با دسته گل و شاهکارهای رژیم اسلامی بهتر آشنا شوید ۱۸

کارنامه عملکرد رژیم در دو دهه اول

در این مقاله از جنایت و کارهای ضد میهنی نخستین سالهای رژیم اسلامی سخن نمی رود. از کشتار بیرحمانه افسران رشید ارتش ایران، اعدام چندین هزار جوانان پر شور میهن پرست درون زندان ها، کشتار روشنفکران، فرهیختگان، سیاستمداران، نویسندگان، دیگر باوران، دستگیری و شکنجه مخالفین سیاسی و عقیدتی، تجاوز به بانوان و از میان بردن حقوق کامل آنان، ترورهای درون کشور و در سطح جهانی گفتگو نمی شود.

از به فساد و فحشاء کشاندن دختران جوان ناآگاه، و بی پشت و پناه و یا دستگیر شده به عنوان بد حجابی، معتاد کردن جوانان، تخریب و ویرانی آثارباستانی و تاریخی، زیر پای گذاشتن آیین و آداب و رسوم فرهنگی، غارت و چپاول خزانه ملی و سرمایه های مردمی، از شبیخون زدن به خانه ها و حریم مردم، از بی آبرو و بی حرمت کردن انسان های باشرف، از پایمال کردن حقوق فردی و اجتماعی اقوام گوناگون ایرانی، و دهها مورد دیگر گفتگویی نمی شود. زیرا آنچه که گذشت، در مقاله های پیشین گروه ما به تفصیل به نگارش در آمده و در این جا نیازی به تکرار آنان نیست.

دختران پاک و نیکو سرشت ایران، که با تبلیغات زهرآلود آخوندها در مساجد، و توصیه مادران خردباخته خود، به جرگه بسیجی می پیوندند و پس از ۱-۲ سالی به کلی تغییر ماهیت داده، مانند عفریته هایی به جان بانوان محترم و شرافتمند جامعه می افتند. آیا این سقوط و ریزش فرهنگ ما نیست؟. آیا می توان زمانی این نسل گمراه گشته و مسخ شده را به خردگرایی باز گرداند؟!. ما که چندان خوشبین نیستیم. شما چه طور؟!.

دختران پاک و نیکو سرشت ایران، که با تبلیغات زهرآلود آخوندها در مساجد، و توصیه مادران خردباخته خود، به جرگه بسیجی می پیوندند و پس از ۱-۲ سالی به کلی تغییر ماهیت داده، مانند عفریته هایی به جان بانوان محترم و شرافتمند جامعه می افتند. آیا این سقوط و ریزش فرهنگ ما نیست؟. آیا می توان زمانی این نسل گمراه گشته و مسخ شده را به خردگرایی باز گرداند؟!. ما که چندان خوشبین نیستیم. شما چه طور؟!.

شیرین کاری های بیشتر رژیم در این چند سال

در چند سال گذشته رژیم تصمیم به نابودی کشورمان گرفته که بسیاری از آنها را همگان می دانند. در این جا به چند مورد آنان اشاره می شود:

۱- شستشوی مغزی نوجوان و جوانان:
مشکل اصلی رژیم، جوان ها هستند. زیرا جوانان دارای فکر سالم، انرژی، قدرت بسیار زیاد و بالنده بوده، و نسبت به خاک و سرزمین خود، کار، درآمد، و آینده اشان در تلاش و تکاپو اند و چون اینگونه خواسته ها در مرام و سیاست آخوند نیست و آخوند به دنبال امتی خرافاتی، خردباخته، ناآگاه، و وابسته به خود می باشد، به ناچار باید به روش هایی جوانان را به فساد و گمراهی کشانند تا خردورزی و اندیشیدن خود را از دست بدهند و به آخوند وابسته شوند.

نمونه های زیر از روشهایی است که رژیم برای شستشوی مغزی و تخریب نیروی اندیشه و توان جوانان به کار برده است:
الف- بیکاری، نداشتن درآمد، سرگردانی، نداشتن امیدی به آینده وزندگی، و معتاد کردن آنان با عرضه آسان و ارزان مواد مخدر.
ب- دشمنی با علوم انسانی، وتغییر و اختلال در دروس درسی مدارس و دانشگاهها، و آنان را ناچار به فراگرفتن خرافات مذهبی، از برکردن قرآن ، و از دانش و تکنولوژی، و فرهنگ و ادبیات فارسی، تاریخ و فرهنگ ایرانی بازنگاهداشتن، و مانند آن.

پ- جلو هرگونه تلاش و اظهار نظر جوانان را گرفته، آنان را به اتهام های گوناگونی زندانی و نابود کردند، ویا از کشور فراری دادند.
ت-گروهی از جوانان بیکار، بدون آینده و سرگردان را به عنوان بسیجی، سربازهای امام زمان، گارد محافظت از خامنه ای، برای سرکوبی مردم به ویژه بانوان، و روبرو شدن با اعتراضات خیابانی، و یا برپایی تظاهرات ساختگی خود به کار گماردند و روبروی مردم قرار دادند.
ج- گروهی از نوجوانان و جوانان را هرساله برای تزریق و آموزش خرافات بدانان، به اردوهای تابستانی فرستادند، و یا به زیارت قبر مردگان تازی، و یا راهیان نور! به محل جنگ های ساختگی ایران و عراق گسیل داشتند که بارها موجب تصادف اتوبوس ها و زخمی و از میان رفتن آنان شدند.

ضریحی که از طلا و فلزات دیگر با صرف میلیون ها تومان حق بینوایان ایران ساخته و به کربلا فرستاده شده است. این را چه می گویند؟، حماقت؟، خیانت، مزدوری؟، خوش رقصی؟، پس چی؟!.

ضریحی که از طلا و فلزات دیگر با صرف میلیون ها تومان حق بینوایان ایران ساخته و به کربلا فرستاده شده است. ساختن این ضریح با خاکستر نشین کردن گروهی از مردم ایران همراه است.  این را چه می گویند؟، حماقت؟، خیانت، مزدوری؟، خوش رقصی؟، پس چی؟!.

۲- شستشوی مغزی زنان

از شستشوی مغزی زنان که بهتر است اشاره ای نکنیم. زیرا زنان که از هرجهت بیشتر، سخت تر، و وحشتناکتر زیر ظلم و جور اسلام و رژیم اسلامی اند، زن ستیزی اسلام و زنبارگی آخوند را می توان در هر جامعه اسلامی به آسانی دید و آن را لمس کرد، با وجود آن، در پشتیبانی و نگهبانی این رژیم کشتارگر از خردباخته پیشی گرفته اند. بنا به گفته یکی از خوانندگان سایت ما؛ “زن ستیزی زنها، از زن ستیزی اسلام و مردان بسی بیشتر است.”

۳- نامگذاری گور آخوندها به نام امازاده

یکی از زشت ترین روش خردزدایی از مردم و بازکردن دکان مکر و حیله آخوندها، شناسنامه درست کردن و نامیدن گور آخوندها به عنوان امام زاده، برای تحمیر هرچه بیشتر مردم، و سودجویی از ریختن پول و هدایا بدرون صندوق (ضریح) آنها، و ساختن مسجد بیشمار در سراسر ایران است. از ۵۰۰ امامزاده که در رژیم گذشته در ایران ساخته شده بود، رژیم با روباه گری آن را تاکنون به ۱۱،۵۰۰ رسانده است.

۴- غارت بیت المال و سرمایه مردمی

نیازی به گفتن ندارد که بگوییم چگونه هرسال میلیون ها دلار از سوی فردفرد کارگزاران و مسئولان این رژیم از خامنه ای و بستگانش، آخوندهای با دستار، و بی دستار گرفته، تا نمایندگان و مزدوران رژیم در هرپست و مقامی به روش و بهانه های گوناگون از کشور بیرون بردند، حاتم بخشی کردند، و یا در حساب های خود در کشورهای دیگر اندوخته ساختند.

 

دو ایرانی سرگردان و درمانده که در جنگل های یونان با بی پناهی و بدون پول از شدت سرما جان دادند. بی تردید خامنه ای جنایتکار و شرکای او در هرکدام از کشتار و یا نابودی انسانی سهیم و شریکند.

دو ایرانی سرگردان و درمانده که در جنگل های یونان با بی پناهی و بدون پول از شدت سرما جان دادند. بی تردید خامنه ای جنایتکار و شرکای او در هرکدام از کشتار و یا نابودی انسانی سهیم و شریکند.

۵- تشویق به ازدواج های بی مورد و داشتن فرزندان زیاد

در مقاله های گذشته یادآور شدیم که چگونه خامنه ای جوان ها را به ازدواج و داشتن فرزندان هرچه بیشتر تشویق کرد که جمعیت ایران را به ۱۵۰ میلیون نفر برساند. این رژیم گداپرور، به دنبال آنست که هرچه بیشتر مردم بیکاره، نوکر صفت، مزدور، س بی سواد بدور خود جمع کند تا رژیم دوران بیشتری بر سر قدرت بماند. در شرایطی که در کشور شماری از خانواده ها از تنگدستی و ناتوانی نوزادان خود را در کوچه و خیابان در سرما رها می کنند، و یا جوانان آواره و بی سرانجام، از دشت و کوه آواره کشورهای دیگر می شوند، و عده ای نیز از سرما، بی پناهی، بیماری، و گرسنگی از بین می روند.

خانواده های بینوا و درمانده به ناچار نوزادان عزیز خود را در کوچه، خیابان، و خاکروبه ها رها می کنند، و رژیم ضد انسانی ولایت فقیه هم کمترین توجه و یا نگرانی ندارد.

خانواده های بینوا و درمانده به ناچار نوزادان عزیز خود را در کوچه، خیابان، و خاکروبه ها رها می کنند، و رژیم ضد انسانی ولایت فقیه هم کمترین توجه و یا نگرانی ندارد.

پیامد کارهای شگرف این رژیم چیست؟

از یک رژیم خودکامه و ضد ایرانی چه انتظاری می توان داشت؟. آیا سوای از بین رفتن و نابودی نسل ها، سرمایه مردمی، فروپاشی اخلاق، و منش انسانی، رواج یافتن درنده خویی، دروغ گویی، چاپلوسی، مزدوری، فرصت طلبی، بدبینی، بی بند و باری، حس انتقام و آدم کشی، بی تفاوتی به فرهنگ، آداب، رسوم، و تاریخ میهنمان می توان برداشت بهتری داشت؟. این شکست اخلاقی و روانی، فاجعه ای بزرگ است که شاید تا چندین دهه جبران پذیر و برگشتنی نباشد.

 • A Dehghani

  خیلی خری . به تمام معنا خری
  میدونی نتیجه این حماقتت فقط آسیب رسوندن به اعصاب خودته
  اخلاقتو خوب کن

 • Davoodestiri Et

  حق با شماست ، هرچند مطالب عمیق تر و مهم تری که شرافت انسانی را منهدم کرده از چشمان شما افتاده ، مگر حضرات با نام دین دین را به نجاست نکشیده اند . یکی از راههای تبلیغ و انذار ملایمت و شیرینی بیان است اندر باب اخبارو حوادث ، حکایات و قطعاً همان احادیثی که به لجن کشیده شده اند .
  اینان دو فرمایش علی را اگر می کردند ، چنین نمی شد ۱- مالکا به مصر رفتی خبرگان بر کار بگمار حتی اگر خلاف رأی تو باشند  ۲- تو را از چاپلوس و متملق بر حذر می دارم . امروز این دو فریضه دقیقاً ۱۸۰ در جه برعکس عمل می شود . اصلاً دیگر اینکه لجن های حکومتی اصلاً ارزش نام بردن دارند یا نه ، تکلیفش معلوم می شود . 

  • Zcd

   dooste man,din khod lajanmal hast,taze inha khooban,age bekhan eslamo kamel ejra konan ke dige vaveila 

 • Matin

  جنده های بالا شهر که فقط بلند make up کنند را همین بسیجی ها بس است

  • Hedayat

   دقیقاً دوست عزیز جنده هاى که مردم پایین شهر و روستاها را اصلاً جز آدم حساب نمیکند همون بهتر بسیجى ها بزند سرشون

   • Ali

     به نظر شما زنی که چادر سرش نمیکنه و در بند دین کثیف اسلام نیست جنده هست؟
    به نظر شما چرا جنده گری به وجود میاد؟ دلیلش غیر از اینه که کار دیگه ای ندارند که انجام بدن کاری برای اون ها نیست و با این کار نون شب در میارن؟
    چرا شما فکرتون بسته هست فاحشه گری درواقع در اسلام بود اسلامی که به یک مرد اجازه گرفتن ۴ زن طلاق بی مورد و  به زن به عنوان کالای جنسی و کارگر آشپزخانه نگاه میکند وبرای حقوق این جنس قدر نخود ارزش قائل نیست خوب زن ها هم دارن طبق دستور دین عمل میکنن  دیگه با این که یکی از آسیب های فرهنگی و اجتمایی هست این رژیم که به تخریب فرهنگ مردم میپردازد همچین آسیب هایی از اون دور نیست.
    درزمن زنان بسیجی و مزدور از جنده خطرناک ترن محض اطلاع میگم مغز پوک شما دوتا باز بشه.

  • Ali

    واقا جای تاسف داره که یک فرد انقدر ظالم و سنگ دل باشه که کار یک سری درنده  وحشی بی مغز به نام بسیجی  رو لایق میدونه که به کار های ضد انسانی خودشون ادامه بدن هر زن بیچاره ای رو بگیرن به خاطر حجاب لعنتی اسلام اون ها رو شکنجه کنن یا آبرو اون ها رو ببرن جنده مادر تو بود که همچین وحشی خنگ و حرومزاده ای رو به وجود آورد که بیاد اینجا از مزدور رژیم خونخوار حمایت کنه

   • Matin

    مادر تو  چه کرده!!!

    نکنه شما از اون خانواده هایی هستی که آبجیت اجازه داره با دوس پسرش شب بیاد خونه! مامانت دوس پسر داره! و بابات هم تو خیابونا وله واسه…..
    اصلا گور بابایه دینو مذهب تو خود اروپا هم اینقد آرایش و جندگی نمیکنن که این جنده های بالاشهری دارن آبروی مملکتو رو هم میبرن همین فاحشه ها هستن که میان دور بر سیاست مدارای خوب تا اسم آزادی رو میارن با اون فاحشه گی بدنی و مغزی هر جنبشیو رو به لجن میکشن!!!
    بفهم آدم بفهم!
      

 • L_behzad_persian_l

   درود و ممنون بابت مطالبتون .
  امیدوارم مردم ایران زودتر به فکر بیفتن و ظاهر اصلی این مفت خوران و این دین سر تا پا خرافات و بدبختی رو درک کنن و برای آزادی ایران و ایرانی تلاش کنن.
  تا موقعی که بخوایم با این موارد خرافی به اسم مقدسات برخورد کنیم وضعیت از اینی که هست بدتر میشه.
  اون چیزی که مقدسه ایرانه و ایرانیه که با هجوم این افراد تازی پرست و تازی صفت به این روز افتاده .
  و در آخر گور پدر هر چی بسیجیه مزدور و آدم فروش و قاتله .

 • Natd

  خوب اگه چند تا جنده پیدا شدند و رفتند دادند گناهش گردن کیه این اسلام عزیز و ناب که میگه زنا نکنید پرا از امامر روابط نامشروع تو کشورهای غربی نمیگی مزدور بی خاصیت درورد بر جمهورس اسلامی ایران و درود بر رهبر ما حضرت آیه الله العظمی الامام خامنهای که دشمنانش به همین زودی نابود میشن جانم فدای رهبرم تا اخرین قطره خون و مرگ بر مزدور خائن وطن فروش

 • KHODAMORD

  لطفا بفرمائید بیرون! این سایت جای عر وگوز مسلمان خونخوار نیست.چرا جائی امدی که حرفهائی راکه دوست نداری بشنوی؟ کدمم عزیز؟ همانکه مادر بزرگ های مارا…؟ همانکه پدربزرگ های مارا کشت؟ همانکه خواهر بزرگهای مارا …؟ خحالت هم خوب چیزیه! ایا به اینها افتخارهم میکنی؟ ولی ناب! نه هنوز ناب نشده،هروقت خواهر ۶ ساله ات را بارضایت کامل دادی که ملا…کنه! واوبعد از ان کار او را کشت یا در بازار برده فروشی فرخت انوقت شاید بشه گفت تا حدی ناب مش احمقی شده!

 • Nakisa_sami

  با آرزوی گور به گور شدن سید گدا ودست پرورده اش مجتبی دیو صفت.

 • Mary Mary

  فکر میکنم این جنین ها حروم زاده هایی بیش نیستن
  و نتیجه ی عقده ی آزادی امثال شما
  و ربطی به نوشته هات نداره
  خدا شفات بده

 • V .P

  درود.
  روزگار غریبی است نازنین…..
  با نگاهی بی هدف سر به سوی آسمانی می گردانم که نمی دانم خدایش در کدام گوشه خود را پنهان کرده است. و به لعنت خود گرفتار  از تولید انبوه اینهمه جنایتکار بی بته….
  اگر آرادی را دیدید …سلام مرا هم به او برسانید . بگویید بارها خوابش را دیدم …
  امیدوارم روزگار شادیتان هر لحظه نزدیکتر شود. آرزویم برای ایران آریایی تنها همین است و بس…..

 • Rahmanezati

  بابا مردیم از خنده، این دیگه کدوم دیونه است که این حرف هارو می نویسه؟؟؟؟ معلوم نیست از کدوم قرنه!!! که از اسلام و قوانینش اصلا خبر نداره و در باره اش اینطوری قضاوت می کنه، در حالی که امروزه دانشمندان همان اروپایی که ایشون ازش دم می زنه که زنها رو به حقوقشون رسونده، دارن مسلمون میشن، اون وقت اینو؟؟؟؟؟!!!!!!!!! ای دل غافل

 • Rahmanezati

  این حرفا همش از روی عقده است، کسایی که این حرفا رو می زنن، کسانی اند که می خواستند به یه چیزی برسند، نرسیدند بعد عقده شونو این طوری بروز می دن، می دونید افغانستانی ها یه ضرب المثل دارن که می گن، دست کسی که  به هالو نمی رسه می گه هالو ترشه.

 • Roya_royaee99

  خدا
  نابود کنه این حکومت فاسد دزد جنایتکارو. خواهشی داشتم که اعلام کنید همه تویستدگان
  و سایتهای مجازی مشابه اقدامی که برای نسرین ستوده کردند برای سعید زینالی هم انجام
  دهند.

  مادر
  سعید زینالی بازداشتی ۱۸ تیر: ۱۴ سال از فرزندم بی خبرم؛ صدای مرا بشنوید.

  این
  حکومت فاسد جنایتکار باید با فشار پاسخ دهد. فقط با اتحاد ریشه این قاتلین دزد فاسد
  نابود میشود

  ممنون

 • gheyys

  dadash 98 hame chiz tamuuum misheee..negaran nabash…hame raftaniaaan..faghat yadet bashe 98 tamuuumeee…napors chera..faghat yadet bashe