad shoma ham madrak pezeshky keh hech hata diplom ham dashteh basheed ba in tarz sohbatetoon

  • cyrus teezbin

    مردک، با این دشنام های زشت و چندش آورت چه چیزی را خواستی نشان بدهی،  که پزشک هستی و آموزش دیده؟ تو نشان دادی که آدم بی سواد و نادانی بیش نیستی که همانند نادانان و نا آگاهان تاریک اندیش و خرافه پرست دیگر، پافشاری در نادان ماندن و در تاریکی زندگی کردن را داری.  شور بختانه پس از ۱۴۰۰ سال, خرافات و تاریک اندیشی درتار و پود مردم ما آنچنان ریشه دوانیده که با هیچ گفتارو دلیل و مدرکی از میان رفتنی به این زودیها نیست. و پاداش فرزانگان  روشنگر و دلسوز و شیفته ایران و ایرانی، همین دشنام ها از سوی بی فرهنگان و خرد باخته گانی چون تو  نادان است.  

  • Musiclove538

    aghaye shbdfeu shoma touye daneshgahe pezeshki dars khoondin gia touye daneshgahe molayan touye ghom chon az lahne harf zadanet malooome ke khely basijie bisavadi hasti !!!!mosalmoone moozi !!!va khare chamooshi ham hasti  enghad joftak parani nakon aghaye doktor

  • Kartal

   اقای دکتر مینفیندریسکی دارای ۳۰ سال سابقه طبابت و۲ تخصص و مطالعه بسیار وسیع و دانشجوی ممتاز دانشگاه و پزشکی !!!!!!!!!!!  { واواره غربت }  .ای تف به اونجایی که ادم دروغ گوی اشغال ازش بیرون اومده . ای حیف تف به اونجایی که ادمی رو از خودش پس انداخته که حتی اگه تمام دکترها و محققین دنیا جمع بشن بپ توضیح بدن اخرش باز جفتک میندازه وجهل میکنه .

  • Alirezaabady

   shoma natanh dotor nisti shoma yek akhoond zadehe bisavdi.  ba ma as pezeshki va do takhasos harf nazan.  shoma sar seporde ahmaghe yek fekre kasifi ke 1400 fekr va roohe irani ra be esarat keshideh.  

 • Carbinieri_11

   التماس   التماس …. التماس

  در لابلای خبرهای منتشره در سایتهای مختلف میخوانیم که مقامات جمهوری اسلامی بخاطر حمله به سفارت انگلیس از آن کشور شروع به عجز ولابه ومعذرت خواهی کرده اند .بازیهای المپیک لندن در ۲۷ ژوییه نزدیک است و جمهوری اسلامی یعنی همین حکومتی که تا دیروز شعار مرگ بر انگلیس میداد برای تغیر چهره منحوس خود وکسب وجهه (نداشته اش ) باارسال یک مشت مزدور آشعال سر تا پا دو پینگی متعفن تحت لوای ورزشکار وکسب چند مدال در رشته دهن پر کنی همچون وزنه برداری و بالا کشیدن پرچم کثافتشان بالاتر از پرچم ابر قدرتهایی مثل آمریکا و انگلیس دغلکار که (مثلا )هیبت و اقتدار جمهوری پوشالی اسلامی ( حیف از پوشال ) را به جهانیان نشان دهد به دست و پا والتماس افتاده اند . بهوش باشیم که این طرفندها و این مدالهای کشکی وبی خاصصیت که هدفش بزک کردن این آشغالهای مادر جنده بیشرف و بالا کشیدن پرچم نجاستشان است باعث فریب ما نشود….. والسلام
   

  • Aas

   هوی مردک زنازاده خواهر مادر به خط؟؟؟انگار دهن نجستو با فاضلاب خوک دونی باز کردن نه  مشکلداری بیام حضورا دهنتو سرویس کنم الاغ زاده

 • Carbinieri_11

    التماس   التماس …. التماس

  در لابلای خبرهای منتشره در سایتهای مختلف میخوانیم که مقامات جمهوری
  اسلامی بخاطر حمله به سفارت انگلیس از آن کشور شروع به عجز ولابه ومعذرت
  خواهی کرده اند .بازیهای المپیک لندن در ۲۷ ژوییه نزدیک است و جمهوری
  اسلامی یعنی همین حکومتی که تا دیروز شعار مرگ بر انگلیس میداد برای تغیر
  چهره منحوس خود وکسب وجهه (نداشته اش ) باارسال یک مشت مزدور آشعال سر تا
  پا دو پینگی متعفن تحت لوای ورزشکار وکسب چند مدال در رشته دهن پر کنی
  همچون وزنه برداری و بالا کشیدن پرچم کثافتشان بالاتر از پرچم ابر قدرتهایی
  مثل آمریکا و انگلیس دغلکار که (مثلا )هیبت و اقتدار جمهوری پوشالی اسلامی
  ( حیف از پوشال ) را به جهانیان نشان دهد به دست و پا والتماس افتاده اند .
  بهوش باشیم که این طرفندها و این مدالهای کشکی وبی خاصصیت که هدفش بزک
  کردن این آشغالهای مادر جنده بیشرف و بالا کشیدن پرچم نجاستشان است باعث
  فریب ما نشود….. والسلام

 • ensan

  lanat bar  oon  eslam e SHEYTANITOON, lanat bar   oon  risha, be oon  yakhahaye bastatoo,lanat bar oon   kothaye kassifetonn,zahere motvazehtoonh,

  • Moonlighter_45

    آفرین بر تو ensan آفرین

   • Aas

     افرین بر گوهه خوک که در دهن ابا واجداده نجس تو در تمامی مراحل زندگی می رود داخل

  • Aas

    من که حتما دهنو مادرو خواهرو هرچی اشناونعشه گور بهگور شدتو میدم خوک سگ سرویس میکنن لجن

   • Mani 13

    تویِ بی همه چیز اگر با سگ و خوک نسبتِ فامیلی داری که برات فرمون ببرن، بهتره که از اونا هم کمک بگیری که ارضات بکنن!!!
    مانی ۱۳

 • Sohrab

  Agar in porkhori ha va in koskholbazih etghaghata melat esmesho mizari pas man shashidam be in eteghata va on koskeshe yekdasi khamenehi,

 • Aas

   ای ابله جیره خور اونمسیحی ویهودی به احترام ماه مبارک رمضان تو سایر
  کشورهای اسلامی روزه خواری نمی کنن ولی تویه عوضی که ۱۰۰%از نژاد سگ هستی
  میای به پایه های یه دینی که ۲میلیارد مرید داره اهانت میکنی تورو به خدا
  سپردم هر چند که میدونم نطفه ات از صهیونیست هستش.درود بر خمینی خامنه ای احمدی نژاد مرگ بر امریکا اسراییل پهلوی و هرچی دشمن اسلام و مسلمینه.ما حسین مهدی رضا و و و و داریم شما چی دارین خوکهای نجس

  • Mani 13

   تف بر این دین زورگو و کثیف تان که آورنده اش شخصی بود فاسد، هرزه و کودک گرا!
   تف بر ان اللهِ بی غیرت تان که که خانه نحسش را در * تازی آباد * بنا کردند!
   تف بر این حکومتِ ضدبشریِ اسلامیِ عهد بوقی!
   و تف بر مزدورانِ منحرفِ سایبری و سربازانِ بدنامِ ان آشغالِ تویِ چاهی!!!
   مانی ۱۳

   • Panda

    Maani Dorood Bar To 
    Mage In Angala Nemigan Keh Emaam Zamaneshoon Mogheii Miyad Ke Donyaro Zolm o Badi o Fesad Por Koneh !? Pas Ina Che Gohi Mikhoraan Ke Mikhan Madineyeh Fazeleh Dorost Konand, In Ahmagha Ke Hamash Montaazeran OON Haroomzadeh Biyad, Chera Ba Talash Barayeh Sakhteh Jameh Manee Amadanesh Mishan! Tof Be IN Dineh Zed o Naghiz!!!1
     

    • Mani 13

     Panda عزیز،
     من نیز به شما درود می فرستم و از توجه تان سپاسگزاری می کنم.
     مانی ۱۳

  • Kondo

   Ma Ye Kiri Darim Ke Bekonim Kosse Nanat Ba ba oon Adamaat va Makhsoosan OOn Emame Zamanetoon ke B iyad Khodam Nanasho Migam!

 • tavarom

  oh oh in koskholharo bebeyin var yek poshghab berenj zano khaharo madareshono meydand be on saide khorasaney jakesh, baba ja hata 33 sale peysh gheymateh yek kos 10 tomaneh on zaman bod na yek poshghab berenj,

 • Mani 13

  اسلامِ ناعزیز جاهل پرورترین، کثیف ترین، زورگو ترین و ضدِ انسانی ترین دینی است که نسل بشر، تاکنون تجربه کرده است.
  دینی که سرشار از دروغ، تظاهر و ازادی کشی می باشد.
  دینداران بی همه چیزی که خود هزارو یک اشکال دارند، به اسم فرستادن ما به بهشتِ لعنتی، دست به چه جنایاتی که نمی زنند.
  تف بر اینها و تف بر ائین شان که آورندهِ منحرفش، شخصی فاسد و
  کودک گرای قهاری بود. 
  مانی ۱۳