آیا بیرحمانه بریدن سر گوسفندان را باید به عنوان عید قربان جشن گرفت؟ ۵۰

از اسلام چه می دانیم؟

دین اسلام، یک حزب سیاسی کشتارگر، متجاوز، بی رحم و سرتاسر خشونت، کلاهبرداری، دروغگویی، و شارلاتانی است. در این دین، از عدالت و دوستی خبری نیست. آنچه را هست، غارتگری، خودخواهی، و خودپسندی، دروغ، و بازهم دروغ گویی است. دکانداران، و وعده فروشان این آیین ضد انسانی، تنها منطق و برداشتی که دارند، زورگویی، و تجاوز است. واژه اسلام، به معنای تسلیم شدن و به بردگی درآمدن است. هرکس مسلمان شد، نوکری و بردگی این منش بربریت را پذیرفته است. دین اسلام وصله پینه و مونتاژی است از دین زردشت و یهود، و کمی هم از خواسته های فردی محمداب عبدالله بدان افزوده شده است.

ابراهیم می خواهد فرزند خود اسحاق فرزند را به دستور یهوه الله یهودیان قربانی کند ولی یهوه پشیمان می شود و گوسفندی را می فرستد تا ابراهیم آن را قربانی کند.

ابراهیم می خواهد فرزند خود اسحاق را به دستور یهوه الله یهودیان قربانی کند ولی یهوه پشیمان می شود و گوسفندی را می فرستد تا ابراهیم آن را قربانی کند.

رفتار اسلام با حیوانات

رفتار مسلمانان بنا به عادت اسلامی اشان با حیوانات نیز ظالمانه و با ستمگری همراه است. بارکشی از اسب، قاطر و خر بسیار با خشونت و دور از هر عطوفت و مهربانی است. هنگامی که اسلام به عنوان کافر، مفسد فی الارض، طاغوتی، جسارت به ائمه، و مانند آن به آسانی دستور کشتن انسان ها می دهد، میزان وحشیگری و بی رحمی آن در کشتن حیوانات ناگفتنی است.

نخستین نشانه بی رحمی اسلام در کشتن حیوانات، روش ذبح اسلامی است که با زجر و شکنجه حیوان همراه بوده، و موجب آزار بسیار زیاد آنها است. شاید خوانندگان ما سربریدن اسلامی مرغ و خروس را دیده باشند که چگونه پرنده از شدت درد پرپر می زند و به سختی جان می دهد. دست و پا زدن گوسفند را هم دیده ایم که به راستی دلخراش و اندوهگین است. همان گونه که به دار زدن انسانی، جان خراش و اندوهبار است.

این ویدیو روش وحشیانه ذبح اسلامی را نشان می دهد.

آیا انسان موجودی گوشت خوار است؟

برخلاف آنچه متداول و معمول است، طبیعت انسان با دندان هایی که تنها برای جویدن خوبند برای گوشتخواری خلق نشده و انسان به غلط و نادرست گوشتخوار است. زیرا دندان گوشت خواران مانند پلنگ، گرگ، و روباه، تیز، دراز و یا خمیده و حالت چنگالی دارد که برای پاره نمودن و له کردن گوشت می تواند کاربرد داشته باشد. به گفته دیگر، انسان طبیعتاً گیاه خوار، و به غلط و اشتباه گوشت خوار شده است. یکی از دلیل ریز ریز و قیمه کردن و پختن گوشت نیز آنست که دندان انسان مناسب جویدن گوشت نیست.

تفسیر اسلام در مورد گوشت خواری انسان

اسلام می گوید که حیوانات برای خدمت به بشر به وجود آمده اند، و انسان می تواند از گوشت و شیر آنان بهره مند شود. چنین چیزی درست نیست. حیوانات هم دارای احساسند و مانند انسان تا زنده اند از زندگی خود لذت می برند. بنا براین، دلیلی ندارد که ما برای اشتهای خودمان، موجودی را بی جان کنیم. وانگهی، اگر ما به غلط گوشتخوار شدیم، حیوان بیچاره چه گناهی دارد؟.

این ویدیو نیز گزارش گر وحشیگری در آزار و اذیت حیوانات به عنوان ذبح اسلامی است. آیا ما انسان ها نباید از خودمان خجالت بکشیم و شرم کنیم که این چنین ظالم و ستمگریم؟!.

عید قربان، یا ظلم بی رویه به حیوانات؟

زشت ترین واژه ای که در اسلام دیده می شود، عید قربان، یا کشتار بی رویه گاو و گوسفندان است. آنهم برای خشنودی اللهی که کار و دستورش شکنجه، سوزاندن، زجر دادن، و کشتن است. مسلمان ها به عنوان عید قربان، به بهانه کمک به بینوایان و رساندن گوشت بدانان، گوسفندی را که نفس می کشد و به زندگی خود خوش است، زجر کش می کنند، و گوشت آن را به جای دادن به مستمندان، میان خود و بستگانشان پخش و تقسیم می کنند. زشت تر و احمقانه تر آن که در روز عید قربان، هزاران گاو گوسفند را در عربستان سر به نیست نموده، و چون در هوا و شرایط نامناسب آنجا برای آنهمه کشتار مصرفی ندارند، لاشه حیوان را درون گودال هایی چال می کنند.

کشتن شتر، یکی دیگر از ستمگری های اسلام است. از جامعه اسلامی که بگذریم، در جایی دیگر چنین بی رحمی و سنگدلی دیده نمی شود.

کشتن شتر، یکی دیگر از ستمگری های اسلام است. از جامعه اسلامی که بگذریم، در جایی دیگر چنین بی رحمی و سنگدلی دیده نمی شود.

دستور امام خمینی در کشتن حیوانات

در صفحه ۴۱۵ کتاب توضیح المسائل (تز دکترای) امام خمینی، شرایط بریدن سر حیوان را شرح می دهد که بخشی از آن اینگونه است:

۱- کسی که سر حیوانی را می برد باید مسلمان باشد و اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر (ص) نکند. باید از خود پرسید کشتن یک حیوان چه ربطی به محمد ابن عبدالله عرب ۱۴۰۰ سال پیش دارد؟!.  وانگهی، شمار مسلمانان  تنها  ۲۵٪ جمعیت جهان را شامل می شود، پس تکلیف ۷۵٪ غیر مسلمان چیست ؟. آیا آنها حق کشتن حیوانی را ندارند، و اگر کشتند چون  محمد ابن عبدالله عرب را باور ندارند، آن گوشت قابل خوردن نیست؟.

۲- در موقع سر بریدن، باید بدن حیوان رو به قبله باشد، و روی به قبله سر ببرد وگرنه حیوان حرام است. اینهم یک نسخه پیچی مسخره و بی خردانه است. نخست این که با بیرحمی جان حیوانی را می گیرند، و دیگر این که باید در راستای بت خانه کعبه باشد!.

۳- هنگام سر بریدن، نام الله را برزبان بیاورند. البته این نسخه پیچی درست است. زیرا همه کشتارها به دستور و خواسته الله انجام می شود. بنابراین، بردن نام الله کشتار گر ضروری است!.

داستان قربانی گوسفندان از کجا آمده؟

همه ما داستان مسخره ابراهیم که می خواست به امر یهوه خدای کلیمیان، اسحاق ( به گفته مسلمانان اسماعیل) را قربانی کند شنیدیم. زمانی که ابراهیم چاقو بر گردن اسحاق گذاشته بود، یهوه خدای بزرگ یهودیان، تصمیم خود را عوض کرده و به ابراهیم امر نمود تا گوسفندی که به او نزدیک می شد، قربانی کند. در این داستان کودکانه و بیخردانه، چند نکته دیده می شود:

۱- یهوه و یا الله تا چه اندازه سنگلدل و خون آشام است که دستور ریختن خون اسحاق را می دهد.

۲-اگر هدف یهوه قربانی فرزند ابراهیم نبوده، پس دروغ گفته است.

۳- اگر نخست دستور قربانی داده، و بعد پشیمان شده، باید گفت چه یهوه و یا الله متزلزل و بی اراده ای است که تصمیم خود را تغییر می دهد.

این داستان را به هر روش بررسی کنیم، بسیار کودکانه و بی معنا است. بنا براین، قربانی کردن، در اصل نادرست و برگزاری آن تنها در راستای خودکامگی انسان ها، و فریب دادن دیگران بوده است.

 • در زمان های نو جوانی خود کتابی خواندم از استاد گرامیم “صادق هدایت “به نام ” فوائد گیاه خواری ” . در این کتاب نوشته هایی بود در باب آنکه انسان گیاه خوار است و یا گوشت خوار . قبل از هرچیز بگویم که به علت گذشت زمان نمی توانم به صورت دقیق جملات رابیان کنم اما به هر حال از آنجایی که به این موضوع اشاره ای شده بود بیان این مطلب را خالی از لطف ندانستم . آمده بود که :

  انسان ها گوشتخوار نیستند زیرا دندان های آنها بسیار مناسب برای این کار نیست و نیز روده های آنها بسیار طویل است و گوشت در روده های انسان می گندد در ص.رتی که حیوانات گوشتخوار دارای روده های کوتان هستند .
  انسان ها گیاه خوار هم نیستند زیرا گیاه خوارها دارای دندان های پهن هستند تا بتوانند به خوبی گیاه هارا آسیاب کنند اما در انسان ها این مورد به خوبی دیده نمی شود .
  و در آخر نتیجه گرفته بود که انسان ها میوه خوار هستند .

 • Atosa_bezar

  شکار حیوانات صرفا ً براى تفریح در ایران باستان بسیار رایج بوده که هنوز هم خشونت علیه حیوانات براى تفریح در این سرزمین ادامه دارد

  • Garshasp3265

   نکنه شما یکی از ده ها زن همخوابه ی  حضرات محمد میباشید.

 • Omid13691390

  دمت گرم  خیلی زیبا بود

 • Kvnam4

  بیخیال شین تورو خدا! گوسفند برا خوردنه دیگه! حالا شما نمیخواین سرشو ببورین زنده زنده بخورین!

 • Hamid_tanha_68

  خدا رو شکر که دشمنان ما را از احمق ها قرار داد.اوج فرزانگی رو میشه تو این نوشته ها دید.اینقدر بی شعوری که نمیدونم چی باید بهت بگم.آخه احمق برو اول تاریخ یاد بگیر بعد بیا اظهار نظر کن که به جای اسماعیل علیه السلام نگی اسحاق.اون شاسکولایی هم که اینو تایید کردن از خودت بی سواد ترن.با چه رویی میای اینارو مینویسی بی سواد؟تو ارزش بحث کردن هم نداری.

 • Orkideh_a2

  من با عمل قربانی کردن و حتی اسمش مخالفم. اما انسان بر حسب تکامل گوشتخوار شده و نمیشه حکم داد که اشتباهی در کار بوده. طبیعت به اینجا رسونده انسان رو. ضمنا” درسته دندانهای مناسب خوردن گوشت خام نیست ولی عقل انسان مناسب پختن گوشت و یا روشهای نرم کردن اون بوسیله مرکبات (لیمو و کیوی) و خرد کردن اونها با چاقو، هست. 
  حیوانی که شما ازشون نام می برید معمولا” توسط همین انسانها پرورش داده میشن و کلی براشون هزینه میشه که بزرگ بشن و برای انسانها مصرف بشن. گوسفندها هم اگر قوه تفکر داشتن زودتر دست بکار میشدن و انسان پرورش میدادن و می کشتن و می پختن و به سیخ میکشیدن و با کارد و چنگال خورد میکردن و نوش جان میکردن.

  • انسان

   دقیقا ! مستند زیر را حتما ببینید:

   BBC Horizon – Did Cooking Make Us Human

 • Karamie88

   شما نمیدونی حتی گیاهان هم دارای حیات و زندگی هستن؟
  آخه بیرحم، غارتگر، وحشی خجالت نمیکشی یک گیاه بی زبون که حتی مثل گوسفندان پایی برای فرار کردن نداره میخوری؟ تو چه قدر وحشی و عقب مونده هستی. اگه حالیت بود اقلا گوسفند میخوردی که پایی برای فرار از دست تو داره نه گیاهی که یکجا ساکن مونده و بیرحامنه سلولزهای اون رو له میکنی و کلروپلاستش رو نابود میکنی.
  خیلی آدم گیاهخوار و بدی هستی.

 • saeed

  البته اگر بگویم که خداوند متعال میخواسته امتحان کنند همه چیز حل میشود.

 • انسان

  با “قربانی کردن” حیوانات مخالف هستم. اقلیت دینی هم هستم و مخصوصا با اسلام که از بدو تولدم دشمنی دارم.
   
  ولی به مخالفت شما با گوشتخواری و “اشتباه” خواندن آن باید بگم که بیا برو عمو !

  بدن انسان به طور طبیعی برای هضم گوشت آنزیم های -تخصصی- را ترشح می کند و برعکس هیچ آنزیمی برا -هضم- گیاه ترشح نمی شود که هیچ حتی باکتری هایی که به -هضم- مواد گیاهی در دستگاه گوارش باید وجود داشته باشد را هم در بدنمان نداریم !

  برای این که پی ببرید چقدر حرفتان چرند است برنامه های زیر را ببینید:

  BBC Horizon – Did Cooking Make Us Human

  این دو مستند هم که هوستشان ریچارد داوکینز هست:
  Channel 4 – Inside Nature’s Giants – Big Cats episode and Baboons episode

  دو کلمه راجع به زنجیره ی غذایی و این که کدام حیوان در بالای هرم و کدام در میانه ی هرم و کدام در پایین هرم قرار دارند یاد بگیرید.

  فوضول محله ! اسمت که خیلی بهت میاد ! اگر “تو” و هیپی هایی مثل تو دوست دارید مثل خر و گوسفند علف بخورید به خودتان مربوط است. اما حق این که دیگران را به خاطر انسان بودن و طبیعی رفتار کردن سرزنش کنید را ندارید. مخصوصا که کل حرفتان دروغ و توهم است !

  • نخست آن که کمی تربیت داشته باشید و در نوشتن مواظب اخلاق خود باشید. وانگهی، آنزیم در بدن حیوانات هم هست و تنها برای گوشتخواری نیست. انسان های گوشتخوار عموماً دارای بوی بد دهان، و مشکلات هضمم به ویژه در سنین بالا هستند. در حالی که گیاهخواران این مشکلات را ندارند.
    اکنون بسیاری از مردم جهان گیاهخوارند و کمترین مشکل هضم غدا، و بیماری های گوناگون ندارند. مردم اروپا نیز به تدریج به سمت گیاهخواری می روند. سهراب ارژنگ

  • Parisa

   hatman sari be in safhe dar facebook bezanid shayad  tarze fekretun dar morede ghushtkhari avaz beshe.
   من گیاهخوارم – I’m vegetarian

 • Sourena

  آخه آدم نا حسابی، پس چه جوری میخوای گوشت بخوری؟!!! لابد بنظر تو باید حیوان را با برق کشت و یا خفه کرد؟ باز هم حیوان ضجر میکشه.!!! اگر هم به تقلید خارجیها میخوای علیه اسلام شمشیر بکشی، اول برو از خارجیها بپرس، پس چرا شماها میگو و دیگر حیوانات آبزی رو زنده زنده در آب جوش میندازین تا پخته شود و چرا قبل از آن این حیوانات رو نمیکشین؟ در رستورانهای ژاپنی ماهی رو زنده زنده برش میزنن و زنده در روغن داغ سرخ میکنن و کسی هم نیست که ازشون ایراد بگیره!!!

  • اگر مقاله را می خواندید اینگونه پاسخ نمی دادید. ما با هرکشتنی مخالفیم. حیوان هم جا ن دارد و جانش عزیز است. بهترین روش و رمز بقاء و تندرستی انسان، گیاهخواری است.
    شاید ۹۰۰ میلیون ااز مردم هند گیاه خوار باشند. چه اتفاق بدی برای آنان افتاد؟. مسلمان ها با گوشتخواری و زیاده روی در آن ، خوی انسانیت و دوستی را از دست داده اند و خشونت همه را برگرفته است.
    این دیدگاه ما است. حال شما می توانید راه خود را اتتخاب کنید. کسی مانع شما نیست. ولی ما می توانیم دیدگاههای خود را بنویسیم. به شما که زیانی وارد نمی کند که اینچنین اسلحه به دست گرفته، و حمله می کنید!- سهراب ارژنگ

   • Sourena

    آخه ارژنگ جان تو هم برو خوب  مطالعه کن بعد افاضات بجا بیاور! اولا گیاه جای گوشت را در رژیم غذایی هرگز نمیگیرد. دوما، درصد بزرگی از اقتصاد دنیا مربوط به دامداری و فراوری محصولات گوشتی میباشد. سوم اینکه، از لحاظ ذائقه، غذای گیاهی هرگز به پای غذای گوشتی نمیرسد. چهارم در مورد مردم هند بگم که بعلت نخوردن گوشت است که اینقدر کودن و کثیف هستن! باور نداری؟ یک سر برو هند ببین از لحاظ وحشیگری کت سیاههای آفریقا رو از پشت بستن و ببین چگونه قبایل مختلف شکم همدیگر رو میدرند. و در آخر، لطفا اینقدر ژست حیواندوستانه بخودت نگیر که در ایران مشکلات آدمها از حیوانات بیشتره تو بهتره غصه انسانها رو بخوری تا حیوانات بابام.

   • Cadqoda

    حالا خوبه اسلام فقط خوردن هشت یا نه تا از حیوونارو حلال دونسته و اغلب این حیوانات را خود مردم تربیت میکنند و شاید بدون تربیت انسان، نسل آنها خیلی وقت پیش منقرض شده بود، در حالی در کشور های دیگه تقریبا بیشتر حیوونارو میخورن حتی گرون ترین غذای دنیا مغز میمون زنده است بهتر بود بجای اینکه خوردن گوشت از نگاه اسلام مورد نقد قرار بگیره از نگاه کشورهای مدرنیته و غربی مورد انتقاد قرار میگرفت.

  • Parisa

   Sourena shoma chera bad ra ba badtar moghayese mikonid. lashekhari be har sheklesh chendesh avar va khelafe ruhe pake ensanist. olguye khod ra  zartosht,, buda, gandi, sadegh hedayat va  milyunha giahkhare ba kherad beshe na khunkharani ke namidunan va ya namikhan bedunan ke gereftan haghe zendegi yani koshtar hala che khodetun bekoshid che pul bedid ke ghasab baratun bekoshe. !! baraye  gushtkhar yek vade khorake vali  baraye un heyvune bi defa tamame omreshe . dar facebook sari be in site bezanid.
   من گیاهخوارم – I’m vegetarian

 • Sourena

  بشین بابا اینقدر روده درازی نکن

 • J:Ali

  حیوان قربانی، و گوشتش به افراد نیازمند داده میشود. آیا این عمل غیر انسانی هست ؟
  شما خودت تابحال گوشت میل نکردی ؟ یعنی گیاهان حیات ندارند ؟
  داستان ابراهیم هم بچه گانه نیست
  خداوند به او فرمود تنها پسرت را که بسیار دوستش داری برای من قربانی کن
  حتی ابراهیم بسیار شک کرد ولی چندین بار به او وحی شد
  خداوند فقط خواست تا ایمان او را محک بزند. اصولاً در محک زدن چیزی بنام دروغ نداریم
  بهتره مطالب رو بهتر نگارش کنید نه با قلم تند و بچه گانه !

 • Yoosef

  آخه کیرم دهنت. آی بدم میاد از این سوسول بازیا.گناه داره یعنی چی؟مگه حیوون شعور داره که گناه داشته باشه واسه خورده دیگه

  • Feri

   خاک بر سر احمق بی تربییت، تو هم شعور نداری حالا کی باید سرتو ببره ؟
   بدیش اینه که گوشت تو گند زده و نجس است و به درد خوردن هم نمیخوره

 • AmirReza

  آخه یعنی تو تاحال گوشت نخوردی خودت و نمیخوری؟ یعنی تو فکر می کنی گوشت که بخوره انسان وحشی میشه ؟ یعنی فکرشو بکنید این یارو میگه به جای اینکه یک حیوون قربانی کنیم و گوشتش رو بین نیازمندان یا فقرا تقسیم کنیم به هر نیازمند ۲ کیلو علف بدیم بخوره =)) .
  یعنی واقعا اگه ابراهیم به جای حیوون پسر خودش رو قربانی میکرد بهتر بوده؟ لاید اون موقع می گفتید ابراهیم هم اسلام داره و خشنه :)).
  اخه باید چیکار میکرده ابراهیم و یا الله ؟
  آخه بچه  ۹ ساله بیاد اینارو بخونه هم خندش میگیره.
  حالا اینا هیچ اشکالی نداره این یارو رو داشته باش اومده میگه صادق هدایت به نتیجه رسیده که انسان نه گیاهخواره نه گوشت خوار و میوه خوار هست :)))) . آخه چی بگم….
  Ey Vay man =))…

 • Tohid

  با چه عقلی این مقاله رو اینجا گاشتین!!آخه بدبخت چرا یه حرف غیر منطقی می زنی؟؟؟

  یعنی اروپایی ها حیوون نمی خورن؟یعنی اونا گوشت خوک و.. نمی خورن؟؟

  یکهویی بگو خدا خر رو آفرید تا ما بهش سواری بدیم!!

 • maleh nakesh azizam

  اینهایی که می‌گویند ما بالاخره گوشت می‌خوریم پس اشکالی ندارد که حیوان را وسط خیابان قربانی کنیم و صلوات بفرستیم و جشن بگیریم و عید قربانی کردن داشته باشیم، مثل این است که بگوییم چون همه مردم میرینند جشن گه اشکالی ندارد. (بابت ادبیات عذرخواهی می‌کنم، بعضی‌‌ها را فقط اینجوری میشود بیدار کرد)

 • Ghazah

  in hamash neshone vahshigari na nadani in jemaateh nafahme mosalmone darzem zane khamenehi ro khar gaid
   

 • Khashayarpooladiyan

  پس هنگامی که شما بچه بودید وشعور نداشتید بایستی سرتون رو میبردیم ؟؟

 • شکوه

  سهراب میگه عر عر
  شکوه میگه واق واق
  پارسا میگه میسوزه

 • شکوه

  سهراب میگه عر عر
  شکوه میگه واق واق
  پارسا میگه میسوزه

 • Haghighatgo

  “انسان” نما هائی که خود را مسلمان واقعی و نه مصلحتی و نه مجبوری میدانند و مادرهایشان به مردان تازی متصل بوده اند  و در دوران کنونی آواره اقتصادی و فکری و بدنی و مغزی هستند و در قرن بیست و یکم تنها با دست گرفتن به تخم و کیر عرب ها و  کتاب قر ان شون ” کتاب لالائی فیلسوف های انگلیسی ” ادعای حق زنده ماندن در کره زمین دارند درحقیقت انگل و پارازیت کره زمین بوده و خواهند بود باید سر بریده شوند و جسدشان را هم جلوی شیر و پلنگ های کوری بیندازند که نتونند ببیند که چه گوهی را تکه تکه می کنند و می خورند و ملل پیشرفته اجازه ندهند که مسلمانان و یا مسلم انان باشند گاو وگوسفند هایی که وجودشان صدها مراتب از وجود این انگل ها باارزش تر است را قربانیه فلسفه و دروغ های فیلسوف های انگلیسی کنند …!!!!….یه انه چادری از اون مسلم ان های دو آتیشه کونه گندشون که چادر تنگش روش افتاده قر میده وارد قصابی میشه و میگه ..آقا مصطفی سلام …..۵ کیلو گوشت راسته حیون بیچاره رو می خواستم مهمون داریم عموجونم و بچه هاش از سفر مکه “ماچ کردن و مالش دادن کیر تازی” برگشتن و اومدن دیدنمون…چشم حاجی خانم نیم ساعت دیگه تشریف بیارید حاضره !!!!

 • Sahameddinghiassi

  ای بابا آیا اینان دزدان سرګردنه هستند یا رهبران اسلامی انقلابی مردمی ؟  حتما شما هم خوانده اید که ثروت نقدی آقای مبارک  هفتاد میلیارد دلار است  جوان فقیر که در اثرپشتکار و استعداد و خوش شانسی و یا شاید شرایط دیګر مدت سی سال ریاست جمهوری را برعهده داشت  آیا حقوق رسمی او چقدر بوده است که توانسته  هفتاد میلیارد دلار ذخیره کند؟ آیا میدانید که این مبلغ یعنی چه ؟  مبلغی که با آن میشد صدها کارخانه تولیدی مادر  دانشګاه ها و بیمارستان و مراکز آموزشی و ورزشی برای مردم مصر  دست پا کرد؟ میګویند که رهبران دنیای سوم همه وابسته و دست آموز هستند حتی آنانی که ادعای انقلابی میکنند انقلابی قلابی میباشند و تنها سنګ خود را به سینه میزنند   نمونه اش دیوانه دیګری بنام جناب سرهنګ قذافی است که چهل سال حکومت کرده و هنوز هم ول کن معامله نیست  آنانی که تورا خواستند بعد از چهل سال همه رفته اند کودکانی که متولد شده اند اکنون چهل ساله اند آنان نه ترا می شناسند و نه میخواهند  مګر میشود به زور سرنیزه و کشت کشتار تا ابد حکومت کرد؟ مګر آن دیوانه دیګر صدام حسین توانست از میلیاردها دلار خود استفاده کند  آیا شما فکر میکنید که غربی ها خرند که پولهای دزدی شده را به دزدان پس بدهند؟ خوب معلوم است وقتی رییس جمهور دزد از آب درآید  افسر پلیس و پاسبان هم توقع رشوه خواری دارد و مامور شهرداریها هم که جای خود نشسته اند و دست ګدایی شان دراز است ؟  و هرکس سعی دارد که سر دیګری را کلاه بګذارد و همه دوستی ها و اخلاقهای برای خاطر کلاهبرداری و دزدی ها زیر پا ګذاشته میشوند  آیامیتوان تصور کرد که چرا ګروهی اینقدر تمامیت خواه و بنده ثروتهای نامشروع هستند؟ مګر انسان چقدر پول احتیاج دارد که بایست سرمایه ملتی را به یغما ببرد و هرکه هم حرف زد دهانش را خرد کند؟  دیګ طمع انسانها چقدر بزرګ است  .  آیا اینان از دماغ فیل افتاده اند که بخود اجاره میدهند سرمایه ملی مردم را غارت کنند وبه حسابهای شخص شان واریز نمایند؟  آیا اینان از عاقبت کار و جهنم و دوزخ نمی ترسند که دزدی فساد و آدمکشی میکنند؟ اینان که همه ادعای مسلمانی دارند  ولی باحتمال مسلمانی مثل یزید  که مشروب میخورد زنا میکرد آدمکشی هم مینمود و لابد میګفت که نمازش هم قضا نمیشود؟   میګویند که در غرب ثروتمندان نیمی یا بیشتر سرمایه خودشان را صرف کارهای خیر  بورسهای تحصیلی  کمک به بیکاران ایجاد کار و مصرفهای خیریه میکنند  ولی متاسفانه مردم خاورمیانه آنهایی که سرمایه های کلان دارند از تاسیس بیمارستان و دانشګاه و ایجاد کار و کارخانه های مادر و حتی از تاسیس ورزشګاه ها و محیط های تفریحی سالم اجتناب میکنند . مردم خاورمیانه میګویند که سرمایه داران و شیوخ ثروتمند شان در قمارخانه  ها مراکز تفریحی و مجالس عیش و عشرت  چه در اورپ  آمریک و کشورهای اسلامی رفت آمد دارند و شاهزاده ګانشان در فساد و دزدی و کارهای ناباب و زنا دست دیګران را از پشت می بندند؟  آیا اینان واقعا به خدا و روز جزا عقیده دارند  که دیګران را به ریاضت کشیدن و مرتاض شدن دلالت میکنند و خودشان در دریایی از شهوت و غرور و خوش ګذرانی ها بی قاعده  نزدیک به غرق شدن هستند؟   آنان که بنام برادری  مساوات و عدالت بر اریکه های قدرت تکیه زده اند و کوس رسوایی آنان اکنون بلند شده  و مردمان آزاده خواه دیګر این حرامی ها و این دزدان و قاتلان را نمی خواهند؟   میګویند آنقدر غذا شور بود که فاطی هم فهیمد؟   آیا کسی که مال فقیران  یتیمان  دربدران  و جوانان و مردم را غارت میخورد میتواند شب سر خود را بر بالش بګذارد و بخوابد  آیا به آن دنیا و انکر منکر عقیده ندارد  که شب اول قبر برای بازخواست به قبرش حمله میکنند؟  آیا نمیداند که فرشته ګان بارګاه الهی دست به قلم تمام کارهای زشت ودزدیها و فساد های آن را مو به مو مینویسند و یادداشت میکنند و بعد مو را از ماست میکشند؟  آنان که بازپرس دادګستری نیستند که بګوید بمن چه و یا بی تفاوت باشند و یا قاضی دادګستری نیستند که بګویند که من چرا فسفر مغزم را هدر دهم و پرونده دلسوخته ای را بخوانم  بابا بمن چه  ڼه  آنان فرشته هستند خسته  نمی شوند و پدر دزدان و شیادان دینی و غیر دینی را در میآورند و میګویند در جهنم جاهایی است که مار عقرب و آتش همه را میسوزاند  ولی نمی کشد؟  واقعا که رییس جمهور یک کشور اسلامی که مردمش در فلاکت و فقر زندګی میکنند چطور می تواند راه برود و به مردم نګاه کند در حالیکه هفتاد میلیارد سرمایه آنان را دزدیده است ؟  لااقل از رهبران شیعه اثنی عشری یاد بګیرند که هیچ توجهی به مال دنیا ندارند و هرچه که دارند صرف خدمت به مردم و باز کردن مدرسه و بیمارستان میکنند  آنان هیچوقت دلارهای نفتی را از کشور خارج نمی کنند و در بانکهای کافرستانها بحسابهای شخصی خودشان واریز نمیکنند  حتی در دوران شاه هم رقم های ثروت بزرګان ایران  و اشخاصی با رتبه های بالای اداری و وزارت هم اینطور که لیست  آنان توسط کارمندان بانک مرکزی ایران منتشر شد همه در حد چند میلیون ثروت داشتند  حالا میګویند که آقای مبارک هفتاد میلیارد ثروت دارد؟  که اصلا با ثروت  مردان سیاسی و اقتصادی زمان شاه که لیست آنان منتشر شد قابل مقایسه نیست  دومیلیون دلار کجا و هفتاد میلیارد کجا؟   بعنی هفتاد هزار میلیون دلار؟  به امید روزی که طمع زیادت طلبی های غیر عادی و دزدی فساد از خاورمیانه هم برود و مردم ما هم با انصاف و با عدالت با هم زندګی کنند و کسانی نباشند که حاضر شوند ملتی به ګرسنګی وفقر مبتلا شوند زیرا آنان میبایست میلیاردها دلار دزدی کنند؟   آقا جان این ثروت عظیم را از کجا آورده ای  اګر اشتباه کرده برداشته ای پس بده؟ بیچاره این مدل لباس هم نتوانسته است که پارچه بیشتری بخرد و لباس بلند تری بدوزد؟میګویند حدود پنج میلیون ایرانی و اغلب تحصیکرده و با تجربه در خارج ایران زندګی میکنند  چرا اینها یک سازمان  یک دانشګاه  یک مرکز برای ایرانیان سرګردان ایجاد  نمیکنند که مجبور شوند دهانهایشان را بدوزند و در خارج با مشګلات بسیار دست پنجه نرم کنند مرکزی برای ګردآوری فرزندان ایران که ….مثلا تولید یک مرکز برای کارو جذب جلب یروانه های سرګردان ایران زمین؟

 • Asd

  بابا دمتون گرم خودتون میبرین و خودتون میدوزین 

 • Noria Afghan

  شما مشت  اشخاص فروخته شده هستید که در بدل فروختن وجدان تان به ضد دین اسلام تبلیغ زهرآگین میکنید.
  کشتن و خوردن گوشت حیوانات  نه تنها در اسلام بلکه در همه مذاهب بزرگ مشروعیت دارد٬ چرا ضد مذاهب دیگر حرف نمیزنید. یکبار یوتیوب را ببینید که غربی ها و BBC در کلیپ های جهان حیوانات به شیر و پلنگ  مواشی را زنده به خورد انها میدهند و از ان ویدیو ترتیب و به معرض نمایش قرار میدهند کجاست این دلسوزان حقوق حیوانات؟.. و صرف بخاطر ضدیت با دین اسلام در ماتم کشتن حیوانات اشک تمساح میریزند. لعنت به شما کوردلان.
  گرچه من طرفدار کشتن و خوردن هیچ زنده جانی اعم از حیوانات و نباتات نیستم. ولی تبلیغ شما مورد دیگر دارد و اینها بهانه شماست. والسلام
   

 • Parisa

  please go vegetarian or vegan

  http://youtu.be/wPG0r6CKXgc

 • Basir

  تو اصلا انسان نیستی حیوان هستی زیرا نمیدانی اسلام را اګر بدانی اینګونه جاهلانه صحبت نمیکنی

 • بهرام

  ادیان به حیوانات  نیز رحم نمی کنند. مرگ بر ادیان که همگی دروغین و ساختگی  هستند.

 • Arghavan87

  قریب به اتفاق کشورهای دنیا از گوشت حیوانات اعم از گوسفند، گاو …. تغذیه می کنند و برای این کار هم حتماً لازم هست اول حیوان کشته شود! نویسنده جیره خوار اجنبی این مقاله و تایید کنندگان احساسی و متاسفانه کم اطلاع این مطلب بی ارزش هم گوشت حیواناتی رو می خورند که قبلاً ذبح شده اند. اگر کسی می تواند، کشتن ملاطفت آمیز و توام با عشق حیوانات را توضیح دهد تا ملت کمی تفریح کنند! آوردن نام خدا قبل از ذبح حیوانات یعنی ما به حکمت خلق این حیوان و اجازه تسلط بر آن که توسط خداوند متعال به ما داده شده آگاهیم و همه اعمال ما در چارچوب خداپرستی  انجام میدهیم. ارزش نویسنده از این حیوانات کمتر است اگر به کشتن آنها اعتراض کند و در عین حال از گوشت انها مصرف کند!

 • آرمین

  می دانید مشکل این مقاله (در صورتی که به بحث مذهبی آن توجه نکنیم) چیست؟! بی سوادی مفرط نویسنده که فکر می کند حیوان موجود زنده است و گیاه خیر!!! خوردن حیوان بی رحمی است و خوردن گیاه انسانیت! اگر بحث از جنبه پزشکی هم پیگیری شود باز بدن انسان به حدی از پروتئین حیوانی نیاز دارد!  می ماند توهم نویسنده که فقط خداوند چاره ساز ان می باشد!

  • علی

   بی سواد مفرط و جاهل و احمق و پر از خباثت و پلیدی در وجود پست و بی عقلت نهادینه شده. اوج حماقتت بی حد و مرزه. کاش نسل موجودات احمقی مثل تو از رو زمین محو شه.

 • Cadqoda

  همه ی این اشکالات پاسخی بس محکم و دندان شکن دارد که کمی مطالعه ی بیشتر بازدیدکنندگان را میطلبد. انسان عاقل نباید یک نظر را تنها از مخالف یا موافق آن نظر بشنود و باور کند.

 • رژوان

  آخر آدم کودن و از دنیا بی خبر و بی سواد ؛ توکه تفاوت مابین گاو و چغندر را نمیدانی ، اسم خودتو گذاشتی آدم ؟ تو که هنوز نمیدانی که گیاهان به دلیل اینکه فاقد سیستم یاخته عصبی هستند ، درد را احساس نمیکنند ولی حیوانات مهره دار به دلیل دارا بودن سیستم اعصاب مرکزی همانند تو درد را احساس میکنند و همانند تو مُردن را درک میکنند و میترسند .. یک حیوان احساس شادی ، ترس ، خوشحالی ، غم و افسردگی ، و ….. غیره داره . ولی یک گیاه که ۸۵ الی ۹۰ درصد ساختمان بدنش از آبه و فاقد احساس درد و رنج است .. انا رو علم ثابت کرده و جای بحثی در آن نیست …برو یه مقدار مطالعه کن تا بلکه بفهمی ارزش زندگی حیوانات هم به اندازه زندگی ما در حیات مهمه و آنها هم باید حق و حقوقی داشته باشند . که امروزه متاسفانه در این دنیای بی رحم و کثیف که دورتا دورش را انسانهای جاهلی چون تو گرفته دیگر انتظار گذاشتن چنین کامنتها و نظراتی هم رو باید داشت . این طرز فکرت بخوره تو فرق سرت …

 • آرمان

  ظاهرا شما با کل ادیان الهی مشکل دارین و با توجه به مقاله ای که بالا ارائه دادین شما از کمونیست ها هم بدترین.سکولار یعنی دین رو از سیاست جدا کرد نه این که دین رو زیر سوال برد.به قول خودتون دین یه اعتقاد فردیه و به کسی دیگه هیچ ربطی نداره.

 • kurda

  ۹۵%مردم دنیا گوشت میخورن واین حرف شما توهین به شعراون ۹۵%مردمه دوما اگه کشتن حیوان وحشی گریه پس بیاییدزنزه زنده بخوریمش سوما توهین به عقیده انسانها نشانه بی شخصیتی اون ادمه و………………..

 • ارتشتاران پارسی

  نویسنده این مطلب خود میداند که گیاهان هم مانند گوسپند جان دارند وی اگر میدانست که عده ای از کاربران گوشتخوار درک چندانی ندارند حتما به جزئیات هم اشاره می کرد هیچ گیاه خواری میوه را با درختش نمیخوره یا ریشه گیاه را به سیخ نمیکشه بزرگ ادمانی چون اشوزردشت و مانی در سروده های خود بارها خوردن تن موجودات زنده را گناه بسیار بزرگ دانستند اما یک مطلب مهم اگر نمیدانید بدانید که کاوه اهنگر از الله مسلمانان یهوه قدیمی ترست پس خالق جهان نه الله بلکه اهورامزدا خدای مهربان است نادانی تا کی؟؟

  • saed

   درود بر شما کاش همه زودتر به آگاهی برسن و بدونن که نباید گوشت خورد سپاسگذارم

 • ghasem jafari

  خدمت هموطنان عزیزم سلام شما هر روز گوشت می خورید یه جوری باید کشته بشن دیگه

 • شهرام

  من در انسان بودن کسانی که حیوانات را میکشند شک دارم بخصوص در موارد غیرضروری و تفریحی یا برگزاری اداب دینی که حیوانات زیادی بدون استفاده درست نابود میشوند.