بایگانی ماهیانه: آوریل 2013

آذر اندامی، بانویی که نامش درسیاره ونوس جاودانه شد!۲

دکتر آذَر اَندامی پزشک و باکتری‌شناس، و از پژوهشگران انستیتو پاستور بود.بخاطر خدمات علمی و انسانی وی بخشی از سیاره ناهید، به نام وی «اندامی» نامگذاری شده‌است. این بانوی نمونه و سخت کوش با وجود مخالفت خانواده اش، نخست به آموزگاری پرداخت، آنگاه بدانشکده پزشکی راه یافت سپس به تحقیقات آزمایشگاهی پرداخت.

دوازده فروردین، یاد روز امضای سند بربریت و بردگی مان را به همگی تسلیت می گوییم۷

دوازده فروردین یقیناً روز جهل و نادانی و خردباختگی ما ملتی است که سند بدبختی و حکم اعدام خود را امضاء کرده است. اگر که می بینیم تسلسل وار اعدام هایی همه روزه در شهرهای گوناگون ایران صورت می گیرد، بی تردید سند و دستور اعدام آنان به وسیله خود ما ملت در ۱۲ فروردین بیش از سه دهه پیش به امضاء رسیده است.