بایگانی ماهیانه: نوامبر 2012

حیات فرازمینی به زبان ساده – بخش نخست۵

دانش کیهان شناسی در دو دهه ی اخیر به جایی رسیده که بیان کند: بر خلاف تصور عامه مردم تشکیل حیات در سیاره های دیگر از دیدگاه دانش "کیهان شناسیِ زیستی" چیز عجیب و بعیدی نیست. نخست اینکه حیات زمینی از فراوان ترین ملکول های کیهانی یعنی کربن، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن و آب تشکیل شده است.

با دلاور شیرزن انقلاب مشروطه، زینب پاشا آشنا شوید۰

زینب پاشا از جمله شیر زنان مبارز انقلاب مشروطیت است. او زاده تبریز بود. نام او در نهضت مبارزه با واگذاری امتیاز تنباکو، و انقلاب مشروطیت بسیار غرورآفرین می باشد. در منابع تاریخی گوناگون از زینب پاشا با نام ها و القابی چون: بی بی شاه زینب، زینب باجی، ده باشی زینب و ائل قیزی یاد شده است.

سرگذشت شهید محرابی که پسربچه ها را با شهوت رانی می بوسید۱۱

اصولن واژه شهید مانند واژه های دیگر از ساخته های اسلام برای خرد کردن، نادیده گرفتن و پایمال کردن حقوق دیگران بوده و کاربرد آن ها نیز از شارلاتانی و حقه بازی دکان داران دین است. در سیستم هایی که از شر دخالت اسلام برکنار بوده اند، کشته شدن در راه هدف های بالایی چون دفاع از میهن، تنها افتخار آمیز است

دَرماندگیِ ایرانیان ریشه در بی تفاوتیِ مَردمان دارد!۱۵

چون نیک بنگریم، این فرجامِ تلخی که برای ما رقم خورده و این مصیبتی که گریبانِ ملت مان را گرفته و رها نیز نخواهد کرد؛ همه این فقر، بیچارگی، درماندگی و آوارگی ایرانیان، تمامن از بی تفاوتی و بی خیالی مردمان سَر چشمه میگیرد.

حکایت آرتیست بازی احمدی نژاد و آرزوی دیدارش از زندان اوین۳

احمدی نژاد پس از سالیانی تکیه زدن بر کرسی صدارت، و تغذیه از بیت المال، و دیدار از چهار گوشه ایران، ناگهان فیلش یاد هندوستان می افتد و تصمیم به بازدید از زندان اوین، زندانی از میان صدها زندان ولایت وقیح می گیرد. اما بدبختانه تیرش به سنگ می خورد و با ترش رویی دیگر گماشتگان درگاه ولایت روبرو می شود.

گزینش دیگر بار برک اوباما و پیامد تحریم هابر روی مردم ایران۸

مردم آمریکا با گزینش دیگر بار اوباما نشان دادند که نخست به دموکراسی و آزادی خواهی دلبسته اند و مسأله سیاه و سپید و دگرگونی رنگ و نژاد برای آنان مطرح و قابل بحث نیست. دیگر این که مردم آمریکا از هرگونه جنگ، لشکر کشی، نیرو فرستادن به کشورهای دیگر خسته شده اند، و به صلح و دوستی پای بندند.

وَ “بی گُناهی” است که در بَرابرِ سَتار بهشتی، زانو می زَند!۷

به راستی ستار بهشتی، وبلاگ نویسِ جوانِ سی و پنج ساله ای که به جُرمِ حقیقت گویی و انتقاد، زیر شکنجه مزدورانِ سید علی خامنه ای، در زندان جانِ خود را از دست داد، سَمبلِ بی پناهی و بی دفاعی منتقدین و قلم به دستان در ایران زمین است.