بایگانی ماهیانه: نوامبر 2012

طاهره قُرةالعَین، شیرزن مبارز تساوی حقوق زنان و آزادی بیان۱۳

طاهره قُرةالعَین، بی شک یکی از نخستین و جاودانه ترین بانوی آزادی خواه و مبارز حقوق زنان در تاریخ ایران است. این بانوی بزرگوار، ادیبی توانا، سخنوری مسلط و آگاه در معارف و علوم اسلامی بود. او با روحیه ای شکست ناپذیر نخستین زن بهایی بود که در اوج خرافات و محدودیت های مذهبی روبنده از صورت برگرفت.

گوشه ای از عدالتِ اسلامی: بیش از یک هزار نَفَر منتظرِ اعدام در زندانِ رجایی شهر!۶

می گویند هیچ چیزی خطرناک تر از انسانی نیست که چیزی برای از دست دادن ندارد؛ حال تصور کنید که یک زندانی زیرِ تیغ که ده سال است منتظر اجرای حکم اعدام است و شبانه روز کابوس مرگ می بیند، چقدر خطرناک است و حاضر به انجام چه کارهایی می باشد؟